al-Ammah wa-al-sultĐah fi Baghdad: dirasah tahĐlil[iy]ah
Nuri, Muwaffaq Salim
Irbid. Dar al-Kitab al-Thaqafi. 2003. 309 p.

Alam, manusia, dan pembangunan di Malaysia: dasar, strategi, dan kelestariannya : prosiding Seminar Kebangsaan Geografi
Katiman Rostam
Bangi. Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia (PKGM) & Jabatan Geografi, FSKK, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2000. xi, 287 p.

Alam Melayu: sejarah dan kebudayaan Campa
Abd. Rahman al Ahmadi
Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan. 1988. 329 p.

Alam Melayu: makalah kumpulan Seminar Budaya Melayu se-Dunia, 2003
Pekanbaru, Riau. Panitia Bidang Seminar Festival Budaya Melayu se-Dunia 2003 bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau. [2003]. 285 p.

ʻĀlam men̲ intik̲h̲āb, Dillī
Maheshwar Dayal
[New Delhi]. Urdū Akādmī, Dihlī. 1987. 516, [5] p., [42] leaves of plates.

ʻĀlam men̲ intik̲h̲āb, Pishāvar
Husain, Syed Amjad
Ohio, Amrīkah. Liṭrerī Sarkal āf Ṭolaiḍo. 1999. 816 p.

Alam min alam al-Yaman: al-QadĐi al-HĐujjah MuhĐammad ibn YahĐya ibn MuhĐammad al-Iryani, 1908-1988 M
Iryani, LutĐf ibn MuhĐammad
[SĐanaơ]. LutĐf ibn MuhĐammad al-Iryani. [1997]. 283 p.

Aʻlām min al-Iskandarīyah
Yūsuf, Niqūlā
al-Iskandarīyah. Manshāʼat al-Maʻārif. 1969. 510 p.

Aʻlām min al-Maghrib wa-al-Andalus
Kātib, Sayf al-Dīn
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat ʻIzz al-Dīn. 1982. 477 p. in various pagings.

Alam min al-maghrib wa-al-mashriq
TĐawili, AhĐmad
Tunis. AhĐmad al-TĐawili. 2006. 160 p.

Aʻlām min al-Urdun
Mūsá, Sulaymān
ʻAmmān, al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah. S. Mūsá. 1986-<1993 >. v. <1-2 >.

Alam min Baskarah: tarajim li-shakhkhsĐiyat ilmiyah wa-thaqafiyah wa-nidĐaliyah wa-thawriyah
MasĐamudi, Fawzi
Baskarah. al-Jamiyah ak-Khalduniyah. 2001. 161 p.

Aʻlām min Binzart
Dhawwādī, Rashīd
1971. 134 p.

Alam min HĐawran
HĐawrani, Abd al-RahĐman
Dimashq. al-Ahali. 1991. 193 p.

Alam min Uman
Allawi, Faris AhĐmad
[Damascus]. F.A. al-Allawi. 1996. 98 p.

Aʻlām Miṣr fī al-qarn al-ʻishrīn: mawsūʻat Wakālat Anbāʼ al-Sharq al-Awsaṭ
[Cairo]. Wakālat Anbāʼ al-Sharq al-Awsaṭ. 1996. 516 p.

al-ʻĀmmīyah al-Jazā'irīyah
Murtāḍ ʻAbd al-Malik
al-Jazāʼir. al-Sharikah al-Waṭanīyah. 1981. 203 p.

al-ʻĀmmīyah wa-al-intifāḍāt al-fallāḥīyah, 1850-1918: fī Jabal Ḥūrān
Ḥannā, ʻAbd Allāh
Dimashq. al-Ahālī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1990. 400 p.

al-ʻAmm musfir: majmūʻah qiṣaṣīyah
Saqqāf, Zayn
al-Muʻallá, ʻAdan. Dār al-Hamadhānī. 1984. 71 p.

