al-Khilafat al-fiqhiyah: anasĐir al-ittifaq wa-dĐawabitĐ al-iftiraq
Ubayd, Kamal MuhĐammad
al-KhartĐum. Hayơat al-Amal al-Fikriyah. 2006. 93 p.

al-Khilāfāt al-zawjīyah fī naẓar al-Islām: baḥth taḥlīlī fī al-ʻalāqāt al-zawjīyah wa-asbābihā wa-ṭuruq ʻilājihā fī ḍawʼ al-sharīʻah al-Islāmīyah
Bayrūt, Lubnān. Dār Maktabat al-Ḥayāh. 1980. 71 p. ; 24 cm.

al-Khilfīyah al-Tawrātīyah lil-mawqif al-Amrīkī
Kīlānī, Ismāʻīl
al-Dawḥah, Qaṭar. Tawzīʻ Maktabat al-Aqṣá. 1986. 168 p.

al-Khill al-wafi: riwayah
Sabawi, Abd al-Karim
Ghazzah. Dar al-Nawras lil-Nashr. 1997. 209 p.

al-Khilqah al-jadidah lil-insan fi al-iman al-MasihĐi
Matta al-Miskin
Wadi al-NatĐrun. MatĐbaat al-Qiddis Anba Maqar. 1997. 157 p.

Alkhimii͡a: stikhi
Shepetchuk, Alekseĭ
Nalʹchik. RIO Goskomizdata KBSSR, PK. 1990. 191 p.

Alkhimiiı̐aı̐Ł i traditı̐sı̐Łiiı̐aı̐Ł: stat£i 2000-2005
Butuzov, Gleb
Moskva. Volshebnaiı̐aı̐Ł Gora. 2006. 179 p.

Alkhimii͡a i realʹnostʹ: borʹba ideĭ v sovremennoĭ italʹi͡anskoĭ kulʹture
Kin, T͡Set͡silii͡a Isaakovna
Moskva. Sov. pisatelʹ. 1984. 397 p.

Alkhimii͡a kak fenomen srednevekovoĭ kulʹtury
Rabinovich, V. L
Moskva. Nauka. 1979. 391 p., [18] leaves of plates.

Alkhimik, ili, Zhiznʹ kompozitora Aleksandra Borodina: diptikh
Dobrovenskiĭ, Roalʹd
Riga. Liesma. 1984. 487 p., [12] p. of plates.

al-Khirrījūn al-ʻāṭilūn ʻan al-ʻamal fī al-Ḍiffah al-Gharbīyah wa-Qiṭāʻ Ghazzah
ʻAṭīyah, Iḥsān Nizār ; Jibrīl, Samīr
al-Quds. Nādī al-Khirrījin al-ʻArab. 1984. 94 p.

al-Khiṣāl
Ibn Bābawayh al-Qummī, Muḥammad ibn ʻAlī
al-Najaf. al-Matḅaʻah al-Ḥaydarīyah. 1971. 32, 624 p.

al-Khiṣāl al-mukaffirah lil-dhunūb al-mutaqaddimah wa-al-mutaʼakhkhirah: wa-maʻahu khams rasāʼil fī al-ʻibādāt wa-uṣūl al-dīn
Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī
[al-Qāhirah]. Shirkat al-Islām al-ʻĀlamīyah. [1979]. 19, 242 p.

al-K̲h̲it̤āb
Ashraf, Muḥammad Sulaimān
ʻAlīgaṛh. Insṭīṭiyūṭ Pres. 1915. ii, 40 p.

al-Khiṭāb: ḥiwār maʻa iʻrābī aḍāʻa farasah
Qabbānī, Nizār
Bayrūt. Manshūrāt Nizār Qabbānī. 1972. 29 p.

al-Khiṭābah
Aristotle ; Badawī, ʻAbd al-Raḥmān
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1959. 12, 267 p.

