50 kā bihtarīn adab
Jafri, Ali Sardar ; Panḍit, Prakāsh
Dihlī. Maktabah-yi Shāhirah. 1950. 367 p.

50 kāfīāṃ
Bullhe Shah ; Uberoi, Mohan Singh
[Lahore]. Yūnīwarasiṭī āfa dī Pañjāba. [1939]. xv, 289 p.

50 kafiamĐ
Bullhe Shah ; Diwana, Mohana Singha Ubarai
[Lahore]. YuniwarasitĐi afa di Panjaba. [1939]. xv, 289 p.

50 kazivanja o Svetoj Gori i Hilandaru
Čeliković, Borisav
Čačak. Legenda. 2003. 157 p.

50 key concepts in theology
Rayment-Pickard, Hugh
London. Darton, Longman + Todd. 2007. vi, 170 p.

50 key words: comparative religion
Sharpe, Eric J
Richmond. John Knox Press. [1971]. 85 p.

50 key words: sociology
Martin, David
London. Lutterworth P. 1970. x, 84 p.

50 key words: the Church
Stewart, William
London. Lutterworth P. 1969. [7], 84 p.

50 key words: the church
Stewart, William
Richmond, Va. John Knox Press. [1970]. 84 p.

50 key words, the Bible
Charley, Julian
Richmond. John Knox Press. [1971]. 69 p.

50 khon dang kap nangs¡ʻ di: Amarin Book Fair 2003
Sirindhorn
Krung Thep. Ammarin Phrinting ©Œn Phaplitching. 2546 [2003]. 367 p.

50 klassiker Architektur des 20. Jahrhunderts: die wichtigsten Bauwerke der Moderne
Haberlik, Christina ; Busch, Andrea C
Hildesheim. Gerstenberg. c2001. 287 p.

50 Klassiker der Zeitgeschichte
Danyel, Ju˜rgen ; Kirsch, Jan-Holger ; Sabrow, Martin
Go˜ttingen. Vandenhoeck & Ruprecht. c2007. 247 p.

50 klassiker Gemälde: die wichtigsten Gemälde der Kunstgeschichte
Johannsen, Rolf Hermann
Hildesheim. Gerstenberg. c2001. 287 p.

50 Klassiker Theater: die wichtigsten Schauspiele von der Antike bis heute
Abels, Norbert ; Busch, Andrea C
Hildesheim. Gerstenberg. c2002. 303 p.

50. konverentsi ettekannete kogumik
Tartu. Eesti Tervisekaitse Selts. 2004. 88 p.

50. Krippenausstellung: Katalog zur Ausstellung vom 18. November 1990 bis zum 2. Februar 1991
Ostendorf, Thomas
Telgte. Das Museum. 1990. 95 p.

50 kul£tovykh fil£mov, kotorye vy dolzhny uvidet£
Eksler, Aleks
Moskva. Izd-vo AST. 2006. 286 p.

50 kuwentong ginto ng 50 batikang kuwentista
Reyes, Pedrito
Manila, Philippines. Ateneo de Manila University Press. c1998-. v. <1-2 >.

50 lahitĐim
Hirsh, Nurit ; Manor, Ehud
Tel-Aviv. Yediot ahĐaronot. c2007. 50 p.

50 large-group activities for active learners
Boisvert, Christine ; Gainsley, Suzanne
Ypsilanti, Mich. High/Scope Press. 2006. vii, 139 p.

50 lat Akadmeii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Szmigiel, Czesław
Wrocław. Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 1997. 89 p.

50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa, 1928-1978
Stankiewicz, Witold
Warszawa. Biblioteka Narodowa. 1984. 361 p., [65] p. of plates.

50 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej, 1919-13.VI-1969: materiały bibliograficzne
Zieliński, Kazimierz
Warszawa. Centralna Biblioteka Wojskowa. 1969. 129 p.

