Ajiantamu-shō: Tsuda Sōkichi no sei to jōchō
Ōmuro, Mikio
Tōkyō. Shinʼyōsha. Shōwa 58 [1983]. 288 p., [1] leaf of plates.

Ajia o chushin to shita Nihon kigyo no kaigai senryaku: Tsusho Sangyosho itaku chosa
[Japan]. Kabushiki Kaisha Nomura Sogo Kenkyujo. Heisei 7 [1995]. 1 v. (various pagings).

Ajia o kaeta kūdetā: Indoneshia 9·30 Jiken to Nihon Taishi
Taguchi, Mitsuo
Tōkyō. Jiji Tsūshinsha. Shōwa 59 [1984]. iii, 264 p., [8] p. of plates.

Ajia o kagami to shite senso ga mieru
Tokyo. Shakai Hyoronsha. 1996. 231 p.

Ajia o kataru
Ogura, Takekazu
Tōkyō. Nōsan Gyoson Bunka Kyōkai, Shōwa 57 [1982]. 483, 25 p. : ill. ; 22 cm.

Ajia rekishi kenkyū nyūmon
Shimada, Kenji
Kyōto-shi. Dōhōsha. Shōwa 58-62 [1983-1987]. 6 v.

Ajia ryūgakusei no mita Hokuriku: zainichi Ajiajin ryūgakusei to Nihonjin kenkyūsha ni yoru kyōdō kenkyū
Tokyo. Nihon Chiiki Kaihatsu Sentā. 1982. xiv, 104 p. : ill. ; 26 cm.

Ajia saishinbu: Sobieto (2)
Inoue, Yasushi
Tokyo. Nihon Hoso Shuppan Kyokai. Showa 59 [1984]. 340 p., [64] p. of plates.

Ajia sangyonai bungyo no shinten to Nihon no kadai
Tokyo. Nihon Keizai Chosa Kyogikai. Showa 59 [1984]. 238 p.

Ajia seinanbu chiho ryokoki
Kanehara, Nobuyasu
[Tokyo?. s.n. 1924?]. 53, [5] leaves of plates.

Ajia shi kenkyū
Miyazaki, Ichisada
Kyōto. Dōhōsha. 1978-<1980 >. v. <1, 3-5 >.

Ajia "shikyoku" keizai: ASEAN, NIEs, Chugoku, Nihon wa "kyozon kyoso" dekiru ka
Lim, Hua Sing
Tokyo. Daiyamondosha. 1995. 12, 224 p.

Ajia shi ni okeru Iran bunka
Enoki, Kazuo
[. ]. 1980?. 16 p. : ill. ; 22 cm.

Ajia shi no naka no Yamato minzoku
Sawada, Yotaro
Tokyo. Shinsensha. 1999. 275 p.

Ajia shinryakushi
Takahashi, Isamu
Tokyo. Kasumigaseki Shobo. Showa 16 [1941]. 370 p., [2] p. of plates.

Ajia shochiiki to Dokyo
Yusa, Noboru ; Nozaki, Mitsuhiko ; Masuo, Shinơichiro
Tokyo. Yuzankaku. Heisei 13 [2001]. 366 p.

Ajia shokoku ni okeru chiteki zaisanken no koshi (enfosumento)
Tokyo. Shoji Homu. 2006. ii, 480 p.

Ajia shokoku ni okeru kokumin chochiku no jitsujo to mondaiten: Hokokusho
[Tokyo]. Kinơyu Zaisei Jijo Kenkyukai. Showa 63 [1988]. ix, 17, 171 p.

Ajia shokoku ni okeru kokusaiteki M & A no tenbo
[Tokyo]. Shoji Homu. 2007. iii, 296 p.

Ajia shokoku no bengoshi seido
Otsubo, Kenzo
Kochi-shi. Ajia Horitsu Kenkyujo. Showa 59 [1984]. 356 p.

