al-Islām wa-al-tafriqah al-ʻunṣurīyah
ʻUmayrīnī, ʻAlī ibn ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAlī
al-Riyāḍ. Maktabat al-Tawbah. 1990. 392 p.

al-Islām wa-al-taḥaddī al-ḥaḍārī
Bayrūt. Dār al-Kātib al-ʻArabī. [1970?]. 144 p.

al-Islām wa-al-taḥaddī al-iqtiṣādī
Chapra, M. Umer
Herndon, VA. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1995. p. cm.

al-Islam-- wa-al-tahĐaddi al-hĐadĐari: asbab al-tahĐaddi-- wa-muqawwimat al-nuhudĐ-- wa-bashaơir al-tamkin
Wali, HĐamdi
al-MansĐurah. Shuruq lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2007. 284 p.

al-Islam wa-al-tajdid: ruơa fi al-fikr al-Islami al-muasĐir
Muơmin, Ali
Bayrut. Dar al-RawdĐah. 2000. 218 p.

al-Islām wa-al-takāful al-ijtimāʻī
Shaltūt, Maḥmūd
[al-Qāhirah]. Muḥammad ʻAlī Ṣabīḥ. [1966]. 24 p.

al-Islām wa-al-takāful al-ijtimāʻī
ʻUbayd, Manṣūr al-Rifāʻī
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [1983]. 141 p.

al-Islām wa-al-takāful al-māddī fī al-mujtamaʻ
Khālid, Ḥasan
[Beirut]. Manshūrāt ʻIbād al-Raḥmān. [197-]. 120 p.

al-Islām wa-al-tanmiyah: dirāsah maydānīyah
Munūfī, Kamāl
al-Kuwayt. Wakālat al-Maṭbūʻāt. 1985. 112 p.

al-Islām wa-al-tanmiyah al-basharīyah
ʻĪsawī, ʻAbd al-Raḥmān
Bayrūt. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1988. 244 p.

al-Islām wa-al-tanmiyah al-ijtimāʻīyah
ʻAbd al-Ḥamīd, Muḥsin
Hīrindun, Fīrjīnyā. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1992. 153 p.

al-Islām, wa-al-tanmiyah al-ijtimāʻīyah
ʻAbd al-Ḥamīd, Muḥsin
Baghdād. Dār al-Anbār. 1989. 166 p.

al-Islām wa-al-ṭāqāt al-muʻaṭṭalah
Ghazālī, Muḥammad
Miṣr. Dār al-Kutub al-Ḥadīthah. 1964. 246 p.

al-Islām wa-al-ṭāqāt al-muʻaṭṭalah
Ghazālī, Muḥammad
[Cairo]. Yutḷabu min Dār al-Kutub al-Islāmīyah. 1983. 216 p.

al-Islām wa-al-tarbiyah al-ṣiḥḥīyah
Bannā, ʻĀʼidah ʻAbd al-ʻAẓīm
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktab al-Tarbiyah al-ʻArabī li-Duwal al-Khalīj. 1983, c1984. 178 p.

al-Islām wa-al-tārīkh: al-Islām fī naẓarihi ilá Allāh wa-al-insān wa-al-mujtamaʻ wa-al-tārīkh
Farrūkh, ʻUmar
Bayrūt. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1983. 191 p.

al-Islām wa-al-taṣawwuf
Massignon, Louis ; ʻAbd al-Rāziq, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Maṭābiʻ Dār al-Shaʻb. 1979. 78 p.

al-Islām wa-al-Tatār
Abū Rābiyah, ʻAbd al-Khāliq Sayyid
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1979. 142 p.

al-Islām wa-al-taṭawwur al-ḥaḍārī
Zayn, Ḥasan
Bayrūt, Lubnān. [s.n.]. 1981. 159 p.

al-Islām wa-al-taṭawwurāt al-ʻilmīyah al-ḥadīthah
Abū Zayd, Aḥmad
[al-Rabāṭ]. Jamʻīyat al-Baḥth fī al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-al-Rabāṭ. 1989. 184 p.

al-Islam wa-al-tayyarat al-ilhĐadiyah al-muasĐirah
Uzayri, MuhĐammad AhĐmad
[Egypt]. Dar al-HĐadĐarah lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 297 p.

al-Islām wa-al-tayyārāt al-muʻāṣirah: qaḍāyā wa-mawāqif
Bayyūmī, ʻAbd al-Muʻṭī Muḥammad
al-Azhar, al-Qāhirah. Dār al-Ṭibāʻah al-Muḥammadīyah. 1985. 147 p.

