al-Irādah
Idrīs, Yūsuf
[Cairo]. Maktabat Miṣr. [1985]. 239 p.

al-Irādah ʻinda al-Muʻtazilah wa-al-Ashāʻirah: dirāsah falsafīyah Islāmīyah
Dāwūd, ʻAbd al-Bārī Muḥammad
al-Aẓārīṭah [Alexandria, Egypt]. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1996. 193 p.

A lira da lida
Nascente, Gabriel José
Florianópolis, SC. FCC Edições. 1997. 173 p.

A lira do povo: versos inéditos do "Poeta-carpinteiro" acompanhados de um in memoriam
Silva, Joaquim Moreira da
[S.l. s.n.]. 1967-. v. <1 >.

A lira em 111 poemas
Vidigal, Geraldo de Camargo
Lisboa. Universitária Editora. 1998. 156 p.

Ali Rıza Karabulut: hayatı ve eserleri, ilim hayatımızdaki yeri ve önemi
Atasoy, Zeynep
[Kayseri?, Turkey. s.n. 199-]. 165 p.

The Ali Rajas of Cannanore
Kurup, K. K. N
Trivandrum. College Book House. 1975. 132 p.

al-ʻIrāk bayna al-Mamālīk wa-al-ʻUthmānīyīn al-Atrāk: maʻa Riḥlat al-Amīr Yashbak min Mahdī al-Dawādār
Ibn Ajā, Muḥammad ibn Maḥmūd ; Duhmān, Muḥammad Aḥmad
Dimashq, Sūriyah. Dār al-Fikr. 1986. 344 p.

A líra ma: vallomások, esszék
Hajnal, Gábor
Budapest. Gondolat. 1968. 451 p.

Aliran: a reform movement dedicated to justice, freedom, and solidarity
Penang. Aliran. 1981. 21 p.

Aliran "Ajaran Wali" di Kampung Cipurut, Desa Cijulang, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis: laporan penelitian
Bandung. Pusat Penelitian, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 1998. iv, 30 p.

Aliran aliran kebatinan di Indonesia
Ibrahim, Abubakar
Darussalam, Banda Aceh. Sekretariat, Jurusan Ilmu Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN Jami'ah Ar-Raniry. 1985. iv, 63 leaves.

Aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia
El Hafidy, M. As'ad
Jakarta. Ghalia Indonesia. 1977. 158 p.

Aliran-aliran sesat di Indonesia
Nugraha, Arifin Surya
Yogyakarta. Banyu Media. 2007. xii, 161 p.

A lira na minha terra: poetas antigos e contemporâneos no Pará
Meira, Clóvis
Belém, Pará. Editora Cejup. 1993-1996. 2 v.

Aliran baru dalam pendidikan dan pengadjaran
Soejono, Ag
Djakarta. "Harapan Masa". [1965?]. 224 p.

Aliran dalam amalan pendidikan menjelang abad ke-21
Juriah Long
Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 1992. 302 p.

Aliran dalam sastera Melayu
A. Rahman Hanafiah
Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors. 1983. 170 p.

Aliran dan paham sesat di Indonesia
Jaiz, Hartono Ahmad
Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2002. xx, 372 p.

Aliran dan perkembangan semasa dalam bidang penterjemahan: ke arah perkongsian sejagat maklumat dan teknologi : prosiding
Kuala Lumpur, Malaysia. Persatuan Penterjemah Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. 1993. ix, 221 p.

Aliran gerakan nasionalisma di-Asia Tenggara
Abdul Rahman Omar
Kota Bharu]. Penerbit PAP. [1969]. 187 p.

Aliran² Islam modern di Indonesia
Nasution, Chadidjah
Jogjakarta. Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga. [1970]. 58 p.

Aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia
Kartapradja, Kamil
Jakarta. Yayasan Masagung. 1985. ix, 233 p.

Aliran kebatinan (mistik) dan perkembangannya
Souʻyb, Joesoef
Medan. Rimbow. 1988. x, 119 p.