50 lat Instytutu Elektrotechniki
Cesul, Tadeusz
Warszawa. Wydawn. Książkowe Instytutu Elektrotechniki. 1996. 504 p.

50 lat Instytutu Fizyki Ja·drowej im. Henryka Niewodniczanskiego Polskiej Akademii Nauk
Hrynkiewicz, Andrzej
Krakow. Polska Akademia Umieje·tnosci. 2005. 703 p.

50 lat Instytutu Geofizyki PAN, 1952-2003: bibliografia, 1994-2003 = 50 years of the Institute of Geophysics, 1952-2003 : bibliography, 1994-2003
Jankowski, Jerzy
Warszawa. Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. 2004. 209 p.

50 lat Instytutu Maszyn Przep¿ywowych im R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdansku: ksie·ga jubileuszowa
Pietraszkiewicz, Wojciech
Gdansk. Instytut Maszyn Przep¿ywowych PAN. 2006. 384 p.

50 lat Kapitu¿y Cze·stochowskiej, 1951-2001
Korn, Krystyna
Cze·stochowa. Tygodnik Katolicki "Niedziela". 2002. 153 p.

50 lat karykatury polskiej, 1900-1950
Witz, Ignacy ; Zaruba, Jerzy
[Warszawa]. Arkady. 1961. 61 p., 296 illus., 9 col. plates.

50 lat Międzynarodowych Konkursów imienia Henryka Wieniawskiego, 1935-1985
Grabkowski, Edmund ; Połczyński, Romuald
[Poznań]. Tow. Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. 1986. 199 p.

50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, 1920-1970
Chudak, Stanisław
Poznań. [Państwowe Wydawn. Naukowe. Oddz. w Poznaniu]. 1973. 204 p.

50 lat polskich badań nad sztuką Szczecina i Pomorza Zachodniego: materiały z seminarium 29-30 wrzesień 1995
Glińska, Maria
Szczecin. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Szczeciński. 1996. 177 p.

50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Gorze
Dolanski, Dariusz
Zielona Gora. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego. 2005. 122 p.

50 lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim
Dunin-Kwinta, Izabella ; Stanielewicz, Józef
Szczecin. Ośrodek Myśli Morskiej Stowarzszenia "Civitas Christiana". 1995. 255 p.

50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej
Stempczyńska, Barbara ; Fast, Piotr
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego. 2000. 268 p.

50 lat Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 1921-1971: księga jubileuszowa
Kraszewski, Tadeusz
Poznań]. Wydawn. Poznańskie. [1971]. 194 p.

50 lat pracy i walki
Dec, Jan
Warszawa. Wydawn. Wydziału Pracy i Propagandy PSL. 1946. 31 p.

50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych / [red. naukowy Adam Grzech]
Grzech, Adam
Wrocław. Zakład Naukowy im. Ossolińskich. 1996. 198 p.

50 lat sceny dramatycznej w Gorzowie Wielkopolskim
Balcerzakowa, Gabriela
Gorzów. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. 1996. 104 p.

50 lat sceny toruńskiej
[Toruń]. Towarzystwo Miłośników Torunia. [1970]. 66 p.

50 lat szkoły średniej w Ośnie
Bartkowiak, Andrzej
Gorzów Wlkp. Wydawn. "Absolutnie Fantastyczne". [1997]. 109 p.

50 lat Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego: seminarium naukowe, Warszawa, 20-21 grudnia 1984 r
Warszawa. Zak¿ad Krajow Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk. 1984. 207 p.

50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
Dec, Ignacy ; Matwijowski, Krystyn
Wrocław. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1997. 110 p.

50 lat Wyższej Szkoly Wychowanía Fizycznego w Poznaniu, 1919-1969
Gaj, Jerzy ; Olszewski, Marian
Poznań. Prasa. 1970]. 26 p.

50 lat ZSRR: referaty i materiały sesji naukowej zorganizowanej przez UŁ 5 grudnia 1972 r
Bortnowski, Władysław
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1973. 165 p.

