al-Ribā, aḍrāruhu wa-āthāruh fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-sunnah
Qaḥṭānī, Saʻīd ibn ʻAlī ibn Wahf
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-Rushd. 1988. 66 p.

al-Ribā al-ḥarām wa-al-ribā al-ḥalal: al-waṣīyah al-thāminah, lā tasriq
Ghrīghūrīyūs
[Cairo]. Usqufīyat al-Dirāsāt al-ʻUlyā al-Lāhūtīyah wa-al-Thaqāfah al-Qibṭīyah wa-al-Baḥth al-ʻIlmī, Lajnat al-Nashr lil-Thaqāfah al-Qibṭīyah wa-al-Urthūdhuksīyah. [1989]. 48 p.

al-Riba fi al-muamalat al-masĐrifiyah al-muasĐirah
Saidi, Abd Allah ibn MuhĐammad ibn HĐasan
al-RiyadĐ. Dar TĐaybah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1999. 2 v. (1445 p.).

al-Ribā fī naẓar al-qānūn al-Islāmī
Darāz, Muḥammad ʻAbd Allāh
[Egypt]. Bank Fayṣal al-Islāmī al-Miṣrī. [198-]. 23 p.

al-Ribā fī sharīʻat al-Islām: tanawwuʻah wa-ikhtilāfuh ʻan ribā al-Yahūd
Riḍā, Ḥusayn Tawfīq
al-Qāhirah. [1980?]. 95 p.

al-Riba inda al-Yahud
Ashur, al-Sayyid MuhĐammad
[al-Qahirah. Dar al-IttihĐad al-Arabi lil-TĐibaah. 1972]. 16, 137, [6] p.

al-RibatĐat al-bahĐriyah bi-Ifriqiyah fi al-AsĐr al-WasitĐ
Djelloul, Neji
Tunis. al-Wizarah al-Ula, Kitabat al-Dawlah lil-BahĐth al-Ilmi wa-al-Tiknulujiya, Markaz al-Dirasat wa-al-BuhĐuth al-IqtisĐadiyah wa-al-Ijtimaiyah. 1999. 272 p., [140] p. of plates.

al-Ribāṭ al-muqaddas
Ḥakīm, Tawfīq
Cairo. Maktabat al-Ādāb Maṭbaʻtihā. 1965. 272 p.

al-Ribā wa-al-fāʼidah: radd ʻalá al-mudāfiʻīyn ʻan fawāʼid al-bank
Aḥmad, ʻAbd al-Raḥmān Yusrī
ʻĀbdīn, [Cairo]. al-Nahār. 1997. 147 p.

al-Riba wa-al-faơidah: dirasah iqtisĐadiyah muqaranah
MisĐri, Rafiq ; Abrash, MuhĐammad RiyadĐ
Bayrut. Dar al-Fikr al-MuasĐir. 1999. 191 p.

al-Ribā wa-al-ḥasm al-zamanī fī al-iqtiṣād al-Islāmī
Miṣrī, Rafīq
Jiddah. Dār Ḥāfiẓ. 1986. 79 p.

al-Riba wa-al-muamalat al-masĐrifiyah fi nazĐar al-shariah al-Islamiyah
Mutrak, Umar ibn Abd al-Aziz ; Abu Zayd, Bakr ibn Abd Allah
al-RiyadĐ. Dar al-AsĐimah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1414 [1993 or 1994]. 7, 478 p.

al-Ribā wa-atharuhu ʻalá al-mujtamaʻ al-insānī
Ashqar, ʻUmar Sulaymān
al-Zarqāʼ, al-Urdun. Maktabat al-Manār. 1988. 176 p.

al-Ribā wa-kharāb al-dunyā
Muʼnis, Ḥusayn
al-Qāhirah. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, Qism al-Nashr. 1986. 205 p.

al-RibhĐ fi al-fiqh al-Islami: dĐawabitĐuhu wa-tahĐdiduhu fi al-muơassasat al-maliyah al-muasĐirah : dirasah muqaranah
Ismail, Shamsiyah bint MuhĐammad
Amman. Dar al-Nafaơis. 2000. 285 p.

al-Riḍā al-waẓīfī: dirāsah maydānīyah li-ittijāhāt wa-mawāqif muwaẓẓafī al-ajhizah al-ḥukūmīyah fī madīnat al-Riyāḍ bi-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah
ʻAdīlī, Nāṣir Muḥammad
[Riyadh]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maʻhad al-Idārah al-ʻĀmmah, Idārat al-Buḥūth. [1404, 1983 or 1984]. 167 p.

