Achter de dromer: verhalen
Smit, Peter
Amsterdam. Arbeiderspers. c1986. 160 p.

Achter de gevels van het Etnografisch Museum: archivalisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek
Antwerpen. J. Lambrechts-Douillez. 1989. 79 p.

Achter de kawat: als Japans krijgsgevangene
Burki, Charles
Franeker. Wever. 1979. 136 p.

Achter de kloostermuren
Lammers, Fred J
's-Gravenhage. Boekencentrum. [1977]. 128 p.

Achter den tijd: opstellen aangeboden aan Dr. G. Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
Puchinger, G ; Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de
[Haarlem. Aca-Media. c1986]. 254 p.

Achter de rug: gedichten 1960-1990
Bernlef, J
Amsterdam. Querido. 1997. 707 p.

Achter de schermen van de commissie-Dutroux: memoires van Marc Verwilghen
Verwilghen, Marc ; Ilegems, Danny ; Sauviller, Raf
Amsterdam. Atlas. c1999. 144 p.

Achter de schermen van de diplomatie: achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen
Constandse, Anton L
Amsterdam. Meulenhoff. [1976]. 188 p.

Achter de schermen van de kunst: Rotterdamse Kunststichting 1945-1995
Gaemers, Carin
Rotterdam. De Hef. [1996]. 240 p.

Achter de schermen van het boekbedrijf: Henri Du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de uitgeverij en boekhandel in de Republiek
Meerkerk, Edwin van
Amsterdam. APA-Holland Universiteits Pers. c2001. xi, 469 p.

Achter de spiegel: film en fictie
Haakman, Anton
Amsterdam. De Bezige Bij. 1977. 320 p.

Achter Deutscher Familiengerichtstag: vom 11. bis 14. Oktober 1989 in Brühl : Ansprachen und Referate, Berichte und Ergebnisse der Arbeitskreise
Bielefeld. Gieseking-Verlag. c1990. 141 p.

Achter de vuurlijn van de horizon: verspreid gepubliceerde gedichten, 1917-1940
Marsman, Hendrik ; Vliet, H. T. M. van
Amsterdam. Querido. 1990. 192 p.

Achter dijken en dammen: Zeeland en de Deltawerken
Leeuwen, Noortje van ; Wolff, W. J ; Wolff, Ineke
Amsterdam. Meulenhoff Informatie. c1983. 143 p.

Achter elke soldaat een burger!: de geschiedenis van 50 jaar MILAC-werking
Schoenmacker, Christelle de
Leuven . Acco. 1994. 271 p.

Achtergelaten land
Bourgonje, Fleur
Amsterdam. Meulenhoff. c1989. 55 p.

Achter gesloten gordijnen: het geheime liefdesleven van de staatshoofden van deze tijd
Stein, Ilona
Rotterdam. Donker. 1998. 176 p.

Achter gespannen vliezen: gedichten
Hiddema, F
Amsterdam. De Beuk. [1992]. 85 p.

Achtergestelde vorderingen
Wessels, B
Deventer. Kluwer. 2006. xiv, 103 p.

Achtergestelde vorderingen
Wessels, B
Deventer. W.E.J. Tjeenk Willink. 1997. xiv, 138 p.

Achtergronden, gevolgen en beleidsimplicaties van de recente veranderingen in het reproductief en relationeel gedrag in de OESO-Lidstaten
Cliquet, R. L
Brussel. Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën. 1989. 49 p.

Achtergronden huidige schooltijden in het basisonderwijs in Nederland
ś-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1980. 108 p.

Achtergronden van de kwaliteit van het patiëntgebonden onderzoek in Nederland
Bally, Y. W ; Spangenberg, J ; Starmans, R
[Zoetermeer]. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1987]. 163 p.

Achtergronden van het financieel beleid en de techniek van de jaarrekening
Coljee, P. D
Alphen aan den Rijn. Samsom. 1980. 117 p.

Achtergronden van jeugdcriminaliteit
Angenent, Huub
Houten. Bohn Stafleu Van Loghum. 1991. x, 338 p.

Achtergronden van klinisch-chemisch onderzoek
Kreutzer, E. K. J ; Kreutzer, H. J. H
Amsterdam. Elsevier. 1976. xi, 111 p., [1] leaf of plates.

Achtergronden van milieugedrag
Meer, Fr. van der
Leiden. Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Sociale en Organisatie Psychologie. 1981. xiii, 221, [111] p.

