Ali Ibra dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit
Gosturani, Xheladin
Tirane˜. Shte˜pia Botuese Koha. 1999. 149 p.

Alii Kai
Matsuura, Richard ; Matsuura, Ruth ; Itamura, Ruth ; Chao, Linus
Hilo, Hawaii (131 Halai St., Hilo 96720). Orchid Isle Pub. c1992. 21 p.

Al II-lea Congres național de morfologie normală și patologică (cu participare internațională): cu tema, interrelații între populațiile celulare nediferențiate și diferențiate din limfoganglioni și organe în condiții normale și patologice, București 25-27 mai 1977 : [lucrări]
București. Uniunea Societăților de Științe Medicale din Republica Socialistă România, Societatea de Morfologie Normală și Patologică. 1977. 379 p.

Ali Imam: man of the arts
Husain, Marjorie
Karachi. Foundation for Museum of Modern Art. 2003. 96 p.

Ālī Imāma amanibāsa
Imāma, Ālī
Ḍhākā. Bidyā Prakāśa. 2002. 479 p.

ʻAlī, imām al-muttaqīn
Sharqāwī, ʻAbd al-Raḥmān
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Wafāʼ. 1985. 2 v. in 1 (397 p.).

ʻAlī, imām al-muttaqīn
Sharqāwī, ʻAbd al-Raḥmān
[Cairo]. Maktabat Gharīb. [1984-1985]. 2 v.

Ali imamuna wa-imamukum Abu Bakr
RadĐawi, MuhĐammad al-RadĐi
[Iran?]. M.al-R. al-RadĐawi. [199-?]. 292 p.

Ali Imron, sang pengebom
Imron, Ali ; Thaha, Idris
Jakarta. Republika. 2007. xxxii, 275 p.

Aliin sitooye jaata, ou, La dame de Kabrus: suivi de Adja, militante du G.R.A.S)
Fall, Marouba ; Fall, Marouba
[Dakar]. Nouvelles éditions africaines du Sénégal. [199-]. 228 p.

Ali'iolani Hale: a sentinel in time : a history of the events in the life of Hawai'i's historic Judiciary Building
Kneubuhl, Victoria N
Honolulu, HI. Judiciary History Center. c2000. 120 p.

Ali italiane in Africa orientale: 1935-1940
Lucchini, Carlo ; Apostolo, Giorgio
Parma. Albertelli. c1997. vi, 151 p.

Alija: die Emigration der Juden aus der UdSSR/GUS
Mertens, Lothar
Bochum. Brockmeyer. 1993. xi, 305 p.

Alija: die Emigration der sowjetischen Juden
Mertens, Lothar
Bochum. Brockmeyer. 1991. xi, 289 p.

al-Ijāʼāt al-fannīyah lil-maktabāt
ʻUmar, Aḥmad Anwar
1964. 6, 302, [2] p.

al-Ijābah al-jalīyah ʻalá al-asʼilah al-Kuwaytīyah
Tuwayjirī, Ḥammūd ibn ʼAbd Allāh
al-Riyāḍ. Maktabat al-Maʻārif. 1985. 45 p.

al-Ijabah li-irad ma istadrakat£hu Aơishah ala al-SĐahĐabah
Zarkashi, MuhĐammad ibn Bahadur
[al-Qahirah]. Maktabat al-Khanji bi-al-Qahirah. 2001. 204 p.

Alījāha Bahādura Mahādajī Mahārāja Śinde: aitihāsika nāṭaka
Cavhāṇa, Bā. Ga ; Pāṭila, Sa. Ba
Sātārā. Esa. Pāṭīla. [1940]. [6], 81 p.

Ali J. al-Allaq: poems
ʻAllāq, ʻAlī Jaʻfar
Baghdad, Iraq. Dār Al-Maʼmun. 1988. 85 p.

Alijanab-i matĐbuat: du nigarish dar yak hĐakimiyat, aghaz-i buhĐran£sazi alayh-i Khatami
Khaliqi, Masud
Tihran. Intisharat-i Gulpunah. [13]80 [2001]. 371 p.