Ajia shokoku no jinkō dōtai
Ōtomo, Atsushi ; Sagaza, Haruo
Tōkyō. Ajia Keizai Kenkyūjo. 1982. 10, 259 p.

Ajia shokoku no jinko seisaku ni kansuru hikaku kenkyu sokatsushu
Kuroda, Toshio
Tokyo. Ajia Jinko Kaihatsu Kyokai. [1998?]. 24 p.

Ajia shokoku no jinko toshika
Otomo, Atsushi ; Sagaza, Haruo
Tokyo. Ajia Keizai kenkyujo. 1984. 7, 298 p.

Ajia shokoku no kenkyū kikan
Tokyo. Nihon Kokusai Kōryū Sentā. 1978. 345 p. ; 30 cm.

Ajia shokoku no shijo keizaika to kigyoho
Kobayashi, Masayuki
Chiba-shi. Ajia Keizai Kenkyujo. 2000. xi, 223 p.

Ajia shokoku no shuyo shinbun ni arawareta "kyokasho mondai" kiji sakuin: 1982-nen 7-gatsu--9-gatsu = Asian newspapers on the "textbook issue", index to articles : July--September 1982
Tokyo. Ajia Keizai Shuppankai. 1982. 130 p.

Ajia shotoshi no renkei, koryu o sasaeru shimuresu na kotsu taikei no kochiku ni kansuru chosa kenkyu hokokusho: Heisei 18-nendo kokudo shisaku sohatsu chosa
[Osaka]. Keizai Sangyosho Kinki Keizai Sangyokyoku. Heisei 19 [2007]. 27, 99 p.

Ajia sono tayonaru sekai
Tokyo. Asahi Shuppansha. 1988. 180 p.

Ajia Taiheiyō chiiki ni okeru fujin mondai jijō: danjo no byōdō to kyōdō sanka o mezashite : kaigiroku
[Tokyo]. Tōkyō. Shōwa 59 [1984]. 75 p.

Ajia, Taiheiyo chiiki no antei to hatten no saikochiku: dai 2-kai Sutanfodo Semina oyobi dai 6-kai Bosuton Shinpojumu hokokusho
Osaka-shi. Kansai Keizai Doyukai. 1999. 150 p.

Ajia Taiheiyo chiiki no gaikokugo/daini gengo kyoiku no doko: Ajia Taiheiyo Chiiki Semina hokokusho
Tokyo. Kokuritsu Kyoiku Seisaku Kenkyujo. Heisei 14 [2002]. 26 p.

Ajia Taiheiyo chiiki no hatten to kinơyu no sogo izon
Tokyo. Sogo Kenkyu Kaihatsu Kiko. Showa 60 [1985]. 122 p.

Ajia Taiheiyo chiiki no keizai seiji no henbo
Watanabe, Fukutaro
Tokyo. Gakushuin Daigaku Toyo Bunka Kenkyujo. 1993. v, 86, iii p.

Ajia Taiheiyo chiiki no shorai shinario
Shinohara, Miyohei
Tokyo. Tokei Kenkyukai. Showa 60 [1985]. 301 p.

Ajia Taiheiyo chiiki no shorai tenbo ni kansuru kenkyu
Tokyo. Sogo Kenkyu Kaihatsu Kiko. Showa 60 [1985]. viii, 1026 p.

Ajia Taiheiyō ken ni okeru shokuryō antei kakuho
[ ]. Nomura Sōgō Kenkyūjo. 1981. xviii, 283 p. : ill. ; 26 cm.

Ajia, Taiheiyo kokusai jishin, kazan kansokumo kochiku keikaku ni kansuru jizen chosa =: Preliminary survey for deployment of Ashia-Pacific [sic.] hazard mitigation network for earthquakes and volcanoes (DAPHNE) project
Tsukuba-shi. Bosai Kagaku Gijutsu Kenkyujo. 2007. 96 p.

