al-Amal al-niqabi fi al-Yaman: al-waqi wa-al-afaq
[SĐanaơ]. Daơirat al-Niqabat wa-al-MunazĐzĐamat, al-Amanah al-Ammah, al-Tajammu al-Yamani lil-IsĐlahĐ. 2000. 123 p.

al-ʻAmal al-nisāi̓̄ fī al-Khalīj: al-wāqiʻ wa-al-murtajá
Nafīsī, ʻAbd Allāh Fahd
al-Kuwayt. Sharikat al-Rubayʻān. 1986. 53 p.

al-Amal al-qadĐaơi wa-tatĐawwurat al-qitĐa al-banki bi-al-Maghrib: al-Nadwah al-Thalithah lil-Amal al-QadĐaơi wa-al-Banki : al-RabatĐ, 10-11 Dhu al-HĐijjah 1413/19-20 Yuniyah 1993
[Rabat]. al-Mahad al-WatĐani lil-Dirasat al-QadĐaơiyah wa-al-Majmuah al-Mihniyah li-Bunuk al-Maghrib. 1994. 459 p.

al-Aʻmāl al-qānūnīyah lil-jamāʻah al-iqtiṣādīyah al-Ūrubbīyah
Dīb, Muḥammad Riḍā
[Cairo]. M.R. al-Dīb. [1988]. 119, 2 p.

al-Aʻmāl al-qawmīyah li-Sāṭiʻ al-Ḥuṣrī
Ḥuṣrī, Abū Khaldūn Sāṭiʻ
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. <1984-1985 >. v. <2, 4-8, 10-17 >.

al-Aʻmāl al-qiṣaṣīyah
Abū Shāwir, Rashād
[Beirut?]. Manshūrāt al-Ufuq. [1982]-. v. <1 >.

al-Aʻmāl al-qiṣaṣīyah
Ghīṭānī, Jamāl
[Cairo. s.n. 1990-1991]. 2 v.

al-Amal al-riwaơiyah al-kamilah
Halasa, Ghalib
Amman. Azminah. 2003. 3 v.

al-Aʻmāl al-riyāḍīyah
ʻĀmilī, Bahāʼ al-Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn ; Shawq̄i, Jalāl Shawqī Aḥmad
Bayrūt . al-Qāhirah. 1981. 226 p.

al-Amal al-ṣaghīr
Falāḥ, Maḥmūd Najīb
[Damascus. s.n. 1992]. 155 p.

al-Amal al-sakhirah: yawmiyat farhĐan farahĐ said-Amman-1982, marasim janazati-Amman-1994, lahĐn al-ruju al-akhir-Dimashq-1998
Qawar, Fakhri
Amman. Amanat Amman al-Kubra. 2007. 582 p.

al-Aʻmāl al-ṣāliḥāt
Maḥmūd, Faḍl ʻAbd al-Rāziq
al-Qāhirah. Dār al-Manār. 1985. 223 p.

al-ʻAmal al-shaʻbī al-ʻArabī: tajribat al-māḍī wa-al-ḥāḍir wa-āfāq al-mustaqbal : ḥiwārāt wa-shahādāt
al-Kuwayt. [s.n.]. 1990. 194 p.

al-Amal al-shiriyah
Awaji, Ibrahim ibn MuhĐammad
al-RiyadĐ. Dar al-Maddad. 1999-. v. <1 >.

al-Amal al-shiriyah
Azzawi, FadĐil
Kuluniya. Manshurat al-Jamal. 2007. 2 v.

al-Amal al-shiriyah
HĐalawi, MuhĐammad
[Casablanca?]. Wizarat al-Thaqafah. 2006. 4 v.

al-Amal al-shiriyah
HĐardillu, Sayyid AhĐmad
Umm Durman. Markaz Abd al-Karim Mirghani al-Thaqafi. [2004-. v. <1>.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah
Khāṭir, Marwān
[Damascus]. M. al-Khāṭir. 1994. 447 p.

al-Amal al-shiriyah
ManasĐirah, Izz al-Din
Amman. Dar Majdalawi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 2 v.

