Afrikaans: dit is ons erns
Pretoria. Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. [1975]. 74 p.

Afrikaanse ballade: Met 3 tekeningen
Moortel, M. van de
[Jette. (Sermonlaan 87). 1967]. 54 p.

Die Afrikaanse boek: 'n keurlys van Afrikaanse boeke in voorraad by die Kaapse Stadsbiblioteek, opgestel ter herdenking van die erkenning van Afrikaans as onderwystaal
Kaapstad. 1964. 79 l.

Die Afrikaanse Bybelvertaling
Nienaber, Petrus Johannes ; Heyl, J. A
Kaapstad. Nasionale Boekhandel. [1962]. 74 p.

Afrikaans eerste taal: praktiese kursus
Mans, I. J. V ; Frey, J. M ; Esterhuyse, C. J
Johannesburg. Perskor. [1973], 1974 printing. [10], 212 p.

Afrikaanse essays
Du Plessis, Wilhelm Karl Heinrich
Johannesburg. Voortrekkerpers [i.e. Perskor]. 1974. 90 p.

Afrikaanse etimologieë
Boshoff, Stephanus Petrus Erasmus ; Nienaber, Gabriel Stefanus
[Pretoria]. Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 1967. ix, 741 p.

Afrikaanse fonetiek
Le Roux, T. H ; Pienaar, P. de Villiers
Kaapstad en Johannesburg. Juta & ko., beperk. [1928]. xi, [i], 240 p.

Afrikaanse fonologie
Combrink, J. G. H ; De Stadler, L. G
Halfweghuis. Southern Boekuitgewers. 1994. 217 p.

Afrikaanse grammatika vir volwassenes
De Villiers, Meyer
Goodwood. Nasou. 1983. 235 p.

Afrikaanse idiome en ander vaste uitdrukkings
Botha, Rudolf P ; Kroes, G ; Winckler, C. H
Halfweghuis. Southern Boekuitgewers. 1994. xiv, 432 p.

Die Afrikaanse konsertgids
Rodriguez-Lopez, José
Kaapstad. Human & Rousseau. 1979. 336 p., [10] leaves of plates.

Die Afrikaanse kortverhaalboek
De Vries, Abraham H
Kaapstad. Human & Rousseau. 1978. 205, [2] p.

Afrikaanse kunst
Claerhout, Adriaan G
Amsterdam. [Postbus 5351,] Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit. 1971, [1972]. 88 p.

Afrikaanse letterkunde: tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen in de literatuur van Afrika ten zuiden van de Sahara
Schipper, Mineke
Baarn. Ambo. c1990. 279 p.

Afrikaanse letterkunde
Schipper, Mineke
Utrecht. Spectrum. 1983. 336 p.

Die Afrikaanse letterkunde in beeld
Grové, A P ; Nienaber, Petrus Johannes
Kaapstad. Tafelberg-uitgewers. 1973. [8], 132 p.

Die Afrikaanse letterkunde van die aanvang tot hede
Antonissen, Rob
Pretoria. H.A.U.M. [195-]. 289 p.

Afrikaanse literatuurgeskiedenis
Dekker, Gerrit
[Kaapstad]. Nasou. [1968]. [viii], 416 p.

Die Afrikaanse literatuur sedert sestig
Cloete, Theunis Theodorus
Goodwood. Nasou. 1980. 584 p.

Die Afrikaanse makro gids
Uys, Isabel
Kaapstad. Queillerie. [2000], c1998. 360 p.

Afrikaanse morfologie: capita exemplaria
Combrink, J. G. H
Pretoria. Academica. 1990. 461 p.

Afrikaans en Engels onder die Kleurlinge in die Kaapprovinsie, en in besonder in die Skiereiland
Scheffer, P
Pretoria. Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. 1983. xv, 108 p.

Afrikaans-Engelse woordeboek: English-Afrikaans dictionary
Bosman, D. B
Cape Town. Reader's Digest Association South Africa. c1987. 1344 p.

Afrikaans/English, English/Afrikaans dictionary
Kritzinger, Matthys Stefanus Benjamin ; Kromhout, Jan
New York. Hippocrene Books. c1988. 431 p.

Afrikaans en sy Europese verlede: van Tacitus tot van Wyk Louw
Raidt, E. H
Kaapstad. Nasou. [1971]. 233 p.