Ajia Taiheiyo no chiiki chitsujo to anzen hosho
Kan, Hideki ; Hook, Glenn D ; Weston, Stephanie A
Kyoto-shi. Mineruva Shobo. 1999. vi, 327 p.

Ajia Taiheiyo no wakai to kyoson: 21-seiki no sekai chitsujo e mukete
Mushakoji, Kinhide
Tokyo. Kokusai Shoin. 2007. 294 p.

Ajia Taiheiyo patonashippu ni kansuru kiban seibi chosa: Heisei 18-nendo kankyo mondai taisaku chosa
[Tokyo]. Nihon Enerugi Keizai Kenkyujo. Heisei 19 [2007]. 1 v. (various pagings).

Ajia Taiheiyo Senso
Yoshida, Yutaka ; Mori, Shigeki
Tokyo. Yoshikawa Kobunkan. 2007. 10, 318, 3 p.

Ajia Taihieyo gairai seibutsu detabesu (APASD) manyuaru
Matsui, Masaharu
Tsukuba-shi. Nogyo Kankyo Gijutsu Kenkyujo. Heisei 19 [2007]. 32 p.

Ajia Taiyoshu shokoku ni okeru nogaku kyoiku
Miyayama, Heihachiro ; Ishizuka, Yoshiaki
Tokyo. Nihon Gakujutsu Shinkokai. 1984. xi, 399 p.

Ajia-teki seisan yoshiki
Hata, Genryu
Tokyo. Chuo Koronsha. Showa 26 [1951]. 46 p.

Ajia-teki sensei shugi
Ozaki, Shotaro
Tokyo. Chuo Koronsha. Showa 26 [1951]. 48p.

Ajia to Nihon: heiwa shiso to shite no Ajia shugi
Li, Caihua ; Suzuki, Tadashi
Tokyo. Nobunkyo. 2007. 297 p.

Ajia to Osaka
Tokyo. Kokon Shoin. 1996. ix, 319 p.

Ajia toshi no shoso: hikaku toshiron ni mukete
Tomosugi, Takashi
Tokyo. Dobunkan. Heisei 11 [1999]. xi, 308 p.

Ajia toshi seifu no hikaku kenkyu: Fukuoka Pusan Shanhai Koshu
Imasato, Shigeru
Fukuoka-shi. Kyushu Daigaku Shuppankai. 1999. xi, 377 p.

Ajia tsuka kiki: sono genơin to taio no mondaiten
Kunimune, Kozo
Chiba-shi. Ajia Keizai Kenkyujo. 2000. vi, 257 p.

Ajia tsuka kinơyu kiki no keiken o fumaeta kaihatsu seisaku no arikata oyobi Ajia no kongo no kaihatsu seisaku ni kansuru chosa hokokusho: Heisei 10-nendo Keizai Kikakucho itaku chosa
[Tokyo]. Nihon Sogo Kenkyujo. Heisei 11 [1999]. 160 p.

Ajia wa kakeru: kisoiau hanơei no shinseiki
Tokyo. Nihon Keizai Shinbunsha. Showa 60 [1985]. viii, 217 p.

Ajia wa naze mazushii no ka
Tsurumi, Yoshiyuki
Tōkyō. Asahi Shinbunsha. 1982. 278 p. : ill. ; 19 cm.

Ajia wa Nihon ni nani o kitaisuru ka
Tokyo. Raifu Shuppan. 1981. 274 p. ; 20 cm.

Ajība ādamī
Rainā, Balajīta Siṅgha
Ammritasara. Alakā Sāhita Sadana. 1991. 132 p.

ʻAjīb ādmī
Cug̲h̲tāʼī, ʻIṣmat
[1972]. 256 p. (p. 255-256 advertisements).

Ājibakara aṭṭahāsa: aitihāsika upanyāsa
Mahanty, Surendra
Kaṭaka. Kaṭaka Shṭuḍeṇṭas Shṭora. 1987. 14, 136, 11 p.

