Al-Islam unity & leadership
Muhammad, Warith Deen
[Calumet City, Ill. W. Deen Mohammed. c1991]. 176 p.

al-Islām wa-Ahl al-Dhimmah
Kharbūṭī, ʻAl ̄Ḥusnī
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1969. 262 p.

al-Islām wa-al-adyān: dirāsah muqāranah
Ḥilmī, Muṣṭafá
Muḥarram Bik, al-Iskandarīyah. Dār al-Daʻwah lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1990. 247 p.

al-Islām wa-al-ʻalāqāt al-dawlīyah: namūdhaj Aḥmad ibn Khālid al-Nāṣirī
Ḥusnī, ʻAbd al-Laṭīf
al-Dār al-Bayḍāʼ. Afrīqiyā al-Sharq. c1991. 227 p.

al-Islām wa-al-ʻalāqāt al-dawlīyah fī al-silm wa-al-ḥarb: dirāsah muqāranah
Abū Atlah, Khadījah Aḥmad
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1983. 239 p.

al-Islām wa-al-ʻalmānīyah
Ṭāhā, al-Saʻīd
[Egypt]. al-S. Ṭāhā. [1988?]. 315 p.

al-Islām wa-al-ʻalmānīyah wajhan li-wajh: radd ʻilmī ʻalá D. Fuʼād Zakarīyā wa-jamāʻat al-ʻalmānīyah
Qaraḍāwī, Yūsuf
al-Qāhirah. Dār al-Ṣaḥwah. 1987. 244 p.

al-Islām wa-al-amn al-dawlī
Sammān, Muḥammad ʻAbd Allāh
al-Qāhirah. M.ʻA.A al-Sammān. 1952. 199 p.

al-Islām wa-al-aqallīyāt: al-māḍī-- wa-al-ḥāḍir-- wa-al-mustaqbal
ʻImārah, Muḥammad
al-Qāhirah. Maktabat al-Shurūq al-Dawlīyah. 2003. 71 p.

al-Islām wa-al-ʻaql
Maḥmūd, ʻAbd al-Ḥalīm
[al-Qāhirah]. Dār al-Kutub al-Ḥadīthah. [1966]. 165 p.

al-Islām wa-al-ʻaṣr
[1972]. 237 p.

al-Islam wa-al-awlamah--: al-munazalah : al-alamiyah al-Islamiyah wa-al-awlamah al-bashariyah bayna al-sunan al-rabbaniyah wa-al-tadafu al-insani
Dallal, Sami MuhĐammad SĐalihĐ
al-RiyadĐ. Majallat al-Bayan. 2004. 337 p.

al-Islām wa-al-baʻth al-qawmī
Qāsim, ʻAwn al-Sharīf
Bayrūt. Dār al-Qalam. 1980. 216 p.

al-Islam wa-al-biơah
MuhĐammad, MuhĐammad Mursi
al-RiyadĐ. Akadimiyat Nayif al-Arabiyah lil-Ulum al-Amniyah. 1999. 257 p.

al-Islām wa-al-bīʼah
Qāḍī, ʻAbd al-Wāḥid Ismāʻīl
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. 1991. 127 p.

al-Islām wa-al-dawlah
Ṭablīyah, al-Quṭb Muḥammad al-Quṭb
[al-Maʻādī, al-Qāhirah]. Q.M.Q. Ṭablīyah. 1982-. v. <1 >.

al-Islām wa-al-dawlah al-ʻaṣrīyah
Najjār Ḥusayn Fawzī
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1987. 158 p.

al-Islam wa-al-dawlah al-madaniyah
Bayyumi, Abd al-MutĐi MuhĐammad
[Cairo]. Dar al-Hilal. 2005. 295 p.

al-Islām wa-al-dawlah, aw, Ḥaqīqat al-ḥukm fī al-Islām
Wazzānī, Muḥammad Ḥasan
Fās, al-Maghrib. Muʼassasat Muḥammad Ḥasan al-Wazzānī. 1987. 214 p.