Alijanab-i surkhpush va alijanaban-i khakistari: asib£shinasi-i guzøar bih dawlat-i dimukratik-i tawsiah£gara
Ganji, Akbar
Tihran. TĐarhĐ-i Naw. 2000. 265 p.

ʻAlī Janāḥ al-Tabrīzī
Faraj, Alfrid
Misr. Dār al-kitab al-ʻArabī. 1968. 119 p.

al-Ijar al-zirai wa-munazaatuhu wa-hĐimayat al-aradĐi al-ziraiyah
Hulayyil, Faraj Alwani
Iskandariyah. Dar al-MatĐbuat al-Jamiiyah. 1993. 422 p.

ʻAlī Javād Zaidī
Zaidī, ʻAlī Javād
[1971]. 63 p.

ʻAlī Javād Zaidī, ḥayāt, shak̲h̲ṣīyat aur fann: ek taḥqīqī jāʼizah
ʻAzm, Shaik̲h̲ ʻAbdurraḥmān Anṣārī
Ḥaidarābād. Milne ke pate, Ḥusāmī Buk Ḍipo. 1999. 299 p.

al-Ijāzah fī al-taṣarrufāt al-qānūnīyah: dirāsah muqāranah fī al-qānūn al-madanī wa-al-sharīʻah al-Islāmīyah
Faraj, ʻAbd al-Rāziq Ḥasan
[Cairo. s.n.]. 1983. 168 p.

al-Iʻjāz al-balāghī: dirāsah taḥlīlīyah li-turāth ahl al-ʻilm
Abū Mūsá, Muḥammad
[Cairo]. Maktabat Wahbah. 1984. 391 p.

al-Ijaz al-balaghi fi qisĐsĐat NuhĐ alayhi al-salam fi al-Qurơan al-karim
UtĐayf, YahĐya ibn MuhĐammad ibn Ibrahim
[Abha]. Nadi Abha al-Adabi. 2005. 187 p.

al-Iʻjāz al-bayānī fī tartīb āyāt al-Qurʼān al-karīm wa-suwarih
Qāsim, Muḥammad Aḥmad Yūsuf
[Cairo]. M.A.Y. al-Qāsim. 1979. 549 p.

al-Iʻjāz al-fannī fī al-Qurʼān
Sallāmī, ʻUmar
Tūnis. Muʼassasāt ʻA.al-K. bin ʻAbd Allāh. c1980. 280 p.

al-Ijaz al-Ilmi fi al-sunnah al-nabawiyah
Najjar, Zaghlul Raghib MuhĐammad
Madinat al-Sadis min Uktubir [Giza] . NahdĐat MisĐr lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 199 p.

al-Iʻjāz al-lughawī fī al-qiṣṣah al-Qurʼānīyah
Muṣṭafá, Maḥmūd al-Sayyid Ḥasan
al-Iskandarīyah. Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah. 1981. 376 p.

al-Iʻjāz al-naḥwī fī al-Qurʼān al-karīm
Dujanī, Fatḥī ʻAbd al-Fattāḥ
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1984. 270 p.

al-Iʻjāz al-Qurʼānī: wujūhih-- wa-asrārih
Barakah, ʻAbd al-Ghanī Muḥammad Saʻd
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1989. 315 p.

al-Ijaz al-Qurơani fi kawniyat al-ziraah
Abu al-Ula, SĐalahĐ al-Din Sayyid
al-Qahirah. Dar al-Shab. 2001. 228 p.

al-Ijaz al-tashrii wa-al-ilmi fi ayat al-tĐaam wa-al-sharab fi Suratay al-Maơidah wa-al-Anam
Abu Sham, Karimah Yusuf AhĐmad
Amman. Dar Ammar lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2008. 352 p.

al-Iʻjāz al-ṭibbī fī al-Qurʼān al-karīm
Diyāb, Maḥmūd
al-Qāhirah. Muʼassasat Dār al-Shaʻb. 1988. 95, 48 p.

