al-MulakhkhisĐ li-kitab al-Arab wa-al-Yahud fi al-tarikh
Khalili, Jafar
[Baghdad]. al-Jumhuriyah al-Iraqiyah, Wizarat al-Thaqafah wa-al-Funun. 1979. 148 p.

al-Mulawwanūn fī al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah: min al-mushkilāt al-ʻālamīyah al-muʻāṣirah
Ḥāfiẓ, Ḥamdī
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1963]. 189 p.

al-MulhĐidun al-judud: wathaơiq khatĐirah, malumat muthirah an ahamm qadĐaya izdiraơ al-adyan
Abd al-RahĐim, Jamal
[Egypt. s.n.]. 2001. 175 p.

al-Mulham al-mawhūb-- ustādh al-jīl "Ḥasan Aḥmad ʻAbd al-Raḥmān al-Bannā"
Tilimsānī, ʻUmar
[al-Qāhirah]. Dār al-Anṣār. [1981]. 136 p.

al-Mulḥaqāt fī al-ʻalāmah al-iʻrābīyah
Buḥayrī, Ḥammād Ḥamzah
[Cairo]. Ḥ.Ḥ. al-Buḥayrī. 1988. 96 p.

al-Muʻlim bi-fawāʼid Muslim
Māzarī, Muḥammad ibn ʻAlī ; Nayfar, Muḥammad al-Shādhilī
Ṭūnis. al-Dār al-Tūnīsīyah lil-Nashr. 1987-<1988 >. v. <1-2 >.

al-Mulim bi-ma istadrakahu al-HĐakim wa-huwa fi al-Bukhari aw Muslim: Wa-maahu lil-muơallif aydĐ Juzơ fiman hĐaddatha thumma nasiya ; wa-FasĐl al-maqal fi hĐadith al-abdal
Allush, Abd al-Salam MuhĐammad
al-RiyadĐ. Maktabat al-Rushd Nashirun. 2003. 549 p.

al-Mulk lak
Fahmī, ʻAbd al-Raḥmān
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 196-]. 157 p.

al-Mullimun wa-al-siyasah fi MisĐr
Nuwayr, Abd al-Salam
al-Qahirah. Markaz al-Dirasat al-Siyasiyah wa-al-Istiratijiyah. 2001. 219 p.

al-Multaqa al-Awwal li-Fikr al-Imam al-Shaykh Ibrahim ibn Umar BayyudĐ
Ghardayah, al-Jazaơir. Jamiyat al-Turath. [2002]. 432 p.

al-Multaqa al-dawli, al-abad al-diniyah al-falsafiyah wa-al-tarbawiyah li-athar Mufdi Zakariyaơ: ayyam 11 wa-12 May 2005, Ghuradayah
[Algiers?]. Muơassasat Mufdi Zakariyaơ. [2005]. 279 p.

al-Multaqa al-Ilmi al-Awwal hĐawla Turath SaltĐanat Uman al-Shaqiqah Qadiman wa-HĐadithan
BahĐaz, Ibrahim ; Mulkh, HĐasan Khamis Said
al-Mafraq [Jordan]. Jamiat Al al-Bayt. 2002. 603 p.

al-Multaqá al-ʻIlmī al-Nisāʼī al-ʻĀlamī: taḥta shiʻār "al-marʼah al-Muslimah wa-istinhāḍ al-ummah" : fī al-fatrah min 19-21 Abrīl 1999, al-Kharṭūm
al-Kharṭūm. al-Ittiḥād al-Nisāʼī al-Islāmī al-ʻĀlamī. [1999]. 4 v. in 1 folder.

al-Multaqa al-Khaliji al-Awwal lil-Turath wa-al-Tarikh al-Shafahi: al-faaliyat wa-al-buhĐuth, 4-6 Dhu al-HĐajjah 1419 H/21-23 Mars 1999 M, al-Ayn
Nabudah, HĐasan MuhĐammad ; Ibrahim, Abd al-Aziz Abd al-Ghani
al-Ayn. Markaz Zayid lil-Turath wa-al-Tarikh. 2000. 486 p.