Afrikaans en taalpolitiek: 15 opstelle
Du Plessis, Hans ; Du Plessis, Theo
Pretoria, RSA. HAUM. 1987. xv, 247 p.

Die Afrikaanse operagids
Steyn, Louis
Kaapstad. Human & Rousseu. 1964. 295 p.

Die Afrikaanse operettegids
Stegmann, Frits
Kaapstad. Human & Rousseau. 1973. 336 p.

Afrikaanse primitieven: fascinerend!
Sannes, G. W
Amsterdam. Rodopi. 1978. 95 p.

Die Afrikaanse psalmmelodieë
Walt, J. J. A. van der
Potchefstroom. Pro Rege-Pers. 1962. 138 p.

Die Afrikaanse rassebeleid en die skrif
Totius ; Du Toit, Stefanus
Potchefstroom. Pro Rege-Pers. 1955. 34 p.

Die Afrikaanse Reformatoriese Kerk
Pretorius, J. A
Arcadia. Kerkraad. 1987. 89 p.

Afrikaanse religies
Kranenborg, R
Amsterdam. VU Uitgeverij. 1994. viii, 138 p.

Afrikaanse semantiek
Combrink, J. G. H
[Kaapstad]. Nasou. [1968]. 39 p.

Afrikaanse semantiek
De Stadler, L. G
Johannesburg. Southern Boekuitgewers. 1989. 553 p.

Afrikaanse sintaksis
Ponelis, Friedrich Albert
Pretoria. Van Schaik. 1979. 652 p.

Afrikaanse skrywers aan die woord
Nienaber, Petrus Johannes
Johannesburg. Afrikaanse Pers-Boekhandel. 1947. 218 p.

Afrikaanse speurverhale uitgegee tot die einde van 1950
Miller, Anita
Johannesburg. Universiteit van die Witwatersrand. 1967. iv, 23 l.

Die Afrikaanse spreektaal
Pienaar, Pierre de Villiers
Pretoria. J.L. Van Schaik. 1947. 109 p.

Afrikaanse spreekwoorde en uitdrukkings met die Engelse ekwivalent
Kritzinger, Matthys Stefanus Benjamin ; Sabbagha, N. G
Pretoria. J.L. van Schaik. 1981. 471 p.

Die afrikaanse taalbeweging: opgestel volgens die skoolleerplanne van die verskillende provinsies
Meiring, A. G. S
[Kaapstad]. Nasou. [1963?]. 96, 16 p.

Afrikaanse taalstudies
Le Roux, T. H
Pretoria]. J. L. van Schaik. 1968. [vi], 273 p.

Die Afrikaanse taalverenigings: georganiseerde optrede in belang van Afrikaans
Nienaber, Gabriel Stefanus
Kaapstad. Nasionale Boekhandel. [1962]. 92 p.

Afrikaanse tekslinguistiek: 'n inleiding
Carstens, W. A. M
Pretoria. J.L. van Schaik. 1997. 547 p.

Afrikaanse verklarende musiekwoordeboek
Van Blerk, M. E
Kaapstad. Vlaeberg. 1994. 531 p.

Afrikaanse verklarende woordeboek vir biologie
Munnik, Eulalie
[Potchefstroom. Munnik. 1979]. 152 p.

Afrikaanse verse: 'n bloemlesing
Malherbe, Daniel François ; Lategan, Felix Vincent
Kaapstad. Tafelberg. 1975. 256 p.

Afrikaanse visie op Lomé II: verdrag tussen EEG en landen van de Derde Wereld : uithollings politiek
Parmentier, Willeke
Amsterdam. Vereniging Kontaktgroep Nederlandse Vrijwilligers. [1980]. 36 p.

Die Afrikaanse volkskultuur: inleiding tot die studie van volkskunde
Coetzee, Abel
Kaapstad. A.A. Balkema. 1953. 128 p.

Afrikaanse voorname
[Pretoria. Die Akademie. 1977]. 54 p.

Afrikaanse vulpenkrassen
Zuure, Bernard
Heerlen. Winants. [1949?]. 219 p.

Die Afrikaanse woning: herdrukke uit Die Boerevrou
Fisher, Roger C ; Le Roux, Schalk
Hammanskraal. Unibook. 1989. xvi, 127 p.

Die Afrikaanse woord: kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklise woordeboek
Eksteen, Louis Cornelius
Pretoria. Academica. 1978. 142 p.

