Abu Bakr: le premier calife de l'Islam
Ahmad, Fazl
Port Louis. Mauritius Islamic Circle. [1974]. 31 p.

Abu Bakr: the caliph
Aziz, Abdul
Karachi. Ghazanfar Academy. 1978. vii, 266 p., [8] leaves of plates.

Abu Bakr: the first caliph
Feroze, Muhammad Rashid ; Ibrahim, Sabir Abduh
Leicester. Islamic Foundation. 1976. 44 p.

Abu Bakr
Mohy-ud-Din, Atta
Delhi. S. Chand. 1968. x, 205 p.

Abū Bakr: al-ṣiddīq al-awwal wa-ṣāḥib al-rifqah fī al-ghār
Ṭilfāḥ, Khayr Allāh
[S.l. s.n. 1982]. 183 p.

Abū Bakr al-Khawārizmī: ḥayātuh, shiʻruh, risālatuh
Dudd, al-Sayyid Ibrāhīm Muḥammad
[Cairo. s.n.]. 1985. 4, 166 p.

Abū Bakr al-Khuwārizmī: ḥayātuhu wa-adabuh
Muṣṭafá, Aḥmad Amīn
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1985. 265 p.

Abu Bakr al-Qadiri: sirah dhatiyah fi hĐiwarat sĐihĐafiyah
Qadiri, Abu Bakr
[Casablanca. s.n.]. 2001. 223 p.

Abu Bakr al-Razi
AzĐmah, Aziz
Beirut. RiyadĐ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 2001. 203 p.

Abū Bakr al-Rāzī wa-atharuhu fī al-ṭibb
Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā
[Baghdad]. Wizārat al-Taʻlīm al-ʻĀlī wa-al-Baḥth al-ʻIlmī, Markaz Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻIlmī al-ʻArabī, Jāmiʻat Baghdad. 1988. 175 p.

Abu Bakr al-SĐiddiq: shakhsĐiyatuhu wa-asĐruh
SĐallabi, Ali MuhĐammad MuhĐammad
Amman. Dar al-Bayariq. 2001. 522 p.

Abu Bakr al-Shiblī: masraḥīyah shiʻriyah fī arbaʻat fuṣūl
Mardam, ʻAdnān
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1981. 141 p. ; 20 cm.

Abū Bakr al-Ṣiddīq, awwal al-khulafāʹ al-Rāshidīn
Riḍā, Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 1977. 160 p.

Abū Bakr al-Ṣiddīq wa-al-tajammuʻ al-ʻArabī
Maḥmūd, Muḥammad Ḥilmī
[Cairo]. Rābiṭat al-Adab al-Ḥadīth. [1989]. 95 p.

Abū Bakr al-Ṣiddīq wa-ḥayāt al-dawlah al-ʻArabīyah al-Islāmīyah fī ẓilāl khilāfatih
Ḥammūr, al-Sayyid Aḥmad Ibrāhīm
[Cairo. s.n.]. 1984-. v. <1 >.

Abū Bakr al-Ṣūli (255-336 H): ḥayātuhu wa-adabuh, dīwānuh
ʻUmarī, Aḥmad Jamāl ; Ṣūlī, Muḥammad ibn Yaḥyá
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1984]. 524 p.

Abū Bakr al-Ṣūlī nāqidan
Ḥusayn, Ṣubḥī Nāṣir
Baghdād. Dār al-Jāhiẓ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1975. 192 p.

Abū Bakr al-Zubaydī al-Andalusī wa-āthāruhu fī al-naḥw wa-al-lughah
ʻAzzāwī, Niʻmah Raḥīm
[al-Najaf]. [s.n.]. 1975. 522 p.

Abu Bakr as-Siddiq: the first Caliph of Islam
Shad, Abdur Rehman
Lahore. Kazi Publications. c1977. vii, 83 p.

Abu Bakr se "uiteensetting van die godsdiens": 'n Arabies-Afrikaanse teks uit die jaar 1869
Abu Bakr Effendi ; Selms, A. van
Amsterdam . Noord-Hollandsche U.M. 1979. xvii, 259 p.

Abū Bakr Shiblī
Sharar, ʻAbdulḥalīm
Lakhnaʼū. Dilgudāz Pres. 1907. viii, 156 p.

Abū Bakr yataḥaddathu ilaynā
ʻUways, ʻAbd al-Ḥalīm ; ʻĀshūr, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. 1974. 63 p.

Die Abu Ballas Formation (Lingula Shale) (Apt?) der nubischen Gruppe Südwest-Ägyptens: eine Beschreibung der Formation unter besonderer Berücksichtigung der Paläontologie
Böttcher, Ronald
Berlin. D. Reimer. 1982. 145 p., [35] p. of plates.