al-Multaqá al-Shiʻrī al-Awwal li-Shuʻarāʼ al-Shamāl, Ayyār sanat 1981
al-Ḥāzimīyah, Lubnān. Dār al-Rāʼid al-Lubnānī. 1983. 232 p.

al-Multaqa al-Tasi Huwari Bu Madyan tahĐta unwan, Istiratijiyat wa-Afaq al-Alfiyah al-Thalithah bi-al-Bulaydah, 25-27 Disimbir 1999
Balid, Abd al-Aziz
al-Jazaơir. al-IttihĐad al-WatĐani lil-Shabibah al-Jazaơiriyah. [2000?]. 200 p.

al-Multaqá al-Thālith li-Duʻāt Jamʻīyat al-Daʻwah al-Islāmīyah al-ʻĀlamīyah fī Minṭaqat Janūb wa-Sharq Āsiyā: taḥta shiʻār al-daʻwah wa-dawruhā fī mūwājahat al-taḥaddiyāt al-muʻāṣirah : al-munʻaqid fī Kūlūmbū, Sirīlānkā khilāla al-fatrah min 26-28 Shawwāl 1399 W.R. al-mūwāfiq 21-23 shahr al-Māʼ, Māyū 1990
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻUẓmá. al-Jamʻīyah. 1990. 294 p., [8] p. of plates.

al-Multaqá al-Thānī li-Mujtamaʻ al-Aʻmāl al-ʻArabī: Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, al-Aqṣur, Abrīl-Nīsān 1998
[Cairo]. al-Majlis. [1998?]. 1 v. (loose-leaf).

al-Mulūk .. yadkhulūna al-qaryah: kūmīdyā Miṣrīyah fī faṣlayn
Sālim, ʻAlī
[al-Qāhirah. Rūz al-Yūsuf. 1971]. 110 p.

al-Mumahhadāt li-tārīkh al-Jaysh al-Miṣrī fī ʻahd Muḥammad ʻAlī Bāshā al-Kabīr: ṣafḥah min tārīkh al-Ālāy al-Mushāh al-Thāmin, 1252 H, 1836 M
Rustum, Asad ; Zakī, ʻAbd al-Raḥmān
al-Qāhirah. Wizārat al-Difāʻ al-Waṭanī, al-Matḥaf al-Ḥarbī. 1943. 128 p.

al-Mumaḥḥaṣāt fī shiʻr Ibn ʻAbd Rabbih al-Andalusī
Abū Zayd, ʻAlī Ibrāhīm
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah. 1986. 61 p.

al-Mumarasah al-Iraqiyah lil-dimuqratĐiyah: nadwah, 9/9/2004
MuhĐammad, NasĐir Nuri
Baghdad. Markaz al-Bazzaz lil-Thaqafah wa-al-Raơy. 2004. 63 p.

al-Mumārasāt al-Isrāʼīlīyah ḍidda al-shaʻbayn al-Lubnānī wa-al-Filasṭīnī: taqārīr shuhūd ʻayān, wa-istintājāt lajnat taḥqīq dawlīyah ; [tarjamat Aḥmad al-ʻAlamī]
ʻAlamī, Aḥmad
al-Quds. Muʼassasat al-Fajr. [between 1982 and 1987]. 131 p.

al-Mumārasāt al-Isrāʼīlīyah fī al-manāṭiq al-ʻArabīyah al-muḥtallah
ʻAbd Allāh, Ghassān
al-Quds. Jamʻīyat al-Dirāsāt al-ʻArabīyah. 1984. 147 p.

al-Mumaththil wa-qasĐaơid ukhra
Qasim, SamihĐ
Akka. Muơassasat al-Aswar. 2000. 112 p.