al-Riḍā al-waẓīfī lil-quwá al-basharīyah al-ʻāmilah fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: baḥth maydānī
Asʻad, Muḥammad Muḥsin ʻAlī ; Raslān, Nabīl
[Saudi Arabia]. Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz, Kullīyat al-Iqtiṣād wa-al-Idārah, Markaz al-Buḥūth wa-al-Tanmiyah. 1984. 113 p.

al-Riḍā ʻan Allāh bi-qaḍāʼihi wa-al-taslīm bi-amrih
Ibn Abī al-Dunyā, ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ; Saqqā, Aḥmad Ḥijāzī Aḥmad
Bayrūt. Muʼassasat al-Kutub al-Thaqāfīyah. 1993. 103 p.

al-RidĐa fi al-fiqh al-Islami
HĐusayniyan, HĐabib
Qum. Intisharat Dar al-Ghadir. 1420 [1999 or 2000]. 144 p.

al-Riddah ʻan al-Islām, wa-khaṭaruhā ʻalá al-ʻālam al-Islāmī
Qādirī, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad
Jiddah. Maktabat al-ʻIlm. 1982. 119 p.

Al-Riddah and the Muslim conquest of Arabia
Shoufani, Elias
[Toronto]. University of Toronto Press. [1973]. 180 p.

al-Riddah fī ḍawʼ mafhūm jadīd
ʻAbd al-Ḥalīm, Rajab Muḥammad
[Cairo]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. [1985]. 142 p.

al-Riddah wa-al-hĐurriyah al-diniyah
Mursi, Akram RidĐa
al-MansĐurah. Dar al-Wafaơ. 2006. 214 p.

al-Riddah, wa-muḥākamat Maḥmūd Muḥammad Tāhā fī al-Sūdān
Kabāshī, al-Mukāshifī Ṭāhā
al-Kharṭūm. Dār al-Fikr. 1987. 309 p.

al-Rīf: dirāsah mujtamaʻīyah rīfīyah mubassaṭah
Ḥasan, Ḥasan ʻAlī
Iskandarīyah. al-Maktab al-Jāmiʻī al-Ḥadīth. [1982]. 239 p.

al-Rīf: mawārid, qudrāt, taṭalluʻāt : Jāmiʻat al-Sharīf al-Idrīsī al-Maftūḥah, al-Ḥusayyimah, al-Dawrah al-Rābiʻah, Yūniyū/Tammūz 1991
[Morocco]. Wizārat al-Thaqāfah. [1992]. 264 p.

al-Rifāʻī
Ghīṭānī, Jamāl
Bayrūt. 1980. 120 p.

al-Rīf al-Miṣrī fī al-niṣf al-thānī min al-qarn al-tāsiʻ ʻashar, 1847-1891
Shalabī, ʻAlī
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1983. 464 p.

al-Rīf al-miṣrī fī al-qarn al-thāmin ʻashar
ʻAbd al-Raḥīm, ʻAbd al-Raḥīm ʻAbd al-Raḥmān
[Cairo]. Maṭbaʻat Jāmiʻat ʻAyn al-Shams. 1974. 11, 313, [3] p.

al-Rif al-Urduni wa-al-tanmiyah
NasĐir, Sirri ; SĐalihĐ, Firyal HĐasan HĐusayn
[Amman]. Jamiyat Marakiz al-Inmaơ al-Ijtimai. [2005]. 262 p.

al-Rifāq: qiṣṣat al-ʻalāqah bayna shaʻbinā wa-bilād al-Sūvyāt
Ṣāliḥ, Ḥannā
Bayrūt. al-Fārābī. 1984. 196 p.

al-Rīf fī al-riwāyah al-ʻArabīyah
ʻAbd Allāh, Muḥammad Ḥasan
al-Kywayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Fūnūn wa-al-Ādāb. [1989]. 356 p.

al-Rifq fi al-manzĐur al-Islami
Qum. Markaz al-Risalah. 1418 [1997 or 1998]. 69 p.

al-Rīf wa-al-ḥaḍar wa-ẓāhirat al-jarīmah: dirāsah naẓarīyah wa-maydānīyah
ʻAlī, Muḥammad Khayrī Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1965. 192 p.

al-Rīf wa-al-madīnah fī mujtamaʻāt al-ʻĀlam al-Thālith: madkhal ijtimāʻī thaqāfī
Khūlī, Ḥasan
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1982. 15, 498 p.

