al-Ḥajj Islām lā bāṭinīyah: majmūʻat buḥūth ḥawla farīḍat al-ḥajj fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
[Cairo. s.n.]. 1988. 139 p.

Alhajji Umar Taal: Iwde Dinngiraawi yottaade Degemmbere
Caam, Mohammadu Aliyu ; Jallo, Mammadu ; Gaden, Henri ; Paamanta, Demmba ; Dikko, Bureyma Nyaali-Buuli
[Bamako. AMRAD/DNAFLA. 1992]. 102 p.

al-Ḥājjīyah: min thalāth riḥlāt fī al-bilād al-Lībīyah
Khashīm, ʻAlī Fahmī
Ṭārābulus, Lībiyā. Dār Maktabat al-Fikr. 1974. 196 p.

al-Ḥājj ʻUmar ibn ʻAbd al-Jalīl: ṣuwar min ḥayātihi wa-mawāqif min jihādih
Qādirī, Abū Bakr
al-Rabāṭ. [s.n.]. 1988. 251, 32 p.

al-Ḥajj wa-aḥkāmuh: dirāsah taḥlīlīyah
ʻAṭwah, Jamāl al-Dīn Muḥammad
[Cairo. s.n.]. 1986. 299 p.

al-Ḥajj wa-al-ʻumrah: aḥkāmuhumā wa-atharuhumā fī bināʼ al-mujtamaʻ al-Islāmī
ʻAbd al-Muṭṭalib, Rifʻat Fawzī
al-Qāhirah. Maktabat al-Khānjī. 1990. 587 p., [4] p. of plates.

alḤāj Muḥammad ʻAbdurraḥīm Ārzū: svāniḥī dastāvezāt ke āʼinah men̲
K̲h̲ūshnaves, Muḥammad ʻĀrifuddīn
Gulbargah. Kameṭī Jashn-i Iʻtirāf-i K̲h̲idmāt-i Ārzū. 2001. 164, 54 p.

al-Hajr fī al-kitāb wa-al-sunnah, aw, Iḍāʼat al-shumūʻ fī bayān al-hajr al-mamnūʻ wa-al-mashrūʻ
Salmān, Mashhūr Ḥasan Maḥmūd
al-Dammām, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār Ibn al-Qayyim. 1989. 273 p.

al-Ḥajr wa-asbābuhu fī al-fiqh al-Islāmī
Abū al-Rīsh, Muḥammad Ismāʻīl
[Cairo. s.n.]. 1988. 189 p.

al-Ḥajz al-idārī
Muḥammad, Ḥusnī al-Ṣādiq ; Jumʻah, ʻĪd ʻAlī ; Tūmā, Samīr Saʻd ; Ṭāhā, Badr al-Dīn ʻAlī
al-Qāhirah. Wizārat al-Malīyah, Maṣlaḥat al-Ḍarāʼib al-ʻAqārīyah, Maʻhad al-Muḥaṣṣilīn wa-al-Ṣayārif. 1982/1983 [i.e. 1982?]. 152 p.

al-Ḥajz al-idārī
al-Qāhirah. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1978. 6, 61 p.

al-Ḥajz al-idārī (ʻilman wa-ʻamalan)
Ḥusnī, ʻAbd al-Munʻim
al-Jīzah [Egypt]. Mudawwanat al-Tashrīʻ wa-al-Qaḍāʼ. 1982. 838 p.

al-Ḥajz taḥta yad al-bunūk
Ḥusnī, ʻAbd al-Munʻim
[al-Qāhirah]. Dār al-Khashshāb lil-Ṭabʻ wa-al-Tajlīd. 1964-. v.

Al ha-kavĐenet
LipkĐin-ShahĐakĐ, Binyamin
Yerushalayim. Torat hĐayim. [1998]. 219 p.

al-Ḥakawātī al-Sharqī
Bashmī, Ibrāhīm
al-Manāmah. Muʼassasat al-Ayyām lil-Ṣiḥāfah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1994. 98 p.