al-Iʻjāz al-ṭibbī fī al-Qurʼān wa-al-aḥādīth al-nabawīyah: al-ruṭab wa-al-nakhlah
Saʻīd, ʻAbd Allāh ʻAbd al-Razzāq Masʻūd
Jiddah. al-Dār al-Saʻūdīyah. 1985. 367 p.

al-Ijaz al-uslubi wa-al-nahĐw
Dhahabi, Izz al-Din
[Casablanca?]. Izz al-Din Dhahabi. 2005. 223 p.

al-Ijāzāt al-ʻilmīyah ʻinda al-Muslimīn
Fayyāḍ, ʻAbd Allāh
Baghdād. Maṭbaʻat al-Irshād. 1967. 134 p.

al-Ijāzāt al-mustaḥaqqah lil-ʻāmilāt bi-munāsabat al-ḥaml wa-al-waḍʻ: wafqan li-Qānūn al-ʻAmal al-Kuwaytī : dirāsah muqāranah
Ibrāhīm, Jalāl Muḥammad
[Kuwait]. Majallat Dirāsāt al-Khalīj wa-al-Jazīrah al-ʻArabīyah, Jāmiʻat al-Kuwayt. 1989. 172 p.

al-Ijāz fī al-radd ʻlá fatāwā al-Ḥijāz
Ḥusaynī, Badr al-Dīn ibn Amīr al-Dīn, ibn al-Ḥusaynī al Ḥūthī
Ṣanʻāʼ . Maktabat al-Yaman al-Kubrá. [1979?]. 156 p. ; 24 cm.

al-Ījāz fī ʻilm al-majāz
Ẓufayrī, Luṭf Allāh ibn Muḥammad ; Abū ʻAlī, Muḥammad Barakāt Ḥamdī
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Fikr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1990?]. 87 p.

al-Ijaz fi sirat Ibn Baz: wa-badĐ al-fatawa al-afrad wa-al-jamaah
ShinqitĐi, MuhĐammad AhĐmad Salim
[Medina]. M.A.S. al-ShinqitĐi. c1420 [1999 or 2000]. 335 p.

al-Ijaz wa al-ijaz
Thaalibi, Abd al-Malik ibn MuhĐammad ; AsĐaf, Iskandar
1897. 304 p.

al-Ijaz wa-al-ishhad fi ashar ibn Maddad
Naibi, MuhĐammad Ibn Maddad ibn FadĐalah
[Muscat?]. Maktab al-Mustashar al-KhasĐsĐ li-Jalalat al-SultĐan lil-Shuơun al-Diniyah wa-al-Tarikhiyah. 2005. 543 p.

al-Iʻjāz wa-al-qirāʼāt
Farīd, Fatḥī ʻAbd al-Qādir
[Riyadh, Saudi Arabia]. Dār al-ʻUlūm. 1982. 69 p.

al-Ijbar al-qanuni ala al-muawadĐah
Adawi, Jalal Ali
al-Iskandariyah. MatĐbaat Jamiat al-Iskandariyah. 1965. 553 p.

al-Ijbār al-qānūnī ʻalā al-muʻāwaḍah
ʻAdawī, Jalāl ʻAlī
al-Iskandarīyah. Maṭbaʻat Jāmiʻat al-Iskandarīyah. 1965. 553 p.

al-Ijhāḍ: riwāyah
Ibn Sulaymān, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh
[Tunis]. al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1995. 110 p.

al-IjhadĐ wa-al-itiqad =: Abortion and beleif
HĐattu, MuhĐammad Abd al-MutĐi
al-Muhandisin [Giza]. Madbuli al-SĐaghir. 1999. 441 p.

al-Ijhāḍ bayna al-fiqh wa-al-ṭibb wa-al-qānūn
Sibāʻī, Muḥammad Sayf al-Dīn
Bayrūt. Dār al-Kutub al-ʻArabīyah. 1977. 158 p.

al-Ijhāḍ wa-āthāruhu fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
Bayyūmī, Samīrah Sayyid Sulaymān
[Cairo. s.n.]. 1989. 103 p.

al-ʻIjl fī baṭn al-imām, wa-masraḥīyah ukhrá: masraḥīyah nathrīyah
Sharafī, Muḥammad
Baghdād. [s.n.]. 1988. 221 p.

