Akty vremeni pravlenīi͡a t͡sari͡a Vasilīi͡a Shuĭskago: (1606 g. 19 mai͡a-17 īi͡uli͡a 1610 g.)
Moskva. G. Lissner i D. Sobko. 1914. xvii, 421 p.

Akty vysshikh organov Sovetskogo gosudarstva: i͡uridicheskai͡a priroda normativnykh aktov vysshikh organov gosudarstvennoĭ vlasti i upravlenii͡a SSSR
Mit͡skevich, Alekseĭ Valentinovich
Moskva. I͡urid. lit-ra. 1967. 174 p.

Aktywa jednostki gospodarczej
Gmytrasiewicz, Maria ; Olchowicz, Irena
Warszawa. Wydawn. Prawnicze. 1992. 130 p.

Aktywiści
Branach, Zbigniew
Warszawa. Książka i Wiedza. 1977. 71, [4] p.

Aktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładzie przemysłowym: obraz własnej osoby i otoczenia społecznego w latach 1978 i 1981
Potocka-Hoser, Anna
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1985. 159 p.

Aktywizacja na zajęciach wychowania fizycznego uczniów szkół ogólnokształcących i specjalnych stopnia podstawowego: materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej dla Nauczycieli WF, Poznań, 10 kwietnia 1981 r
Drozdowski, Zbigniew
Poznań. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 1982. 70 p.

Aktywizacja turystyczna małych miast: aspekty architektoniczno-krajobrazowe
Kosiński, Wojciech
Kraków. Politechnika Krakowska. 2000. 397 p.

Aktywizacja zasobów ludzkich a ekonomiczny rozwój regionu
Kozłowski, Sławomir Grzegorz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 145 p.

Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości
Sawicka, Janina
Warszawa. Fundacja "Rozwój SGGW". 1998. 2 v.

Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej: geneza, czynniki rozwoju, perspektywy
Kurzynowski, Adam
Warszawa. Książka i Wiedza. 1979. 341 p.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce: narzędzia i instytucje
Bednarski, Marek
Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 1996. 344 p.

Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa
Woźniak-Sobczak, Barbara
Katowice. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 2001. 162 p.

Aktywne metody redukcji drgan p¿yt ko¿owych
Leniowska, Lucyna
Rzeszow. Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2006. 180 p.

Aktywne, wysoko zdyspergowane napełniacze krzemionkowe i krzemianowe z odpadowej krzemionki pofluorowej
Krysztafkiewicz, Andrzej
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1990. 70 p.

Aktywnosc ekonomiczna ludnosci Polski w latach 1992-1998 =: Labour force survey in Poland in the years 1992-1998
Warszawa. G¿owny Urza·d Statystyczny. 1999. 172 p.

Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX wieku
Caban, Wiesław ; Markowski, Mieczysław B
Kielce. Kieleckie Tow. Nauk. 1993. 203 p.

Aktywność i aktywizacja społeczna
Gurycka, Antonina
[Warsaw]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 1976. 134 p.

Aktywność i działalność dzieci i młodzieży
Tyszkowa, Maria
Warszawa. Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne. 1977. 255 p.

Aktywność kulturalna inteligencji: ze studiów nad małym miastem
Czarkowski, Andrzej
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1982. 254 p.

Aktywnosc kulturalna Polakow w Azerbejdzanie w XIX na pocza·tku XX wieku
Chodubski, Andrzej
Gdansk. Wydawn. Uczelniane Uniwersytetu Gdanskiego. 1986. 373 p.

Aktywność kulturalna pracowników przemysłu i ludności wiejskiej: praca zespołowa na podstawie literatury przedmiotu
Leszek, Teresa
Warszawa. Instytut Kultury, Zakład Badań Audytorium Kultury. 1982. 135 p.

Aktywnosc kulturalno-oswiatowa Polonii w Bu¿garii, Czechos¿owacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na We·grzech, w latach 1945-1989
Kaczmarek, Urszula
Poznan. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1991. 239 p.

Aktywnosc kulturalno-oswiatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Gornym Sla·sku, 1848-1939
Barczyk, Piotr Pawe¿
Katowice. Uniwersytet Sla·ski. 1992. 208, [4] p.