ʻAl ha-ḳerashim
Gefen, Jonathan
Tel Aviv. Kineret. [1982?]. 143 p.

Alha-khanĐdĐa ki parampara
Tewari, Laxmi G
Lakhanau. Uttara Pradesa Sangita NatĐaka Akadami. 1993. 35 p.

Alhā khaṇḍa: 19viṃ śatī prakāśanoṃ meṃ kathā vaividhya
Gupta, Asha
Nayī Dillī. Vāṇī Prakāśana. 1999. 389 p.

Ālha-khaṇḍa kī paramparā
Tewari, Laxmi G
Lakhanaū. Uttara Pradeśa Saṅgīta Nāṭaka Akādamī. 1993. 35 p.

Ālhakhaṇḍa, śodha aura samīkshā
Gupta, Narmadā Prasāda ; Vīrendra Nirjhara
Chatarapura, Madhya Pradeśa. Bundelakhaṇḍa Sāhitya Akādamī. 1983. 158 p.

Alḥākim
Hāshmī, Iqbāl Shāh
Lāhaur. Muḥammad Jāved Iqbāl Hāshmī. 1411 [1991]. 13, 368 p.

al-Ḥakīm: mashākil wa-ḥulūl
Wāʼilī, ʻAbd al-Jabbār
Baghdād. Maṭbaʻat Dār al-Baṣrī. [al-muqaddimah 1968]. 155 p.

al-Ḥakīm al-Tirmidhī wa-ittijāhātuhu al-dhawqīyah
ʻAbd Allāh, Wajīh Aḥmad
al-Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1989. 479 p.

Al-Ḥakīm at-Tirmid̲ī: ein islamischer Theosoph des 3./9. [i.e. 8./9.] Jahrhunderts
Radtke, Bernd
Freiburg. K. Schwarz. 1980. iii, 192 p.

al-Ḥākim bi-Amr Allāh: khalīfah, wa-imām, wa-muṣliḥ
Tāmir, ʻĀrif
Bayrūt. Dār al-Āfāq al-Jadīdah. 1982. 176 p.

al-Ḥākim bi-Amr Allāh wa-asrār al-daʻwah al-Fāṭimīyah
ʻInān, Muḥammad ʻAbd Allāh
al-Qāhirah. Maktabat al-Khānjī. 1983. 423 p., [4] p. of plates.

al-Ḥakīm fī ḥadīthihi maʻa Allāh wa-madrasat al-mutamarridīn ʻalá al-sharīʻah
Maṭʻanī, ʻAbd al-ʻAẓīm Ibrāhīm
[Cairo]. Dār al-Kitāb al-Islāmī. [1983?]. 200 p.

al-Ḥakīm wa-al-malik: masraḥīyah maʼsawīyah
Fīshāwī, Wajdī
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1987]. 117 p.

al-Ḥākim wa-uṣūl al-ḥukm fī al-niẓām al-Islāmī: (al-siyāsī wa-al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī wa-al-fikrī)
Saʻīd, Ṣubḥī ʻAbduh
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1985. 309 p.

A̓l ha-Kineret
Shimoni-Mekler, A
[Tel-Aviv. s.n. 1937/38]. 227 p.

'Alha kuṭe kuṭā
Nanda
Ranʻ kunʻ. Moʻ kvanʻʺ sacʻ cā pe. 1976. 312 p.

al-Halāfīt: kūmīdiyā rīfīyah
Diyāb, Maḥmūd
al-Qāhirah. Dār al-Hilāl. 1986. 145 p.

al-Ḥālah al-Filasṭīnīyah wa-dawr "al-raqm al-ṣaʻb"
Ghunaym, ʻAbd al-Raḥmān
Dimashq. Dār al-Jalīl. 1987. 80 p.

al-Ḥālah al-rāhinah lil-talawwuth fī al-miyāh al-iqlīmīyah al-Miṣrīyah bi-al-Baḥr al-Mutawassiṭ
al-Qāhirah. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Akādīmīyat al-Baḥth al-ʻIlmī wa-al-Tiknūlūjiyā. 1985. 269 p.