Aliran Kebatinan "Perjalanan."
[Jakarta]. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. [1980]. 110 p.

Aliran Kebatinan Perjalanan dan perkembangannya di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung
Hidayat, T. Syarief
[Bandung]. Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran. [1986]. iii, 69 leaves.

Aliran kepercayaan & kebatinan dalam sorotan
Rahnip M
Surabaya. Pustaka Progressif. 1984. 285 p.

Aliran kepercayaan & kebatinan di Indonesia
Ilyas, Abd. Mutholib ; Imam, Abd. Ghofur
Surabaya. Amin. [1988]. 199 p.

Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mistikisme dalam Islam
Hurmain
Pekanbaru. Bumi Pustaka. 1991. ii, 157 p.

Aliran pemikiran masyarakat Islam
Kuala Lumpur. Kor Agama Angkatan Tentera, Kementerian Pertahanan Malaysia. 1999. 251 p.

Aliran Seni dan Kebudayaan
Soerjana, R. H
[Jakarta]. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhahdap Tuhan Yang Maha Esa, Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1980. 8 p.

Aliran sesat dan nabi-nabi palsu: riwayat aliran sesat dan para nabi palsu di Indonesia
Yogaswara, A ; Jalidu, Maulana Ahmad
Yogyakarta. Narasi. 2008. 108 p.

Aliran speaks: being a collection of Aliran's views on various social issues from August 1977 to September 1981
Penang, Malaysia. Aliran Kesedaran Negara. 1981. 391 p.

Aliran Syiʹah di Nusantara
Abubakar Aceh
Jakarta. Islamic Research Institute. 1977. 37 p.

Aliran tenaga dalam Indonesia
Kanzunnudin, Mohammad
Semarang. Yayasan Adhigama. [1997]. x, 153 p.

al-ʻIrāq
Al-Ghassānī, Anwar
London. Riyāḍ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 1991. 94 p.

al-Iraq: ukdhubat al-tahĐrir
FadĐalah, NasĐir
[Manama?. s.n. 2005]. 203 p.

al-Iraq: mushkilat al-hĐadĐir wa-khiyarat al-mustaqbal : dirasah tahĐliliyah an mustawayat talawwuth al-biơah al-tĐabiiyah wa-al-biơah al-ijtimaiyah
HĐannush, Ali
Bayrut. Dar al-Kunuz al-Adabiyah. 2000. 256 p.

al-ʻIrāq: al-wāqiʻ wa-āfāq al-mustaqbal
Ḥillī, Walīd
Bayrūt. Dār al-Furāt. 1992. 448 p.

al-'Irāq
Kunnah, Khalǐl
[1966]. 529 p.

al-Iraq: sĐafahĐat min al-tarikh al-siyasi
Musawi, KazĐim
Dimashq. Dar Alaơ al-Din. 1998. 110 p.

al-Iraq--: ruơyah min qarib
AhĐmad, Khalid MuhĐammad
[Dubayy]. al-Bayan. 2003. 336 p.

al-ʻIrāq, al-arḍ wa-al-nās =: Irak, the land and the people
Ramzī, Nāẓim
[Baghdād. s.n. 1963]. ca. 150 p.

al-Irāq al-ḥadīth
Jamālī, Muḥammad Fāḍil
[1969?]. 237 p.

al-ʻIrāq al-ishtirākī
Khuddūrī, Majīd
Bayrūt, Lubnān. al-Dār al-Muttaḥidah. 1985. 414 p.

al-ʻIrāq al-maghbūn-- wa-tadāʻiyāt Ḥarb al-Khalīj
Shaʻat, Aḥmad Kamāl
[Cairo]. Maktabat Madbūlī. [199-]. 405 p.

al-ʻIrāq al-thāʼir
Shirrī, Muḥammad Bāqir
[Bayrūt]. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. [1963]. 208 p.