al-Amal al-shiriyah
Shafiq, Hashim
Bayrut. al-Muơassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2005. 2 v.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah
Suwaylim, Aḥmad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1992-<1998>. v. <1-2>.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah
ʻAbd al-ʻAzīz, Malak
al-Qāhirah. Maktabat Madbūlī. [1990]. 732 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah, 1952-1977
Yūsuf, Sāʻdī
Bayrūt. Dār al-Fārābī. 1979. 607 p.

al-Amal al-shiriyah, 1973-2003
Danyal, Hadi
SĐafaqis. Dar SĐamid lil-Nashr. 2006. 766 p.

al-Amal al-shiriyah, 1985-2003
KhatĐib, AhĐmad
Amman. al-Janan. 2005. 733 p.

al-Amal al-shiriyah al-kamilah
Abd al-HĐayy, MuhĐammad
al-Qahirah. Markaz al-Dirasat al-Sudaniyah. 1999. 175 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Aḥmad, Aḥmad Sulaymān
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". <1987-1989 >. v. <1-3 >.

al-Amal al-shiriyah al-kamilah
Aman, LutĐfi Jafar
SĐanaơ. Wizarat al-Thaqafah wa-al-SiyahĐah. 2004. 424 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Āl Yāsīn, Muḥammad Ḥusayn
Bayrūt, Lubnān. Dār Maktabat al-Ḥayāh. 1980. 343 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Bisīsū, Muʻīn Tawfīq
Bayrūt. Dār al-ʻAwdah. 1979. 710 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Khāl, Yūsuf
Bayrūt. Dār al-ʻAwdah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1979. 364 p.

al-Amal al-shiriyah al-kamilah
Madani, AhĐmad Amin
al-Shariqah. IttihĐad Kuttab wa-Udabaơ al-Imarat. 2006. 558 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Maḥmūd, Ḥaydar
[Amman]. Maktabat ʻAmmān. [1990]. 496 p.

al-Amal al-shiriyah al-kamilah
Mal Allah, Zakiyah
al-DawhĐah. al-Majlis al-WatĐani lil-Thaqafah wa-al-Funun wa-al-Turath, Idarat al-Thaqafah wa-al-Funun, Qism al-Dirasat wa-al-BuhĐuth. 2005. v. <1>.

al-Amal al-shiriyah al-kamilah
Qaud, Fuơad
al-Qahirah. Dar al-AhĐmadi lil-Nashr. 2002. 688 p.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Qāsimī, Ṣaqr
[S.l. s.n.]. 1982-. v. <1 >.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
Shalash, Muḥammad Jamīl
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1989-. v. <1-2 >.

al-Aʻmāl al-shiʻrīyah al-kāmilah
ʻUmar, ʻAbd al-Raḥīm
[Amman]. Maktabat ʻAmmān. [1989-. v. <1 >.

al-Amal al-shiriyah al-kamilah wa-amal nathriyah
Ghazzawi, AhĐmad
Jiddah. Abd al-MaqsĐud MuhĐammad Said Khujah. 2000. 6 v. (1787, 676 p.).

al-Amal al-shiriyah wa-al-nathriyah al-kamilah
Jawharji, MuhĐammad Ismail
Jiddah. Abd al-MaqsĐud MuhĐammad Said Khujah. 2005. 5 v.

al-Amal al-shiriyah wa-al-nathriyah al-kamilah
Siraj, HĐusayn Abd Allah
Jiddah. Abd al-MaqsĐud MuhĐammad Said Khujah. 2005. 10 v.

al-Aʻmāl al-siyāsīyah al-kāmilah
Qabbānī, Nizār
Bayrūt. Manshūrāt N. Qabbānī. <1981- >. v. <3 >.

al-Amal al-siyasiyah al-silmiyah lil-Nabi wa-al-ahĐkam al-mustanbatĐah minha
Azzawi, MusĐtĐafa NasĐir AhĐmad
Amman. Dar al-Durar. 2007. 196 p.