al-Ḥalāl wa-al-ḥarām
ʻAbd al-Masīḥ, Bīshūy
al-Qāhirah. Maktabat al-Maḥabbah. [1983]. 79 p.

al-Ḥalāl wa-al-ḥarām fī al-Īslām
Qaraḍāwī, Yūsuf
[1963]. 335 p.

al-Ḥalaqāt al-mulawwanah
Bin Ṣāliḥ, Muḥammad al-Hādī
[Tūnus]. al-Sharikah al-Tūnisīyah lil-Tawzīʻ. 1975c. 118 p.

al-Ḥalazūn al-ʻanīd: riwāyah
Boudjedra, Rachid
al-Jazāʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1985. 111 p.

al-Ḥalbah wa-al-marʼah: qiṣaṣ
Ḥasnāwī, Muḥammad
Ḥalab. Dār al-Aṣīl lil-Tibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1978. 111 p.

al-Ḥalbah wa-al-mirʼāh: majmūʻah qaṣaṣīyah
Ḥasnāwī, Muḥammad
al-Manṣūrah, [Egypt]. Dār al-Wafāʼ. 1986. 76 p.

al-Ḥāl fī al-uslūb al-Qurʼānī
Saʻīd, ʻAbd al-Sattār ʻAbd al-Laṭīf Aḥmad
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-ʻAmmah. 1984. 477 p.

al-Halīl ibn-Aḥmad: der Lehrer Sībawaihs, als Grammatiker
Reuschel, Wolfgang
Berlin. Akademie-Verlag. 1959. 75 p.

al-Ḥālim: majmūʻah qiṣaṣīyah
ʻĀlī, ʻArʻār Muḥammad
al-Jazāʼir. al-Sharikah al-Waṭanīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1979. 139 p. ; 21 cm.

al-Ḥālimah-- ; al-Ḥawājiz--: masraḥīyatān
Salāmah, Amīr
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 91 p.

Al Hallaj: Muslim mystic and martyr : translated extracts with a short biography and bibliography
Brewster, David Pearson
Christchurch. University of Canterbury, Dept. of Philosophy and Religious Studies. 1976. 51 p.

Al-Hallaj
Mason, Herbert
Richmond, Surrey. Curzon Press. 1995. xv, 107 p.

Al hallaj qasaïd: 23 eaux fortes de Abdallah Benanteur
Benanteur, Abdallah
[. 19 ]. [37] leaves : all col. ill. ; 27 cm.

al-Ḥall al-awḥad
Rikābī, Fuʼād
[al-Qāhirah. al-Shirakat al-ʻArabīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1963]. 120 p.

al-Ḥall al-Ilāhī
Sharqāwī, Ḥasan
al-Iskandarīyah. Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah. 1984. 160 p.

al-Ḥall al-Islāmī farīḍah wa-ḍarūrah
Qaraḍāwī, Yūsuf
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1974. 263 p.

al-Ḥall al-Islāmī farīḍah wa-ḍarūrah
Qaraḍāwī, Yūsuf
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat Wahabah. 1977. 223 p.

al-Ḥall al-Islāmī li-azmat al-idārah fī al-ʻaṣr al-ḥadīth
Bannā, Jamāl ; ʻInānī, Ḥasan Ṣāliḥ
[Cairo]. al-Maʻhad al-Dawlī lil-Bunūk wa-al-Iqtiṣād al-Islāmī, al-Qism al-Sharʻī. 1982. 119 p.

al-Ḥall al-manshūd li-ʻawdat al-salām al-mafqūd min khilāl tārīkh Lubnān al-ḥadīth, 1598-1984
Saʻādah, Anṭwān Khalīl
Ghazīr, Lubnān. A.Kh. Saʻādah. 1984. 254 p.

al-Ḥall al-siyāsī al-shāmil: adabīyāt Ḥizb al-Ummah, Yūniyū 99-Mārs 2001 M : milaff khāṣṣ
Mahdī, al-Ṣādiq
[Khartoum?]. Maktab al-Sayyid al-Ṣādiq al-Mahdī, Sikirtārīyat al-Maʻlūmāt wa-al-Nashr. 2001. 77 leaves.