Achtergronden van misdaad en straf: ook te gebruiken bij het projekt Krimineel
Coul, Hans op de
Utrecht, Mariahoek la. Vormingswerk Jonge Volwassenen. 1977. 94 p.

Achtergronden van Priscillianus' christelijke ascese
Goosen, Aloysius Bernardus Josef Maria ; Priscillian
Nijmegen. [s.n.]. 1976. 2 v. (viii, 402 p.).

Achtergronden van spelling: lezingen
[Leeuwarden]. "Huis aan de drie grachten". [1978]. 55 p.

Achtergronden van stotteren en spreekangst
Faber, Pé
Kampen. Kok. 1979. 125 p.

Achtergronden van thuisloosheid
Heydendael, Paul Henri Johan Marie ; Nuy, Marius
Groningen. Wolters-Noordhoff. c1992. 259 p.

Achtergronden van vandalisme bij voetbalwedstrijden
Brug, H. van der ; Marseille, M
Haarlem. De Vrieseborch. c1983. 170 p.

Achtergrondinformatie rondom de problematiek van arbeidstijdverkorting
Veen, J
Amsterdam. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. [1984]. 32 p.

Achter het behang: vierhonderd jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis
Koldeweij, E. F ; Knuijt, M. J. F ; Adriaansz, Ellie ; Addink-Samplonius, Marianne ; Simons, Marie-Anne
De Bilt. Cantecleer. c1991. 176 p.

Achter het eeuwig El Dorado: fictie en realiteit in Latijnsamerikaanse literatuur
Banck, Geert Arent
Amsterdam. Thela Publishers. 1996. 140 p.

Achter het kawat was Nederland: Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995 = Behind the fence were the Netherlands : Indies war experiences and recollections 1942-1995
Captain, Esther
Kampen. Kok. c2002. 444 p.

Achter het licht: novelle
Beelen, Willem
Amsterdam. Contact. 1998. 144 p.

Achter het raster: gedichten
Popma, Murk A. J
Amsterdam. De Beuk. [1990]. 32 p.

Achter het vaartje
Hille-Gaerthé, C. M. van
Rotterdam. Nijgh & Van Ditmar. 1934. 125 p.

Achterhoek en Liemers: oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore
Krosenbrink, G. J. Henk
Wageningen. Zomer & Keuning. [1978]. 168 p.

Der Achter-Jahre in der österreichischen Geschichte des 20. jahrhunderts
Gutkas, Karl ; Oberleitner, Brigitte
Wien. ÖBV Pädagogischer Verlag. c1994. 144 p.

Achterloo: Komödie in zwei Akten
Dürrenmatt, Friedrich
Basel/Schweiz. Reiss. [1983?]. 122 leaves ; 32 cm.

Achter Mekka
Udink, Betsy
Amsterdam. Meulenhoff. 1990. 218 p.

Achter mijn ogen
Vermeulen, Bram
Antwerpen. Hadewijch. c1993. 166 p.

Achternamen: onderzoekingen met betrekking tot de artikelen 5 en 9 van het Burgerlijk Wetboek
Bol, M. W ; Klijn, A
's-Gravenhage. Ministerie van Justitie. 1981. 98 p.

Achternamen in Nederland en Vlaanderen: oorsprong, geschiedenis en betekenis
Winkler, Johan ; Nijen Twilhaar, Jan
Den Haag. Sdu Uitgevers. c2006. xvii, 598 p.

Achter slot en grendel
Meindersma, K. T
Zeist. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 1994. 295 p.

Achter slot en grendel
Rijksen, Rijk ; Kelk, C ; Moerings, Martin
Alphen aan den Rijn. Samsom. 1980. 166 p.

Achter spiegels en maskers: psychoanalytische essays
Groen, Jan
Meppel. Boom. [1980]. 222 p.

Achterstallige postille
Smelik, E L
Nijkerk. Callenbach. [1972]. 188 p.

Achterstallig onderhoud en werkgelegenheid in bossen en natuurterreinen
Spierings, C. J. M
Den Haag. Landbouw-Economisch Instituut, Afd. Structuuronderzoek. 1979. 39 p.

Achter tralies: het gevangeniswezen in Nederland
Griever, Lukas
Deventer. Van Loghum Slaterus. c1979. 146 p.

Achter tralies en prikkeldraad
Lens, A
Nijkerk. G.F. Callenbach n.v. 1946. 107 p., 2 l.

Achterwaarts: memoires
Nord, Max
Amsterdam. Meulenhoff. c1998. 286 p.

