al-Mahā al-abyaḍ al-ʻArabī, qadīman wa-ḥadīthan
Soliman, Soliman Mahmoud
al-Dawḥah. [s.n.]. 1976. 43, 37 p.

al-Maḥabbah al-Ilāhīyah fī al-Islām
Abū Ghazālah, Ḥāzim Nāyif
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Imām al-Nawawī. 1990. 84 p.

al-Maḥabbah aqwá
Niʻmah, Ṣāliḥ
Bayrūt. Dār al-Mashriq. 1986. 151 p.

al-Maḥabbah wa-al-shawq
Ghazzālī
[1961]. 135 p.

al-Maʻhad al-Islāmī wa-al-madāris al-ʻatīqah bi-Sūs
Sāḥilī, al-Mutawakkil ʻUmar
[Casablanca. s.n. 1985-<1986 >]. v. <1-2 >.

al-Maʻhad al-Rashīdī lil-Mūsīqá al-Tūnisīyah: taʼsīsuh, idāratuh, firqatuh, aʻmāluh, turāthuhu al-fannī
Mahdī, Ṣāliḥ ; Marzūqī, Muḥammad
[S.l. s.n.]. 1981. 153 p.

al-Maʻhad fī ʻām wa-niṣf
[Khartoum]. al-Idārah, al-Maʻhad. 1997. 71 leaves.

al-Maḥāḍir al-sirrīyah al-kāmilah: thartharah fawqa buḥayrat līmān
Salmān, Ṭalāl
Bayrūt, Lubnān. al-Markaz al-ʻArabī lil-Maʻlūmāt. 1984. 447 p.

al-MahĐakim al-khasĐsĐah: tashkiluha, ikhtisĐasĐatuha, al-tĐan fi ahĐkamiha
Shushari, SĐalahĐ al-Din
Amman. al-Dar al-Ilmiyah al-Dawliyah wa-Maktabat Dar al-Thaqafah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 192 p.

al-MahĐasin
Barqi, AhĐmad ibn MuhĐammad ; Rajaơi, Mahdi
Qum. al-Majma al-Alami li-Ahl al-Bayt. [1416- i.e. 1995 or 1996-. v. <1-2 >.

al-MahĐasin al-mujtamiah fi maơathir al-ikhwah al-arbaah, AhĐmad wa-MuhĐammad wa-Abd al-RahĐman wa-Umar abnaơ Abi Bakr ibn MuhĐammad Ba Dhib: maa tahĐqiq athbatihm wa-asanidihim wa-badĐ mukatabatihim
Ba Dhib, MuhĐammad Abu Bakr Abd Allah
Amman. Dar al-FathĐ lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2005. 740 p.

al-MahĐasin al-sultĐaniyah fi Dar al-HĐadith al-Nuriyah: awwal dar lil-HĐadith al-Nabawi al-sharif anshaơha al-SultĐan al-Mujahid al-Adil Nur al-Din al-Shahid MahĐmud ibn Zanki li-muhĐaddith al-Sham wa-muơarrikhiha al-Imam al-HĐafizĐ Abi al-Qasim Ali ibn al-HĐasan ibn Hibat Allah al-Shafii al-Dimashqi al-shahir, bi-Ibn Asakir
HĐafizĐ, MuhĐammad MutĐi
Dimashq. Dar al-Bayruti. 2006. 455 p.

al-MahĐatĐtĐah al-akhirah
HĐamadah, MamduhĐ
Dimashq. Dar Alaơ al-Din. 1999. 117 p.

al-MahĐatĐtĐat al-raơisiyah li-masar al-amal al-wahĐdawi, 1972-1990
SĐanaơ. Daơirat al-Tawjih al-Manawi, Markaz al-Malumat. 2005. 319 p.

al-MahĐjub!
HĐajjaj, Imad
Amman. Jaridat al-Raơy. 1999. 608 p.

al-MahĐkamah al-Jinaơiyah al-Dawliyah: al-itĐar al-tarikhi, al-tanzĐim al-qadĐaơi, al-ikhtisĐasĐ : dirasah qanuniyah muqaranah bi-al-nizĐam al-qadĐaơi al-jinaơi al-Sudani
Abu HĐamid, MuhĐammad Khalifah HĐamid
[Khartoum?. s.n.]. 2007. 440 p.

