Açıklamalı, içtihatlı genel adap ve aile düzenine karşı cürümler
Bakıcı, Sedat
Sıhhiye, Ankara. Adalet Yayınevi. 1994. xi, 646 p.

Açıklamalı, içtihatlı-gerekçeli kaçakçılık ve gümrük mevzuatı
Deda, S. Necip
Ankara. Seçkin Kitabevi. 1987. 1175 p.

Açıklamalı-içtihatlı hacizden doğan istihkak davaları
Eriş, Gönen
Ankara. Seçkin Yayınevi. 1994. 360 p.

Açıklamalı-içtihatlı halk sağlığı, çevre sağlığı, ve gıda maddeleri mevzuatı
Ercoşkun, Ayhan
Keçiören, Ankara. Hemay-Petek Yayınları. 1987. 600 p.

Açıklamalı-içtihatlı Harçlar Kanunu (Harcırah Kanunu) ve Damga Vergisi Kanunu
Şirin, Şerafettin
Cağaloğlu, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1994. xxiv, 294 p.

Açıklamalı-içtihatlı Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu
Şirin, Şerafettin
Cağaloğlu, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım. 1993. xxi, 229 p.

Açıklamalı, içtihatlı İmar Kanunu uygulaması ve uyuşmazlıkların çözüm yolları
Karagözoğlu, H. Fevzi ; Mumbuç, Mehmet İ
Ankara. Olgaç Matbaası. 1981. 1230 p.

Açıklamalı, içtihatlı, inşaat hukuku: eser ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
Uygur, Turgut
Gaziosmanpaşa, Ankara. T. Uygur. [1993?]. 1056 p.

Açıklamalı, içtihatlı iş
Günay, Cevdet İlhan
Ankara. Seçkin Katabevi. [1984]. 896 p.

Açıklamalı-içtihatlı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat
Abama, Muhittin
Sıhhıye, Ankara. Seçkin Yayınevi. 1994. viii, 640 p.

Açıklamalı-içtihatlı kamulaştırma davaları ve devletleştirme
Arcak, Ali ; Kitiş, Y. Servet ; Arcak, Ali
Ankara. Seçkin Yayınevi. 1992. 2 v. (2423 p.).

Açıklamalı, içtihatlı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili kanunlar
Karahacioğlu, Ali Haydar ; Altın, Mehmet
[Turkey]. A.H. Karahacıoğlu. 1994. viii, 818, [1] p.

Açıklamalı-içtihatlı memur suçlarında idari soruşturma
Pınar, İbrahim
Kızılay, Ankara. Seçkin Kitabevi. 1987. xvi, 567 p.

Açıklamalı, içtihatlı, notlu idari yargılama usulü
Yenice, Kâzım ; Esin, Yüksel
[Ankara?. s.n.]. 1983. xvi, 799 p.

Açıklamalı, içtihatlı, Orman Kanunu
Sınmaz, Burhan ; Karataş, İzzet
Ankara. Yetkin Yayınları. 1987. xxii, 967 p.

Açıklamalı, içtihatlı Orman Kanunu ve tatbikatı
Deda, S. Necip
Ankara. Seçkin Yayınevi. 1994. 911 p.

Açıklamalı, içtihatlı, örnek dilekçeli hukuk rehberi
Kiper, Osman
Y.şehir [i.e. Yenişehir] Ankara. Alkım Kitapçılık Yayıncılık. 1992. 1061 p.

Açıklamalı-içtihatlı özel ceza yasaları
Küçükbayarak, Ali Adnan
Sıhhiye, Ankara. Adil Yayınevi. 1996. 824 p.

Açıklamalı, içtihatlı, sendikacılık ve toplu sözleşme mevzuatı
Özbek, Oğuz
Çemberlitaş, İstanbul. Temel Yayınları. [1986]. 540 p.

Açıklamalı-içtihatlı silahlı çeteler ve terör suçları ile haksız yakalama ve tutuklamaya ilişkin tazminat davaları
Parlar, Ali ; Yıldırım, Ferhat
Ankara. Adalet Yayınevi. 2001. xxvi, 826 p.

Açıklamalı, içtihatlı sosyal sigorta mevzuatı
Ozanoğlu, İ. Teoman ; Yalnızoğlu, Sıddık ; Tümer, H. Avni
Ankara. İ.T. Ozanoğlu. 1974-1977. 3 v.

Açıklamalı-içtihatlı Terörle Mücadele Kanunu ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu
Bardak, Cengiz
Sıhhiye, Ankara. Yetkin Yayınları. 1997. 486 p.