Al-Mu'min: menjadi tetamu Allah kali keempat dan kelima
Abdul Aziz bin Awang Juned
Bandar Seri Begawan. Jabatan Pusat Sejarah, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 1995. xix, 149 p.

al-Muʼmin bayna al-khawf wa-al-ribāʼ!
ʻAmmārī, ʻAlī
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlʹa lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1981. 133 p.

al-Muʼmin fī muʻādalāt al-ṣirāʻ
Mudarrisī, Hādī
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Wafāʼ. 1985. 180 p.

al-Muʼminūn
ʻAdas, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Majdalāwī. 1988. 178 p.

al-Mumkin min al-mustaḥīl
Suḥaymī, ʻAbd al-Jabbār
[1969]. 170 p.

al-Mumtalakāt al-kanasīyah fī Mamlakat Bayt al-Maqdis al-Ṣalībīyah, 1099-1291 M/492-960 H
Bīshāwī, Saʻīd
Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. [1989]. 498 p.

al-Mumtiʻ fī al-taṣrīf
Ibn ʻUṣfūr, ʻAlī ibn Muʼmin ; Qabāwah, Fakhr al-Dīn
Ḥalab. al-Maktabah al-ʻArabīhay. 1970. 2 v. (885 p.).

al-Mumtiʻ fī ṣanʻat al-shiʻr
Nahshalī, ʻAbd al-Karīm
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. [1980]. 446 p. ; 24 cm.

al-Muná!
Maṭar, Hudá
[S.l. s.n.]. 1981. 125 p.

al-MunadĐilun al-FilastĐiniyun fi sujun al-ihĐtilal al-SĐihyuni
[ Dimashq]. Daơirat al-Ilam bi-al-ishtirak maa al-Jabhah al-WatĐaniyah al-FilastĐiniyah. [1975]. 82 p.

al-Munāḍil
Jāsim, ʻAzīz al-Sayyid
[1972-. v.

al-Munāfiqūn fī al-Qurʼān al-karīm
Ḥumaydī, ʻAbd al-ʻAzīz ʻAbd Allāh
Jiddah. Dār al-Mujtamaʻ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1989. 488 p.

al-Munāfiqūn wa-shuʻab al-nifāq
ʻAbd al-Ghanī, Ḥasan
al-Dawḥah, Qaṭar. Dār al-Thaqāfah. 1987. 335 p.

al-Munajjad fī al-lughah: agdam muʻjam shāmil lil-mushtarak al-lafẓī
Kurāʻ al-Naml, ʻAlī ibn al-Ḥasan ; ʻUmar, Aḥmad Mukhtār ; ʻAbd al-Bāqī, Ḍāḥī
al-Qāhirah. Tawzīʻ ʻĀlam al-Kutub. 1976. 421 p.

al-Munakh fi al-turath al-Arabi
Baqawi al-Malibari, Ali HĐasan
Dimashq. Tawzi Dar al-Fikr bi-Dimashq. 2001. 376 p.

al-Munākh fī al-turāth al-Islāmī
Kutbī, Zuhayr Muḥammad Jamīl
Makkah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Z.M.J. Kutbī. 1990. 119 p.

al-Munakhkhalah al-nūnīyah fī fiqh al-Kitāb wa-al-sunnah al-Nabawīyah wa-sharḥuhā: mukhtaṣar fiqhī shāmil wa-muyassar mudaʻʻam bi-al-adillah
Shukrī, Murād
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Ḥasan lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1990. 281 p.

al-Munākh wa-zirāʻat al-tuffāḥ wa-al-ḥimḍīyāt fī Lubnān
Fāyid, ʻAbd al-Majīd Yūsuf
[Beirut]. Jāmiʻat Bayrūt al-ʻArabīyah. 1973. 48, 4 p.

al-Munālīzā tabtasimu li-naṣl al-miqṣalah
Bulūkbāshī, Samīr N
[Damascus]. S.N. Bulūkbāshī. 1991. 110 p.

al-Munʻarij
Fārisī, Muṣṭafá
1966. 221 p.

