Adab al-aṭfāl fī al-Urdun: wāqiʻ wa-taṭalluʻāt : majmūʻat awrāq ʻamal al-nadwah allatī uqīmat fī al-fatrah mā bayna 23-24 Ādhār 1988
ʻAmmān, al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah. bi-al-Taʻāwun mā bayna Wizārat al-Thaqāfah wa-Muʼassasat Nūr al-Ḥusayn. 1989. 335 p.

Adab al-aṭfāl fī ḍawʼ al-Islām
Kīlānī, Najīb
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1986. 200 p.

Adab al-aṭfāl naẓarīyan wa-taṭbīqīyan: dirāsah
Abū Hayf, ʻAbd Allāh
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1983. 413 p.

Adab al-aṭfāl wa-maktabātuhum
Ḥasan, Saʻīd Aḥmad
ʻAmmān, al-Urdun . Muʼassasat al-Sharq. 1984. 159 p.

Adab al-aẓāfir al-ṭawīlah
Fawzi, Mahmoud
al-Qāhirah. Dār Nahḍat Miṣr. 1987. 323 p.

Adab al-baḥr
ʻAṭīyah, Aḥmad Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. [1981]. 214 p.

Adab al-balāʼ fī ijtiyāḥ al-Kuwayt
Bilālī, ʻAbd al-Ḥamīd
[Riyadh]. al-Hayʼah al-ʻĀlamīyah lil-Taḍāmun maʻa al-Kuwayt bi-al-taʻāwun maʻa al-Nadwah al-ʻĀlamīyah lil-Shabāb al-Islāmī. 1991. 83 p.

Adab al-bayt al-Muslim
Ahdal, MuhĐammad Abd al-RahĐman Shamilah
al-TĐaơif. Maktabat Dar al-Bayan al-HĐadithah. 1999. 312 p.

Adab al-daʻ wah al-Islāmīyah
Yūnus, Muṣṭafá Maḥmūd
[s.l. s.n. 1977?]. 123 p. [i.e. 223] p. ; 25 cm.

Adab al-daʻwah fī ʻaṣr al-Nubūwah
Marzūq, ʻAbd al-Ṣabūr
al-Qāhirah. Dār al-Kutub al-Islāmīyah. 1988. 310 p.

Adab al-dunyā wa-al-dīn
Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad ; Abū Zaynah, ʻAbd Allāh Aḥmad
al-Qāhirah. Mu'assasat Dār al-Shaʻb lil-Ṣiḥāfah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1979-. v. <1, 3 >.

Adab al-fasād al-jamīl: dirāsah
Fāḍil, Jamāl
[Cairo]. al-Markaz al-Qawmī lil-Ādāb. 1987. 170 p.

Ādāb al-Fatwá wa-al-muftī wa-al-mustaftī
Nawawī ; Jābī, Bassām ʻAbd al-Wahhāb
Limassol, Cyprus. al-Jaffān wa-al-Jābī. 1988. 96 p.

Adab al-fityā
Suyūṭī ; ʻAmāwī, Muḥammad ʻAbd al-Fattāḥ ; Rawāshidah, Muḥammad Aḥmad
Bayrūt. al-Maktab al-Islāmī. 1985. 127 p.

Adab al-fukāhah al-Andalusī: dirāsah naqdīyah taṭbīqīyah
Kharyūsh, Ḥusayn
[Irbid, Jordan]. Jāmiʻat al-Yarmūk. [1982]. 140 p.

Adab al-fukāhah fī Lubnān: dirāsah wa-ʻarḍ
Farshūkh, Muḥammad Amīn
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Fikr al-Lubnānī. 1989. 333 p.

Adab al-fukāhah ʻinda al-Jāḥiẓ
ʻUbayd, Aḥmad ʻAbd al-Ghaffār
[S.l. s.n.]. 1982. 182 p.

Adab al-fuqahāʼ
Gannūn, ʻAbd Allāh
al-Dār al-Bayḍāʼ. Dār al-Thaqāfah. 1988. 215 p.