50 Lat Związku Radzieckiego i stosunki polsko-radzieckie: materiały z sesji naukowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 11-12 grudnia 1972 roku
Ochmański, Jerzy
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1973. 139 p.

50-lecie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera: 29.XII.1918-29.XII.1969
Jabłońska, Maria ; Kowalski, Henryk
Londyn. Wydana staraniem Koła 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Generała Dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera. 1970. v, 276 p.

50-lecie krakowskiej placowki geologicznej Polskiej Akademii Nauk (1954-2004) =: 50th anniversary of the Cracow geological laboratory, Polish Academy of Sciences (1954-2004)
Birkenmajer, Krzysztof
Krakow. Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych. 2004. 187 p.

50-lecie miasta Gdyni: materiały z sympozjum naukowego, 29-30 IX 1976
Szczerkowska, Jadwiga
Gdynia. Wydawn. WSM. 1977. 258 p. in various pagings.

50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004)
Goettel, Mieczys¿aw ; Misiuk, Andrzej
Szczytno. Wydawn. Wyzszej Szko¿y Policji. 2004. 208 p.

50-lecie Politechniki Śląskiej
Bandrowski, Jan ; Błażkiewicz, Anna
Gliwice. Wydawn. Politechniki Śląskiej. 1995. 187 p.

50-lecie Politechniki Śląskiej, 30-lecie Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 20-lecie Instytutu Elektroniki: zeszyt specjalny poświęcony jubileuszowi Profesora Stanisława Malzachera
Malzacher, Stanisław ; Bandrowski, Jan ; Pogoda, Zdzisław ; Leśko, Elżbieta ; Łoś, Roma
Gliwice. Wydawn. Politechniki Śląskiej. 1994. 229 p.

50 lecturas líricas
García Pareja, Rafael
[San Juan, Argentina]. Editorial Sanjuanina. 1969. 105 p.

50 lessons by Dr. Moshe Feldenkrais
Feldenkrais, Moshé ; Eshkol, Noa
Holon, Israel (75 Arlozorov St., Holon). Published by the Movement Notation Society for the Research Centre for Movement Notation, Faculty of Fine Arts, Tel Aviv University. c1980. vi, 159 p.

50 lessons in Sara-Ngambay
Thayer, Linda J ; Thayer, James Edwin
Bloomington. Indiana University. 1971. 3 v.

50 let Akademii nauk BSSR: Dokumenty i materialy i͡ubileĭnykh torzhestv
Vaĭkulʹ, A. A ; Libezin, Oleg Vladimirovich ; Tokarev, Nikolaĭ Vladimirovich
Minsk. "Nauka i tekhnika,". 1981. 247 p.

50 let Altaĭskomu krai͡u: statisticheskiĭ sbornik
Psarev, V. I ; Aunapu, Ė. F ; Shmakova, V. I
Barnaul. Altaĭskoe knizhnoe izd-vo. 1987. 150 p.

50 let bez Stalina: nasledie stalinizma i ego vliiı̐aı̐Łnie na istoriiı̐uı̐Ł vtoroi poloviny XX veka : materialy "Kruglogo stola", 4 marta 2003 g
Siniı̐aı̐Łvskii, A. S
Moskva. In-t rossiiskoi istorii RAN. 2005. 184 p.

50 let Buri͡atskoĭ ASSR
Ulan-Udė. Buri͡atskoe knizhnoe izd-vo. 1973. 106 p., [12] p. of plates.

50 let delovanja Zveze združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije
[Ljubljana]. ZZB NOB Slovenije. 1998. 88 p.

50 let Edvarda Benese: vzpominky, svedectvi, uvahy
[Praha]. Vydala Ceskoslovenska obec legionarska. [1934]. 2 p.l., 7-354, [4] p.

50 let geroicheskoĭ zashchity Tuly: bibliograficheskiĭ ukazatelʹ literatury
Chernogorova, E. A
Tula. Maloe red.-izd-koe predprii͡atie. 1991. 63 p.