al-Iraq balad al-khayrat
Shirazi, MuhĐammad al-Mahdi al-HĐusayni
Bayrut. Muơassasat al-Way al-Islami lil-TahĐqiq wa-al-Tarjamah wa-al-TĐibaah wa-al-Nashr. 1999. 119 p.

al-ʻIrāq balad al-turāth wa-al-muqaddasāt al-Islāmīyah
Marzūq, ʻAbd al-Wahhāb ʻAbd al-Razzāq
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Dīnīyah. [198-]. 114 p.

al-Iraq bayna inqilabayn
Yafi, Abd al-FattahĐ Abu al-NasĐr
Bayrut. Manshurat al-Makshuf. 1938. 149 p.

al-Iraq bi-adasat Imri Salim Lusyan
Lusyan, Imri Salim
[Baghdad. s.n]. 2005-. v. <1>.

al-Iraq-- bidayat al-nihayah: riwayah lil-ahĐdath wa-al-mushahadat al-shakhsĐiyah min 14 Tammuz 1958 ila 8 ShubatĐ 1963 ka-ma yarwiha ahĐad munaffidhiha
Kutubi, SĐiddiq Ismail
Bayrut. al-Dar al-Arabiyah lil-Mawsuat. 2006. 160 p.

al-Iraq fi ahĐadith wa-athar al-fitan: wa-fi akhirihi dirasah taơsĐiliyah li-zĐahirat
Salman, Mashhur HĐasan MahĐmud
Dubayy. Maktabat al-Furqan. 2004. 2 v. (900 p.).

al-ʻIrāq fī ʻahd ʻAbd al-Karīm Qāsim: dirāsah fī al-quwá al-siyāsīyah wa-al-ṣirāʻ al-aydiyūlūjī, 1958-1963
ʻAlī, Muḥammad Kāẓim
Baghdād, al-ʻIrāq. Maktabat al-Yaqẓah al-ʻArabīyah. [1989]. 397 p.

al-ʻIrāq fī ʻahd al-Ḥajjāj ibn Yūsuf al-Thaqafī: min al-nāḥiyah al-siyāsīyah wa-al-idārīyah, 75-95 H, 694-714 H [i.e. M]
Ṭāhā, ʻAbd al-Wāḥid Dhannūn
Mawṣil, ʻIrāq. Maktabat Bassām. 1985. 304 p.

al-ʻIrāq fī al-ʻahd al-Jalāʼirī, 738-814 H / 1337-1411 M: dirāsah fī awḍāʻihi al-idārīyah wa-al-iqtiṣādīyah
ʻĀnī, Nūrī ʻAbd al-Ḥamīd
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1986. 398 p.

al-Iraq fi al-qalb
Qasimi, Ali
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 2004. 287 p.

al-ʻIrāq fī al-tārīkh
Baghdād. [s.n.]. 1983. 778 p.

al-ʻIrāq fī al-wathāʼiq al-Barīṭānīyah, 1905-1930
Qazānjī, Fuʼād
Baghdād. Dār al-Maʼmūn lil-Tarjamah wa-al-Nashr. 1989. 155 p., [12] p. of plates.

al-Iraq fi zĐill al-ihĐtilal: mahĐadĐir Majlis al-HĐukm al-Intiqali
Daffai, AhĐmad al-HĐajj Hashim
[Baghdad?. s.n. 2004?]. 426 p.

al-Iraq fi zaman al-istithnaơ
YahĐya, Uqab
al-Jazaơir. Dar al-Kitab al-Arabi. 1999. 320 p.

al-ʻIraqīyāt
Riḍā, Aḥmad
[s.l. s.n.]. 1912 or 1913 - (. v.

al-ʻIrāqīyūn fī Miṣr: fī al-qarn al-sābiʻ al-Ḥijrī
Sālim, Saḥar al-Sayyid ʻAbd al-ʻAzīz
al-Iskandarīyah. Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah. 1991. 160 p.

