Algemene geschiedenis der Nederlanden
Houtte, J. A. van
Utrecht. W. de Haan. 1949-58. 12 v.

Algemene gezichtspunten t.a.v. het verpleegkundig beroepsonderwijs: Interimnota no. 1. Interimnota no. 2
s'Gravenhage. Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 1972. 50 p.

Algemene gezondheidsleer
Wartena, B
Groningen. Tjeenk Willink. 1975-. v.

Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht: commentaar op de artt. 338-344 W.v.Sv. in het algemeen en op de artt. 338 en 339 in het bijzonder
Nijboer, J. F
Arnhem. Gouda Quint. 1982. xii, 74, 92, 24, 34 p.

Algemene grondslagen van psychomotorische therapie voor psychisch gestoorden
Coppenolle, H. van
Leuven. Instituut voor Lichamelijke Opleiding. 1978. 176 leaves.

Algemene grondslagen voor waarschuwings- en alarmregelingen voor nucleaire installatie: bijlage bij advies der interdepartementale commissie voor de kernenergie (ICK)
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1976. 16 p. in various pagings.

Algemene groothandelstelling
's-Gravenhage. Staatsuitgeverij. 1974-. v.

Algemene historisch gefundeerde grafische esthetica
Peeters, Jan
Gent. Higro. [1979]. 256 p.

Algemene, individuele en beroepshygiëne voor verplegenden
Keysers, M
Antwerpen. Plantyn. [1970]. 166 p.

Algemene inleiding onderwijsrecht
Drop, H
Zwolle. Tjeenk Willink. 1985. xvi, 444 p.

Algemene inleiding tot het recht
Storme, Marcel ; Herbots, J. H
Antwerpen. Kluwer. 1978. xviii, 233 leaves, [2] leaves of plates.

Algemene kennis van textielwaren
Ketele, Maur de
Antwerpen. Standaard-Boekhandel. 1952. 207 p.

Algemene kinderbijslagwet: wet van 26 april 1962, Stb. 160, naar de tekst geplaatst in Stb. 1 van 17 januari 1980 ... met aantekeningen, uitvoeringsbesluiten, jurisprudentie e.d
Timmer, R. G
Zwolle. Tjeenk Willink. 1981. xi, 215 p.

Algemene kinderbijslagwet ; Kinderbijslagwet voor loontrekkenden ; Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen
Kleij, A. C. van der
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1975. xix, 313 p.

Algemene landbouw- en bosbouwtelling van 1970
Brussel, (Leuvenseweg 44). Nationaal Instituut voor de statistiek. 1976-. v.

Algemene methodenleer: college gedoceerd aan de Rijksuniversiteit te Gent
Gerlo, Aloïs
Gent. E. Story-Scientia. 1976. iv, 168 leaves.

Algemene Militaire Pensioenwet: wet van 6 oktober 1966 (Stb. 445), houdende nieuwe regeling van de pensioenen van de militairen en hun nabestaanden, zoals die wet luidt na de wijziging ingevolge de wet van 14 mei 1980, Stb. 296 met bijlagen, bevattende overgangsrecht, uitvoeringsvoorschriften, aanpassingsregelingen, uitkeringsregelingen, en een alfabetisch register
Schmitz, W. J
Zwolle. Tjeenk Willink. 1982. xiv, 374 p.

Algemene mineralogie en kristallografie
Escher, Berend George
Gorinchem. J. Noorduyn. 1950. xv, 628 p.

Algemene moraalfilosofie
Wachter, F. de
Leuven. Uitgeverij Acco. 1986. 124 leaves.

Algemene muziekencyclopedie
Corbet, August
Antwerpen. Zuid-Nederlandse Uitg. [1957]-72. 7 v.

Algemene muziek encyclopedie
Robijns, Jozef ; Zijlstra, Miep
Haarlem. De Haan. [1979]-. v.

Algemene muziekleer
Willemze, Theo
Utrecht. Het Spectrum. 1979. 532 p.

Algemene Nederlandse spraakkunst
Geerts, Guido
Groningen. Wolters-Noordhoff. c1984. 1309 p.

Algemene Nederlandse spraakkunst
Haeseryn, Walter
Groningen. M. Nijhoff. c1997. 2 v. (1717 p.).