Al-Munasabat: sebuah kajian metodologis dalam disiplin tafsir : laporan penelitian
Syukri, Ahmad
[Jambi]. Departemen Agama RI, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 1997/1998 [i.e. 1998]. viii, 72 leaves.

al-Munāsabāt ʻinda al-ʻashāʼir al-Urdunīyah
ʻAbbādī, Aḥmad ʻUwaydī
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Bashīr. 1989. 544 p.

al-Munāshadah al-mudmajah al-baynīyah lil-wakālāt: al-Sudān, Yanāyir-Dīsimbir 2000
[Khartoum?]. al-Umam al-Muttaḥidah. 1999. 190 p.

al-Munashadah wa-al-ihĐtijaj bi-HĐadith al-Ghadir al-Sharif: min Kitab al-Ghadir lil-Shaykh al-Amini
Amini, Abd al-HĐusayn AhĐmad
[Beirut]. Markaz al-Ghadir lil-Dirasat al-Islamiyah. 1999. 147 p.

al-Munassiqūn: dirāsah fi mashrūʻ al-sukkān wa-al-tanmiyah
Ḥifnī, Qadrī
al-Qāhirah, Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah. al-Majlis al-Aʻlá li-Tanẓīm al-Usrah wa-al-Sukkān, Jihāz Tanẓīm al-Usrah wa-al-Sukkān, Maktab al-Buḥūth. [1982?]. 125 p.

al-Munastīr maʻālimuhā al-atharīyah
Zbiss, Slimane Mostafa
[196-]. 63 p.

al-Munʻaṭif: qiṣaṣ qaṣīrah
ʻAwdah, Aḥmad
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dār al-Rashīd. 1980. 151 p.

al-Munāwarāt al-khafīyah fī ḥayātinā al-ʻāʼilīyah wa-al-jinsīyah wa-al-ʻamalīyah
ʻInāyat, Rājī
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1989. 277 p.

al-Munawwam
AbyadĐ, Yusuf
[Damascus]. Yusuf AbyadĐ. [2003?]. 531 p.

al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia
Munawwir, Ahmad Warson ; Ma'shum, Ali ; Munawwir, Zainal Abidin
[Yogyakarta. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren "Al-Munawwir"?. 1984?]. 1701 p.

al-Munazaat al-dĐaribiyah fi al-qanun al-Libi
SĐallabi, Faraj Yusuf MuhĐammad
Banghazi. Jamiat Qaryunis. 1999. 713 p.

al-Munāzaʻāt al-dawlīyah: dirāsah fī qawāʻid taswiyat al-munāzaʻāt al-dawlīyah bi-al-wasāʼil al-silmīyah wa-istikhdām al-qūwah al-ʻaskarīyah fī ḍawʼ aḥkām al-qānūn al-dawlī wa-taṭbīqātihā al-ʻamalīyah fī al-nizāʻ al-ʻIrāqī-al-Īrānī
Fatlāwī, Suhayl Ḥusayn
Baghdād. Dār al-Qādisīyah. 1986. 552 p.

al-Munazaat al-dawliyah: muqaddimah lil-nazĐariyah wa-al-tarikh
Nye, Joseph S
Jardin Siti, al-Qahirah. al-Jamiyah al-MisĐriyah li-Nashr al-Marifah wa-al-Thaqafah al-Alamiyah. 1997. 290 p.

al-Munazaat al-jumrukiyah fi dĐawơ al-fiqh wa-ijtihad al-qadĐaơ wa-al-jadid fi ahĐkam Qanun 10-98 al-muaddil wa-al-mutammim li-Qanun al-Jamarik
Bu Saqiah, AhĐsan
[Sidratah, Algeria]. Dar al-HĐikmah lil-Nashr wa-al-Tawzi. [1998]. 432 p.

al-MunazĐarah al-kubra fi muqaranat al-adyan bayna al-QasĐsĐ Swijart wa-al-Shaykh Didat
HĐimayah, MahĐmud Ali ; Swaggart, Jimmy ; Deedat, Ahmed
[Egypt. s.n. 1989]. 153 p.

