al-Kashkūl al-Ṣaghīr
Arnāʼūṭ, Maḥmūd
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1981. 112 p.

al-Kashshāf al-atharī fī al-ʻIrāq
Ṣāliḥ, Qaḥṭān Rashīd
Baghdād. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, al-Muʼassasah al-ʻĀmmah lil-Āthār wa-al-Turāth. 1987. 324 p.

al-Kashshāf al-iqtiṣādī li-āyāt al-Qurʼān al-Karīm
ʻAṭīyah, Muḥyī al-Dīn
Hīrindun, Fīrjīniyā. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1994. p. cm.

al-Kashshāf al-iqtiṣādī lil-aḥādīth al-Nabawīyah al-sharīfah: takshīf arbaʻat ʻashar kitāban min kutub al-sunnah al-Nabawīyah al-sharīfah ḍammahā kitāb Jamʻ al-fawāʼid min Jāmiʻ al-uṣūl wa-Majmaʻ al-zawāʼid lil-Fāsī
ʻAṭīyah, Muḥyī al-Dīn
al-Kuwayt. Dār al-Buḥūth al-ʻIlmīyah. 1988. 128 p.

al-Kashshaf al-jami li-majallat al-Manhal al-Saudiyah, 1355 H/1937 M-1401 H/1981 M
QahĐtĐani, Abd Allah ibn Salim ibn Musa
al-RiyadĐ. Maktabat al-Malik Fahd al-WatĐaniyah. 1994. 466 p.

al-Kashshāf al-Mawdūʻī li-Aḥādīth Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
ʻAṭīyah, Muḥyī al-Dīn
Hīrndun, Fīrjīniyā, al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1992. 766 p.

al-Kashshāf al-mawḍūʻī li-salāsil al-tarbiyah allatī tuṣdiruhā al-Yūniskū. al-Silsilah al-ūlá: dirāsāt wa-wathāʼiq tarbawīyah : "silsilah jadīdah"
Jizlah, Yūsuf Ibrāhīm
[Cairo], Jumhūrīyaht Miṣr al-ʻArabīyah. al-Shuʻbah al-Qawmīyah lil-Yūniskū, al-Maktabah. [1983]. 44 p.

al-Kashshāf al-mutaqaddim al-awwal
Jawhar, Ḥasan Muḥammad ; Khashabah, Jamal
Cairo. Dār al-Maʻārif. 1963. 155 p.

al-Kashshaf al-raqmi li-ayat al-Qurơan al-azĐim
Saudi, MuhĐammad AhĐmad MuhĐammad
[Egypt. s.n.]. 1991-. v. <1->.

al-Kashshaf al-tahĐlili li-sĐahĐifat Umm al-Qura: qism al-awwal, 1343 H-1373 H, 1924 M-1953 M
[al-RiyadĐ]. Darat al-Malik Abd al-Aziz. 1999. 2 v. (1420 p.).

al-Kashshāf al-taḥlīlī lil-Muʼtamar al-Dawlī li-Tārīkh Bilād al-Shām: al-muʼtamar al-awwal-al-muʼtamar al-rābiʻ, 1974-1987
Darwīsh, Muḥammad Taysīr ; Bakhīt, ʻAdūl Salāmah
ʻAmmān. Lajnat Tārīkh Bilād al-Shām. 1990. 129, 87 p.

al-Kashshāf al-taḥlīlī li-majallat Afkār, 1966-1986
Dabbās, Ismāʻīl Aḥmad
ʻAmmān. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Turāth al-Qawmī. 1988. 16, 332 p.

al-Kashshāf al-taḥlīlī li-Majallat al-risālah al-Islāmīyah
Jubūrī, Jāsim Muḥammad
[Baghdād]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Awqāf. 1977-<1984 >. v. <1-2 >.

al-Kashshāf ʻan ḥaqāʼiq al-tanzīl wa-ʻuyūn al-aqāwil fī wujūh al-taʻwil
Zamakhsharī, Maḥmūd ibn ʻUmar ; Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad ; Ibn al-Munayyir, Aḥmad ibn Muḥammad ; Muḥibb al-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr, al-Ḥamawī
[1891]. 2 v.