al-Islām wa-al-thaqāfah al-ʻArabīyah fī Afrīqīyā
Maḥmūd, Ḥasan Aḥmad
al-Qāhirah. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [1986]. 469 p.

al-Islām wa-al-thaqāfah al-ʻArabīyah fī al-ʻĀlam al-jadīd
al-Riyāḍ. Muʼassasat al-Malik Fayṣal al-Khayrīyah, Idārat al-ʻAlāqāt al-ʻĀmmah. [1994?]. 1 portfolio.

al-Islām wa-al-thawrah al-ḥaḍārīyah
Qāsim, ʻAwn al-Sharīf
Bayrūt. Dār al-Qalam. 1980. 416 p.

al-Islām wa-al-ṭibb
Būshī, Muḥammad ʻAbd al-Ḥamīd
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1986. 162 p.

al-Islām wa-al-ṭibb al-bayṭarī
Aḥmad, ʻĀdil al-Sayyid
[Egypt. s.n.]. 1986. 139 p.

al-Islam wa-al-unf: qiraơah fi zĐahirat al-takfir
Khashin, HĐusayn
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 2006. 302 p.

al-Islām wa-al-ʻurūbah: munāqashah li-ārāʼ al-tayyār al-uṣūlī
Riyāḍ, Majdī Muḥammad
Jīzah. Markaz al Ḥaḍārah al-ʻArabīyah lil-Iʻlām wa-al-Nashr. 1989. 140 p.

al-Islam wa-al-ʻurūbah
ʻImārah, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1988. 266 p.

al-Islām wa-al-ʻurūbah fī ʻālam mutaghayyir
Kāmil, ʻAbd al-ʻAzīz
[Kuwait]. Majallat al-ʻArabī. 1989. 320 p.

al-Islām wa-al-ʻUrūbah wa-al-ʻalmānīyah
ʻImārah, Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Waḥdah. 1981. 177 p.

al-Islām wa-al-usrah
Ibn al-Sharīf, Maḥmūd
[al-Qāhirah]. Muʼassasat al-Maṭbūʻeat al-Ḥadīthah. [196-]. 134, [2] p.

al-Islām wa-al-usrah al-saʻīdah
Ibrāhīm, Muʻawwaḍ ʻAwaḍ
al-Kuwayt. Wakālat al-Maṭbūʻāt. 1983. 207 p.

al-Islām wa-al-uṣūl al-fikrīyah lil-ishtirākīyah al-ʻArabīyah
Salama, A. M. Said
[al-Qāhirah]. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1962?]. 6, 108 p.

al-Islām wa-al-uṣūl al-tarbiyah
Kishk, ʻAbd al-Ḥamīd
al-Qāhirah . al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīth. [1980]. 127 p.

al-Islam wa-al-usuliyah wa-khiyanat al-mawruth al-Islami: abhĐath katabaha bahĐithun Muslimun gharbiyun
Lambard, Juzif A.B
al-Mamlakah al-Maghribiyah. Manshurat Wizarat al-Awqaf wa-al-Shiơun al-Islamiyah. [2007]. 416 p.

al-Islām wa-al-waḥdah al-waṭanīyah
ʻImārah, Muḥammad
[Egypt]. Dār al-Hilāl. [1979]. 178 p.

al-Islām wa-al-waʻy al-ḥaḍārī
ʻUmarī, Akram Ḍiyāʼ
Jiddah, al-Saʻūdīyah. Dār al-Manārah. 1987. 198 p.

al-Islām wa-al-waʻy al-siyāsī: muḥāḍarah ʻāmmah
Shalabī, Aḥmad
[al-Qāhirah. Maṭbaʻat Mukhaymar. 1967?]. 76 p.

al-Islām wa-awḍāʻunā al-siyāsīyah
ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
Bayrūt. Muʼssasat al-Risālah. [1980?]. 311 p.

al-Islām wa-aydiyūlūjīyāt al-fikr al-muʻāṣir
Hāshimī al-Khiyārī, ʻAllāl
Tūnis. al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr. c1981. 280 p.

al-Islām wa-bināʼ al-mujtamaʻ al-fāḍil
Shāl, Yūsuf ʻAbd al-Hādī
1972. 341 p.