al-ʻIrāq nuqṭah-- awwal al-saṭr
Ḥaṭṭāb, Sulṭān
ʻAmmān. Dār al-ʻUrūbah lil-Dirāsāt. 1993. 443 p.

al-ʻIrāq, shahādah siyāsīyah: 1908-1930
Jamīl, Ḥusayn
Landan. Dār al-Lām. 1987. 310 p.

al-Iraq tahĐta al-ihĐtilal al-Amriki: mahĐadĐir Majlis al-HĐukm al-Intiqali, 4/1/2004-5/5/2004
Daffai, AhĐmad al-HĐajj Hashim
Bayrut. Dar al-TĐaliah lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2005. 279 p.

al-ʻIrāq wa-al-Khalīj al-ʻArabī fī al-dawrīyāt al-ʻArabīyah
[Basra]. Jāmiʻat al-Baṣrah, Markaz Dirāsāt al-Khalīj al-ʻArabī. 1979. 115 Leaves.

al-Iraq wa-al-mintĐaqah bada al-hĐarb: qadĐaya iadat al-imar al-iqtisĐadi wa-al-ijtimai : buhĐuth wa-munaqashat wa-tawsĐiyat warshat al-amal allati nazĐzĐamat£ha Lajnat al-Umam al-MuttahĐidah al-IqtisĐadiyah wa-al-Ijtimaiyah li-Gharbi Asiya
Abdel-Fadil, Mahmoud
Bayrut. Markaz Dirasat al-WahĐdah al-Arabiyah. 2004. 333 p.

al-ʻIrāq wa-al-mujtamaʻ al-dawlī
Dimashq. Lajnat al-Difāʻ ʻan Ḥuqūq al-Insān fī al-ʻIrāq. 1991. 29, 26 p.

al-ʻIrāq wa-al-qaḍīyah al-Filasṭīnīyah, 1932-1941
Jabbār, ʻAbbās ʻAṭīyah ; Hayʼat Kitābat al-Tārīkh (Iraq)
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1990. 77 p.

al-ʻIrāq wa-al-qaḍīyah al-Filasṭīnīyah, 1932-1941
Jabbār, ʻAbbās ʻAṭīyah
[S.l. s.n.]. 1983. 615, 8 p.

al-Iraq wa-rihan al-mustaqbal
Janabi, Maytham
Dimashq. Dar al-Mada lil-Thaqafah wa-al-Nashr. 2006. 390 p.

A lire de Venise à Florence: Venise, aquarelles et poèmes de Françoise-Solal Pansu
Pansu, Françoise
Lyon. F.-S. Pansu. 1988. 127 p.

A Lireuse: roman
Duret, Alain
Les Lilas (12, rue Henri Barbusse, 93260). A. Duret. 1978. 237 p.

al-ʻIrfān
Ḥasrat, Muḥammad ʻAbdulqadīr Ṣiddīqī Qādirī ; Ṣiddīqī, Abūlfaiz̤ Muḥammad Anvāruddīn
Ḥaidarābād. Idārah-yi Tajallīyāt-i Kitāb va Sunnat. 1980. 464 p.

al-ʻIrfān al-Islāmī bayna naẓarīyāt al-bashar wa-baṣāʼir al-waḥy
Mudarrisī, Muḥammad Taqī
[Damacsus]. al-Markaz al-Thaqāfī al-Islāmī. 1405 [i.e. 1985]. 424 p.

al-Irfani wa-al-isĐtĐilahĐ al-nahĐwi al-Arabi
Qarirah, Tawfiq
Mannubah. Kulliyat al-Adab wa-al-Funun wa-al-Insaniyat. [2007?]. 209 p.

al-ʻIrfān min uṣūl al-Qurʼān
Ṭāhir, Muḥammad ; ʻĀrif, Sulṭān Ghanī
Lāhūr. Dār al-Qurʼān. 1980. 6, 188 p.

al-Irhāb
Fawdah, Faraj
al-Qāhirah. Dār Miṣr al-Jadīdah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1988. 125 p.