al-Rīf yaʻmal
Aḥmad, ʻAlī Fuʼād
[1958]. 125 p.

al-RihĐani wa-muasĐiruh: rasaơil al-udabaơ ilayhi. Jamaaha wa-hĐ aqqaqaha wa-qaddama laha Albirt al-RihĐani
RihĐani, Albirt ; Rihani, Ameen Fares
[Bayrut]. Dar al-RihĐani lil-TĐibaah wa-al-Nashr. [1966]. 378 p.

al-RihĐlah
Marzuqi, MunsĐif
Paris. Urab. 2002-. v. <1-3 >.

al-RihĐlah al-Arabiyah ila Urubba wa-Amrika wa-al-bilad al-Rusiyah khilala al-qarnayn al-tasi ashar wa-al-ishrin: dirasah fi al-muhĐtamal
Dhakir, Abd al-Nabi
Abu ZĐaby. Dar al-Suwaydi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 624 p.

al-RihĐlah al-jihadiyah al-tarikhiyah al-thaniyah lil-Thaơir al-Muslim Muammar al-Qadhdhafi, qaơid al-qiyadah al-shabiyah al-Islamiyah al-alamiyah fi Afriqiya (Tshad): sijill wathaơiqi musĐawwar
TĐarabulus, al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al-Shabiyah al-Ishtirakiyah al-UzĐma. Jamiyat al-Dawah al-Islamiyah al-Alamiyah. [1998]. 240 p.

al-RihĐlah al-kubra: farhĐat al-mushahadah wa-nashwat al-hĐulul
Raqqa, MusĐtĐafa
Bayrut. al-Dar al-Arabiyah lil-Ulum. 2002. 358 p.

al-RihĐlah al-mainiyah
Ibn al-Atiq, Maơ al-Aynayn
[Rabat]. Muơassasat al-Shaykh Marbiyah Rabbih li-IhĐyaơ al-Turath wa-al-Tabadul al-Thaqafi. 1998. 307 p.

al-RihĐlah al-malakiyah
Yasin, Yusuf ; Al al-Shaykh, Abd al-RahĐman ibn Abd al-LatĐif ibn Abd Allah ibn Abd al-LatĐif
Makkah. al-Maktabah al-Makkiyah. 1996. 101 p.

al-RihĐlah al-Marrakushiyah, aw, Mirơat al-masawiơ al-waqtiyah, wa-yusamma aydĐan, al-Sayf al-maslul ala al-muridĐ an sunnat al-Rasul
Muwaqqat, MuhĐammad bin MuhĐammad bin Abd Allah
[Rabat. s.n.]. 2000. 543 p.

al-RihĐlah al-mulukiyah al-Hashimiyah: min Makkah al-Mukarramah ila Amman wa-al-bayah al-kubra bi-al-khilafah lil-Sharif HĐusayn ibn Ali
Abbadi, MuhĐammad Yunus
Amman. Wizarat al-Thaqafah. 1996. 319 p.

al-RihĐlah al-SatĐatiyah aw al-Sikirijiyah
Jarari, Abd Allah ; Jawhari, MusĐtĐafa
al-RabatĐ. al-Nadi al-Jarari. 2005. 140 p.

al-RihĐlah al-Saudiyah al-HĐijaziyah al-Najdiyah
Uri, MuhĐammad Saud
1349 [1930 or 31]. 192 p.

al-RihĐlah al-sirriyah lil-Aqid al-Rusi Abd al-Aziz Dawlitshin ila al-HĐijaz sanat 1898-1899 M
Dawlitshin, Abd al-Aziz
Bayrut. al-Dar al-Arabiyah lil-Mawsuat. 2008. 406 p.

al-RihĐlah al-thaniyah: riwayah
Marashdah, Abd al-RahĐim
Irbid. Maktabat al-Kattani. 1999. 153 p.

al-RihĐlah al-ukhra: majmuah qisĐasĐiyah
Bu KharisĐ, Mukhtar
Tunis. Dar SahĐar lil-Nashr. 2007. 112 p.

al-RihĐlah al-Urubbiyah, 1919
HĐajwi, MuhĐammad ibn al-HĐasan ; FadĐili, Said
Abu ZĐaby. Dar al-Suwaydi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2003. 265 p.

al-RihĐlah al-Yamaniyah
Barakati, Sharaf Abd al-MuhĐsin
[1964]. 7, 173 p.

