al-Insān wa-al-kawn fī al-Islām
Taftāzānī, Abū al-Wafā al-Ghunaymī
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah. 1975. 101 p.

al-Insan wa-al-lisan al-Sudani
AhĐmad, Abd al-HĐamid MuhĐammad
al-KhartĐum. Dar Azzah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 296 p.

al-Insān wa-al-marad
Manṣūr, Aḥmad Mukhtār
[1961]. 126 p.

al-Insān wa-al-maṣīr
Najā, Ibrāhīm Muḥammad
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá li-Riʻāyat al-Funūn wa-al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Ijtimāʻīyah. 1972. 98 p.

al-Insān wa-al-mujtamaʻ
Ismāʻīl, ʻAbd al-Raḥmān Saʻīd
[1966]. 237, [2] p.

al-Insān wa-al-mujtamaʻ fī al-ʻĀlam al-Thālith: dirāsah maydānīyah bi-ruʼyah mākrūsusyūlūzhīyah fī Miṣr
Niklāwī, Aḥmad
[Cairo]. Dār al-Thaqāfah al-ʻArabīyah. 1990. 189, 194, 75 p.

al-Insān wa-al-mujtamaʻ fī al-Khalīj al-ʻArabī: buḥūth al-Nadwah al-ʻIlmīyah al-ʻĀlamīyah al-Thālithah li-Markaz Dirāsāt al-Khalīj al-ʻArabī bi-Jāmiʻat al-Baṣrah
[al-Baṣrah]. al-Markaz. 1979. 3 v.

al-Insān wa-al-nisyān: riwāyah Miṣrīyah
Ibrāhīm, al-Sayyid
[S.l. s.n. 1982]. 180 p.

al-Insān wa-al-qadar
Muṭahharī, Murtaz̤á
[Tehran]. Markaz Iʻlām al-Dhikrá al-Khāmisah li-Intiṣār al-Thawrah al-Islāmīyah fī Īrān. [1404 i.e. 1983]. 120 p.

al-Insan wa-al-qiyam al-akhlaqiyah inda al-Raghib al-AsĐfahani
Dakar, AhĐmad
Wahran. Dar al-Gharb lil-Nashr wa-al-Tawzi. [2001]. 187 p.

al-Insān wa-al-Shayṭān: baḥth min thalāthat ajzāʼ
Disūqī, Fārūq
al-Iskandarīyah. Dār al-Daʻwah. [1983]. 125 p.

al-Insān wa-al-ṭabīʻah fī riwāyat al-Dūn al-Hādiʼ: (dirāsah naqdīyah taḥlīlīyah)
Ayyūbī, Yāsīn
Bayrūt, Lubnān. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1983. 128 p.

al-Insan wa-al-tĐabiah fi shiriyat Ibn Khafajah wa-al-rumansiyin al-Faransiyin: dirasah muqaranah
Gharbi, Zahr al-Innabi FatĐimah al-Zahraơ
Irbid. Dar al-Kitab. 2002. 196 p.

al-Insān wa-al-taḥlīl al-fāʻilī: taḥlīl al-shakhṣīyah al-Sūdānīyah min khilāl Mawsim al-hijrah ilá al-shamāl wa-ʻUrs al-zayn
Shaykh, al-Shaykh Muḥammad
[Sudān. s.n. 1987]. 47 p.

al-Insān wa-al-tharwāt al-maʻdanīyah
ʻAwaḍ Allāh, Muḥammad Fatḥī
al-Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb. 1980. 367 p.

al-Insān wa-al-zamān fī al-shiʻr al-Jāhilī
Yūsuf, Ḥusnī ʻAbd al-Jalīl
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. [1988]. 158 p.

al-Insān wa-al-ẓill
Maḥmūd, Muṣṭafá
[Cairo. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1965]. 112 p.

al-Insan wa-masĐiruhu fi al-fikr al-Arabi al-Islami al-hĐadith
Umran, Kamal
Manubah. Jamiat Manubah, Kulliyat al-Adab. 2001. 2 v. (937 p.).

