A Dynamic simulation model of the world jute economy
Anderson, Jock R
Washington, D.C. World Bank. 1980. 39 leaves.

A dynamic stochastic model for current asset and liability management of a multinational corporation
Ayarslan, Solmaz D
New York. Arno Press. 1980, c1976. xii, 285 p.

A Dynamic stratigraphy of the British Isles: a study in crustal evolution
Anderton, R
London . Allen & Unwin. 1979. 301 p.

A Dynamic systems approach to development: applications
Smith, Linda B ; Thelen, Esther
Cambridge, Mass. MIT Press. 1993. xviii, 414 p.

A dynamic systems approach to the development of cognition and action
Thelen, Esther ; Smith, Linda B
Cambridge, Mass. MIT Press. c1994. xxiii, 376 p.

A dynamic theory of forward exchange
Einzig, Paul
London. Macmillan. 1961. 573 p.

A dynamic theory of optimal capital structure and executive compensation
Atkeson, Andrew ; Cole, Harold Linh
Cambridge, MA. National Bureau of Economic Research. c2005.

A dynamic theory of the firm: production, finance, and investment
Loon, P. J. van
Berlin . Springer-Verlag. 1983. vii, 191 p.

A Dynamic tradition: the history of Alabama academic libraries from their establishment through 1988
Gregory, Vicki L
Birmingham, Ala. Birmingham Public Library Press. c1991. 388 p.

A dynamic water and related land resource planning model, its application to an Hawaiian water system: project completion report for optimal use of water resources in Hawaiian small reservoir systems
Liang, Tung ; Huang, Wen-Yuan ; Wu, I-pai
Honolulu. Water Resources Research Center, University of Hawaii. 1974. 55 p.

A dynamic water quality model for the Neuse Estuary, N.C
Amein, Michael ; Wardak, S. G
Raleigh. University of North Carolina Sea Grant Program. 1975. ii, 62 p.

A dynamic water-quality modeling framework for the Neuse River estuary, North Carolina
Bales, Jerad ; Robbins, Jeanne C
Raleigh, N.C. U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey. 1999. iv, 35 p.

A dynamic world order
MacLean, Donald Alexander
Milwaukee. The Bruce publishing company. [1945]. xii, 235 p.

A dynamo going to waste: letters to Allen Edee, 1919-1921
Mitchell, Margaret ; Edee, Allen Barnett ; Peacock, Jane Bonner
Atlanta, Ga. Peachtree Publishers. c1985. 150 p.

A dynasty of 'missioners': memoirs and perspectives
Sodipo, Harold
Ibadan. Spectrum Books Limited. c1992. xvi, 126 p.

A dynasty of water: the story of American Water Works Company
Cross, Gilbert
Voorhees, N.J. American Water Works Co. c1991. xii, 309 p., [32] p. of plates.

A dynasty of western outlaws
Wellman, Paul Iselin
Garden City, N.Y. Doubleday. 1961. 384 p.

A dynasty of western outlaws
Wellman, Paul Iselin
Lincoln. University of Nebraska Press. [1986], c1961. 384 p.

A dynasty restored: through the eyes of their #1 fan
Ross, David J
Fuquay-Varina, NC. Triangle Books. c1994. 174 p.

Adyn i̐adiġar galsyn: zhurnalistin jib dăftărindăn
Răḣmanzadă, Fazil
Baky. "Ishyg". 1986. 143 p.

ʻAd Yom Kipurim zeh
Kaplan, Idah ; Kaplan, Yosef
[Loḥame ha-Geṭaʼot] . Bet Loḥame ha-Geṭaʼot. 736 [c1975]. 223 p., [8] leaves of plates.

Ad Yosef: zikhronot, hirhurim, sikumim
Tal, Josef ; Brodsky, Ada
Yerushalayim. Karmel. 1997. 307 p.