50 let Goriske gimnazije: 1947-1997
Perko, Neda
Nova Gorica. Skolski center. 1997. 195 p.

50 let--Gosudarstvennai͡a arkhivnai͡a sluzhba Kaliningradskoĭ oblasti
Kaliningrad. [s.n. between 1992 and 1998]. 12 p.

50 let Gosudarstvennomu arkhivu noveĭsheĭ politicheskoĭ istorii Novgorodskoĭ oblasti: materialy nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii
T͡Salpan, V. A
Novgorod. [s.n.]. 1996. 68 p.

50 let Gosudarstvennomu nauchno-issledovatel£skomu institutu restavratı̐sı̐Łii: nauchno-informatı̐sı̐Łionnyi sbornik
Firsova, O. L ; Shestopalova, L. V
Moskva. Nekommercheskoe partnerstvo "Sovremennye tekhnologii v obrazovanii i kul£ture". 2007. 242 p.

50 let Groznenskomu ordena Trudovogo Krasnogo Znameni nefti͡anomu institutu imeni akademika M.D. Millionshchikova
Rastorguev, I͡U. L
Groznyĭ. Checheno-Ingushskoe knizhnoe izd-vo. 1979. 127 p.

50 let i͡aponskoĭ diplomatii: 1945-1995 gg
Tōgō, Kazuhiko
Moskva. MGIMO. 1996. 175 p.

50-letie Evropeĭskikh soobshchestv i Rossii͡a: proshloe, nastoi͡ashchee, budushchee / [redakt͡sionnai͡a kollegii͡a V.E. Morozov (otv. redaktor) ... et al.]
Morozov, V. E
S.-Peterburg. Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta. 2002. 148 p.

50-letie istoriko-pravovedcheskogo fakulʹtkta Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta
Pundani, V. V
Kurgan. Kurganskiĭ gos. universitet. 2002. 123 p.

50-letie pobedy v bitve pod Moskvoĭ: materialy voennoĭ nauchnoĭ konferent͡sii
Zimonin, V. P ; Eliseev, V. T
Moskva. [s.n.]. 1993. 150 p.

50 let Institutu arkheologii AN USSR
Artemenko, I. I
Kiev. Nauk. dumka. 1984. 136 p.

50 let istoricheskoĭ slavistiki v Moskovskom gosudarstvennom universitete
Karasev, V. G
Moskva. Izd-vo Moskovskogo un-ta. 1989. 180 p.

50 let KB "Arsenal" imeni M.V. Frunze
Karpenko, A. V ; Ganin, S. M ; Buzaev, P. P
Sankt-Peterburg. Nevskii bastion. 1999. 160 p.

50 let Khakasskoĭ avtonomnoĭ oblasti: materialy Nauchnoĭ konferent͡sii posvi͡ashchennoĭ 50-letii͡u Khakasskoĭ avtonomnoĭ oblasti
Asochakov, V. A
Abakan. Khakasskiĭ nauchno-issl. in-t i͡azyka, lit-ry i istorii. 1981. 250 p.

50 let KSČ: Bibliografie pomocných pramenů k oslavám 50. výročí založení KSC (doplňky ledenbřezen 1971)
Šolcová, Marta
Olomouc. St. věd. knihovna, rozmn. 1971. 22 p.

50 let Kurskoĭ bitvy i patrioticheskoe vospitanie uchashchikhsi͡a: materialy oblastnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii, 8-9 ii͡uni͡a 1993 g
Svistunov, M. N
Belgorod. Belgorodskiĭ obl. in-t usovershenstvovanii͡a uchiteleĭ. 1994. 69 p.

50 let kvantovoĭ mekhaniki: [Materialy konf., 28-29 i͡anv. 1976 g
Polak, L. S
Moskva. Nauka. 1979. 134 p.