Ajib al-lughah: nawadir wa-daqaiq wa-mud'hishat ilmiyah
HĐamadah, Shawqi
Bayrut, Lubnan. Muassasat Nawfal. 1984. 86 p.

Ājibana jibana yāpana
Debanātha, Manoja Kumāra
Ḍhākā. Granthanīṛa. [pref. 1978]. 108 p.

ʻAjīb bāt hai: afsāne
Hāshimī, Sayyid Ẓafar
Aḥmadābād. Gujarāt Urdū Liṭrarī ainḍ Kalcaral Akaiḍmī. 1990. 181 p.

ʻAjīb laṛkī
Raz̤iyah Baṭ
[1971]. 381 p.

ʻAjīb shak̲h̲ṣ hai
Iqbāl, Āminah
Lāhaur. Āʼīnah-yi Adab. 1987. 397 p.

[Ajie language publications]
[S.l. s.n.]. <1986- >. <1 > v.

Ajigasawa choshi
Aomori-ken Nishitsugaru-gun Ajigasawa-machi. Ajigasawa-machi. Showa 59 [1984]. 3 v.

A jig for the gypsy
Davies, Robertson
Toronto. Clarke, Irwin. 1954 [i.e. 1955]. 98p.

A jigger in the toe
Kiruthi, John
Nairobi, Kenya. Medgen Services. c2006. 366 p.

Ajigi
Komatsu, Shigemi
Tōkyō. Chūō Kōronsha. Shōwa 59 [1984]. 159 p.

Ājijannechā Khātuna, 1864-1940
Caudhurī, Ābula Āhasāna
Ḍhākā. Bāṃlā Ekāḍemī. 1996. 64 p.

Ājīja-ula Haka smārakagrantha
Haka, Ājīja-ula ; Bhūm̐iẏā Ikabāla
Ḍhākā. Māolā Brādārsa. 2005. 374 p.

Ajijic: impresiones en el corazón = Ajijic : impressions on the heart
Young, James H
[Mexico?. s.n.]. c1991. 209 p.

Ājījula Hakera kabitā
Haka, Ājījula
Ḍhākā. Bidyā Prakāśa. 1994. 111 p.

Ājijura Rahamāna =: Azizur Rahman
Rahamāna, Ājijura
[Ḍhākā]. Bāṃlādeśa Śilpakalā Ekāḍemī. 1983. 20 p. of plates.

Āji, kāli, paaridina
Dāsa, Rājendra Prasāda
Bhūbaneśvara. Śrī Laḷitā Prakāśanī. 1986. 324 p.

Ajikan shoketsu
Gekkai
[Japan. 17--?]. [14] p.

Ajik kkunnaji anun kil: Pak I-mun esei
Pak, I-mun
Soul-si. Minumsa. 1999. 196 p.

Ajikto uri ege sojunghan kŏt
Sŏ, Chŏng-ju
Sŏul. Chʻŏngmun Chʻulpʻansa. 1982. 356 p.

Ajik un chenyom halsu omnun kkatak: sijip
Kim, Yun-sik
Soul Tukpyolsi. Hyongsolsa. 1960. 118 p.

Ajik ŭn pul ŭl kkŭji maseyo: Im Sŏn-hŭi susangjip
Im, Sŏn-hŭi
Sŏul. Saebat. 1980. 235 p. ; 21 cm.

Ajilā: etihāsika upanyāsa
Suvāsa
Vārāṇasī. Arūṇa Prakāśana. [1995?]. 103 p.

ʻĀjil ilá al-ḥarakah al-Islāmīyah
Mūrū, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Marwah lil-Iʻlām. [1990?]. 111 p.

A Jill for Jack
Noble, Emily
[New York]. Arcadia House. [1954]. 224 p.

Aji maya sandhi
[Singaraja]. BP. [1991]. vi, 30 p.

