A análise
Martins, Fran
Rio de Janeiro. Editora Revan. 1989. 86 p.

A análise benefícios-custos sociais de projectos agrícolas: aspectos da sua aplicação nos países em desenvolvimento
Estácio, Fernando
Oeiras. Instituto Gulbenkian de Ciência, Centro de Estudos de Economia Agrária. 1975. 37 p. ; 25 cm.

A análise social filosófico-cristã
Ladusãns, Stanislavs
Rio de Janeiro, RJ. Presença. 1988. 421 p.

A análise transacional na supervisão escolar: um estudo exploratório
Souza, Edela Lanzer Pereira de
Porto Alegre. Livraria Editora Porto Alegre. [1975]. 47 p.

A analogia no direito tributário brasileiro
Moraes, Oswaldo de
[São Paulo]. Editôra Revista dos Tribunais. [1965]. xiii, 109 p.

Aa nasakenaya Nihon: Edokko geisha no 30-nenburi no Nihon
Nakamura, Kiharu
Tokyo. Soshisha. 1985. 269 p.

A anatomia em Londrina: personagens que construíram a história
Carvalho, Maria Aparecida Vivan de
Londrina. Editora UEL. 2001. xiii, 181 p.

A anatomical vocabulary, or, An explanation of all scientific names used in anatomy, giving their correct translation
Ohno, Tsookoomou
[Tokyo]. Monbushō. Meïdgi 4 [1871]. 106 p.

A.A. Navis: karya dan dunianya
Adilla, Ivan
Jakarta. Grasindo. 2003. ix, 227 p.

Aanbestedingsrecht: handboek van het Europese en het Nederlandse aanbestedingsrecht
Pijnacker Hordijk, E. H ; Bend, G. W. van der
Den Haag. Sdu. c1999. xvi, 518 p.

Aanbestedingsrecht: handboek van het Europese en het Nederlandse aanbestedingsrecht
Pijnacker Hordijk, E. H ; Bend, G. W. van der
Den Haag. Sdu Uitgevers Juridisch & Fiscaal. c1996. xxxvii, 379 p.

Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven: naar een verantwoord aanbestedingsbeleid onder het nieuwe aanbestedingsrecht
Essers, M. J. J. M
's-Gravenhage. Elsevier Overheid. 2006. 462 p.

Aanbestedingsregelingen: advies
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 47 p.

Aanbevelings rakende die tekort aan hoëvlakmannekrag in die natuurwetenskappe en wiskunde
Jansen, C. P
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1983. x, 109 p.

Aanbod en gebruik van onderwijsverzorging: een exploratieve studie naar factoren die het gebruik van produkten en diensten vanuit de onderwijsverzorgingsinstellingen beïnvloeden
Tillema, H. H
Groningen. RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. [1989]. 187 p.

Aanbod voor Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en aardrijkskunde in het basisonderwijs: technisch verslag voor de onderwijsinspectie ten behoeve van het rapport Feitelijk leer- en vormingsaanbod op de basisschool
Harskamp, E. G
Groningen. RION, Instituut voor Onderwijsonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. c1994. 1 v. (various pagings).

Aan Borms: Willem Elsschot, een politiek schrijver : essay
Ridder, Matthijs de
Antwerpen. Meulenhoff/Manteau. c2007. 231 p.

Aandacht of aanklacht: jeugdcriminaliteit in agogisch perspectief
Traas, Marinus
Baarn. HB Uitgevers. c2005. 270 p.

Aandachtspunten: de a priori analyse van leerteksten voor wiskunde bij het voortgezet onderwijs
Dormolen, J. van
Utrecht. Bohn, Scheltema en Holkema. 1982. 254 p.

Aandachtspunten voor de woonomgeving: ontwerp : studierapport met een voorstel voor zogenaamde aandachtspunten voor de woonomgeving, te gebruiken bij de ontwikkeling en de beoordeling van woonmilieus in volkshuisvestingsplannen, zowel in nieuwbouw- als in stadsvernieuwingssituaties
Velden, J. J. ten
Zoetermeer. Centrale Directie van de Volkshuisvesting, Directie Onderzoek, Afdeling Stedeboukundig Onderzoek. 1979. [8] p.

Aandacht voor Groen van Prinsterer
Busken Huet, Conrad ; Schaepman, H. J. A. M ; Gerretson, Frederik Carel
Kampen. Kok. [1976]. 84 p.