al-MahĐkamah al-uliya
Baum, Lawrence
al-Qahirah. al-Jamiyah al-MisĐriyah li-Nashr al-Marifah wa-al-Thaqafah al-Alamiyah. 1998. 338 p.

al-MahĐkamah al-Ulya
Baum, Lawrence
al-Qahirah. al-Jamiyah al-MisĐriyah li-Nashr al-Marifah wa-al-Thaqafah al-Alamiyah. 1998. 338 p.

al-MahĐkamah al-Ulya wa-al-hayat al-qadaiyah
[al-Qahirah]. al-Hayah al-Ammah li-Shuun al-MatĐabi al-Amiriyah. 1969. 6, 120 p.

al-MahĐmiyat al-tĐabiiyah fi MisĐr
[Cairo]. al-Idarah. 1995. 168 p.

al-MahĐraqah wa-al-khalasĐ: qiraơah fi qadĐaya al-fikr al-siyasi al-muasĐir
Nawfal, Nabil Fawzat
[Damascus]. N.F. Nawfal. 2001. 395 p.

al-MahĐsĐul fi idĐahĐ qawaid arudĐ Al al-Rasul
Jafari, MuhĐammad Zaki
Mashhad. Tikswar HĐijaz. 1424 [2003]. 272 p.

al-MahĐsĐul min shir MuhĐammad al-Id: shair al-watĐaniyah wa-al-Islam
Khalifah, MuhĐammad al-Id ; HĐajji, Isa
[Algiers?]. Dar al-Khalduniyah. [2001]. 231 p.

al-MahĐw wa-al-kitabah: maqalat wa-dirasat naqdiyah
Shamlan, AhĐmad
Bayrut. Dar al-Kunuz al-Adabiyah. 1999. 191 p.

al-MahĐzuf min al-tawrah kamilan
Zakar, Suhayl
Dimashq. Dar Qutaybah. 2006. 608 p.

al-Maḥajjah al-bayḍāʼ fī tahdhīb al-Iḥyāʼ
Fayḍ al-Kāshī, Muḥammad ibn Murtaḍá ; Ghaffārī, ʻAlī Akbar
1939-42 [1960-63 or 4]. 8 v.

al-Maḥajjah fī-mā nazala fī al-Qāʼim al-Ḥujjah
Baḥrānī, Hāshim ibn Sulaymān ; Mīlānī, Muḥammad Munīr
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Wafāʼ. 1983. 284 p.

al-Maḥajjah fī sayr al-duljah: sharḥ ḥadīth "lan yunajjīya aḥadan minkum ʻamaluh"
Ibn Rajab, ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad ; Ghazzāwī, Yaḥyá Mukhtār
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah. 1984. 127 p.

al-Maḥallah al-Kubrá: tārīkh wa-shakhṣīyāt
Sharqāwī, Maḥmūd ; Rajab, Muḥammad
al-Maḥallah al-Kubrá [Egypt]. Dār al-Ṣaḥwah lil-Nashr. 1987. 217 p.

al-Maḥall al-ti jārī: ī jār al-maḥall al-tijārī wa-bayʻ al-maḥall al-tijārī bi-al-jadak, wa-mashrūʻ qānūn ījār al-maḥall al-ti jārī bi-al-kadak
Marzūq, al.Muʻtazz Abū al-Majd
[Cairo]. M. A. M. Marzūq. [1983]. 176 p.

al-Maḥall al-tijārī
Yūnus, ʻAlī Ḥasan
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [1963]. 378 p.

al-Mahammah munjazah: min ajl istiqlal al-Jazaơir
Dahlab, Saad
[Algeria]. Manshurat DahĐlab. [200-]. 340 p.

al-Mahāmm al-ḥaḍārīyah lil-madrasah wa-al-jāmiʻah al-Jazāʼirīyah: musāhamah fī taḥlīl wa-taqyīm niẓām al-tarbiyah wa-al-takwīn wa-al-baḥth al-ʻilmī
Wuld Khalīfah, Muḥammad al-ʻArabī
al-Jazāʼir. Dīwān al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah. c89 [i.e. c1989]. 322 p.