Adab al-furusiyah inda al-Arab
Qarah, Abbud
Dimashq. Dar al-Malayin bi-Dimashq. 2000. 474 p.

Adab al-futyā
Suyūṭī ; Sarḥān, Muḥyī Hilāl
[Baghdad, Iraq. s.n.]. 1986. 132 p.

Adab al-ḥadīth al-nabawī
Amīn, Bakrī Shaykh
[al-Qāhirah]. Dār al-Shurūq. [1973]. 240 p.

-- Adab al-hĐarb inda al-Arab
Rababiah, HĐasan MuhĐammad
al-Karak. Muơassasat Ram lil-Tiknulujiya wa-al-Kumbiyutir. 2004. 168 p.

Adab al-ḥarb
Mīnah, Ḥannā
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī. 1976. 318 p.

Adab al-ḥarb wa-al-silm fī Sūrat al-Anfāl
ʻUmarī, Aḥmad Jamāl
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. 1989. 427 p.

Adab al-hārib min al-jahl: haraba min al-jahl fa-waqiʻa fī baḥr min al-ibtikār
Ibn al-Sayyid, Ṣubḥ ibn ʻAṭā
[S.l. s.n. 197-]. 143 p.

Adab al-Hawsa al-Islami
Sayyid, MusĐtĐafa Hijazi
[Riyadh]. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Talim al-Ali, Jamiat al-Imam MuhĐammad ibn Saud al-Islamiyah, Imadat al-BahĐth al-Imi. 2000. 461 p.

Adab al-Hijāz, aw, Ṣafḥat fikrīyah min adab al-nāshaʼah al-Ḥijāzīyah: shiʻran wa-nathran
Ṣabyān, Muḥammad Surūr
Jiddah. Dār al-Iṣfahānī. 1383 [1963?]. 160 p.

Adab al-ḥiwār wa-al-munāẓarah
Jirīshah, ʻAlī
al-Manṣūrah. Dār al-Wafāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1989. 163 p.

Adab al-Ḥurūb al-Ṣalībīyah
Ḥamzah, ʻAbd al-Laṭīf
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1984. 275 p.

Adab al-ikhtilāf fī al-Islām
ʻAlwānī, Ṭāhā Jābir Fayyāḍ
Hīrndun, Fīrjīniyā, al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1992. 178 p.

Adab al-ikhtilāf fī al-Islām
ʻAlwānī, Ṭāhā Jābir Fayyāḍ
[al-Dawḥah, Qaṭar]. Riʼāsat al-Maḥākim al-Sharʻīyah wa-al-Shuʼūn al-Dīnīyah. [1405 i.e. 1985]. 169 p.

Adab al-ikhtilaf fi al-Islam: abhĐath al-nadwah allati aqadat£ha al-MunazĐzĐamah al-Islamiyah lil-Tarbiyah wa-al-Ulum wa-al-Thaqafah bi-al-taawun maa Jamiat al-Zaytunah, Tunis, 18-20 min Shaban 1419 H/8-10 min Disimbir 1998 M
[Morocco]. al-MunazĐzĐamah al-Islamiyah lil-Tarbiyah wa-al-Ulum wa-al-Thaqafah, Isisku. 2000. 292 p.

Ādāb al-ʻishrah wa-dhikr al-ṣuḥbah wa-al-ukhuwwah
Ghazzī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ; ʻAbd al-Ḥamīd, ʻAlī Ḥasan ʻAlī
Bayrūt. al-Maktab al-Islāmī. 1987. 72 p.

Adab al-Islām fī al-siyāsah wa-al-riyāsah
Maṭʻanī, ʻAbd al-ʻAẓīm Ibrāhīm
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Dār al-Anṣār. [1979]. 64 p.

Adab al-istiʼdhān
Nawwāb al-Dīn, ʻAbd al-Rabb
Jiddah. Dār al-Mujtamaʻ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1989. 94 p.

Adab al-Jāḥiẓ min zāwīyah ṣiḥafīyah
Adʹham, Maḥmūd
al-Qāhirah. Yuṭlabu min Wakālat al-Ahrām lil-Tawzīʻ. [1986]. 231 p.