al-Khiṭāb al-akhlāqī fī al-ḥaḍārah al-Islāmīyah: namādhij taḥlīlīyah
Ṭāhir, Ḥāmid
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat al-Zahrāʼ. [1990]. 250 p.

al-Khiṭāb al-ʻArabī al-muʻāṣir: qirāʼah naqdīyah fī mafāhīm al-nahḍah wa-al-taqaddum wa-al-ḥadāthah, 1978-1987
Ismāʻīl, Fādī
al-Rīyāḍ. al-Dār al-ʻĀlamīyah lil-Kitāb al-Islāmī. 1992. 181 p.

al-Khiṭāb al-ʻArabī al-muʻāṣir: dirāsah taḥlīlīyah naqdīyah
Jābirī, Muḥammad ʻĀbid
al-Dār al-Bayḍāʼ. al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī. 1982. 192 p.

al-Khiṭāb al-Ashʻarī: musāhamah fī dirāsat al-ʻaql al-ʻArabī al-Islāmī
ʻAlawī, Saʻīd Binsaʻīd
Bayrūt. Dār al-Muntakhab al-ʻArabī lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1992. 335 p.

al-Khiṭāb al-awwal li-ṣāḥib al-quṣāṣāt
[Khartoum]. Idārat al-Thaqāfah al-Qānūnīyah, Maʻhad al-Tadrīb wa-al-Iṣlāḥ al-Qānūnī. 1998. 10 leaves.

al-Khiṭāb al-iṣlāḥī fī al-Maghrib: al-takwīn wa-al-maṣādir, 1844-1918
Balqazīz, ʻAbd al-Ilāh
Bayrūt. Dār al-Muntakhab al-ʻArabī lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1997. 232 p.

al-Khiṭāb al-Sādātī: taḥlīl al-ḥaql al-aydiyūlūjī lil-khiṭāb al-Sādātī
ʻAbd al-ʻAlīm, ʻAbd al-ʻAlīm Muḥammad
[Cairo] Miṣr. Jarīdat al-Ahālī, Ḥizb al-Tajammuʻ al-Waṭanī al-Taqaddumī al-Waḥdawī. 1990. 316 p.

al-Khiṭāb al-sīnimāʼī bayna al-kitābah wa-al-taʼwīl
Afāyah, Muḥammad Nūr al-Dīn
al-Rabāṭ, al-Maghrib. ʻUkāẓ. [1988]. 151 p.

al-Khiṭāb al-tarbawī wa-al-falsafī ʻinda Muḥammad ʻAbduh
Zayʻūr, ʻAlī
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1988. 235 p.

al-Khiṭāb al-tārīkhī: dirāsah li-manhajīyat Ibn Khaldūn
Oumlil, Ali
Ṭārābulus, J.ʻA.L. Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī. [between 1977 and 1981]. 233 p.

al-Khiṭāb al-tārīkhī: dirāsah li-manhajīyat Ibn Khaldūn
Oumlil, Ali
al-Rabāṭ. [s.n.]. 1984. 229 p.

al-KhitĐabah al-Arabiyah al-Islamiyah: dirasah fi al-matn wa-al-fann
RahĐmuni, Abd al-RahĐim
[Rabat?. s.n. 2005]. 140 p.

al-KhitĐabah al-siyasiyah
NusĐsĐ, IhĐsan
Damascus. Dar al-Fikr. [1965]. 271 p.

al-KhitĐabah inda al-Khawarij
Badran, AhĐmad
[Giza]. Markaz al-HĐadĐarah al-Arabiyah. 1999. 61 p.

al-KhitĐab al-akhar maa Ayat Allah AhĐmad al-HĐasani al-Baghdadi
Baghdadi, AhĐmad al-HĐasani
Bayrut. Muơassasat al-Baqir. 2002. 143 p.

al-KhitĐab al-akhar, muqarabah li-abjadiyat al-shair naqidan: dirasah
HĐaddad, Ali
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 2000. 263 p.