al-Ijmāʻ: yataḍammanu al-masāʼil al-fiqhīyah al-muttafaq ʻalayhā ʻinda akthar ʻulamāʼ al-Muslimīn
Ibn al-Mundhir al-Naysābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ; Aḥmad, Fuʼād ʻAbd al-Munʻim
[Doha]. Riʼāsat al-Maḥākim al-Sharʻīyah wa-al-Shuʼūn al-Dīnīyah bi-Dawlat Qaṭar. 1987. 158 p.

al-Ijmāʻ: yataḍammanu al-masāʼil al-fiqhīyah al-muttafaq ʻalayhā ʻinda akthar ʻulamāʼ al-Muslimīn
Ibn al-Mundhir al-Naysābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ; Āl Maḥmūd, ʻAbd Allāh ibn Zayd ; Aḥmad, Fuʼād ʻAbd al-Munʻim
al-Iskandarīyah. Dār al-Daʻwah. 1402 [1981 or 1982]. 158 p.

al-Ijmāʻ
Ibn al-Mundhir al-Naysābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ; Bārūdī, ʻAbd Allāh ʻUmar
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Jinān. 1986. 168 p.

al-Ijmāʻ bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq
Aḥmad, Aḥmad Ḥamad
Kuwayt. Dār al-Qalam. 1982. 374 p.

al-Ijmāʻ fī al-tashrīʻ al-Islāmī
Maʻārik, Ṣabrī Muḥammad
[Cairo]. Ṣ.M. Maʻārik. 1987. 262 p.

al-Ijmāl wa-al-bayān wa-atharuhumā fī ikhtilāf al-fuqahāʼ
ʻAbd al-Ḥakīm, Muḥammad Ḥusnī
[Cairo. s.n.]. 1982. 103 p.

al-Ijmāʻ maṣdar thālith min maṣādir al-tashrīʻ al-Islāmī
Shaykh, ʻAbd al-Fattāḥ Ḥusaynī
[S.l. s.n.]. 1979. 296 p.

al-Ijmāʻ wa-al-irādah fī buʻdihimā al-wāḥid: qirāʻah jadīdah li-mafhūm al-ijmāʻ al-Islāmī
ʻAjam, Rafīq
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1990. 120 p.

al-Ijrāʼāt al-fannīyah fī al-maktabāt wa-marākiz al-maʻlūmāt: al-tazwīd, al-fahrasah, al-taṣnīf
Ismāʻīl, Ḥasan Ṣāliḥ ʻAbd Allāh ; Warghī, Ibrāhīm Amīn
ʻAmmān. Yuṭlabu min Maktabat al-Bashāʼir. 1989. 381 p.

al-Ijrāʼāt al-ḥimāʼīyah wa-al-tamyīzīyah allatī tuwājihuhā ṣādirat al-duwal al-ʻArabīyah ilá al-sūq al-ṣīnāʻīyah, 1975-1985
Khallāf, Khallāf ʻAbd al-Jābir
[Cairo]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1986. 127 p.

al-Ijraơat al-idariyah wa-al-jibaơiyah: [al-qawaid al-tashriiyah al-ijraơiyah-- al-idariyah wa-al-jibaơiyah-- masĐhĐubah bi-kull al-qararat al-mabdaơiyah wa-kull al-qawaid al-fiqh qadĐaơiyah al-sĐadirah an al-MahĐkamah al-Idariyah
Ibn HĐabib, NidĐal
al-Mahdiyah. MatĐbaat al-Khidmat al-Sariah. 1998-. v. <1 >.

al-Ijrāʼāt al-idārīyah wa-al-tanẓīmīyah fī al-muʼassasāt: "namūdhaj muqtaraḥ"
ʻAzzām, ʻAzzām Tawfīq
ʻAmmān, al-Urdun. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm al-Idārīyah, Idārat al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt. 1986. 95, [4] p.

al-Ijrāʼāt al-jazāʼīyah fī al-tashrīʻ al-Jazāʼirī
Baghdādī, Mawlāy Milyānī
al-Jazāʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1992. 613 p.

