al-Jihād fī sabīl Allāh
Ṣidqī, Niʻmat
[al-Qāhirah]. Dār al-Iʻtiṣām. 1975. 46 p.

al-Jihād fi sabīlillāh
[1970]. 212 p.

al-Jihad kalimah
Zayyat, MuntasĐir
[Cairo?]. Khulud lil-Nashr wa-al-Tawzi. [1999?]. 257 p. L.

al-Jihād rukn al-Islām al-sādis
Ibrāhīm, Muḥammad Ismāʻīl
1964. 176 p.

al-Jihad sĐinaat al-ummah
HĐusayn, Majdi AhĐmad
[Cairo?]. M.A. HĐusayn. [2000]-<2002>. v. <1-4>.

al-Jihād ṭarīq al-naṣr
Ghūshah, ʻAbd Allāh
[Amman]. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn wa-al-Muqaddasāt al-Islāmīyah. 1976. 278 p.

al-Jihad va al-jihad
Shorish Kashmiri
1967. 112 p.

al-Jihād wa-al-daʻwah
Ṭabībī, ʻAbd al-Ḥakīm
al-Dawḥah, Qaṭar. Muʼassasat al-Sharq. 1984. 62 p.

al-Jihad wa-al-hĐarb fi Nahj al-balaghah
Rizq, Khalil
Bayrut. Dar al-Walaơ lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 104 p.

al-Jihād wa-al-ḥuqūq al-dawlīyah al-ʻāmmah fī al-Islām
Qāsimī, Ẓāfir
Bayrūt, Lubnān. Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn. 1982. 568 p.

al-Jihād wa-al-naṣr
Maḥmūd, ʻAbd al-Ḥalīm
[al-Qāhirah. Dār al-Kātib al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1968]. 180 p.

al-Jihād wa-mā yutartibu ʻalayhi fī madhʹhab al-mālakīyah
ʻAbd al-Raḥmān, ʻAlī ʻAbd al-ʻĀl
[S.l.]. Dār al-Hudʹa. 1980. 151 p.

al-Jihah al-sādisah: Isrāʼīl wa-al-Janūb : al-iḥtilāl wa-al-mumārasāt
[Lebanon]. Dār ʻĀlam al-Fikr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1991]. 140 p.

al-Jihāz al-tanfīdhī, ajhizatuhu wa-ikhtiṣāṣātuhu
[Khartoum?]. al-Riʼāsah. [1980 or 81]. 227 p. (5 folded).

al-Jīl al-ḍāʼiʻ
Rāghib, Nabīl
[Cairo]. Maktabat Miṣr. [1983]. 158 p.

al-Jīl al-rāʼid
Jaʻlī, Ibrāhīm ʻAlī
[Khartoum?]. I.ʻA. al-Jaʻlī. 1986. 225 p.

al-Jīl al-ṭālʻ
ʻĀshūr, Nuʻmān
1972. 157 p.

al-Jil al-thalith: nahj al-muqawamah : al-sĐira al-Arabi al-Israơili, tatĐawwur al-muqawamah min jil ila jil, 1948-2006
Musa, MuhĐyi al-Din
[Damascus?]. MuhĐyi al-Din al-Musa. 2007. 467 p.

al Ji'lani layered basic intrusion, ad Dawadimi District, Kingdom of Saudi Arabia
Shanti, Ahmed M ; Skiba, Wladyslaw Jan ; Davis, Grosvenor Rex
Jiddah. Directorate General of Mineral Resources. 1974. iv, 45 p., [1] leaf of plates.

al-Jināyah ʻalá al-abdān wa-mūjibuhā fī al-fiqh al-Islāmī
Samāḥī, al-Mursī ʻAbd al-ʻAzīz
[al-Qāhirah]. ʻĀlam al-Fikr. 1986. 291 p.