A bubble
Walford, Lucy Bethia
New York. F.A. Stokes company. [c1895]. 3 p. 1., 185 p.

A bubble that broke the world
Garrett, Garet
Boston. Little, Brown, and Company. 1932. 6 p. l., [3]-178 p.

Abu Bekr Muhammed ben el-Hasan ibn Doreid's Genealogisch-etymologisches handbuch
Muhammad ibn al-Hasan ; Wu˜stenfeld, Ferdinand
Go˜ttingen. Dietrichsche buchhandlung. 1854. viii, [370] p.

Abú-Béquer, el tortosí: la Catalunya sarraïna
Reynal, Roser
Barcelona. Editorial Graó. 1987. 62 p.

Abubetri Rhazae Maomethi: ob usum experientiamque multiplicem, et ob certissimas ex demonstrationibus logicis indicationes, ad omnes praeter naturam affectus, atq' etiam propter remediorum uberrimam materiam ... opera exquisitiora
Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā
Bruxelles. Culture et civilisation. 1973. 590 p.

A búbos kemence
Sabján, Tibor
[Budapest]. Múzsák Közművelődési Kiadó. c1988. 119 p.

Abu Casems tofflor ; Stora landsvägen
Strindberg, August ; Ollén, Gunnar ; Strindberg, August
[Stockholm]. Norstedt. c1992. 280 p.

A Bucha a Maçonaria e o espírito liberal
Bandecchi, Pedro Brasil
São Paulo. Distribuidora, Livraria Teixeira. [1978]. 141 p.

A Buchan companion: a guide to the novels and short stories
Webb, Paul
Far Thrupp, Stroud, Gloucestershire . Alan Sutton. 1994. xxii, 126 p., [8] p. of plates.

A bucketful of moon
Talbot, Toby ; Gobbato, Imero
New York. Lothrop, Lee and Shepard Co. c1976. 47 p.

A bucket of ashes
Ryan, Patricia
New York. Berkley Prime Crime. 2007. 278 p.

A bucket of eels: & The modern husband
Godfrey, Paul ; Godfrey, Paul
London. Methuen Drama. 1995. viii, 143 p.

A bucket of finger lickin's
Robie, Joan Hake
Lancaster, PA. Starburst Co. c1981. [92] p.

A bucket of nuts and a herring net: the birth of a spare-time farm
Jackson, John
London. Collins and Harvill Press. 1979. 191 p.

A bucket of oil: the humanistic approach to building design for energy conservation
Caudill, William Wayne ; Lawyer, Frank D ; Bullock, Thomas A
[Boston]. Cahners Books. [1974]. 87 p.

A Buckeye abroad: or, Wanderings in Europe, and in the Orient
Cox, Samuel Sullivan
New-York. G. P. Putnam. 1852. 444 p.

A buckeye ballad
Riley, James Whitcomb
Columbus, O. Printed by the Ohio State Journal. c1890. [10] leaves.

A Buckeye boyhood
Venable, William Henry
Cincinnati. The Robert Clarke company. 1911. 190 p.

A Buckeye in the land of gold: the letters and journal of William Dennison Bickham
Bickham, William Dennison ; Ham, Randall E
Spokane, Wash. A.H. Clark Co. 1996. 286 p.

A Buckeye season: the inside story of the glory and heartbreak of Ohio State's 1995 season
Snook, Jeff
Indianapolis. Masters Press. c1996. iii, 189 p.

A Buckeye titan
Smith, William E ; Smith, Ophia D
Cincinnati. Historical and Philosophical Society of Ohio. 1953. 558 p.

A buckler for your rights
Strasbourg. 1963. 47 p.

A Bucknam/Buckman genealogy: some descendants of William Bucknam of Charlestown and Malden, and John Buckman of Boston
Chaplin, Ann Theopold
Baltimore. Gateway Press. 1988. 326 p.

A bucolic attitude
Eaton, Walter Prichard
New York. Duffield & company. 1926. vi, 73, [1].

A Budai basák magyar nyelvű levelezése
Takáts, Sándor ; Eckhart, Ferenc ; Szekfű, Gyula
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1915. vi, 546 p.

A Budai Egyetemi Nyomda román kiadványainak dokumentumai, 1780-1848
Veress, Endre ; Domokos, Sámuel
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 465 p.

A Budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája, 1458-1526
Köblös, József
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1987. 247 p.

A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek
Csapodi, Csaba
Budapest. MTAK. 1984. 112 p.