50 let Leninskomu Kommunisticheskomu Soi͡uzu Molodezhi Uzbekistana: dokumenty i materialy
Gafurzhanov, Ė ; Abdullaev, I͡U. N
Tashkent. Izd-vo T͡SK LKSM Uzbekistana "Ësh gvardii͡a". 1976. 230 p.

50 let Moravských železáren národního podniku Olomouc, nositele Řad́u práce
Dostál, Jaroslav
Olomouc. Moravské železárny. 1957. 63 p.

50 let Muzea, 10 let Vlastivědného ústavu Vsetín: [katalog výstavy, Vsetín 9. května-8. září 1974
Vsetín. Vlastivědný ústav. 1974. 47 p.

50 let Muzei͡u A. M. Gorʹkogo na rodine pisateli͡a: [Sbornik
Nikitina, I. V
Gorʹkiĭ. Volgo-Vi͡at. kn. izd-vo. 1979. 119 p.

50 let na boevom postu: stranit͡sy iz zhizni
Norkhŭzhaev, F. Kh
Tashkent. "Uzbekistan". 1980. 175 p., [18] p. of plates.

50 let našem sportu
Laufer, Josef
Praha. Mladá fronta. 1968. 337, [2] p.

50 let na stroĭke
Pivanov, A. M ; Bulavint͡seva, N. E
Moskva. Moskovskiĭ rabochiĭ. 1980. 319 p.

50 let nauchnoĭ dei͡atelʹnosti VAGO: materialy konferent͡sii
Bulanzhe, I͡U. D
Moskva. Vses. astronomo-geodezicheskoe ob-vo pri Akademii nauk SSSR. 1985. 140 p.

50 let NGMI: tezisy I͡Ubileĭnoĭ nauchnoĭ sessii, 2-3 okti͡abri͡a 1985 g
Ursov, I. G
Novosibirsk. Institut. 1985. 107 p.

50 let NII kriminalistiki: sbornik nauchnykh trudov
Karlin, I. P
Moskva. Ministerstvo vnutrennykh del Rossiĭskoĭ Federat͡sii, Ėkspertno-kriminalisticheskiĭ t͡sentr. 1995. 107 p.

50 let pervoĭ russkoĭ revoli͡ut͡sii: doklady Sibirskoĭ nauchnoĭ konferent͡sii, posvi͡ashchennoĭ revoli͡ut͡sii 1905-1907 godov, 17-20 dekabri͡a 1955 g
Buntin, A. P ; Flerov, V. S
Tomsk. Izd-vo Tomskogo universiteta. 1958. 172 p., [1] leaf of plates.

50 let Pobedy: kniga pami͡ati
Sharygin, Vasiliĭ
[Sterlitamak]. Izd-vo Sterlitamakskogo gos. pedagog. in-ta. 1995. 56 p.

50 let pobedy sovetskogo naroda nad fashizmom v Velikoĭ Otechestvennoĭ voĭne: materialy nauchnoĭ konferent͡sii
Moskalenko, Alekseĭ Trofimovich ; Bakhtin, V. K ; Bukin, S. S
Novosibirsk. Rossiĭskai͡a akademii͡a nauk, Sibirskoe otd-nie. 1995. 425 p.

50 let pobedy sovetskogo naroda v Velikoĭ Otechestvennoĭ voĭne, 1941-1945 gg: Respublika Komi v gody Otechestvennoĭ voĭny : materialy nauchnoĭ konferent͡sii, 4-5 apreli͡a 1995 g
Spiridonov, I͡U. A
Syktyvkar. Komi nauch. t͡sentr UrO Rossiĭskoĭ AN. 1995. 187 p.

50 let pobedy v Velikoĭ Otechestvennoĭ voĭne: sbornik dokladov na regionalʹnoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii
Krasuli͡a, Vasiliĭ
Stavropolʹ. Stavropolʹskiĭ gos. pedagog. universitet. 1995. 138 p.