al-Insān wa-ṣiḥḥatuhu al-nafsīyah
Fahmī, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1971]. 7, 371 p.

al-Insān wa-sulālātuh
Jawharī, Yusrī
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. [1974?]. 437 p.

al-Insān, wujūduhu wa-khilāfatuhu fī al-arḍ fī ḍawʼ al-Qurʼān al-karīm
Maṭrūdī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Ibrāhīm
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1990. 544 p.

al-Inshāʼ al-ʻaṣrī
Muḥammad, Aḥmad Saʻīd
[196-?]. 287 p.

al-Inshāʼ al-ʻaṣrī
al-Azhari, Md. Alauddin
[1967]. 4, 4, 155, 16 p.

al-Inshad wa-al-munshidun: dirasah adabiyah shariyah
Maktabi, Nadhir MuhĐammad
Dimashq, Suriyah. Dar al-Maktabi. 2000. 320 p.

al-ʼInshāʼ wa-al-ʻimārah
Ḥammād, Muḥammad
al-Qāhirah. 1964. 215 p.

al-Inshirāḥ fī ādāb al-nikāḥ
Atharī, Abū Isḥāq al-Ḥuwaynī
Bayrūt. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1987. 127 p.

al-Inshiṭār: shiʻr
Ṣammūdī, Muṣṭafá
[Syria. s. n.]. 1978. 73 p.

al-In̲ṣirāh, Hijri 1400-1401 =: al-Inshirah, 1980-1981
Polgolla, Sri Lanka. Muslim Majlis, Tumpar̲ai Valakam, Pērātan̲ip Palkalaikkal̲akam, Śrīlaṅkā. [1981]. 109 p.

al-Insiyāq al-ramlī wa-khaṣāʼiṣuhu al-ḥajmīyah bi-Ṣaḥrāʼ al-Dahnāʼ ʻalá khaṭṭ al-Riyāḍ - al-Dammām (al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah)
Āl Saʻūd, Mashāʻil bint Muḥammad ibn Saʻūd ibn ʻAbd al-Raḥmān
al-Kuwayt. Waḥdat al-Baḥth wa-al-Tarjamah, Qism al-Jughrāfīyā bi-Jāmiʻat al-Kuwayt. 1986. 263 p.

Alinskite stenopisi
Floreva, Elena
Sofii͡a. Bŭlgarski khudozhnik. 1983. 212 p.

Alinsky's diamond: a novel
McHale, Tom
Philadelphia. Lippincott. [1974]. 345 p.

A l'insu du souvenir
Ben Jelloun, Tahar
Paris. F. Maspero. 1980. 133 p.

al-IntĐaki: riwayah
Khouri, Chakib
Bayrut. Bisan. 2007. 160 p.

al-Intāj al-fikrī al-ʻArabī lil-marʼah al-Kuwaytīyah: bibliyūghrāfīyah mukhtārah : awwal muḥāwalah li-ḥaṣr al-intāj al-fikrī al-ʻArabī lil-marʼah al-Kuwaytīyah
Ṣāfī, ʻAbd al-Riḍā Muḥammad
al-Kuwayt. Yuṭlabu min Muʼassasat al-Waḥdah. 1988. 104 p.

al-Intāj al-fikrī fī Maʻhad al-Idārah al-ʻAmmah
[Riyadh], al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maʻhad al-Idārah al-ʻAmmah, Idārat al-Maktabah. 1986. 301 p.

al-Intāj al-fikrī fī Maʻhad al-Idārah al-ʻĀmmah: bibliyūjrāfīyah mawḍūʻīyah ḥaṣrīyah
[al-Riyāḍ]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maʻhad al-Idārah al-ʻĀmmah, al-Maktabah wa-Markaz al-Wathāʼiq. [1981]. 259 p.

al-Intāj al-fikrī lil-aṭibbāʼ al-ʻArab fī al-ʻaṣr al-ḥadīth
Miṣrī, Muḥammad
al-Qāhirah. Maktabat Gharīb. [1983]. 325 p.

al-Intāj al-ḥayawāni
Ghurāb, Aḥmad ʻAṭīyah
1966. 319 p.