al-Islām wa-al-duwal al-Islāmīyah bi-al-Jazīrah al-ʻArabīyah wa-al-ʻIrāq min maṭlaʻ al-Islām ḥattá al-ān
Shalabī, Aḥmad
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1982. 636 p.

al-Islām wa-al-duwal al-Islāmīyah ghayr al-ʻArabīyah bi-Āsiyā: Īrān-Afghānistān-al-Bākistān Banjalādisḥ-Mālāyziyā-Indūnīsiyā, min maṭlaʻ al-Islām ḥattá al-ān : al-aqallīyāt al-Islāmīyah wa-mushkilātuhā bi-al-Hind wa-al-Ittiḥād al-Sūvyītī wa-al-Ṣīn wa-al-Filibbīn wa-Singhāfūrah
Shalabī, Aḥmad
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1983. 8, 651 p.

al-Islām wa-al-fikr al-ʻilmī: naẓrat al-Islām ilá al-kawn, al-sababīyah fī al-Qurʼān wa-ʻinda al-mufakkirīn
Mubārak, Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Fikr. 1978. 136 p.

al-Islām wa-al-fikr al-muʻāṣir: buḥūth wa-maqālāt
Marzūq, Ḥilmī ʻAlī
Bayrūt. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1982. 173 p.

al-Islām wa-al-fikr al-munḥarif
ʻAbd al-Khāliq, Aḥmad
[Cairo. s.n.]. 1983. 208 p.

al-Islam wa-al-funun
Murad, Barakat MuhĐammad
al-Shariqah. Daơirat al-Thaqafah wa-al-Ilam. 2007. 688 p.

al-Islam-- wa-al-Gharb: qadĐaya wa-mawaqif
Azzuzi, HĐasan
[Rabat?. s.n]. 1998. 106 p.

al-Islam wa-al-gharb: min al-taayush ila al-tasĐadum
MusĐtĐafa, Halah
al-Qahirah. Dar MisĐr al-MahĐrusah. 2002. 123 p.

al-Islam wa-al-Gharb: ma bada 11 Sibtambir 2001
Ulayyan, Abd Allah Ali
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 2005. 207 p.

al-Islām wa-al-Gharb: (maḥāwir al-taḥaddī wa-shurūṭ al-muwājahah)
Warāgilī, Ḥasan
Ṭanjah. Muʼassasat al-Taghlīf. 1987. 59 p.

al-Islam wa-al-Gharb fi kitabat al-gharbiyin
Najjar, Zaghlul Raghib MuhĐammad
Madinat al-Sadis min Uktubir [Giza]. NahdĐat MisĐr lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2003. 282 p.

al-Islam wa-al-Gharb wa-al-awlamah
Urid, HĐasan
al-RabatĐ. Jaridat al-Zaman. 1999. 126 p.

al-Islām wa-al-Gharb wajhan li-wajh
Nimr, ʻAbd al-Munʻim
Bayrūt, Lubnān. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1982. 388 p.

al-Islām wa-al-ghazw al-fikrī
Khafājī, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim ; Sharaf, ʻAbd al-ʻAzīz, al-Duktūr
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1991. 255 p.

al-Islām wa-al-Ḥabashah ʻabra al-tārikh
Ghayth, Fatḥī
[al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1967]. 8, 391 p.

al-Islām wa-al-ḥaḍārah al-ʻArabīyah fī Āsiyā al-Wusṭá: bayna al-fatḥayn al-ʻArabī wa-al-Turkī, 21-447 H
Maḥmūd, Ḥasan Aḥmad
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [198-]. 5, 282 p.

al-Islām wa-al-ḥaḍārah al-insānīyah
Khafājī, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
Bayrūt. Dār al-Kitāb al-Lubnānī. [1973]. 366 p.

al-Islām wa-al-ḥaḍārah al-Islāmīyah fī Nījīriyā
Ibrāhīm, ʻAbd Allāh ʻAbd al-Rāziq
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1984]. 8, 353 p.