Adab al-jasad bayna al-fann wa-al-isfaf: dirasah fi al-sard al-nisaơi : madkhal nazĐari
Kiwan, Abd al-AtĐi
al-Qahirah. Markaz al-HĐadĐarah al-Arabiyah. 2003. 96 p.

Adab al-kātib
Ibn Qutaybah, ʻAbd Allāh ibn Muslim ; Dālī, Muḥammad
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1982. 10, 790 p.

Adab al-kharb vash-shudzhaat: pravila vedeniiı̐aı̐Ł voiny i muzhestvo
Mubarakshah, MuhĐammad ibn MansĐur ; Babadzhanov, S. N ; Samiev, A. Kh
Dushanbe. Tadzhikskii vysshii voennyi kolledzh. 1997. 300 p.

Adab al-khaṭābah fī Ṣadr al-Islām
Tarḥīnī, Fāyiz
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Fikr al-Lubnānī. 1990. 111 p.

Ādāb al-Khaṭṭ-i Amīr Khānī: bā tawz̤īḥātī darbārah-ʼi tarkīb va ḥusn va vaz̤ʻ va ḥusn-i tashkīl
Amīr Khānī
[Tehran]. Anjuman-i Khvushnivīsān-i Īrān, bā hamkārī-i Vizārat-i Farhang va Irshād-i Islāmī. 1371 [1992]. 48 p.

Adab al-Khulafāʼ al-Rāshidīn
Qumayḥah, Jābir
al-Qāhirah, J.M.ʻA. . Dār al-Kutub al-Islāmīyah. 1985. 525 p.

Adab al-kitābah wa-al-taʼlīf ʻinda al-ʻArab: naẓrah ʻāmmah
ʻAmad, Hānī
ʻAmmān. al-Jāmiʻah al-Urdunīyah. 1986. 139 p.

Adab al-kitābah wa-l-taʼlīf ʻinda al-ʻArab: naẓrah ʻāmmah
ʻAmad, Hānī
ʻAmmān. Nushira bi-daʻm min al-Jāmiʻah al-Urdunīyah. 1986. 139 p.

Adab al-Kudyah fī al-ʻaṣr al-ʻAbbāsī
Ḥasan, Aḥmad Ḥusayn
al-Lādhiqīyah, Sūrīyāh. Dār al-Ḥiwār. 1986. 255 p.

Ada Ball Cass, a descendant of Captain Myles Standish [microform]
Cass, Earle Millard
[New Castle, Pa. s.n.]. 1949. 17 p. ; 21 cm.

Ada Ball Cass, a descendant of Warren of the Mayflower [microform]
Cass, Earle Millard
[New Castle, Pa. s.n.]. 1946. 13 p. ; 21 cm.

Ada Ball Cass, descendant of John Cass, 1620-1675 [microform]
Cass, Earle Millard
[New Castle, Pa. s.n.]. 1945. 9 p. ; 20 cm.

Ādāb al-liyāqah fī ḥayāt al-dublūmāsī wa-uṣūlihā fī al-turāth al-Islāmī
ʻAttār, Muḥammad Nādir
[Jiddah]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Wizārat al-Khārijīyah, Maʻhad al-Dirāsāt al-Diblūmāsīyah. 1988. 139 p.

Adab al-Maghribī (min khilāl ẓawāhirihi wa-qaḍāyāh)
Jarārī, ʻAbbas̄
al-Rabāṭ : Maktabat al-Maʻārif, 1979-. v. 1 ; 24 cm.

Adab al-mahjar bayna asĐalat al-Sharq wa-fikr al-Gharb
MuhĐammad, NazĐmi Abd al-Badi
[Cairo]. Dar al-Fikr al-Arabi. [1976?]. 610 p.

Adab al-mahjar bayna aṣālat al-Sharq wa-fikr al-Gharb
Muḥammad, Maẓmī ʻAbd al-Badīʻ
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [1976?]. 610 p.

