al-Khurūj min al-dāʼirah
Fahīm, Makram
al-Qāhirah. [Dār al-ʻIlm lil-tibāʻah]. 1972. 78 p.

al-Khuruj min al-daơirah al-hĐamraơ: qisĐsĐat khuruj dhatiyah min Adan ila al-HĐudaydah wa-min al-HĐudaydah ila al-HĐijaz
Mashhur, Abu Bakr ibn Ali
Adan. Far al-Dirasat wa-Khidmat al-Turath, RabatĐ al-Tarbiyah al-Islamiyah. 2002. 159 p.

al-Khurūj min al-dhāt al-aḥādīyah: shiʻr
Qarshūlī, Ādil
[Damascus]. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1985. 80 p.

al-Khurūj min al-jaḥīm: qiṣaṣ qaṣīrah
Ṣaffār, Rāfiʻ
ʻAmmān. Dār al-Bashīr. 1994. 128 p.

al-Khurūj min al-kābūs: qiṣaṣ
Marʻashī, Fārūq
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1979. 87 p.

al-Khurūj min al-maʻbad
Ḥasanayn, ʻAlāʼ ʻAbd al-Naʻīm
[Cairo. s.n.]. 1988. 158 p.

al-Khurūj min al-maʼzaq al-Islāmī al-rāhin
Tilimsānī, ʻUmar
[Mansourah, Egypt]. al-Wafāʼ. [1985]. 63 p.

al-Khuruj min al-nafaq al-muzĐlim: maalim sirah dhatiyah, 2001 M
Marruni, AhĐmad HĐusayn
SĐanaơ. Muơassasat al-Afif al-Thaqafiyah. 2001. 296 p.

al-Khurūj min al-Tābūt
Maḥmūd, Muṣṭafā
[al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1966]. 137 p.

al-Khurūj min al-ẓill: shiʻr
Qāʻūd, Fuʼād
[Cairo]. Maktabat Madbūlī. [198-]. 96 p.

al-Khurūj min ʻaṣr al-hazīmah: daʻwah lil-salām al-qawmī wa-al-marjiʻīyah al-ʻArabīyah al-ittiḥādīyah
Nuʻmān, ʻIṣām
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Waḥdah. 1987. 184 p.

al-Khurūj min dāʼirat al-intiẓār: riwāyah
Ḥājj ʻUbayd, Malak
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1983. 168 p.

al-Khurūj min dawāʼir al-sāʻah al-Sulaymānīyah
Maqāliḥ, ʻAbd al-ʻAzīz
Bayrūt. Dār al-ʻAwdah. 1981. 122 p.

al-Khuruj min fakhkh al-awlamah =: Out of the globalization trap!
Mursi, Kamal al-Din Abd al-Ghani
al-AzaritĐah, al-Iskandariyah. al-Maktab al-Jamii al-HĐadith. 2002. 231 p.

al-Khurūj min Ghirnāṭah
Ṣayyād, Ṣāliḥ
[S.l. s.n. 1986]. 131 p.

al-Khurūj min jawf al-ḥūt: riwāyah
Abū al-Hayjāʼ, Nawwāf
Bagdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1988. 259 p.

al-Khurūj min jazīrat al-ḍabāb
Fazzāʻ, ʻAlī
ʻAmmān, al-Urdun. Shuqayr wa-ʻUkshah. 1986. 59 p.

al-Khuruj min madar "bin lakin": muhĐawalat fi naqd al-dhat wa-istikshaf judhur al-taaththur
HĐaydar, Khalil Ali
al-Shuwaykh, Dawlat al-Kuwayt. Kh.A. HĐaydar. 2006. 608 p.

al-Khurūj min Marj Ibn ʻĀmir: qiṣṣah
Darwīsh, Zakī
al-Jadīdah. Dār al-Mashriq. 1983. 83 p.

al-Khurūj min nafaq al-ightirāb wa-iḥdāth thawrah thaqāfīyah fī al-Yaman
Shahārī, Muḥammad ʻAlī
Bayrūt. Dār al-Farābī. 1983. 683 p.