al-Islām wa-al-ḥadārah wa-dawr al-shabāb al-Muslim: abḥāth wa-waqāʼiʻ al-liqāʼ al-Rābiʻ lil-Nadwah al-ʻĀlamīyah lil-Shabāb al-Islāmī, al-munʻaqid fī al-Riyāḍ min 20-27 Rabīʻ al-Thānī 1399 H al-muwāfiq min 18-25 Mārs 1979 M
al-Riyāḍ. al-Nadwah. 1985-1986. 2 v.

al-Islam wa-al-hĐadĐarah al-gharbiyah
HĐusayn, MuhĐammad MuhĐammad
Makkah. Dar al-Risalah. 1993. 316 p.

al-Islam wa-al-hĐadĐarah al-gharbiyah
Khuli, MuhĐammad Ali
SĐuwaylihĐ, al-Urdun. Dar al-FalahĐ lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 163 p.

al-Islam wa-al-hĐadathah: tajribat MuhĐammad Abduh
Id, Abd al-Razzaq
Baghdad. Mahad al-Dirasat al-Istiratijiyah. 2006. 80 p.

al-Islam wa-al-hĐayah al-jinsiyah: dirasah tahĐliliyah mustamaddah min al-Quran al-karim
Ibn al-Sharif, MahĐmud
Bayrut, Lubnan. Dar wa-Maktabat al-Hilal. 1983. 127 p.

al-Islam wa-al-hĐayah al-zawjiyah
Sharqawi, Uthman al-Said
[al-Qahirah. Dar al-Kitab al-Arabi lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 1967]. 180 p.

al-Islam wa-al-hĐurriyah: al-iltibas al-tarikhi
Sharafi, MuhĐammad
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Fanak. 2000. 248 p.

al-Islām wa-al-ḥaqq
Baqarī, Aḥmad Māhir
Iskandarīyah. al-Maktab al-Jamiʻī al-Ḥadīth. 1984. 159 p.

al-Islām wa-al-ḥarakah al-niqābīyah
Bannā, Jamāl
[Cairo?. s.n. ]. 1981. 134 p. ; 19 cm.

al-Islām wa-al-ḥarb
Ḥusayn, Abū Labābah
al-Riyāḍ. Dār al-Liwāʼ. 1979. 112 p.

al-Islām wa-al-ḥarb al-dīnīyah
ʻImārah, Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Waḥdah. 1982. 148 p.

al-Islām wa-al-ḥayāh: āyāt min al-Qurʼān al-karīm wa-aḥādīth lil-Rasūl ṣalla Allāh ʻalayhi wa-sallam
Aḥmad, Ḥamīd Rashīd
[Baghdad. s.n.]. 1987. 200 p.

al-Islām wa-al-ḥayāh
Mūsá, Muḥammad Yūsuf
[1961]. 310 p.

al-Islām wa-al-ḥayāh al-jinsīyah: dirāsah taḥlīlīyah mustamaddah min al-Qurʻān al-karīm
Ibn al-Sharīf, Maḥmūd
Bayrūt, Lubnān. Dār wa-Maktabat al-Hilāl. 1983. 127 p.

al-Islām wa-al-ḥayāh al-jinsīyah: dirāsah taḥlīlīyah mustamaddah min al-Qurʼān al-karīm
Ibn al-Sharīf, Maḥmūd
[al-Qāhirah]. Maktabat al-Anglū al-Miṣrīyah. [1960]. 115 p.

al-Islām wa-al-ḥayāh al-zawjīyah
Sharqāwī, ʻUthmān Saʻīd
[al-Qāhirah. Dār al-Kitāb al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1967]. 180 p.

al-Islām wa-al-ḥizbīyah: lā ḥizbīyah fī al-Islām wa-lā Islām maʻa al-taḥazzub
Muḥammad, ʻĀʼishah
[Tripoli, Libya]. Jamʻīyat al-Daʻwah al-Islāmīyah al-ʻĀlamīyah. 1991. 138 p.

al-Islam wa-al-iktishafat al-hĐadithah
Baqir, MuhĐammad Amin
Qum. al-MatĐbaah al-Ilmiyah. 1412 [1991]. 248 p.