al-Intāj al-ʻIlmī fī Jāmiʻat al-Yarmūk: (bibliyūghrāfīyah)
[Irbid, Jordan]. Jāmiʻat al-Yarmūk, ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī wa-al-Dirāsāt al-ʻUlyā. 1992. 278 p.

al-Intāj al-ʻilmī lil-ʻāmilīn fī al-Jāmiʻah al-Urdunīyah, 1962-1987 (al-Qism al-ʻArabī)
Bakhīt, Muḥammad ʻAdnān
ʻAmmān. al-Jāmiʻah al-Urdunīyah. 1988. 163 p.

al-Intāj al-waṭanī wa-mustaqbal Miṣr al-iqtiṣādī
al-Qāhirah. Jamāʻat Khirrījī al-Maʻhad al-Qawmī lil-Idārah al-ʻUlyā. [1985?]. 527 p.

al-Intāj al-zirāʻī fī 13 ʻām, 1952-1965
Durrah, Ṭāhir Ḥasan
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1965]. 59 p.

al-Intāj al-zirāʻī fī Turkiyā
Lāfī, Ṣabrīyah Aḥmad
Baghdād. al-Jāmiʻah al-Mustanṣarīyah, Maʻhad al-Dirāsāt al-Asiyawīyah al-Afrīqīyah. 1986. 152 p.

al-Intāj fi al-mujtamaʻ al-ishtirākī
ʻUmar, Ḥusayn
[1963?]. 15, 316 p.

al-Intājīyah fī al-iqtiṣād al-qawmī al-Miṣrī wa-subul taḥsīnihā, maʻa al-tarkīz ʻalá qiṭāʻ al-ṣināʻah
Madīnat Naṣr, al-Qāhirah. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Maʻhad al-Takhṭīṭ al-Qawmī. [1991]. 2 v.

al-Intaj wa-al-sĐadirat al-MisĐriyah min mujamadat wa-asĐaơir al-khudĐr wa-al-fakihah wa-muqtrhĐat ziyadat al-qudrah al-tanafusiyah laha bi-al-aswaq al-mahĐalliyah wa-al-almiyah
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. 2002. 209 p.

al-Intaj wa-al-sĐadirat al-MisĐriyah min mujammadat wa-asĐaơir al-khudĐar wa-al-fakihah wa-muqtarahĐat ziyadat al-qudrah al-tanafusiyah la-ha bi-al-aswaq al-mahĐalliyah wa-al-alamiyah
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. 2002. 209 p.

al-Intāj wa-al-thaqāfah
Faraj, al-Sayyid
[1962?]. 64 p.

al-Intāj wa-kafāʼat al-idārah
ʻĪsá, Siwār al-Dahab Aḥmad
[Khartoum]. Markaz Taṭwīr al-Idārah. [1982?]. 37 leaves.

Alintel: la première enquête de Pierre Lesage
Vallee, Jacques
Paris. Mercure de France. 1986. 243 p.

À l'intérieur de la vue: petites proses
Reboul, Jacquette
[Paris]. Chambelland. [1973]. 97 p.

A l'intérieur du chien: roman
Tournier, Jacques
Paris. Grasset. c2002. 107 p.

al-Inṭibāʻāt wa-dawruhā fī qaḍāyā al-salām
Aṣbaḥī, Aḥmad Muḥammad
Dimashq, Sūrīyah. Dār al-Fikr. 1983. 172 p.

al-Intidābān fī al-ʻIrāq Wa-Sūrīyah, Inkiltarā - Faransā
Bayhum, Muḥammad Jamīl
Ṣaydā. Maṭbaʻat al-ʻIrfān. 1931. 137 p.

al-Intifa bi-al-mal al-amm: dirasah muqaranah
Abu Zayd, MuhĐammad Abd al-HĐamid
al-Qahirah. Dar al-NahdĐah al-Arabiyah. 1990. 224 p.

al-IntifadĐah: al-masirah wa-afaq al-mustaqbal
AtĐiyah, Ali Saud
Amman. Dar al-Karmal lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1991. 288 p.