Ajimez: antología de poesía andalusí
Hagerty, Miguel José
Jerez. Arenal. 1983. 98, 127 p.

Ajimu Miyanohara iseki
Usa-gun Ajimu-machi. Ajimu-machi Kyoiku Iinkai. Showa 59 [1984]. 114, 16 p., [1] leaf of plates.

AjinĐtĐha, VerulĐa, Aurangabada
DesapanĐdĐe, Brahmananda
Aurangabada. Saketa Prakasana. 2004. 120 p.

A jinak se pluje po moři
Štěpán, Ludvík
Praha. Československý spisovatel. 1985. 488 p.

ʻAjīn al-Fallāḥah: qiṣaṣ qaṣīrah
Bakr, Salwá
al-Qāhirah. Sīnā lil-Nashr. 1992. 138 p.

A jingle jangle song
Villa-Gilbert, Mariana
London. Chatto & Windus. 1968. [5], 165 p.

'A jingle of bells': a short history of general post office, Kolkata
Chattopadhyay, Basudeb
Kolkata. K.P. Bagchi & Co. 2004. xiii, 98 p.

Ajinkya tārā: aitihāsika kādambarī
Āpaṭe, Nārāyaṇa Hari
Mumbaī. Gaṇeśa Mahādeva āṇi Kampanī. 1921. vi, 302 p.

Aji no aru kotoba
Uno, Nobuo
Tokyo. Kōdansha. 1982. 278 p. ; 20 cm.

Ajinomoto no keiei senryaku
Hasegawa, Tadashi
Tokyo. Hyōgensha. 1982. 228 p. : ill. ; 19 cm.

Aji no tsukikata neraikata: aite no gyakuten wa ko shite tsuku
Cho, Chi-hun
Tokyo. Kodansha. Showa 59 [1984]. 189 p.

Ajiṇṭhā
Mahānora, N. D
Mumbaī. Pôpyulara Prakāśana. 1984. 96 p.

A jiný glóbus nemáte?
Mirovská, Inna
V Praze. Knižní klub. 1998. 399 p.

Aji o tsukuru: Kikkōman shashi sōwa
Tokyo. Nihon Kōgyō Shinbunsha. 1975. x, 217 p. : ill. ; 19 cm.

Ājira āhvāna
Padhi, Aditya Prasad
[Sambalapura. Akhiḷa Bhārata Śānti o Saṃhati Saṃgaṭhana. 1976]. 59 p.

Ājira ekāṅkikā ālocanā
Nāẏaka, Rabi
Kaṭaka. Nālandā. 1976. 130 p.

Ājira gaḷpa: Oḍiā Yubalekhaka Sammeḷana rajata jaẏantī upalakshe gaḷpasaṅkaḷana
Pāṭaśāṇī, Prasannakumāra ; Bhūẏām̐, Rameśa ; Khaṭei, Kabīndranātha
Kaṭaka. Granthamandira. 1993. 122 p.

Ājira gaḷpa, 96
Jenā, Ramākānta ; Svāim̐, Ratnamāḷā
Jārakā, Yājapura. Gokarṇṇikā Prakāśanī. 1997. 200 p.

Ājira maṇisha: ādibāsī samasyā upare ādhārita pratīkadharmī manastāttvika nāṭaka
Śatapathī, Manmatha Kumāra
Kaṭaka. Kaṭaka Shṭudeṇṭas Shṭora. 1978. 3, 2, 73 p.

Ājira paṭabhūmita Kāchāra
Ḍekā, Kanakasena
Gūwāhāṭī. Aruna Śarmā. 1988. 111 p.

Ājira sambāda
Paṇḍā, Banabihārī
Kaṭaka. Phreṇḍas Pabliśarsa. 1982. 3, 75 p.

Aj̄i rātira gaḷpa
Miśra, Taruṇakānti
Kaṭaka. Phreṇḍs Pabliśarsa. 2005. 112 p.