al-KhitĐab al-dini: bayna tahĐdith al-dukhalaơ wa-tajdid al-ulamaơ
Sai, MuhĐammad Naim MuhĐammad Hani
al-Qahirah. Dar al-Salam lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi wa-al-Tarjamah. 2006. 262 p.

al-KhitĐab al-dini fi shir Abi Muslim al-RawahĐi al-Bahlani fi itĐar madrasat al-ihĐyaơ
BuhĐajjam, MuhĐammad NasĐir
al-Jazaơir. Jamiyat al-Turath. 2007. 114 p.

al-KhitĐab al-ilami al-Arabi: afaq wa-tahĐaddiyat
HĐamdi, AhĐmad
al-Jazaơir. Dar Humah. [2002]. 307 p.

al-KhitĐab al-ilami al-dini wa-hĐuquq al-insan
Ajrami, Ashraf ; Burghuthi, Iyad
Ram Allah. Markaz Ram Allah li-Dirasat HĐuquq al-Insan. 2005. 189 p.

al-KhitĐab al-ilami lil-thawrah al-Iraniyah wa-atharuhu ala al-alaqat al-kharijiyah
Abd al-HĐamid, IsĐam al-Sayyid
al-Haram [Giza]. Ayn lil-Dirasat wa-al-BuhĐuth al-Insaniyah wa-al-Ijtimaiyah. 2006. 266 p.

al-KhitĐab al-isĐlahĐi al-tarbawi: bayna asơilat al-azmah wa-tahĐaddiyat al-tahĐawwul al-hĐadĐari (ruơyah susyulujiyah naqdiyah)
MuhĐsin, MusĐtĐafa
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 1999. 191 p.

al-KhitĐab al-Islami: al-waqi wa-afaq al-mustaqbal
GhadĐban, Yasin
al-MansĐurah [Egypt]. Dar al-Wafaơ. 2007. 326 p.

al-KhitĐab al-muwazi lil-qasĐidah al-Arabiyah al-muasĐirah
MansĐar, Nabil
al-Dar al-BaydĐaơ. Dar Tubqal lil-Nashr. 2007. 398 p.

al-KhitĐab al-naqdi inda Abd al-Malik MurtadĐ: bahĐth fi al-manhaj wa-ishkaliyatih
Waghlisi, Yusuf
[Algiers]. RabitĐat Ibda al-Thaqafiyah. [2002]. 140 p.

al-KhitĐab al-niswi fi al-nasij: al-qimah al-jamaliyah wa-al-abad al-dalaliyah lil-zarbiyah : dirasah
Harrabi, Khalid
[Tunis]. Dar SahĐar lil-Nashr. 2006. 211 p.

al-KhitĐab al-qisĐasĐi fi al-riwayah al-Arabiyah al-muasĐirah: min sanat 1976 ila sanat 1986
Khabw, MuhĐammad
SĐafaqis. SĐamid lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2003. 559 p.

al-KhitĐab al-Qurơani: muqarabah tawsĐifiyah li-jamaliyat al-sard al-ijazi
Ashrati, Sulayman
Bin Aknun, al-Jazaơir. Diwan al-MatĐbuat al-Jamiiyah. c1998. 225 p.

al-KhitĐab al-riwaơi fi al-Urdun
Qawasimah, MuhĐammad Abd Allah
Amman. Dar al-Faris lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2000. 197 p.

al-KhitĐab al-riwaơi fi al-Yaman
Ali, Hisham
SĐanaơ. Markaz Abbadi lil-Dirasat wa-al-Nashr. 1996 [i.e. 1998]. 163 p.

al-KhitĐab al-shiri al-Arabi: bayna al-injaz wa-al-talaqqi
Miskin, HĐasan
[Rabat?. s.n. 2004]. 91 p.