al-Jinayah ala al-atĐraf fi al-fiqh al-Islami
Isawi, Najm Abd Allah Ibrahim
Dubayy. Dar al-BuhĐuth lil-Dirasat al-Islamiyah wa-IhĐyaơ al-Turath. 2002. 490 p.

al-Jināyah ʻalá al-nafs bi-al-qatl al-ʻamd: dirāsah fiqhīyah muqāranah
Aḥmad, Muṣṭafá Fakhrī
[Cairo. s.n.]. 1988. 199 p.

al-Jinayah ala ma duna al-nafs
LahĐim, SĐalihĐ ibn Abd Allah
al-Dammam. Dar Ibn al-Jawzi. 1426 [2005 or 2006]. 527 p.

al-Jinayah al-amd lil-tĐabib ala al-adĐaơ al-bashariyah fi al-fiqh al-Islami
Ibrahim, MuhĐammad Yusri
Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah. Dar al-Yusr lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2004. 845 p.

al-Jinayah bi-al-sihĐr: hĐukmuha wa-uqubatuha wa-tĐuruq ithbatiha wa-badĐ tatĐbiqatuha fi al-mahĐakim al-shariyah
Rashid, Abd al-RahĐman ibn Jazza ibn Shamikh
[al-RiyadĐ]. Dar al-AsĐimah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 156 p.

al-Jināyāt fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
Ismāʻīl, Muḥammad Rushdī Muḥammad
[Cairo]. TawzīʻDār al-Anṣār. 1983. 592 p.

al-Jināyāt fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
ʻAwaḍ, al-Sayyid Ṣāliḥ ; ʻAwwād, Muḥammad Jamāl al-Dīn ʻAlī ; Sukkar, Aḥmad Yūnis
al-Qāhirah. Jāmiʻat al-Azhar. 143 p.

al-Jinirāl Yaʻqūb wa-istiqlāl Miṣr
Jersey City, N.J. American, Canadian, and Australian Coptic Associations. 1935. 84 p.

al-Jinn: al-ʻālm al-thānī : wujūduh, ḥayātuh, maʻāshuh, tanāsuluh, ʻilāqtuh bi-al-insān, mawtuh
Ḥusayn, Sayyid ʻAbd Allāh
[Cairo]. yuṭlab min al-Maktabah al-Maḥmudīyah al-Tujarīyah. 1978. 101 p. ; 24 cm.

al-Jinn fi al-adab al-ʻArabī
Niʻmah, Nihād Tawfīq
[1961]. 230 p.

al-Jinn wa-al-shayāṭīn maʻa al-nās
ʻUthmān, ʻAbd al-Wahhāb
al-Kuwayt. Maktabat Ibn Taymīyah. 1985. 186 p.

Aljinovici: hronika sela Aljinovica
Rvovic, Ljutomir D
Beograd. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. 2004. 390 p.

al-Jins ʻalá shātiʼ siyāsī: banāt al-ʻAjamī
Ḥammūdah, ʻĀdil
[Cairo]. Dār al-Shabāb. 1992. 164 p.

al-Jins al-hĐaơir: azmat al-dhat fi al-riwayah al-Arabiyah
Abu Hayf, Abd Allah
Beirut. RiyadĐ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 2003. 367 p.

al-Jins al-latĐif: majallah adabiyah ijtimaiyah shahriyah li-sĐahĐibatiha wa-muhĐarirratiha Malakah Sad
HĐasan, Abir ; Sad, Malakah
al-Qahirah. al-Arabi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 315 p.

al-Jins al-nāʻim fī ẓill al-Islām
Jundūl, Saʻīd
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Tihāmah. 1982. 152 p.

al-Jins bayna al-Islām wa-al-ʻalmānīyah
Mūsá, al-Ḥāfiẓ Yūsuf
[S.l.]. al-Ḥ.Y. Mūsá. 1988. 368 p.

al-Jins fī al-Qurʼān
Maḥmūd, Ibrāhīm
London. Riyāḍ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 1994. 161 p.