al-Ḥall fī al-Ahlī wa-al-Zamālik: majmūʻah qaṣaṣīayh qaṣīrah
ʻAbd al-Quddūs, Muḥammad
Madīnat al-Sādis min Uktūbir [Giza]. Nahḍat Miṣr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1998. 125 p.

al-Ḥalqah al-baḥthīyah: al-riʻāyah al-nahārīyah li-ṭifl mā qabla al-madrasah fī al-mujtamaʻ, manẓūr jadīd : 2,3 Yūliyū 1991, al-Qāhirah
[Cairo]. al-Majlis al-ʻArabī lil-Ṭufūlah wa-al-Tanmīyah. [1991]. 95 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah al-Iqlīmīyah ʻan Maktabāt al-Aṭfāl, al-Qāhirah, 26 Yanāyir ilá 28 Yanāyir, 1980
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1981. 237 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah al-Iqlīmīyah ʻan Mushkilāt Intāj wa-Tawzīʻ al-Kitāb al-ʻArabī: al-mawḍūʻ al-raīsī : kitāb al-ṭifl : al-Qāhirah, 29 Yanāyir ila 1 Fibrāyir 1979 : Maʻrid al-Qāhirah al-Duwalī al-Ḥādi ʻashar lil-Kitāb, 1979
[Cairo]. Markaz Tanmiyat al-Kitāb al-ʻArabī, al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1979. 213, 11 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah al-Iqlīmīyah li-ʻĀm 1987: ḥawla al-nadwah al-ʻilmīyah al-ṭifl wa-al-qirāʼah
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1989. 206 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah al-Iqlīmīyah li-ʻĀm 1988 ḥawla al-shiʻr lil-aṭfal: al-Qāhirah min 24-27 Nūfimbir 1988
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1989. 235 p., [34] p. of plates.

al-Ḥalqah al-Dirạsīyah al-Maydānīyah lil-Ta'līm al-Waẓīffi wa-al-Tanmiyah al-Mutakāmilah fī Muḥāfaẓat al-Iskandariyah
[1973]. 1 v. (various pagings).

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah al-Rābiʻah lil-Buḥūth fī al-Qānūn, al-Khart̄ūm, min 5-10 Mārs 1972
al-Qāhirah. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1975 [i. e. 1976]. 699 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah ʻan Mihrajān al-Qirāʼah lil-Jamīʻ "al-Wāqiʻ wa-al-Mustaqbal": al-Qāhirah, 25-27 Nūfimbir 1991
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1992. 323 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah ʻan Nuẓum al-Maʻlūmāt wa-al-Tawthīq li-Mustakhdimī al-Maʻlūmāt fī Majāl al-ʻUlūm al-Ijtimāʻīyah: 24/11-3/12/1980, Ṭanjah, al-Maghrib
al-Qāhirah. al-Yūniskū, al-Markaz al-Iqlīmī al-ʻArabī lil-Buḥūth wa-al-Tawthīq fī al-ʻUlūm al-Ijtimāʻīyah. 1980. 246 p.

al-Ḥalqah al-dirāsīyah fī majāl kitābat al-sīnāriyū
Saʻdūn, Qāsim Ḥawal
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-ʻĀmmah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān. 1986. 263 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah ḥawla "Masraḥ al-Ṭifl", (17-20 Dīsimbir 1977)
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmāh lil-Kitāb. 1986. 233 p.

al-Ḥalqah al-Dirāsīyah li-Riʻāyat al-Muʻawwaqīn bi-al-Duwal al-ʻẠrabīyah al-Khalījīyah, al-Manāmah, 14-23 Tishrīn al-Thanī/Nūfimbir 1981
[Manamah]. Maktab al-Mutābaʻah li-Majlis Wuzarāʻ al-ʻAmal wa-al-Shuʻūn al-Ijtimāʻīyah bi-al-Duwal al-ʻArabīyah al-Khalījīyah. [1981]. 1 v. (various pagings).