A dyrabaki
Pilkington, Brian ; ©orarinn Eldjarn
Reykjavik. Mal og menning. 2006. 1 v. (unpaged).

Adysei͡a navahradskaĭ lekarki--Salamei͡a Rusetskai͡a
Hrytskevich, Vali͡antsin
Minsk. Navuka i tėkhnika. 1989. 55 p., [8] p. of plates.

Ady's generation and cosmopolitanism in Hungary: MLA special session, Hungarian literature, December 28, 1977, Chicago, Ill
Basa, Enikő M ; Brunauer, Dalma Hunyadi
[s.l. s.n. 197-]. ca. 110 leaves in various foliations.

A dyshe of Norfolke dumplings
Dew, Walton N
Folcroft, Pa. Folcroft Library Editions. 1977. 112 p.

A dyshe of Norfolke dumplings
Dew, Walton N
[Norwood, Pa.]. Norwood Editions. 1973. 112 p.

Ady színpadképei
Ady, Endre ; Ady, Endre ; Ady, Endre ; Bacsó, Béla
Budapest. Magyar Színházi Intézet. 1978. 45 p.

Ady then and now
Courtney, Margaret
[St. Joseph, Mo.]. M. Courtney. [1979?]. 71 leaves.

Adytól, Adyról: az író születésének 100. évfordulóján : [antológia]
Ady, Endre ; Fenyvesi, Margit
Budapest. Tankönyvkiadó. 1977. 378 p.

The adytum of the heart: the literary criticism of Charlotte Brontë
Wheat, Patricia H
Rutherford [NJ]. Fairleigh Dickinson University Press. c1992. 123 p.

Adyu 20-segi
Soul Tukpyolsi. Choson Ilbosa. 1999. 2 v.

Ādyuḍu Kaṭṭamañci
Bhūmayya, Anumāṇḍla
Varaṅgallu. Vāgvādinī Pracuraṇalu. 1992. iv, 95 p.

[Adyukru language publications]
[S.l. s.n.]. <1986- >. <1 > v.

Ādyupapurāṇam: Hindībhāṣānuvādasaṃvalitam
Śukla, Br̥jeśa Kumāra ; Vyāsa
Dillī. Nāga Pabliśarsa. 2003. xl, 415 p.

Ady versek kottán és lemezen: [1945-1976, bibliográfia, diszkográfia
Papp, Emma ; Mátyus, Ottilia R
Debrecen. [s.n.]. 1977. 55 p.

Ady verselemzések: (válogatott bibliográfia)
Rehó, Éva
Nyiregyháza. Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár és a Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógus Továbbképző Kabinet. 1977. 30 p.

Adzala: especes et espaces dans la foret badjue
Abega, Severin Cecile
Yaounde. Presses universitaires de Yaounde. 1999. 115 p.

Adzan munggaran digaluh
Ciamis. H. Djaja Sukardja. 2001. ii, 32 leaves.

Adz-dzikraa: terjemah & tafsir al-Qurʼan dalam huruf Arab & Latin
Surin, Bachtiar
Bandung. Angkasa. 1987. 6 v.

Adzed crafted furniture: for cash or pleasure
Butler, Neil
Ohinewai. N. Butler. [1975]. 26 p.

Adze fi hamu
Mensah, E. E. H
Accra. Bureau of Ghana languages. 1995. v, 170 p.

ʻAdzhāʼib ad-dunĭā =: Chudesa mira
Smirnova, L. P
Moskva. "Nauka". 1993. 539 p.

Adzharii͡a: istorii͡a, diplomatii͡a, mezhdunarodnoe pravo
Abashidze, A. Kh
Moskva. AO "PAU-Universitet". 1998. 326 p.

Adzharii͡a: kraĭ pogranichnyĭ
Gogitidze, Nii͡az ; Ivanchishin, P. A ; Murin, Valeriĭ
Moskva. Granit͡sa. 1997. 239 p.