al-Jins fī al-taṣawwur al-Islāmī
ʻAṭawī, Muḥsin
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Taʻāruf. [1402 i.e. 1982]. 212 p.

al-Jins fi amal al-Imam Jalal al-Din al-SuyutĐi
Jagham, HĐasan AhĐmad
Susah. Dar al-Maarif lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2001. 397 p.

al-Jinsīyah al-Lubnānīyah: muqāranah bi-al-jinsīyah al-ʻArabīyah al-Sūrīyah wa-al-Faransīyah
ʻAbd Allāh, Sāmī
[S.l. s.n.]. 1986. 247 p.

al-Jinsīyah al-Lubnānīyah wa-ṭuruq istiʻādatuhā
ʻAlawīyah, Ḥasan
[Beirut]. Ḥ. ʻAlawīyah. 1984. 167 p.

al-Jinsīyah fī al-qānūn al-Tūnisī
Mimmī, Ḥasan
Tūnis. al-Sharikah al-Tūnisīyah lil-Tawzīʻ. c1971. 163 p.

al-Jinsiyah wa-al-mawtĐin fi FilastĐin
Qafisheh, Mutaz M
Bir Zayt. Mahad al-Dirasat al-Dawliyah, Jamiat Bir Zayt. 2000. 232 p.

al-Jinsiyah wa-dawr al-umm fi jinsiyat awladiha: dirasah muqaranah fi al-fiqh al-Islami wa-al-mawathiq wa-al-qawanin al-muasĐirah
Bakhit, AhĐmad MuhĐammad AhĐmad
al-Qahirah. Dar al-NahdĐah al-Arabiyah. 2001. 168 p.

al-Jinsīyah wa-markaz al-ajānib
al-Wakīl, Shams al-Dīn
[1960-61]. 716 p.

al-Jinsiyah wa-markaz al-ajanib fi al-fiqh wa-al-tashri al-Jazaơiri
Abd al-HĐafizĐ, Bin Ubaydah
Bu Zurayah, al-Jazaơir. Dar Humah. [2005]. 346 p.

al-Jinsīyah wa-markaz al-ajānib fī al-qānūn al-muqāran wa-fī tashrīʻ al-jinsīyah al-Miṣrīyah al-jadīd
Riyāḍ, Fuʼād ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1979. 325 p.

al-Jinsīyah wa-markaz al-ajānib wa-aḥkāmuhumā fi al-qānūn al-'Irāqī
Haddāwī, Ḥasan
1972. 351 p.

al-Jinsīyah wa Markaz al-Ajānib wa-Aḥkāmuhumā fī al-Qānūn al-Kuwaytī
[Kuwayt. 1973?]. 288 p.

al-Jinsīyah wa-markaz al-ajānib wa-tanāzuʻ al-ikhtiṣāṣ al-qaḍāʼī al-dawlī
Riyāḍ, Fuʼād ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. [1964]. 526 p.

al-Jins wa-al-adab
ʻAnbar, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm
[al-Qāhirah. [1970-71]. 2 v.

al-Jins wa-al-jarīmah
Jiddāwī, ʻAbd al-Munʻim
[al-Qāhirah]. Dār al-Hilāl. [1973]. 177 p.

al-Jins wa-al-nafs fī al-ḥayāh al-insānīyah
Kamāl, ʻAlī
Bayrūt. al-Muʻassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 1984. 448 p.

al-Jins wa-al-usrah
Asʻad, Yūsuf Mīkhāʼīl
[1969]. 144 p.

al-Jins wa-al-wāqiʻīyah
Ibyārī, Fatḥī
[1966]. 109 p.

al-JirahĐah fi al-tĐibb al-Andalusi: idad MahĐmud MisĐri, MuhĐammad Hisham al-Nasan
MisĐri, MahĐmud ; Nasan, MuhĐammad Hisham
Abu ZĐaby. al-Majma al-Thaqafi. c2005. 296 p.