Afrikaanse woordeboek, verklarend met woordafleidings: ook afkortings, klassieke uitdrukkings, titulatuur en die name van lande, stede en hulle inwoners en tale, met vermelding van die byvoeglike vorm
Terblanche, H. J ; Odendaal, J. J
Johannesburg. Afrikaanse Pers-Boekhandel. 1966. xvi, 1396 p.

Afrikaanse woordelys en spelreëls
Kaapstad. Tafelberg. 1991. 393 p.

Afrikaans for all
Tromp, Jan Nieuwoudt
London. Dent. [1952]. 174 p.

Afrikaans for English-speaking students
Potgieter, Dirk Jacobus ; Geldenhuijs, Albertus
Cape Town. Juta & Co., limited. [1940-41]. 2 v.

Afrikaans for immigrants: a gentle introduction to Afrikaans with a series of daily exercises devised specially for immigrants to enable them to become familiar with one of South Africaś two official languages : specially prepared for the Cape Times
Daleboudt, H. M
Cape Town. Cape Times. [196 ]. 140 p. ; 19 cm.

Afrikaans gewoonterecht en cassatie: studie van de Kongolese koloniale rechtspraak en proeve de lege ferenda in toepassing van artikel 60 van de Grondwet van 1967
Herbots, J. H
Leuven. 1969. 583 p.

Afrikaans-Hollands in die agtiende eeu: verdere voorstudies tot 'n geskiedenis van Afrikaans
Scholtz, J. du P
Kaapstad. Nasou. [1972]. 185 p.

Afrikaans hoort by Nederlands: ons Afrikaanse taalverdriet
Van Eeden, Petrus
266 p. map. 21 cm. Howick.

Afrikaans in Afrika
Van Rensburg, Christo ; Davids, Achmat
Pretoria. J.L. van Schaik. 1997. 99 p.

Afrikaans in beweging
Du Plessis, Theo
Bloemfontein. Patmos. c1986. 107 p.

Afrikaans in een veranderende context: taalkundige en letterkundige aspecten
Ester, Hans ; Leuvensteijn, Arjan van
Amsterdam. Suid-Afrikaanse Instituut. 1995. 350 p.

Afrikaans in kort bestek
Brinkman, H. J ; Uys, J. Z
Amsterdam. Bekking. [1977?]. 48 p.

Afrikaans learnt by ear and eye
Jonker, Lulu
Cape Town. Haum. [1965-. v.

Afrikaans literature in translation: a bibliography
Toerien, Barend J
Cape Town. Tafelberg. 1998. 112 p.

The Afrikaans living Webster encyclopedic dictionary of the English language
Chicago. English Language Institute of America. [1974]. 2 v.

Afrikaans my darling
Kombuis, Koos
Kaapstad. Human & Rousseau. 2003. 193 p.

Afrikaans ná apartheid
Webb, Victor N
Pretoria. J.L. van Schaik. 1992. 320 p.

Afrikaans-Nederlandse taalverkenning
Stoops, Y. H. L
[Port Elizabeth]. Universiteit van Port Elizabeth. 1982. 47 p.

Afrikaans op sy beste: hulp met moderne taalkwessies
Prinsloo, A. F ; Odendal, F. F
Pretoria. J.L. van Schaik. 1995. 231 p.

Afrikaans poems with English translations
Grové, A. P ; Harvey, C. J. D
Cape Town. Oxford University Press. [1969]. xx, 315 p.

Afrikaans-Portuguese woordeboek
Haffter, Peter
Pretoria. Universiteit van Suid-Afrika. 1986. xl, 654 p.

Afrikaans self taught: by the natural method with phonetic pronunciation (Thimm's system)
Van Os, Leonard W ; Van Os, Hendrik Johan Leonard
New Delhi. Asian Educational Services. 1999. 246 p.

Afrikaans short stories
Lategan, Felix Vincent ; Smuts, Michael Wallendorf ; Weiss, Hymne
[Cape Town]. Nasionale Boekhandel. 1964. 193 p.

Afrikaans simplified for English-speaking students
Du Plessis, Willem Johannes Carel ; De Villiers, Meyer
Cape Town. Juta. [1951]. 99 p.

Afrikaans, sy aard en ontwikkeling
Van der Merwe, H J J M ; De Klerk, G. J
Pretoria. J. L. van Schaik. 1968. 302 p.