al-Kashshāf ʻan wujūh al-aʻarib fī ghawāmiḍ al-tarākib
Hāshim, Aḥmad ʻAbd Allāh
al-Qāhirah. [s.n.]. 1974-. v.

al-Kashshāf lil-diyār al-Miṣrīyah wa-aʻdād nufūsihā
[Cairo]. Niẓārat al-Dākhilīyah, Idārat al-Taʻdād. [1881]. 2 v. in 1 (444 p.).

al-Ḳāsim b. Ibrāhīm on the proof of God's existence: Kitāb al-Dalīl al-kabīr
Rassī, al-Qāsim ibn Ibrāhīm ; Abrahamov, Binyamin
Leiden . E.J. Brill. 1990. xiii, 200 p.

al-Kaʼs wa-al-maʼdubah wa-al-ṭarīq ilá shaqrāʼ: shiʻr
Sulaymān, Mīshāl
Bayrūt. Dār al-Fārābī. 1975. 54 p.

al-Katāʼib wa-muhimmāt al-marḥalah al-rāhinah: difāʻan ʻan dawr al-fikr fī al-Ḥizb : difāʻan ʻan al-khaṭṭ al-tārīkhī lil-ḥarakah al-Katāʼibʼīyah
Khalīfah, Nabīl
Bayrūt. N. Khalīfah. 1984. 78 p.

al-Katāʼib "wa-ʻUrūbat" Lubnān
Khalīfah, Nabīl
Bayrūt. [s.n.]. 1983-<1984 >. v. <1-2 >.

Āl̲kaṭal
Reṅkanāyaki, S
[1965]. 268 p.

Āl̲kaṭalil cila āṇimuttukaḷ
Cuntara Caṃukan̲ār
Putuccēri. Putuvaip Paintamil̲p Patippakam. 1992. 200 p.

Alkat és mű: Németh László, 1901-1975
Füzi, László
Pozsony. Kalligram. 2001. 670 p.

al-Kathrah wa-al-hĐajlah fi al-iyalah al-Imaratiyah
HĐaddad, Said Mubarak
al-Shariqah. Daơirat al-Thaqafah wa-al-Ilam, HĐukumat al-Shariqah. 2005. 331 p.

al-Katībah al-Kāminah: fi man laqaynah bi-al-Andalus min shuʻarāʻ al-māʻah al-thʼaminah
Ibn al-Khaṭīb
Bayrūt. Dār al-Thaqāfah. [altamhīd 1963]. 319, [1] p.

al-Katibah wa-khitĐab al-dhat: hĐiwarat maa riwaiơyat Arabiyat
SĐaydawi, Rafif RidĐa
al-Da al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 2005. 128 p.

al-Kātib al-ʻArabī wal-al-usṭūrah
Ḥamdī, Muḥammad ʻIṣmat
[1968]. 159 p.

al-Katib al-masrahĐi Walid FadĐil
FadĐil, Walid
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 2006. 153 p.

al-Kātib al-Miṣrī wa-adab al-qiṣṣah al-ʻālamī
Karīm, Sayyid
[Cairo]. Dār al-Hilāl. 1988. 164 p.

al-Kātib al-ṣaḥafī al-adīb, Fahmī al-Mudarris
Bakr, Munīr
[Iraq?. M. Bakr]. 1979. 161 p.

al-Kātibāt al-Sūrīyāt
Miṣrī, Marwān ; Waʻlānī, Muḥammad ʻAlī
Dimashq. al-Ahālī. 1988. 176 p.

al-Kātib wa-al-afkār
Abū al-ʻAynayn, ʻAbd Allāh
Jiddah. Dār al-Shurūq. 1980. 136 p.

al-Kātib wa-al-ṣayyād: riwāyah
Labīb, Ramsīs
al-Iskāndarīyah. M. al-Thaqāfah al-Jadīdah. [1986]. 196 p.

al-Kātib, wa-qaṣaṣ ukhrʹa
Benhadouga, Abdelhamid
Jazāʼir. al-Sharikah al-Waṭanīyah. [1980]. 147 p.

al-Kātib, wa-qiṣaṣ ukhrá
Benhadouga, Abdelhamid
al-Jazāʼir. al-Sharikah al-Waṭanīyah lil-Nashr wa-al-Tawẓīʻ. [197-]. 147 p.