al-Irhab: ruơyah khasĐsĐah
Hirfi, MuhĐammad ibn Ali
[Riyadh?]. Maktabat Dar al-Maalim al-Thaqafiyah. [2005?]. 132 p.

al-Irhab: budhuruhu wa-buthuruh, zamanuhu wa-makanuhu wa-shukhusĐuh
HĐadidi, Hisham
al-Qahirah. al-Dar al-MisĐriyah al-Lubnaniyah. 2000. 439 p.

al-Irhab: dirasah fiqhiyah fi al-tashri al-jinaơi al-Islami
HĐammudah, MuntasĐir Said
al-AzaritĐah, al-Iskandariyah. Dar al-Jamiah al-Jadidah. 2008. 242 p.

al-Irhab: rawafiduh-- asbabuhu al-fikriyah-- ilajuh, aqwal al-ulamaơ fih
Mawjan, AhĐmad ibn HĐusayn ibn Abd Allah
Jiddah. Sana al-Faruq lil-Nashr. 2004. 234 p.

al-Irhab: hĐukmuh, wa-atharuh, wa-asbabuh, wa-ilajuh
Samail, MuhĐammad ibn AhĐmad ibn Abd al-Aziz
[al-RiyadĐ]. MuhĐammad ibn AhĐmad al-Samail. 1426- [2005 or 2006-]. v. <1>.

al-Irhab: dawafiuhu wa-ilajuh
Shuwayir, MuhĐammad ibn Sad
al-RiyadĐ. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Thaqafah wa-al-Ilam, al-Nadi al-Adabi bi-al-RiyadĐ. 2004. 347 p.

al-Irhab afat al-asĐr: madha qala anhu al-ulamaơ wa-al-mashayikh wa-al-mufakkirun wa-al-tarbawiyun wa-bi-madha wasĐafuh
Uqayl, Uqayl ibn Abd al-RahĐman
[al-RiyadĐ]. Uqayl ibn Abd al-RahĐman ibn MuhĐammad al-Uqayl. 2004. 432 p.

al-Irhab al-alami: man yasĐnauh? : al-Yahud, al-NasĐara, al-Arab : wa-man yamnauh? : al-hĐurub, al-aql, al-din
Ibn Abd al-Hadi, Abd al-Mahdi ibn Abd al-Qadir
al-Ajuzah [Giza]. Maktabat al-Iman. 2002. 176 p.

al-Irhāb al-dawlī: maʻa dirāsah lil-ittifāqīyāt al-dawlīyah wa-al-qarārāt al-ṣādirah ʻan al-munaẓẓamāt al-dawlīyah
ʻAbd al-Hādī, ʻAbd al-Azīz Mukhaymar
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1986. 415 p.

al-Irhab al-dawli wa-al-adalah al-jinaơiyah =: Le terrorisme international et la justice penale : dirasah tahĐliliyah qanuniyah malumatiyah muqaranah min khilal al-fiqh wa-al-ijtihad wa-al-dirasat wa-al-nusĐusĐ al-qanuniyah wa-al-ittifaqiyat wa-al-muahadat al-dawliyah
Shalala, Nazih Naim
Bayrut. Manshurat al-HĐalabi al-HĐuquqiyah. 2003. 255 p.

al-Irhāb al-dawlī wa-ʻamalīyāt inqādh al-rahāʼin
Darwīsh, Ḥishmat
[Giza]. Madbūlī al-Ṣaghīr. [1997]. 148 p.

al-Irhab al-dawli wa-ikhtitĐaf al-tĐaơirat fi dĐawơ al-qanun al-dawli al-muasĐir: dirasah nazĐariyah tatĐbiqiyah ala al-ahĐdath al-dawliyah al-jariyah (Lukirbi, al-itidaơ ala al-Wilayat al-MuttahĐidah al-Amrikiyah)
Mutawalli, Rajab Abd al-Munim
[Egypt. s.n.]. 2001/2002 [i.e. 2001]. 237 p.