al-KhitĐab al-shiri al-SĐufi wa-al-taơwil
Wahhabi, RadĐwan al-SĐadiq
al-RabatĐ. Manshurat Zawiyah. 2007. 309 p.

al-KhitĐab al-siyasi al-SĐufi fi MisĐr: qiraơah fi khitĐab Abd al-Wahhab al-Sharani lil-sultĐah wa-al-mujtama
Dali, MuhĐammad SĐabri
[al-Qahirah]. MatĐbaat Dar al-Kutub wa-al-Wathaơiq al-Qawmiyah bi-al-Qahirah. 2004. 347 p.

al-KhitĐab al-siyasi fi al-shir al-FatĐimi: dirasah uslubiyah
HĐijazi, Abd al-RahĐman
al-Qahirah. al-Majlis al-Ala lil-Thaqafah. 2005. 261 p.

al-KhitĐab al-tarbawi al-Islami
FarhĐan, MuhĐammad Challub
Bayrut. al-Sharikah al-Alamiyah lil-Kitab. c1999. 160 p.

al-KhitĐab al-tarikhi lil-Duktur Jurj HĐabash fi al-Muơtamar al-WatĐani al-Sadis lil-Jabhah al-Shabiyah li-TahĐrir FilastĐin
HĐabash, Jurj
Dimashq. Dar Kanan lil-Dirasat wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 64 p.

al-KhitĐabat al-siyasiyah wa-al-ahĐadith al-sĐuhĐufiyah wa-al-tilifizyuniyah li-Fakhamat al-Akhkh Ali Abd Allah SĐalihĐ, Raơis al-Jumhuriyah li-am 2001 M
[SĐanaơ]. al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, Wizarat al-Ilam, Markaz al-Tawthiq al-Ilami. 2003. 395 p.

al-KhitĐabat al-siyasiyah wa-al-ahĐadith al-sĐuhĐufiyah wa-al-tilifizyuniyah li-Fakhamat al-Akhkh Ali Abd Allah SĐalihĐ, raơis al-Jumhuriyah li-am 2003 M
SĐalihĐ, Ali Abd Allah
[SĐanaơ]. al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, Wizarat al-Ilam, Markaz al-Tawthiq al-Ilami. 2003. 392 p.

al-KhitĐab wa-al-hĐijaj
Azzawi, Abu Bakr
[Casablanca?]. al-AhĐmadiyah. 2007. 144 p.

al-KhitĐab wa-al-taơwil
Abu Zayd, NasĐr HĐamid
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 2000. 268 p.

al-KhitĐatĐ al-tawfiqiyah al-jadidah li-MisĐr al-Qahirah wa-muduniha wa-biladiha al-qadimah wa-al-shahirah
Ali Mubarak
al-Qahirah. MatĐbaat Dar al-Kutub. 1969-<2003>. v. <1-13, 15-16>.

al-KhitĐtĐah al-khamsiyah lil-Baba YuhĐanna Bulus al-Thani: tansĐir al-alam
Abdelaziz, Zeinab
al-MansĐurah [Egypt]. Dar al-Wafaơ lil-TĐibaah wa-al-Nashr. [1994?]. 51 p.

al-Khitan bayna al-shariah wa-al-mumarasat al-khatĐơiah wa-al-afkar al-masmumah
Shahri, Malfi HĐasan
al-Qahirah. al-MuhĐaddithin lil-BahĐth al-Ilmi wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr. 2007. 344 p.

al-Khiṭāṭah: al-kitābah al-ʻArabīyah
Dālī, ʻAbd al-ʻAzīz
Miṣr. Maktabat al-Khānjī. 1980. 136 p.

al-Khiṭaṭ al-Tawfīqīyah al-jadīdah li-Miṣr al-Qāhirah wa-mudunihā wa-bilādihā al-qadīmah wa-shahīrah
ʻAlī Mubārak
al-Qāhirah. Maṭbaʻat Dār al-Kutub. 1969-<2001>. v. <1-13>.