50 let pobedy v Velikoĭ Otechestvennoĭ Voĭne: tezisy dokladov, 25 apreli͡a 1995 goda : problemy istorii Velikoĭ Otechestvennoĭ Voĭny
Skirdo, M. P ; Vasilʹev, A. F ; Lipilin, L. V
Moskva. Moskovskiĭ gos. aviat͡sionnyĭ tekhnologicheskiĭ univ. im. K.Ė. T͡Siolkovskogo. 1995. 69 p.

50 let poiskov i otkrytiĭ
Zăkiev, M. Z
Kazanʹ. Tatarskoe knizhnoe izd-vo. 1989. 238 p.

50 let radio: 1895-1945; sbornik original£nykh statei i materialov
Berg, A. I
Moskva. Izd-vo Akademii nauk SSSR. 1945-1948. 2 v.

50 let--rokov Ceskoslovenska
Tomasek, Dusan
Praha. Cs. ustav zahranicni t. Tlac. Slav. nar. povstania, Martin. 1967. 58 p., [32] p. of plates.

50 let rossiiskomu institutu radionavigatı̐sı̐Łii i vremeni
Lobanova, L. K
Sankt-Peterburg. RIRV. 2007. 238 p.

50 let Severo-zapadnomu okrugu Gosgortekhnadzora Rossii
Al£bova, T. N
Sankt Peterburg. Izd-vo "Sudostroenie". c1997. 130 p.

50 let slovenske gimnazije v Kočevju
[Kočevje. Gimnazija. 1969]. 147, [8] p.

50 let sluzhenii͡a iskusstvu i iskussvoznanii͡u: doklady nauchnoĭ konferent͡sii, posviashchennoĭ 50-letii͡u NII Rossiĭskoĭ akademii khudozhestv
Vanslov, Viktor Vladimirovich
Moskva. NII teorii i storii izobrazitelʹnykh iskusstv Rossiĭskoĭ akademii khudozhestv. 1998. 90 p.

50 let Sovetskoĭ Gruzii i Kompartii Gruzii: materialy i dokumenty, 14-15 Mai͡a 1971 goda
[Tbilisi]. Izd-vo T͡SK KP. [1971]. 237 p.

50 let sovremennoĭ i͡adernoĭ fizike
Kedrov, Bonifatiĭ Mikhaĭlovich ; Ivanenko, D. D
Moskva. Ėnergoatomizdat. 1982. 254 p., [8] p. of plates.

50 let spusti͡a: uroki voĭny i sovremennostʹ
Agaev, Semen Lʹvovich
Moskva. Rossiĭskai͡a akademii͡a nauk, In-t sravnitelʹnoĭ politologii i problem rabochego dvizhenii͡a. 1995. 118 p.

50 let Tı̐Sı̐ŁNII Morfizpribor: gody, sobytiiı̐aı̐Ł, liı̐uı̐Łdi
Koriı̐aı̐Łkin, Iı̐Uı̐Ł. A
Sankt-Peterburg. Tı̐Sı̐ŁNII "Morfizpribor. < 1999>. v. < 2>.

50 let velikoĭ pobedy: tezisy konferent͡sii shkolʹnikov g. Stavropoli͡a, posvi͡ashchennoĭ 50-letii͡u pobedy v Velikoĭ Otechestvennoĭ voĭne, 29 marta 1995 g
Bulygina, T. A
Stavropolʹ. [s.n.]. 1995. 83 p.

50 let Velikoĭ pobedy: materialy nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii, sostoi͡avsheĭsi͡a v aprele 1995 goda
Malysheva, E. M
Maĭkop. Meoty. 1996. 175 p.

50 let Velikoĭ Pobedy: istorii͡a, li͡udi, problemy : materialy Regionalʹnoĭ nauchno-istoricheskoĭ konferent͡sii (20-21 apreli͡a 1995 g.)
Sumerkin, I͡U. V
Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburgskiĭ gos. universitet vodnykh kommunikat͡sii. 1995. 236 p.