al-Khurūj min zuqāq al-tārīkh: durūs al-fitnah al-kubrá fī al-Khalīj
Ibrahim, Saad Eddin
al-Muqaṭṭam, al-Qāhirah. Markaz Ibn Khaldūn lil-Dirāsāt al-Inmāʼīyah. [1992]. 251 p.

al-KhusĐumah wa-al-qadĐa fi qanun al-murafaat al-Libi
Tunji, Abd al-Salam
[Beirut]. Dar al-Awzai. 1983-. v. <1 >.

al-Khuṣūmah bayna al-qadīm wa-al-jadīd fī al-naqd al-ʻArabī al-qadīm
Manṣūr, al-Basyūnī Aḥmad
al-Ṣafāt, al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1981. 445 p.

al-Khuṣūmah bayna al-qudamāʼ wa-al-muḥdathīn fī al-naqd al-ʻArabī al-qadīm: tārīkhuhā wa-qaḍāyāhā
Muwāfī, ʻUthmān
al-Iskandarīyah. Muʼassasat al-Thaqāfah al-Jāmiʻīyah. [1979]. 290 p.

al-Khuṣūmah bayna al-qudamāʼ wa-al-muḥdathīn fī al-naqd al-ʻArabī al-qadīm: tārīkhulhā wa-qaḍāyāhā
Muwāfī, ʻUthmān
al-Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1984. 278 p.

al-Khuṣūmah wa-al-qaḍāʼ fī qānūn al-murāfaʻāt al-Lībī
Tūnjī, ʻAbd al-Salām
[Beirut]. Dār al-Awzāʻī. 1983-. v. <1 >.

al-Khuṣūmāt al-balāghīyah wa-al-naqdīyah fī ṣanʻat Abī Tammām
Lāshīn, ʻAbd al-Fattāḥ
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1982?]. 226 p.

al-Khuṣūṣīyah al-ḥaḍārīyah wa-al-taṣnīf al-ʻāmilī lil-inbisāṭ wa-al-ʻaṣābīyah: dirāsah ʻalá ʻayyinah Saʻūdīyah
Faraj, Ṣafwat ; Ḥāfiẓ, Aḥmad Khayrī
[Cairo]. Maktabat Atūn. 1986. 60 p.

al-Khuṣūṣīyah al-istirātījīyah lil-ʻālam al-ʻArabī
Tahir, Alaa ; Charnay, Jean Paul
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1992. 238 p.

al-Khuṣūṣīyah al-tārīkhīyah wa-al-ḥaḍārīyah li-buldān al-Maghrib al-ʻArabī wa-madá inʻikāsātihā ʻalá al-tanmiyah al-idārīyah
Kuthayyirī, Muṣṭafá
ʻAmmān, al-Urdun. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm al-Idārīyah, Idārat al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt. 1986. 103 p.

al-Khuṭab
Muṣṭafá Kāmil ; Murquṣ, Yuwāqīm Rizq
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 363 p.

al-Khuṭab al-ʻArabīyah li-ṣalāt al-Jumʻah fī-Tihrān: min (1) Ramaḍān 1401 H.Q ilá (2) Muḥarram 1402 H.Q
Hāshimī Rafsanjānī, ʻAlī Akbar ; Baqqāl, ʻAbd al-Ḥusayn Muḥammad ʻAlī
Tihrān. Wizārat al-Irshād al-Islāmī. 1403 [i.e. 1982 or 1983]. 13, 100 p.

al-Khuṭab al-manbarīyah
Muḥammad ibn ʻAbd al-Wahhāb
Bayrūt. al-Maktab al-Islāmī. [19--]. 152 p.

al-Khuṭab al-minbarīyah fī al-munāsabāt al-ʻaṣrīyah
Āl Fawzān, Ṣāliḥ ibn Fawzān ibn ʻAbd Allāh
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1983. 406 p.