al-Jirāḥāt wa-al-madārāt: ʻanāṣir awwalīyah min ajli falsafah ʻArabīyah jadīdah fī al-qaḍāyā al-insānīyah
Dawlah, Salīm
Tūnis. S. Dawlah. 1991. 228 p.

al-Jirf al-AhĐmar: qaryah min al-alf al-ashir qabla al-Milad : rumuz wa-isharat tajridiyah
Jamus, Bassam
Dimashq. Wizarat al-Thaqafah fi al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah. 2005. 39 p.

al-Jirm wa-al-majarrah: hĐawla al-tahĐdith fi al-shir al-Urduni al-muasĐir : dirasah wa-mukhtarat
SĐikar, HĐatim
Bayrut. al-Muơassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 1994. 221 p.

al-Jisr: masraḥīyah
Baṭāw, ʻAbd al-Ḥamīd
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-ʻĀmmah. 1986. 48 p.

al-Jiwāʼ
Washmī, Ṣāliḥ ibn Sulaymān al-Nāṣir
al-Riyāḍ. al-Riʼāsah al-ʻĀmmah li-Riʻāyat al-Shabāb, Wakālat Shuʼūn al-Shabāb, al-Idārah al-ʻĀmmah lil-Nashaṭāt al-Thaqāfīyah. 1988. 151 p.

al-Jiyad: qisĐasĐ qasĐirah
Abbas, SĐalihĐ
MisĐratah. al-Dar al-Jamahiriyah lil-Nashr wa-al-Tawzi wa-al-Ilan. 1999. 120 p.

al-Jiyād al-nāshiṭah: riwāyah
Khayyāṭ, Yūsuf
Bayrūt, Lubnān. Dār Lisān al-ʻArab. [197-]. 188 p.

al-Jiyūlūjiyā al-iqlīmīyah: naẓarī
Ḥusayn, Kamāl Muḥyī al-Dīn
[Damascus]. Jāmiʻat Dimashq. 1984/1985 [i.e. 1984]. 512 p.

al-Jiyūlūjiyā al-iqtiṣādīyah [wa-al-tharwah al-maʻdinīyah fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah]
Yamānī, Muḥammad ʻAbduh
Jiddah. Dār al-Shurūq. 1980. 356 p.

al-Jiyūlūjīyā wa-al-maʻādin fī Salṭanat ʻUmān
[Oman]. al-Mudīrīyah. [1985]. 81, 77 p., [2] leaves of plates.

al-Jizwah: riwāyah
ʻAbd al-Malik, Muḥammad
Bayrūt. al-Fārābī. 1980. 115 p.

al-Jizyah
Anṣārī, Saʻīd
Paṭnah. K̲h̲udā Bak̲h̲sh Oriyanṭal Pablik Lāʼibrerī. 1995. 75 p.

al-Jizyah fī al-Islām
Muḥāmī, Muḥammad Kāmil Ḥasan
Bayrūt, Lubnān. [19 ]. 77 p.

Al Jolson: a bio-bibliography
Fisher, James
Westport, Conn. Greenwood Press. 1994. xv, 321 p.

Al Jolson
Freedland, Michael
London. W. H. Allen. 1972. 318 p.

Al Jolson: a bio-discography
Kiner, Larry F ; Evans, Philip R
Metuchen, N.J. Scarecrow Press. 1992. xxii, 808 p.

The Al Jolson discography
Kiner, Larry F
Westport, Conn. Greenwood. 1983. xviii, 194 p.

Al Jolson, you ain't heard nothin' yet
Oberfirst, Robert
San Diego. A. S. Barnes. c1980. 341 p.

Aljoscha und die Bärenmütze: was die Kinder aus dem Bärenwinkel erlebten
Bartos-Höppner, Barbara
Würzburg]. Arena. [1968]. 111 p.