al-MunazĐarah fi usĐul al-tashri al-Islami: dirasah fi al-tanazĐur bayna Ibn HĐazm wa-al-Baji
WadĐifi, MusĐtĐafa
[Rabat]. al-Mamlakah al-Maghribiyah, Wizarat al-Awqaf wa-al-Shuơun al-Islamiyah. 1998. 286 p.

al-MunazĐarat bayna fuqahaơ al-Sunnah wa-fuqahaơ al-Shiơah
Wardani, SĐalihĐ
[Cairo]. al-Hadaf lil-Ilam wa-al-Nashr. 1999. 142 p.

al-MunazĐzĐamat al-ahliyah al-Arabiyah wa-al-mahĐkumiyah: qadĐaya wa-ishkiliyat wa-hĐalat
Abd al-FattahĐ, Nabil
al-Qahirah. Markaz al-Dirasat al-Siyasiyah wa-al-Istiratijiyah. 2004. 516 p.

al-MunazĐzĐamat ghayr al-hĐukumiyah wa-al-tanmiyah fi MisĐr: dirasat hĐalat
Madinat NasĐr [Cairo]. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. 1996. 160 p.

al-Munāzalah: intiṣār al-ḥaqq wa-al-salām
Ṭawālibah, Ḥasan Muḥammad
Baghdād. [s.n.]. 1990. 167 p.

al-Munazalah al-kubra wa-qaơiduha: al-muqaddimat wa-al-waqaơi
Said, HĐamid ; MuhĐsin, Abd al-Jabbar ; Malah, Abd al-Amir
[Baghdad. s.n. 1998]. 388 p.

al-Munāẓarah al-kubrá bayna al-shaykh Raḥmat Allāh wa-al-duktūr Fandar: (munāẓarah dīnīyah fī masʼalatay al-naskh wa-al-taḥrīf, ḥaṣalat fī al-Hind sanat 1270 H/1854 M)
Raḥmat Allāh ibn Khalīl al-Raḥmān ; Pfander, C. G ; Khalīl, Muḥammad ʻAbd al-Qādir
al-Riyāḍ. Dār Ibn Taymīyah. 1405 [1984 or 1985 i.e. 1985]. 537 p.

al-Munāẓarah bayna Makkah wa-al-Madīnah
Zarandī, ʻAlī ibn Yūsuf ; ʻAbd al-Fattāḥ, Saʻīd
al-Qāhirah. Dār al-al-Amīn. 1993. 118 p.

al-Munāẓarāt
Khaṣībī, Abū Muʻādh Murshid ibn Muḥammad ibn Rāshid
Masqat. A.M.M.b.M.b.R. al-Khaṣībī. 1993. 98 p.

al-Munāẓarāt: baḥth mumtiʻ yatanāwalu baʻḍ al-masāʼil al-khilāfiyah bayna al-madhāhib al-Islāmīyah
Khunayzī, ʻAlī Abū al-Ḥasan ibn al-Ḥasan al-Mahdī ; Kunayzī, ʻAbd Allāh
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1977. 239 p., [1] leaf of plates.

al-Munāẓarāt fī al-adab al-ʻArabī ilá nihāyat al-qarn al-rābiʻ
Muṣṭafá, Aḥmad Amīn
al-Qāhirah. Makṭabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1984. 244 p.

al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, 1970-1987
[Tunis]. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah. [1987]. 192 p.

al-Munaẓẓamah al-Ṣihyūnīyah al-ʻĀlamīyah: al-bidāyāt wa-al-muʼassasāt wa-al-nashāṭāt wa-al-ṣirāʻāt, 1882-1982
ʻAbd al-Raḥmān, Asʻad
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah. 1985. 272 p.

al-Munaẓẓamāt al-ʻArabīyah al-iqtiṣādīyah
Naʻūsh, Ṣabāḥ
al-Dār al-Bayḍāʼ. Sharikat al-Nashr wa-al-Tawzīʻ al-Madāris. 1986. 142 p.

al-Munaẓẓamāt al-ʻArabīyah al-mutakhaṣṣiṣah fī niṭāq Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah
Muzāḥim, Ghassān Yūsuf
[al-Qāhirah]. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah al-ʻArabiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Maʻhad al-Buḥāth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah. 1976. 571 p.