al-Islām wa-al-ʻilāj al-nafsī al-ḥadīth
ʻĪsawī, ʻAbd al-Raḥmān
Bayrūt. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. [1988]. 262 p.

al-Islām wa-al-ʻilm al-tajrībī
Suwaydī, Yūsuf
al-Ṣafāt, al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1980. 221 p.

al-Islām wa-al-Imām
Maḥmūd, ʻAbd al-Ḥalīm
[al-Qāhirah]. Dār al-Kutub al-Ḥadīthah. [1969]. 310 p.

al-Islām wa-al-insān: muqāranah bayna al-adyān al-thalāthah : al-Yahūdīyah, al-Naṣrānīyah, al-Islām
Barrī, ʻAbd Allāh
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat Nawfal. 1987. 241 p.

al-Islām wa-al-insān
Ṣaʻb, Ḥasan
Bayrūt, Lubnān. Dār al-ʻIlm lil Malāyīn. 1981. 160 p.

al-Islām wa-al-insān
ʻAwaḍayn, Ibrāhīm
[Cairo. s.n.]. 1986. 342 p.

al-Islām wa-al-insān al-muʻāṣir
Raḍwān, Fatḥī
Miṣr. Dār al-Maʻārif. 1975. 253 p.

al-Islām wa-al-insānīyah
Niyāzī, ʻAbd al-Karīm
Bayrūt. Markaz al-Ṣaff al-Iliktirūnī. 1987. 345 p.

al-Islām wa-al-iqtiṣād: dirāsah fī al-manẓūr al-Islāmī li-abraz al-qaḍāyā al-iqtṣādīyah wa-al-ijtimāʻīyah al-muʻāṣirah
Najjār, ʻAbd al-Hādī ʻAlī
al-Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb. [1983]. 284 p.

al-Islām wa-al-iqtiṣād
Sharabāṣī, Aḥmad
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1965]. 276 p.

al-Islām wa-al-iṣlāḥ al-ijtimāʻī
ʻAbd Allāh, Muḥammad al-Mubārak
al-Kharṭūm. al-Maṭbaʻah al-Ḥukūmīyah. [198-?]. 179, [9] p.

al-Islām wa-al-istibdād al-siyāsī
Ghazālī, Muḥammad
[Cairo]. Yuṭlabu min Dār al-Kutub al-Islāmīyah. 1984. 227 p.

al-Islām wa-al-istishrāq
Zahr al-Dīn, Ṣāliḥ
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Nadwah al-Jadīd. 1991. 311 p.

al-Islām wa-al-ittijāhāt al-ʻilmīyah al-muʻāṣirah
Farghal, Yaḥyá Hāshim Ḥasan
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1984]. 230 p.

al-Islām wa-al-Jāhilīyah
Maudoodi, Syed Abul ʻAla
[Bayrūt]. Dār al-Fikr. [1967?]. 58 p.

al-Islām wa-al-Jāhilīyah fī shiʻr Banī Umayyah
Ḥamādah, Shawqī ʻAbd al-Ḥalīm
[S.l. s.n.]. 1982. 202 p.

al-Islām wa-al-jins
Bū Ḥudaybah, ʻAbd al-Wahhāb
[Cairo]. Maktabat Madbūlī. [1986/1987 i.e. 1987]. 346 p.

al-Islām wa-al-Khidmah al-ijtimāʻīyah
Nuwayrah, Fuʼād ʻAbd Allāh
[1960.]. 270 p.

al-Islām wa-al-khilāfah
Kharbūṭlī, ʻAlī Ḥusnī
Beirut. Dār Bayrūt. 1969. 295 p.

al-Islam wa-al-khilafah fi al-asĐr al-hadith
SĐaidi, HĐazim Abd al-Mutaal
[Cairo]. Maktabat al-Adab wa-MatĐbaatuha. 1985. 367 p.

al-Islām wa-al-khilāfah fī al-ʻaṣr al-hadīth
Ṣaʻīdī, Ḥāzim ʻAbd al-Mutaʻal
[Cairo]. Maktabat al-Ādāb wa-Maṭbaʻatuhā. 1985. 367 p.