Aljosjas leende: om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratu : religionspsykologiska perspektiv
Wikström, Owe
Stockholm. Natur och kultur. c1997. 255, [1] p.

al-Jūʻ
Nubūwah, Kh. A
[1961.]. 179 p.

al-Juʻālah wa-aḥkāmuhā fī al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-qānūn
Jumaylī, Khālid Rashīd
[ . 1979]. 226 p.

al-Juʻbah al-akhīrah
Furayḥah, Saʻīd
[Beirut]. Dār al-Ṣayyād. 1978. 182 p., [6] leaves of plates.

Al-Jubail: Saudi village (architectural survey)
Al-Shayeb, Abdallah A
Doha, Qatar. Arab Gulf States Folklore Centre. 1985. 117 p.

Aljubarrota: sua evocação em Macau
Bessa, Carlos
[Macao]. Instituto Cultural de Macau. 1986. 40 p.

Aljubarrota: drama histórico, 4 actos em verso
Chianca, Ruy
Lisboa. Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira. 1913. 116 p.

Aljubarrota: a Batalha Real (14-VIII-1385)
Tavares, Jorge Campos
Porto. Lello & Irmão. 1985. 142 p.

Aljubarrota: trabalhos em execução de arqueologia militar
Veiga, A. B. da Costa ; Mattos, Gastão de Mello de ; Paço, Afonso do
Lisboa. Horus. 1959. 50 p., 20 folded leaves of plates.

Aljubarrota, 1385-1985
[Lisbon]. Sociedade Histórica da Independência de Portugal. [1987]. 430 p., [3] folded leaves of plates.

Aljubarrota e a sua Batalha: a história de Portugal contada a toda a gente
Saint-Maurice, Odette de
[Batalha? Portugal]. Câmara Municipal da Batalha. [1985]. 51 p.

al-Jubayl
ʻUbayd, ʻAbd al-Raḥmān ibn ʻAbd al-Karīm
al-Riyāḍ. al-Riʼāsah al-ʻĀmmah li-Riʻāyat al-Shabāb, Wikālat Shuʼūn al-Shabāb, al-Idārah al-ʻĀmmah lil-Nashāṭāt al-Thaqāfīyah. 1988. 161 p.

al-Judhur: maalim al-tanzĐimat al-jamahiriyah fi al-tajribah al-kifahĐiyah lil-shab al-FilastĐini fi al-ArdĐ al-MuhĐtallah mundhu am 67 wa-hĐatta al-IntifadĐah
Salih, Abdul Jawad
Landan. Markaz al-Quds lil-Dirasat al-Inmaơiyah. [1990]. 56 p.

al-Judhūr al-irhābīyah li-Ḥizb Ḥayrūt al-Isrāʼīlī
Abū Ghazālah, Bassām
Bayrūt. Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Filasṭīnīyah, Markaz al-Abḥāth. 1966. 101, [8] p.

al-Judhūr al-shaʻbīyah lil-masraḥ al-ʻArabi
Khūrshīd, Fārūq
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1991. 191 p.

al-Judhūr al-siyāsīyah wa-al-fikrīyah wa-al-ijtimāʻīyah lil-ḥarakah al-qawmīyah al-ʻArabīyah (al-istiqlālīyah) fī al-ʻIrāq
Naẓmī, Wamīḍ Jamāl ʻUmar
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1984. 486 p.