Alkatīgās atbalsis: tautas tiesneša piezīmes
Strods, Ēvalds
Rīga. Liesma. 1978. 89 p.

Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése
Horváth, Mátyás
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Számitástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete. [1985]. 205, [26] p. of plates.

Alʹ Katyk: knyha intymnoï liryky
Soloveĭ, Oleh
Kyïv. Vyd-vo Fakt. 2004. 166 p.

al-Kawābīs: qiṣaṣ
Ḥadīdī, ʻĀdil
[ . 19 ]. 95 p. ; 20 cm.

al-Kawākib al-durrīyah fī manāqib al-mujtahid Ibn Taymīyah
Karmī, Marʻī ibn Yūsuf ; Khalaf, Najm ʻAbd al-Raḥmān
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Gharb al-Islāmī. 1986. 292 p.

al-Kawākib al-nayyirāt fī maʻrifat man ikhtalaṭa min al-ruwāh al-thuqāt
Ibn al-Kayyāl, Muḥammad ibn Aḥmad ; Salafī, Ḥamdī ʻAbd al-Majīd
Banhā, J.M.ʻA. Dār al-ʻIlm. 1401 [1980 or 1981]. 96 p.

al-Kawākib al-sayyārah fī tartīb al-ziyārah
Ibn al-Zayyāt, Muḥammad ibn Muḥammad
Baghdād. Maktabat al-Muthanná. [1968?]. 3, 410 p.

al-Kawākib al-wahhājah bi-sharḥ Sunan al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ʻAbd Allāh ibn Mājah al-Qazwīnī
Fullānī, Muḥammad ibn Muḥammad ; Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd
Bayrūt, Lubnān. Dār al-ʻArabīyah. 1988-. v. <1-2 >.

al-Kawākībī
Kawākibī, ʻAbd al-Raḥmān ; Adūnīs ; Saʻīd, Khālidah
Bayrūt, Lubnān. Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn. 1982. 224 p.

al-Kawākibī wa-al-Jāmiʻah al-Islāmīyah
Boutros-Ghali, Boutros
[1959]. 51 p.

al-Kawākib wa-al-nujūm wa-al-majarrāt
ʻAshrī, ʻAbd al-Munʻim al-Sayyid
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1983. 467 p.

al-Kawārith al-ṭabīʻīyah: āfat al-jarād : al-Rabāṭ 18-20 Rabīʻ al-Thānī 1409
al-Rabāṭ, al-Mamlakah al-Maghribīyah. Akadīmīyat al-Mamlakah al-Maghribīyah. [1989]. 122, 278 p.

al-Kawārith al-ṭabīʻīyah wa-takhṭīṭ al-khidmāt fī J.M.ʻA: dirāsat ḥālah ʻan zilzāl Uktūbir 1992 fī Madīnat al-Salām
ʻAbd Allāh, Wafāʼ Aḥmad
Madīnat Naṣr, al-Qāhirah. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Maʻhad al-Takhṭīṭ al-Qawmī. 1994. 295, 4 p.

al-Kawarith al-tĐabiiyah wa-al-ijtimaiyah wa-atharuha ala al-usrah: dirasah nazĐariyah tatĐbiqiyah ala zilzal Dhamar 1982 M wa-hĐawadith al-sĐawarikh ala madinat SĐanaơ 1994 M
HĐasani, Aziz AhĐmad
SĐanaơ. Markaz Abbadi lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2001. 128 p.

al-Kawāshif al-jalīyah ʻan maʻānī al-Wāsiṭīyah
Salmān, ʻAbd al-ʻAzīz al-Muḥammad
al-Riyāḍ. Maktabat al-Riyāḍ al-Ḥadīthah. 1978. 807 p.

al-Kawkab al-azhar: sharḥ al-Fiqh al-akbar, al-Imām Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʻī
Ibn ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Yāsīn ; Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs
al-Manṣūr, Baghdād. Maktabat al-Fikr al-ʻArabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1986]. 157 p.

al-Kawkab al-durri: fa-azallahuma al-ShaytĐan an-ha fa-akhrajahuma mimma kana fih
HĐassun, NasĐuhĐ
[Damascus?. s.n.]. 2000 [i.e. 1999]. 297 p.