al-Amal al-Susi fi al-maydan al-qadĐaơi
Jashtimi, Abu Zayd Abd al-RahĐman ibn Abd Allah ; Jashtimi, al-RahĐmani Abd Allah ibn MuhĐammad
al-RabatĐ. Maktabat al-Maarif. 1984-. v. <1>.

al-Amal al-tashriiyah al-sĐadirah an Raơis al-SultĐah al-WatĐaniyah al-FilastĐiniyah
Ubaydat, Sanaơ AhĐmad
Ram Allah. MuwatĐin, al-Muơassasah al-FilastĐiniyah li-Dirasat al-DimuqratĐiyah. 2002. 101 p.

Alam al-AqbatĐ: al-hĐayah al-yawmiyah inda al-AqbatĐ qadiman : min makhtĐutĐat wa-athar QibtĐiyah tunshar li-awwal marrah
Diel, Helga ; Bardanuhi, NasĐir ; Jibriyil
[Austria]. Die Koptisch Orthodoxe Dio˜zese in O˜sterreich. 2004. 136 p.

ʻĀlam al-ʻArab: jughrāfīyatuh, tārīkhuh, wa-maṣādir tharqatih
Ziadeh, Nicola A
Bayrūt. al-Ahlīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1984. 308 p.

Aʻlām al-ʻArab fī al-kīmiyāʼ
Ṭāʼī, Fāḍil Aḥmad
[ ]. 1981. 366 p.

Alam al-Arab fi al-ulum wa-al-funun
Dujayli, Abd al-SĐahĐib
al-Najaf. al-MatĐbaah al-Ilmiyah. 1373/1954. 2 v.

ʻĀlam al-ʻArabī al-ḥadīth
Yaḥyá, Jalāl
al-Qāhirah. [1979-]. v. <1>.

ʻĀlam al-ʻArabī al-ḥadīth mundhu al-ḥarb al-ʻĀlamīyah al-Thānīyah
Yaḥyā, Jalāl
al-Qāhirah. 1980. 661 p.

Aʻlām al-ʻArab wa-al-Muslimīn fī al-ṭibb
Daffāʻ, ʻAlī ʻAbd Allāh
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1983. 240 p.

ʻĀlam al-asrār
Maḥmūd, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Dār Akhbār al-Yawm. [1992]. 127 p.

Alam Albara: Basrizal Albara : solo exhibition, Galeri Nasional, December 1-11, 2006
Albara, Basrizal
[Jakarta]. Handoko Art. [2006]. 101 p.

al-Amal bayna al-Islām wa-al-mabādiʼ al-waḍʻīyah
Taskhīrī, Muḥammad ʻAlī
[S.l. s.n. 197-]. 181 p.

Aʻlām al-dirāsāt al-Qurʼānīyah "fī khamsat ʻashar qarnan"
Juwaynī, Muṣṭafá al-Ṣāwī
al-Iskandarīyah. 1982. 381 p.

ʻĀlam al-ḍubbāṭ: bayna al-inqilābāt wa-al-ḥarb wa-al-salām wa-al-thalāthah W wa-al-thalāthah S
Najīb, al-Ṭāhir Muḥyī al-Dīn
[Sudan]. al-Maṭbaʻah al-ʻAskarīyah al-Sūdānīyah. 1990. 216 p.

al-Amal fi al-Islam wa-dawruhu fi al-tanmiyah al-iqtisĐadiyah
Kharsan, MuhĐammad Hadi al-Sayyid MuhĐammad RidĐa
Bayrut. Dar al-Hadi. 2002. 251 p.

Aʻlām al-fikr al-Islāmī al-muʻāṣir
Amīn, ʻUthmān
al-Fajjālah [Cairo]. Dār al-Thaqāfah. 1989. 169 p.