al-Ḥalqah al-Iqlīmīyah al-Maydānīyah li-Rabṭ al-Thaqāfah al-Sukkānīyah wa-Tanẓīm al-Usrah bi-Maḥw al-Ummīyah al-Waẓifī
al-Ḥalqah al-Iqlīmīyah al-Maydānīyah li-Rabṭ al-Thaqāfah al-Sukkānīyah wa-Tanẓīm al-Usrah bi-Maḥw al-Ummīyah al-Waẓīfī, Nabeul, Tunisia
[1973]. 1 v.

al-Ḥalqah al-mafqūdah fī al-qiṣṣah al-qaṣīrah al-Miṣrīyah
Nassāj, Sayyid Ḥāmid
[Cairo]. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Quṣūr al-Thaqāfah. [1990]. 139 p.

al-Ḥalqah al-niqāshīyah al-sādisah ḥwala taqyīm tajārib al-takhṭīṭ fī al-waṭan al-ʻArabī: al-wāqiʻ wa-al-mumkin
ʻAbd Allāh, Ismāʻil Ṣabrī
al-Kuwayt. al-Maʻhad al-ʻArabī lil-Takhṭīṭ. 1984-. v. <1 >.

al-Ḥalqah al-Niqāshīyah al-Thālithah lil-ʻĀm al-Dirāsī 1979/1980 Ḥawla "Āfāq al-Tanmiyah al-ʻArabīyah fī al-Thamānīnāt"
al-Kuwayt. al-Maʻhad al-ʻArabī lil-Takhṭīṭ. 1981. 2, 594 p.

al-Ḥalqah al-Niqāshīyah al-Thānīyat ʻAshr ḥawla al-Tawbah min al-Māl al-Ḥarām: waqāʼiʻ ḥalqah niqāshīyah bayna majmūʻah min al-ʻulamāʼ, al-Sabt 11/9/1999 M
ʻUmar, Muḥammad ʻAbd al-Ḥalīm
[Cairo]. Markaz Ṣāliḥ Kāmil lil-Iqtiṣād al-Islāmī. [2001]. 85 p.

al-Ḥalqah al-Niqāshīyah Ṣūrat al-Taʻāwunīyāt fī al-Ṣiḥāfah al-Miṣrīyah: al-Qāhirah, 19 Yanāyir 1993
[Cairo]. al-Ittiḥād al-ʻĀmm lil-Taʻāwunīyāt. [1993]. 1 portfolio.

al-Ḥalqh al-Dirāsīyah al-Iqlīmīyah li-ʻĀm 1989 ḥawla ʻaqd ḥimāyat al-ṭifl al-Miṣrī wa-riʻāyatih, 1989-1999: wathīqat al-Raʼīs Mubārak : al-Qāhirah, 26-28 Nūfimbir 1989
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1991. 227 p.

al-Ḥamadānīyat: majmūʻat rasāʼil mutanawiʻat al-mawāḍīʻ
Ḥamadān, Salīm ʻAbbās
Niyū Yurk. al-Maṭbaʻah al-Tijārīyah al-Sūrīyah al-Amrīkīyah. [1918?]. 222 p.

al-Ḥamah wa-al-kunnah: ṣurah shaʻbīyah
Khuraysāt, Ṣāliḥ
ʻAmmān. Dār Āfāq lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1994. 128 p.

al-Ḥamāmah: mukhtaṣar fī tarwīḍ al nassāk
Bar Hebraeus ; Zakkā
Baghdād. Majmaʻ al-Lughah al-Siryānīyah. 1974, i.e. 1975. 259 p.

Al ha-manhigut ha-tsevaơit
YehĐezkĐeli, PinhĐas
[Tel Aviv]. Misrad ha-bitĐahĐon. [2007]. 160 p.