al-Ijraơat al-jinaơiyah al-Yamani
Aqil, Ilham MuhĐammad HĐasan
SĐanaơ. I.M.HĐ. al-Aqil. 1999-. v. <1>.

al-Ijraơat al-jinaơiyah fi al-nuzĐum al-qanuniyah al-Arabiyah wa-hĐimayat hĐuquq al-insan
Basyuni, MahĐmud Sharif ; Wazir, Abd al-AzĐim Mursi
Bayrut, Lubnan. Dar al-Ilm lil-Malayin. 1991. 959 p.

al-Ijraat al-jinaiyah fi al-tashri al-Libi
Salamah, Mamun MuhĐammad
[Benghazi]. Jamiat Benghazi, Kulliyat al-HĐuquq. [1974?]. 2v.

al-Ijrāʼāt al-jināʼīyah fī al-tashrīʻ al-Miṣrī
Dahabī, Idwār Ghālī
al-Fajjālah [Cairo]. Maktabat Gharīb. 1990. 1082 p.

al-Ijrāʼāt al-jināʼīyah fī al-tashrīʻ al-Miṣrī
Jād, Ṣāmiḥ al-Sayyid
[Cairo. s.n.]. 1987. 622 p.

al-Ijrāʼāt al-jināʼīyah fī al-tashrīʻ al-Miṣrī
Salāmah, Maʼmūn Muḥammad
[Cairo?]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. <1975-1977- >. v. <1-2 >.

al-Ijrāʼāt al-madanīyah wa-al-tijārīyah al-dawlīyah: dirāsah muqāranah fī al-qānūn al-Miṣrī wa-al-Lubnānī wa-al-Faransī
ʻAbd al-ʻĀl, ʻUkāshah Muḥammad
Bayrūt. al-Dār al-Jāmiʻīyah. 1986. 467 p.

al-Ijraơat al-mastĐariyah amama MahĐkamat al-Istiơnaf
Abd al-Ghani, RiyadĐi
al-RabatĐ. Nashr wa-tawzi Maktabat Dar al-Salam. 2001. 235 p.

al-Ijraơat al-qadĐaơiyah fi Amrika
Carp, Robert A ; Stidham, Ronald
Jardin Siti, al-Qahirah. al-Jamiyah al-MisĐriyah li-Nashr al-Marifah wa-al-Thaqafah al-Alamiyah. 1997. 495 p.

al-Ijrāʼāt wa-al-ḍamānāt fī taʼdīb ḍubbāṭ al-shurṭah: bi-al-muqāranah bi-taʼdīb al-ʻāmilīn al-madanīyīn bi-al-dawlah
Yāqūt, Muḥammad Mājid
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. [1993]. 422 p.

al-Ijrām al-siyāsī
Ḥawmad, ʻAbd al-Wahhāb
[Bayrūt]. Dār al-Maʻārif. [1963]. 285 p.

al-Ijrām wa-al-ʻiqāb fī Miṣr
Marṣafāwī, Ḥasan Ṣādiq
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. 1973. 358 p.

al-Ijtihād
Nimr, ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1986. 397 p.

al-Ijtihād al-dīnī al-muʻāṣir: qaḍāyā wa-āfāq--
Abū al-Majd, Aḥmad
Qusanṭīnah, al-Jazāʼir. Dār al-Baʻth. 1985. 185 p.

al-Ijtihad al-madani al-hĐadith khilal asharat awam
Nubuwani, FadĐil
[Damascus]. FadĐil al-Nubuwani. <1991->. v. <3>.

al-Ijtihad al-qadĐaơi fi sab sanawat: min am 1989 ila am 1995
Nubuwani, FadĐil
[Damascus. s.n.]. 1997. 3 v. (1112 p.).

al-Ijtihād al-qaḍāʼī: qarārāt al-Majlis al-Aʻlá
al-Jazāʼir. Dīwān al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah. 1986. 210 p.