Alam al-fikr wa-al-tasĐawwuf bi-al-Jazaơir: ma qabla al-Milad ila al-qarn al-sadis ashar Miladi
Hilali, Abd al-Qadir Bu Arafah
Wahran. Dar al-Gharb lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2004-. v. <1>.

al-Amal fi mahĐwu al-ummiyah, al-nazĐariyah wa-al-mumarasah: siyasat wa-istiratijiyat wa-amthilah
Hamadache, Ali ; Martin, Daniel
l-DawhĐah. Jamiat QatĐar. 1989. 275 p.

Aʻlām al-fīzyāʼ fī al-Islām
Daffāʻ, ʻĀli ʻAbd Allāh
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1984. 356 p. ill.

Aʻlām al-Furāt
Shūḥān, Aḥmad
Dayr al-Zawr. Maktabat al-Turāth. [1980]. 94 p.

Aʻlām al-Ghadīr
Muḥammadī, ʻAbd Allāh ; Mand, Muḥammad Bahrah ; Muḥaddith, Muḥammad ; Mīlānī, Fāḍil al-Ḥusaynī
Bayrūt. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1985. 338 p.

al-Aʻmāl ghayr al-kāmilah
Sammān, Ghādah
Bayrūt. Manshūrāt Gh. al-Sammān. 1978-<1986 >. v. <1-11, 13 >.

al-Aʻmāl ghayr al-kāmilah
ʻAbd al-Majīd, Ibrāhīm
al-Qāhirah. Maktabat Madbūlī. 1997-. v. <1-2 >.

al-ʻAmal ghayr al-mashrūʻ wa-atharuhu: bayna al-fiqh al-Islāmī wa-al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ al-Miṣrī
Shawqī, Badr al-Dīn ʻAbd al-Munʻim
[Cairo. s.n.]. 1988. 572 p.

Aʻlām al-ghināʼ al-ʻIrāqī wa-rūwād al-maqām al-ʻIrāqī
Sālim, Kamāl Laṭīf
Baghdād. Maktabat al-Nahḍah. 1985. 119 p.

Aʻlām al-ḥaḍārah: liqāʼāt fī ḥiwār
Shīkhānī, Samīr
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat ʻIzz al-Dīn. 1981. 3 v.

Aʻlām al-Ḥadīth fī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
Khaṭṭābī, Ḥamd ibn Muḥammad ; Āl Saʻūd, Muḥammad ibn Saʻd ibn ʻAbd al-Raḥmān
Makkah. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Jāmiʻat Umm al-Qurá, Maʻhad al-Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī, Markaz Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī. 1988-. v. <1 >.

Aʻlām al-ḥarkah al-adabīyah fī al-Raqqah
Marʻī, Ḥusayn
[Damascus?. s.n.]. 1985. 95 p.

ʻĀlam al-ḥayawān bayna al-ʻilm wa-al-Qurʼān
Nawfal, ʻAbd al-Razzāq
[Cairo]. Akhbār al-Yawm. 1985. 156 p.

Aʻlām al-Ḥijāz fī al-qarn al-rābiʻ ʻashar lil-Hijrah, 1301-1400 H, 1883-1980 M
Maghribī, Muḥammad ʻAlī
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Tihāmah. 1981-<1993>. v. <1, 4 >.

al-Amālī
Ibn al-Shajarī, Hibat Allāh ibn ʻAlī
Ḥaydarābād al-Dakan, al-Hind. Maṭbaʻat Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah. 1986-. v. <1- >.

al-Amali al-Asadiyah
Asad, NasĐir al-Din ; Qayyam, Ismail MahĐmud
Amman. al-Muơassasah al-Arabiyah al-Dawliyah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 214 p.

al-Amali al-mustazĐrafah ala al-Risalah al-mustatĐrafah
Ghumari, AhĐmad ibn MuhĐammad al-SĐiddiq
Amman. Dar al-Bayariq. 2001. 172 p.

al-Amālī al-naḥwīyah: "amālī al-Qurʼān al-karīm"
Ibn al-Ḥājib, ʻUthmān ibn ʻUmar ; Ḥammūdī, Hādī Ḥasan ; Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar
Bayrūt. Maktabat al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1985. 4 v. in 2.

al-Amali fi ala al-asanid al-awali: wa-huwa thabat al-MuhĐaddith al-Allamah al-Muơarrikh al-RuhĐlah Musnad al-Diyar al-HĐalabiyah al-Mutazz Billah SĐafi al-Din al-Shaykh AhĐmad ibn MuhĐammad Sirdar al-HĐalabi al-Shafii
Kilani, HĐusam al-Din ibn Salim ; Shafii, AhĐmad ibn MuhĐammad Sirdar al-HĐalabi
[HĐalab]. Dar al-Qalam al-Arabi bi-HĐalab. 1997. 149 p.