Algemene normen van het Wetboek van canoniek recht: de normis generalibus : kerkelijke wetten en gewoonten, beschikkingen, gunsten en rechtshandelingen, fysieke en juridische personen, bestuursmacht, haar functies en spreiding toekenning en verlies van ambten
Huysmans, Rudolfus G. W
Leuven. Peeters. 1993. 370 p.

Algemene onderrichtingen ten behoeve van de werkgevers
1000 Brussel (Waterloolaan 76). Rijksdienst voor sociale zekerheid. 1976. 79 p.

Algemene onderwijswetten: [bevattende, Leerplichtwet 1969, School- en cursusgeldwet 1972, Wet bescherming leerlingen tegen besmettingsgevaar, Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs, Wet instelling ondersijsraad, Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandse taal, Besluit g. o.-onderwijs]
Broekema, E
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1974. x, 195 p.

Algemene orthopedagogiek: proeve van een theorie-concept
Horst, Wilhelm ter
Kampen. Kok. 1980. 192 p.

Algemene ouderdomswet: wet van 31 mei 1956, Stb. 281, inzake een algemene ouderdomsverzekering, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd ; Algemene weduwen- en wezenwet : wet van 9 april 1959, Stb. 139, inzake een algemene weduwen- en wezenverzekering, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd ; Interimregeling : wet van 9 april 1959, Stb. 140, inzake beperking van samenloop van pensionenen ... : met aantekeningen, uitvoeringsbesluiten, jurisprudentie e.a
Jong, F. M. de
Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1981. xii, 541 p.

Algemene ouderdomswet, Algemene weduwen- en wezenwet, Interimregeling
Jong, F. M. de
Zwoole. W. E. J. Tjeenk Willink. 1978. ix, 458 p.

Algemene paleontologie
Brouwer, A
Antwerpen. Standaard Boekhandel. 1959. 200 p.

Algemene plantenteelt
Bool, C. H ; Duursma, St. W
Groningen. J. B. Wolters. 1966. 248 p.

Algemene psychologie
Cuyvers, Guido
3000 Leuven, (Tiensestr. 134-136). Acco. 1977. vi, 207 leaves.

Algemene radioactieve besmetting van de biosfeer: General radioactive contamination of the biosphere; in Nederland verrichtte metingen 1968, rapport
['-Gravenhage]. Staatsuitgeverij. 1969. 75 p.

Algemene regulasies
[Roodepoort. 1958]. 52 p.

Algemene Rekenkamer: past, present, and future
Margry, P. J
The Hague. Algemene Rekenkamer. 1989. 47 p.

Algemene R.I.B.-Handleiding 1984: voor het doen van rechtstreekse bestellingen door middel van handleiding-bestelbon
Zwolle. Rijksinkoopbureau. [1984]. 342 p.

Algemene rijksinkoopvoorwaarden: vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 1993, nr.93M005925
Den Haag. Sdu Uitgeverij. 1993. 19 p.

Algemene statistiek: Een moderne inleiding tot de statistische teorie
Rijken van Olst, H
Assen. Van Gorcum. 1974. xii, 211 p.

Algemene sterrenkunde
Bodifée, Gerard ; Dethier, T ; Wojciulewitsch, E
Groningen. Wolters-Noordhoff. [1977]. 406 p., 1 fold. leaf of plates.

Algemene taalwetenschap
Dik, S. C ; Kooij, Jan G
Utrecht. Spectrum. 1979. 314 p.

Algemene taalwetenschap en transformationele grammatica
Droste, F. G
Leuven. Acco. 1975. 196 p.

Algemene theorie der automaten: wat de robot wel en niet kan
Schuh, J. F
Eindhoven. Centrex. 1963. xi, 393 p., [2] leaves of plates.

Algemene theorie der menselijke houding en beweging: als verbinding en tegenstelling van de physiologische en de psychologische beschouwing
Buytendijk, F. J. J
Antwerpen. Standaard-Boekhandel. 1948. 570 p.

Algemene verpleegkunde
Bergh-Braam, Anneke van den ; Kruyne, T ; Mijn, W. B. van der
[Leiden. Spruyt, Van Mantgem & De Does. 1976]. 505 p.

Algemene voorwaarden
Hijma, Jac
Deventer. Kluwer. c1997. xii, 100 p.