Achterwaarts de toekomst in: het zekerheidssyndroom in de sociale wetenschappen
Matthijs, Koenraad
Leuven. Garant. 1994. 156 p.

Achtes Symposium Thermische Solarenergie: Kloster Banz
Regensburg. Das Kolleg. c1998. 626 p.

Die achte symphonie: eine Beethovennovelle
Fischer, Bernhard
Regensburg. G. Bosse. [c1928]. 75 p.

Der achte Tag: welthafter Fortschrittsglaube und christlicher Gottesglaube im Spannungsfeld der Weltausstellungen
Haite, Dieter W
Wu˜rzburg. Echter. c2007. 491 p.

Der achte Tag: Schauspiel in vier Akten
Walter, Silja
Zürich. Jordan-Verlag. c1984. 69 p.

Der achte Tag der Schöpfung: die Gentechnik manipuliert unsere Zukunft
Weidenbach, Thomas ; Tappeser, Beatrix
Köln. Kiepenheuer & Witsch. c1989. 243 p.

Achtet den Menschen: Christen lernen demonstrieren
Lenfers, Karl ; Poeplau, Wolfgang
Kevelaer. Butzon und Bercker. 1974. 99 p., [2] leaves of plates.

Achtet mir die Meister nur!: "Die Meistersinger von Nürnberg" im Brennpunkt
Viertel, Matthias S
[Hofgeismar]. Evangelische Akademie Hofgeismar. 1997. 151 p.

Das Achte Weltwunder: Erzählungen, Liebesgeschichten, Gedichte, Märchen, Texte, Briefe, Tagebuch, Werbung, Collagen, Spiele, Rätsel, Reime, Bilder, Fotos, Geheimnis-Lexikon
Gelberg, Hans-Joachim
Weinheim . Beltz und Gelberg. 1979. 335 p.

Der achtfache Weg
Roggenbuck, Rolf
[Reinbek bei Hamburg]. Rowohlt. [1971]. 205 p.

Acht Fernsehspiele
Schmitthenner, Hansjörg
München. Piper. [1966]. 413 p.

Acht Fotografen sehen den neuen Plenarbereich des Deutschen Bundestags in Bonn: Martin Charles ... [et al.] ; [translations, Nigel Rigby, Philip Mann]
Charles, Martin
Heidelberg. Edition Braus. 1996. 173 p.

Die acht Frauen des Grossvaters
Alafenisch, Salim
Zürich. Unionsverlag. c1989. 175 p.

Die acht Gesichter am Biwasee: japanische Liebesgeschichten
Dauthendey, Max
Mu˜nchen. A. Langen. c1911. 277 p.

Acht Gesichter Japans im Spiegel der Gegenwart
Schwalbe, Hans
Tokyo. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 1970. 381 p.

Acht Glas: Ende der Wache : Erinnerungen eines Seeoffiziers der Crew 38
Peter, Karl
Reutlingen. Preussischer Militär-Verlag. c1989. 367 p.

Die acht Handzeichnungen des Sandro Botticelli zu Dantes Göttlicher Komödie im Vatikan: ein Supplement zu dem Codex im Kgl. Kupferstichkabinet zu Berlin
Botticelli, Sandro ; Strzygowski, Josef ; Dante Alighieri
Berlin. G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1887. 30 p.

Acht Hunde und mehr
Renker, Gustav Friedrich
Thun, München. Ott. (1965). 187 p.

Achtida sto skotadi: diēgēmata
Sōtēropoulou, Ersē
Athēna. Kedros. 2005. 242 p.

Ächti Schwizer Chuchi: Schweizer Küchenrezepte rund ums Jahr
Kaltenbach, Marianne
Bern. Hallwag. 1978, c1977. 519 p.

Acht jaargetijden: columns
Yerli, Nilgün
Amsterdam. Arbeiderspers. c2002. 280 p.

Acht jaar werken aan het streekplan Rivierenland: een globale schets van de voorbereidingsprocedure
Arnhem. Gedeputeerde Staten van Gelderland. [1979]. 16 p.

Acht Jahre chinesische Volksfreiwillige, ihr Widerstand gegen die US-Aggressoren und ihre Hilfe für Korea
Peking. Verlag für Fremdsprachige Literatur. 1959. 129 p.

Acht Jahre hinter Schloss und Riegel: Skizzen aus dem Leben Johann Most's
Anonymous Veritas
New York. [s.n.]. 1886. 80 p.