al-Khuṭab fī al-Masjid al-Ḥarām: mawāʻiẓ dīnīyah-Khuluqīyah-ijtimāʻīyah
Khayyāṭ, ʻAbd Allāh ʻAbd al-Ghanī
al-Ṭāʼif, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktabat al-Sayyid Muḥammad al-Muʼayyad. 1984. 5 v.

al-KhutĐtĐat al-khamsiyah al-thaniyah lil-tanmiyah al-iqtisĐadiyah wa-al-ijtimaiyah, 1966-1970
Dimashq. al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Suriyah, Hayat TakhtĐitĐ al-Dawlah. 1967. 473 p.

al-KhutĐub wa-al-mawaizĐ
HĐasan, MuhĐammad Abd al-Ghani
[1955]. 110 p.

al-KhutĐutĐ al-hĐamraơ: muqawwimat al-salam al-Israơili
Awwad, Imad
[Cairo]. Jamiat al-Duwal al-Arabiyah, al-MunazĐzĐamah al-Arabiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqafah wa-al-Ulum, Mahad al-BuhĐuth wa-al-Dirasat al-Arabiyah. 2000. 190, [1] p.

al-KhutĐutĐ al-kubra fi al-iqtisĐad al-Islami
Abu HĐamad, RidĐa SĐahĐib
Amman. Majdalawi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 331 p.

al-Khuṭaṭ wa-al-barāmij al-taʻlīmīyah fī duwal al-Khalīj al-ʻArabīyah: dirāsah masḥīyah taḥlīlīyah
[Riyadh]. Maktab al-Tarbiyah al-ʻArabī li-Duwal al-Khalīj. [1983]. 167 p.

al-Khuṭbah al-siyāsīyah
Shaʻbān, Saʻīd ; Quṭb, Quṭb ʻAbd al-Ḥamīd
al-Qāhirah. Dār al-Mukhtār al-Islāmī. [198-]. 171 p.

al-Khuṭbah ka-nathr fannī
Bū Ghānimī, ʻUthmān
Tūnis. Muʼassasāt ʻAbd al-Karīm ibn ʻAbd Allāh. 1978. 160 p.

al-K̲h̲ut̤bātulaḥmadiyyah fī al-ʻArab
Aḥmad K̲h̲ān, Sayyid
Lāhaur. Idārah Daʻvatulfurqān. [2003]. 448 p.

Al-Khutoot Al-ʼAreedah: an exposition and refutation of the sources upon which the Shiʼite religion is based
Khatīb, Muhibb al-Dīn
S. Burnaby, B.C., Canada. Majliss of Al-Haq Publication Society. c1983. 45 p.

al-Khuṭṭah al-ʻāmmah lil-barāmij
1964. 45 p.

al-Khuṭṭah al-qawmīyah lil-tarjamah
Tūnis. al-Idārah. 1985. 52 p.

al-Khuṭūbah, wa-qiṣaṣ ukhrá
Ṭāhir, Bahāʼ
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻAmmah lil-Kitāb. 1972. 155 p.

al-Khuṭub wa-al-mawāʻiẓ
Ḥasan, Muḥammas ʻAbd al-Ghanī
[1955]. 110 p.

al-Khuṭūṭ al-fāṣilah: yawmīyāt al-qalb al-maftūḥ
Ghīṭānī, Jamāl
al-Qāhirah. al-Dār al-Miṣrīyah al-Lubnānīyah. 1997. 218 p.

al-Khuṭūṭ al-kubrá fī tārīkh Sūrīyah wa-nushūʼ al-ʻālam al-ʻArabī
Ashqar, Asad
[Bayrūt. Majallat al-Fikr]. 1980-<1982- >. <v. 1, pt. 2, v. 3 >.

al-khuyūl: riwāyah
Dāwūd, Aḥmad Yūsuf
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī. 1976. 344 p.

al-Khuyūl
Ghalūm, Ibrāhīm ʻAbd Allāh
al-Baḥrayn. Usrat al-Udabāʼ wa-al-Kuttāb. 1992. 72 p.