Algemene voorwaarden: een verzameling van algemene voorwaarden en regelingen, veelvuldig van toepassing op werkzaamheden en kontrakten bij import en ontvangst van goederen
Zoetermeer. Rotterdamse Associate van Ladingontvangers. 1982. vii, 338 p.

Algemene voorwaarden: een verzameling van algemene voorwaarden en regelingen, veelvuldig van toepassing op werkzaamheden en kontrakten bij import en ontvangst van goederen
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1978. 207 p.

Algemene voorwaarden en fabrikatenkoop
Sandee, F. J
Rotterdam. Sanders Instituut. 1995. xxiv, 679 p.

Algemene vorming in een multiculturele samenleving
Schreuder, Pauline
Baarn. Intro. 1995. 273 p.

Algemene wet bestuursrecht: tekst & commentaar : de tekst van de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 van de Algemene wet bestuurstrecht, voorzien van commentaar
Buuren, P. J. J. van ; Polak, J. M
Deventer. Kluwer. 1994. ix, 209 p.

Algemene wet bestuursrecht
Male, R. M. van ; Vroemen, M. M. H. J
's-Gravenhage. VUGA. 1994. 187 p.

Algemene wet bijzondere ziektekosten: wet van 14 december 1967, Stb. 655, houdende algemene verzekering bijzondere ziektekosten, zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 1979, Stb. 709 : met aantekeningen, ontleend aan de officiële stukken en alf. register
Sneep, G. A
Zwolle. Tjeenk Willink. 1981. xv, 368 p.

Algemene wet bijzondere ziektekosten
Sneep, G. A
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1978. xvi, 335 p.

Algemene wet gelijke behandeling
Heringa, A. W
Deventer. Kluwer. 1994. 148 p.

Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen
Boxum, J. L
Deventer. Kluwer. 1997. xii, 332 p.

Algemene wet inzake de douane en de accijnzen
Pol, J. B. van den
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1976-. v.

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
Blieck, L. A. de ; Amersfoort, P. J. van ; Blieck, J. de
Deventer. FED. 1983. 261 p.

Algemene wet inzake rijksbelastingen ; Belastingregeling voor het Koninkrijk
Hubbeling, J. E
Zwolle. W. E. J. Tjeenk Willink. 1980. vii, 363 p.

Algemene wettelijke aansprakelijkheids verzekering
Bongers, H. A
Amsterdam. J. H. De Bussy. 1964. 303 p.

Algemene woningtelling op 31 december 1961: algemene resultaten voor de provincie West-Vlaanderen
[Brussel]. Ministerie van Economische Zaken en Energie, Nationaal Instituut voor de Statistiek. 1964. 11 p.

Algemene woningtelling op 31 december 1961: algemene resultaten voor de provincie Luik
[Brussel]. Ministerie van Economische Zaken en Energie, Nationaal Instituut voor de Statistiek. 1964. 11 p.

Algemene zaken
Wesseling, H. L
Amsterdam. Bert Bakker. 1995. 167 p.

Algemene zaken en toeristengids: het verborgen tropisch paradijs in het Amazone regenwoud
Ment, H. C
Suriname. Stichting Jacqueline. 1999. 247 p.

Algemene ziekteleer
Haneveld, G. T
Amsterdam. Elsevier. 1976. 214 p.

Algemene zwakzinnigeninrichtingen
Rijswijk. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. [1990]. 89, [28] p.

A˜lgen: studier, jakt och vard
Skuncke, Folke
Stockholm. Norstedt. [1949]. 400 p.

Älgen: näring och miljö, jakt och vård : en kursbok
Hermansson, Nils ; Boëthius, Jacob
Stockholm. Svenska jägareförbundet : I bokhandeln, Proprius. 1975. 218 p.

Al general José María Moncada en el primer aniversario de su muerte: homenaje de sus amigos
Managua, D.N. Talleres Nacionales de Impr. y Encuadernación. 1946. 121 p.

Die Algenflora der Schirmacheroase (Ostantarktika)
Pankow, Helmut ; Haendel, D ; Richter, W
Berlin. J. Cramer. 1991. 195 p.

Algenkunde
Fott, Bohuslav
Jena. G. Fischer. 1959. 482 p.

Algenkunde. 2
Fott, Bohuslav ; Glenk, Hans Otto
Stuttgart. G. Fischer. 1971. 581 p.