al-Munaẓẓamāt al-dawiīyah
Bashīr, al-Shāfīʻi Muḥammad
1970. 425 p.

al-Munaẓẓamāt al-dawlīyah
Shihāb, Mufīd Maḥmūd
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1974. 595 p.

al-Munaẓẓamāt al-dawlīyah al-ḥadīthah wa-fikrat al-ḥukūmah al-ʻālamīyah
Ibyārī, Muḥammad Ḥasan
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1978. 450 p., [1] leaf of plates.

al-Munaẓẓamāt al-Kuwaytīyah ghayr al-ḥukūmīyah: dawruhā fī tadaffuq al-maʻūnāt ilá al-duwal al-nāmiyah
ʻAbd al-Hādī, Nūrāl
[Kuwait]. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shʼūn al-Islāmīyah, al-Qiṭāʻ al-Waqfī. 1990]. 20, [1] p.

al-Munaẓẓamāt al-taʻāwunīyah: ʻālamīyan, ʻArabīyan
Shādhilī, Fawzī
al-Kuwayt. F. al-Shādhilī. 1988. 359 p.

al-Munaẓẓamāt al-ṭullābīyah al-Islāmīyah
al-Rīyāḍ. al-Nadwah. 1985. 425 p.

al-Munbatt
ʻAṭīyah, ʻAbd al-Majīd
[Tūnus]. al-Sharikah al-Tūnisīyah lil-Tawzīʻ. c1973. 124 p.

Alm- und Forsthütten im Nationalpark Berchtesgaden
[Munich]. FHM, Fachbereich Architektur. [1981]. 448 p.

al-Mundhirī wa-kitābuhu al-Takmilah li-wafayāt al-naqalah
Maʻrūf, Bashshār ʻAwwād
al-Najaf. Maṭbaʻat al-Ādāb. 1968. 384 p.

Al mundo con amor =: To the world with love
Misola, Agustin T
Ciudad de Iloilo, Filipinas. Misola Press. 1999. 66 p.

Almuñécar: en la antigüedad fenicia o 'Ex en el Ambito de Tartessos
Ruiz Fernández, Antonio
Granada. Excma. Diputación Provincial, Instituto Provincial de Estudios y Promoción Cultural. 1979. 252 p.

Almuñécar en la antigüedad
Molina Fajardo, Federico ; Ruiz Fernández, Antonio ; Huertas Jiménez, Carlos
[Granada]. Caja Provincial de Ahorros de Granada. [1982]. xvi, 222 p., [34] p. of plates (some folded).

al-Munfaridāt wa-al-waḥdān
Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī ; Bindārī, ʻAbd al-Ghaffār Sulaymān
Bayrūt. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 1988. 288 p.

al-Munḥá al-ramzī fī adab Jubrān
Ayyūbī, Yāsīn
Tarābulus [Lebanon]. Dār al-Inshāʼ lil-Ṣiḥāfah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1983. 51 p.

al-Munḥaná al-khaṭir: majmūʻat qiṣaṣ
Shalabī, Khayrī
[Cairo]. Dār al-Hilāl. 1983. 161 p.

al-Munḥarif: riwāyah ijtimāʻīyah
Maʻshar, Īmān Salāmah
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Nahḍah. 1986. 60 p.

Almunia: un corredor de fondo
Martin, Ricardo
Madrid. Temas de Hoy. 1998. 319 p.

al-Munjid al-abjadī
Bayrūt. Dār al-Mashriq. 1967. 10, 1174 p.

al-Munjid al-Faransī-al-ʻArabī: Muʻjam ḥadīth
Beyrouth. Dar el-Machreq. [1972]. XXIII, 981 p.

al-Munjid ʻArabī Urdū: jadīd bā taṣvīr jāmiʻ lug̲h̲āt
Karācī. Dārulishāʻat. 1994. 1292 p.