Alam MuhĐammad Umran al-shiri: dirasah adabiyah
Musa, Khalil
Dimashq. Wizarat al-Thaqafah fi al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah. 2003. 263 p.

al-ʻĀmm wa-dalālatuhu bayna al-qaṭʻīyah wa-al-ẓannīyah: dirāsah uṣūlīyah muqāranah
ʻUmarī, Nādiyah Sharīf
Jīzah [Egypt]. Hajar. 1987. 141 p.

al-ʻĀmm wa-takhṣīṣuhu fī al-iṣṭilāḥ al-uṣūlī: naẓarīyah wa-taṭbīqan
Ḥammādī, Idrīs
[Morocco. s.n.]. 1988. 261 p.

ʻĀlam Najīb Maḥfūẓ min khilāl riwāyātih
ʻAnānī, Rashīd
[Cairo]. Dār al-Hilāl. 1988. 118 p.

al-Amn al-ʻāmm al-Urdunī fī 60 ʻāman, min 1920 ilá 1980
[Amman?]. al-Mudīrīyah. 1981. 446 p., [16] p. of plates.

al-Amn al-ʻArabī al-mustabāḥ
Huwaydī, Amīn
[al-Qāhirah], Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah. Dār al-Mawqif al-ʻArabī lil-Ṣiḥāfah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1982]. 190 p.

al-Amn al-Arabi-- min manzĐur iqtisĐadi
Kamil, Umar Abd Allah
[Jiddah. s.n. 1998?]. 64 p.

al-Amn al-Āsyawī wa-al-Sharq al-Awṣaṭ
ʻAbd al-Ḥalīm, Fuʼād
[al-Qāhirah]. Dār al-Thaqāfah al-Jadīdah. [1974]. 109 p.

al-Amn al-ghidhāʼī: ruʼyah taʼṣīlīyah : maʻa mulḥaq bi-mudāwalāt Nadwat al-Amn al-Ghidhāʼī al-munʻaqidah bi-Qāʻat al-Shāriqah, al-Kharṭūm 10/7/1995
Khalīfah, Fatḥī Muḥammad
Wad Madanī, al-Sūdān. Jāmiʻat al-Jazīrah, Maʻhad Islām al-Maʻrifah (Imām), Idārat al-Buḥūth wa-al-Manāhij. 1996. 38 p.

al-Amn al-ghidhaơi: abaduhu wa-muhĐaddidatuhu wa-wasaơil tahĐqiqih
TĐarabulus, al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al- Shabiyah al-Ishtirakiyah al-UzĐma. al-Hayơah al-Qawmiyah lil-BahĐth al-Ilmi. 1996. 3 v.

al-Amn al-ghidhāʼī al-ʻArabī: dirāsah taṭbīqīyah ʻalá al-Sūdān
Muḥammad, Naṣr al-Dīn Badawī
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktabat Miṣbāḥ. 1989. 131 p.

al-Amn al-ghidhāʼī al-ʻArabī: aʻmāl al-nadwah allatī naẓẓamahā Muntadá al-Fikr al-ʻArabī ḥawla al-amn al-ghidhāʼī fī al-duwal al-ʻArabīyah wa-al-ʻālam al-thālith, ʻAmmān (8-10 Shubāṭ-Fibrāyir 1986)
Tūzānī, Bakkār ; Jumʻah, Ḥasan Fahmī
ʻAmmān, al-Urdun. al-Muntadá. 1986. 327 p.

al-Amn al-ghidhāʼī al-Khalījī wa-al-amn al-ghidhāʼī al-ʻArabī: baḥth quddima ilá Muʼtamar al-Amn al-Ghidhāʼī wa-al-Ṣināʻāt al-Ghidhāʼīyah fī al-Khalīj al-ʻArabī alladhī inʻaqada fī Dubayy, Nīsān (Abrīl) 1981
[Riyadh]. Ittiḥād Ghuraf al-Tijārah wa-al-Ṣināʻah wa-al-Zirāʻah lil-Duwal al-ʻArabīyah al-Khalījīyah. 1985. 19 p.

al-Amn al-ghidhāʼī fī al-waṭan al-ʻArabī ḥattá ʻām 2000 M
Ḥanafī, Muḥammad Sayyid Aḥmad ; Mannāʻī, Sālim
[Kuwait]. Muʼassasat al-Kuwayt lil-Taqaddum al-ʻIlmī, Idārat al-Taʼlīf wa-al-Tarjamah. 1985. 207 p.