Aʻlām al-ʻIrāq al-ḥadīth, 1869-1969: qāmūs tarājim
Ward, Bāqir Amīn ; Maʻrūf, Nājī
[s.l. s.n.]. 1978-. v.

Alam al-isĐlahĐ wa-al-tajdid fi al-Yaman
[SĐanaơ?]. al-Tajammu al-Yamani lil-IsĐlahĐ. [199-]. 245 p.

Aʻlām al-iṣlāḥ fī al-Jazāʼir min ʻām 1340H, 1921M ilá ʻām 1395H, 1975M
Dabbūz, Muḥammad ʻAlī
Qusanṭīnah, al-Jazāʼir. M.ʻA. Dabbūz. 1974-1980. 4 v.

al-Amali wa-al-gharaơib fi al-HĐadith al-sharif
Miyanji, Yusuf ibn al-Qasim ; Fahd, Badri MuhĐammad ; Miyanji, Yusuf ibn al-Qasim
Amman. Dar Jarir lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 191 p.

al-ʻAmalīyah al-ibdāʻīyah fī fann al-taṣwīr
ʻAbd al-Ḥamīd, Shākir
al-Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb. 1987. 279 p., [4] leaves of plates.

al-ʻAmalīyah al-intikhābīyah wa-al-dīmuqrāṭīyah fī Lubnān: majmūʻat abḥāth wa-munaqashāt
Ṣaʻb, Ḥasan ; Ṣamad, Riyāḍ ; Ṣabbāgh, Samīr
[Beirut]. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1978. 262 p.

al-ʻAmalīyah al-thawrīyah fī al-Islām
Tūmā, Imīl
Ḥayfā. Manshūrāt al-Jadīd. 1981. 95 p. ; 17 cm.

al-ʻAmalīyāt al-ʻaskarīyah al-barrīyah fī Ḥarb al-Khalīj al-thāniyah
ʻAṭāyā, Amīn Maḥmūd
Dimashq. Dār al-Ḥikmah. 1983 [i.e. 1993]. 192 p.

al-ʻAmalīyāt al-ʻaskarīyah li-ghazw al-Kuwayt
ʻAbd al-Fattāḥ, Jalāl
Miṣr al-Jadīdah [Cairo]. al-Maktab al-ʻArabī lil-Maʻārif. 1990. 205 p.

al-Amaliyat al-bahĐriyah al-BaritĐaniyah dĐidda al-Yaman ibbana al-hĐukm al-Turki, 1914-1919
Baldry, John
[S.l. s.n. 1981]. 159 p.

al-ʻAmalīyāt al-baḥrīyah al-Barīṭānīyah ḍidda al-Yaman ibbāna al-ḥukm al-Turkī, 1914-1919
Baldry, John
[S.l. s.n. 1981]. 159 p.

al-ʻAmalīyāt al-fidāʼīyah ʻām 1987
Abū Khaṭṭāb, Samīr
ʻAmmām, al-Urdun. Dār Ibn Rushd. 1988. 147 p.

al-ʻAmalīyāt al-istishhādīyah: wathāʼiq wa-ṣuwar : al-muqāwamah al-waṭanīyah al-Lubnānīyah, 1982-1985
[Damascus]. al-Markaz al-ʻArabī lil-Maʻlūmāt. [1985]. 273 p.

al-Amaliyat al-masĐrifiyah: fi qanun wa-qadĐaơ Dawlat al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah : dirasah muqaranah
MuhĐammad, Abd Allah HĐasan
[Ain]. Jamiat al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah. 2001. 462 p.