al-IntifadĐah
Ghul, Umar HĐilmi
Nicosia, Cyprus. Muơassasat Ibal lil-Dirasat wa-al-Nashr. 1990. 538 p.

al-IntifadĐah: FilastĐin al-muhĐarrarah am FilastĐin al-Islamiyah-- ??
Jawrashi, SĐalahĐ al-Din
[Tunis]. Dar al-Buraq. [1988]. 143 p.

al-IntifadĐah: turath wa-hĐadĐir wa-mustaqbal zĐafir
Umar, MahĐjub
[S.l.]. al-IttihĐad al-Amm lil-Kuttab wa-al-SĐihĐafiyin al-FilastĐiniyin. [1989]. 341 p.

al-IntifadĐah: al-dam ghalaba al-sayf
Bashiti, Jawad
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1988. 266 p., [16] p. of plates.

al-IntifadĐah: indalaat li-tastamirr-- wa-tastamirru li-tantasĐir
Bashiti, Jawad
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1988. 608 p.

al-IntifadĐah
[S.l. s.n. 1988?]. 359 p., [18] p. of plates.

al-IntifadĐah ala tĐariq al-istiqlal al-FilastĐini
Adwan, Abd al-Jabbar
al-Qahirah. Dar al-Sharq al-AwsatĐ lil-Nashr. <1989- >. v. <2-3 >.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: al-haykal al-tanzĐimi wa-asalib al-amal
Mad£hun, Rabai
Niqusiya, QubrusĐ. Sharq Bris. 1988. 151 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: tarikh wa-hĐadĐir wa-mustaqbal
Mahran, Rashidah
[Tunis. s.n.]. 1989. 368 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: thawrat al-dhat al- hĐadĐariyah
SĐalihĐ, Sulayman
Madinat NasĐr, al-Qahirah. al-Zahraơ lil-Ilam al-Arabi, Qism al-Nashr. 1992. 218 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: yawmiyat wa-wathaơiq
MukahĐhĐal, Ghassan
Bayrut, Lubnan. Sharikat al-Fihrist lil-Intaj al-Thaqafi. 1988-. v. <1 >.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: mustaqbaluha wa-dawruha fi al-tahĐrir
Saơih, Abd al-HĐamid
Amman. Markaz Dirasat al-Sharq al-AwsatĐ. 1991. 132 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: al-judhur, al-waqi, al-afaq : amal Nadwat al-Maktab al-Daơim li-IttihĐad al-MuhĐamin al-Arab, al-dawrah al-ula, Tunis
Jardin Siti, al-Qahirah. Markaz IttihĐad al-MuhĐamin al-Arab lil-BuhĐuth wa-al-Dirasat al-Qanuniyah. [1988]. 198 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah: qiraơah jadidah lil-qadĐiyah
Bayrut, Lubnan. al-Nadi al-Thaqafi al-Arabi. 1988. 216 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah al-kubra, 1987-1988
Nashshash, Abd al-Hadi
[S.l.]. al-IttihĐad al-Amm lil-Kuttab wa-al-SĐihĐafiyin al-FilastĐiniyin, Lajnat al-Amal al-Niqabi. [1988]. 103 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah fi al-adab al-Arabi
Khalil, Ibrahim
Amman. Dar al-Karmal. 1990. 135 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah wa-al-sĐahĐwah al-Arabiyah
Dajani, AhĐmad SĐidqi
MisĐr al-Jadidah, al-Qahirah. Dar al-Mustaqbal al-Arabi. 1988. 195 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah wa-al-tahĐrir
Dajani, AhĐmad SĐidqi
MisĐr al-Jadidah, al-Qahirah. Dar al-Mustaqbal al-Arabi. 1989. 233 p.

al-IntifadĐah al-FilastĐiniyah wa-idarat al-sĐira
Dajani, AhĐmad SĐidqi
MisĐr al-Jadidah, al-Qahirah. Dar al-Mustaqbal al-Arabi. 1990. 386 p.