al-Amn al-ghidhaơi wa-al-tanmiyah al-iqtisĐadiyah: [ruơyah Islamiyah : dirasah tatĐbiqiyah ala badĐ al-Duwal al-Arabiyah]
Sariti, al-Sayyid MuhĐammad
al-Iskandariyah. Dar al-Jamiah al-Jadidah lil-Nashr. 2000. 541 p.

al-Amn al-ghidhāʼī wa-imkānīyāt taḥqīqih
Basyūnī, al-Sayyid ʻAbd al-Rahman
[Cairo]. al-S.ʻA.R. Basyūnī. 1984. 2 v.

al-Amn al-ghidhāʼī wa-siyāsatuhu al-iqtiṣādīyah fī al-Urdun
Kasāsibah, Ḥamad ʻAfnān
[ʻAmmān]. al-Bank al-Markazī al-Urdunī, dāʼirat al-Abḥāth wa-al-Dirāsāt. 1984. 89 p.

al-Amn al-ijtimāʻī: muqawwimātuhu-taqnīyātuhu : irtibāṭuhu bi-al-tarbiyah al-madanīyah
ʻAwjī, Muṣṭafá
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat Nawfal. 1983. 612 p.

al-Amn alladhī naʻīshuh
Qazzāz, Ḥasan ʻAbd al-Ḥayy
Jiddah. Ḥ.ʻA. al-Ḥ. Qazzāz. 1989. 2 v. (939 p.).

al-Amn al-māʼī al-ʻArabī
ʻAbd Allāh, Ḥasan
Bayrūt. Markaz al-Dirāsāt al-Istirātījīyah wa-al-Buḥūth wa-al-Tawthīq. 1992. 122 p.

al-Amn al-maơi al-Suri: dirasah ijtimaiyah
Khaddam, Mundhir
Dimashq. Wizarat al-Thaqafah fi al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah. 2000. 206 p.

al-Amn al-qawmī al-ʻArabī: maṣādir al-tahdīd wa-subul al-ḥimāyah
Balqazīz, ʻAbd al-Ilāh
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1989. 146 p.

al-Amn al-qawmī al-ʻArabī: taḥdīduhu wa-taʻrīfuh, maṣādir taḥdīdih, istirātijīyat ḥimāyatih
Kaʻwash, Yūsuf Aḥmad
ʻAmmān. Y. Kaʻwash. 1989. 96 p.

al-Amn al-qawmī al-ʻArabī : naḥwa istirātījīah ʻArabīyah muwaḥḥadah shāmilah fī al-tisʻīnīyāt
[Cairo. s.n. 1990]. 5, 355 p.

al-Amn al-qawmī al-ʻArabī wa-minṭaqat al-Qarn al-Afrīqī
Raʼfat, Ijlāl
[Cairo]. Jāmiʻat al-Qāhirah, Kullīyat al-Iqtiṣād wa-al-ʻUlūm al-Siyāsīyah, Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Siyāsīyah. [1993]. 51 p.

al-Amn al-qawmī al-ʻArabī wa-naẓarīyat taṭbīqihi fī muwājahat al-amn al-Isrāʼīlī
ʻAmlah, Muḥammad Yūsuf
ʻAmmān. Dār al-Jalīl lil-Nashr wa-al-Dirāsāt wa-al-Abḥāth al-Filasṭīnīyah. 1990. 171 p.

al-Amn al-qawmī al-Miṣrī lil-mujtamaʻ al-Miṣrī al-muʻāṣir
Raslān, Aḥmad Fuʼād
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1989. 255 p.

al-Amn al-qawmī al-Sūdānī
Karār, Muḥammad Muḥammad Aḥmad
[Sudan. s.n.]. 1991. 115 p.

al-Amn al-qawmi fi al-qarn al-hadi wa-al-ishrin
Turkumani, HĐasan
Dimashq. al-Ula lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2004. 276 p.

al-Amn al-qawmi fi al-qarn al-HĐadi wa-al-ishrin
Turkumani, HĐasan
Dimashq. al-Ula lil-Nashr wa-a-Tawzi. 2004. 276 p.

al-Amn al-qawmī wa-al-amn al-jamāʻī al-dawlī
Kāmil, Mamdūḥ Shawqī Muṣṭafá
[Cairo]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1985. 600 p.