al-Irhāb al-dawlī wa-mushkilāt al-taḥrīr wa-al-thawrah fī al-ʻālam al-thālith
Harb, Usāmah al-Ghazālī
Jārdīn Sītī, al-Qāhirah. Markaz Ittiḥād al-Muḥāmīn al-ʻArab lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Qānūnīyah. [1986]. 117 p.

al-Irhab al-dawli wa-zayf Amrika wa-Israơil fi zĐill Qanun al-Uqubat wa-al-qanun al-dawli al-amm
Shams, MahĐmud ; Shami, Umar
Dimashq. MahĐmud Zaki Shams. 2003. 624 p.

al-Irhab al-fikri lil-ilam
AqtĐash, Nashơat
al-Khalil. Markaz al-WatĐan. c1999. 157 p.

al-Irhab al-imbiryali
MisĐri, MuhĐammad
TĐarabulus, al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al-Shabiyah al-Ishtirakiyah. al-Munshaơah al-Ammah lil-Nashr wa-al-Tawzi wa-al-Ilan. 1982. 444 p.

al-Irhāb al-Khumaynī: tashwīh lil-Islām wa-ḥarb ʻalá al-insānīyah : risālah muwajjahah ilá al-raʼy al-ʻāmm al-ʻArabī
Ghazālī, ʻAbd al-Munʻim
[S.l. s.n. 1982?]. 88 p.

al-Irhab al-SĐihyuni: aqidat mujtama wa-tarikh dawlah
Laddawi, MusĐtĐafa Yusuf
Bayrut. Dar al-Hadi. 2007. 472 p.

al-Irhāb al-Ṣihyūnī wa-al-sayṭarah ʻalá al-qarār al-dawlī: Fūlk Birnādūt, Ḍāgh Hamarshūld, Kūrt Faldhāyim, al-Jinirāl Karl Hūrn, al-Jinirāl Hāns
Hijazi, Arafat
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Ṣabāḥ. [1986]. 154 p.

al-Irhab al-siyasi
KhuraybitĐ, Abd al-Majid Ibrahim
Dawlat al-Kuwayt. [s.n.]. 2006. 143 p.

al-Irhāb al-siyāsī: baḥth fī uṣūl al-ẓāhirah wa-abʻādihā al-insānīyah
ʻAkrah, Adūnīs
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Ṭalīʻah. 1983. 176 p.

al-Irhāb al-siyāsī wa-al-qānūn al-jināʼī
Ṣidqī, ʻAbd al-Raḥīm
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah al-ʻArabīyah. 1985. 107 p.

al-Irhab-- al-zĐahirah wa-abaduha al-nafsiyah
Ibrahim, Majid Muris
al-Abyar, al-Jazaơir. ANEP. 2005. 509 p.

al-Irhab fi al-inash
Shuhayb, Abd al-Qadir
al-Qahirah. Muơassasat Dar al-Shab. 2000. 208 p.

al-Irhābīyūn al-awāʼil: jīrānunā al-judud!
Abū Dhikrī, Wajīh
al-Qāhirah . al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīth. [1987]. 329 p.

al-Irhāb wa-al-ḥarb al-nafsīyah al-Īrānīyah
Sumaysim, Ḥamīdah
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1989. 116 p.

al-Irhab wa-al-irhab al-mudĐadd: dirasah fi mafhum al-irhab wa-anwaihi wa-asbabihi wa-al-kifahĐ al-musallahĐ dĐidda al-ihĐtilal
Fatlawi, Suhayl HĐusayn
Bayrut. Dar al-Fikr al-Arabi. 2005. 288 p.

al-Irhāb wa-al-irhāb al-siyāsī
Qaddafi, Muammar
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah. al-Markaz al-ʻĀlamī li Dirāsāt wa-Abḥāth al-Kitāb al-Akhḍar. [1988?]. 165 p.