al-Mahārāt al-dirāsīyah
Alkhūlī, Muḥammad ʻAlī
al-Riyāḍ. Maktabat al-Khurayjī. [1986]. 18, 281 p.

al-Mahārāt wa-al-alʻāb al-shaʻbīyah
[1969]. 102 p.

al-Maḥāsabah al-mālīyah lil-mudīrīn al-tanfīdhīyīn
[Jedda]. al-Majlis al-ʻIlmī bi-Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz. 1982. 149 p.

al-Maḥāṣīl al-ḥaqlīyah fi al-Ḍiffah al-Gharbīyah: dirāsah li-maḥṣūl al-qamḥ
Abū Ṣāliḥ, Māhir Fuʼād
al-Quds. Manshūrāt al-Bayādir. 1983. 47 p.

al-Maḥāṣīl al-zirāʻīyah fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah
ʻŪdāt, Muḥammad ʻAbdū
al-Riyāḍ, al Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-Marrīkh. 1984. 246 p.

Al-mahasin=: beard
[Karachi. Peermahomed Ebrahim Trust. 1976]. ii. 24 p.

al-Maḥāsin al-nafsānīyah fī ajwibat al-masaʼil al-Khurāsānī
Āl ʻAṣfūr, Ḥusayn
Bayrūt. Dār al-Mashriq al-ʻArabī al-Kabīr. 1979. 280 p.

al-Maḥāsin wa-al-aḍdād
Jāḥiẓ ; Faraḥāt, Yūsuf
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1997. 351 p.

al-Maḥāsin wa-al-aḍdād
Jāḥiẓ
[al-Qāhirah]. Dār al-Hilāl. [1975]. 178 p.

al-Maḥāsin wa-al-masāwī
Bayhaqī, Ibrāhīm ibn Muḥammad
[1961]. 2 v.

al-Maḥaṭṭah baʻda al-akhīrah: qiṣṣah
Fākahānī, Mājid
[Beirut. s.n. 19--]. 224 p.

al-Maḥāwir al-khamsah lil-Qurʼān al-karīm
Ghazālī, Muḥammad
Ḥadāʼiq Ḥulwān, al-Qāhirah. Dār al-Ṣaḥwah. 1989. 245 p.

al-Mahdi: dawlat al-Islam al-qadimah wa-al-khilafah al-akhirah ala minhaj al-Nubuwah : fi dĐawơ al-ahĐadith al-sĐahĐihĐah wa-al-hĐasanah wa-rudud ala ma uthira hĐawla al-ahĐadith min shubhat
Zaki, Adil
Bayrut. Dar Ibn HĐazm. 2005. 431 p.

al-Mahdī al-mawʻūd al-muntaẓar ʻinda ʻulamāʼ ahl al-sunnah wa-al-imāmīyah
ʻAskarī, Najm al-Dīn Jaʻfar ibn Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Zahrāʼ. 1977. 2 v.

al-Mahdi al-mawud fi al-Qurơan al-Karim
Kashmiri, MuhĐammad HĐusayn al-RadĐawi
Bayrut. Dar al-Hadi lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 231 p.

al-Mahdi al-muntazĐar fi riwayat ahl al-Sunnah wa-al-Shiah al-Imamiyah: dirasah hĐadithiyah naqdiyah
HĐamsh, Adab MahĐmud
Amman. Dar al-FathĐ lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 553 p.

al-Mahdī al-muntaẓar: bayna al-ʻaqīdah al-dīnīyah wa-al-maḍmūn al-siyāsī
Ḥijāb, Muḥammad Farīd
al-Jazāʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1984. 119 p.

al-Mahdī al-muntaẓar
Wakīlī, al-Tuhāmī Muḥammad ; ʻAbd al-Ḥaqq, Nūr al-Dīn
al-Rabāṭ. Muʼassasat Dār al-Aʻmāq. 1983. 175 p.

al-Mahdī al-muntaẓar-- wa-man yuntaẓirūnuh
Khaṭīb, ʻAbd al-Karīm
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1980. 119 p.

al-Mahdi Bin Barakah
Jabru, Abd al-LatĐif
[Casablanca. s.n.]. 2007. 287 p.

al-Mahdi Bin Barakah
Jabru, Abd al-LatĐif
al-Dar al-BaydĐaơ. Dar al-Nashr al-Maghribiyah. 1986-<1995 >. v. <1-4 >.