al-Amn al-siyasi wa-al-ijtimai bi-dawlat al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah: istiratijiyah muqtarahĐah
Al Nahayyan, Shammah bint MuhĐammad ibn Khalid
al-Ayn. Markaz al-Shaykh MuhĐammad ibn Khalid Al Nahayyan al-Thaqafi al-Dini. 1999. 45, 34 p.

al-Amn al-tarbawī al-ʻArabī
ʻAlī, Saʻīd Īsmāʻīl
al-Qāhirah. ʻĀlam al-Kutub. 1989. 204 p.

al-Amn al-watĐani wa-al-tahĐaddiyat al-muasĐirah
Qabba, Abd Allah
Jiddah. al-Markaz al-Dawli lil-BuhĐuth wa-al-Dirasat al-Istiratijiyah. 2004. 320 p.

Ālam Napi kataip pāṭṭu
Ali, Mī. Amu., Nācīr
Tañcāvūr. Caracuvati Makāl Nūlakac Caṅkam. 1989. 34, 100 p.

Alamner: mif i real£nost£ : Vazhnangerskoe (Malo-Sundyrskoe) gorodishche i ego okruga
Nikitina, T. B ; Mikheeva, A. I
Ioshkar-Ola. MarNIIIı̐Aı̐ŁLI. 2006. 193 p.

al-Amn fi ahd al-Malik Abd al-Aziz: tatĐawwuruhu wa-atharuh, 1319-1373 H/1902-1953 M
Utaybi, Ibrahim ibn UwaydĐ al-Thali
al-RiyadĐ. Maktabat al-Malik Abd al-Aziz al-Ammah. 1996. [34], 358 p.

al-Amn fī al-balad al-amīn
[Saudi Arabia]. al-Majmūʻah al-Iʻlāmīyah. [198-]-. v. <1 >.

al-Amn fī al-Islām
Hāshim, Aḥmad ʻUmar
Azbakīyah, [Cairo]. Dār al-Manār. 1986. 109 p.

al-Amn fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah
Muʻallimī, Yaḥyá ʻAbd Allāh
[Saudi Arabia. s.n.]. 1981. 143 p.

al-Amn fī al-Qurʼān
Muʻallimī, Yaḥyʹa ʻAbd Allāh
[S.l. s.n.]. 1977. 83 p.

al-Amnu va al-ʻulá: lināʻatī al-Muṣt̤afá bidāfiʻilbalā
K̲h̲ān̲, Aḥmad Raz̤ā ; Rashid al-ʻUlaimī, Ak̲h̲tarulislām
Mālīgāʼūn̲. Raz̤ā Akaiḍmī. 2003. 360 p.

al-Amn va al-ʻulá: Ḥuz̤ūr-i purnūr ṣalaiʼallāh ʻalaihi va sallam ko ... ke radd men̲ bemis̲al risālah
K̲h̲ān̲, Aḥmad Raz̤ā
Lāhaur. Kāmiyāb Dār al-Tablīg̲h̲. 1396 [1976]. 232 p.

al-Amn wa-al-iʻlām fī al-dawlah al-Islāmīyah
Duʻayj, Fahd ʻAbd al-ʻAzīz Ḥamad
al-Riyāḍ. al-Markaz al-ʻArabī lil-Dirāsāt al-Amnīyah wa-al-Tadrīb. 1986. 273 p.

al-Amn wa-al-salām fī al-Islām
Ramādī, Muḥammad Jamāl al-Dīn
[al-Qāhirah]. Dār al-Maʻārif. [1963]. 96 p.

al-Amn wa-al-takhṭīṭ
Muʻallimī, Yaḥyá ʻAbd Allāh
[Saudi Arabia. s.n. 1981]. 75 p.

Alamo: Fernando Alamo
García Ramos, Juan Manuel ; Alamo, Fernando
[Las Palmas, Canary Islands]. Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. [1993]. 134 p.

Alamo!
Sullivan, George
New York. Scholastic. c1997. 96 p.

Alamo: victory or death on the Texas frontier
Warrick, Karen Clemens
Berkeley Heights, NJ. Enslow Publishers. c2009. 128 p.