Aʻlām al-Jāhilīyīn: dirāsah dalālīyah
Madkūr, ʻĀṭif
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1988. 287 p.

ʻĀlam al-jinn fī ḍawʼ al-kitāb wa-al-sunnah
ʻUbaydāt, ʻAbd al-Karīm Nūfān
al-Riyāḍ. Dār Ibn Taymīyah. 1985. 15, 621 p.

Alam al-jinn wa-al-shayatĐin
Ashqar, Umar Sulayman
al-Kuwayt. Maktabat al-FalahĐ. 1981. 191 p. ; 24 cm.

ʻĀlam al-jinn wa-al-shayāṭīn
Ashqar, ʻUmar Sulaymān
al-Kuwayt. Maktabat al-Falaḥ. 1984. 191 p.

ʻĀlam al-jinn wa-al-shayāṭīn fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-Sunnah
Ashqar, ʻUmar Sulaymān
[S.l. s.n. 1980?]. 175 p.

Aʻlām al-jughrāfīyīn al-ʻArab wa-muqtaṭafāt min āthārihim
Ḥamīdah, ʻAbd al-Raḥmān
Dimashq. Dār al-Fikr. 1980. 574 p.

al-ʻĀm al-khāmis: qiṣaṣ
ʻĀdilī, Ismāʻīl
[ ]. Maṭbūʻāt Khuṭwah. 1982. 143 p. ; 17 cm.

Alam al-kitābah ʻan aḥzān al-manfá: lawḥāt qaṣāṣīyah
Aʻraj, Wāsīnī
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 1980. 112 p.

Alam al-Lubnaniyin fi nahdĐat al-adab al-Arabiyah
Bayrut. al-Lajnah al-Lubnaniyah li-Idad Shahr al-Unisku. 1948. 226 p.

Alam al-Maghrib al-Arabi
Bin MansĐur, Abd al-Wahhab
al-RabatĐ. al-MatĐbaah al-Malakiyah. 1978-<2005>. v. <1-4, 7>.

Aʻlām al-Maghrib wa-al-Andalus: wa-huwa kitāb : Nathīr al-jumān fī shiʻr min naẓamanī wa-iyyāhu al-zamān
Ibn al-Aḥmar, Ismāʻīl ibn Yūsuf ; Dāyah, Muḥammad Riḍwān
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1976. 526 p.

Alam al-malaơikah al-abrar
Ashqar, Umar Sulayman
al-Kuwayt. Maktabat al-FalahĐ. 1981. 95 p. ; 24 cm.

al-Amal min ajl al-qadĐaơ ala al-faqr =: NCO'S working group
SĐirawi, Abd al-Aziz Abd Allah
al-Kuwayt. RabitĐat al-Ijtimaiyin. 2000. 71 p.

Alam al-muơallifin al-Zaydiyah
Wajih, Abd al-Salam Abbas
Mclean, VA. Muơassasat al-Imam Zayd ibn Ali al-Thaqafiyah. 1999. 1298 p.

Alam al-muhĐaddithin fi al-Hind fi al-qarn al-rabi ashar al-Hijri wa-atharuhum fi al-HĐadith wa-ulumih
Ghuri, Abd al-Majid
Dimashq. Dar Ibn Kathir. 2000. 176 p.

Alam al-muhandisin fi al-Islam
Taymur, AhĐmad
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Dar al-Afaq al-Arabiyah. 2001. 107 p.

ʻĀlam al-muʻjizāt: baḥth fī tārīkh al-Qurʼān
Ḥarīrī, Abū Mūsá
Bayrūt. [s.n.]. 1982. 249 p.

Aʻlām al-muṣawwirīn al-Muslimīn wa-ashhar aʻmālihim al-fannīyah
Ḥusayn, Maḥmūd Ibrāhīm
[Duqqī, Jīzah]. Maktabat Nahḍat al-Sharq. 1982. 226, [326] p., [116] p. of plates.