al-Mahdi Bin-Barakah, lil-hĐaqiqah wa-al-tarikh
Alawi, MusĐtĐafa
Bayrut. Dar al-Afaq al-Jadidah. 1984. 379 p.

al-Mahdi fi al-Qurơan
HĐusayni, SĐadiq Mahdi
[AsĐfahan. Muơassasat Dar al-Mahdi wa-al-Qurơan al-HĐakim al-HĐusayniyah al-Karblaơiyah fi AsĐfahan. 1421 [2000 or 2001]. 138 p.

al-Mahdī-- fī al-sunnah
Ḥusaynī, Ṣādiq Mahdī
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Wafāʼ. 1980. 124 p. ; 20 cm.

al-Mahdī, ḥaqīqah ... lā khurāfah
Ibn Ismāʻīl, Muḥammad ibn Aḥmad
al-Iskandarīyah. al-Madrasah al-Sulfīyah. [1979]. 140 p. ; 22 cm.

al-Mahdi ibn Barakah, min al-watĐaniyah ila al-thawrah, 1920-1965
Ouardighi, Abderrahim
[Rabat]. A.R. al-Wardighi. [1983]. 117, [3] p.

al-Mahdī ibn Barakah, min al-waṭanīyah ilá al-thawrah, 1920-1965
Ouardighi, Abderrahim
[Rabat]. ʻA.R. al-Wardīghī. [1983]. 117, [3] p.

al-Mahdī ibn Tūmart: masraḥīyah min tārīkh al-muwaḥḥidīn
Dagharnī, Aḥmad
[Morocco. s.n. 1986]. 119 p.

al-Mahdī Ibn Tūmart, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Maghribī al-Sūsī al-mutawaffī sanat 524/1129: ḥayātuhu wa-ārāʼuhu wa-thawratuhu al-fikrīyah wa-al-ijtimāʻīyah wa-atharuhu bi-al-Maghrib
Najjār, ʻAbd al-Majīd
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Gharb al-Islāmī. 1983. 604 p.

Al Mahdi, nama yang paling dipertikai dan sering dieksploit sepanjang sejarah umat Islam
M. F. Suhaimi
Subang Jaya, Selangor. NAJDI Publication. 1989. 100 p.

al-Mahdī wa-al-Mahdawīyah
Ḥiṣān, ʻAbd al-Razzāq
[1957]. 231 p.

al-Mahdi..waladi
Qamudi, MuhĐammad SĐalihĐ
al-Qahirah. MatĐbaat Dar al-Taơlif. [1972]. 155 p.

al-Mahdiyah: Zawilah fi al-tarikh wa-al-thaqafah wa-al-sĐinaah wa-al-tijarah
Kurayyim, al-HĐabib
[Susah]. Muơassasat Saidan bi-Susah. 1997. 404 p.

Alma Helaman Hale, history and genealogy
Gardner, Nathan Hale
Ogden, Utah. Published by the Author. 1961. v.

al-Maḥfūẓāt al-Lubnānīyah fī sitīn ʻāman, 1920-1980
ʻAbd al-Ṣamad, Nasīb
[Beirut]. al-Jumhūrīyah al-Lubnānīyah, Riʼāsat Majlis al-Wuzarāʼ, Muʼassasat al-Maḥfūẓāt al-Waṭanīyah. [1980]. 176 p.

Al mah hĐalamnu: agadat Hadasim
Ariel, Gideon ; Milstein, Uri
Ramat Efal. Hotsaơat Seridut. 2006. 339, 71 p.

Al mah ha-seretĐ ha-zeh?
Niv, KĐobi
Tel-Aviv. Devir. 1999. 321 p.

al-Māhidūn-- al-khālidūn
Ghallāb, ʻAbd al-Karīm
al-Maghrib. Jarīdat al-ʻAlam. 1991. 303 p.