The Alamo
Britton, Tamara L
Edina, MN. Abdo Pub. c2004. 32 p.

The Alamo
Burgan, Michael
Minneapolis, Minn. Compass Point Books. c2001. 48 p.

The Alamo: altar of Texas liberty
Chabot, Frederick Charles
San Antonio. Naylor Printing Co. 1931. viii p., 2 l., 141 p. incl. front., illus., maps, facsims.

The Alamo
Coleman, Wim ; Perrin, Pat
Berkeley Heights, NJ. MyReportLinks.com Books. c2005. 48 p.

The Alamo
Fisher, Leonard Everett
New York. Holiday House. c1987. 64 p.

The Alamo
Fradin, Dennis B
New York. Benchmark. c2006. p. cm.

The Alamo: the fight over Texas
Gaines, Ann
Chanhassen, MN. Child's World. c2003. 40 p.

The Alamo: an illustrated history
Hoyt, Edwin Palmer
Dallas, Tex. Taylor Pub. Co. c1999. 189 p.

The Alamo: an illustrated micro history of the seige and battle as told by the participants & eye-witnesses February 23 - March 6, 1836
Huffines, Alan C
Austin, Tex. Eakin Press. 1997. p. cm.

The Alamo: an epic told from both sides
Jackson, Jack
Austin, Tex. Paisano Graphics. c2002. 171 p.

The Alamo: heroes and myths
Johnson, James R
Evanston, IL. J.G. Burke Publisher. 2005. p. cm.

The Alamo
Lace, William W
San Diego, CA. Lucent Books. c1998. 96 p.

The Alamo: a primary source history of the legendary Texas mission
Levy, Janey
New York. Rosen Central Primary Source. 2003. 64 p.

The Alamo: an epic
Lind, Michael
Boston. Houghton Mifflin. 1997. x, 351 p.

The Alamo
Marcovitz, Hal
Philadelphia. Mason Crest Publishers. c2003. 48 p.

The Alamo
McCaleb, Walter Flavius
San Antonio. Naylor Co. [1956]. 80 p.

The Alamo
McGowen, Tom
New York. Children's Press. c2003. 47 p.

The Alamo
McNeese, Tim
Philadelphia. Chelsea House Publishers. c2003. 136 p.

The Alamo: the battle for Texas
Mountjoy, Shane
New York. Chelsea House Publishers. 2009. p. cm.

The Alamo
Myers, John Myers
New York. E.P. Dutton. 1948. 240 p.

The Alamo: an illustrated history
Nelson, George S
Dry Frio Canyon, Tex. Aldine Press. 1998. v, 105 p.

The Alamo
Nelson, Kristin L
Minneapolis. Lerner Publications Co. c2004. 31 p.

The Alamo
O'Hern, Kerri ; Riehecky, Janet
Milwaukee, WI. World Almanac Library. 2006. p. cm.

The Alamo
Ruffin, Frances E
Milwaukee, WI. Weekly Reader Early Learning Library. 2006. p. cm.

The Alamo
Schaefer, Ted ; Schaefer, Lola M
Chicago. Heinemann Library. c2006. 32 p.

The Alamo
Silverstein, Herma
New York. Dillon Press. c1992. 72 p.

The Alamo
Sipe, Antoinette Leonard
Philadelphia. Mason Crest Publishers. c2004. p. cm.

The Alamo
Sorensen, Lynda
Vero Beach, FL. Rourke Book Co. c1994. 24 p.

The Alamo: February 23-March 6, 1836
Stewart, Mark
New York. Enchanted Lion Books. c2004. 31 p.

The Alamo: surrounded and outnumbered, they chose to make a defiant last stand
Tanaka, Shelley ; Craig, David
New York. Hyperion Books for Children. 2003. 48 p.

The Alamo: a novel
Thompson, Frank T ; Bohem, Leslie ; Gaghan, Stephen ; Hancock, John Lee
New York. Hyperion. c2003. 372 p.

The Alamo: a cultural history
Thompson, Frank T
Dallas, Tex. Taylor Trade Publishing. c2001. 264 p., [16] p. of plates.

The Alamo: a novel
Thompson, Frank T
Waterville, Me. Thorndike Press. 2004. p. cm.