Aji Sangkhya
Djelantik, Ida Ketut
[Jakarta]. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Departemen Agama RI. 1984/1985 [i.e. 1984?]. 55 p.

Ajī suno
Vyāsa, Gopālaprasāda
Dillī. Rājahaṃsa Prakāśana. 1948. xii, 172 p.

Ajitā: svatantra sāmājika kādambarī
Babar, Sarojini Krishnarao
Solāpūra. Surasa Granthamālā. 1953. iv, 190 p.

Ajitā
Dhūmaketu
Amadāvāda. Gūrjara Grantharatna Kāryālaya. 1939. viii, 411 p.

Ajita
Gupta, Maithili Sarana
Ciragām̐va (Jhām̐sī). Sāhitya-Sadana. 2003 [1946]. 109 p.

Ajita
ParitosĐamisra ; Jha, Kisoranatha ; Sarma, Kamalanayana ; Caturvedi, Arcana ; Kumarila BhatĐtĐa ; Sabarasvami ; Jaimini
PrayagahĐ. GanganathajhakendriyasamĐskrÆtavidyapitĐham. 1988-1990. 2 v.

Ajīta ane Ajītā: athavā Vidhātrīnī aksharāvaḷo
Kavi, Nanalal Dalpatram
Amadāvāda. Manohara Nhānālāla Kavi. 1952. 164, 4 p.

Ajita ane Ajitā, athavā, Vidhātrīnī aksharāvaḷo
Kavi, Nanalal Dalpatram
Amadāvāda. Manohara Nhānālāla Kavi. 1952. 164 p.

Ajita Bhīmadeva: Vācinīdevī pachīnī navalakathā
Dhūmaketu ; Dhūmaketu
Amadāvāda. Gūrjara Grantharatna Kāryālaya. 1953. viii, 352 p.

Ajita Datta, jībana o sāhitya
Candra, Subrata
Kalakātā. Punaśca. 1995. 224 p.

Ajita Dattera kabiṭā-saṃgraha
Dutt, Ajit Kumar
[1964]. 10, 176 p.

Ajitāgama
Bhatt, N. R
Pondichéry. Institut français d'indologie. 1964-1991. 3 v.

Ajita Guha smāraka grantha
Guha, Ajitakumāra ; Ānisujjāmāna ; Guha, Ajitakumāra
Ḍhākā. Ajita Guha Smāraka Grantha Prakāśana Parishad. 1990. 408 p.

Ajīta Kaura: Gulabāno toṃ Mauta Alī Bābe dī taka
Manindrajīta Kaura
Ludhiāṇā. Pañjābī Rāīṭaraza Koāpareṭiwa Sosāiṭī. 1986. 95 p.

Ajīta Kaura dā galapa-jagata
Jawāhara Kaura
Dillī. Ārasī Pabalisharaza. 1991. 184 p.

Ajīta Kaura dā kathā-bodha: "Mauta Alī Bābe dī" te "Nā māro" de wishesha sandarabha wica
Pāla, Karāntī
Ammritasara. Rūhī Prakāshana. 2004. 112 p.

Ajīta Kaura dā kathā jagata
Sādhū Siṅgha
Ludhiāṇā. Sāhitta Kalā Prakāshana. 1978. 104 p.

Ajīta Kaura dī galapa cetanā
Manindarajīta Kaura
Ludhiāṇā. Pañjābī Rāīṭaraza Koāpareṭiwa Sosāiṭī. 1990. 136 p.

Ajīta Kaura dī kathā-drishaṭī
Gurajindara Kaura
Ammritasara. Wārisa Shāha Phāuṇḍeshana. 1998. 144 p.

Ajīta Khālasā: Ajit Khalsa
Kalasvalia, Kartar Singh
Ammritasara. Dīpindara Siṅgha. [19--]. ii, 268 p.