Acht Jahre im Wilden Westen: Erlebnisse einer Farmersfrau : mit Einleitung und Kommentar
Zehmen, Helen Violet von ; Assion, Peter
Marburg. Jonas. c1983. 118 p.

Acht Jahre Sezession: (Ma˜rz 1897-Juni 1905) Kritik-Polemik-Chronik
Hevesi, Lajos
Wien. C. Konegen. 1906. xiii, 550 p.

Acht Jahre und ein Tag: Bilder aus den Gru˜nderjahren der DDR
Selbmann, Fritz
Berlin. Neues Leben. 1999. 318 p.

Acht Jahre Wohnbau- und Raumordnungspolitik: Rückblick und Ausblick
Zürich. Wirtschaftsförderung, Gesellschaft zur Förderung der Schweizerischen Wirtschaft. 1974. 39 p.

Acht Jahrhunderte Buchwerkstatt Leipzig
Leipzig. Ingenieurschule für Polygrafie "Otto Grotewohl" Leipzig. [1965?]. [54] p.

Acht Jahrhunderte Stadtgeschichte: Vergangenheit und Gegenwart im Spiegel der Kommunalarchive in Baden-Württemberg
Bernhardt, Walter
Sigmaringen. J. Thorbecke. 1981. 196 p.

Acht Jahrhunderte St. Katharinen-Kirche Braunschweig: Beiträge zu ihrer Geschichte
Müller, Ernst-Burkhard
[Braunschweig]. Pfarramt St. Katharinen. c1980. 203 p.

Acht Jahrzehnte erlebtes Deutschland: ein Liberaler in vier Epochen
Stephan, Werner
Düsseldorf. Droste. c1983. 340 p.

Acht junge britische Bildhauer
Hering, Karl Heinz
Düsseldorf. 1967]. [54] p.

Acht Kapitel: eine Abhandlung zur jüdischen Ethik und Gotteserkenntnis
Maimonides, Moses ; Wolff, Maurice ; Niewöhner, Friedrich
Hamburg. F. Meiner. c1981. xxviii, xv, 96, 38 p.

Acht kapitel fu˜r die Deutschen
Reck-Malleczwen, Fritz Percy
Grossscho˜nau, Sa. E. Kaiser. [c1934]. 149 p., 1 l.

Achtkarspeler JWG-ers en in streekeigen kultuer: undersyk nei de ynfloed fan de streekeigen kultuer fan Achterspelen op it halden en dragen fan dielnimmers oan de "JeugdWerkGarantie-wet"
Verhaar, C. H. A
Ljouwert. Fryske Akademy. c1997. 230 p.

Acht kleine Präludien und Studien über Bach: Georg von Dadelsen zum 70. Geburtstag am 17. November 1988
Dadelsen, Georg von
Wiesbaden. Breitkopf & Härtel. c1992. 96 p.

Acht Künstler aus Israel: 23. Sept.-24. Okt. 1971 : Ausstellung im Rahmen d. Berliner Festwochen 1971 unter d. Schirmherrschaft Seiner Exzellenz d. Botschafters d. Staates Israel
Pfefferkorn, Rudolf
Berlin. Senator f. Wiss. u. Kunst. 1971. [36] p.

Acht Lehr- und Wanderjahre in Chile
Bu˜rger, Otto
Leipzig. Dieterich. 1923. xv, 534 p.

Acht lezingen
Dis, L. M. van
Amsterdam. J.M. Meulenhoff. 1969, [1970]. 125 p.

Achtmal Portugal
Allemann, Fritz René
München. R. Piper. [c1971]. 399 p.

Acht Märchen der Brüder Grimm
Grimm, Jacob ; Grimm, Wilhelm
Frankfurt am Main. Insel-Verlag. 1976. 63 p.

Acht messingkno˜pfe-ein paar stiefel
Paust, Otto
Mu˜nchen. F. Eher nachf. [1944]. 77 p.

Acht Monate in Japan nach Abschluss des Vertrages von Kanagawa
Lühdorf, Fr. August ; Schneider, Jürgen
Wiesbaden. In Kommission bei F. Steiner. 1987. 32, xi, 254 p., [4] leaves of plates.

Acht na Gaeilge, acht ar strae: léirmheas ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
O' Laighin, Pádraig Breandán
[Dublin, Ireland?]. Coiscéim. c2003. 41, [2] p.

Die acht ottonischen Wandbilder der Wunder Jesu in St. Georg zu Reichenau-Oberzell
Erdmann, Wolfgang ; Keller, Theo
Sigmaringen. J. Thorbecke. c1983. 32 p.