al-Islām wa-bināʼ al-shakhṣīyah: dirāsah taḥlīlīyah li-shakhṣīyat al-Muslim fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-sunnah
Hāshim, Aḥmad ʻUmar
al-Qāhirah. Dār al-Manār. [1985]. 288 p.

al-Islām wa-ḍarūrāt al-ḥayāh
Qādirī, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad
Jiddah. Dār al-Mujtamaʻ. 1986. 196 p.

al-Islām wa-dawiat al-īmān
Najjār, Ḥusayn Fawzī
[1971]. 119 p.

al-Islām wa-falsafat al-ḥukm
ʻImārah, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1989. 611 p.

al-Islām wa-falsafat al-taslīm
Farghal, Yaḥyá Hāshim Ḥasan
al-ʻAyn, Abū Ẓaby. Maktabat al-Maktabah. 1980. 79 p.

al-Islām wa-fiʼawīyat taṭawwur al-ʻimārah al-ʻArabīyah
Ṣaydāwī, Ḥayyān
Bārīs. Dār al-Mutanabbī. 1992. 237 p.

al-Islām wa-ḥājat al-insānīyah ilayh
Mūsá, Muḥammad Yūsuf
[1961]. 288 p.

al-Islām wa-ḥarakat al-ḥayāh
Kīlānī, Najīb
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1988. 343 p.

al-Islām wa-ḥarakat al-taḥarrur al-ʻArabī
Ṣulḥ, Munaḥ
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. [1973]. 69 p.

al-Islām wa-hāʼulāʼi: al-Shīʻah, al-Bābīyah, al-Bahāʼīyah, al-Qādiyānīyah, al-Māsūnīyah
Ṭahā, al-Saʻīd
[S.l. s.n. 198-]. 270 p.

al-Islām-- wa-humūm al-nās
ʻAbbādī, Aḥmad
Qaṭar. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1996. 157 p.

al-Islām wa-ḥuqūq al-insān: "ghayr al-Muslimīn fī al-dawlah al-Islāmīyah"
Ṭablīyah, al-Quṭb Muḥammad al-Quṭb
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1987. 381 p.

al-Islām wa-ḥuqūq al-insān: al-jihād
Ṭablīyah, al-Quṭb Muḥammad al-Quṭb
[Egypt]. al-Q.M.al-Q. Ṭablīyah. 1989. 120 p.

al-Islām wa-ḥuqūq al-insān: dirāsah muqāranah
Ṭablīyah, al-Quṭb Muḥammad al-Quṭb
[al-Qāhirah]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1976. 14, 688 p.

al-Islām wa-ḥuqūq al-insān: ḍarūrāt-- lā-ḥuqūq
ʻImārah, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1989. 214 p.

al-Islām wa-ḥuqūq al-insān. Ghazawāt al-Rasūl wa-sarāyāh: "durūs mustafādah"
Ṭablīyah, al-Quṭb Muḥammad al-Quṭb
al-Qāhirah. Tuṭlabu min Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1988. 112 p.

al-Islām wa-ʻilajuhu lil-jahl wa-al-faqr wa-al-maraḍ li-samāḥat al-ʻAllāmah al-Sayyid Shākir al-Badrī
Badrī, Shākir
al-Baṣrah. Maktabat al-Iʻtiṣām al-Dīnīyah al-Ahlīyah al-ʻĀmmah. [1990]. 123 p.

al-Islām wa-ʻilm al-ijtimāʻ al-ʻāʼilī: dirāsah fī ʻilm al-ijtimāʻ al-Islāmī
Jardāwī, ʻAbd al-Raʼūf ʻAbd al-ʻAzīz
Dawlat al-Kuwayt. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1988. 324 p.

al-Islām wa-ʻilm al-nafs
Bustānī, Maḥmūd
Mashhad, Iran. Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīyah. 1409 [1989]. 297 p.

al-Islām wa-insān al-ʻaṣr: al-ʻawdah ilá al-manbaʻ
Fuʼād Niʻmāt Aḥmad
[Cairo]. Maktabat Gharīb. [1984]. 135 p., 16 p. of plates.

al-Islām wa-intizāʻ al-milk lil-maṣlaḥah al-ʻāmmah
Nāṣir, Muḥammad al-Ḥājj
[Rabat]. al-Mamlakah al-Maghribīyah, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1991. 638 p.

al-Islām wa-iqrār al-amn
Hāshim, Aḥmad ʻUmar
[Cairo]. al-Azhar, Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīyah. [1982]. 112 p.