Aktywność obronna dzieci
Senejko, Alicja
Wrocław. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995. 98 p.

Aktywnosc polityczna mniejszosci polskiej w Czechos¿owacji w latach 1920-1938
Miszewski, Dariusz
Torun. Wydawn. Adam Marsza¿ek. 2002. 371 p.

Aktywność powierzchniowa ekstrahentów miedzi(II) w układach węglowodór/woda
Prochaska, Krystyna
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1998. 139 p.

Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego
Pisarek, Walery ; Goban-Klas, Tomasz
Kraków. Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch,". 1981. 150 p.

Aktywność ruchowa jako element samorealizacji w cywilizacjach antycznych i orientalnych oraz w transmisji współczesnej
Ożdziński, Jan
Poznań. Dział Nauki, Wydawnictw i Współpracy z Zagranicą AWF. 1995. 192 p.

Aktywność samopoznawcza studentów
Pacek, Stefan
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1982. 145 p.

Aktywność społeczna studentów
Jaskot, Kazimierz
Szczecin. WSP. 1978. 154 p.

Aktywność społeczno-gospodarcza chłopów: studium szczegółowe na przykładzie wsi Bocheń, powiatu łowickiego
Gałaj, Dyzma
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1961. 246, [2] p.

Aktywność społeczno-kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce XIX i XX wieku
Pawlina-Meducka, Marta ; Renz, Regina
Kielce. "Marka". 1995. 219 p.

Aktywność społeczno-kulturalna pracowników PGR: na przykładzie województwa olsztyńskiego
Mydlak, Maria
Olsztyn. Ośrodek Badań Nauk. im. Wojciecha Kętrzyńskiego. 1986. 257 p.

Aktywność społeczno-polityczna młodzieży wiejskiej
Marcinowski, Henryk
Warszawa. Książka i Wiedza. 1977. 281 p.

Aktywność sportowa kobiet: aspekty biologiczne
Wyżnikiewicz, Zdzisława
Warszawa. Państ. Wydaw. Naukowe. 1978. 110, [2] p.

Aktywność wychowawcza polskiego ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku w latach 1848-1939
Kempa, Grażyna
Katowice. Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego. 1997. 63 p.

Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce: raport z badania aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonego w listopadzie 1992 roku
[Warsaw]. Departament Pracy i Dochodów Ludności GUS. 1993. 105 p.

Aktywnosc zawodowa i edukacyjna a obowia·zki rodzinne w Polsce: w swietle badan empirycznych
Kotowska, Irena ; Sztanderska, Urszula ; Woycicka, Irena
Warszawa. Wydawn. Nauk. Scholar. 2007. 481 p.

Aktywność zawodowa i społeczna hutników: studium porównawcze dwu zakładów
Strzoda, Mirosław
Katowice. Śląski Instytut Naukowy. 1977. 211 p.

Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych
Dach, Zofia
Kraków. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 1980. 257 p.

Aktywność zawodowa ludności--sposoby określania i pomiaru
Michałowska, Małgorzata
Warszawa. Szkoła Główna Planowania i Statystyki. 1982. 103 p.

Aktywowanie elektrod ulotowych elektrofiltrów celem zwiększenia ich zdolności emisyjnej
Laskowski, Władysław
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1976. 62 p.

Akty Zemskikh soborov
Manʹkov, A. G
Moskva. I͡Urid. lit-ra. 1985. 511 p.

Aktzeichnungen grosser Meister
Edschmid, Kasimir
Wien. K. Desch. [1963]. 267 p. (chiefly illus., part col.).

Die Aktzeichnung in der europa˜ischen Kunst, 1400-1900
Deusch, Werner Richard
Berlin. Genius Verlag. 1943. xxxviii p.

Aku: berdasarkan perjalanan hidup dan karya penyair Chairil Anwar
Sjumandjaya
Jakarta. Grafitipers. 1987. 120 p.

Akuaba: tunnustuskirja
Kyla˜tasku, Jussi
Helsinki. W. So˜derstro˜m. c2002. 249 p.