al-Kawkab al-durri fi bayan hĐaqiqat al-udhr bi-al-jahl bada al-Nabi
Sadawi, MuhĐammad Rushdi ibn MuhĐammad
al-Iskandariyah. Dar al-SĐafa wa-al-Marwah bi-al-Iskandariyah. 2006. 266 p.

al-Kawkab al-durrī fī-mā yatakharraju ʻalá al-uṣūl al-naḥwīyah min al-furūʻ al-fiqhīyah
Isnawī, ʻAbd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ; ʻAwwād, Muḥammad Ḥasan
ʻAmmān, al-Urdun. Dār ʻAmmār. 1985. 518 p.

al-Kawkab al-durrī fī sharḥ Ṭayyibat Ibn al-Jazarī
Qamḥāwī, Muḥammad al-Ṣādiq
al-Azhar, [Cairo]. Maktabat al-Kullīyat al-Azharīyah. [between 1980 and 1986]. 622 p.

al-Kawkab al-durrī fī takhrīj al-furūʻ al-fiqhīyah ʻalá al-masāʼil al-naḥwīyah
Isnawī, ʻAbd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ; Saʻdī, ʻAbd al-Razzāq ʻAbd al-Raḥmān ; Abū Ghuddah, ʻAbd al-Sattār
Dawlat al-Kuwayt. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shūʼūn al-Islāmīyah. 1984. 622 p.

al-Kawkab al-malʻūn
Azharī, Īhāb
Madīnat Naṣr, al-Qāhirah. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, Qism al-Nashr. 1987. 254 p.

al-Kawkab al-shāhiq fī al-farq bayna al-murīd al-ṣādiq wa-ghayr al-ṣādiq
Shaʻrānī, ʻAbd al-Wahhāb ibn Aḥmad ; Sharqāwī, Ḥasan
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. 1982. 255 p.

al-Kawn: dharrah wa-ḥarakah
Haddārah, Sayyid Ramaḍān
[al-Qāhirah]. Dār al-Qalam. [1964]. 206 p.

al-Kawn al-aḥdab
Badr, ʻAbd al-Raḥīm
[1962]. 271 p.

al-Kawn al-shiʻrī ʻinda Nizār Qabbānī
Ṣubḥī, Muḥyī al-Dīn
Lībiyā . al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1982. 316 p.

al-Kawn wa-al-insān bayna al-ʻilm wa-al-Qurʼān
Difḍaʻ, Bassām
[Damascus]. Maṭbaʻat al-Shām. [1990?]. 256 p.

al-Kawthar fi ahĐwal FatĐimah bint al-Nabi al-atĐhar
Musawi, MuhĐammad Baqir
Qum. HĐadhiq. 1420 [1999 or 2000]. 7 v.

al-Kawthari wa-taaddih ala al-turath wa-bayan hĐalihi fi muơallafatihi wa-taliqatih
BaytĐar, MuhĐammad Bahjat
al-Qahirah. Dar al-HĐaramayn. 1999. 143 p.

al-Kawwah: al-tarikh wa-al-rijal
Nur, Uthman AhĐmad MuhĐammad ; Nur, Qasim Uthman
al-KhartĐum. Wizarat al-Thaqafah bi-al-KhartĐum. 2004. 448 p.

Alkazar
Perić, Branimir
Kruševac. Bagdala. 1980. 79 p.

Alkazars: romāns
K̦ezbers, Kārlis
[Brooklyn, N.Y.]. Grāmatu draugs. 1979. 213 p.

Alkeemia
Hellerma, Kärt
Tallinn. Kirjastus Tuum. c1997. 168 p.

Al£kei Khakanovich Margulan
Kul£baeva, Sh. N ; Abdil£din, Zhabaikhan Mubarakovich ; Kazbekova, D. N
Alma-Ata. Izd-vo "Nauka" Kazakhskoi SSR. 1984. 65 p., [1] leaf of plates.

Alkei Khaqanuly Marghulan
Arynov, E. M ; Artykbaev, Zh. O
Pavlodar. [s.n.]. 2004. 147 p.

Alkekongeriket: dikt
Ericsson, Kjersti
[Oslo]. Forlaget Oktober. 1997. 63 p.