Adab al-majalis fi al-Islam fi ahd al-Nabi MuhĐammad: dirasah muqaranah fi dĐawơ al-liqaơat wa-al-muơtamarat al-diblumasiyah al-muasĐirah
Fatlawi, Suhayl HĐusayn
Amman. Dar al-DĐiyaơ. 2001. 140 p.

Adab al-maqalah fi al-hĐadĐarat al-ittisĐaliyah: al-samiyah, al-tadwiniyah, al-tĐibaiyah al-sĐuhĐufiyah
Sharaf, Abd al-Aziz
[Cairo]. al-Hayơah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 1999. 380 p.

Adab al-marʼah fī al-Jazīrah wa-al-Khalīj al-ʻArabī
Ṣāliḥ, Laylá Muḥammad
[al-Kuwayt]. Maṭābiʻ al-Yaqẓah. 1983-1987. 2 v.

Adab al-marơah fi al-Kuwayt
SĐalihĐ, Layla MuhĐammad
[ ]. Dhat al-Salasil. 1978. 355 p.

Ādāb al-mashy ilʹa al-ṣalāt
Muḥammad ibn ʻAbd al-Wahhāb
al-Ṭāʼif, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Yuṭlabu min Maktabat al-Muʼīd. [1980?]. 61 p.

Adab al-muftī wa-al-mustaftī
Ibn al-Ṣalāḥ al-Shahrazūrī, ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān ; ʻAbd al-Qādir, Muwaffaq ibn ʻAbd Allāh
[Beirut]. Maktabat al-ʻUlūm wa-al-Ḥikam. 1986. 215 p.

Adab al-mujālasah wa-ḥamd al-lisān: wa-faḍl al-bayān wa-dhamm al-ʻiyy wa-taʻlīm al-iʻrāb wa-ghayr dhālik
Ibn ʻAbd al-Barr, Yūsuf ibn ʻAbd Allāh ; Ḥalabī, Samīr Ḥusayn
Ṭanṭā [Egypt]. Dār al-Ṣaḥābah lil-Turāth. 1989. 150 p.

Ādāb al-mujtamaʻ fī al-Islām
Rifʻat, Muḥammad Jamāl al-Dīn
al-Iskandarīyah. [1980]. 199 p.

Adab al-muluk
Katib, Ali ibn Razin ; AtĐiyah, Jalil
Bayrut. Dar al-TĐaliah lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2001. 169 p.

Ādāb al-mulūk
Thaʻālibī, ʻAbd al-Malik ibn Muḥammad ; ʻAṭīyah, Jalīl
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Gharb al-Islāmī. 1990. 287 p.

Adab al-muqāran
Nadā, Ṭāhā
al-Qāhirah. 1980. 284 p.

Adab al-muqāran bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq
Muḥammad, Ibrāhīm ʻAbd al-Raḥmān
[al-Qāhirah]. Maktabat al-Shabāb. 1978. 303 p. ; 25 cm.

Adab al-muqawamah
KhidĐr, Abbas
al-Qahirah. Dar al-Katib al-Arabi. [1968]. 112 p.

Adab al-muqāwamah
Shukrī, Ghālī
Miṣr. Dār al-Maʻārif. [1970]. 455 p.

Ādāb al-murīdīn
Suhrawardī, ʻAbd al-Qāhir ibn ʻAbd Allāh ; ʻAbdulbāsit̤, Muḥammad
[Ḥaiderābād. 1965?]. 12, 194, 4 p.

Adab al-Muslim fī al-ʻādāt wa-al-ʻibādāt wa-al-muʻāmalāt
Mubayyiḍ, Muḥammad Saʻīd
Dimashq. Dār Ibn Kathīr. 1985. 195 p.

Adab al-Muslim maʻa al-Qurʻān al-karīm
Tamīmī, ʻIzz al-Dīn al-Khāṭīb
ʻAmmān, al-Urdun. al-Markaz al-Thaqāfī al-Islāmī, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn wa-al-Muqaddasāt al-Islāmīyah. 1989. 80 p.