al-Islām wa-al-khuḍrah al-bīʼīyah: masrad mutʻaddid al-lughāt lil-āyāt al-karīmah ʻan al-nabāt
Dawlat al-Kuwayt. Majlis Ḥimāyat al-Bīʼah. 1407 [1986]. 111 p.

al-Islām wa-al-mabādiʼ al-mustawradah
Nimr, ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1981. 181 p.

al-Islām wa-al-madhāhib al-falsafīyah
Ḥilmī, Muṣṭafá
al-Iskandarīyah. Dār al-Daʻwah. 1985. 304 p.

al-Islām wa-al-manhaj al-tārīkhī
ʻUlabī, Aḥmad Suhayl
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1975. 196 p.

al-Islām wa-al-marʼah
Afghānī, Saʻīd
Dimashq. Dār al-Fikr. [1964]. 130 p.

al-Islām wa-al-marʼah
Nashshār, Ibrāhīm ʻAlī Muṣṭafá
[Cairo]. Hayʼat ʻUlamāʼ al-Waʻẓ bi-al-Azhar. 1982. 248 p.

al-Islām wa-al-masʼalah al-jinsīyah
Qaysī, Marwān Ibrāhīm
[Amman]. M. I. al-Qaysī. 1985. 124 p.

al-Islām wa-al-Masīḥīyah
Bakrī, Muṣṭafá Ḥasan
1966. 112 p.

al-Islām wa-al-Masīḥīyah fī al-mīzān
Hāshim, Sharīf Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Wafāʼ. 1988. 711 p.

al-Islām wa-al-Masīḥīyah wa-ṣirāʻ al-quwá baynahumā fī al-ʻUṣūr al-Wusṭá
Yūsuf, Jūzīf Nasīm
al-Azārīṭah [Alexandria]. Dār al-Fikr al-Jāmiʻī. 1986. 301 p.

al-Islām wa-al-muʻḍilāt al-ijtimāʻīyah al-ḥadīthah
[Bayrūt]. Dār al-Kātib al-ʻArabī. [197- ?]. 143 p.

[al-Islām wa-al-Mujtamaʻ]
[Cairo]. al-Maʻhad al-Ālamī lil-Fikr al-Islāmī, Maktab al-Qāhirah. 1990-1994. 4 v.

al-Islām wa-al-mujtamaʻ al-ʻaṣrī: ḥiwār thulāthī ḥawla al-dīn wa-qaḍāyā al-sāʻah
Ṣāliḥ, Ṣubḥī
Bayrūt. Dār al-Ādāb. 1977. 272 p.

al-Islam wa-al-mujtama al-Sudani: imbiratĐuriyat Mali, 1230-1430 M
Shukri, AhĐmad
Abu ZĐaby. al-Majma al-Thaqafi. 1999. 324 p.

al-Islām wa-al-mukhaddirāt: dirāsah susyūlūjīyah li-athar al-taghayyur al-ijtimāʻī ʻalá taʻāṭī al-shabāb lil-mukhaddirāt
Salīm, Salwá ʻAlī
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1989. 268 p.

al-Islām wa-al-musāwāh bayna al-Muslimīn wa-ghayr al-Muslimīn: fī ʻuṣūr al-tārīkh al-Islāmī wa-fī al-ʻaṣr al-ḥadīth :al-aḥkām al-dustūrīyah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
Barakah, ʻAbd al-Munʻim Aḥmad
Iskandarīyah. Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah. 1990. 390 p.

al-Islām wa-al-mushkilah al-iqtiṣādīyah: kayfa yataṣawwaru al-Islām mushkilat al-faqr
Fanjarī, Muḥammad Shawqī
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1978]. 119 p.

al-Islām wa-al-mushkilah al-jinsīyah
ʻAbd al-Wāḥid, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. [1986]. 151 p.