ʻAl kele-ḥeres eretsyiśreʼeliyim
[Jerusalem]. [s.n.]. 718, 1958. 24 p.

Alkema's complete guide to creative art for young people
Alkema, Chester Jay
New York. Sterling Pub. Co. [1971]. 192 p.

Alkema's scrap magic: how to turn your trash can into a treasure chest
Alkema, Chester Jay
New York. Sterling Pub. Co. c1976. 120 p.

Ālkemī: Prasādhimpulu
Prasād, Yal. Yas. Ār
Varaṅgal. Praśānti Pablikēśans. 2002. vii, 158 p.

Al-Kemi: hermetic, occult, political, and private aspects of R.A. Schwaller de Lubicz
VandenBroeck, André
Rochester, Vt. Inner Traditions. c1987. 286 p., [6] p. of plates.

Alkemi, romantik och rasvetenskap: om en vetenskaplig tradition
Hanson, Hertha
Nora. Nya doxa. c1994. 203 p.

Alkemistor Mirobolant: visite au grand sorcier-magicien du pays bleu : inspiré du tableau de Joan Miró, "Personnages dans la nuit guidés par les traces phosphorescentes des escargots" : album
[Paris]. Larousse. c1982. [27] p. : ill. ; 25 cm.

Alkene metathesis in organic synthesis
Fürstner, Alois ; Gibson, Susan E
Berlin . Springer. c1998. viii, 231 p.

Die Alkenvögel des Nordatlantiks
Kartashev, N. N
Wittenberg Lutherstadt. A. Ziemsen. 1960. 154 p.

Alkestis: ein Trauerspiel nach Euripides
Euripides ; Hofmannsthal, Hugo von
Leipzig. Insel-verlag. 1911. 2 p. l., 48 p., 1 l.

Alkestis: Stück mit Musik in einem ersten Akt, einem zweiten Akt, zwei dritten Akten und einem Vorspiel
Fühmann, Franz ; Ulrich, Heiner ; Prignitz, Ingrid
Rostock. Hinstorff. 1989. 118 p.

Alkēstis: to skotadi kai to phōs sto erōtiko enstikto
Tsarouchas, Kōstas
Athēna. Hellēnika Grammata. 1995. 380 p.

Die Alkestis des Euripides: Untersuchungen zur tragischen Form
Riemer, Peter
Frankfurt am Main. Athenäum. c1989. xiv, 203 p.

Alketab: e dhalem basa Madura
Jakarta. Lembaga Alkitab Indonesia. 1994. 1306, 512 p., [8] p. of plates.

Das Alketas-Grab in Termessos
Pekridou-Gorecki, Anastasia
Tübingen. E. Wasmuth. c1986. 133 p., [17] p. of plates.

ʻAl ḳetseh ha-mazleg
Goldman, Aviva
Tel-Aviv. Zemorah, Bitan. c1987. 179 p.

al-Khabar al-dall ala wujud al-qutĐb wa-al-awtad wa-al-nujabaơ wa-al-abdal
SuyutĐi
Tarim, HĐadĐramawt. Dar al-UsĐul. [200-?]. 80 p.

al-Khabar al-ṣaḥīḥ fī-mā warada ʻan al-Sayyid al-Masīḥ
Ḥusaynī, ʻAbd Allāh
Bayrūt. Muʼassasat al-Kutub al-Thaqāfīyah. 1985. 77 p.

al-Khabar fi al-adab al-Arabi: dirasah fi al-sardiyah al-Arabiyah
QadĐi, MuhĐammad
Tunis. Kulliyat al-Adab, Manubah. 1998. 744 p.

al-KhadĐiun lil-hĐirasah wa-al-taysirat wa-al-maashat al-muqarrarah lahum
Shirbini, Ibrahim
al-Qahirah. Maktabat al-Anjlu al-MisĐriyah. 1973. 311 p.

al-Khadamāt al-baladīyah wa-al-qarawīyah fī al-Urdun, 1970
[Amman?]. Wizārat al-Dākhilīyah lil-Shuʼūn al-Baladīyah wa-al-Qarawīyah. [1970?]. 179 p.