al-Khuyūl ʻalá mashārif al-madīnah: shiʻr
Naṣr Allāh, Ibrāhīm
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al- Nashr. 1980. 85 p.

al-Khuyul al-Arabiyah al-asĐilah fi al-Imarat al-arabiyah al-MuttahĐidah: Muơtamar al-MunazĐzĐamah al-Alamiyah lil-Khuyul al-Arabiyah, Abu ZĐabi 1996
[Abu ZĐaby. s.n. 1997?]. 1 v. (unpaged).

al-Khuyul al-Arabiyah al-asĐilah inda Arab al-Jazirah
Hajiri, Saud ibn MuhĐammad
[al-RiyadĐ]. Saud ibn MuhĐammad al-Hajiri. 2004-. v. <1>.

al-Khuyul al-bidĐ: qisĐasĐ
Aqilah, AhĐmad Yusuf
MisĐratah. al-Dar al-Jamahiriyah lil-Nashr wa-al- Tawzi wa-al-Ilan. 1999. 175 p.

al-Khuyul al-jamihĐah: masrahĐiyah
Danna, Abd al-Karim
MisĐratah. al-Dar al-Jamahiriyah lil-Nashr wa-al-Tawzi wa-al-Ilan. 1999. 112 p.

al-Khuyūl al-jāmiḥah: taʼammulāt fī zāwiyah ḥāddah
Rubayʻān, Yaḥyá
al-Kuwayt. Sharikat al-Rubayʻān. 1989. 164 p.

al-Khuyūṭ
Abū Bakr, Walīd
Bayrūt. Dār al-Ādāb. 1980. 320 p. ; 20 cm.

al-KhuyutĐ: riwayah
Abu Bakr, Walid
Ram Allah. al-Ruah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2008. 328 p.

al-Khwârazmî's algebra =: [Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-al-muqābalah
Khuwārizmī, Muḥammad ibn Mūsá
Islamabad. Pakistan Hijra Council. 1989. 214, 83 p.

Al-Khwarizmi: the inventor of algebra
Brezina, Corona
New York. Rosen Pub. Group. 2006. p. cm.

al-Khwārizmī and new trends in mathematical astronomy in the ninth century
King, David A
New York, NY (50 Washington Square S., New York 10003). Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies, New York University. c1983. 43 p.

Al-Kiama "the life after"
Moukarim, Moustafa F
New York. Vantage Press. c1997. 87 p.

al-Kibār wa-al-ṣighār: qiṣaṣ qaṣīrah
Bisātī, Muhammad
[al-Qāhirah. Dār al-Kātib al-ʻArabī. 1967. 168 p.

Alkibiades: roman
Brun, Vincenz
Amsterdam. A. de Lange. 1936. 484 p., 1 l.

Alkibiades
Taeger, Fritz
Mu˜nchen. F. Bruckmann. [1943]. 255 p.

al-Kibrit fi yadi wa-jumhuriyataka ya Nizar min waraq: qiraơah fi fikr Nizar Qabbani
HĐamada, Khalid
[Riyadh]. Tawzi Muơassasat al-Juraysi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1421 [2000 or 2001]. 146 p.

al-Kībutz: aw al-mazāriʻ al-jamāʻīyah fī Israel
Kayyālī, ʻAbd al-Wahhāb
Bayrūt, Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Falasṭīnīyah, Markiz al-Abḥāth. 1966. 130 p.

al-KifahĐ-- wa-al-hĐubb al-sĐamit
NusĐayr, Ibrahim
[S.l. s.n. 1976] (al-Qahirah. 133 p.

al-Kifāḥ al-Maghribī al-musallaḥ fī ḥalaqāt
Maazouzi, Mohammed ; ʻAlawī, Hāshim bin al-Ḥasan al-ʻĀbidī
[Morocco. s.n. 1987-. v. <1>.