Adāb al-muwākalah
al-Ghazzī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad
Dimashq. Dār ibn Kathīr. 1987. 60 p.

Adab al-nathr al-muasĐir fi sharqi al-Jazirah al-Arabiyah
Al Mubarak, Abd Allah
[s.l. s.n.]. 1976. 256 p.

Adab al-nathr al-muʻāṣir fī sharqī al-Jazīrah al-ʻArabīyah
Āl Mubārak, ʻAbd Allāh
[s.l. s.n.]. 1976. 256 p. ; 24 cm.

Adab al-nisāʼ fī al-Jāhilīyah wa-al-Islām
Maʻbadī, Muḥammad Badr
[Cairo]. Maktabat al-Ādāb wa-maṭbaʻatuhā. [1983-. v. <1 >.

Ādāb al-nufūs
Muḥāsibī, al-Ḥārith ibn Asad ; ʻAṭā, ʻAbd al-Qādir Aḥmad
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1984. 200 p.

Adab al-Qāḍī
Ibn al-Qāṣṣ, Aḥmad ibn Abī Aḥmad ; Jubūrī, Ḥusayn Khalaf
al-Ṭāʼif, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktabat al-Ṣiddīq. 1989. 2 v. (584 p.).

Adab al-qāḍī
Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad ; Sarḥān, Muḥyī Hilāl
Baghdād. Riʼāsat Dīwān al-Awqāf. 1971-72. 2 v.

Adab al-qāḍī wa-al-qaḍāʼ
Haytham ibn Sulaymān ; Dashrāwī, Farḥāt
[Tunis]. al-Sharikah al-Tūnisīyah lil-Tawzīʻ. [pref. 1970]. 166 p.

Adab al-qafz bi-al-miẓallāt
Bisīsū, Muʻīn Tawfīq
[1972]. 177 p.

Adab al-qansĐ fi al-Sudan
Jaqr, MuhĐammad HĐasan Ali
al-KhartĐum. Dar Azzah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 280 p.

Adab al-QatĐari al-hĐadith
Qafud, MuhĐammad Abd al-RahĐim
[s.l. s.n.]. 1979. 386 p.

Adab al-Qaṭarī al-ḥadīth
Qāfūd, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm
[s.l. s.n.]. 1979. 386 p. ; 24 cm.

Adab al-qisĐsĐah fi al-Qurơan al-karim: dirasah tahĐliliyah kashifah an maalim al-ijaz
MuhĐsĐ, Abd al-Jawad MuhĐammad
Iskandariyah. al-Dar al-MisĐriyah. [2000]. 334 p.

Ādāb al-Qurʼān: dirāsah fī al-turāth al-Qurʼānī : maʻ naṣ.s al-tibyān fī ādāb al-Qurʼān lil-Imām al-Nawawī
Nawawī
[al-Qāhirah]. Dār al-Zahrāʼ. 1974-]. v. <1> ; 24 cm.

Adab al-rasāʼil bayna al-Ālūsī wa-al-Karmilī: wa-hiya al-rasāʼil al-mutabādalah bayna ʻallāmatay al-ʻIrāq
Ālūsī, Maḥmūd Shukrī ; Anistās Mārī ; ʻAwwād, Kūrkīs ; ʻAwwād, Mīkhāʼīl
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Rāʼid al-ʻArabī. 1987. 670 p.

Adab al-rasāʼil fī al-Andalus: fī al-qarn al-khāmis al-Hijrī
Qaysī, Fāyiz ʻAbd al-Nabīy Falāḥ
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Bashīr. 1989. 512 p.

Adab al-rihĐlah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah
HĐamid, Abd Allah
[Abha, Saudi Arabia]. Nadi Abha al-Adabi. 2000. 231 p.

Adab al-rihĐlat fi al-majallat al-Kuwaytiyah
Zayd, Khalid Saud
al-Kuwayt. [s.n.]. 1998. 410 p.

Adab al-riḥlah
Naṣṣār, Ḥusayn
[Cairo]. Maktabat Lubnān, al-Sharikah al-Miṣrīyah al-ʻĀlamīyah lil-Nashr, Lūnjmān. 1991. 161 p.