The Alamo: the illustrated story of the epic film
Thompson, Frank T
New York. Newmarket Press. c2004. 160 p.

The Alamo
Thompson, Frank T
San Diego. Thunder Bay Press. c2002. 128 p.

The Alamo: flash point between Texas and Mexico
Wade, Mary Dodson
Carlisle, Mass. Discovery Enterprises. c1996. 64 p.

The Alamo 1836: Santa Anna's Texas campaign
Hardin, Stephen L ; McBride, Angus
Oxford, UK . Osprey Pub. 2001. 96 p.

The Alamo 1836: Santa Anna's Texas campaign
Hardin, Stephen L
Westport, Conn. Praeger. 2004. 96 p.

Alamo across Texas
Stover, Jill
New York. Lothrop, Lee & Shepard Books. c1993. 1 v. (unpaged).

Alamo almanac & book of lists
Chemerka, William R
Austin, Tex. Eakin Press. c1997. xii, 195 p.

The Alamo, and other poems
Berry, Viola Riley
Denton, Tex. News Publishing Company, printers [c1906]. 153, [6] p. incl. front. (port.).

The Alamo and other Texas missions to remember
Foster, Nancy Haston
Houston. Gulf Pub. Co. c1984. viii, 88 p.

The Alamo and the Texas War of Independence, September 30, 1835 to April 21, 1836: heroes, myths, and history
Nofi, Albert A
Conshohocken, PA. Combined Books. c1992. 222 p.

The Alamo and the Texas War of Independence, September 30, 1835 to April 21, 1836: heroes, myths, and history
Nofi, Albert A
New York. Da Capo Press. 1994. 222 p.

Alamo blanco: [poesías]
Rentería, Gloria
Bilbao. El Noticiero Bilbaíno. [1975?]. 106 p.

Alamo blanco-2
Rentería, Gloria
Bilbao. [Diputación de Vizcaya]. 1976. 210 p.

The Alamo cat
Kerr, Rita
Austin, Tex. Eakin Press. c1988. vii, 49 p.

The Alamo chain of missions: a history of San Antonio's five old missions
Habig, Marion Alphonse
Chicago. Franciscan Herald Press. [1968]. 304 p.

The Alamo city
Newcomb, Pearson
San Antonio, Tex. P. Newcomb. [c1926]. 3 p. l., 154 p.

A la mode: die Modezeitschriften des 19. Jahrhunderts
Buxbaum, Gerda
Dortmund. Harenberg. c1983. 253 p.

A la mode: women's fashions in French art, 1850-1900
Feeney, Maura
Williamstown, Mass. Sterling and Francine Clark Art Institute. 1982. [37] p.

A la mode: on the social psychology of fashion
König, René
New York. Seabury Press. [1974, c1973]. 239 p.

A la mode: 600 Jahre europäische Mode in zeitgenössischen Dokumenten
Wachtel, Joachim
München. Prestel Verlag. [1963]. 383 p.

A la mode de chez nous: [recettes]
Vidoudez, Michel ; Grangier, Jacqueline
Lausanne. Payot. [1976]. 185 p., [12] leaves of plates.

A la mode du pays: chroniques saint-lousiennes d'Antoine Francʹois Feuiltaine, Saint-Louis du Senegal 1788-1835
Sankale, Sylvain
Paris. Riveneuve. [2007]. 380 p.

Alamo defenders: a genealogy, the people and their words
Groneman, Bill
Austin, Tex. Eakin Press. c1990. xiii, 185 p., [11] p. of plates.

A la mode; on the social psychology of fashion
König, René
New York. Seabury Press. [c1973]. 239 p.

A la moderna: comedia en dos actos
Lopez Acebal, Francisco
Madrid [etc.]. Renacimiento. 1914. 4 p. l., [11]-189 p.

The Alamogordo Desert: an address before the Section of Botany, American Association for the Advancement of Science, Philadelphia meeting, Dec. 27-31, 1904
Macbride, Thomas H
[Philadelphia. The Association. 1904]. 15 p.

Alamogordo plus twenty-five years: the impact of atomic/energy on science, technology, and world politics
Lewis, Richard S ; Wilson, Jane
New York. Viking Press. [1971, c1970]. vi, 281 p.