al-Kifāḥ al-musallaḥ fī ʻahd al-Amīr ʻAbd al-Qādir
Zubayrī, Muḥammad al-ʻArabī
[Algeria]. al-Sharikah al-Waṭanīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1982. 202 p.

al-Kifāḥ al-musallaḥ fī wajh al-taḥaddī al-Ṣihyūnī
Ṭalas, Muṣṭafá
[Damascus. s.n. 1982?]. 223 p.

al-Kifāḥ al-musallaḥ fī wajh al-taḥaddī al-Ṣihyūnī.[taʼlīf] Muṣṭafá Ṭalās
Ṭalās, Muṣṭafá
[Dimashq:s.n.,1971]. Dimashq. [1971]. 239 p.

al-Kifāḥ al-qawmī wa-al-siyāsī min khilāl mudhakkirāt muʻāṣir
Ibn al-ʻAqūn, ʻAbd al-Raḥmān ibn Ibrāhīm
al-Jazāʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1984-1986. 3 v.

al-Kifāḥ al-shaʻbī fī Miṣr al-ḥadīthah
Rifāʻī, ʻAbd al-ʻAzīz, al-Duktūr
[1966]. 113 p.

al-Kifāḥ ḍidda al-Jarīmah fī al-Islām
Māhir, Muḥammad
[al-Qāhirah]. 1972. 134 p.

al-Kifāyah al-Intājīyah fī aʻmāl al-bināʼ
Fūdah, Khālid ʻAli
[al-Qāhirah. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah]. 1969. 4, 877 p.

al-Kifayah fi ilm al-kitabah
Tabrizi, MuhĐammad ; Fahd, Badri MuhĐammad
Amman. Dar Jarir lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 264 p.

al-Kifāyah fī ʻilm al-riwāyah
Khaṭīb al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAlī ; Hāshim, Aḥmad ʻUmar
Bayrūt. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1985. 486 p.

al-Kifāyāt al-basharīyah fī qitāʻ al-taʻlīm qabla al-jāmiʻī
Ghāmidī, Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Ḥajar
Tūnis. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Waḥdat al-Buḥūth al-Tarbawīyah. 1982. 189 p.

al-Kiḥālah ʻinda al-ʻArab
Khaṭṭāb, Furāt Fāʼiq
Baghdād. Wizārat al-Iʻlām. 1975. 102 p.

al-Kilāb al-masʻūrah: majmūʻah qiṣaṣīyah
Aswānī, Aḥmad Rabīʻ
[S.l. s.n. 1981]. 169 p.

al-Kilāb fī khidmat al-ʻadālah wa-al-mujtamaʼ
Ḥadīdī, Kamāl
[1968]. 323 p.

al-Kilani dictionary of computer terminology: English-English-Arabic, with illustrations
Kilani, Taiseer ; Kilani, Mazen
Beirut. Librairie du Liban. c1987. 464 p.

al-Kilāsīkīyah fī al-ādāb wa-al-funūn
Fahmī, Māhir Ḥasan ; Farīd, Kamāl
[196-]. 235 p.

al-Kilāsīkīyah fī al-shiʻr al-Gharbī wa-al-ʻArabī
Ḥāwī, Īlīyā Salīm
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Thaqāfah. 1980. 205 p.

al-Kilāsīkīyah wa-al-uṣūl al-fannīyah lil-dirāmā
Mandūr, Muḥammad
[Cairo]. Dār Nahḍat Misr. [1966]. 103 p.

al-Kildan al-muasĐirun wa-al-bahĐth an al-huwiyah al-qawmiyah: dirasah susiyuanthrubulujiyah
Rabi, Abd Allah Murqus
Amman. Dar al-Shuruq. 2001. 124 p.

Alkilirovanie aromaticheskikh uglevodorodov
Lipovich, V. G ; Polubent͡seva, M. F
Moskva. Khimii͡a. 1985. 271 p.

Alkilirovanie na t͡seolitakh
Patrili͡ak, K. I ; Sidorenko, I͡U. N ; Bortyshevskiĭ, V. A
Kiev. Nauk. dumka. 1991. 174, [2] p.