al-Munjid ʻArabī Urdū: jadīd bātaṣvīr jāmiʻ lug̲h̲at
Diyoband. Idārah-yi Ak̲h̲tarī. 1980. 1288 p.

al-Munjid fī al-adab al-ʻArabī: kayfa tadrusu naṣṣan adabīyan--
Sāsah, Ṣāliḥ
[Beirut?. s.n. 198-?]. 176 p.

al-Munjid fī al-amthāl wa-al-ḥikam wa-al-farāʼid al-lughawīyah: ʻArabī-Faransī, Faransī-ʻArabī
Hajjar, Joseph N
Bayrūt. Dār al-Mashriq. 1983. 239, 245 p.

al-Munjid fī al-ḥurūf wa-iʻrābihā
Qīqānū, Anṭūn
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Mashrīq. 1987. 127 p.

al-Munjid fī al-inshāʼ wa-al-taʻbīr
Sāsah, Ṣāliḥ
[Beirut?. s.n. 1983?]. 142 p.

al-Munjid fī al-iʻrāb wa-al-balāghah wa-al-imlāʼ: taṭbīqāt wa-qāʻidāt
Ḥalawānī, Muḥammad Khayr ; Ḥāḍirī, Badr al-Dīn
Bayrūt. Maktabat Dār al-Sharq. [1972?]. 306 p.

al-Munjid fī al-lughah wa-al-aʻlām
Maʻlūf, Luwīs ; Taoutel, Ferdinand
[1973]. 17, 1014, 799, 36 p.

al-Munjid lil-Maʼlūf fī mīzān al-naqd al-lughawī
Sulṭān, Aḥmad Ṭāhā Ḥasānayn
[Cairo]. A.Ṭ.Ḥ. Sulṭān. 1991. 134 p.

al-Munkirāt fī al-ʻaqāʼid-i va al-aʻmāl-i va al-ʻādāt: al-Ibdāʻ fī maḍārr al-ibtidāʻ : az ifādāt-i Shaik̲h̲ Maḥfūẓ ʻAlī
Raḥmānī, ʻAbdussalām ; Maḥfūẓ, ʻAlī
Dihlī, Inḍiyā. Addārulʻilmiyah. 1989. 160 p.

al-Munqidh: qirāʼah li-qalb Aflāṭūn
Makkāwī, ʻAbd al-Ghaffār
al-Qāhirah. Dār al-Hilāl. 1987. 192 p.

al-Munqidhah!
Taymūr, Maḥmūd
[1942]. 151 p.

al-Munqidh al-thani min al-sihĐr wa-al-sahĐarah
Shaqramani, HĐasan
al-Dar al-BaydĐaơ. Afriqiya al-Sharq. c2007. 166 p.

al-Munqidh min al-dĐalal wa-al-muwasĐsĐil ila dhi al-izzah wa-al-jalal
Ghazzali ; Abu Laylah, Muhammad ; Rifat, Nurshif Abd al-RahĐim
Washington, D.C. Council for Research in Values and Philosophy. 2001. p. cm.

al-Munqidh min al-ḍalāl
Ghazzālī ; Maḥmūd, ʻAbd al-Ḥalīm
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1964. 223 p.

al-Munqidh min al-ḍalāl
Ghazzālī
al-Qāhirah. al-Maktab al-Fannī. 1961. 63 p.

al-Munqidh min al-ḍalāl wa-al-muwaṣṣil ilá dhī al-ʻizzah wa-al-jalāl
Ghazzālī ; Abu Laylah, Muhammad ; Rifʻat, Nūrshīf ʻAbd al-Raḥīm
Washington, D.C. Council for Research in Values and Philosophy. 2001. p. cm.

al-MunsĐif Bay: al-malik al-shahid
khlifi, Omar
[Tunisia]. Midyakum. 2006. 199 p.

al-Munshaʼah wa-al-ṣināʻah wa-al-tawāzun al-iqtiṣādī
ʻUmar, Ḥusayn
[1964]. 4, 264 p.