al-Khiṭṭah al-ʻArabīyah lil-taṣnīf: al-usus wa-al-iṭār al-ʻĀmm
Abū al-Nūr, ʻAbd al-Wahhāb ʻAbd al-Salām
al-Qāhirah. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Idārat al-Tawthīq wa-al-Iʻlām. 1976. 3, 116 p.

al-Khiṭṭah al-ʻArabīyah lil-taṣnīf bayna muʼtamarayn, al-Riyāḍ (1393 H-1973 M) wa-Baghdād (1397 H-1977 M)
Abū al-Nūr, ʻAbd al-Wahhāb ʻAbd al-Salām
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-ʻUlūm. 1978. 634 p.

al-Khiṭṭah al-iʻlāmīyah al-ʻāmmah, 1988-1989
[Cairo]. Ittiḥād al-Idhāʻah wa-al-Tilīfizyūn. [1988]. 78 p.

al-Khiṭṭah al-khamsīyah al-ḥālīyah, 1982-1987: kayfa badaʼat wa-mādhā aḍāfat, wa-naẓrah mustaqbalīyah lil-khiṭṭah al-khamsīyah al-muqbilah, 1987-1992
al-Qāhirah. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Wizārat al-Iʻlām, al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-Istiʻlāmāt. 1986. 64 p.

al-Khiṭṭah al-Khamsīyah al-Thālithah lil-Tanmiyah al-ʻIlmīyah wa-al-Tiknūlūjīyah, 1992-1997, fī iṭār mahāmm al-akādīmīyah
[Cairo]. al-Akādīmīyah. 1992. 298 p.

al-Khiṭṭah al-Khamsīyah al-Thāniyah lil-Tanmiyah al-Iqtiṣādīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, 87/1988-91/1992 wa-Khuṭṭat ʻĀmuhā al-Awwal 87/1988
[Egypt]. al-Wizārah. 1987. 539, 301 p.

al-Khiṭṭah al-khamsīyah al-zirāʻīyah, (82/1983-86/1987)
[Cairo]. Jumhūrīyāt Miṣr al-ʻArabīyah, Wizārat al-Zirāʻah, Markaz al-Buḥūth al-Zirāʻīyah. [1984]. 429 p.

al-Khiṭṭah al-khamsīyah lil-Majālis al-Nawʻīyah, 1983-1987
[Cairo]. al-Akādīmīyah. [1982]. 414 p.

al-Khiṭṭah al-khamsīyah lil-mashrūʻāt al-baḥthīyah bayna al-iʻdād wa-al-tanfīdh: dirāsah taḥlīlīyah, Yūliyū 1982-Yūniyū 1984
[Cairo]. al-Akādīmīyah. 1985. 163 p.

al-Khiṭṭah al-qawmīyah lil-tarjamah
Tūnis. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Idārat al-Thaqāfah. 1985. 52 p.

al-Khiṭṭah al-shāmilah lil-thaqāfah al-ʻArabīyah
al-Kuwayt. al-Munaẓẓamah. 1986. 4 v. in 6.

al-Khiṭṭah al-sudāsīyah lil-tanmiyah al-iqtiṣādīyah wa-al-ijtimāʻīyah, 77/1978-82/1983: taqdīrāt mīzānīyat al-tanmiyah lil-ʻām al-mālī, 1977/1978
[Khartoum]. al-Wizārah. [1970]. 44 leaves.

al-Khiyām: shahādāt ḥayyah ʻan al-irhāb al-Ṣihyūnī
Surūr, ʻAlī
[Beirut?]. Manshūrāt Tajammuʻ Muʻtaqalī Anṣār. 1988. 198 p.

al-Khiyanah: al-milaff al-aswad lil-ziraah fi MisĐr
HĐusayn, Adil ; HĐusayn, Majdi AhĐmad ; Bidiwi, SĐalahĐ
al-Qahirah. Majdi AhĐmad HĐusayn. [2003]. 304 p.