Alma Hitchcock: the woman behind the man
Hitchcock, Pat ; Bouzereau, Laurent
New York. Berkley Books. 2003. ix, 289 p.

al-Maḥkamah al-ʻUlyā wa-al-hayʼat al-qadāʼīyah
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1969. 6, 120 p.

al-Maḥmūmūn
Rāshid, Muḥammad
[1965]. 318 p.

al-Mahrajan al-Sanawi al-Thalith li-RabitĐat al-Kuttab al-Urduniyin: al-dirasat : 1-5 HĐaziran 1980
Amman. RabitĐat al-Kuttab al-Urduniyin. 1980. 213 p.

al-Mahrajīn al-alfī li-Abī al-ʻAlāʼ al-Maʻarrī
[1945]. 400 p.

al-Maḥrūsah: Miṣr qabl 23 Yūliyūʻām 1952
Wahbah, Saad al-Din
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1963?]. 162 p.

al-Maḥrūsah 2015: masraḥīyah min juzʼayn
Wahbah, Saad al-Din
al-Qāhirah. al-Fajr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1996]. 139 p.

al-Maḥṣūl fī ʻilm uṣūl al-fiqh
Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ʻUmar
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 1988. 2 v.

ʻAl mah todah?: shirim
Amir-Pinkerfeld, Anda ; Ṭanʼi, Tirtsah
Yerushalayim. c1981. 63 p.

... Alma huaxteca: poema. Fuente, Azul, primavera de 1916
Cuervo Martinez, Francisco
Mexico, D.F. Cia editora Mexico. 1920. 5 p. l., [25] p.

Alma humana
Silva Pinto, Antonio da
Lisboa. Imprensa nacional. 1904. 209 p.

Almah--virgin or young woman?
Lawlor, George L
Des Plaines, Ill. Regular Baptist Press. [1973]. 124 p.

al-Mahzalah al-arḍīyah: al-Farāfīr
Idrīs, Yūsuf
[al-Qāhirah. Majallat al-Masraḥ. 1966]. 254 p.

al-Maḥẓīyah: riwāyah
Ṣāliḥ, ʻAbd al-Salām
ʻAmmān. Azminah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1995. 126 p.

Almaida de Etremont, Manzana de Anís y otros cuentos de Francis Jammes
Jammes, Francis
México. Cultura. 1922. 120 p.

al-Maơidah al-Mustadirah li-Musabaqat Jamiat NasĐir al-Umamiyah: al-dawrah al-thaminah : dawr al-jamiat fi tarsikh al-wahĐdah al-Arabiyah
[Tripoli, Libya]. Shubat al-Tathqif wa-al-Ilam wa-al-Tabiơah. [2001?]. 130 p.

al-Māʼidah wa-aḥwāl al-sikkīn
Ghanāyim, Muḥammad Ḥamzah
Shafā ʻAmr. Dār al-Mashriq. 1984. 78 p.

Álmaim árnyéka: válogatott versek, 1982-1934
Szamosi, József
München. Aurora. 1982. 127 p.

Álmaim is voltak, voltak--: tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról
Szörényi, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 2004. 261 p.

The almain and other measures in England, c. 1549-c. 1675: their history and choreography
Payne, Ian
Brookfield, Vt. Scolar Press. 1997. p. cm.

Álmaink barlangvilága: C. G. Jung nyomában
Bodrog, Miklós
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 162, [1] p.

al-Maīr ʻAbd al-Qādir al-Jazāʼirī (1222-1300 H/1807-1883 M)
ʻAsalī, Bassām
Bayrūt. Dār al-Nafāʼis. 1980. 183 p.

al-Majādhīb: kūmīdīyā min sabʻat mashāhid ; wa, al-Barr al-Gharbī : kūmīdīyā fī thalāthat fuṣūl
Inānī, Muḥammad Muḥammad ; Inānī, Muḥammad Muḥammad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1985. 209 p.

al-Majāl al-nafs ijtimāʻī al-ʻArabī
Makkī, ʻAbbās
Bayrūt. Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī ; Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah : al-Hayʼah al-Qawmīyah lil-Baṭh al-ʻIlmī. 1991. 152 p.

al-Majalat al-hĐududiyah fi tarikh al-Maghrib
Sarraj, AhĐmad ; BirhĐab, Ukashah
al-MuhĐammadiyah [Morocco]. Jamiat al-HĐasan al-Thani, Kulliyat al-Adab wa-al-Ulum al-Insaniyah. c1999. 89, 101 p.