Adzhimushkaĭ, 1942
But, Nikolaĭ I͡Akovlevich ; Smirnov, S. S ; Selʹvinskiĭ, Ilʹi͡a Lʹvovich
Moskva. Izobrazitelʹnoe iskusstvo. 1985. 17 p., 93 p. of plates.

Adzhina-Tepa
Litvinskiĭ, Boris Anatolʹevich ; Zeĭmalʹ, T. I
Moskva. "Iskusstvo,". 1971. 259 p.

Adzhoĭ Gkhosh i kommunisticheskoe dvizhenie v Indii
Kut͡sobin, P. V
Moskva. Myslʹ. 1985. 246 p.

Adzinaĭ mat͡si syny: apovest͡si
Vadanosaŭ, Mikola ; Vadanosaŭ, Mikola
Minsk. Belarusʹ. 1968. 184 p.

Adzin dozhdzh na ŭsikh: apavi͡adanni
Katsi͡ushėnka, Mikhasʹ
Minsk. "Mastatskai͡a lit-ra". 1979. 173 p. ; 17 cm.

Adzinstva i uzaema-uzbahachenne: pytanni uzaemasuviı̐aı̐Łzei savetskikh litaratur
Navumenka, Ivan Iı̐Aı̐Łkaulevich
Minsk. Navuka i tekhnika. 1980. 286 p.

Adzire, ou, Le prestige de la nuit
Lacpatia, Firmin
Paris. Editions Orphie. c1988. 161 p.

The A-ʼdzom chos-sgar redaction of the Collected works of Kun-mkhyen ʼJigs-med-gliṅ-pa Raṅ-byuṅ-rdo-rje-mkhyen-brtseʼi-ʼod-zer
ʼJigs-med-gliṅ-pa Raṅ-byuṅ-rdo-rje
Paro, Bhutan. Lama Ngodrup and Sherab Demy. 1985-. v. <1-14 >.

A dzsentri főszolgabíró: 1922-1938
Olchváry, Pál ; Gyarmathy, Zsigmond
Nyíregyháza. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. 1990. 2 v.

A dzsidás kapitány: történelmi regény
Bárdos, László
Budapest. Móra. 1974, c1954. 162 p.

A Dzsumbuj: egy telep élete
Ambrus, Péter
Budapest. Magvető. c1988. 268 p.

A dzsungel indiói
Nyisztor, Zoltán
Toronto, Canada. Vörösváry Pub. c1978. 207 p.

Adžurdžonga: romāns
Eglītis, Anšlavs
[Brooklyn]. Grāmatu Draugs. [1950?]. 223 p.

A.E
Clyde, William M'Callum ; O'Sullivan, Seumas
Edinburgh . Moray Press. [1935]. 52 p., [1] leaf of plates.

AE
White, D. A
Lawrenceville, Va. Brunswick. c1986. 117 p.

The ℗Đ1,000,000 bank-note, and other new stories
Twain, Mark ; Twain, Mark
New York. Charles L. Webster & Co. 1893. 260, 9 p., [1] leaf of plates.

AE2001: VI Bienal de Arquitectura Espanola = 6th Spanish Architecture Biennial
Madrid. Bienal de Arquitectura Espanola. 2001. 255 p.

AE2003: VII Bienal de Arquitectura Espanola = 7th Spanish Architecture Biennial
Madrid. Bienal de Arquitectura Espanola. [2003]. 295 p.

AE: the Associated Engineering Group
[Rugby, Eng. 1972?]. 28 p.

AEA: head of the class in Alabama politics : a history of the Alabama Education Association
Eddins, Don
Montgomery, AL. The Association. c1997. viii, 402 p.

Đả đảo đé̂ quó̂c Mỹ tié̂p tục can thiệp vào Đông-dương
[Hà-nội]. Sự thật. 1955. 42 p.

Ae ab-i rud-i Ganga: safarnamah
DĐogar, MuhĐammad Rafiq
Lahaur. Sang-i Mil Pablikeshanz. 2006. 266 p.