Afrikaans tweede taal: standerd 10 (HG/SG/LG), voorgeskrewe werke (O&O/DET) : eksamenhulp, vrae en modelantwoorde
Askes, H
Pretoria. De Jager₋HAUM. 1990. 59 P.

Afrikaans vir beginners: mondelinge werk :onderwysershandleiding
Strydom, J. L. C
Johannesburg. Educum. [1973]. 50 p.

Afrikaans vir standerd 8: moedertaal
Senekal, H. E. J
Kaapstad]. Nasou. [1971]. vi, 160, 39 p.

Afrikaans vir studente in die regte
Louw, Salomi
Pretoria. Academica. c1992. xi, 179 p.

Afrikaans Zoeloe woordeboek met Engelse vertalings
Kotzé, Ernst ; Wela, Patrick
Kaapstad. Tafelberg. 1991. xxxv, 301 p.

Afrika, Asien: Kunst und Ritualobjekte : die Sammlungen im Haus der Völker
Chesi, Gert ; Schlorhaufer, Daphne
Innsbruck. Haymon. [1997]. 184 p.

Afrika av i dag
Bolinder, Gustaf
Stockholm. Lindqvist. [1947]. 219 p.

Afrika Begegnung: Künstler, Kunst, Kultur : aus der Sammlung Artur und Heidrun Elmer
Viersen. Städtische Galerie im Park. c2002. 227 p.

Afrikabesta˜nde im Archiv der Breklumer Mission
Schierenberg, Kristin
Leipzig. Institut fu˜r Afrikanistik, Universita˜t Leipzig. 2005. 166 p.

Afrikabesta˜nde im Archiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V
Jones, Adam
Leipzig. Institut fu˜r Afrikanistik. 1998-. v. <1-2>.

Afrikabestände im Landeskirchlichen Archiv Nürnberg
Volk, Anette
Leipzig. Inst. für Afrikanistik. 1998. VII, 22 p.

Afrika betet anders: weshalb unsere bisherige Afrikapolitik erfolglos bleiben muss
Schütte, Hermann Günther ; Stampa, Siegfried ; Ortlieb, Heinz Dietrich
Hamburg. Verlag Weltarchiv. 1979. 217 p.

Afrikabezogene Nachlässe in den Bibliotheken und Archiven der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Deutsch, Jan-Georg ; Halene, Ingeborg
Berlin. Arabisches Buch. [1997]. 94 p.

Afrika bezuiden de Sahara
Pubben, G ; Gloudemans, C ; Büttinghausen, Joep
Amsterdam. Amsterdam Boek. 1974. 153 p.

Afrika Bibliographie, 1943-1951
Mylius, Norbert
Wien. Verein Freunde der Völkerkunde. 1952. vi, 237 p.

Das Afrikabild bei deutschen Schülerinnen und Schülern
Tröger, Sabine
Saarbrücken . Breitenbach. 1993. 187 p.

Das Afrikabild in europäischen Schulbüchern: d. Darst. Afrikas von d. Entdeckungsreisen bis zur Gegenwart in engl., franz., ital., portug. u. span. Geschichtsbüchern
Diestel, Susanne
Weinheim . Beltz. 1978. vi, 303 p.

Afrika, Bildungsprobleme eines Kontinents
Röhrs, Hermann
Stuttgart. Kohlhammer. [1971]. 276 p.

Afrika Biographien
Hannover. Verlag für Literatur und Zeitgeschehen. (1967-. v. (loose-leaf).

Afrika, borʹba za politicheskoe i ėkonomicheskoe osvobozhdenie
Alekseev, Leonid Alekseevich
Moskva. Znanie. 1978. 64 p.

Afrīkā ʼca netara hīṇa: kāwi-caukaṛī
Ajāiba Kamala
Ammritasara. Rawī Sāhitta Prakāshana. 1981. 280 p., [1] leaf of plates.

Afrika--cherna, bi͡ala, chervena
Davidov, Ĭosif
Sofii͡a. Dŭrzh. izd-vo "Septemvri". 1984. 229 p.

Afrika chini ya utawala wa wakoloni, 1880-1935
Boahen, A. Adu
Dar es Salaam. TUKI, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. c2000. xx, 424 p.

Afrika, continent in beweging
Temmerman, Els de
Antwerpen. Icarus. c1997. 319 p.

Afrika dalekai͡a i blizkai͡a: sbornik ocherkov
Pashkov, G. A
Moskva. Progress. 1983. 230 p.