Ajitakumara Cakrabartira prabandha samĐkalana
Cakrabarti, Ajitakumara ; Cakrabarti, Rudraprasada
Kalakata. Pyapirasa. 2004. 15, 405 p.

Ajitakumāra Cakrabartīra prabandha saṃkalana
Cakrabartī, Ajitakumāra ; Cakrabartī, Rudraprasāda
Kalakātā. Pyāpirāsa. 2004. 15, 405 p.

Ajitakumāra Guha, 1914-1969
al-Azad, Alauddin
Ḍhākā. Bāṃlā Ekāḍemī. 1989. 103 p., [5] leaves of plates.

Ajitamahatantram =: The great tantra of Ajita
Bhatt, N. R ; Filliozat, Jean ; Filliozat, Pierre-Sylvain
New Delhi. Indira Gandhi National Centre for the Arts in association with Motilal Banarsidass Publishers, Delhi. 2005. 5 v.

Ajita Pān̐jā, netā theke abhinetā
Datta, Añjana Kumāra ; Bhaṭṭācārya, Sanat̲a ; Datta, Añjana Kumāra
Kalakātā. Bi. Ema. Pābaliśārsa. 2003. 160 p.

Ajīta Saiṇī, shak̲h̲asīata ate racanā
Wija, Dewa Rāja
Ammritasara. Loka Sāhita Prakāshana. 2000. 175 p., [8] p. of plates.

Ajitasiṃha: aitihāsika nāṭaka
Caturasena
Dillī. Gautama Buka Ḍipo. 1949. xii, 194 p.

Ajitatīrthakara purāṇatilakaṃ
Ranna ; Rāmānujayyaṅgārya, Maṃ. Ā
Maisūru. Karṇāṭaka Kāvyakalānidhi. 1910. xviii, 205 p.

Ajīta vilāsa
Bārahaṭa, Śivadattadāna
Jodhapura, Rāja. Rājasthāna Prācya Vidyā Pratishṭhāna. 1984. 4, 13, 248 p.

A Jita vocabulary
Kagaya, Ryohei
Tokyo. Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies. 2005. xxi, 482 p.

Ajiteśa nāṭya saṃgraha
Bandyopādhyāẏa, Ajiteśa ; Datta, Sunil ; De, Sandhyā
Kalikātā. Jātīẏa Sāhitya Parishada. 1986-<1988>. v. <1-2 >.

Ají tití
Jáquez, José
[Dominican Republic?. s.n. 1990]. 254 p.

Ajitodayamahākāvyam: itivr̥ttātmakam
Jagajjīvanabhaṭṭa ; Dadhica, Nityānanda ; Goswami, Laxmi Narayan
Jodhapura. Mahārājā Mānasiṃha Pustaka Prakāśa. 1980. xv, 38, 316, 48 p.

Ajitofel
Perednik, Gustavo Daniel
Buenos Aires. Editorial Galerna. c1988. 186 p.

Ājīvana kārāvāsa
Gupta, Rameśa
Dillī. Diśā Prakāśana. 1987. 152 p.

AjivanantamĐ
Sudhira, Ke. Pi
[Kottayam]. Karøantø Buks. 2006. 158 p.

Ājīvana satyāgrahī Vīra Ātmārāma
Bhaṭṭa, Mīrā
Bhāvanagara. Ātmārāma Bhaṭṭa Smr̥ti Samiti. 1984. 8, 134 p., [2] p. of plates.

Ājīva śikshaṇa
Hirlekar, Yamunabai
[1965]. 76 p.

Ajiya shi gaisetsu
Miyazaki, Ichisada
Tokyo. Jinbun Shorin. Showa 22 [1947]. 4, 388 p., 1 folded leaf of plates.

ʻĀjiyāt Nimrūd
Safar, Fuʼād ; ʻIrāqī, Muyassar Saʻīd
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, al-Muʼassasah al-ʻĀmmah lil-Āthār wa-al-Turāth. 1987. 159 p.