al-Majālis al-Ḥusaynīyah
Dukhayyil, ʻAlī Muḥammad ʻAlī
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-ʻIlmī lil-Maṭbūʻāt. [1975?]. 264 p.

al-Majālis al-Ḥusaynīyah
Maghnīyah, Muḥammad Jawād
[s.l. s.n. 1961?]. 160 p.

al-Majālis al-marḍīyah fī manāqib al-Nabī wa-al-ʻitrah al-Aḥmadīyah
Iḥsāʼī al-Najafī, Kāẓim Ḥamad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Shafīʻ. 1988. 394 p.

al-Majalis al-Muơayyadiyah: al-miơah al-thalithah
Muơayyad fi al-Din Hibat Allah ibn Musa ; Ghalib, MusĐtĐafa
Bayrut. Dar al-Andalus. 1984. 293 p.

al-Majālis al-niyābīyah fī Miṣr fī ʻahd al-iḥtilāl al-Barīṭānī, 1882-1914
Ḥusnī, Saʻīdah Muḥammad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1990. 263 p.

al-Majālis al-qawmīyah al-mutakhaṣṣiṣah wa-al-takhṭīṭ min ajl al-mustaqbal
Abyārī, ʻAzzah Muṣṭafá ; ʻAlī, Ibtisām Muḥammad ; Mūsá, ʻAbd al-Salām ʻAlī ; ʻAlī, ʻAlī Muḥammad
[Cairo]. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Wizārat al-Iʻlām, al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-Istiʻlāmāt. [1989]. 96 p.

al-Majalisulirfan: binaơe La Illah : ashrah majalis-i aza køhøanah-yi Abu TÞalib
Abidi, Sayyid Irfan HĐaidar
Karaci. MahĐfuzĐ Buk Ejansi. 1999. 160 p.

al-Majalisulirfan: sĐiratÞ-i mustaqim
Abidi, Sayyid Irfan HĐaidar
Karaci. MahĐfuzĐ Buk Ejansi. 2003. 192 p.

al-Majālisulʻirfān at̤āʻat-i Rasūl: ʻasharah majālis ʻazā Abū k̲h̲ānah-yi T̤ālib
ʻĀbidī, Sayyid ʻIrfān Ḥaidar
Karācī. Maḥfūẓ Buk Ejansī. 1999. 140 p.

al-Majallah: Majallat al-ahĐkam al-adliyah, fiqh al-muamalat fi al-madhhab al-HĐanafi : maaha qarar hĐuquq al-aơilah fi al-nikahĐ al-madani wa-al-tĐalaq, al-nikahĐ-al-iftiraq
Jabi, Bassam Abd al-Wahhab
Limassol, Cyprus. al-Jaffan wa-al-Jabi. 2004. 592 p.

al-Majallah al-jināʼīyah: muʻaddalah bi-aḥdath al-qawānīn wa-muʻallaq ʻalayhā bi-qarārāt min ʻamal Maḥkamat al-Taʻqīb
Shābbī, Bilqāsim al-Qarawī
[Tunis]. al-Maṭbaʻah al-Rasmīyah lil-Jumhūrīyah al-Tūnisīyah. 1992. 230 p.

al-Majallah al-jizaơiyah
Tunis. al-Jumhuriyah al-Tunisiyah, Wizarat al-Adl wa-HĐuquq al-Insan. 2005. 123 p.

al-Majallah al-Taơdibiyah wa-al-Jazaơiyah al-BahĐriyah
[Tunis]. al-MatĐbaah al-Rasmiyah lil-Jumhuriyah al-Tunisiyah. 2001. 42, 52 p.

al-Majallah al-Taʼdībīyah wa-al-Jazāʼīyah al-Baḥrīyah
[Tunis]. al-Maṭbaʻah al-Rasmīyah. 1989. 38, 33 p.

al-Majallāt al-adabīyah fī Miṣr: taṭawwuruhā wa-dawruhā : dirāsah taṭbīqīyah min 1939 ilá 1952
Shalash, ʻAlī
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 334 p.

al-Majallat al-ilmiyah al-muhĐakkamah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah: dirasah taqwimiyah lil-wadĐ al-rahin
Salim, Salim MuhĐammad
al-RiyadĐ. Darat al-Malik Abd al-Aziz. 2004. 320 p.