Adab al-riḥlah ʻinda al-ʻArab
Ḥusayn, Ḥusnī Maḥmūd
[Cairo]. al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1976. 166 p.

Adab al-sĐuhĐbah
Sharani, Abd al-Wahhab ibn AhĐmad ; Shami, Abbas Yusuf
Damascus. Dar al-Farabi lil-Maarif. [2003]. 175 p.

Adab al-shaʻbī al-Maghribī
Zunaybar, Muḥammad
al-Rabāṭ. ʻUkāẓ. c1989. 85, 25 p.

Adab al-shaʻbī fī al-janūb
ʻAqīlī, Muḥammad ibn Aḥmad ʻĪsá
[Jāzān]. al-Nādī al-Adab fī Jāzān. [19 -. v. 2 ; 24 cm.

Adab al-shaʻbī fī Lībiyā
Qashshāṭ, Muḥammad Saʻīd
[ ]. 1968. 250 p.

Adab al-sīrah al-dhātīyah
Sharaf, ʻAbd al-ʻAzīz, al-Duktūr
[Lebanon?]. Maktabat Lubnān. 1992. 167 p.

Adab al-sirah al-shabiyah
Khurshid, Faruq
al-ZĐahir, al-Qahirah. Maktabat al-Thaqafah al-Diniyah. 2002. 203 p.

Adab al-siyāsah wa-al-ḥarb fī al-Andalus: min al-fatḥ al-Islāmī ilá nihāyat al-qarn al-rābiʻ al-Hijrī
Lughzayawī, ʻAlī
al-Rabāṭ. Maktabat al-Maʻārif. 1987. 575 p.

Ādāb al-Ṣūfīyah
Nazhmiddin Kubro
[Tehran]. Kitābfurūshī-i Zavvār. 1363 [1984]. 80 p.

Adab al-sujūn
Abū Niḍāl, Nazīh
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Ḥadāthah. 1981. 228 p.

Adab al-ṭabīb
Ruhāwī, Isḥāq ibn ʻAlī ; ʻAsīrī, Murayzin Saʻīd Murayzin
al-Riyāḍ. Markaz al-Malik Fayṣal lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah. 1992. 17, 355 p.

Adab al-tĐifl fi Libiya, 1970-2000
Awasi, Salim ImhĐammad
Sirt. Majlis al-Thaqafah al-Amm. 2006. 280 p.

Adab al-ṭalab
Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī
Ṣanʻāʼ. al-Markaz. 1979. 176 p.

Ādāb al-ṭālibīn ; maʻa Rafīq al-ṭullāb ; wa-Albāb thalāthah
Cishtī Gujrātī, Muḥammad ; Rānā, Aslam
Lāhaur. Prograisiv Buks. 1984. 128 p.

Adab al-tārīkh ʻinda al-ʻArab
Sharqāwī, ʻIffat Muḥammad
[al-Qāhirah]. Maktabat al-shabāb. [1976-. v.

Adab al-tasmiyah fī al-bayān al-Nabawī
ʻIbādah, al-Saʻīd al-Sayyid
[Cairo. s.n.]. 1983. 180 p.

Adab al-thawrah al-muḍāddah
ʻAṭīyah, Aḥmad Muḥammad
[Cairo]. Dār Shuhdī. [1983]. 87 p.

Adab al-Tūnisī fī al-qarn al-rābiʻ ʻashar: tarājim, ṣuḥuf mukhtārah, ṣuwar
Sanūsī, Zayn al-ʻĀbidīn
Tūnis. al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr. [1979-. <v. 1, pts. 1-2 >.

Adab al-ʻubūdīyah
ʻAbd al-Raḥmān, Muḥammad Muṣṭafá
Miṣr. Maktabat al-Qāhirah. [1974]. 160 p.