al-IntifadĐah al-mubarakah: waqaơi wa-abad, 8 Disimbir 1987-8 Abril 1988
HĐamdan, Ghassan
al-Kuwayt. Maktabat al-FalahĐ. 1989. 458 p.

al-IntifadĐah al-mubarakah wa-mustaqbaluha
Jihad, Jihad MuhĐammad
al-Kuwayt. Maktabat al-FalahĐ. 1988. 137 p.

al-IntifadĐah, al-mufawadĐat, al-nizĐam al-iqlimi al-jadid, al-badil al-watĐani al-waqii al-tawhĐidi: la-taqrir al-siyasi al-sĐadir an amal al-Lajnah al-Markaziyah, dawrat al-qaơid al-watĐani al-kabir al-shahid Abd al-Karim HĐamad Qays--Abu Adnan
[West Bank]. al-Jabhah al-Dimuqratiyah li-TahĐrir FilastĐin. 1993. 92 p.

al-IntifadĐah, al-thawrah: dirasah min al-dakhil
AwadĐ, SĐalihĐ
Tunis. al-Zaytunah lil-Ilam wa-al-Nashr. 1988. 142 p.

al-IntifadĐah al-thawriyah fi FilastĐin: al-abad al-dakhiliyah
Ayid, Khalid
Amman, al-Urdun. Dar al-Shuruq. 1988. 131 p.

al-IntifadĐah bi-al-karikatir
Dimashq. al-Ahali. [1988?]. 94 p.

al-IntifadĐah fi amiha al-awwal: al-shuhadaơ wa-al-musĐabun, 9/12/1987-8/12/1988 : dirasah tahĐliliyah ihĐsĐaơiyah
Khalil, Samir Salamah
Amman, al-Urdun. Niqabat al-AtĐibbaơ al-Urduniyah. [1989]. 160 p.

al-IntifadĐah hĐarb al-istiqlal al-FilastĐini
Sulayman, MuhĐammad
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1988. 568 p.

al-IntifadĐah khiyar al-salam al-adil
Sulayman, MuhĐammad ; Bashiti, Jawad
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1988. 344 p.

al-IntifadĐah min khilal bayanat al-Qiyadah al-WatĐaniyah al-MuwahĐhĐadah
[Tunis]. al-HĐurriyah. [1989?]. 207 p.

al-IntifadĐah, rafiat al-tadĐamun al-Arabi
Sulayman, MuhĐammad
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1988. 230 p.

al-IntifadĐah, sanah ula
TĐawalibah, HĐasan MuhĐammad
Amman. Dar al-Karmal, SĐamid. 1990. 141 p.

al-IntifadĐah taktubu sifr al-taơrikh
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1989. 556 p.

al-IntifadĐah tughayyiru al-tarikh
Sulayman, MuhĐammad ; QarqatĐi, FaysĐal ; Abd al-Khaliq, Iyad ; Shadid, Jamal
[S.l.]. al-Ilam al-MuwahĐhĐad, MunazĐzĐamat al-TahĐrir al-FilastĐiniyah. 1988. 607 p.

al-IntifadĐah tutawwiju rub qarn min umr al-munazĐzĐamah
Niqusiya. Muơassasat Bisan lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1989. 560 p.

al-IntifadĐah wa-al-dawlah al-FilastĐiniyah
Khuli, LutĐfi
al-Qahirah. Markaz al-Ahram lil-Tarjamah wa-al-Nashr, Muơassasat al-Ahram. 1988. 352 p.

al-IntifadĐah wa-al-dawlah al-FilastĐiniyah
Khuli, LutĐfi
al-Quds. Wakalat Abu Arafah lil-SĐihĐafah wa-al-Nashr. 1989. 352 p.

al-IntifadĐah wa-al-ilam: mahĐawir al-taghtĐiyah al-ilamiyah li-IntifadĐat al-AqsĐa
Awwad, Nariman
al-Quds. al-RabitĐah al-Dawliyah lil-Qalam. -<2004>. v. <3>.

