Aanvallen!
Hollander, Vivian den
Houten. Van Holkema & Warendorf. 1998. 62 p.

Aanvangen der Griekse wijsbegeerte
Begemann, A. W
Groningen. Vuurbaak. 1975. 166 p.

Aanvankelijk handelsrecht: ter voorbereiding van examens voor comptabiliteit en handelswetenschappen
Hoornaert, P
Brugge. Verbeke-Loys. [1946]. 62 p.

Aanvankelijk handelsrekenen
Hilderson, G
Turnhout (Belgium). N. v. Brepols. [1942]. 189 p.

Aanvaringen in de binnenvaart
Klimbie, Bas
Bossum. De Boer Maritiem. c1980. 160 p.

Aanvaringswetten
Verstegen, M. A. M
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1974. iv, 306 p.

Aanvaringswetten
New York. Wiley. c1983. xii, 387 p.

Aanvechtingen: roman
Stokkink, Theo
Haarlem. In de Knipscheer. c2000. 319 p.

Aanvragen tariefsverhoging bejaardenoorden 1977-1979: onderzoek naar de verhoging van de verzorgingstarieven van bejaardenoorden
Berkel-Wagenaar, C. van ; Ruiter, S ; Walraven, P. W. C
's-Gravenhage. Ministerie van C.R.M., Stafafdeling Statistiek. 1981. 62 p.

Aanvragen tot opname in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis: opname, wachtlijst, doorverwijzing of afwijzing? : een beschrijving van geregistreerde aanvragen tot opname in vijf Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen
Rijswijk. Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. [1990]. 40 p.

Aanvullende beschouwingen bij het jaarverslag van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België, jaar 1950: opgerich bij de wet van 16 maart 1865, onder staatsgarantie
Brussel. Algemene Spaar- en Lijfrentekas. 1951. 91 p.

Aanvullende en vervangende zwarte arbeid
Mot, E. S ; Roozen, I. T. M
ʼs-Gravenhage. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. [1990]. 53 p.

Aanvullende verslag tot die eerste verslag [van die] Kommissie van Ondersoek na die Verskyning van Advokate in die Hooggeregshof van Suid-Afrika
Smuts, F. S
[Pretoria. Verkrygbaar by die Staatsdrukker. 1985]. 3 p.

Aanvullende verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Massamedia: voorgestelde wetgewing
Pretoria. Staatsdrukker. [1982]. 25 p.

Aanvullende werkgelegenheid: rapport van de Wiardi Beckman Stichting
Amsterdam. De Stichting. [1961?]. 74 p.

Aanvullende wetten Burgerlijk wetboek: bijgewerkt tot 21 juni 1993
Pintens, Walter ; Oevelen, A. van ; Meersch, Bart van der
Antwerpen. MAKLU. c1993. 498 p.

Aanvullend opbouwplan voor Suriname: tienjarenplan voor Suriname
Paramaribo. Stichting Planbureau Suriname. 1961. 110, 7 p.

Aanvullend pensioen: civiel- en sociaalverzekeringsrechtelijke hoofdzaken van aanvullende pensioenen in het bedrijfsleven
Lutjens, E ; Wessels, B
Deventer. Kluwer. 1991. 78 p.

Aanvullend structuurschema elektriciteitsvoorziening
['s-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1977-. v. <1>.

Aanvulling op de inventaris van een verzameling stukken afkomstig van Johannes van den Bosch en enige van zijn nakomelingen
Peschar, H
Den Haag. Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling. 1977. 65 p.

Aanvulling Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek
Polman, J. J. R ; Reinsma, Marijke
Arnhem. Gouda Quint. 1991-. v. <1 >.

Aan weerszijden van de rijksgrens: conferentie over basiseducatie in Nederland en Vlaanderen
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1985. 76 p.

Die aanwending van beeldende ekspressie en beeldende projeksie as terapeutiese hulpmiddele by kinders
Vorsatz, J. M. D
[Pretoria]. 1963. 124 p.

Aanwending van die pedagogiese kategorieë in die fundamentele pedagogiek
Landman, W. A
[Pretoria]. Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek as Wetenskap. [1971?]. 45 p.

Aan weten niet genoeg: de spanning tussen analyse en verbeelding : essays
Peelen, Gert J
Zoetermeer. Meinema. c1999. 149 p.

Aanwezig verleden
Leemans, Victor
Leuven. Davidsfonds. [1957]. 316 p.

Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur: vastgesteld bij besluit van de Minister-President, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, van 21 december 1979, nr. 292146
['s-Gravenhage]. Staatsuitgeverij. 1980. 62 p.