Açıklamalı, içtihatlı, trafik ve iş kazası tazminatı ve sigorta rücu dâvaları: (genel ve sosyal sigorta)
Kars, Bahaettin ; Dönmez, İrfan
[Istanbul, Turkey?]. B. Kars. 1981. xxi, 784 p.

Açıklamalı-içtihatlı turizm hukuku ve mevzuatı
Can, Halil ; Güner, Semih
Kızılay, Ankara. Adım Yayıncılık. 1992. 477 p.

Açıklamalı-içtihatlı Türk nüfus mevzuatı
Özkan, Hasan ; Karapınar, M. Ayhan
Beyoğlu, İstanbul. Çağlayan Yayınevi. 1994. xxx, 832 p.

Açıklamalı, içtihatlı, uygulamada kaçakçılık: en son düzenlemelere göre 1918 sayılı yasa
Aktaş, Yusuf
İstanbul. Yasa Yayınları. 1983. 344 p.

Açıklamalı içtihatlı, uygulamalı çek hukuku: ticaret hukuku, icra hukuku, 3167 sayılı Çek Yasası ile ilgili suçlar
Eriş, Gönen
Ankara. Seçkin Yayınevi. 1993. 702 p.

Açıklamalı-içtihatlı-uygulamalı temel iş kanunları: en son değişiklerle iş mevzuatı
Avcı, Adnan
Kocaeli [Turkey]. A. Avcı. [1995]. vi, 976 p.

Açıklamalı-içtihatlı-uygulamalı tereke hukuku davaları: MK. 517-617 m.leri
Özmen, İsmail
Sıhhiye, Ankara. Adalet Yayınevi. 1997. xxvi, 1078 p.

Açıklamalı-içtihatlı ve uygulamalı ihtiyatı̂ haciz, ihtiyatı̂ tedbir, delil tespiti, kamu alacağının tahsilinde ihtiyatı̂ haciz
Özkan, Hasan
İstanbul. H. Özkan. 1990. xxi, 288 p.

Açıklamalı-içtihatli uygulamada bono ve çek sorunları
Oğuzoğlu, Abdullah Çetin
Çemberlitaş, İstanbul. Temel Yayınları. [1988]. 298 p.

Açıklamalı, ilmı̂ ve kazai, içhtihatlı inşaat hukuku: (Borçlar Kanunu)
Kural, Orhan Cevdet
[Ankara, Turkey?]. Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşVeren Sendikası. 1983. xv, 467 p.

Açıklamalı Kıbrıs barış harekâtı kronolojisi
Alçıtepe, Mehmet Ali Galip
Manisa [Turkey]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğretim Vakfı. 2002. 88 p.

Açıklamalı kamu ihalelerinde şikayet ve dava açma usulleri
Turguter, Necip
Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi. 2004. x, 351 p.

Açıklamalı Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat
İspir, Yaşar
Ankara. Y. İspir. 1979. xi, 408 p.

Açıklamalı Köy Kanunu: köy idaresi hakkında bilgiler
Aytaç, Fethi
Küçükesat, Ankara. F. Aytaç. 1990. 292 p.

Açıklamalı maliye ve vergi sözlüğü
Akdoğan, Abdurrahman ; Kırbaş, Sadık ; Eyüpgiller, Saygın
[Ankara?]. Birlik Yayıncılık. 1986. 229 p.

Açıklamalı-notalı türkü metinleri sözlüğü I
Özgül, Mustafa
Yenişehir, Ankara. Mansur Kaymak THM Yayınları. 1989. iv, 172.

Açıklamalı-notlu divan şiiri antolojisi
Cengiz, H. Erdoğan
Kızılay, Ankara. Turhan Kitabevi. [1982?]. 416 p.

Açıklamalı, notlu, içtihatlı, örnekli ve mevzuat ekli Jandarma Teşkilat, Görev, ve Yetkileri Kanunu, Yönetmeliği
Ateşoğlu, Erdogan ; Terzioğlu, Alaeddin
Ankara. Işın Yayıncılık. 1984. 2 v.

Açıklamalı, notlu, ve karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kooperatifler Kanunu: TTK, SerPK, KoopK
Tekinalp, Ünal ; Çamoğlu, Ersin
İstanbul. AR. 1983. ix, 742 p.

Açıklamalı ödeme kaydedici cihaz kullanılması hakkında kanun: yazar kasalar : açıklamalar, sorular, cevaplar, kanunlar, gerekçeler, kararlar, tebliğler
Er, Yaşar
Kızılay, Ankara. Y. Er. 1992. 400 p.