Ae āb-i rūd-i Gangā: safarnāmah-yi Bhārat
Ḍogar, Muḥammad Rafīq
Lāhuar. Dīd Shunīd Pablīkeshanz. 1981. 304 p.

Đặc điẻ̂m con đường phát triẻ̂n kinh té̂-xã hội của các nước ASEAN
Phạm, Đức Thành
Hà Nội. Khoa học xã hội. 2001. 478 p.

Đặc điẻ̂m gia đình đò̂ng bà̆ng Sông Hò̂ng
Mai, Huy Bích
Hà Nội. Văn hóa. 1993. 108 p.

Đặc điẻ̂m kinh té̂ của thời kỳ quá độ
Thiên, Gia Câu ; Phùng, Hòa Pháp
Hà Nội. Nh ̀xuá̂t bản Sự thật. 1957. 96 p.

Đặc điẻ̂m lịch sử văn học Việt Nam
Lê, Trí Viẽ̂n
Hà Nội. Đại học và Trung học chuyên nghiệp. 1987. 288 p.

Đặc điẻ̂m nhân chủng cư dân văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam
Nguyẽ̂n, Lân Cường
Hà Nội. Khoa học xã hội. 1996. 300 p.

Đặc điẻ̂m văn học Việt Nam trung đại: những vá̂n đè̂ văn xuôi tự sự
Nguyẽ̂n, Đăng Na
[Hà Nội]. Nhà xuá̂t bản Giáo dục. 2003. 162 p.

Đaci na Golom otoku
Nikolić, Milan ; Samardžić, Miloslav
Paraćin. Vuk Karadžić. 1989. 214 p.

Đačka sveska sećanja
Davičo, Oskar
Beograd. Prosveta. 1985. 201 p.

Đặc khảo hò Hué̂
Lê, Văn Chưởng
Hué̂. Nhà xuá̂t bản Thuận Hóa. [2000]. 229 p., [5] p. of plates.

Đặc khảo vè̂ dân nhạc ở Việt-Nam
Phạm Duy
Los Alamitos, CA. Xuân Thu. 1989. 203 p., [14] p. of plates.

Đački rastanak
Radičević, Branko
Zagreb. Novo pokolenje. 1947. 57 p.

Đački rastanak i druge pesme
Radičević, Branko
Beograd. Srpska književna zadruga. 2002. 83 p.

Đačko doba
Vitezović, Milovan ; Stević Ras, Radomir
Beograd. Vuk Karadžić. 1977. 122 p.

Đứa con bị ruò̂ng bỏ: tiẻ̂u thuyé̂t
Nguyẽ̂n, Thị Như Trang
Hà Nội. Công an nhân dân. 1995. 235 p.

Đứa con của Đá̂t: tiẻ̂u thuyé̂t
Anh Đức
[s.l.]. Văn Học Giải Phóng. 1975. 487 p.

Đứa con hạnh phúc
Lê, Văn Trương
[TP. Hò̂ Chí Minh]. Trẻ. 1995. 241 p.

Đặc san Nhân bản, 28 tháng 04 năm 1991
Annandale, VA. Tòa Soạn và Trị Sự. [1991]. 190 p.

Đặc san Petrus Ký
[Orange, CA. Hội ái hữu Pétrus Ký miè̂n nam California]. 1996. 231 p.

Đặc san Xuân Tân Dậu
[Falls Church, Va.]. Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đó̂n. [1981?]. 80 p.

Đặc trưng công nghệ vũ khí trang bị kỹ thuật các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng
Trương, Khánh Châu ; Lê, Thé̂ Mã̂u
Hà Nội. Quân đội nhân dân. 1994. 198 p., [12] p. of plates.

Đặc trưng văn hóa và truyè̂n thó̂ng cách mạng các dân tộc ở Kỳ Sơn, Nghệ An
[Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia. 1995]. 475 p., [12] p. of plates.

Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam
Lê, Trí Viẽ̂n
Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh. Văn nghệ. [2001]. 287 p.

Đặc trung cơ bản của hệ thó̂ng chính trị nước ta trong giai đoạn quá độ lên CNXH
Hà Nội. Trung tâm thông tin tư liệu, Học viện chính trị quó̂c gia Hò̂ Chí Minh. 1993. 212 p.

Đac-uyn
Trịnh, Bá Hữu ; Phạm, Thủy Ba
Hà-nội. Văn hóa. 1979. 366 p., [8] p. of plates.

Đa dạng hóa sở hữu nâng cao hiệu quả của kinh té̂ quó̂c doanh: kinh nghiệm nước ngoài
Nguyẽ̂n, Văn Nam ; Hò̂, Quý Truyện ; Vũ, Ngọc Sâm
Hà Nội. Trung tâm thông tin-tư liệu, Học viện chính trị quó̂c gia Hò̂ Chí Minh. 1993. 94 p.

Đá dậy thì
Nguyẽ̂n, Bá̆c Sơn
[Hà Nội]. NXB Hội nhà văn. [2003]. 441 p.

ʼAeʺ ʼaeʺ lū lū ʼa tveʺ myāʺ
Ne Vaṅʻʺ Mraṅʻʹ
Da guṃ mruiʹ sacʻ, Ranʻkunʻ. Cacʻ saññʻ toʻ cā pe. 2044. 303 p.

Đưa em bước xuó̂ng cuộc đời: truyện dài
Trà̂n, Mỹ Linh
Fort Smith, AR. (P.O. Box 2744, Fort Smith 72913). Só̂ng Mới. [19 ]. 308 p. ; 21 cm.

The AEAF model: a medium term annual model of the Bulgarian economy
Sofia. Agency for Economic Analysis & Forecasting. 2003. 57 p.

Đá gó̂c: tiẻ̂u thuyé̂t
Trà̂n, Chinh Vũ
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Quân đội nhân dân. 1999. 294 p.

Đá & hoa: thơ
Song Hò̂
Houston, TX. Hướng Dương. 1992. 231 p.

Đá hoa cương: tập truyện ký
Viẽ̂n Phương
[TP. Hò̂ Chí Minh]. Văn nghệ. [2000]. 117 p.

Đại đao tam kiệt: truyện dã sử, võ hiệp
Phi Sơn
[Long An]. Nhà xuá̂t bản Long An. 1991. 2 v.

Đại-đạo Tam-kỳ Phỏ̂-độ: giáo-lý
Trương Văn Tràng
[Tây-Ninh. Chơn-Truyè̂n Á̂n-Quán. 1950]. 67 p.

Đại đoàn ké̂t dân tộc, phát huy nội lực, nâng cao hiệu qủa hợp tác quó̂c té̂ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đá̂t nước
Vũ, Oanh
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia. 1998. 220 p., [1] leaf of plates.

Đại đoàn ké̂t dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bà̆ng, văn minh
Đõ̂, Mười ; Lê, Quang Đạo
Hà Nội. Chính trị quó̂c gia. 1996. 28 p., [2] leaves of plates.

Đại đoàn quân tiên phong: ký sự
Hà Nội. Quân đội nhân dân. 1978-. <v. 1-2; in 1 >.

Đại đội Lê Hò̂ng Phong, đơn vị dã̂n đà̂u phong trào Ba nhá̂t
Nguyẽ̂n, Quảng Trị
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Quân đội nhân dân. 1964. 71 p.

Đại biẻ̂u Quó̂c hội khóa X, 1997-2002
Vũ, Mão
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia. 1998. 227 p.

Đại ca tiẻ̂u Sàigòn
Hoàng, Việt
[California]. Đại Nam. 1990. 315 p.

Đại cương đạo đức học phật giáo
Mãn Giác
LA [i.e. Los Angeles], CA. Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam. 2525, 1981. 55 p.