Algenubi: poemas
Hidalgo Hernández, Clarybel
Santiago de Chile. V.H. Espinola J. 1991. 97 p.

Algeny
Rifkin, Jeremy ; Perlas, Nicanor
New York. Penguin Books. 1984. 298 p.

Alger: la ville aux mille canons
Belhamissi, Moulay
Alger. Entreprise nationale du livre. 1990. 154 p.

Alger: chronique urbaine
Deluz, J. J
Paris. Bouchene. c2001. 239 p.

Alger: histoire et capitale de destin national
Ichboudène, Larbi
Alger. Casbah editions. c1997. 351 p.

Alger: a biography without a hero
Mayes, Herbert R
New York. Macy-Masius. 1928. 241 p.

Alger: paysage urbain et architectures, 1800-2000
Cohen, Jean-Louis ; Oulebsir, Nabila ; Kanoun, Youcef ; Delaunay, Dominique
[Paris]. Imprimeur. c2003. 346 p.

Alger: les nouveaux defis de l'urbanisation
Hadjiedj, Ali ; Chaline, Claude ; Dubois-Maury, Jocelyne
Paris. L'Harmattan. c2003. 298 p.

Alger: cartes postales anciennes
Sèbe, Alain
Paris. Harmattan. c1994. 111 p.

Alger: guide et renseignements pratiques
Alger. SNED. c1973. 118 p.

Alger: guide pratique
[Paris]. Éditions Jeune afrique. [1972]. 52, [28] p.

Alger: pocket guide
Alger. HS éditions. [1989]. 168, [23] p.

Alger
Alger. Société nationale d'édition et de diffusion. 1969. 98 p.

Alger 1830-1984: stratégies et enjeux urbains
Sgroï-Dufresne, M
Paris. Editions Recherche sur les civilisations. 1986. 252 p., [2] folded leaves of plates.

Alger, 1898: la grande vague antijuive
Hebey, Pierre
Paris. NiL. c1996. 301, 46-157 p.

Alger, a biography without a hero
Mayes, Herbert R
Des Plaines, IL. G.K. Westgard II. 1978. xxxv, 245 p., [13] leaves of plates.

Alger, agrégat ou cité: l'intégration citadine à Alger
Benatia, Farouk
[S.l. s.n. 1980]. 408 p.

Alger, Alger
Vircondelet, Alain
Martel. Les Editions du Laquet. c1998. 91 p.

Alger avril 1961: la mort d'une armée
Maestrati, Olivier
[Toulouse?. O. Maestrati?]. [1999]. 311 p.

Alger, baroud d'honneur: la noce, l'anisette, la bombe
Nérucci, Libert ; Bill
Toulon. Presses du Midi. [1997]. 242 p.

Alger, capitale de la France en guerre: 1942-1944
Pierre-Bloch ; Pierre-Bloch
Paris. Editions Universal. 1989. 141 p.

Alger, capitale de la résistance, 1956-1957
Ben Khedda, Benyoucef
[Algiers?]. Houma. [2002]. 174 p.

Alger County, a centennial history, 1885-1985
Symon, Charles ; Swanberg, Faye
Munising, Mich. Alger County Historical Society. c1986. 272 p.

Alger-Douala: carnet de voyage
Joudiou, Philippe
Paris. N. Chaudun. c2006. 149 p.

Alger et Oran, le Sahara, le Sud tunisien: El Biar, Staoueli et Sidi Ferruch, Guyotville, Fort de l'eau et Ain Taya, Blida et Chrea, Tizi Ouzou et Sidi Aich en Kabylie : Saint-Cloud, Renan et Kristel en Oranie, Wagram, Tiaret et Prevost-paradol, la Fontaine et Aflou : Fort Trinquet, Sud marocain, Tindouf, Bechar, Laghouat, Ouled Djellal et Doucen, Mraier, l'Erg Chech et l'Iguidi, reconnaissance Villalonga, Gabes, Tozeur, Tataouine, Bordj le Bœuf, Remada
Duvollet, Roger
Vesoul [France]. R. Duvollet. [1988]. 255 p.

Alger et sa region
Esquer, G
Paris. B. Arthaud. [1949]. 177 p.