al-Khiyānah al-ʻArabīyah al-kubrá: kitāb al-Hāshimīyīn al-aswad min al-sharīf ilá al-malik
Rāʼif, Aḥmad
Madīnat Naṣr, al-Qāhirah. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabīyah, Qism al-Nashr. 1992. 825 p.

al-Khiyanah hazamat Urabi
Sarkis, Adil AhĐmad
[Cairo]. al-Hayah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 1989. 128 p.

al-Khiyār al-nawāwī fī al-Sharq al-Awsaṭ, hal sa-yabqá ḥikran ʻalá al-kiyān al-Ṣihyūnī?
Zuʻbī, Ḥilmī ʻAbd al-Karīm
Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah. Dār al-Mawqif al-ʻArabī. [1983]. 63 p.

al-Khiyar al-sĐab
Abd al-LatĐif, al-Tijani MuhĐammad
[Khartoum. s.n. 1985. 130 p.

al-Khiyār al-thālith: [qiṣaṣ qaṣīrah]
ʻAbsī, Ibrāhīm
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Karmal. 1988. 74 p.

al-Khiyār al-thālith: qiṣaṣ
ʻĪsá, Ibrāhīm
Bayrūt. Dār al-Fārābī. 1981. 77 p. ; 20 cm.

al-Khiyarat al-aqdiyah fi al-fiqh al-Islami ka-masĐdar lil-qanun al-madani al-Jazaơiri
Jafur, MuhĐammad Said
al-Jazaơir. Dar Humah. [1998]. 108 p.

al-Khiyarat al-dhakiyah: dalil amali li-itikhadh qararat afdĐal
Hammond, John S ; Keeney, Ralph L ; Raiffa, Howard
al-Qahirah. al-Jamiyah al-MisĐriyah li-Nashr al-Marifah wa-al-Thaqafah al-Alamiyah. 2000. 220 p.

al-Khiyār fī al-fiqh al-Islāmī: dirāsah muqāranah bayna al-madhāhib al-thamānīyah
ʻAzzām, ʻAbd al-ʻAzīz Muḥammad
[Cairo]. ʻA.ʻA. ʻAzzām. 1983. 271 p.

Alkh khaduur, Altan Soëmbo
Baasansu̇rėn, T
Ulaanbaatar. Ulsyn Khėvlėliĭn Gazar. 1987. 286 p.

Al-Khorezmi, algoritm i algoritmizatı̐sı̐Łiiı̐aı̐Ł
Kabulov, Vasil Kabulovich ; Faizullaev, A. F ; Nazirov, Sh. A
Tashkent. Fan. 2006. 664 p.

al-Khubar: wajihat al-MintĐaqah al-Sharqiyah
ShabbatĐ, Abd Allah ibn AhĐmad
[Dammam?]. A.A.b.A. al-ShabbatĐ. 1999. 235 p.

al-Khubz al-ḥāfī: sīrah dhātīyah riwāʼīyah, 1935-1956
Shukrī, Muḥammad
London. Dār al-Sāqī. [1982?]. 228 p.

al-Khubz al-ḥāfī: sīrah dhātīyah riwāʼīyah, 1935-1956
Shukrī, Muḥammad
Ṭanjah, al-Maghrib. M. Shukrī. [1982]. 215 p.

al-Khubz al-murr ; qiṣaṣ
Abū Sharār, Mājid
[ ]. Dār Ibn Rushd lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1980. 92 p. ; 20 cm.

al-Khubz fi al-maơthurat al-shabiyah: dirasah fi al-atĐalis al-fulkuluriyah
Shalan, SamihĐ Abd al-Ghaffar
al-Haram [Giza]. Ayn lil-Dirasat wa-al-BuhĐuth al-Insaniyah wa-al-Ijtimaiyah. 2002. 376 p.