Akua Hawaiʻi: Hawaiʻian gods and their stories
Armitage, Kimo ; Enos, Solomon
Honolulu, Hawaiʻi. Bishop Museum Press. c2005. p. cm.

Aku akan menantimu
Intan Jaafar
Kuala Lumpur . Eastern Universities Press (M). 1980. 102 p.

Aku akan pergi ke banyak peristiwa
Noor, Acep Zamzam
Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Jawa Barat, Balai Pengelolaan Taman Budaya. 2005. vii, 139 p.

Aku akan teruskan: hasil sayembara mengarang dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan R.I. yang ke 30
[Jakarta]. Dewan Harian Nasional Angkatan 45, Pusat Dokumentasi Sejarah Perjoangan 45. 1976. 239 p., [5] leaves of plates.

Aku-Aku: the secret of Easter Island
Heyerdahl, Thor
Chicago. Rand McNally. [1958]. 384 p.

Aku-aku: the secret of Easter Island
Heyerdahl, Thor
London. Allen & Unwin. [1958]. 367 p.

Aku anak desa
Abu Naim Kassan
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. 1987. v, 102 p.

Aku anak dunia: bacaan hak-hak anak bagi anak
Jakarta. Yayasan Aulia. [s.a.]. 110 p.

Aku anak Pulau Bali
Widiyanto, Y. Sigit ; Agustina, Dwi
Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2000. xii, 100 p.

Aku anak siapa
Loffi Ismail
Kota Bharu, Kelantan. Dian Darulnaim. 1992. 113 p.

Aku, anugerah, dan kebaya
Avantie, Sianne ; Endah, Alberthiene
Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2007. 221 p.

Akuanzae mmalize
Simbamwene, J. M. S
[Ndanda] Tanzania. Benedictine Publications Ndanda-Peramiho. 1980. 63 p.

Akuarium: sajak-sajak, 1972-1973
Damono, Sapardi Djoko
Jakarta. Puisi Indonesia. 1974. 32 p.

Akua, the ebony doll
Gray, Patricia
London. Dent. 1973. [32] p.

Aku bagian ummat, aku bagian bangsa: otobiografi Deliar Noer
Noer, Deliar
Bandung. Mizan. 1996. xxi, 1031 p.

Aku bangga jadi anak PKI
Proletariyati, Ribka Tjiptaning
[Jakarta]. Cipta Lestari. 2002. xiv, 198 p.

Aku benci kamu
Suhendro, Eddy
[Jakarta. s.n. 1987?]. 84 leaves.

Aku bisa!: MQ untuk melejitkan potensi
Gymnastiar, Abdullah
Bandung. MQ Pub. 2004. xi, 164 p.

The Akubra hat
Bowen, Jill
Sydney . Weldon Pub. 1988. 76 p.

Akubra is Australian for hat
Turner, Grenville
Brookvale, NSW. Simon & Schuster. 1988. 144 p.

Aku bukan cowok
Daniel, Adra P
Jakarta. Gramedia. 1990. 140 p.

Aku, buku, dan sepotong sajak cinta
Dahlan, Muhidin M
Yogyakarta. Jendela. 2003. xxx, 355 p.

Aku cinta keanekaragaman hayati Indonesia
[Jakarta]. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri. 1999. 59 leaves.

Aku cinta makanan Indonesia: petunjuk praktis dalam pemenuhan gizi anak dan keluarga : 1000 resep hidangan Nusantara
Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1997. xl, 544 p.

Aku cinta makanan Indonesia dalam rangka meningkatkan citra makanan Indonesia: prosiding Seminar Pengembangan Pangan Tradisional Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan
Jakarta. Kantor Menteri Negara Urusan Pangan. 1993. viii, 183 p.

Aku cinta pada-mu: memoar & traktat
Fawdzy
Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat. Sekolah Kewajaran Bangsa. 2006. 114 p.

Aku dalam budaya: suatu telaah filsafat mengenai hubungan subyek-obyek
Heraty, Toeti
Jakarta. Pustaka Jaya. 1984. 250 p.

Aku dalam pergaulan
Soekanto, Hadidjah L
Djakarta. Tarbijah. [19-]. 71 p.