al-IntifadĐah wa-al-mujtama al-Israơili: tahĐlil fi khidĐamm al-ahĐdath
Bisharah, Azmi
Bayrut. Markaz Dirasat al-WahĐdah al-Arabiyah. 2002. 298 p.

al-IntifadĐah wa-al-qiyadat al-siyasiyah fi al-DĐiffah al-Gharbiyah wa-QitĐa Ghazzah: bahĐth fi al-nukhbah al-siyasiyah
Jarbawi, Ali
Bayrut. Dar al-TĐaliah. 1989. 175 p.

al-IntifadĐah wa-al-taghyirat: dirasah fi athar al-IntifadĐah ala al-hayakil al-iqtisĐadiyah wa-al-ijtimaiyah wa-al-siyasiyah wa-al-diniyah fi al-mujtama al-FilastĐini dakhil al-AradĐi al-FilastĐiniyah al-MuhĐtallah
[Amman. s.n.]. 1990. 59 p.

al-IntifadĐah wa-Israơil: taơthir al-IntifadĐah ala Israơil
Abd Allah, Ghassan
Akka. Muơassasat al-Thaqafah al-FilastĐiniyah. 1990. 123 p.

al-Intifāḍah
Ghūl, ʻUmar Ḥilmī
Nicosia, Cyprus. Muʼassasat ʻĪbāl lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 1990. 538 p.

al-Intifāḍah: thawrah ḥattá al-naṣr
Muḥsin, Hāshim ʻAlī
Dimashq. Dār al-Jalīl. 1984. 592 p.

al-Intifāḍah: al-Abʻād al-iqtiṣādīyah
Rigby, Andrew
Jerusalem. Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. 1988. 28, 19 p.

al-Intifāḍah: al-masīrah wa-āfāq al-mustaqbal
ʻAṭīyah, ʻAlī Saʻūd
ʻAmmān. Dār al-Karmal lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1991. 288 p.

al-Intifāḍah: turāth wa-ḥāḍir wa-mustaqbal ẓāfir
ʻUmar, Maḥjūb
[S.l.]. al-Ittiḥād al-ʻĀmm lil-Kuttāb wa-al-Ṣiḥāfīyīn al-Filasṭīnīyīn. [1989]. 341 p.

al-Intifāḍah
Ṭūq, Jūzīf al-Khūrī
[Lebanon]. [al-Katāʼib al-Lubnānīyah], Iqlīm al-Jubbah-Busharrī, Maktab al-Tawthīq. [1986]. 329 p.

al-Intifāḍah
[S.l. s.n. 1988?]. 359 p., [18] p. of plates.

al-Intifāḍah ʻalá ṭarīq al-istiqlāl al-Filasṭīnī
ʻAdwān, ʻAbd al-Jabbār
al-Qāhirah. Dār al-Sharq al-Awsaṭ lil-Nashr. <1989- >. v. <2-3 >.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah: al-haykal al-tanẓīmī wa-asālīb al-ʻamal
Madʹhūn, Rabaʻī
Nīqūsiyā, Qubruṣ. Sharq Bris. 1988. 151 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah: tārīkh wa-ḥāḍir wa-mustaqbal
Mahrān, Rashīdah
[Tunis. s.n.]. 1989. 368 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah: yawmīyāt wa-wathāʼiq
Mukaḥḥal, Ghassān
Bayrūt, Lubnān. Sharikat al-Fihrist lil-Intāj al-Thaqāfī. 1988-. v. <1 >.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah: al-judhūr, al-wāqiʻ, al-āfāq : aʻmāl Nadwat al-Maktab al-Dāʼim li-Ittiḥād al-Muḥāmīn al-ʻArab, al-dawrah al-ūlá, Tūnis
Jārdin Sītī, al-Qāhirah. Markaz Ittiḥād al-Muḥāmīn al-ʻArab lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Qānūnīyah. [1988]. 198 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah: qirāʼah jadīdah lil-qaḍīyah
Bayrūt, Lubnān. al-Nādī al-Thaqāfī al-ʻArabī. 1988. 216 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah al-kubrá, 1987-1988
Nashshāsh, ʻAbd al-Hādī
[S.l.]. al-Ittiḥād al-ʻĀmm lil-Kuttāb wa-al-Ṣiḥafīyīn al-Filasṭīnīyīn, Lajnat al-ʻAmal al-Niqābī. [1988]. 103 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah fī al-adab al-ʻArabī
Khalīl, Ibrāhīm
ʻAmmān. Dār al-Karmal. 1990. 135 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah wa-al-azmah al-Ṣihyūnīyah: dirāsah fī al-idrāk wa-al-karāmah
Elmessiri, Abdelwahab M
[Cairo]. ʻA.W. al-Misīrī. 1989. 227 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah wa-al-ṣaḥwah al-ʻArabīyah
Dajānī, Aḥmad Ṣidqī
Miṣr al-Jadīdah, al-Qāhirah. Dār al-Mustaqbal al-ʻArabī. 1988. 195 p.