Alkilirovanie nepredel£nykh karbonil£nykh soedinenii reaktivom Grin£iı̐aı̐Łra
Akhrem, A. A ; Levina, I. S ; Titov, Iı̐Uı̐Ł. A
Minsk. "Nauka i tekhnika". 1973. 326 p.

Alkilirovanie nepredelʹnykh karbonilʹnykh soedinenii reaktivom Grinʹi͡ara
Akhrem, A. A ; Levina, I. S ; Titov, I͡Uriĭ Andreevich
Minsk. "Nauka i tekhnika". 1973. 326 p.

Alkilowanie toluenu do ksylenów na katalizatorach zeolitowych
Rakoczy, Jan
Kraków. Politechnika Krakowska. 1996. 147 p.

Al-Kimia: the mystical Islamic essence of the sacred art of alchemy
Eberly, John
Hillsdale, N.Y. Sophia Perennis. 2004. 122 p.

Alkimija srcnega utripa
Repar, Primoz
Ljubljana. Zal. Littera picta. 1998. 92 p.

Alkimija, sveta veda naša: alkimisti in Paracelsus, 1493-1541-1993
Kocjančič, Mihaela ; Glavan, Mihael ; Jakac Bizjak, Vilenka
Ljubljana. Narodna in univerzitetna knjižnica. 1994. 41 p.

al-Kīmiyāʼ al-taḥlīlīyah al-waṣfīyah
ʻĪsā, ʻĪsā Muṣṭafá ; ʻUthmān, ʻAbd al-Majīd
al-Qāhirah. al-Hayaʼt al-ʻĀmmah al-Muṭābiʻ al-Amīrīyah. 1962. 10, 142 p.

al-Kīmiyāʼ al-ʻuḍwīyah al-ʻamalīyah
Islām, Aḥmad Midḥat
[Asyūṭ]. Jāmiʻat Asyūṭ. [196-?]. 2 v.

al-Kīmiyāʼ fī al-ḥaḍārah al-Islāmīyah
Shakīl, ʻAlī Jamʻān
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1989. 175 p.

al-Kīmiyāʼ ʻinda al-ʻArab
ʻAbd al-Ghanī, Muṣṭafá Labīb
[1967]. 126 p.

al-Kimiyaơ wa-al-kimiyaơiyun fi al-turath al-ilmi al-Arabi al-Islami: min al-qarn al-thani ila al-qarn al-thamin al-Hijriyayn : mashru qiraơah fi al-turath al-ilmi al-Arabi al-Islami, al-kimiyaơ namudhajan
Duraysi, FarahĐat
[Tunisia]. Dar Adikub lil-Nashr. 2000. 466 p.

al-Kināyah: asālībuhā wa-mawāqiʻuhā fī al-shiʻr al-Jāhilī
Aḥmad, Muḥammad al-Ḥasan ʻAlī al-Amīn
Makkah. al-Maktabah al-Fayṣalīyah. 1985. 223 p.

al-Kināyah: wa-qad ulḥiqa bi-hā baḥth, Naẓm al-nathr wa-athar al-ḥadīth al-Nabawī al-sharīf fīh
Fayyāḍ, Muḥammad Jābir ; Fayyāḍ, Muḥammad Jābir
Jiddah, al-Saʻūdīyah. Dār al-Manārah. 1989. 141 p.

al-Kinayah wa-taridĐ
Thaalibi, Abd al-Malik ibn MuhĐammad
al-Ashir Min RamadĐan. Dar Qibaơ lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 1998. 256 p.

al-Kināyāt al-ʻāmmīyah al-Baghdādīyah
Shāljī, ʻAbbūd
Bayrūt. Dār Ṣādir. 1979. 418 p.

al-Kināyāt al-ʻāmmīyah al-Shāmīyah wa-uṣūluhā al-faṣīḥah
Dāyah, Muḥammad Riḍwān
Dimashq. Dār al-Fikr. 1988. 344 p.