al-Judhur al-tarikhiyah fi tatĐalluat al-Arab al-Muslimin li-fathĐ madinat al-QustĐantĐiniyah fi AsĐr SĐadr al-Islam (1/41 H)(622-661 M)
AzĐami, Awwad Majid
al-Jumhuriyah al-Iraqiyah. Wizarat al-Thaqafah wa-al-Ilam. 1985. 81 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah li-Ḥizb al-Līkūd (al-Takattul)
Darwīsh, Marwān
Nābulus. Dāʼirat al-Dirāsāt al-Isrāʼīlīyah, Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Filasṭīnīyah. 1996. 52 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah li-irsālīyāt al-tanṣīr al-ajnabīyah fī Miṣr, 1756-1986: dirāsah wathāʼiqīyah
Naʻīm, Khālid
al-Qāhirah. Kitāb al-Mukhtār. [1988]. 358 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-azmah al-Lubnānīyah
Salīm, Sawsan
[Cairo]. Maktabat Naḥdāt al-Sharq. [1985-. v. <1 >.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-Barbar fī al-shamāl al-Ifrīqī qabla al-fatḥ al-Islāmī
Sayyid Aḥmad, ʻAlī ʻAbd al-Salām
[Cairo]. Maṭbaʻat al-Jabalāwī. 1984. 174 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-ḥarakah al-nisāʼīyah al-Sūdānīyah
Salīm, Sawsan
al-Qāhirah. Maktabat Madbūlī. 1990. 80 p.

al-Judhur al-tarikhiyah lil-idarah fi Lubnan: min ahd al-imarah hĐatta ahd al-intidab
Shams al-Din, TĐarif
[Beiruth]. TĐ. Shams al-Din. 1999. 166 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-masʼalah al-ṭāʼifīyah al-Lubnānīyah, 1697-1861
Ḍāhir, Masʻūd
Bayrūt. Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī. 1981. 531 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-masʼalah al-zirāʻīyah al-Lubnānīyah, 1900-1950
Ḍāhir, Masʻūd
Bayrūt. al-Jāmiʻah al-Lubnānīyah. 1983. 206 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-Nuṣayrīyah al-ʻAlawīyah
ʻAbd Allāh, al-Ḥusaynī
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. 1980. 174 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-qaḍīyah al-Filasṭīnīyah
Yāghī, Ismāʻīl Aḥmad
al-Riyāḍ. Dār al-Marrīkh. 1983. 161 p.

al-Judhur al-tarikhiyah lil-sĐira al-Arabi al-Israơili
Jazzar, MuhĐammad
MisĐr al-jadidah, al-Qahirah. Markaz al-Kitab lil-Nashr. 2001. 166 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-sharīʻah al-Islāmīyah
ʻAbd al-Karīm, Khalīl
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Sīnā lil-Nashr. 1990. 137 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-Shuʻūbīyah
Dūrī, ʻAbd al-ʻAzīz
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. [1962]. 134 p.

al-Judhur al-tarikhiyah lil-tahmish fi al-Sudan
HĐajj, Taj al-Sirr Uthman
al-KhartĐum. Maktabat al-Sharif al-Akadimiyah. 2005. 95 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah lil-wizārah al-ʻAbbāsīyah: dirāsah taḥlīlīyah li-qirāʼat Sūrdīl ʻan al-wuzarāʼ al-ʻAbbāsīyīn, wa-abḥāth ukhrá
ʻUmar, Fārūq
Baghdād. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1986. 223 p.

al-Judhur al-tarikhiyah lil-Zanghariyah
Zanghari, Khamis al-Jaradat
[Damascus]. Kh.al-J. al-Zanghari. 2002. 111 p.

al-Judhur al-tarikhiyah li-Majallat al-AhĐwal al-ShakhsĐiyah: irhasĐat ruơyah jadidah
Ajhuri, MuhĐammad RidĐa
[Tunis]. M.R. al-Ajhuri. 1999. 198 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah li-masīrat al-lughah al-ʻArabīyah
Bābatī, ʻAzīzah Fawwāl
Ṭarābulus. Maktabat al-Jāmiʻah al-Lubnānīyah. 1989. 388 p.