al-Khadamāt al-hātifīyah fī Imārat Minṭaqat Makkah al-Mukarramah: dirāsah fī jughrāfiyat al-khadamāt
Suryānī, Muḥammad Maḥmūd
Makkah. Jāmiʻat Umm al-Qurá, Kullīyat al-Tarbiyah, Markaz al-Buḥūth al-Tarbawīyah wa-al-Nafsīyah. 1984. 72 p.

al-Khadamāt al-ijtimāʻīyah al-muqāranah
Ḥasan, Maḥmūd
al-Kuwayt. Dhāt al-Salāsil. 1982. 334 p.

al-Khadamāt al-ijtimāʻīyah fī majālay al-usrah wa-al-ṭufūlah
Saʻdān, ʻAbd al-Ṣabūr Ibrāhīm
al-Dawḥah, Qaṭar. ʻA.Ṣ.I. Saʻdān. 1986. 334 p.

al-Khadamāt al-ijtimā'īyah wa-ri'āyat al-usrah wa-al-ṭufūlah
Mar'ī, Ibrāhīm Bayyūmī
Iskandarīyah. al-Maktab al-Jāmi'ī al-Ḥadīth. [1982]. 236 p.

al-Khadamāt al-ṣiḥḥīyah bi-madn̄at Makkah al-Mukarramah: dirāsah fī al-jughrāfiyā al-ijtimāʻīyah
Ṣanīʻ, ʻAbd Allāh ʻAlī ʻAbd al-Raḥmān
Makkah. Kullīyat al-Tarbiyah, Markaz al-Buḥūth al-Tarbawīyah wa-al-Nafsīyah. 1983. 13, 112 p.

al-Khadamāt al-ṣiḥḥīyah fī sabʻ sanawāt, 1389H-1396H/1969M-1976M
[Libya]. al-Wizārah. [197-]. 95 p.

al-Khadamāt al-ṣiḥȳah fī ʻahd al-thawrah wa-al-waḥdah
1960. 116 p.

al-Khadiah al-kubra: hal al-Yahud, hĐaqqan, shab Allah al-mukhtar?
TĐahĐhĐan, MuhĐammad Jamal
Dimashq. al-Awaơil. 2003. 240 p.

al-Khadīʻah al-mālīyah al-kubrá: al-iqtiṣād al-siyāsī li-sharikāt tawẓīf al-amwāl
Abdel-Fadil, Mahmoud
Miṣr al-Jadīdah, al-Qāhirah. Dār al-Mustaqbal al-ʻArabī. 1989. 214 p.

al-Khadīʻah al-Nāṣirīyah: min awrāq shaʻb Miṣr al-sirrīyah : shahādat muwāṭinah Misrīyah ʻalá sanawāt ʻāshatʹhā
Kāẓim, Ṣāfīnāz ; Nasser, Gamal Abdel
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. [1984]. 100 p.

al-Khaḍir wa-madīnat al-Ḥajar: shiʻr
ʻAẓmah, Nadhīr
Dimashq. Manshūrāt Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1979. 104 p.

al-Khāḍiʻūn lil-ḥirāsah wa-al-taysīrāt wa-al-maʻāshāt al-muqarrarah lahum
Shirbīnī, Ibrāhīm
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1973. 311 p.

al-Khaḍrāʼ
ʻAbd Allāh, ʻAbd al-Amīr
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah. al-Markaz al-ʻĀlamī li-Dirāsāt wa-Abḥāth al-Kitāb al-Akhḍar. 1988. 7 v.

al-Khafājīyūn fī al-tārīkh
Khafājī, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
[al-Qāhirah. Dār al-Ṭibāʻah al-Muḥammadīyah. 1971]. 256 p.

al-Khafāyā al-sirrīyah fī al-Maghrib al-mustaqil, 1956-1961
Ouardighi, Abderrahim
al-Dār al-Bayḍāʼ. Dār Rashād al-Ḥadīthah. 1982. 271 p.

al-Khaơib: qisĐasĐ
Musa, Taj al-Din
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 2006. 155 p.

al-Khāʼifūn min sharīʻat Allāh
Sharqāwī, Ḥasan
al-Iskandarīyah. Muʼassasat Shabāb al-Jāmiʻah. 1983. 162 p.