al-Islām wa-istimrār al-muʼāmarah: al-khidāʻ wa-al-taḍlīl
Ḥubayshī, Ṭāhā al-Dasūqī
[Cairo. s.n.]. 1988-. v. <1 >.

al-Islām wa-khurāfat al-sayf
Shalabī, ʻAbd al-Wadūd
al-Ajūzah, al-Qāhirah. Muʼassasat al-Khalīj al-ʻArabī. 1987. 310 p.

al-Islām wa-lughat al-ḥiwār
Murād, Saʻīd
[Cairo]. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1993. 197 p.

al-Islām wa-mabādiʼ niẓām al-ḥukm fī al-Mārksīyah wa-al-dīmugrāṭīyāt al-Gharbīyah
Mutawallī, ʻAbd al-Ḥamīd
al-Iskandarīyah. Munskaʼat al-Maʻārif. [1976?]. 382 p.

al-Islām wa-mafhūm al-qiyādah al-ʻArabīyah lil-ummah al-Islāmīyah
Maʻrūf, Bashshār ʻAwwād
[Iraq]. Munaẓẓamat al-Muʼtamar al-Islāmī al-Shaʻbī. 1989. 181 p.

al-Islām wa-makārim al-akhlāq
Suqayraq, Ṭalʻat Maḥmūd
[Libya]. Muʼassasat Mayy lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1991. 200 p.

al-Islām wa-malḥamat al-khalq wa-al-usṭūrah
Rabīʻū, Turkī ʻAlī
Bayrūt. al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī. 1992. 223 p.

al-Islām wa-masʼalat Janūb al-Sūdān
Mahdī, al-Ṣādiq
[Khartoum?. s.n. 1985]. 22 p.

al-Islām wa-mashākil al-ʻaṣr
ʻUbayd, Manṣūr al-Rifāʻī
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1980. 94 p.

al-Islām wa-mashākil al-ḥayāh
Ṣaqr, ʻAṭīyah
al-Kuwayt. Muʼassasat al-Ṣabāḥ. 1980. 303 p.

al-Islām wa-mawqifuhu min al-sharāʼiʻ al-sābiqah: "baḥth uṣūlī muqāran"
Ismāʻīl, Shaʻbān Muḥammad
[Cairo]. Dār al-Fikr. 1985. 86 p.

al-Islām wa-mawqifuhu min al-ʻunf wa-al-taṭarruf wa-al-irhāb
ʻUbayd, Manṣūr al-Rifāʻī
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1987. 175 p.

al-Islam wa-mawqif ulamaơ al-mustashriqin: ittihamuhum al-shariah bi-al-jumud wa-ulamaơiha al-aqdamin bi-al-taơaththur bi-al-qanun al-Rumani
Mutawalli, Abd al-HĐamid
Jiddah, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah. Sharikat Maktabat UkazĐ. 1983. 80 p.

al-Islām wa-maʼziq al-fikr al-qawmī
Sulṭān, Jamāl
al-Manṣūrah. Dār al-Wafāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1989. 90 p.

al-Islām wa-muʻāhadāt al-dawlīyah
ʻAfīfī, Muḥammad al-Ṣādiq
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1986]. 416 p.

al-Islam wa-muơassasatuhu al-talimiyah al-tĐibbiyah
Said, Abd Allah Abd al-Razzaq Masud
Amman. Dar Ammar lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2000. 132 p.

al-Islām wa-mushkilāt al-fikr
Raḍwān, Fatḥī
Miṣr. Dār al-Maʻārif. 1973. 206 p.

al-Islām wa-mushkilāt al-ḥaḍārah
Quṭb, Sayyid
[1962]. 191 p.

al-Islam wa-mushkilat al-hĐadĐarah bayna al-taaddudiyah wa-al-sĐira
Farghal, YahĐya Hashim HĐasan
[Cairo]. RabitĐat al-Jamiat al-Islamiyah. [2000?]. 222 p.

al-Islam wa-mushkilat al-hĐadĐarah bayna al-taaddudiyah wa-al-sĐira
Farghal, YahĐya Hashim HĐasan
al-Shariqah. Maktabat al-SĐahĐabah. 2000. 223 p.

al-Islām wa-mushkilāt al-Muslimīn fī Almāniyā
Zaqzūq, Maḥmūd Ḥamdī
al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1981. 64 p.

al-Islām wa-mushkilāt al-siyāsah
Ṭuʻaymah, Ṣābir ʻAbd al-Raḥmān
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1974. 440 p.