ʻAl ha-mapah
Ḳerman, Dani
Tel Aviv. Sheva. 1981. 135 p.

al-Ḥamāsah
Buḥturī, al-Walīd ibn ʻUbayd ; Cheikho, Louis
Bayrūt. Dāt al-Kitāb al-ʻArabī. [1967]. 2, 358, 86 p.

al-Ḥamāsah al-shajarīyah
Ibn al-Shajarī, Hibat Allāh ibn ʻAlī ; Mallūḥī, ʻAbd al-Muʻīn ; Ḥimṣī, Asmāʼ
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah,pc1970. 2 v. (33, 1172 p.).

al-Ḥamāsah al-ṣughrā
al-Tayyib, ʻAbd Allah ; Hunwick, John O
.1964. 326 p.

ʻAl ha-mashuʼot: roman
Frank, A
Warsaw. Hotsaʼat ha-Sefer. 689 [1928 or 1929]. 186 p.

al-Hambatah fi al-Sudan usĐuluha, dawafiuha wa-shiruha
Abd al-Salam, Sharaf al-Din al-Amin
[Khartoum]. Dar Jamiat al-Khartum. 1983. 190 p. ; 24 cm.

Alhambra: arena of assassins
De Silva, Colin
London. Grafton. 1992. 704 p.

Alhambra: der Islam im Westen
Leggewie, Claus
Reinbek bei Hamburg. Rowohlt. 1993. 207 p.

Alhambra
Polland, Madeleine A
Garden City, N.Y. Doubleday. [1970]. 178 p.

Alhambra
Stierlin, Henri ; Stierlin, Anne
Paris. Impr. nationale. c1991. 221 p.

Alhambra: a Moorish paradise
Virieu, Claire de ; Van Zuylen, Gabrielle
New York. Vendome Press. 1999. 69 p.

Alhambra: Kristiania, H. Aschehoug & co
Wiers-Jenssen, Hans
(W. Nygaard). 1918. p. cm.

The Alhambra: a cycle of studies on the eleventh century in Moorish Spain
Bargebuhr, Frederick P
Berlin. de Gruyter. 1968. 438 p.

The Alhambra: being a brief record of the Arabian conquest of the Peninsula with a particular account of the Mohammedan architecture and decoration
Calvert, Albert Frederick
London. John Lane. 1907. ix, [3], xii-1vi, 480 p.

The Alhambra
Fernández Puertas, Antonio ; Jones, Owen
London. Saqi Books. 1997-. v. <1 >.

The Alhambra
Grabar, Oleg
Cambridge, Mass. Harvard University Press. 1978. 230 p.

The Alhambra
Grabar, Oleg
Sebastopol, Calif. Solipsist Press. 1992. xiv, 196 p.

The Alhambra
Irving, Washington ; Freitas, Lima de
Mount Vernon, N.Y.]. Printed for the members of the Limited Editions Club at the Press of A. Colish. 1969. xiii, 304 p.

The Alhambra
Irving, Washington ; Law, Frederick Houk
Boston. Allyn and Bacon. [c1926]. xi, 401 p.

The Alhambra
Irving, Washington ; Lenehan, William T ; Myers, Andrew B
Boston. Twayne. 1983. lv, 325 p.

The Alhambra
Irving, Washington ; Pennell, Joseph ; Pennell, Elizabeth Robins
London. Macmillan. 1925. xx, 436 p.

The Alhambra
Irving, Washington ; White, Alice H
Boston. Ginn & company. 1891. vi, 285 p.

The Alhambra
Irving, Washington
New York. A. L. Burt. [18--]. 3 p. l., [9]-224 p.

The Alhambra
Irving, Washington
Philadelphia. J.B. Lippincott & Co. 1871. 1 p. l., viii p., 1 l., [9]-496 p.

The Alhambra
Irving, Washington
Tarrytown, N.Y. Sleepy Hollow Press. c1982. 425 p.

The Alhambra
Irwin, Robert
Cambridge, Mass. Harvard University Press. 2004. vii, 213 p.

The Alhambra: structure and landscape
Salmeron Escobar, Pedro
[Granada, Spain]. Biblioteca de La Alhambra. 2007. 173 p.

The Alhambra
Stewart, Desmond
New York. Newsweek. c1974. 172 p.