Adab al-ʻulamāʼ, al-Rāzī, al-Ḥasan ibn al-Haytham, Ibn Sīnāʼ
Suwaysī, Muḥammad
Ṭarāblus, Lībiyā (ʻAmārat Wafāʼ, Shāriʻ Ghūmah al-Maḥmūdī, Ṣ. B. 3185, Ṭarāblus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah). al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1979. 225 p. ; 21 cm.

Ādāb al-ʻulamāʼ wa-al-mutaʻallimīn
Yamanī, al-Ḥusayn ibn al-Qāsim
[Beirut?]. al-Dār al-Yamanīyah. 1985. 111 p.

Adab al-usrah fi al-Islam
Qum. Markaz al-Risalah. 1420 [1999 or 2000]. 147 p.

Adab al-waṣāyā fī al-ʻaṣr al-ʻAbbāsī ilá nihāyat al-qarn al-rābiʻ
Muṣṭafá, Aḥmad Amīn
[Cairo]. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1990. 252 p.

Adab al-Yūnānī al-qadīm wa-dalālatuhu ʻalá ʻaqāʼid al-Yūnān wa-niẓāmihim al-ijtimāʻī
Wāfī, ʻAlī ʻAbd al-Wāḥid
al-Qāhirah. Dār Nahḍat Miṣr lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr. [1979]. 261 p. ; 24 cm.

Ādāb al-zawāj fī al-Islām
Qablān, Hishām
Bayrūt . Baḥr al-Mutawassiṭ wa-Manshūrāt ʻUwaydāt. 1983. 238 p.

Adab al-zuhd fī al-ʻaṣr al-ʻAbbāsī: nashʼatuhu wa-taṭawwuruhu wa-ashhar rijālih
Mutawallī, ʻAbd al-Sattār al-Sayyid
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 419 p.

Adab ʻArabī muʻāṣir fī manshūrāt Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab
ʻIzzat, Adīb
Dimashq. al-Ittiḥād. <1981- >. v. <2 >.

Ādāb ʻarz̤
Figār, Dilāvar
[1966?]. 112 p. (p. 112 advertisement).

Adab ās̲ār: taʼas̲s̲urātī tanqīd
Tirmīz̲ī, Shamīm
Lāhaur. Kārvān-i Adab. 1996. 376 p.

Ada baseline survey: a preliminary report of selected economic results submitted by the Institute of Developme[n]t Research, Haile Sellassie I University, to Ada District Development Project
Humphreys, Charles P ; Mullenbach, Hugh
Addis Ababa. The Institute. 1974. 3 v.

Adaba te adiba
Gilla, Mahindara Kaura
Dilli. Manaprita Prakashana. 1997. 127 p.

Adab aur adabi mukalame
Shafi Aqil
Karaci. Akadami Bazyafat. 2002. 304 p., [4] p. of plates.

Adab aur adabī qadren̲
ʻIbādat Barelvī
Lāhaur. Idārah-yi Adab o Tanqīd. 1982. 152 p.

Adab aur adab kī ifādiyat
Farmān Fatiḥpūrī, Dildār ʻAlī
Karācī. Ak̲h̲tar Kitāb Ghar. 1996. 208 p.

Adab aur adīb: Sayyid Maudūdī kī naẓar men̲
Maudoodi, Syed Abul ʻAla ; Ak̲h̲tar, Safīr
Vāh Kainṭ. Dārulmaʻārif. 1998. 176 p.

Adab aur ʻaṣrī ḥissiyyat
Suhail, Āg̲h̲ā
Lāhaur. Maktabah-yi ʻĀliyah. 1991. 216 p.

Adab aur ḥaqīqat: tanqīdī maz̤āmīn
Karācī. Karācī Ishāʻat Ghar. 1979. 255, [1] p.

Adab aur inqilāb
Ak̲h̲tar Ḥusain Rā ̓epūrī
Karācī. Nafīs Ikaiḍaimī. 1989. 292 p.

Adab aur inqilāb
Ak̲h̲tar Ḥusain Rāʼepūrī
Ḥaidarābād. Idārah-yi Ishāʻat-i Urdū. 1943. 280 p.

Adab aur Islāmī qadren̲
Asrar Ahmad Khan
[1964]. 192 p.