al-Islām wa-al-mushkilāt al-ṭibbīyah al-muʻāṣirah: awwalan, al-injāb fī ḍawʼ al-Islām : thabt kāmil li-aʻmāl Nadwat al-Injāb fī Ḍawʼ al-Islām al-munʻaqidah bi-tārīkh 11 Shaʻbān 1403 H, al-muwāfiq 24 Māyū 1983 M
Jundī, Aḥmad Rajāʼī
[Kuwait?]. Munaẓẓamat al-Ṭibb al-Islāmī. 1983. 498 p.

al-Islām wa-al-Muslimūm fī Ifrīqīyah al-Shamālīyah: dirāsah fī jughrāfīyat intishār al-Islām
Khiḍr, ʻAbd al-ʻAlīm ʻAbd al-Raḥmān
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. ʻĀlam al-Maʻrifah. 1986. 407 p.

al-Islam wa-al-Muslimun: al-tahĐddiyat wal-al-istijabat fi al-qarn al-hĐadi wa-al-ishrin
Jalal, MuhĐammad Numan
al-Qahirah. al-Dar al-MisĐriyah al-Lubnaniyah. 2007. 231 p.

al-Islām wa-al-Muslimūn
Raḍwān, Fatḥī
al-Qāhirah . Dār al-Shurūq. 1982. 506 p.

al-Islām wa-al-Muslimūn ʻalʹa abwāb al-qarn al-khāmis ʻashar al-Hijrī: hadīyat Minbar al-Islām, al-Muḥarram 1404 H
[Cairo]. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Wizārat al-Awqāf, al-Majlis al-Aʻlʹa lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. [1980]. 168 p.

al-Islām wa-al-Muslimūn fī al-qārrah al-Amrīkīyah
Shawārbī, Maḥmūd Yūsuf
[al-Qāhirah]. al-Muʼassasah al-Mīṣriyah al-ʻĀmmah lil-Talīf wa-al-Tarjamah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1963]. 127 p.

al-Islām wa-al-Muslimūn fī al-Ṣīn al-Shuyūʻīyah
Karam, Fuʼād
Bayrūt, Lubnān. F. Karam. [1976?]. 61 p.

al-Islām wa-al-muṣṭalaḥāt al-muʻāṣirah
Jindī, Anwar
[Cairo]. Dār al-Hidāyah. 1997. 332 p.

al-Islām wa-al-mustaqbal
ʻImārah, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1985. 267 p.

al-Islam wa-al-mustashriqun: majmuat al-abhĐath allati quddimat lil-nadwah al-ilmiyah an al-Islam wa-al-mustashriqin allati uqidat bi-Majma Dar al-MusĐannifin fi al-Hind
Jiddah, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah. Alam al-Marifah. 1985. 10, 511 p.

al-Islām wa-al-niẓām al-iqtiṣādī al-dawlī al-jadīd: al-buʻd al-ijtimāʻī : wathāʼiq wa-abḥāth muqaddamah lil-nadwah al-munʻaqidah fī Janīf min 7 ilá 10 Jānfī 1980
Tūnis. Dār Sirās lil-Nashr. [1982]. 205 p.

al-Islam wa-al-nuqud
MisĐri, Rafiq
Dimashq. Dar al-Maktabi. 2001 [i.e. 2000]. 215 p.

al-Islām wa-al-nuqūd
Miṣrī, Rafiq
Jiddah. al-Marakz al-ʻĀlamī li-Abḥāth al-Iqtiṣād al-Islāmī, Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz. 1981. 97 p.

al-Islam wa-al-qadĐiyah al-FilastĐiniyah
Alwan, Abd Allah
al-Qahirah. Dar al-Salam lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi wa-al-Tarjamah. 2001. 119 p.

al-Islām wa-al-qaḍāyā al-iqtiṣādīyah al-ḥadīthah
Shalabī, Aḥmad
Cairo. Renaissance Bookshop. 1980. 95 p.

al-Islām wa-al-qaḍīyah al-Filasṭīnīyah
ʻAlwān, ʻAbd Allāh
al-Zarqāʼ. Maktabat al-Manār. 1983. 121 p.

al-Islām wa-al-qānūn al-dawlī
Hindī, Iḥsān
Dimashq. Dār Ṭalās. 1989. 376 p.