Açıklamalı-örnekli Türkçe deyim hazinemiz
Adıgüzel, Hüseyin
İstanbul. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. 1990. 136 p.

Açıklamalı sermaye şirketleri: anasözleşme örnekleri, holding, anonim, limited, paylı, komandit, şirket
Ulusoy, Yılmaz
Ankara. Olgaç Matbaası. [between 1979 and 1982]. xv, 606 p.

Açıklamalı Sosyal sigortalar kanunu
[İstanbul. Tel Yayınları. 1969]. 253 p.

Açıklamalı Süleyman Nazif kaynakçası
Acaroğlu, M. Türker
[Turkey]. Ziya Gökalp Derneği. [1987]. 35 p.

Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun: örnek Yargıtay kararları ve ilgili mevzuat
Zevkliler, Aydın ; Zevkliler, Aydın
Bornova, İzmir. Fakülteler Kitabevi San. ve Tic. Ltd. Şti. 1996. 385 p.

Açıklamalı Türk anayasaları: 1876, 1921, 1924, 1961, 1982
Gözübüyük, A. Şeref
Ankara. Turhan Kitabevi. 1993. vi, 288 p.

Açıklamalı Türk atasözleri
Kımıldar, Enver
Fatih, İstanbul. Çözüm Yayıncılık. [1992]. 568 p.

Açıklamalı Türk halk müziği kitap ve makaleler bibliyografyası
Arseven, Veysel
İstanbul. M.E.B. Devlet Kitapları. 1969. 210 p.

Açıklamalı Türkiye kimya dergileri bibliyografyası, 1911-1990
Dölen, Emre
İstanbul. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi. 1990. 64 p.

Açıklamalı, uygulamalı, içtihatlı anonim şirket ve davaları
Erüreten, Bahir Mazhar
Beyoğlu, İstanbul. B.M. Erüreten. 1988. 546 p.

Açıklamalı, uygulamalı, içtihatlı Kadastro Kanunu ve ilgili mevzuat
Özmen, İsmail
Yenişehir, Ankara. Doruk Yayıncılık. 1994. 2 v.

Açıklamalı, uygulamalı Sosyal Sigortalar Kanunu
Can, Mehmet
Ankara. Vergi Yayınları. [1983 or 1984]. 837 p., [20] p. of plates.

Açıklamalı ve en son içtihatlarla İdari Yargılama Usulü Kanunu
Karavelioğlu, Celal
[Turkey. s.n.]. 1993. 2 v. (xxv, 1095 p.).

Açıklamalı ve en son içtihatlarla tapu iptâli ve tesçili dâvaları
Dönmez, İrfan
İstanbul. İstanbul Üniversite Kitabevi. 1980. xxiii, 1062 p.

Açıklamalı ve içtihatlı ceza yargılamaları usulü
Ergin, Seyfettin
[İstanbul. Latin Matbaası. 1971]. 784 p.

Açıklamalı ve içtihatlı Gelir Vergisi Kanunu
Uysal, Ali ; Eroğlu, Nurettin
[Ankara, Turkey?]. A. Uysal. 1991. xxxv, 839 p.

Açıklamalı ve içtihatlı ortaklığın giderilmesi, izaleyi şuyuu, ve şuf'a davaları
Erdoğan, Celâl
Ankara. C. Erdoğan. 1991. 1082 p.

Açıklamalı ve notlu Dernekler Kanunu ve yönetmeliği
Gökalp, Şerafettin
İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitabevleri. [1978]. 200 p.

Açıklamalı ve örnek kararlı memurların yargılanmasına ilişkin yasa: memurin muhakematı hakkınka kanun
Ünlü, Ahmet Hamdi
Ankara. Ödemeli İsteme ve Genel Dağıtım, Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım. 1992. 213, [2] p.

Açıklamalı ve uygulamalı Belediye Gelirleri Kanunu
Pirler, Orhan
Kızılay, Ankara. Türk Belediyecilik Derneği. 1994. 311 p.

Açıklamalı yemek kitapları bibliyografyası: eski harfli yazma ve basma eserler
Kut, A. Turgut
Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı. [1985]. 104 p.

Açıklamalı yerel yönetimler seçim hukuku ve ilgili mevzuat: köy, mahalle ve muhtarlık mevzuatı
Ekşioğlu, Kâni
İstanbul. Yasa Yayıncılık. 1994. 326 p.

Açıklamalı, yorumlu, içtihatlı bütün boyutlarıyla uygulamalı silah hukuku: temel ve ilgili mevzuat (ateşli, ateşsiz, av ve spor silahları)
Ekşioğlu, Kâni
Cağaloğlu, İstanbul. Yasa Yayıncılık. 1993. 527 p.