Aanwijzingen voor de regelgeving: en andere voor de regelgeving relevante aanwijzingen
Borman, C
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1993. xxii, 345 p.

Aanwijzingen voor de regelgeving: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van overheidsregelingen
Borman, T. C
Den Haag. Sdu Uitgeverij Plantijnstraat. 1993. 240 p.

Aanwijzingen voor de regelgeving, aanwijzingen voor convenanten: praktijkvoorschriften voor ontwerpers van regelingen en convenanten van de rijksoverheid
Den Haag. Sdu. 1996. 203 p.

Aanwinsten: tentoonstelling Hessenhuis 4 december 1976-20 februari 1977
[Antwerpen. Stad Antwerpen]. 1976. 36 p.

Aanwinsten, 1986-1991
Middag, Ineke ; Bergsma, Rieta
Zwolle. Waanders. c1991. 80 p.

Aanwinsten Nederlandse musea 1960-1990: een keuze uit dertig jaar : verworven met steun van de Vereniging Rembrandt en het Prins Bernhard Fonds
Bruyn, J
Zwolle. Waanders. c1990. 20, 68 p., [68] p. of plates.

Aanwinsten oude grafiek 1970-1975: tentoonstelling Prentenkabinet, 1 oktober-27 november 1977
Rotterdam. Museum Boymans-Van Beuningen. [1977?]. [23] p.

Aa Nyu Ginia-sen
Yamada, Tasuku
Tokyo. Oshisha. 1985. 210 p.

Aanzetten voor een patiëntenbeleid in de Provincie Noord-Holland
Haarlem. Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. [1986]. 1 v. (various pagings).

Aanzet tot een grammaticaal woordenboek
Devos, Rita ; Beheydt, L
's-Gravenhage. Stichting Bibliographia Neerlandica. c1989. 92 p.

Aanzet tot een integraal beleidskader voor de Nederlandse Antillen in de jaren tachtig: rapport
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1979. 281 p.

Aanzet tot landschapsstructuurplan: de Leijen
Zeist. Buro Maas. [1985]. 124 p.

Aanzet voor inventarisatie van onderzoek in Nederland van belang voor technologisch aspectenonderzoek (TA)
Schot, J. W
Den Haag. Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek. 1987. 31 p.

Aanzet voor strategische keuzen inzake maximaal hergeb[r]uik van oud asfalt
Hendriks, C. F ; Eerland, D. W ; Ruiten, L. H. A. M. van
Delft. Dienst Weg- en Waterbouwkunde. [1992]. 58 p.

Aanzicht/uitzicht: het Museum Kurhaus Kleef
Nikkels, Walter ; Werd, Guido de ; Bachér, Ingrid
Nijmegen. Uitgeverij SUN. 1997. 188 p.

Aanzien 19e eeuw: een dramatisch beeldverslag van 100 stormachtige jaren
Kielich, Wolf
Utrecht. Spectrum. c1982. 315 p.

Aanzien 20e eeuw: het wereldnieuws in beeld
Kielich, Wolf
Utrecht. Amsterdam Boek. c1980. 425 p.

Aanzien 30-40: tien jaar wereldnieuws in beeld
Koesen, Wim
Amsterdam. Amsterdam Boek. [1976]. 213 p.

Aanzien 40-45: vijf jaar bezetting in Nederland en België
Kielich, Wolf ; Zwaan, Jacob
Amsterdam. Amsterdam Boek. [1975]. 215 p.

Aanzien kerk en godsdienst in Nederland en België 1945-1985
Klaasen, Gerard
Utrecht. Spectrum. [1985]. 192 p.

Aanzien van de oude visserij ... met de beste groeten van
Martens, Rob ; Westra, Lieuwe
Assen. Born. 1978. 126 p.

AAOHN core curriculum for occupational health nursing
Salazar, Mary K
Philadelphia. W.B. Saunders Co. c1997. xviii, 382 p.

Ă. Ă. Orujov: bibliografii̐a
Saadiev, Sh. M
Baky. Elm. 1978. 54 p.

AAOS atlas of orthoses and assistive devices
Hsu, John D ; Michael, John W ; Fisk, John R
Philadelphia. Mosby/Elsevier. c2008. 652 p.

Aap
Bindervoet, Erik
Amsterdam. Harmonie. c2002. 154 p.

Ā āpaṇī kathā
Gāḍīta, Jayanta
Pāṭaṇa. Rāvala Prakāśana. 2000. 186 p.