Aku dan Allah: sebuah puisi holistik
M. Thohir Hs
Surabaya. Al-Ikhlas. 1995. xiv, 130 p.

Aku dan singa tua: antologi puisi santri
Baequni, Ahmad
Depok. Renaisan. 2007. x, 128 p.

Aku dan Sri Sultan: nukilan-nukilan dalam jalinan persahabatan antara Gusti dan kawula alit
Permadi
Surabaya. Jawa Pos. 1988. 106 p.

Aku dan Toba: tjatatan dari masa kanak²
Pospos, P
Djakarta. Balai Pustaka. 1967. 132 p.

A kudarc: regény
Kertész, Imre
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1988. 390 p.

Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya, Allah: pengalaman dan renungan selama menunaikan ibadah haji
Esmara, Hendra
Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1993. xxvii, 168 p.

Aku di Bandung 2002: complete guide to Bandung = petunjuk lengkap kota Bandung
[Bandung?]. Megindo Tunggal Sejahtera. [2001]. xxiii, 175 p.

Aku di sebuah pulau: kumpulan 10 buah cerita pendek
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1976. vii, 102 p.

A kudzu Christmas: twelve mysterious tales
Gilbert, Jim ; Waller, Gail
Montgomery, AL. River City Pub. 2005. p. cm.

Aku eks-tapol
Hersri S
Yogyakarta. Galang Press. 2003. xii, 466 p.

Akufo: an environmental study of a Nigerian village community
Gilles, Herbert Michael
[Ibadan, Nigeria]. Ibadan University Press. 1965 [c1964]. 80 p.

Akugobo lingeqondiswe
Sigogo, Ndabezinhle S
Salisbury [Zimbabwe]. Published in association with the Literature Bureau [by] Longman. 1981. 107 p.

Akuhā itihāsa
Tripāṭhī, Ajita Kumāra
Kaṭaka. Kaṭaka Shṭuḍeṇṭas Shṭor. 2000. 6, 162 p.

Akuhā manara abyakta kathā
Dāsa,Śānti
Kaṭaka. Oḍiśā Buk Shṭor. 1998. 88 p.

Aku hanya mahu ke seberang: kumpulan puisi remaja
Hashim Yaacob
Kuala Lumpur. Pekan Ilmu Publications. 2003. xv, 124 p.

Aku hanya mahu ke seberang
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Task Global (M). 2001. ix, 100 p.

Aku hanya tentara
Syahnakri, Kiki
Jakarta. Penerbit Buku Kompas. 2008. xxx, 298 p.

Aku harus berhenti: penanggulangan HIV/AIDS di kalangan pengguna napza
Praptoraharjo, Ig
Yogyakarta. Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. 2005. xvi, 100 p.

Akuhena: historia documental y testimonial del Territorio Federal Amazonas
Mariño Blanco, Tomás Antonio
[Venezuela. s.n.]. 1992. 207 p.

Aku & IIQ: peran dan kiprah wanita IIQ : antara ide dan fakta kelangkaan ulama wanita
Khotimah, Umi Khusnul
[Jakarta. Diterbitkan atas kerja sama Institut Ilmu Al Quran dan Bank BNI Syariah. 2002]. xix, 288 p.

Ak ŭi kyejŏl
Yasuoka, Shōtarō ; Malliol, William
Sŏul. Yangudang. 1983. 381 p.

Aku ingat--: rasa dan tindak siswa sekolah kolonial di awal merdeka bangsa : memperingati 50 tahun Indonesia merdeka
Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1996. xv, 255 p.

Aku ingin jadi peluru: sajak-sajak
Thukul, Wiji
Magelang, Indonesia. Indonesia Tera. 2000. xix, 176 p.

Aku ingin jadi presiden
[Jakarta?]. Wanda Putra Persada. 2002. 72 p.

Aku ini binatang jalang: koleksi sajak 1942-1949
Anwar, Chairil ; Eneste, Pamusuk ; Damono, Sapardi Djoko
Jakarta. Gramedia. 1986. xiv, 113 p.

Akujo no rogoron
Horie,Tamaki
Tokyo. Heibonsha. 2007. 187 p.