Afrika--damals: Erinnerungen und Erfahrungen
Flotow, Hilla von ; Heinrich, D
Windhoek. [s.n.]. 1992. 180 p.

Afrikadebatten i 90erne: økonomiske problemer, demokratiske opbrud
Bonné, Bjarne
København. Center for udviklingsforskning. 1990. 69 p.

Afrika den Afrikanern: vorkoloniales Erbe und nachkoloniale Entwicklung
Brauer, Dieter ; Buchholz, Axel ; Geiling, Martin
Frankfurt/M. Ullstein. 1980. 201 p.

Das Afrika der Afrikaner
Verg, Erik
Stuttgart]. Cotta. [1960]. 190 p.

Afrika--der andere Kontinent
Krabbe, Günter ; Mayer, Hans-Peter
[Germany]. Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung. [1982?]. 118 p.

Das Afrika der Vaterländer: Entwicklung und Bilanz nach 25 Jahren Unabhängigkeit
Stahn, Eberhard
Frankfurt am Main. O. Lembeck. 1985. 207 p. ; 21 cm.

Das Afrika der Vaterländer: d. Weg in d. Unabhängigkeit
Stahn, Eberhard
Frankfurt am Main. Lembeck. 1976. 175 p.

Das Afrika der Vaterländer: der Weg in die Unabhängigkeit
Stahn, Eberhard
Frankfurt (am Main). Lembeck. 1975. 176 p.

Afrika, die verlorene Illusion: Überlebensfragen eines Kontinents
Meister, Ulrich
Zürich. Verlag Neue Zürcher Zeitung. c1986. 173 p.

Afrika dnes
Hána, Jaroslav
Praha. Pressfoto. 1980. 234 p., [16] p. of plates.

Afrika, ein Kontinent spricht
Hess, Wilhelm O
Meisenheim am Glan. A. Hain. 1949. 340 p.

Afrika, einmal nicht über Kimme und Korn gesehen
Ullrich, Wolfgang
[Radebeul]. Neumann. [1956]. 129 p.

Afrika, ein Zentrum der alten Welt: die historische Bedeutung eines Kontinents
Loth, Heinrich
Berlin. Akademie-Verlag. c1990. 280 p.

Das Afrika-Engagement der DDR
Hillebrand, Ernst
Frankfurt am Main . P. Lang. 1987. 250 p.

Afrika en het Afrika Instituut
Rotterdam. Afrika Instituut. [196-]. 38 p.

Afrika entwickeln und modernisieren: Paradigmen, Identitätsbildung und kleinbäuerliche Überlebensstrategien
Sottas, Beat
Freiburg Schweiz. Universitätsverlag Freiburg Schweiz. 1992. 322 p.

Afrika erzählt: ein Buch voller Abenteuer in West- und Zentral-Afrika
Freyberg, Hermann
Kempen-Niederrhein. Thomas-Verlag. 1942. 300 p., [28] p. of plates.

Afrika és a szocialista országok gazdasági kapcsolatai: a szocialista országok Afrika-kutatóinak V. nemzetközi konferenciájára (Budapest, 1976. november) készített magyar tanulmányok
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia, Világgazdasági Kutató Intézet. 1977. 162 p.

Afrika eshche ne otkryta
Kobishchanov, I͡Uriĭ Mikhaĭlovich
Moskva. Myslʹ. 1967]. 470 p.

Afrika--ett uppdrag: reflexioner, beskrivning, gissningar
Wästberg, Per
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 1976. 286 p.

Afrikafeber
Olin, K.-G
Jakobstad. Ab Olimex Oy. 2000. 279 p.

Der Afrikafeldzug: Rommels Wüstenkrieg 1941-1943 : der erste Einsatzreport in Farbe, deutsch, englisch, italienisch
Kurowski, Franz
Leoni am Starnberger See. Druffel. 1986. 267 p., [3] p. of plates.

Der Afrika-Feldzug, 1941-1943
Haupt, Werner ; Bingham, James K. W
Dorheim/H. Podzun-Verlag. 1968]. 160 p.

Afrika-films 1986: catalogus met beschrijvingen van 173 16 mm films van het Afrika-Studiecentrum in Leiden : en een lijst met titels van 1100 16 mm Afrika-films in Nederland
Bijvoet, P. E. A. H
Leiden. Afrika-Studiecentrum, Filmotheek. c1986. 264 p.