al-Intifāḍah al-Filasṭīnīyah wa-al-taḥrīr
Dajānī, Aḥmad Ṣidqī
Miṣr al-Jadīdah, al-Qāhirah. Dār al-Mustaqbal al-ʻArabī. 1989. 233 p.

al-Intifāḍah al-kubrá: qiṣṣah
ʻUthmān, ʻAlāl
al-Jazaʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1985. 119 p.

al-Intifāḍah al-mubārakah: waqāʼiʻ wa-abʻād, 8 Dīsimbir 1987-8 Abrīl 1988
Ḥamdān, Ghassān
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1989. 458 p.

al-Intifāḍah al-mubārakah wa-mustaqbaluhā
Jihād, Jihād Muḥammad
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1988. 137 p.

al-Intifāḍah al-shaʻbīyah al-Filasṭīnīyah: al-abʻād al-iqtiṣādīyah-al-ijtimāʻīyah
ʻAwdah, Muḥammad Saʻādah
Bayrūt, Lubnān. Dār Ibn Khaldūn. 1989. 247 p.

al-Intifāḍah, al-thawrah: dirāsah min al-dākhil
ʻAwaḍ, Ṣāliḥ
Tūnis. al-Zaytūnah lil-Iʻlām wa-al-Nashr. 1988. 142 p.

al-Intifāḍah al-thawrīyah fī Filasṭīn: al-abʻād al-dākhilīyah
ʻĀyid, Khālid
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Shurūq. 1988. 131 p.

al-Intifāḍah bi-al-kārīkātīr
Dimashq. al-Ahālī. [1988?]. 94 p.

al-Intifāḍah fī ʻāmihā al-awwal: al-shuhadāʼ wa-al-muṣābūn, 9/12/1987-8/12/1988 : dirāsah taḥlīlīyah iḥṣāʼīyah
Khalīl, Samīr Salāmah
ʻAmmān, al-Urdun. Niqābat al-Aṭibbāʼ al-Urdunīyah. [1989]. 160 p.

al-Intifāḍah min khilāl bayānāt al-Qiyādah al-Waṭanīyah al-Muwaḥḥadah
[Tunis]. al-Ḥurrīyah. [1989?]. 207 p.

al-Intifāḍah, sanah ūlá
Ṭawālibah, Ḥasan Muḥammad
ʻAmmān. Dār al-Karmal, Ṣāmid. 1990. 141 p.

al-Intifāḍah wa-al-qiyādāt al-siyāsīyah fī al-Ḍiffah al-Gharbīyah wa-Qiṭāʻ Ghazzah: baḥth fī al-nukhbah al-siyāsīyah
Jarbāwī, ʻAlī
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1989. 175 p.

al-Intifāḍah wa-Isrāʼīl: taʼthīr al-Intifāḍah ʻalá Isrāʼīl
ʻAbd Allāh, Ghassān
ʻAkkā. Muʼassasat al-Thaqāfah al-Filasṭīnīyah. 1990. 123 p.

al-Intifāḍāt al-shaʻbīyah wa-al-ḥarakāt al-taḥrīrīyah fī Tūnis, bayna sanatay (1800 wa-1952)
[Tūnis]. al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr. c1983. 166 p.