Al-Kindi: the father of Arab philosophy
Abboud, Tony
New York, NY. Rosen Pub. Group. 2006. p. cm.

Al-Kindi
Adamson, Peter
New York. Oxford University Press. 2007. xiv, 272 p.

al-Kindi: falsafi, riyazidan, mahir-i tÞibiyat, haiyatdan, tÞabib
Hashmi, Køhøadim Ali
Islamabad. Muqtadirah-yi Qaumi Zaban. 2006. 263 p.

al-Kindī: rāʼid al-falsafah al-ʻArabīyah al-Islāmīyah
Murād, Barakāt Muḥammad
Madīnat Naṣr [Cairo]. al-Ṣadr li-Khidmāt al-Ṭibāʻah. 1990. 156 p.

Al-Kindī: an annotated bibliography
Rescher, Nicholas
[Pittsburgh]. University of Pittsburg Press. 1964 [i.e. 1965]. 55 p.

Al-Kindī: la transformación de un pensamiento religioso en un pensamiento racional
Tornero Poveda, Emilio
Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1992. 350 p.

al-Kindī, al-muʼarrikh
Maḥmūd, Ḥasan Aḥmad
[1966]. 206 p.

al-Kindī, faylasūf al-ʻArab
Ahwānī, Aḥmad Fuʼād
[al-Qāhirah]. al-Muʼassasah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Taʼlīf wa-al-Tarjamah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1964?]. 319 p.

al-Kindi, faylasuf al-Arab al-awwal
TĐurayhĐi, MuhĐammad KazĐim
[1962]. 134 p.

al-Kindī's Metaphysics
Kindī ; Ivry, Alfred L
Albany. State University of New York Press. 1974. ix, 207 p.

Al-Kindi, the philosopher of the Arabs
Rawalpindi. Islamic Research Institute. 1966. xvi, 272 p.

al-Kindī wa-falsafatūh
Abū Rīdah, Muḥammad ʻAbd al-Hādī
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1950. 105 p.

Al Kineret ha-tekhelet
StĐern, A ; Meltzer, Shimshon ; Grundig, Lea Langer
Tel-Aviv. Am oved. 707 [1946 or 1947]. 86 p.

Alkinoou philosophou Eis ta tou Platōnos dogmata eisagōgē =: Alcinoi philosophi Ad Platonis dogmata introductio
Albinus ; Vascosan, Michel de
Lutetiae. Apud Michaelem Vascosanum. mense Decembri 1532. [64] p.

Alkion miehet
Laukkonen, Ilmari
Vaasa. Vaasa oy. [1976]. 242 p.

al-Kira al-tijari wa-al-asĐl al-tijari: dirasat tahĐlil wa-tatĐbiq
AsĐim, AhĐmad
[RabatĐ]. Jamiyat Tanmiyat al-BuhĐuth wa-al-Dirasat al-QadĐaiyah. 1984. 163 p.

al-Kirāʼ al-tijārī wa-al-aṣl al-tijārī: dirāsat taḥlīl wa-taṭbīq
ʻĀṣim, Aḥmad
[Rabāṭ]. Jamʻīyat Tanmiyat al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Qaḍāʼīyah. 1984. 163 p.

al-Kirbāl
Ḥijāzī, ʻAbd al-Raḥmān ʻUthmān
Ṭamrah. [s.n.]. 1975. 108 p.

The Alkire family of Franklin County, Ohio: (with roots in WV/VA)
Phillips, W. Louis ; Alkire, Robert L
Columbus, OH. W.L. Phillips. 1987. 1 v.

al-Kīsah fī al-taḥqīqāt al-nafsīyah, al-maʻrūf bih Z̤iyā-yi ḥaq
Nīlwī, Muḥammad al-Ḥusayn
Sar Gūdhā. Gulistān Ahl Sunnah. 1400 [1980]. 86 p.

Alkitab
Abineno, J. L. Ch
Djakarta. Lembaga Alkitab Indonesia. 1974. 1060, 348 p.