Aandag, kalmte en insig: 'n uiteensetting van Theravada Boeddhistiese meditasie aan die hand van die (Maha-) SatipatĐtĐhana-Sutta
Kru˜ger, J. S
Pretoria. Universiteit van Suid-Afrika. c1988. xii, 159 p.

The Aandahl family
Meringdal, Odd
Decorah, Iowa. Anundsen Pub. Co. c1992. ii, 87 p.

Aan de andere kant van de heuvel: reizen langs de rand van de beschaving
Jacobs, Gerard
Amsterdam. Contact. 1996. 181 p.

Aan de barre
Kool, Maud
Assen. Born. [1960]. 64 p.

Aan de beterende hand: een boek van het vijftigjarige St. Willibrord Ziekenhuis in Tegelen
Verbeek, Herman
[Den Haag. Media-Print/Zuidgroep. 1977?]. [80] p.

Aan de bronnen
Penning de Vries, Piet
Nijmegen [Netherlands]. B. Gottmer. [1971]. 239 p.

Aan de dijk gezet: dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst
Beek, Marijke ; Kooiman, Marinus
Rotterdam. Uitgeverij 010. 1996. 143 p.

Aandeelhoudersbezwaren tegen het Ontwerp van wet van voorzieningen met betrekking tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap
Constandse, A. C
Den Haag. 1970. 1 v. (various pagings).

Aandeelhoudersovereenkomsten
Waaijer, B. C. M
Amsterdam. Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. 1996. xi, 96 p.

Aan de ene kant, aan de andere kant: de emigratie van Nederlanders naar Australië 1946-1986
Elich, J. H
Delft. Eburon. c1987. 285 p.

Aan de evenaar
Claus, Hugo
Amsterdam. Erven Thomas Rap. 1973. 39 p.

Aan de grens: enkele randvakken bij de studie van het belastingrecht
Reugebrink, J
Deventer. FED. 1978. 163 p.

Aan de grens van de milieuvergunning
Carette, Ann ; Teesing, N
Den Haag. Boom Juridische Uitgevers. 2007. 124 p.

Aan de grenzen van het Nederlanderschap =: The confines of Netherlands citizenship
Velden, F. J. A. van der ; Zilverentant, F. Th
's-Gravenhage. Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving. 1998. 204 p.

Aan de grenzen voorbij: over de betrekkingen tussen Nederland en de USSR (1917-1987)
Baruch, Friedel ; Boezeman-Boekhoff, Will
Amsterdam. De Schalm. 1987. 187 p.

Aan de hand van Bach: tekst en uitleg bij een jaargang Bachcantates
Oost, Gert
Zoetermeer. Boekencentrum. c2006. 463 p.

Aan de hand van de grondwet
Goede, Barend de
Arnhem. Vuga-Boekerij. 1964. 321 p., [1] leaf of plates.

Aan de Jabbok: religie en rebellie in de poëzie van Emily Dickinson
Rothuizen, G. Theodoor ; Riessen, Renée van ; Runia, Anthony
Kampen. J.H. Kok. [1989?]. 137 p.

Aan de ketting: boek en bibliotheek in Groningen voor 1669
Hermans, Jos M. M ; Huisman, Gerda C
Groningen. Universiteitsmuseum/Universiteitsbibliotheek Groningen. 1996. 87 p.

Aan de leiband van Rusland
Boele, Hans
Goes. Oosterbaan & Le Cointre. 1984. 160 p.

Aandelen en obligaties in het Belgisch recht
Hille, Jean-Marie van ; François, Nadine
Brussel. (Regentschapsstr. 67). Bruylant. 1977. 949 p.

Aandelenkoersen en conjunctuur
Zwaan, Johan Wilhelm van der
Utrecht. Pressa Trajectina. [1954]. 320 p.

Aandelen voor werknemers: motivatie door participatie
Voûte, A
Deventer. Kluwer. 1991. xii, 319 p.

Aan de Linge staat een stee
Sant, Mien van 't
Nijkerk. G. F. Callenbach. [1969]. 197 p.

Aan de mond van al die rivieren: een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945
Fokkema, Redbad
Amsterdam. Arbeiderspers. c1999. 318 p.

Aandenken: bezinning over de levensloop
Buytendijk, F. J. J
Baarn. Ambo. 1980. 110 p.

Aandenking vir 'n vry man
Van Tonder, Jan
Pretoria. HAUM Literêr. 1984. 78 p.