Açıklamalı, yorumlu, karşılaştırmalı Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat
Başbuğ, Faik Y
Çemberlitaş, İstanbul. Temel Yayınları. [1985]. 328 p.

Açıklamalı zimmet-irtikâp-rüşvet suçları
Bakıcı, Sedat
Ankara. S. Bakıcı. 1988. 354 p.

Açıklamaları ve örnekleriyle deyimler sözlüğü
Doğan, Ahmet
Ulus, Ankara. Akçağ. 1992. 430 p.

Açıköğretim Fakültesi yetişkin-yaşlı mezunları: 45 ve daha ileri yaş diliminde bulunan mezunlar ile yapılan bir alan araştırması
Demiray, Uğur
Eskişehir [Turkey]. T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi. [1993]. xi, 164 p.

Açık parti tartışması
İlgün, Doğan
Beyoğlu, İstanbul. Gün Yayıncılık. 1997. ii, 188 p.

Acılar: nazım, nesir
Gövsa, İbrahim Alâettin
Ankara. İş Bankası Kültür Yayınları. 1966. 110 p.

Acıların sokağı
Şilan, Xizan
Skogås, Sweden. Medya. [2000?]. 146 p.

Acılar denizi
Oğuzcan, Ümit Yaşar
Cağaloğlu, [Istanbul]. Özgür Yayın-Dağıtım. 1983. 478 p.

Acılar dönemi: şiirler
Kurdakul, Şükran
[Istanbul]. Cem Yayınevi. [1977]. 79 p.

Acılar masal oldu
Gürbüz, Yılmaz
Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 1984. 288 p.

Acımak [yazan] Reşat Nuri Güntekin
Güntekin, Reşat Nuri
[ ] İnkilâp ve Aka Kitabevleri [1968]. 128 p. 20 cm.

The ACA encyclopedia of counseling
Alexandria, VA. American Counseling Association. 2008. p. cm.

A Caesar composition book
Scott, Harry Fletcher ; Van Tuyl, Charles Henry
Chicago. Scott, Foresman and Company. [c1910]. 1 p. l., 5-120 p.

A Caesar-forum Rómában
Bardon, Alfréd
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 169 p., [2] folded leaves of plates.

Açış konuşmaları: 1982-1987
Yiğitbaşı, Ömer
İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi. 1987. viii, 324 p.

ACA ethical standards casebook
Herlihy, Barbara ; Corey, Gerald
Alexandria, VA. American Counseling Association. 2006. p. cm.

Acı tütün: roman
Cumalı, Necati
[İstanbul. Cem Yayınevi. 1974. 299 p.

Acıyı bal eylemek: Türk edebiyatında mersiye
İsen, Mustafa
Ankara. Akçağ. 1993. clx, 424 p.

Acıyı çizmek
Dino, Abidin
[Istanbul, Turkey]. Ada Yayınları. [1988?]. 1 v. (unpaged).

Acıyla, sevgiyle, kahramanca--
Akatlı, Füsun
Bağcılar, İstanbul. Boyut Kitapları, Boyut Yayın Grubu. 1998. 224 p.

Acı yol
Makal, Tahir Kutsi
[İstanbul]. Ağaoğlu. [1964]. 136 p.

Acı zamanlar: Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın hatıraları
Naciye Sultan ; Aşıroğlu, O. Gazi
Beyazıt, İstanbul. Burak Yayınevi. 1990. 88 p.

A.C.A.F. 1: First Australian Contemporary Art Fair, Royal Exhibition Building, Melbourne, 23-31 July 1988
[Australia. Australian Commercial Galleries Association]. 1988. 109 p.

ACAFE 30 years acting in the development of Santa Catarina
Florianopolis, SC. Sistema ACAFE. [2004]. 129 p.

A cafecito story =: El cuento del cafecito
Alvarez, Julia ; Cocco-DeFilippis, Daisy ; Ramírez, Belkis
White River Junction, Vt. Chelsea Green Pub. Co. 2002. 68 p.

A cafeicultura da zona da mata de Minas Gerais
Caixeta, Glória Zélia Teixeira
Belo Horizonte : EPAMIG, 1978. 39 p. ; 24 cm.

A Cafeicultura em São Paulo
São Paulo. Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. 1979. 114 p.

A cafeicultura na economia brasileira
Machado, Renato Rodrigues
[s.l. s.n.]. 1979. 44 p.

A café in Venice
Mode, Dorian
Ringwood, Vic. Penguin. 2001. 348 p.