AAPC's framework for advocacy
Denver, Colo. (9725 E. Hampden Ave., Denver 80231-4919). American Association for Protecting Children. c1989. 27 p.

Aap en Beer: een ABC boek van Wim Hofman
Hofman, Wim
Bussum. Van Holkema & Warendorf. 1983. 64 p. : ill. ; 25 cm.

A apercepção originária de Kant na física do século XX
Braga, Ruben
Brasília, DF. Editora UnB. c1991. 163 p.

A.A. Phillips on the cultural cringe
Phillips, A. A
Carlton, Vic. Melbourne University Press. 2006. ix, 77 p.

Aapje, aapje
Gomes, Paula
Den Haag. Van Stockum Belinfante & Coebergh. c1994. 34 p.

Aapka Abhijeet
Sawant, Abhijeet
Mumbai. Popular Prakashan. 2006. 134 p.

A aplicação da consolidação das leis do trabalho - CLT - no serviço publico e suas consequências
Sousa, Antônio Batista de
Recife. [ ]. 1968. 34 p. ; 22 cm.

A aplicação da correção monetária como pena no processo civil
Santos, J. A. Penalva
Rio de Janeiro, RJ. Folha Carioca Editora. [1981?]. 58 p.

A aplicação da madeira e seus derivados na construção habitacional
Rivoli, Gianni
Brasília. Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Secretaria Geral, Coordenadoria de Planejamento--COPLAN. 1978. vi, 129 p.

A aplicação do calcário no Rio Grande do Sul: relatório da Comissão de Agricultura e Pecuária, sessão especial realizada pela Assembléia en 11 de junho de 1970
Porto Alegre. Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. 1970. 26 p.

A aplicação do direito na jurisdição do trabalho: doutrina e jurisprudência
Silva, José Maria Rodrigues da
[Coimbra, Portugal]. Coimbra Editora. 1991. 440 p.

A aplicação do novo Código de processo civil às causas pendentes: [doutrina, prática, jurisprudência : contendo um prontuário das fases processuais e a indicação da lei aplicável]
Pimentel, Wellington Moreira
[Rio de Janeiro]. CEJUR, Depto. de Edições. 1974. 52 p.

A aplicação imediata dos direitos e garantias individuais: a busca de uma exegese emancipatória
Gebran Neto, João Pedro
São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. c2002. 203 p.

"Aap, noot, Mies" in Zinacantán: een regionale benadering van het lager onderwijs in de hooglanden van Chiapas, México
Werdmölder, Hans
Den Haag. Centrum voor de Studie van het Onderwijs in Ontwikkelingslanden. [1981]. iv, 57 p.

Aapo Pukk: 55 portreed
Pukk, Aapo
Tallinn. Revelex. c2003. 39 p.

A aposentadoria dos empregados e seus efeitos no contrato de trabalho: parecer
Goyatá, Célio
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. [s.n. 1950]. 42 p.

A aposentadoria especial em perguntas e respostas
Paixão, Floriceno
Porto Alegre-RS. Editora Síntese. 1981. 213 p.

A aposentadoria por tempo de serviço, em perguntas e respostas
Paixão, Floriceno
Porto Alegre, RS. Editora Síntese. [1981]. 184 p.

A aposentadoria por tempo de serviço no INPS, em perguntas e respostas: [exemplos de cálculo, já conforme Lei 6.332, de 18.05.76 (explicada), tempo de serviço, contagem e reciprocidade, abono de permanência em serviço, pecúlios, formulários]
Paixão, Floriceno
Porto Alegre. Editora Síntese. c1976. 80 p.

A aposta de Luiz Ignácio Maranhão Filho: cristãos e comunistas na construção da utopia
Góes, Maria da Conceição Pinto de
Rio de Janeiro. Editora Revan. 1999. 270 p.

Aapostolo, 1 & 2 Timoti, Tito, Pilemon
South Holland, IL. The Bible League. 2000. 90 p.

A.A. Potebni͡a: issledovatelʹ slavi͡anskikh vzaimosvi͡azeĭ : tezisy Vsesoi͡uznoĭ nauchnoĭ konferent͡sii, okti͡abrʹ, 1991 g
Avksentʹi͡ev, L. H
Kharʹkov. Kharʹkovskiĭ gos. universitet im. A.M. Gorʹkogo. 1991. 2 v.

A. A. Potebni͡a i russkoe literaturovedenie kont͡sa XIX--nachala XX veka
Presni͡akov, Oleg Pavlovich
Saratov. Izd-vo Sarat, un-ta. 1978. 229 p.