Đại cương lịch sử các tư tưởng và học thuyé̂t chính trị trên thé̂ giới
Nguyẽ̂n, Thé̂ Nghĩa
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội. 1999. 511 p.

Đại cương lịch sử thé̂ giới cỏ̂ đại
Trịnh, Nhu ; Nguyẽ̂n, Gia Phu
[Hà Nội?]. Đại học và giáo dục chuyên nghiệp. [1990]. 2 v.

Đại cương lịch sử thé̂ giới trung đại
Nguyẽ̂n, Gia Phu ; Nguyẽ̂n, Văn Ánh
Hà Nội. Đại học và giáo dục chuyên nghiệp. 1992-. v. <1 >.

Đại cương lịch sử trié̂t học đông phương cỏ̂ đại
Doãn Chính
Hà Nội. Đại học và giáo du̮c chuyên nghiệp. 1992. 311 p.

Đại cương lịch sử Việt Nam: toàn tập, từ thời nguyên thủy đé̂n năm 2000
Trương, Hữu Quýnh ; Đinh, Xuân Lâm ; Lê, Mậu Hãn
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Giáo dục. 2001. 1175 p.

Đại cương ngôn ngữ học
Đõ̂, Hữu Châu ; Bùi, Minh Toán
[Hà Nội]. Nhà xuá̂t bản Giáo dục. [2001]. 2 v.

Đại cương trié̂t học Phật giáo Việt Nam
Nguyẽ̂n, Hùng Hậu
Hà Nội. Khoa học xã hội. 2002. v. <1 >.

Đại cương vè̂ các dân tộc Êđê, Mnông ở Dak Lak
Bé̂, Vié̂t, Đà̆ng
Hà Nội. Khoa học xã hội. 1982. 215 p.

Đại cương vè̂ Nhà nước và pháp luật
Trà̂n, Anh Minh ; Phạm, Thị Thu Thanh
[TP. Hò̂ Chí Minh]. Nhà xuá̂t bản Thành phó̂ Hò̂ Chí Minh. [1994]. 446 p.

Đại cương vè̂ pháp luật
Nguyẽ̂n, Đăng Dung ; Ngô, Đức Tuá̂n
[Biên Hòa?]. Nhà xuá̂t bản Đò̂ng Nai. [1999]. 282 p.

Đại cương vè̂ văn hóa Việt Nam
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Văn hóa-thông tin. 2004. 131 p.

Đại danh y Lãn Ông và cơ sở tư tưởng của nghè̂ làm thuó̂c, chữa bệnh
Trà̂n, Văn Thụy
Hà Nội. Nhà xuá̂t bản Y học. 2001. 140 p.

Đại-diệc toàn bộ
Lê, Văn Nhàn
Houston, TX. Xuân Thu. [1986?]. 112 p.

Đại giới đàn thiện hòa
Kiêm Đạt
Sepulveda, CA., USA. Phật-học-viện quó̂c-té̂. 1983. 176 p.

Đài hoa của những người chié̂n thá̆ng
Nguyẽ̂n Văn
[Hà-nội]. Phổ Thông. 1977. 90 p.

Đài hoa tím: truyện ký
Nghiêm, Văn Tân
Hà-nội. Phụ nũ. 1978. 178 p.

Đại-học =: [Da xue]
Zhu, Xi ; Phạm, Ngọc Khuê
[Saigon]. Bộ Giáo-dục. 1967. 61 p.

Đại học máu
Hà, Thúc Sinh
San Jose, CA. (P.O. Box 21638, San Jose 95151). Nhân Văn. 1985. 821 p.

Đại học Sư phạm Hà Nội, một nửa thé̂ kỷ: kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1951-2001
Đinh, Quang Báo
Hà Nội. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ban liên lạc cựu cán bộ ĐHSP Hà Nội. 2001. 628 p.