al-Ijtihadat al-qadĐaơiyah al-Libiyah fi majal al-amal
RuwaymidĐ, Abd al-Ghani Amr
[Cairo]. MunazĐzĐamat al-Amal al-Arabiyah, Maktab al-Amal al-Arabi. 1998. 158 p.

al-Ijtihad bayna al-hĐaqaơiq al-shariyah wa-al-mahazil al-tarikhiyah
Yaqub, AhĐmad HĐusayn
Bayrut. Markaz al-Ghadir lil-Dirasat al-Islamiyah. 2001. 317 p.

al-Ijtihad fi al-fikr al-Islami
Galigo, Syamsul Bahri
Kuala Lumpur. Fajar Ulung. 2002. 206 p.

al-Ijtihād fi al-sharīʻah al-Islāmīyah
Hawīsh, Muḥammad ibn Ibrāhīm
al-Riyāḍ. al-Jamʻīyah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah lil-Thaqāfah wa-al-Funūn, Idārat al-Thaqāfah. 1979. 135 p.

al-Ijtihād fī al-sharīʻah al-Islāmīyah: al-tarbiyah al-Islāmīyah wa-atharuhā fī al-mujtamaʻ : al-iʻlām wa-atharuhu fī nashr al-qiyam al-Islāmīyah wa-ḥimāyatihā : min al-buḥūth al-muqaddīmah li-Muʻtamar al-Fiqh al-Islāmī alladhī ʻaqadath́u Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah bi-al-Riyāḍ sanat 1396 H
[al-Riyād]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah, Idārat al-Thaqāfah wa-al-Nashr. 1981. 380 p.

al-Ijtihād fī al-tashrīʻ al-Islāmī
Madkūr, Muḥammad Sallām
[Cairo]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1984. 224 p.

al-Ijtihād wa-al-fatwá fī ʻaṣr al-Maʻṣūm
Ghurayfī, Muḥyī al-Dīn al-Mūsawī
Bayrūt. Dār al-Taʻāruf lil-Maṭbūʻāt. 1978. 135 p.

al-Ijtihād wa-al-manṭiq al-fiqhā fī al-Islām
Faḍl Allāh, Mahdī
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1987. 340 p.

al-Ijtihad wa-al-tajdid: qiraơah li-qadĐaya al-ijtihad wa-al-tajdid fi fikr al-Shaykh MuhĐammad Mahdi Shams al-Din
Yusuf, Abd Allah AhĐmad
Bayrut. Dar al-Hadi lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. [2001?]. 89 p.

al-Ijtihad wa-al-tajdid: majmuah min al-maqalat al-mukhtarah lil-Muơtamar al-Dawli al-Khamis Ashar lil-WahĐdah al-Islamiyah
Mir Aqaơi, Jalal al-Din
TĐihran. al-Majma al-Alami lil-Taqrib bayna al-Madhahib al-Islamiyah. 2003. 2 v.

al-Ijtihad wa-al-taqlid: bahĐth fiqhi istidlali
Shams al-Din, MuhĐammad Mahdi
Bayrut. al-Muơassasah al-Dawliyah. 1998. 592 p.

al-Ijtihād wa-al-taqlīd fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
Dasūqī, Muḥammad al-Sayyid
al-Dawḥah, Qaṭar. Dār al-Thaqāfah. 1987. 278 p.

al-Ijtihād wa-al-taqlīd min al-Tanqīḥ fī sharḥ al-ʻUrwah al-wuthqá: taqrīran li-baḥth Āyat Allāh al-ʻUẓmá Abū al-Qāsim al-Khūʼī
Gharawī al-Tabrīzī, Mīrzā ʻAlī ; Khūʼī, Abū al-Qāsim ibn ʻAlī Akbar
Qum. Muʼassasat Āl al-Bayt. [1984?]. 6 v.

al-Ijtihad wa-al-taqlid wa-al-ittiba wa-al-nazĐar: bahĐth istidlali muqaran yuna bi-tahĐdid al-mawqif al-shari lil-muthaqqaf al-Muslim
MuhĐammad, YahĐya
Beirut. Muơassasat al-Intishar al-Arabi. 2000. 243 p.