A Budai Népszínház története
Pukánszky, Jolán Kádár
Budapest. Magyar Szinházi Intézet. 1978. 283 p., 11 leaves of plates.

A Budai Nyári Színkör: adattár
Koch, Lajos
Budapest. Színháztudományi Intézet. 1966. 260 p.

A budai Sándor-Palotában történt, 1919-1941
Karsai, Elek
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1963. 566 p.

A budai Sashegy élővilága
Papp, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 99 p.

A budai szandzsák 1546-1590: demográfiai és gazdaságtörténeti adatok
Káldy-Nagy, Gyula
Budapest. [s.n.]. 1985. 746 p.

A Budai szandzsák 1559. évi összeírása
Káldy-Nagy, Gyula ; Lakatos, Ernő
Budapest. Pest Megyei Levéltár. 1977. 296 p., [2] leaves of plates.

A budai vár
Zolnay, László
Budapest. Gondolat. 1981. 126 p.

A budai vár és a debreceni csata: Horthyék katasztrófapolitikája 1944 őszén
Ölvedi, Ignác
Budapest. Zrinyi Katonai Kiadó. 1974. 242, [1] p., [14] leaves of plates.

A budai vár és ostromai
Sugár, István
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1979. 356 p.

A budai vár feltárása
Gerevich, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1966. 352 p.

A Budai Várnegyed: [fotoalbum
Gerő, László ; Dobos, Lajos
[Budapest]. Corvina. c1979. 40 p., [40] leaves of plates.

A Budakeszi német nyelvjárás hangtana
Eszterle, M. Edit
Budapest. Pfeifer Ferdinánd-féle könyvkereskedés. 1929. 74 p.

A Buda melletti Kánai apátság feltárása
Gyürky, Katalin H
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1996. 155 p., [36] p. of leaves (some folded).

A bud and twig key to the more important broadleaf deciduous trees in the United States
Sponsler, Olenus Lee
Ann Arbor, Mich. G. Wahr. 1916. 26 p.

A Budapest et en Hongrie
Lannois, Philippe
[Paris]. Hachette. 1980. 159 p.

A Budapesti 0 éves népesség demográfiai, egészségügyi és antropometriai vizsgálata
Lukács, Ágnes B ; Őry, Imre
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet. c1981. 191 p.

A Budapesti alkoholisták és leszármazottaik biodemográfiai vizsgálata: (előzetes jelentés)
Mikes, Gábor
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet. 1974-. v.

A Budapesti Bőripari Vállalat és gyárainak története
Bencze, Géza ; Dombovári, Sándor ; Tóth, Béla
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1984. 546 p.

A budapesti Duna-hidak
Gáll, Imre
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1984. 145 p.

A Budapesti Egyetemi Könyvtár gyüjteményének keletkezése, 1561-1635
Dümmerth, Dezső
Budapest. 1963. 18 p.

A Budapesti Egyetemi Könyvtár története, 1561-1944 =: Historia Bibliothecae Universitatis Budapestinensis, 1561-1944
Tóth, András ; Vértesy, Miklós
Budapest. A Könyvtár. 1982. 585 p.

A Budapesti Értéktőzsde: a magyarországi értékpapírpiac a két világháború között
Scheuer, Gyula
Budapest. Magyar Tőzsdealapítvány. 1990. 122 p.

A Budapesti Ertektozsden jegyzett vallalatok 1996 es 1999 ko˜zo˜tti penzu˜gyi teljesitmenyenek elemzese
Dorgai, Ilona ; Juhasz, Peter
Budapest, Hungary. Budapesti Ko˜zgazdasagtudomanyi es Allamigazgatasi Egyetem, Vallalatgazdasagtan tanszek. [2002]. 68 p.

A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának 125 esztendeje: 1853-1978
Breuer, János
Budapest. Zeneműkiadó. 1978. 72 p., [38] leaves of plates.

A Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat munkái és eredményei
Raum, Frigyes
Budapest. Geodéziai és Kartográfiai Intézet. 1972. 291 p.

A Budapesti gyermekek növekedése 14 éves korig: társadalmi-gazdasági helyzetük, életmódjuk és megbetegedési viszonyaik 12 éves korban
Eiben, Ottó
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudomány Kutató Intézet. c1988. 100 p.

A budapesti helyiérdekű vasutak története, 1887-1987
Várnagy, Zoltán ; Lovász, István
Budapest. Budapesti Közlekedési Vállalat. 1987. 72 p.

A Budapesti Honvédhelyőrség Parancsnoksága 1849-1999 =: [Budapest Garrison Headquarters 1849-1999]
Helgert, Imre
Budapest. Zrínyi. 2000. 269 p.