al-Islām wa-mustaqbal al-ḥaḍārah
Ṣāliḥ, Ṣubḥī
Bayrūt. Dār al-Shūrá. 1982. 442 p.

al-Islam wa-mustaqbal al-hĐiwar al-hĐadĐari: abhĐath wa-waqaơi al-Muơtamar al-Amm al-Thamin lil-Majlis al-Ala lil-Shuơun al-Islamiyah al-munaqid bi-al-Qahirah fi al-fatrah min, 24 hĐatta 27 Yuliyah 1996 M
Zaqzuq, MahĐmud HĐamdi
al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Wizarat al-Awqaf, al-Majlis al-Ala lil-Shuơun al-Islamiyah. 1998. 430, 91, 53 p.

al-Islām wa-naẓarīyat Dārwīn
Bāshmīl, Muḥammad Aḥmad
[Bayrūt. Sharikat al-Ṭabʻ wa-al-Nashr al-Lubnānīyah. 1964]. 168 p.

al-Islām wa-naẓarīyatuhu al-iqtiṣādīyah
Khafājī, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
[1973]. 181 p.

al-Islām wa-nazʻat al-fiṭrah
Bahnasī, Muḥammad ʻAbd al-Raʼūf
al-Qāhirah. Muʼassasat al-Khalīj al-ʻArabī. 1987. 159 p.

al-Islām wa-naẓratuhu al-sāmīyah lil-marʼah
Tilimsānī, ʻUmar
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. [1985?]. 300 p.

al-Islām wa-nuẓum al-ḥukm al-muʻāṣirah
Bahī, Muḥammad
[1965]. 95 p.

al-Islam wa-qadĐaya al-asĐr
Tamimi, Izz al-Din al-KhatĐib
[Amman]. al-Muơassasah al-SĐuhĐufiyah al-Urduniyah. 2000. 492 p.

al-Islam wa-qadĐaya al-marơah al-muasĐirah
Khuli, al-Bahi
TĐantĐa [Egypt]. Dar al-Bashir lil-Thaqafah wa-al-Ulum. 2000. 248 p.

al-Islām wa-qaḍāyā al-ʻaṣr
ʻImārah, Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Waḥdah. 1980. 159 p.

al-Islām wa-qaḍāyā al-ʻaṣr
Tūnis. Markaz al-Dirāsāt wa-al-Takwīn. 1991. 89 p.

al-Islām wa-qaḍāyā al-fann al-muʻāṣir: dirāsah manhajīyah hādifah li-qaḍāyā al-fann
Ḥasan, Yāsīn Muḥammad
Dimashq. Dār al-Albāb. 1990. 307 p.

al-Islām wa-qaḍāyā al-idmān wa-al-sumūm al-bayḍāʼ
[Cairo]. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Wizārat al-Awqāf, al-Idārah al-ʻĀmmah lil-Irshād al-Dīnī, al-Maktab al-Fannī. [1988]. 257 p.

al-Islām wa-qaḍāyā al-marʼah
Raḍwān, Zaynab
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 127 p.

al-Islām wa-qaḍāyā al-ṣirāʻ: dirāsāt fī al-Islām wa-qaḍāya al-ṣirāʻ al-ʻArabī-al-Isrāʼīlī
Aḥmad, Rifʻat Sayyid
Miṣr al-Jadīdah, al-Qāhirah. al-Dār al-Sharqīyah. 1989. 297 p.

al-Islām wa-qaḍāyā ʻilm al-nafs al-ḥadīth
Samālūṭī, Nabīl
Jiddah. Dār al-Shurūq. 1980. 219 p. ; 24 cm.

al-Islām wa-qaḍāyā ʻilm al-nafs al-ḥadīth
Samālūṭī, Nabīl
al-Jazāʼir. Dīwān al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah. 1986. 215 p.

al-Islām wa-qaḍāyānā al-muʻāṣirah
Sālim, Aḥmad Mūsá
[al-Qāhirah]. Maktabat al-Qāhirah al-Ḥadīthah. [1970]. 30, 293 p.

al-Islām wa-qaḍīyat al-salām wa-al-ḥarb
Maḥmūd, Jamāl al-Dīn
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1980. 127 p.

al-Islām wa-qawānīn al-wujūd
Fandī, Muḥammad Jamāl al-Dīn
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1982. 227 p.

al-Islām wa-raʼy fī jarīmat al-zinā
Rifʻat, Muṣṭafā Kamāl
al-Qāhirah. Muʼassasat Dār al-Shaʻb. 1975. 342 p.