al-Khubz maʻa al-karāmah
Ṣāʼigh, Yūsuf ʻAbd Allāh
[1961]. 172 p.

al-Khubz wa-al-māʼidah wa-al-ḥubb
Ḥanafī, Nāẓim
[al-Qāhirah]. al-Dār al-Thaqāfīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1975]. 206 p.

al-Khubz wa-al-qubulāt
Manṣūr, Anīs
al-Iskandarīyah. al-Maktab al-Massrī al-Hadīth. [1972]. 215 p.

al-Khubz wa-al-ṣamt
ʻAlwān, Muḥammad
al-Riyāḍ. Dār al-Mirrīkh. 1977. 88 p.

al-Khudah: rihĐlati min al-Sunnah ila al-Shiah
Wardani, SĐalihĐ
al-Qahirah. al-Hadaf lil-Ilam wa-al-Nashr. 2001. 203 p.

al-Khudʻah al-shayṭānīyah: bidʻat al-ṭalāq fī al-Masīḥīyah : dirāsah kitābīyah ijtimāʻīyah
Sīmūr, Manṣūr
[Cairo]. M. Sīmūr. [1985]. 171 p.

al-Khul: dawaơ ma la dawaơ la-hu : dirasah fiqhiyah muqaranah
KahĐlawa, Ablah
al-Qahirah. Dar al-Rashad. 2000. 198 p.

al-Khulafaơ al-arbaah: Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali : ayyamuhum wa-siyaruhum
Taymi, Ismail ibn MuhĐammad ; Abu SĐiri, Karam HĐilmi FarahĐat
[Cairo]. Dar al-Kutub wa-al-Wathaơiq al-Qawmiyah, Markaz TahĐqiq al-Turath. 1999. 268 p.

al-Khulafāʼ al-Rāshidūn
Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ; Qudsī, Ḥusām al-Dīn
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1992. 423 p.

al-Khulafāʼ al-Rāshidūn
Ḥusayn, Ṭāhā
Bayrūt. Dār al-Kitāb al-Lubnānī. [1973]. 758 p.

al-Khulafāʼ al-Rāshidūn: aʻmāl wa-aḥdāth : wa-yataḍammanu ʻarḍan li-aḥdāth al-fitnah allatī awdat bi-ʻUthmān min khilāl naqd al-riwāyāt ʻalá ṭarīqat al-muḥaddithīn
Quḍāh, Amīn
al-Zarqāʼ, al-Urdun. Maktabat al-Manār. 1986. 116 p.

al-Khulafāʼ al-Rāshidūn
Shākir, Maḥmūd
Dimashq. al-Maktab al-Islāmī. 1980. 266 p.

al-Khulafāʼ al-Rāshidūn
ʻAwaḍ Allāh, al-Amīn
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1987. 211 p.

al-KhulasĐah al-nafiah
RasĐsĐasĐ, AhĐmad ibn HĐasan
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Dar al-Afaq al-Arabiyah. 2002. 277 p.

al-Khulāṣah fī madhāhib al-adab al-gharbī
Ṭāhir, ʻAlī Jawād
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Rāʼid al-ʻArabī. 1984. 134 p.

al-Khulāṣah fī uṣūl al-Ḥadīth
Ṭībī, al-Ḥusayn ibn Muḥammad ; Sāmarrāʼī, Ṣubḥī
Bayrūt. ʻĀlam al-Kutub. 1985. 171 p.

al-Khulq al-ḥamīd fī al-Qurʼān al-majīd
ʻAdas, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm
Bayrūt. Dār al-ʻUlūm al-ʻArabīyah. 1986. 229 p.

al-Khulūd fī al-turāth al-thaqāfī al-Miṣrī
ʻUways, Sayyid
Miṣr. Dār al-Maārif. 1966. 155 p.