A Budapesti Iskola: tanulmanyok Lukacs Gyo˜rgyrol
Markus, Gyo˜rgy ; Vajda, Mihaly
[Budapest]. Argumentum. c1997-. v. <2 >.

A Budapesti Iskola: tanylmányok Lukács Györgyről
Márkus György
[Budapest]. Argumentum. c1997-. v. <1 >.

A budapesti Kálvin-téri kripta lakói
Görzsönyi Vargha, Zoltán
Budapest. Sylvester Nyomda R.T. 1941. 48 p.

A Budapesti Kálvin téri templom története: 1830-1980
Bottyán, János
Budapest. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1980. 32 p.

A Budapesti kerületek férfi résznépességeinek halandósági különbségei
Józan, Péter ; Gorincsek, Gyuláné ; Kovács, Jánosné
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1986. 109 p.

A budapesti kir. főügyészség által 1872. január hó 1-étől 1897. év május hó 1-éig kibocsátott körrendeletek időrendszerinti gyűjteménye
Baróthy, Miklós
Budapest. Nyom. "Hunnia" Könyvnyomda. 1897. 312, xvi p.

A budapesti könyvtárügy úttörői: hat arcképvázlat
Remete, László
Budapest. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1964. 45 p.

A Budapesti lakobizottsagok keziko˜nyve: [Budapest Fovaros Tanacsa Vegrehajto Bizottsaganak megbizasabol irta: Albrzykovszky Ferenc, et al
Albrzykovszky, Ferenc ; Nemeth, Ferenc
Budapest. 1969. 207 p.

A budapesti liberális ellenzék 1919-1944
Nagy, Zsuzsa L
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972. 177 p.

A budapesti Madách Imre Gimnázium
Véghelyi, József
Budapest. Tankönyvkiadó. 1991. 131 p.

A Budapesti Madách Imre Gimnázium centenáriumi évkönyve 1980-81
Gémes, Attila
Budapest. A Gimnázium. 1981. 119 p.

A budapesti Magyar Színház műsora: adattár
Koch, Lajos
Budapest. Színháztudományi Intézet. 1960. 85 p.

A Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének tudományos munkássága 1847-1975: bibliográfia
Végh, Ferenc ; Szabadváry, Ferenc
Budapest. [Budapesti Műszaki Egyetem]. 1975. vi, 245 p.

A Budapesti Műszaki Egyetem bicentenáriumi ünnepsége keretében a Gépészmérnöki Karon rendezett tudományos ülésszak előadśai
Budapest. [s.n.]. 1983. 250 p.

A Budapesti Műszaki Egyetem bicentenáriumi ünnepsége keretében az Épitészmérnöki Karon rendezett tudományos ülésszak előadásai
Deák, Sándor ; Zádor, Mihály ; Hamza, István
Budapest. Kiadja a BME Épitészmérnöki Kara. 1984. 162 p.

A Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszéke 25 éves
[Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem]. 1976. 59 p., [3] leaves of plates.

A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak politikai mozgalmai a felszabadulástól a szocialista forradalom győzelméig
Roder, Imréné
Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport. 1975. 144 p.

A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológia Tanszék százéves története
Móra, László
Budapest. [Budapesti Műszaki Egyetem]. 1975. 306 p., [27] leaves of plates.

A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának folyóiratállománya: léiró katalógus a közreadó testületek betʺurendes mutatójával
Kósa, Győző
Budapest. Tankönyvkiadó. 1963. 188 p.

A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára: repertórium
Szögi, László
Budapest. [Budapesti Műszaki Egyetem]. 1975-. v.

A Budapesti Műszaki Egyetem telepitéstörténete: az óbudai káptalani háztól a lágymányosi egyetemvárosig, 1782-1871-1971
Keszei, Pál
Budapest. Budapesti Műszaki Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság. 1971. 214 p., [95] leaves of plates (some folded).

A Budapesti Muszaki Egyetem Vegyeszmerno˜ki Karanak to˜rtenete
Hollo, Janos ; Szabadvary, Ferenc ; Lasztity, Radomir ; Szebenyi, Imre
Budapest. Magyar Vegyeszeti Muzeum. 1971. 68 p.

A budapesti Nagyvásártelep mikrotoponímiája
Berényi, Zsuzsanna Ágnes
Budapest. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 1983. 65 p.

A budapesti német főkonzulátus jelenti--: az 1918-1919-es forradalmak és az ellenforradalom német diplomáciai iratok tükrében
Tokody, Gyula
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1989. 222 p.

A Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1946
Gáspár, Ferenc ; Halasi, László
Budapest. A Bizottság. 1975. x, 359 p.