Alam al-musiqa al-Arabiyah fi nisĐf qarn, 1950-2000
Kathiri, Hani MuhĐammad MansĐur
[Kuwait]. Dar Suad al-SĐabahĐ. [2004]. 260 p.

Aʻlām al-mūsīqá al-Miṣrīyah ʻabra 150 sanah
Zakī, ʻAbd al-Ḥamīd Tawfīq
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1990. 291 p.

Aʻlām al-mūsīqá wa-al-ghinā' al-ʻArabī
Buṭrus, Fikrī
[Cairo]. al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1976. 271 p.

ʻĀlam al-muwāṭin (M): qiṣaṣ
Yūsuf, Muḥsin
[Damascus]. Nushira bi-al-taʻawun maʻa Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1978. 81 p.

Aʻlām al-Nahḍah al-ḥadīthah
Khūrī, Yūsuf Q
[Beirut]. Dār al-Ḥamrāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1990-<1991>. v. <1-2 >.

Alam al-nakbah: al-lajiơun al-FilastĐiniyun fi Lubnan : al-mustaqbal wa-al-masĐir : hĐaqq al-awdah lil-lajiơin al-FilastĐiniyin fi nazĐariyat al-qanun al-dawli
Kulayb, FathĐi
Dimashq. al-Dar al-WatĐaniyah al-Jadidah. 2001. 238 p.

ʻĀlam al-naqsh bi-al-ḥinnāʼ
Naʻīm, Fāṭimah
[Morocco. s.n. 1987]. 79 p.

Alam al-nasĐsĐ: dirasah binyawiyah fi al-adab al-qisĐasĐi, Fuơad al-Takarli namudhajan
KasĐid, Salman
Irbid. Dar al-Kindi. [2003]. 367 p.

Ālām al-nās wa-ālāmī: ashʻār bi-al-ʻāmmīyah al-Miṣrīyah
Zaqzūq, ʻAbd al-Ḥamīd
[Cairo]. Maktabat Miṣr. [1984]. 104 p.

Aʻlām al-nathr wa-al-shiʻr fī al-ʻaṣr al-ʻArabī al-ḥadīth
Kūkan, Muḥammad Yūsuf
Madrās. Dār Ḥāfiẓah. 1980-<1982 >. v. <1-2 >.

ʻĀlam al-nawm
Mannāʻ, Haytham
al-Lādhiqīyah, Sūriyah. Dār al-Ḥiwār. 1990. 142 p.

ʻĀlam al-nisāʼ al-waḥīdāt: majmūʻat qiṣas
Dulaymī, Luṭfīyah
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1986. 195 p.

Aʻlām al-nisāʼ fī ʻālamay al-ʻArab wa-al-Islām
Kaḥḥālah, ʻUmar Riḍā
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. <1982- >. v. <3 >.

Aʻlām al-nisāʼ fī Kitāb al-aghānī: dirāsah ṣawtīyah wa-ṣarfīyah
Shiḥātah, Muḥammad ʻAbd al-Wahhāb
al-Jamāmīz [Cairo]. Maktabat al-Ādāb wa-Maṭbaʻatuhā. [1990?]. 154 p.

Aʻlām al-nubūwah
Abū Ḥātim al-Rāzī, Aḥmad ibn Ḥamdān
Tehran. Anjuman-i Shāhanshāhī-i Falsafah-ʼi Īrān. 1977. 10, 2, 353 p.

Aʻlām al-Nubūwah
Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad ; Baghdādī, Muḥammad al-Muʻtaṣim billāh
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1987. 336 p.

Aʻlām al-nubūwah
Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad ; Maḥmūd, ʻAbd al-Raḥmān Ḥasan
[Cairo]. Maktabat al-Ādāb. 1987. 270 p.

ʻĀlam al-nujūm wa-dhikrayāt Mīkī Māwis
ʻAbd Allāh, ʻAbd Allāh Aḥmad
al-Qāhirah. Dār Akhbār al-Yawm. [1992]. 134 p.