al-Munshaat al-funduqiyah wa-al-siyahĐiyah
[al-Qahirah]. al-Hayah al-Ammah li-Shuun al-MatĐabi al-Amiriyah. 1974. 46 p.

al-Munshaʼāt al-funduqīyah wa-al-siyāḥīyah
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1974. 46 p.

al-Munshaơat al-maơiyah bi-MisĐr mundhu al-fathĐ al-Islami wa-hĐatta nihayat al-AsĐr al-Mamluki: dirasah athariyah mimariyah
Nawwar, Sami MuhĐammad
al-Iskandariyah. Dar al-Wafaơ li-Dunya al-TĐibaah wa-al-Nashr. [1999]. 213 p.

al-Munshaơat al-maơiyah li-khidmat Makkah al-Mukarramah wa-al-mashair al-muqaddasah fi al-AsĐr al-Uthmani: dirasah hĐadĐariyah
Ghubashi, Adil MuhĐammad Nur Abd Allah
[Makkah al-Mukarramah]. al-Amanah al-Ammah li-Makkah al-Mukarramah AsĐimat al-Thaqafah al-Islamiyah. 2005. 635, 74 p.

al-Munṣif
Ibn Jinnī, Abū al-Fatḥ ʻUthmān ; Māzinī, Bakr ibn Muḥammad ; Muṣṭafá, Ibrāhīm ; Amīn, ʻAbd Allāh
[Cairo], Miṣr. Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī. [19--]. 3 v.

al-Munṣif fī al-naḥw wa-al-lughah wa-al-iʻrāb
Fāris, Naṣr al-Dīn
Ḥimṣ. Dār al-Maʻārif. 1985. 280 p.

al-Munṣif fī naqd al-shiʻr wa-bayān sariqāt al-Mutanabbī wa-mushkil shiʻrih
Ibn Wakīʻ al-Tinnīsī, al-Ḥasan ibn ʻAlī ; Dāyah, Muḥammad Riḍwan̄
Dimashq. Dār Qutaybah. 1982-. v. <1 >.

al-Muntadá al-ʻAdlī al-Awwal
[Khartoum?]. Idārat al-Thaqāfah al-Qānūnīyah, Maʻhad al-Tadrīb wa-al-Iṣlāḥ al-Qānūnī. [1997]. 56 leaves.

al-Muntadá al-Islāmī: ḥayātuhu-wa-āthāruh, 1928-1936
Khāṭir, Mubārak
al-Baḥrayn. Markaz al-Wathāʼiq al-Tārīkhīyah. 1981. 159 p.

al-Muntadá al-Qawmī lil-Binyāt al-Asāsīyah fī Majāl al-Maʻlūmāt wa-al-Ittiṣālāt: 19 Uktūbir 1999 M, Qāʻat al-Ṣadāqah, al-Kharṭūm
[Khartoum]. al-Wizārah. [2000?]. 15 v.

al-MuntĐalaqat al-fikriyah li-tatĐbiq al-shariah al-Islamiyah
Musa, Ismail al-HĐajj
al-KhartĐum. Markaz al-Tanwir al-Marifi. 2005. 83 p.

al-MuntĐalaqat al-nazĐariyah fi fikr al-thawrah al-Yamaniyah
Zubayri, MuhĐammad MahĐmud
Bayrut. Dar al-Awdah. 1983. 132 p.

al-Muntahā fi l-kamāl des Muḥammad Ibn Sahl Ibn al-Marzubān al-Karḫī (gest. ca. 345/956): Untersuchung und kritische Edition von Bd. 4-5 und 9-10
Ibn al-Marzubān, Muḥammad ibn Sahl ; Hadrusi, Salem M. H
Berlin. K. Schwarz. 1988. ii, 93, a-b, 380 p.

al-Muntakhabāt
Sayyid, Aḥmad Luṭfī
[al-Qāhirah]. Dār al-Nashr al-Hadīth. 1937-. v. in.

al-Muntakhab fī al-muṭālaʻah al-ʻArabīyah
Jahja, Husein
[pref. 1967]. 49 p.