A Budapesti Operaház 100 éve
Gelencsér, Ágnes ; Staud, Géza
Budapest. Zeneműkiadó. c1984. 592 p., [16] p. of plates.

A budapesti Operaház műsora, 1884-1959: adattár
Koch, Lajos
Budapest. Szinháztudományi Intézet. 1959. 89 p.

A budapesti Országos Rabbiképző-Intézet értesítője az 1884-85-iki tanévről: megelőzi, Abulvalîd Mervân Ibn Ganâh (R. Jóná) élete és munkái és szentirásmagyarázatának forrásai
Bacher, Wilhelm
Budapest. Athenaeum. 1885. 1 v. (various pagings).

A Budapesti Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve: az Orvosi Kar alapításának 200. évfordulója alkalmából
Rigó, János
Budapest. 1969. 120 p.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi Fizikai Intézetének husz éve, 1947-1967
Budapest. 1967. 39 p.

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Radiológiai Tanszékének emlékkönyve, 1915-1965
Zétény, Győző ; Horváth Ferenc
Budapest. 1965. 77 p.

A Budapesti Pártbizottság küzdelme a munkáshatalomért a konszolidáció kezdetén: 1956. november-1957. június
Hámori, Lászlóné
Budapest. MSZMP Budapesti Bizottság, Oktatási Igazgatóság. 1987. 134 p.

A Budapesti Pedagógusok Képzőművész Stúdiója, 1953-1963
[Budapest. 1963]. 38 p., 39 plates.

A budapesti prostitúció története
Miklóssy, János
[Budapest]. Népszava. 1989. 134 p., [32] p. of plates.

A budapesti sajtó adattára 1873-1950
Voit, Krisztina
[Budapest]. Argumentum. 2000. 783 p.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola dolgozóinak publikációi, 1959-1983: bibliográfia
Fleckensteinné Cservenka, Júlia ; Nagy, Anna
Budapest. Budapesti Tanítóképző Főiskola. 1984. vi, 300 p.

A Budapesti Tanitóképző Főiskola oktatóinak tudományos és publikációs munkássága, 1959-1978: bibliográfia
Fleckensteinné Cservenka, Júlia ; Nagy, Anna
Budapest. Budapesti Tanitóképző Főiskola. 1979. 101 p.

A Budapesti Tanítóképző Intézet száz éve, 1869-1969
Magyarfalvi, Lajos ; Farkas, Domonkos ; Nagy, Gáborné O
[Budapest]. Budapesti Tanitóképző Főiskola. 1981. 139 p.

A Budapesti Történeti Múzeum Bartók Béla emlékháza
Strackné Mohos, Márta
Budapest. [Budapest Történeti Múzeum]. 1981. [69] p.

A Budapesti Történeti Múzeum első félévszázada (1887-1938)
Végh, Katalin K
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1988. 109 p., [10] p. of plates.

A Budapesti Történeti Múzeum kiadványai és munkatársainak szakirodalmi tevékenysége, 1976-1987: bibliográfia
Schwarcz, Katalin
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1989. 177 p., [12] p. of plates.

A Budapesti Történeti Múzeum várostörténeti osztályának kéziratos térképei: katalógus = Handgezeichnete Karten aus der Kartensammlung der Abteilung für Stadtgeschichte des Budapester Historischen Museums : Katalog
Gál, Éva
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1989. 48 p., 24 p. of plates.

A Budapesti Vegyiművek 100 éve, 1876-1976
Koczkás, Márta
Budapest. [s.n.]. 1976. 108 p.

A Budapesti XVII. FIDEM kongresszus nemzetközi éremkiállítása
Csengeryné Nagy, Zsuzsa
[Budapest]. Magyar Nemzeti Galéria. 1977. 263 p., [176] p. of plates.

A budapesti zöldség- és gyümölcsforgalom helyzete és fejlesztése
Szabó, Péter
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1983. 99 p.

A budapesti zsidó fiú- és a leánygimnázium története
Felkai, László
Budapest. Anna Frank Gimnázium. 1992. 182 p.

A Budapesti Zsidó Múzeum
Benoschofsky, Ilona ; Scheiber, Sándor
[Budapest]. Corvina. c1987. 241 p.

A budapesti zsidóság szociális munkája: (A Pesti Izraelita Hitközség és az Országos Izraelita Patronázs Egyesület Szociális Tanfolyamán 1937 febr. 15-én és 18-án tartott előadások)
Eppler, Sándor
Budapest. [s.n.]. 1937. 48 p.

A budaszentlőrinci pálos kolostor
Bencze, Zoltán ; Szekér, György
Budapest. Budapesti Történeti Múzeum. 1993. 82 p.