al-Judhūr al-tārīkhīyah li-taḥrīr al-marʼah al-Miṣrīyah fī al-ʻaṣr al-ḥadīth: dirāsah ʻan makānat al-marʼah fī al-mujtamaʻ al-Miṣrī khilāla al-qarn al-tāsiʻ ʻashar
Yaḥyá, Muḥammad Kamāl
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1983. 131 p.

al-Judhur al-tarikhiyah wa-al-mimariyah: allati atharat ala al-tashkil al-fanni lil-hĐuruf al-Arabiyah mundhu nashơataha hĐatta al-an
Ghul, Ali Fayiz
[Amman]. al-Jamiah al-Urduniyah, Imadat al-BahĐth al-Ilmi. 2005. 180 p.

al-Judhur al-taơrikhiyah wa-al-nafsiyah lil-ghuluw wa-al-ghulah: dirasah tahĐliliyah fi al-huwiyah wa-al-judhur li-waqi al-firaq al-mughaliyah
Ghariri, Sami
Qum. Dalil Ma. 1424 [2003 or 2004]. 512 p.

al-Judhur al-Tawratiyah lil-unsĐuriyah al-SĐihyuniyah
Amin, Badiah
Baghdad. Dar al-Shuơun al-Thaqafiyah al-Ammah, Afaq Arabiyah. 2002. 245 p.

al-Judhūr al-wāqiʻīyah wa-al-fikrīyah li-mabādiʼ al-baʻth al-ʻArabī
Ghānim, Wahīb
Dimashq. W. al-Ghānim. 1994. 443 p.

Al judío primeramente
Passo, Roberto O
Charlotte, NC. Chosen People Ministeries/JAMI. c1995. xii, 261 p.

al-Judrān: riwāyah
Sulaymān, Muḥammad
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1983]. 153 p.

al-Judran al-arba
SĐawi, MuhĐammad
al-Iskandariyah. Dar Luran lil-TĐibaah wa-al-Nashr. [1964]. 236 p.

al-Judrān al-arbaʻah: majmūʻat qiṣaṣ qaṣīrah
Ḍawrānī, ʻAbd al-Wahhāb
al-Fajjālah [Egypt]. Dār al-Jīl lil-Ṭibāʻah. [1978]. 367 p.

al-Judrān al-bākiyah
Kīlānī, Rustum
al-Qāhirah. Maktabat Gharīb. [1968]. 125 p.

al-Judriyah: an tarikh al-Jabarti bi-tasĐarruf : riwayah
Jubril, MuhĐammad
al-Qahirah. al-Majlis al-Ala lil-Thaqafah. 2005. 233 p.

Al juez ciudadano: nuevo Código de procedimiento penal, anotado y concordado
Vargas Alvarez, Medardo Remy
La Paz, Bolivia. [s.n. 2001]. 217 p.

al-Jūʻ fī mawāsim al-ḥaṣād: shiʻr
Kharm, ʻAlī
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah. al-Munshaʻah al-ʻĀmmah. 1984. 59 p.

al-Jughrāfī al-Andalusī Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻUmar al-ʻUdhrī
Ghunaim, Abdullah Yousef Al
al-Kuwayt. Qism al-Jughrāfīyā bi-Jāmiʻat al-Kuwayt. [1989]. 32 p.

al-Jughrafiya al-ammah lil-Jumhuriyah al-Yamaniyah: awamil al-tabayun wa-al-taơaluf fi al-biơah al-Yamaniyah
HĐafyan, AwadĐ Ibrahim Abd al-RahĐman
SĐanaơ. al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, Jamiat SĐanaơ. 2004. 426 p.

al-Jughrāfiyā al-ʻArabīyah fī al-qarnayn al-tāsiʻ wa-al-ʻāshir al-mīlādīyayn (al-thālith wa-al-rābiʻ al-hijrīyayn)
Alavi, S. M. Ziauddin ; Ghunaim, Abdullah Yousef Al ; Jād, Ṭāhā Muḥammad
Jiddah. Dār al-Madanī. 1984. 260 p.