al-Majallāt al-madrasīyah al-maṭbūʻah, 1404 H-1984 M
[Qatar]. Dawlat Qaṭar, Wizārat al-Tarbiyah wa-al-Taʻlīm, al-Shuʼūn al-Fannīyah. [between 1984 and 1989]. 1 v. (various pagings).

al-Majallāt al-thaqāfīyah wa-al-taḥaddiyāt al-muʻāṣirah: dirāsāt wa-munāqashāt : nadwat al-ʻArabī fī yūbīlihā al-fiḍḍī
ʻUmar, ʻAbd Allāh
[Kuwait]. Majallat al-ʻArabī. 1984. 224 p.

al-Majal wa-al-hĐijab: fi susiyulujiya taơnith al-talim fi al-Maghrib
Alami, al-Khamar
al-Dar al-BaydĐaơ. Afriqiya al-Sharq. c2005. 197 p.

al-Majānīn: qiṣṣah
Saʻīd, Aḥmad
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibaʻah wa-al-Nashr. 1965]. 312 p.

al-Majāz al-lughawī: dirāsah balāghīyah taḥlīlīyah
ʻAlīyān, ʻAbduh Aḥmad Hulayyil
[Cairo]. ʻA.A.H. ʻAlīyān. 1985. 247 p.

al-Majāzāt al-nabawīyah
Sharīf al-Raḍi, Muḥammad ibn al-Ḥusayn ; Zaynī, Tāhā Muḥammad
al-Qāhirah. Muʻassasat al-Ḥalabī. [1967]. 3, 469 p.

al-Majāzāt al-Nabawīyah, aw, Majāzāt al-āthār al-Nabawīyah
Sharīf al-Raḍī, Muḥammad ibn al-Ḥusayn
Dimashq. al-Mustashārīyah al-Thaqāfīyah lil-Jumhūrīyah al-Islāmīyah al-Irānīyah. 1987. 424 p.

al-Majaz bayna al-Yamamah wa-al-HĐijaz
Ibn Khamis, Abd Allah Ibn MuhĐammad
al-RiyadĐ. MatĐabi al-Farazdaq al-Tujariyah. 1989. 441 p.

al-Majāz bayna al-Yamāmah wa-al-Ḥijāz
Ibn Khamīs, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad
Jiddah. Tihāmah. 1981. 441 p.

al-Majāz fī al-balāghah al-ʻArabīyah
Sāmarrāʼī, Mahdī Ṣāliḥ
Ḥamāh, Sūrīyah. Dār al-Daʻwah. 1974. 280 p.

al-Majāz fī al-lughah wa-fī al-Qurʼān al-karīm bayna mujūzīhi wa-mānīʻih: ʻarḍ wa-taḥlīl wa-taḥlīl wa-naqd
Maṭʻanī, ʻAbd al-ʻAẓīm Ibrāhīm
al-Qāhirah. Yuṭlabu min Maktabat Wahbah. [1985]. 2 v. (1174 p.).

al-Majāz wa-ātharuhu fī al-dars al-lughawī: Muḥammad Badrī ʻAbd al-Jalīl
ʻAbd al-Jalīl, Muḥammad Badrī
Bayrūt. Dār al-Nahḍah al-Arabīyah. 1980. 290 p.

al-Majaz wa-atharuhu fi al-fiqh al-Islami: dirasah usĐuliyah
Dukhmisi, Abd al-FattahĐ AhĐmad QutĐb
al-Haram [Giza]. Muơassasat QurtĐubah. 2002. 171 p.

al-Majd al-manḥūt: riwāyah
Anshāṣī, ʻAbd al-Ḥamīd
ʻAmmān, al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah. Wizārat al-Thqāfah wa-al-Shabāb. [1983?]. 177 p.

al-Majdhūb: al-marḥalah al-thāniyah min ḥayāt "Shajarat al-bayḍ"
Maḥmūd, Mukhtār
[S.l. s.n. 1981]. 305 p.

Al Majdhubiyya and Al Mikashfiyya: two sufi tariqas in the Sudan
Karsany, Awad ; Daly, M. W ; Osman, Abdallahi
Khartoum, Sudan. Graduate College, University of Khartoum. 1985. 146 p.