al-Irhāb wa-al-ʻunf al-siyāsī
Sammāk, Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. al-Sharikah al-ʻĀlamīyah lil-Kitāb. [1987]. 143 p.

al-Irhāb-- wa-al-ʻunf al-siyāsī
ʻIzz al-Dīn, Aḥmad Jalāl
al-Qāhirah. Dār al-Ḥurrīyah. 1986. 226 p.

al-Irhāb wa-al-ʻunf fī al-fikr al-Ṣihyūnī
Yāghī, Ismāʻīl Aḥmad
[Riyadh]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Wizārat al-Taʻlīm al-ʻĀlī, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd al-Islāmīyah, Idārat al-Thaqāfah wa-al-Nashr. [1986]. 113 p.

al-Irhab wa-hĐurub al-tahĐrir al-watĐaniyah
HĐasanayn, Imam
al-Qahirah. Dar MisĐr al-MahĐrusah. 2002. 289 p.

al-Irhaq al-khallaq
Ibrahim, Abd Allah Ali
al-KhartĐum. Dar Azzah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 80 p.

A lírica de Augusto dos Anjos
Lyra, João ; Anjos, Augusto dos
[Rio de Janeiro]. Editôra Leitura. [1966]. 120 p.

A lírica de Luís de Camões: textos escolhidos
Camões, Luís de
Lisboa. Seara Nova. 1981. 200 p.

A Lírica galego-portuguesa: (textos escolhidos)
Gonçalves, Elsa ; Ramos, Maria Ana
Lisboa. Editorial Comunicação. 1983 [i.e. 1984]. 368 p.

A lírica trovadoresca: (estudo, antologia crítica, glossário)
Spina, Segismundo
Rio de Janeiro. Grifo. 1972. 454 p.

A lirikus 123 epilogja: Babits-parafrazisok
Bathori, Csaba
Budapest. Napkut. 2006. 146 p.

A lírikus Zrínyi
Kovács, Sándor Iván
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1985. 465 p., [16] p. of plates.

Alirio Palacios: memorias del latifundio : memories of the homestead
Arráiz, Antonio ; Palacios, Alirio
Caracas. Galería Freites. 1986. 46 p.

Alirio Palacios: xilografias y concretografias, 1994-1999
Palacios, Alirio
Caracas. Museo de Bellas Artes. c1999. 104 p.

Alirio Rodríguez
Rodríguez, Alirio
[Venezuela?]. E. Armitano. [1979?]. 181 p.

Alirio Rodríguez: Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, abril 1978 : parábola del hombre
Rodríguez, Alirio
[Caracas]. El Museo. [1978]. [36] p.

Ali Riza Kosova
Kasapi, Vangjel
Shkodër. Shtëpia Botuese "Camaj-Pipa". 1996. 293 p.

al-Irsāl: baḥth fiqhī muqāran
Jubūrī, Ḥusayn Khalaf
al-Ṭāʼif, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktabat al-Ṣadīq. 1989. 119 p.

al-Irsālīyāt al-tabshīrīyah: kitāb yabḥathu fī nashʼat al-tabshīr wa-tatawwurihi wa-ashhar al-irsālīyāt al-tabshīrīyah wa-manāhijihā
Shalabī, ʻAbd al-Jalīl ʻAbduh
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. [1987]. 255, [1] p.

al-Irshād al-ijtimāʻī: al-usus al-naẓarīyah wa-al-taṭbīqāt al-ʻamalīyah
Khashshāb, Aḥmad
al-Qāhirah. Maktabat al-Qāhirah al-Ḥadīthah. [1963?]. 435 p.

al-Irshād al-Nafsī wa-al-Tarbawī bi-Dawlat al-Kuwayt min ajl al-tanmiyah, 19-22 Mārs, 1984, al-Kuwayt
[Kuwait]. Muʼassasat al-Kuwayt lil-Taqaddum al-ʻIlmī. 1986. 528 p.