al-Islam wa-al-qarn al-hĐadi wa-al-ishrun: abhĐath wa-waqaơi al-Muơtamar al-Amm al-Ashir lil-Majlis al-Ala lil-Shuơun al-Islamiyah : al-munaqid bi-al-Qahirah fi al-fatrah min, 8-11 Rabi al-Awwal, 1419 H/2-5 Yuliyah, 1998 M
al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Wizarat al-Awqaf, al-Majlis. 1999. 536, 144 p.

al-Islām wa-al-qarn al-khāmis ʻashar al-Hijrī
[Cairo]. Dār al-Mawqif al-ʻArabī lil-Ṣiḥāfah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1991?]. 191 p.

al-Islām wa-al-qawmīyah, al-Islām wa-al-umamīyah
Sāmarrāʼī, ʻAbd Allāh Sallūm
Baghdād. [s.n.]. 1985. 245 p.

al-Islām wa-al-qitāl
ʻAbd al-Raḥmān, Aḥmad
Madīnat Naṣr, al-Qāhirah. Dār al-Sharq al-Awsaṭ lil-Nashr. [1990]. 160 p.

al-Islām wa-al-quwá al-dawlīyah
Rabīʻ, Ḥāmid ʻAbd Allāh
al-Qāhirah. Dār al-Mawqif al-ʻArabī. 1981. 167 p.

al-Islām wa-al-Rasūl fī naẓar munṣifī al-Sharq wa-al-Gharb
Āl Ibn ʻAlī, Aḥmad ibn Ḥajar Āl Bū Ṭāmī
al-Dawḥah, Qaṭar. Maṭābiʻ Qaṭar al-Waṭanīyah. 1398 [1977 or 1978]. 2 v. in 1 (203 p.).

al-Islam wa-al-sĐihĐhĐah al-nafsiyah
Qubanchi, AhĐmad
Qum. Muơassasat Dar al-Kitab al-Islami. 2002. 320 p.

al-Islām wa-al-shabāb: dirāsah taḥlīlīyah li-tarbiyat al-anbāʼ fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-sunnah
Hāshim, Aḥmad ʻUmar
[Cairo]. Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīyah. 1981. 84 p.

al-Islām wa-al-shabāb
Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafá
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah. Jamʻīyat al-Daʻwah al-Islāmīyah al-ʻĀlamīyah. 1990. 143 p.

al-Islām wa-al-shiʻr
Jubūrī, Yaḥyā
Baghdād. Maktabat al-Nahḍah. [1964]. 175 p.

al-Islām wa-al-shiʻr
ʻĀnī, Sāmī Makkī
Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb. [1983]. 300 p.

al-Islām wa-al-shiʻr: dirāsah mawḍūʻīyah
ʻImārah, Ikhlāṣ Fakhrī
al-Qāhirah. Maktabat al-Ādāb. [1992]. 244 p.

al-Islām wa-al-shuyūʻīyah
Maḥmūd, ʻAbd al-Ḥalīm
[al-Qāhirah]. Dār al-Turāth al-ʻArabī. [1975]. 79 p.

al-Islam wa-al-siyasah: dirasah fi al-tajribah al-Sudaniyah, 1883-1989
Makki, Umar Sirr al-Khatm
al-KhartĐum. [s.n.]. 2005. 262 p.

al-Islām-- wa-al-siyāsah: baḥth fī uṣūl al-naẓarīyah al-siyāsīyah wa-niẓām al-ḥukm fī al-Islām
Najjār, Ḥusayn Fawzī
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1985?]. 343 p.

al-Islam wa-al-siyasah fi Turkiya
Jahmani, Yusuf Ibrahim
Dimashq. Dar HĐawran lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 207 p.

al-Islam wa-al-sultĐan wa-al-mulk: dirasah tarikhiyah fi al-alaqah bayna zĐuhur al-Islam wa-taơsis al-dawlah al-Arabiyah al-Islamiyah al-ula fi marhĐalat sĐadr al-Islam, 1-60 H/622-680 M
Ibrahim, Aiman
Dimashq. Dar al-HĐasĐad. 1998. 366 p.