A apparicʹao: poema elegiaco em 4 cantos
Alvares Pereira Pato Moniz, Nuno
Lisboa. Impressao regia. 1818. 83, [1] p.

A apple pie
Greenaway, Kate ; Evans, Edmund
London. G. Routledge and Sons. [1886]. [22] l.

A apple pie
Greenaway, Kate
New York. Derrydale. 1993. 1 v. (unpaged).

The Aapravasi Ghat: past and present : archaeological investigations
Chowdhury, Amitava
Port-Louis, Mauritius. Aapravasi Ghat Trust Fund. 2003. 41 p.

Aapravasi Ghat and its surroundings
Annasawmy, Brindah
Stanley, Rose-Hill, Mauritius. Editions de l'ocean Indien. 2006. 38 p.

AAPRCO roster of private railroad cars
[Fort Worth, Tex.] (919 Ridglea Bldg., Fort Worth 76116). American Association of Private Railroad Car Owners. 1981. ca. 625 leaves.

A aprendizagem da cidadania em Portugal, 1820-1823
Vargues, Isabel Nobre
Coimbra. Minerva. [1997]. 460 p.

A aprendizagem de adolescentes em formação profissional
Steffen, Ivo
Rio de Janeiro, RJ, Brasil. SENAI-Departamento Nacional, Diretoria Técnica, Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação. 1985. xvii, 118 p.

A aprendizagem essenia de Jesus nos manuscritos perdidos do Mar Morto
Travassos, Lubelia
Carcavelos. Editorial Angelorum-Novalis. 2005. 150 p.

A aprendizagem tecnológica no Brasil: a experiência da indústria química e petroquímica
Antunes, Adelaide ; Mercado, Alexis
Rio de Janeiro. E-papers. 2000. 314 p.

A apropriação indébita no direito tributário brasileiro
Martins, Ives Gandra da Silva
São Paulo, SP. J. Bushatsky. c1975. 218 p. ; 21 cm.

Aap & schaap
Verroen, Dolf ; Weerd, Ivo de
's-Gravenhage. Leopold. 1977. [26] p.

AAPSO against apartheid
Cairo. Permanent Secretariat of AAPSO. 1978-<1983 >. v. <1-3 >.

AAPSO and disarmament
Cairo, Egypt : Permanent Secretariat of A.A.P.S.O., 1978. 71 p. ; 20 cm.

AAPSO and non-alignment: documents 1961-1983
Cairo, A.R.E. Permanent Secretariat of A.A.P.S.O. 1983. 95 p.

AAPSO and the United Nations: cooperation between the Afro-Asian Peoples' Solidarity Organization and the United Nations Organization
[Cairo. Permanent Secretariat of AAPSO. 19<80- >. v. <2 >.

A.A.P.S.O. Extraordinary Conference in Support of the Arab Peoples in Their Struggle Against Imperialism and Israel, Cairo, 1-[3] July 1967
Cairo. Permanent Secretariat of the A.A.P.S.O. [19<67->. v.<2>.

AAPSO in a changing world: AAPSO Seminar for Exchanging Experiences on the Work of National Solidarity Organizations : Cairo, 19.11-30.11.1989
Cairo, Egypt. Afro-Asian Peoples Solidarity Organization (AAPSO). [1989]. 94 p.

A.A.P.S.O. in support of non-alignment
Haddad, Naim ; Hussein, Houri Abdel Razzak
Cairo. Permanent Secretariat of A.A.P.S.O. 1976. 23 p.

AAPSO International Meeting on the Occasion of the 40th Anniversary of the Victory over Hitlerite Fascism and Japanese Militarism, Cairo, April 1-2, 1985
Cairo, A.R.E. Permanent Secretariat of AAPSO. [1985]. 51 p.

AAPSO Presidium Committee on Africa held in Algeria, 17-18 February 1985
Cairo, A.R.E. Permanent Secretariat of A.A.P.S.O. [1985]. 56 p.

AAPSO's consistent stand on the cause of Palestinian people and the Arab peoples
Cairo. Permanent Secretariat of AAPSO. [1980?]. 95 leaves.

AAPSO's sixth conference
Cairo. Permanent Secretariat of AAPSO. [1984?]. 246 p.

AAP Tutor
Sacramento, Calif. Biddle & Associates. c1993-. 1 v. (loose-leaf).

Aap, vis, boek: Linnaeus in de Artis Bibliotheek
Verkruijsse, P. J ; Kwa, Chunglin ; Dekkers, Midas
Zwolle. Waanders. 2007. 95 p.