50 let vossoedinenii͡a Zapadnoĭ Belorussii s Belorusskoĭ SSR v sostave Soi͡uza Sovetskikh Sot͡sialisticheskikh Respublik: tezisy dokladov i soobshcheniĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent͡sii, 25-26 okti͡abri͡a 1989 g
Zharskiĭ, M. V
Grodno. Grodnenskiĭ gos. universitet im. I͡A. Kupaly. 1989. 139 p.

50 let vperedi svoego veka, 1946-1996 gg
Lukʹi͡ashchenko, V. I
Moskva. Rossiĭskoe kosmicheskoe agentstvo. 1998. 255 p.

50 let v stroi͡u: vospominanii͡a
Ignatʹev, A. A
Moskva. Zakharov. 2002. 541 p.

5.0L Ford dyno tests
Holdener, Richard
North Branch, MN. Cartech. c2000. 128 p.

50 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir 717 metų karalystės įsteigimo minėjimas, 1251-1918-1968
[Chicago. 1968]. 64 p.

50 lieux, 50 villes: salles de cinéma : situations urbaines, architecture, aménagement
Lacloche, Francis ; Gribé, Gérald
Paris. Eldorado. [1983-. v. <1 >.

50 life safety Q & As for healthcare facilities
Lathrop, James K
Marblehead, MA. HCPro, Inc. c2004. vii, 90 p.

50 life skills to ensure kids stay in school, off drugs and out of trouble
Becker, David
London . Continuum International Pub. Group. c2008. xii, 139 p.

50 literacy strategies: step by step
Tompkins, Gail E
Boston. Allyn & Bacon/Pearson. c2009. vii, 149 p.

50 literacy strategies: step by step
Tompkins, Gail E
Upper Saddle River, N.J. Merrill. c1998. iv, 124 p.

50 literacy strategies: step by step
Tompkins, Gail E
Upper Saddle River, N.J. Pearson/Merrill/Prentice Hall. c2004. v, 122 p.

50 literacy strategies for beginning teachers, 1-8
Norton, Terry ; Land, Betty Lou Jackson
Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall. 2008. p. cm.

50 literacy strategies for culturally responsive teaching, K-8
Schmidt, Patricia Ruggiano ; Ma, Wen
Thousand Oaks, Calif. Corwin Press. c2006. xix, 140 p.

50 lithographs
Rosenberg, James N
New York. H.N. Abrams. 1964. 1 v. (chiefly illus.).

50 lit na emihrat͡siï na sluz͡hbi batʹkivshchyni
Porz͡hy-Oleksii͡enko, P
Denver. [s.n.]. 1971. 286 p.

50-litti͡a mystet͡sʹkoï tvorchosty Mykhaĭla Dmytrenka
Dmytrenko, Mykhailo ; Kavka, Mykola
U Detroĭti. Asot͡siat͡sii͡a ukr. kulʹtury, Viddil u Detroĭti. 1982. [36] p.

50-litti͡a Ukraïnsʹkoho Zolotoho Khresta v ZSA, 1931-1981
Riznyk, P
Detroĭt, Mich. Hol. uprava Ukraïnsʹkoho Zolotoho Khresta v ZSA. 1981. 260 p.

50 little stories about Ramon Magsaysay
Panlilio, Benjamin L
Quezon City. Phoenix Press, Inc. 1957. 118 p.

50 lleidatans
Castells i Graners, Enric
Alcoletge [Spain]. Editorial Ribera & Rius. <1993-1994 >. v. <4-5 >.

5.0L Mustang bolt-on performance guide
Smith, John
North Branch, MN. CarTech. c1997. 128 p.

50 luchshikh muzhskikh portretov
Oboimina, Elena
Moskva. Airis-Press. 2006. 103 p.

50 lux, œuvres sur papier dans la collection du Musée Cantini
[Marseille]. Musées de Marseille. c1995. 55 p.