Aandens stadier
Jensen, Johannes V
K©ıbenhavn. Nordisk forlag. 1928. 356 p.

Aan de oever wacht de rust: een bloemlezing van bekende en minder bekende religieuze gedichten van Willem Bilderdijk
Bilderdijk, Willem
Kampen. De Groot Goudriaan. c1992. 48 p.

Aan de oorsprong van de schilderkunst: vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit
Vos, Rik ; Os, H. W. van
's-Gravenhage. SDU. 1989. 288 p.

Aan de orde van de dag: opstellen over orde en veiligheid
Rosenthal, Uriel ; Pop, J. J. H
's-Gravenhage. Raad voor het Binnenlands Bestuur. c1988. 288 p.

Aan de poort van een nieuwe wereld
Rademaker, L. A
Amsterdam. A.J.G. Strengholt. [1940]. 303 p.

Aan de rand: journalistieke verhalen
Haerynck, Jan
Amsterdam. Meulenhoff. c1997. 205 p.

Aan de rand van de zee: reizen naar de Hebriden
Vegt, Jan van der
Amsterdam. Nijgh & Van Ditmar. c1988. 175 p.

Aan de rede: Zeeland aan de waterkant
Bruin, M. P. de
[Bussum]. De Boer. [1975]. 104 p.

Der aander en tindrende sommerluft varmt over Hardangerfjords vande--: Nasjonalgalleriet 28. september-7. desember 2003
Haverkamp, Frode ; Lange, Marit Ingeborg ; Tidemand, Adolph ; Gude, Hans Fredrik
Oslo. Nasjonalgalleriet. c2003. 218 p.

Aan de rol met Sisyfus: divagatiën en consideratiën
Zaal, Wim
Amsterdam. Wereldbibliotheek. 1964. 115 p.

A. Andersons Historische und chronologische Geschichte des Handels: von den a˜ltesten bis auf jezzige Zeiten
Anderson, Adam ; Hartknoch, Johann Friedrich ; Simon, Caspar
Riga. Verlegts Johann Friedrich Hartknoch. 1773-1779. 7 v.

Aan de top of onderweg: [Feijenoord, Ajax, FC Twente, Go Ahead, PSV. Voetbalartiesten van Europees formaat.]
Zanten, Gerth van
Amsterdam. H. J. W. Becht. [1969]. 160 p. with illus.

Aan de voet van de piramide: overheidsinstellingen en plattelandsontwikkeling in Egypte : een onderzoek aan de basis
Otto, J. M
Leiden. DSWO Press. 1987. xix, 413 p.

Aan de voet van het Belfort
Mussche, Achilles ; Masereel, Frans ; Cantré, Jozef
Antwerpen. Mercatorfonds. 1975. 225 p.

Aan de voet van het Belfort
Mussche, Achilles
Hasselt. Heideland. [1966]. 176 p.

Aan de vruchten kent men de boom: de boom in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden
Baert, Barbara ; Fraeters, Veerle
Leuven. Universitaire Pers Leuven. 2001. 294 p.

Aan de Wannsee: libretto voor een kamer-opera
Ferron, Louis ; Keulen, Geert van
Amsterdam. J. Nijsen/Operatief. 1986. 67 p.

Aan de waterkant
Kuypers, Julien
Hasselt. Uitgeverij "Heideland,". (1965). 155 p.

Aan de wieg van de Vlaamsche beweeging--: de geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland
Laroy, Peter
Gent. Liberaal Archief. c1993. 99 p.

Aan de wieg van een natie: herinneringen aan Indonesië
Weisglas, M
Amsterdam. Van Soeren & Co. 1995. 144 p.

Aan de wieg van Rijkswaterstaat: wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal
Ven, G. P. van de
Zutphen. Walburg Pers. 1976. 455 p., [8] leaves of plates.

Aan de wilde kant
Schreuders, Liesje
Amsterdam. Nijgh & van Ditmar/Leopold. 1996. 158 p.

Aan deze zijde van het Binnenhof: gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postma, A ; Bonenkamp, B. J
's-Gravenhage. SDU. 1990. 572 p.

Dera-andhera
Vāgaḍiyā, Candrakānta
Gāndhīnagara. Pravīṇā Candrakānta Vāgaḍiyā. 1991. 13, 140 p.

Aandhi: a scenario
Gulazara ; Shekhar, Sunjoy
New Delhi. Srishti Publishers & Distributors. 2007. 128 p.