A "cafeteria" flexible benefit plan for federal workers?: hearing before a subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, One Hundredth Congress, second session, March 1, 1988
Washington. U.S. G.P.O. 1988. iii, 168 p.

A Cagayan de Oro ethnohistory reader: prehistory to 1950
Montalvan, Antonio J ; Fortich, Chic
Cagayan de Oro City, Philippines. Legacy. c2004. 109, [16] p.

A caged bird: the romantic biography of Empress Elizabeth of Austria
Fleming, Maureen
London. Selwyn & Blount, ltd. [1933]. 255 p.

A cage for Loulou: poems
Von Abele, Rudolph Radama
Baton Rouge. Louisiana State University Press. 1978. 51 p.

A cage for lovers
Powell, Dawn
Boston. Houghton Mifflin. 1957. 178 p.

A cageful of butterflies
Beake, Lesley
Pinelands, Cape Town. Maskew Miller Longman. 1989. 99 p.

A cage of birds
Fountain, Helen
Francestown, N.H. Golden Quill Press. [1970]. 80 p.

A cage of bone
Carrier, Jean-Guy
[Ottawa]. Oberon Press. c1978. 175 p.

A cage of butterflies
Caswell, Brian
St. Lucia, Qld., Australia. University of Queensland Press. 1992. 164 p.

A cage of her own, and other stories
Candappa, E. C. T
Colombo, Sri Lanka. Mayfair Printers. c1986. 97 p.

A cage of ice
Kyle, Duncan
London. Collins. 1970. 254 p.

A cage of ice
Kyle, Duncan
New York. St. Martin's Press. [1971, c1970]. 254 p.

A cage of shadows
Hill, Archie
London. Hutchinson. 1973. 320 p.

A cage of spines: [poems]
Swenson, May
New York. Rinehart. [1958]. 96 p.

A cage of transparent words: a selection of poems = Una jaula de palabras transparentes
Blanco, Alberto
Fayetteville, N.Y. Bitter Oleander Press. 2007. 143 p.

A Cage of words: poems
McQueen, Harvey
Auckland, N.Z. Longman Paul. 1980. xii, 127 p.

A cage without bars
Yared, Ibrahim
London. Saqi. 2003. 101 p.

Ācai: tiraikkatai
Vasant
Cen̲n̲ai. Cantiyā Patippakam. 2002. 111 p.

Ācai en̲n̲um vētam
Pālakumāran̲
Cen̲n̲ai. Vān̲ati Patippakam. 1989. xvi, 296 p.

Ācai irukku tācil paṇṇa
Pālacantar, Kē
1977. 162 p.

Ācaikkaṭal
Pālakumāran̲
Cen̲n̲ai. Vicā Papḷikēṣan̲s. 1992. 352 p.

Ācaikkayiṛu
Narayanan, K
[1967]. 2, 116 p.

Ācaikku aḷavillai
Swaminathan, Gomathi
[1965]. 116 p.

Ācai man̲acu
Uṣā, Vi
Cen̲n̲ai. Ar̲ivālayam. 2004. 320 p.

A Cain connection: Maryland to Mississippi and beyond, 1686-1995
Cain, Winton Burell
Warner Robins, Ga. (1200 Briarcliff Rd., Warner Robins 31088). W.B. Cain. c1995. iv, 301 p.

Ācai necavu
Intirā Cauntarrājan̲
Cen̲n̲ai. Vān̲ati Patippakam. 1997. xix, 260 p.

Ācaipravākam
Kōtaiyammai, Vai. Mu
Singaperumalkoil. Jaganmohini. [1946]. 156 p.

Ācai valai
Cuki Cuppiramaṇiyan̲, Ṭi. En̲
[1967]. 243 p.

Ācai veṭkamar̲iyum
Maṇiyan̲
1977. 267 p.

A caixa: (peça em 2 actos)
Monteiro, Prista
Lisboa, Portugal. Moraes Editores com o patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura. 1981. 132 p.

A caixa de cimento
Escobar, Carlos Henrique de
Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 1978, c1977. 174 p.

A caixa de reformas e pensões dos caminhos de ferro do estado: diplomas, decisões e anotações posteriores : sentenças e ecórdãos [sic] contraditórios dos tribunais do trabalho do Pôrto, Lisboa e supremo administrativo
Silva, Clemente da
Lisboa. Livraria Moraes. 1954. 264 p.

A caixa do menino: infanto-juvenil
Batista, Márcia
São Paulo. Editora Scipione. [1988]. [24] p.

A caixa preta
Andrade, Tiago de Melo
Belo Horizonte, MG. RHJ. c2000. 16 p.