Acht over accountancy: gesprekken met prof. G. Diephuis
Diephuis, G ; Vecht, J. M ; Weger, J. G. de
Alphen aan den Rijn. Samsom. 1981. 194 p.

Acht over Gorter: een reeks beschouwingen over poëzie en politiek
Stuiveling, Garmt
Amsterdam. Querido. 1978. 396 p.

Acht realisten: visioen van het alledaagse
Beks, Maarten
Venlo. Van Spijk. 1983. 64 p.

Acht Reden gegen Juden
John Chrysostom ; Brändle, Rudolf ; Jegher-Bucher, Verena
Stuttgart. Anton Hiersemann. 1995. xi, 316 p.

Acht Reden in der Aeneis
Lundstro˜m, Sven
Uppsala. Univ. 1977. 127 p.

Acht reden u˜ber die religion "an die gebildeten unter ihren verehrern"
Ruge, Arnold
St. Louis, Mo. "Freie gemeinde". 1868. 90 p., 1 l.

Achtsam wahrnehmen: eine theologische Umweltethik
Aus der Au, Christina
Neukirchen-Vluyn. Neukirchener. 2003. 242 p.

Acht Sonette
Hartmann, Alfred Willi Hans
Jena-Zwätzen. 1942. [12] p.

Achtstellige tafel der trigonometrischen funktionen: fu˜r jede sexagesimalsekunde des quadranten
Peters, J
Berlin. Reichsamt fu˜r landesaufnahme. 1939. xi, 901 p.

Achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland
's-Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1963. 149 p.

Acht Studien zur christlichen Altertumswissenschaft und zur Kirchengeschichte
Schnyder, Wilhelm
Luzern. Ra˜ber & cie. 1937. 4 p. l., 162 p.

Acht Surimono: Einleitung und Bildbeschreibungen
Meister, Peter Wilhelm
Baden-Baden. W. Klein. [c1958]. [11] p.

Achttiende-eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen naar het leven getekend
Beyer, Jan de ; Romers, H
Alphen aan de Rijn. Repro Holland. 1987-<1996>. v. <1-3, 5-6 >.

Achttienhoog: roman
Bijlo, Vincent
Amsterdam. Arbeiderspers. c2001. 156 p.

Achttien voetsporen
Hilversum, Anouschka F
Paramaribo. Vaco. c1992. 99 p.

Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit
Lorenz, Konrad
[München. R. Piper. c1973]. 112 p.

Acht toneelstukken
Claus, Hugo
Amsterdam. De Bezige Bij. 1966. 412 p.

Acht unbequeme Jahre: Innenansichten des Magdeburger Modells
Höppner, Reinhard
Halle (Saale). Mitteldeutscher Verlag. 2003. 224 p.

Achtundachtzig: ausgewählte Gedichte
Artmann, Hans Carl ; Jung, Jochen
Salzburg. Residenz. c1996. 125 p.

Achtunddreissigste und neununddreissigste Hauptversammlung der Gesellschaft von Freunden und Förderern der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn e.V
[Bonn]. Die Gesellschaft. [1962?]. 126 p.

Die Acht und ihre sieben Siele: kulturelle, wasser- und landwirtschaftliche Entwicklung einer ostfriesischen Küstenlandschaft
Ohling, Jannes
Pewsum. Der Entwässerungsverband. 1963. 855 p., [8] folded leaves of plates.

Acht- und neunstellige Tabellen zu den elliptischen Funktionen: dargestellt mittels des Jacobischen Parameters q
Schuler, M ; Gebelein, H
Berlin. Springer. 1955. xxiv, 296 p.

Achtundneunzig britische Bombenzünder bis 1945
Voss, Peter
Hamburg. P. Voss. 1997. 376 p.

Achtundsechzig: eine Bilanz
Kraushaar, Wolfgang
Berlin. Propyla˜en. 2008. 332 p., [24] p. of plates.

Achtundsechzig: politische Intellektuelle und die Macht
Negt, Oskar
Göttingen. Steidl. 1995. 416 p.

Achtundvierzig Bilder
Sintenis, Renee ; Jannasch, Adolf
Potsdam. E. Stichnote. 1949. 16 p.

Achtundvierziger =: Forty-Eighters : die deutschen Revolutionen von 1848/49, die Vereinigten Staaten und der amerikanische Bürgerkrieg
Hochbruck, Wolfgang ; Bachteler, Ulrich ; Zimmermann, Henning
Münster. Westfälisches Dampfboot. 2000. 148 p.