al-Islām wa-taʻaddud al-zawjāt
Niʻmah, Ibrāhīm
Jiddah. al-Dār al-Saʻūdīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1983. 111 p.

al-Islām wa-taḥaddiyāt al-inḥiṭāṭ al-muʻāṣir: qaḍāyā al-tajziʼah wa-al-Ṣihyūnīyah, al-taghrīb wa-al-tabaʻīyah
Shafīq, Munīr
al-Qāhirah. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī. 1987. 211 p.

al-Islām wa-taḥrīr al-marʼah: awwal mawsūʻah ʻan al-marʼah al-ʻArabīyah ʻabra al-ʻuṣūr
Khurāsānī, Ghādah
[Kuwait]. Ṭibāʻat wa-tawzīʻ Dār al-Siyāsah. [1976?]-. v. <1 >.

al-Islām wa-tarbiyat al-insān
Saʻādah, Ibrāhīm
al-Zarqāʼ, al-Urdun. Maktabat al-Manār. 1985. 184 p.

al-Islām wa-thaqāfat al-insān
Zayn, Samīḥ ʻĀṭif
[Bayrūt]. Dār al-Kitāb al-Lubnānī. [196-?]. 208 p.

al-Islam wa-usus al-tashri: bahĐth muqaran
Amili, Abd al-MuhĐsin FadĐl Allah al-HĐasani
Bayrut, Lubnan. Dar al-Kitab al-Islami. 1979. 327 p.

al-Islam wa-waqlơ al-Muslim al-muơasĐir
Qazwini, MuhĐammad al-KazĐimi
[S.l. 8. n. 197-]. 135 p.

al-Islām wa-wāqlʼ al-Muslim al-muʼāṣir
al-Qazwīnī, Muḥammad al-Kāẓimī
[S.l. 8. n. 197-]. 135 p.

al-Islām yaqūdu al-ḥayāh
Ṣadr, Muḥammad Bāqir
Bayrūt. Dār al-Taʻāruf. [between 1980 and 1989]. 251 p.

al-Islām yaqūdu al-ḥayāh
Ṣadr, Muḥammad Bāqir
Tihrān. Wizārat al-Irshād al-Islāmī. 1403 [i.e. 1982]. 230 p.

al-Ismailiyah al-muasĐirah: al-usĐul, al-mutaqadat, al-mazĐahir al-diniyah wa-al-ijtimaiyah
Juwayr, MuhĐammad ibn AhĐmad ibn Ali
al-RiyadĐ. Maktabat al-Rushd. 2006. 198 p.

al-Ismailiyun: al-dawah wa-al-dawlah fi al-Yaman
Abd al-Jadir, Adil Salim
al-Kuwayt. A.S. al-Abd al-Jadir. 2000. 269 p.

al-Ismāʻīlīyūn al-yawm
[Cairo?. s.n. 1989?]. 35 p.

al-Ismāʻīlīyūn fī al-marḥalah al-Qurmuṭīyah: (dirāsah ḥawla aṣl al-Qarāmiṭah, ʻaqāʼidihim wa-thawrātihim)
ʻAyyāsh, Sāmī
Bayrūt. Dār Ibn Khaldūn. [1979]. 254 p.

al-Ismāʻīlīyūn fī bilād al-Shām ʻalá ʻaṣr al-ḥurūb al-Ṣalībīyah, 491-691 H - 1097-1291 M: ruʼyah tārīkhīyah li-ʻālam al-Islām fī al-ʻUṣūr al-Wusṭá
ʻAshrī, ʻUthmān ʻAbd al-Ḥamīd
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1983. 24, 279 p.

al-Ism al-ʻArabī al-jarīḥ
Khatibi, Abdelkebir
Bayrūt. Dār al-ʻAwdah. 1980. 191 p.

al-Ism al-aʻẓam aw, al-Basmalah wa-al-ḥamdalah
Gharawī, Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Aʻlamī. 1982. 280 p.

Alismataceae of Brazil
Rataj, Karel
Manaus. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 1978. 53 p.

al-Ismāʼulḥusná
Maudoodi, Syed Abul Ala ; ʻAlavī, ʻAbdulvakīl
Naʼī Dihlī. Islāmik Buk Fāʼunḍeshan. 1990. 380 p.

Ali smo starši res odpovedali
Puhar, Helena
Ljubljana. Cankarjeva založba. 1967. 101, [2] p.