al-Ijtihad wa-dĐawabitĐuhu inda al-Imam al-ShatĐibi: dirasah muqaranah
Alwan, Ammar ibn Abd Allah ibn NasĐihĐ
Bayrut. Dar Ibn HĐazm. 2005. 433 p.

al-Ijtihad wa-mada hĐajatina ilayhi fi hadha al-asĐr
Tawana, Sayyid MuhĐammad Musa
[al-Qahirah]. yutĐlabu min Dar al-Kutub al-HĐadithah. [1973]. 626 p.

al-Ijtihād wa-madá ḥājatinā ilayhi fī hādhā al-ʻaṣr
Tawānā, Sayyid Muḥammad Mūsá
[al-Qāhirah]. yuṭlabu min Dār al-Kutub al-Ḥadīthah. [1973]. 626 p.

al-Ijtihād wa-muqtaḍayāt al-ʻaṣr
Ayyūbī, Muḥammad Hishām
ʻAmmān, al-Mamlakah al-Urdunīyah. Dār al-Fikr. [1985?]. 307 p.

al-Ijtihad wa-qiraơat al-nasĐsĐ al-dini fi al-asĐr al-hĐadith
Tunis. Jamiat 7 Nufimbir bi-QartĐaj, al-Mahad al-Ali lil-Lughat bi-Tunis, WahĐdat al-BahĐth fi al-HĐadĐarah al-Arabiyah al-Islamiyah. 2004. 217 p.

al-Ijtihād wa-ṭabaqāt mujtahidī al-Shāfiʻīyah
Hītū, Muḥammad Ḥasan
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1988. 251 p.

al-IjtihĐad: al-nasĐsĐ, al-waqi, al-masĐlahĐah
Raysuni, AhĐmad ; Barut, MuhĐammad Jamal
Bayrut. Dar al-Fikr al-MuasĐir. 2000. 207 p.

al-Ijtimāʻ al-Dawlī al-Ṭāriʼ lil-Taḍāmun maʻa Shaʻb Janūb Afrīqiyā al-baṭal: Adīs Abābā, 11-13 Uktūbar 1985
al-Manyal, al-Qāhirah, J.M.ʻA. al-Sikritāriyah al-Dāʼimah li-Munaẓẓamat Taḍāmūn al-Shuʻūb al-Afrīqīyah al-Āsiyawīyah. [1985?]. 87 p.

al-Ijtimāʻ al-dawlī li-Munaẓẓamat Taḍāmun al-Shuʻūb al-Afrīqīyah al-Āsiyawīyah: bi-munāsabat al-dhikrá al-arbaʻīn lil-intiṣār ʻalá al-fāshīyah al-Hitlarīyah wa-al-ʻaskarīyah al-Yābānīyah, al-Qāhirah fī 1-2 Abrīl sanat 1985
al-Qāhirah. al-Sikritāryah al-Dāʼimah lil-Munaẓẓamah. [1985]. 55 p.

al-Ijtimāʻ al-Fannī al-Tansīqī li-Makātib Barāʼāt al-Ikhtirāʻ fī Munaẓẓamat al-Muʼtamar al-Islāmī: al-marḥalah al-ūlá, al-minṭaqah al-ʻArabīyah : 21-24 Ramaḍān 1415 H, 20-23 Fabrāyir 1995 M, al-Qāhirah, Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah : al-taqārīr al-quṭrīyah
[Cairo. s.n. 1995?]. 1 v. (various pagings).

al-Ijtimāʻ al-Iqlīmī al-Thālith li-Masʼūlī al-Ittiṣāl l-Waṭanīyīn: taqrīr ʻan waḍʻ al-bīʼah fī Jumhūrīyat Jībūtī : al-Qāhirah, 15-17 Dīsimbir 1997
Muʼmin, Muḥammad ʻAlī
[Cairo]. Markaz al-Bīʼah wa-al-Tanmiyah lil-Iqlīm al-ʻArabī wa-Ūrūbbā, Sīdārī. [1998?]. 5 leaves.