al-Khulūd fī ḥayāt al-Miṣrīyīn al-muʻāṣirīn, naẓrat al-qādah al-thaqāfīyīn al-Miṣrīyīn naḥwa ẓāhirat al-mawt wa-naḥwa al-mawtá
ʻUways, Sayyid
1972. 290 p.

al-Khulud inda al-HĐallaj
Naffati, Abd al-Qadir
[Tunis. s.n.]. 2006. 288 p.

al-Khul wa-ahĐkamuhu fi al-shariah al-Islamiyah
Dhahabi, MusĐtĐafa
al-Qahirah. Dar al-HĐadith. 2000. 118 p.

al-Khumāsīyah "min al-suqūṭ ilá al-thawrah": khams masraḥīyāt shiʻrīyah
Dāwūd, Anas
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Waḥdah. 1982. 303 p.

al-Khumaynī bayna al-dīn wa-al-dawlah
ʻAmr, ʻAbd al-Jabbār
Baghdād, al-Ḥārithīyah. Tawzīʻ Maktabat Dār al-Kindī. [1984]. 178 p.

al-Khumaynī wa-al-Khumaynīyūn
Marjānī, Ḥaydar Ṣāliḥ
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dār al-Rashīd. 1982. 82 p.

al-Khumayni wa-Marks janban ila janb: al-aql al-dini bayna al-wahĐh [i.e. al-wajh] wa-al-qina
Ghali, Waơil
al-Qahirah. al-UsĐur al-Jadidah. 2000. 159 p.

al-Khumaynī wa-tafḍīl al-aʻimmah ʻalá al-anbiyāʼ
Māl Allāh, Muḥammad
[Cairo. s.n.]. 1404 [1984]. 26 p.

al-Khumaynīyah: shudhūdh fī al-ʻaqāʼid wa-shudhūdh fī al-mawāqif
Ḥawwá, Saʻīd
[Cairo. s.n.]. 1987. 60 p.

al-Khums fī al-sharīʻah al-Islāmīyah: tashrīʻuh, aḥkāmuh
Qazwīnī, Ḥasan al-Ḥusaynī
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Zahrāʼ. 1979. 142 p.

al-Khurāfah wa-al-usṭūrah fī bilād al-Nūbah
Shaʻrāwī, Ibrāhīm
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 238 p.

al-Khurāfāt, hal nūʼminu bi-hā?!
Shīkhānī, Samīr
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat ʻIzz al-Dīn. 1983. 283 p.

al-Khurāsānīyūn wa-dawruhum al-siyāsī fī al-ʻAṣr al-Abbāsī al-Awwal
ʻArafah, Thurayyā Ḥāfiẓ
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Tihāmah. 1982. 185 p.

al-Khurūj: al-ghurbah wa-ʻaṣr al-infitāh
ʻAbd al-Fattāḥ, Fatḥī
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Sīnā lil-Nashr. 1990. 250 p.

al-Khurūj: ruʼyah [i.e. riwāyah]
ʻĪsá, Muḥammad ʻAbd Allāh
al-Iskandarīyah. Aqlām al-Ṣaḥwah. 1982. 96 p.

al-Khurūj ilá al-nabʻ: riwāyah
Quṭb, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Ḥurrīyah. [198-]. 158 p.

al-Khurūj ilá al-nahr: shiʻr
Suwaylim, Aḥmad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1980. 119 p.

al-Khurūj min al-azmah: dirāsah fī al-siyāsah al-iqtiṣādīyah wa-al-mujtamaʻ al-Miṣrī
Sulaymān, ʻAlī ʻAbd al-ʻAzīz
al-Qāhirah. ʻĀlam al-Kutub. 1989. 176 p.

al-Khurūj min al-ḍabāb
Darwīsh, Zakī
ʻAkkā. Muʼassasat al-Aswār : Muʼassasat al-Thaqāfah al-Filasṭīnīyah. 1991. 87 p.