Akujo to yobareta onnatachi: Abe Sada kara Nagata Yōko Itō Motoko made
Koike, Mariko
Tokyo. Shufu to Seikatsusha. 1982. 242 p. ; 19 cm.

A kuka de Kamaiorá
Assunção, Leilah
[Rio de Janeiro]. Ministério da Educação e Cultura/DAC/FUNARTE/Serviço Nacional de Teatro/Departamento de Documentação e Divulgação. [1978]. 148 p.

Aku, keluargaku, tetanggaku
Moenir, Darman
Jakarta. Balai Pustaka. 1993. 220 p.

Aku kesepian, sayang, datanglah, menjelang kematian
Ajidarma, Seno Gumira
Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2004. 195 p.

Aku kini doa: sajak-sajak, 1982-1985
Noor, Acep Zamzam
Bandung. Kelompok Sepuluh. 1986. 51 p.

A Ku Klux uniform
Howe, Elizabeth Mehaffey
[Buffalo, N.Y. 1921]. 35 p.

Akukọ ife nke ndị Igbo
Green, M. M ; Onwuamaegbu, M. Obumneme
Ibadan. Oxford University Press. [1970, c1962]. 16 p.

A "k. u. k. világrend" halála, Bécsben
Kiss, Endre
Budapest. Magvető. 1978. 210 p.

Ākula antara
Bachchan, Harbans Rai
Ilāhābāda. Bhāratī-Bhaṇḍāra. 1944. xviii, 110 p.

Akula the black bird
Njoku, S. C
Ibadan. Spectrum Books. 1996. 43 p.

Akulazulu emhlabeni
Sigogo, Ndabezinhle S
Gwelo. Mambo Press. 1971, 1974 printing. 126 p.

A kulcs a negyedik dimenzióban? avagy, Esettanulmányok és különvélemény a titokzatos gömbvillámról
Egely, György
Budapest. Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató KFT. 1988. 207 p.

A kulcsfigura: regény
Dalos, György
[Budapest?]. Ab Ovo. c1995. 207 p.

A küldetés: regény
Kriston, Béla
Budapest. Népszava. c1987. 272 p.

A külföldi beruházások jogi védelme
Király, Miklós ; Mádl, Ferenc
Budapest. [ELTE]. 1989. 86 p.

A külföldi tőke beilleszkedése fejlett tőkés gazdaságba: a francia eset
Láng, Eszter
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1987. 104 p.

A külgazdaság és a fejlesztési politika kapcsolata
Pásztor, Sára
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 263 p.

A külgazdasági orientációváltás tényezői és hatásai-vállalati adatok elemzése
Halpern, László
Budapest. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 1994. 153 p.

Akulinā: svatantra sāmājika kādambarī
Bhave, Purushottam Bhaskar
Puṇẽ. Kôṇṭinenṭla Buka Sarvhisa. 1950. iv, 141 p.

A kulisszák világában: (őnéletrajz)
Garay, Béla
[Szabadka. Munkásegyetem]. 1970. 95 p.

Akulivikchuk: a nineteenth century Eskimo village on the Nashagak River, Alaska
VanStone, James W
[Chicago]. Field Museum of Natural History. 1970. 123 p.

A külkereskedelem technikája és szervezése
Hegyi, Anna ; Törzsök, Éva ; Gulyás, József
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1981. 624 p.

A külkereskedelem technikája és szervezése: egyetemi tankönyv
Szanyi, Jenő ; Gulyás, József
Budapest. Tankönyvkiadó. 1963. 389 p.

A külkereskedelmi árindex számításának módszertana
Endrődi, Ferencné
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1997. 67 p.

A külkereskedelmi áruforgalmi statisztika módszertana
Deáky, György
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1969. 55 p.

A Külkereskedelmi engedélyezés jogszabálygyűjteménye
Budapest. KOPINT-DATORG Rt. 1995. 123 leaves.

A Külkereskedelmi Főiskola oktatóinak szakirodalmi munkássága: nyelvi tanszékek : bibliográfia
Molnár, Sándorné
Budapest. Külkereskedelmi Főiskola. 1986. [92] p.