al-Ijtimāʻ al-Khāmis li-Lajnat al-Tansīq lil-Taʻāwun al-ʻArabī al-Afrīqī, al-Kharṭūm, 13 Māris, 1981
al-Kharṭūm, Jumhūrīyat al-Sūdān al-Dīmuqrāṭīyah. al-Maṣrif al-ʻArabī lil-Tanmiyah al-Iqtiṣādīyah fī Afrīqiyā. [1981?]. 46 p.

al-Ijtima al-nazĐari al-Khalduni wa-al-tarikh al-Arabi al-muasĐir
Marzouki, Abu Yaarub
Tunis. al-Dar al-MutawassitĐiyah lil-Nashr. 2007. 197 p.

al-Ijtimāʻ al-naẓarī al-Khaldūnī wa-al-tārīkh al-ʻArabī al-muʻāṣir
Marzouki, Abu Yaarub
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah . al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1983. 224 p.

al-Ijtimāʻ al-tarbawī wa-al-irshād al-ijtimāʻī
Khashshāb, Aḥmad
[1971]. 691 p.

al-Ijtimāʻ al-Thānī ʻAshar li-Lijān al-Taḍāmun al-ʻArabīyah: wa, al-Nadwah al-Mukhaṣṣaṣah li-Manʻ Intishār al-Asliḥah al-Nawawīyah : 11-13 Abrīl 1995, Dimashq, Sūriyā
Labīb, Fakhrī
al-Qāhirah. Munaẓẓamat Taḍāmun al-Shuʻūb al-Afrīqīyah al-Āsiyawīyah. 1995. 128 p.

al-Ijtimāʻ wa-al-Mārkisīyah
Ibrāhīm, ʻAbd al-Fattāḥ
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1980. 303 p.

al-Ijtiyāḥ al-iqtiṣādi al-Isrāʼīlī li-Lubnān: min al-ighrāq ilá al-tafkīk wa-al-ilḥāq
Hawwārī, Zuhayr
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah. 1985. 157 p.

al-Ijtiyāḥ al-ʻIrāqī lil-Kuwayt fī al-mīzān al-tārīkhī
Ramaḍān, ʻAbd al-ʻAẓīm Muḥammad Ibrāhīm
[Madīnat Naṣr, al-Qāhirah]. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, Qism al-Nashr. 1990. 166 p.

al-Ijtīyaḥ al-Isrāʼīlī li-Lubnān, 1982: dirāsāt siyāsīyah wa-ʻaskarīyah
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Dirāsāt al-Filasṭīnīyah. 1984. xix, 119 p.

al-Ijtiyāḥ bayna al-miṭraqah wa-al-sandān
Abū Mahdī
[Beirut?]. A. Mahdī. 1985. 160 p.

Alijuna: el extranjero
Gil Sánchez, Fernando
Caracas, Venezuela. Planeta. 1993. 160 p.

Alik: 50, 1931-1981
Tehran. Tparan "Alik". 1981. 239 p.

Alīka āṛāla
Gaṅgopādhyāẏa, Tr̥ṇāñjana
Kalakātā. Maḍārna Kalāma. 1998. 135 p.

Alīka ātmīẏa
Mizanur Rahman Shelly
Ḍhākā. Kathā Prakāśana. 1990. 144 p.

Alīkabābu
Gaṅgopādhyāẏa, Śyāmala
Kalakātā. Niu Beṅgala Presa. 1388 [1981]. 86 p.

Ali Kırca ile Siyaset meydanı: azınlıklar : kaybolan renkler
Kırca, Ali
Beyoğlu, İstanbul. Sabah Kitapları. 2000. 95 p.

Ali Kafi: du militant politique au dirigeant militaire
Kāfī, ʻAlī
Alger. Casbah éditions. c2002. 412 p.

Alika jibana
Agnihotri, Anita
Kalakata. Mitra o Ghosha Pabalisarsa. 2006. 128 p.

ʻĀlī kalām: Jamīluddīn ʻĀlī kī shāʻirī kā intik̲h̲āb
ʻĀlī, Jamīluddīn ; Pānīpatī, Jamāl
Karācī. Akādmī Bāzyāft. 2002. 223 p.