Aan die ander kant van die stad
Wasserman, Herman
Kaapstad. Human & Rousseau. 2003. 110 p.

Aan die oorkant
Potgieter, Kasha
Kaapstad. Tafelberg. 2004. 178 p.

Aan die vuile viezeriken van de VPRO: en andere vrolijke brieven. Brieven naar aanleiding van de tweede Barend Servet Show
Kooyman, Ad ; Tijn, Philip van
Leiden. Tango. 1973]. 222 p. with illus.

Aandmis oor Paternoster
Leroux-Van der Boon, Marzanne
Kaapstad. Tafelberg. 1983. 96 p.

Ääneen
Saarikoski, Pentti
[Porvoo]. Kustannus Oy. Piccolo. [1966]. 54 p.

Aan een droom vol weelde ontstegen: poëzie uit de Romantiek, 1750-1850
Komrij, Gerrit
Amsterdam. Meulenhoff. c1982. 291, [1] p.

Aan een engel die nieuw is
Bohlmeijer, Arno
Amsterdam. Arbeiderspers. 1994. 159 p.

Aan een onbekende God: kerken in 800 jaar Lisse
Olivier, Ed
Maastricht. Shaker Pub. c1998. 98 p.

Aan een open raam: gedichten
Schiferli, Victor
Amsterdam. Arbeiderspers. c2000. 73 p.

Aan een zijden draad: herinneringen van een gedeporteerde
Andriesse, H. N
Amsterdam. Meulenhoff. [1978]. 264 p.

Äänekosken Koivistonkylä 1900-luvulla: kylän kehitys- ja muutosprosessin tarkastelua
Seppälä, Marketta
Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto, Etnologian laitos. 1978. 176 p.

Äänekoski mills, 1896-1996
Tuuri, Antti ; Valmunen, Pentti M ; Nuikki, Pekka
[Helsinki]. Metsä-Serla Oy. [1996]. 115 p.

Aan- en verkoopstructuur van mestbiggen af-boerderij in 1973
Vlieger, J. J. de ; Baris, D. B
Den Haag. Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek. 1977. 70 p.

Äänesi: runoja
Westerberg, Caj
Helsinki. Otava. 1974. 46 p.

Äänestäjän valinnat kunnallisvaaleissa 1972
Suhonen, Pertti
Helsinki. Yleisradio, PTS-elin. 1974. 43 leaves.

Äänestäjien valinnat ja puoluejärjestelmän etäisyysrakenne
Suhonen, Pertti
Tampere. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. 1976. 75 leaves.

Äänetön saari
Nieminen, Raija
Helsingissä. Tammi. c1985. 311 p.

Aangekleed gaat uit: streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900
Havermans-Dikstaal, M ; Honig Jz., S ; Schram-van Gulik, L
Zwolle. Waanders. c1998. 264 p.

Aangekruist: boekbesprekingen van J.M.A. Biesheuvel tot Jan Wolkers
Werkman, Hans
Groningen. Vuurbaak. c1982. 192 p.

Aangepaste theologie
Velema, W. H
Amsterdam. Buijten & Schipperheijn. 1971. 180 p.

Aangepaste versie van het verslag van een onderzoek naar de aard en de omvang van de belastingfraude: uitgebracht in april 1979 aan de Minister en aan de Staatssecretaris van Financiën
Bijsterveld, W. J. van
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. 335, [9] p.

Aangepaste woonvormen: rapport van de op 29 september 1971 ingestelde subcommissie van de Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid inzake bestudering van de problematiek van de beschermende woonvormen voor lichamelijk gehandicapten
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 28, [9] p.

Aangeschoten wild: over macht, moraal en politiek
Kuypers, Paul ; Mak, Geert
Amsterdam. De Balie. [1988]. 124 p.

Aangespoeld
Hoste, Jacques
Antwerpen. Manteau. c1988. 191 p.

Aangewaaid: sterke verhalen
Broeck, Walter van den
[Antwerpen. Hadewijch]. c1986. 126 p.

Aangod en de afmens: gedichten
Beurskens, Huub
Amsterdam. Meulenhoff. c1994. 63 p.

Aangrijpende achterkanten
Toonder, Marten
Amsterdam. Cornamona Pers. 1982. 59 p. : ill. ; 26 cm.

Aang's school days
Teitelbaum, Michael ; Spaziante, Patrick
New York. Simon Spotlight. c2008. 32 p.