The Alhambra and Moslem Spain
Decker, Peter
Lakeville, Conn. The Lakeville journal. 1973. [20] p.

The Alhambra and other poems
Latymer, Francis Burdett Thomas Coutts-Nevill
London. John Lane. 1898. viii, 82 p.

The Alhambra and the Generalife
Antequera, Marino
Granada. Ediciones M. Sánchez. D.L., 1976. 91 p., [1] fold. leaf.

The Alhambra and the Generalife
Antequera, Marino
Granada. Editorial Padre Suarez. [1965]. 82 p.

The Alhambra and the Generalife
Villa-Real Molina, Ricardo
Granada. Miguel Sánchez. [1973]. 52 p.

The Alhambra ballet
Guest, Ivor Forbes
[Brooklyn. Dance Perspectives, inc.]. 1959. 72 p.

Alhambra blues: 175 dagbogs-digte
Turèll, Dan
[Copenhagen]. Borgen. c1983. [90] p. : ill. ; 24 cm.

The Alhambra Decree
Raphael, David
North Hollywood, Calif. Carmi House Press. c1988. 358 p.

Alhambra; diccionario árabe-español, español-árabe
Kaplanian, Maurice G
Barcelona. R. Sopena. [1974]. vii, 742, 510 p.

Alhambra Valley: rural America disappears
Lindstrom, Monty ; Griffin, Robert
Martinez, Calif. Contra Costa County Historical Society. [1970]. 35 p.

The Alhambra Valley trestle: then and now : a centennial
Keibel, John A
Concord, Calif. J.A. Keibel. c1999. 28 p.

Alḥamd
Muẓaffar Vārs̲ī
Lāhaur. Māvarā Pablisharz. 1984. 104 p.

al-Hamdānī: maṣādiruhu wa-āfāquhu al-ʻilmīyah
Ṣaghīrī, Maḥmūd
Ṣanʻāʼ. Markaz al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Yamanī. [between 1980 and 1985]. 5, 131 p.

al-Hamdani: lisan al-Yaman : dirasat fi dhikrahu al-alfiyah
Hamdani, al-HĐasan ibn AhĐmad ; Abd Allah, Yusuf MuhĐammad
[SĐanaơ]. Jamiat SĐanaơ. 1986. 206, 189 p.

al-Ḥamdolilláh: k̲h̲ānvādah-i risālat ke muʻjizāt
Ḥaidar Sayyid, ʻAbbās
Karācī. Shāh Valāyat Pablisharz. 2001. 200 p.

Alhamdulillah: roman memoar
Alham, Asahan
[Jakarta]. Lembaga Sastra Pembebasan. [2006]. x, 420 p.

Alḥamdulilláh: ḥamdiyah majmūʻah-yi kalām
K̲h̲ākī, ʻAzizuddīn
Karācī. Tanẓīm-i Istiḥkām-i Naʻat Ṭrasṭ. 2002. 112 p.

Alḥamdu lillāh kih īn kitāb-i saʻādat-i intisab majmūʻah-ʼi panj kitāb musammá bih Karīmā, Nām-i ḥaqq, Pandʼnāmah-yi Farīd al-Dīn ʻAṭṭar
Bambaʼī. Maṭbaʻ-i Muḥammadī. 1312 H. [1894?]. 124 p.

Alḥamdulillāh kih risālah majmūʻah-yi ḥavālahjāt-i maz̲hab-i Shīʻah va Rāfiz̤ī, al-mausūm bah, Cashmah-yi nūr afzā: sharḥ Āʼīnah-yi Shīʻah numā
Uvaisī, Faiz̤ Aḥmad
Bahāvalpūr. Maktabah-yi Uvaisiyah Riz̤viyah. 1978. 352 p.

Alhamijado književnost i njeni stvaraoci
Huković, Muhamed
Sarajevo. "Svjetlost," OOUR Izdavačka djelatnost. 1986. 342 p.

al-Ḥamīrā
Saʻīd, Muḥammad
[1962?]. 336 p.