Alkøhøair aljari fe sharhĐ SĐahĐihĐulbukøhøari
Sarvar, MuhĐammad ; Bukhari, MuhĐammad ibn Ismail
Multan. Idarah-i Talifat-i Ashrafiyah. [2001]. 6 v. in 3.

al-Khair al-kathir
Walī Allāh al-Dihlawī
Lahore. Sh. Muhammad Ashraf. 1974. vii, 200, [10] p.

al-K̲h̲airulkas̲īr
Walī Allāh al-Dihlawī
Ḥaidarābād [Pakistan]. Akādīmiyyah al-Shāh Valīullāh al-Dihlavī. 1977. 221 p.

al-Khajal: asbabuhu wa-ilajuh : barnamaj amali
Namlah, Abd al-RahĐman ibn Sulayman
al-RiyadĐ. Dar al-FadĐilah. 2005. 298 p.

al-Khakiyah: min awraq al-jarimah al-thaqafiyah fi al-Iraq
KhidĐr, Abbas
Kuluniya. Manshurat al-Jamal. 2005. 159 p.

al-Khālah al-ḍāʼiʻah
Bint al-Hudʹa
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Taʻāruf lil-Maṭbūʻāt. 1974 (1978 printing). 144 p.

al-Khālah ʻAyshah: majmūʻat qiṣaṣ qaṣīrah
Qāsim, Muḥammad Khalīl
[al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah al-Jadīdah. 1971]. 71 p.

al-Khalal al-sukkani fi al-Imarat khilala 30 sanah: al-waqi, al-mushkilat, al-muqtarahĐat
al-Shariqah. Dar al-Khalij lil-SĐihĐafah wa-al-TĐibaah wa-al-Nashr. 1999. 104 p.

al-Khalal fi al-tarkibah al-sukkaniyah li-dawlat al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah wa-tĐuruq ilajiha
Abd Allah, MatĐar AhĐmad
al-Shariqah. Dar al-Khalij lil-SĐihĐafah wa-al-TĐibaah wa-al-Nashr. 1999. 143 p.

al-Khalāṣ
Shiḥātah, Barsūm
[Cairo. s.n. 1983]. 158 p.

al-KhalasĐ al-MasihĐi: wa-nazĐrat al-Islam ilayhi
Ajibah, AhĐmad Ali
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Dar al-Afaq al-Arabiyah. 2006. 784 p.

al-Khalāṣ fī al-mafhūm al-Urthūdhuksī
Shanūdah
[al-Qāhirah]. al-Kullīyah al-Lāhūtīyah al-Aklīrīkīyah lil-Karāzah al-Marqisīyah. 1967. 191 p.

al-Khalāṣ wa-ikhtilāf al-nās
Shuwaykī, Muḥammad
[Jordan. s.n.]. 1408 [1987 or 1988, i.e.1988]. 227 p.

al-Khalawi fi al-Sudan: nuzĐumuha wa-rusumuha : hĐatta nihayat al-qarn al-tasi ashar
HĐajj, al-MutasĐim AhĐmad
Umm Durman. Markaz MuhĐammad Umar Bashir lil-Dirasat al-Sudaniyah. 2005. 245 p.

al-Khalāyijah wa-al-Amrīkān
Abū Liwāyah, Muḥammad
[Cairo]. M. Abū Liwāyah. 1991. 147 p.

al-Khalfīyah al-aydiyūlūzhīyah lil-ḥurūb al-Ṣalībīyah: dirāsah ʻan al-ḥamlah al-ūlá, 1095-1099M
Qāsim, Qāsim ʻAbduh
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1983. 243, [1] p.

al-Khalīfah: tawliyatuhu wa-ʻazluh, isʹhām fī al-naẓarīyah al-dustūrīyah al-Islāmīyah
Dabbūs, Ṣalāḥ al-Dīn
[Alexandria. Universal Culture Establishment. 1972]. 416 p.

al-Khalīfah
Najāt, Amīr
Sunnyvale, CA. Pine Press. [1999?]. 209 p.

al-Khalīfah al-Fārūq ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb
ʻĀnī, ʻAbd al-Raḥmān ʻAbd al-Karīm ; Zuʻayn, Ḥasan Fāḍil
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1989. 204 p.