A angustia da acʹao: poesia e politica em Drummond
Said, Roberto
Curitiba. Editora UFPR. 2005. 118, [24] p.

A angústia do homen em busca da felicidade
Aresi, Albino
São Paulo. Edições Mens Sana. 1979. 160 p.

A angústia e os êxtases
Ramos, Ribamar
[Teresina-Piauí]. Secretaria da Cultura do Piauí. 1983. 99 p. ; 23 cm.

Aanhangsel
Zutphen. Walburg Pers. c1989. 129 p.

Aanhangsels, Gekose Komitee oor Huurbeheer =: Appendices, Select Committee on Rent Control
[Pretoria]. Republiek van Suid-Afrika. [1982]. 311 p.

Aanhangsel van de Volmaakte Hollandsche keuken-meid: onderwyzende veelerhande zaaken, omtrent het toebereiden der spyzen, confituuren, en nagerechten
Voornaame mevrouwe
Amsterdam. Steven van Esveldt. [18--?]. [20], 140 p., [2] folded leaves of plates.

Aanhangzel van de volmaakte Hollandsche keuken-meid
Leiden. Sijthoff. 1965. [26], 140 p.

Aan hen die Jezus Christus liefhebben
Adriani, W
Amsterdam. Buijten & Schipperheijn. 1972. 62 p.

Aan het einde van de middag: roman
Jacob, M
's-Gravenhage. Nijgh & Van Ditmar. c1984. 138 p.

Aan het einde van de regenboog: goudzoeken in Costa Rica
Visser, Carolijn
Amsterdam. Meulenhoff. c1986. 90 p., [1] leaf of plates : ill. ; 22 cm.

Aan het einde van een tijdperk: filosofisch-economische aantekeningen
Boehm, Rudolf
Weesp. Wereldvenster. c1984. 241 p.

Aan het eind van het begin: de Man van Taal & De hemel in, de hemel uit
Gogh, Ruben van
Amsterdam. Prometheus. 2001. 107 p.

Aan het hof: de monarchie onder koningin Beatrix
Meijer, Remco
Amsterdam. B. Bakker. 1999. 302 p.

Aan het noodlot is niet te ontkomen
Girardi, Anton Maria ; Tersteeg, J. J. Th. M
's-Gravenhage. Uitgeverij Boot. [1944]. 331 p.

Aan het slagveld ontsnapt: over oorlogen die niet plaatsvonden : een liber amicorum voor Hylke Tromp
Tromp, Hylke ; Gerrits, Andre ; Wilde, Jaap de
Zutphen. Walburg. c2000. 254 p.

Aan het volk van Nederland: het demokratisch manifest van Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1781
Capellen, Joan Derk van der ; Wertheim, W. F ; Wertheim-Gijse Weenink, A. H
Weesp. Heureka. c1981. 160 p., [8] p. of plates.

Aan het volk van Nederland: het patriottisch program uit 1781
Capellen, Joan Derk van der ; Zwitzer, H. L
Amsterdam. Bataafsche Leeuw. c1987. 104 p.

Aan het werk: nieuwe verhalen, gedichten, beschouwingen
Lubberhuizen, Geert
Amsterdam. Bezige Bij. 1981. 567.

Aan het woord: zeven toespraken
Mulisch, Harry
Amsterdam. Bezige Bij. 1986. 96 p.

Aanhoudend warm: klimaatvoorspellingen vanuit De Bilt
Tennekes, H ; Können, G. P
Baarn. Thieme. c1990. 124 p.

Aan hun vruchten zult gij hen kennen: een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus
Chung, Hoon Taik
Kampen. Kok. 1989. x, 431 p.

Ääniä ja kuvia: YLE 50 = Ljud och bild
Larma, Atte
[Helsinki]. Yleisradio. 1976. 129 p.

A˜a˜nia˜ maan syda˜melta˜
Ma˜ntymies, Liisa
Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [1999]. 185 p.

Aani and the tree huggers
Atkins, Jeannine ; Pinto, Venantius
New York. Lee & Low Books. c1995. p. cm.

Aa, nijūgonen: 1958-1983
Kaikō, Takeshi
Tōkyō. Ushio Shuppansha. Shōwa 58 [1983]. 407 p.

Ääni kentältä: rivejä kaatuneiden omaisille
Korpijaakko, O
[Porvoo]. W. Söderström. 1942. 172 p.

Äänilevytieto
Gronow, Pekka ; Saunio, Ilpo
Porvoo. W. Söderström. [1970]. 360 p.