Alger et ses peintres, 1830-1960
Vidal-Bue, Marion
Paris. Paris-Mediterranee. c2000. 285 p.

Alger, etude de geographie et d'histoire urbaines
Lespes, Rene
Paris. F. Alcan. 1930. 2 p. l., [7]-860 p., 1 l.

Alger family lines
Alger, Charles R
Bowie, Md. Heritage Books. 1994. xii, 322 p.

Alger fut à lui
Serval, Pierre
Paris. Calmann-Lévy. [1965]. 309 p.

Alger, guide pratique
Paris. Éditions Jeune Afrique. 1972. 52 p.

Alger Hiss: the true story
Smith, John Chabot
New York. Penguin Books. 1977. xii, 495 p., [11] leaves of plates.

Alger Hiss and the battle for history
Jacoby, Susan
New Haven. Yale University Press. c2009. p. cm.

The Alger Hiss communist spy trial: a headline court case
Alonso, Karen
Berkeley Heights, NJ. Enslow Publishers. c2001. 128 p.

Alger Hiss's looking-glass wars: the covert life of a Soviet spy / G. Edward White
White, G. Edward
Oxford . Oxford University Press. 2004. xx, 297 p.

Alger Hiss, the true story
Smith, John Chabot
New York. Holt, Rinehart and Winston. c1976. x, 485 p., [12] leaves of plates.

The Alger Hiss trial
Rappaport, Doreen
New York, NY. HarperCollins Publishers. c1993. 184 p.

Alger Hiss, Whittaker Chambers, and the schism in the American soul
Swan, Patrick
Wilmington, Del. ISI Books. c2003. xxxi, 359 p.

Algeria: a study in competing ideologies
Adamson, Kay
London . Cassell. 1998. xi, 242 p.

Algeria: the political economy of oil and gas
Ai˜ssaoui, Ali
Oxford. Oxford University Press for the Oxford Institute for Energy Studies. 2001. xxiv, 312 p.

Algeria
Brill, Marlene Targ
Chicago. Childrens Press. c1990. 127 p.

Algeria
Carpenter, Allan ; Balow, Tom
Chicago. Childrens Press. c1978. 96 p.

Algeria: from mass rebellion in October 1988 to workers' social protest
Chikhi, Said
Uppsala, Sweden. Nordiska Afrikainstitutet. 1991. 23 p.

Algeria: the fundamentalist challenge
Ciment, James
New York. Facts on File. c1997. vii, 216 p.

Algeria: the revolution institutionalized
Entelis, John P
Boulder, Colo. Westview Press. 1986. xi, 239 p.

Algeria: anger of the dispossessed
Evans, Martin ; Phillips, John
New Haven [Conn.] . Yale University Press. c2007. xv, 352 p.

Algeria: rebellion and revolution
Gillespie, Joan
Westport, Conn. Greenwood Press. 1976. xiv, 208 p., 1 fold. leaf of plate.

Algeria
Hintz, Martin
New York. Children's Press. c2005. p. cm.

Algeria: a revolution that failed; a political history since 1954
Humbaraci, Arslan
New York. Praeger. [1966]. xiii, 308 p.

Algeria
Isnard, Hildebert
London. N. Kaye. [1955]. 235 p.

Algeria: Falaq Kagda & Zawiah Abdul Latif
Kagda, Falaq ; Latif, Zawiah Abdul
New York. Marshall Cavendish Benchmark. c2009. 144 p.

Algeria: by Falaq Kagda & Zawiah Abdul Latif
Kagda, Falaq ; Latif, Zawiah Abdul
New York, NY. Marshall Cavendish Benchmark. 2007. p. cm.

Algeria
Kramer, Jack ; Fauerbach, Vivien E
New York, N.Y. Chase World Information Corp. c1978. 222 p.

Algeria
Lawless, Richard I
Oxford, England . Clio Press. c1980. xxxii, 215 p.

Algeria: [Prepared under the supervision of the School of Advanced International Studies, the Johns Hopkins University
Lunt, Paul S
New Haven. Printed by Human Relations Area Files. [1956]. xi, 562 p. 4 fold. maps (in pocket).

Algeria: a study of the educational system of Algeria and a guide to the academic placement of students in educational institutions of the United States
Mize, David W
[Washington]. American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers. 1978. ix, 146.