al-RihĐlah al-Yamaniyah, 12 AghustĐus-17 Uktubir 1924
Thaalibi, Abd al-Aziz ; SahĐili, HĐammadi
Bayrut. Dar al-Gharb al-Islami. 1997. 268 p.

al-RihĐlah al-zahirah fi akhbar Darah al-amirah
NasĐiri, al-Mahdi ; Buzaydi, AhĐmad
[Casablanca]. Manshurat Amal. 1999. 82 p.

al-RihĐlah bayna al-Sharq wa-al-Gharb
Hammam, Mohammed
[al-RabatĐ]Đ. Kulliyat al-Adab wa-al-Ulum al-Insaniyah bi-al-RabatĐ. 2003. 351, 215 p.

al-RihĐlah fi al-adab al-Maghribi: al-nasĐsĐ, al-naw, al-siyaq
Mawdin, Abd al-RahĐim
al-Dar al-BaydĐaơ. Afriqiya al-Sharq. 2006. 173 p.

al-RihĐlat al-khayaliyah fi al-shir al-Arabi al-hĐadith: dirasah
Sulayman, MuhĐammad al-SĐalihĐ
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 2000. 273 p.

al-RihĐlat al-Maghribiyah al-dakhiliyah, 1912-1956: Nadwat Abd Allah al-Jarari : al-hĐalaqah al-rabiah
Jawhari, MusĐtĐafa
al-RabatĐ. al-Nadi al-Jarari. 2005. 453 p.

al-RihĐlat min al-Maghrib wa-ilayhi abra al-tarikh
Bin-Abd Allah, Abd al-Aziz
al-RabatĐ. Dar Nashr al-Marifah. 2001. 132 p.

al-RihĐlat-- wa-al-rahĐhĐalah al-Arab: qadiman wa-hĐadithan
HĐammud, FatĐimah
Dimashq. FatĐimah HĐammud. 2002. 327 p.

al-Rīḥ al-ṣafrāʼ: min al-bawwābah al-sharqīyah
Ṭūghān, Aḥmad ; Shaʻbān, Muḥammad Ḥusayn
[Cairo]. Dār al-ʻUrūbah. 1986. 109 p.

al-Rihan: riwayah
MuhĐayriz, Sami
Amman. Dar al-Karmal. 2006. 147 p.

al-Rihān al-kabīr
Jumayyil, Amīn ; Lapousterle, Philippe
Lubnān. Dār al-Nahār. [1988]. 255 p.

al-Rihān al-mamnūʻ
Ḥarb, Ḥabīb
[S.l.]. Ḥ. Ḥarb. 1991. 338 p.

al-Rihan al-riwaơi wa-al-rahin al-ijtimai fi ''Khan al-Khalili"
Shutaywi, Abd al-Wahhab
SĐafaqis. Dunya lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 281 p.

al-Rihān al-thaqāfī: al-masʼalah al-thaqāfīyah, al-Kitābah, Filasṭīn, muqābalāt
Laâbi, Abdellatif
Bayrūt, Lubnān. al-Tanwīr. 1985. 212 p.

al-Rīḥānī wa-muʻāṣirūh: rasāʼil al-udabāʼ ilayhi. Jamaʻahā wa-ḥ aqqaqahā wa-qaddama lahā Albirt al-Rīḥānī
al-Rīḥānī, Albirt ; Rihani, Ameen Fares
[Bayrūt]. Dār al-Rīḥānī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1966]. 378 p.

al-Riḥlah: majmūʻat qiṣaṣ
Salāmah, Fatḥī
al-Qāhirah. Dār al-Fikr. [1982]. 71 p.

al-Riḥlah: ayyām ṭālibah Miṣrīyah fī Amrīkā
ʻĀshūr, Raḍwá
Bayrūt. Dār al-Ādāb. 1983. 175 p.

al-Riḥlah al-akhīrah: riwāyah-- niḍāl ḥubb wa-ḥarb
Muqaddam, Saʻīd
Miṣr. Dār al-Udabāʼ. [1978?]. 114 p.

al-Riḥlah al-Ḥijāzīyah
Batanūnī, Muḥammad Labīb
al-Ṭāʼif. Maktabat al-Maʻārif. [1982]. 54, 334, 4 p.

al-Riḥlah al-Ḥijāzīyah
Sanūsī, Muḥammad ibn ʻUthmān ; Shanūfī, ʻAlī
[Tunis]. al-Sharikah al-Tūnisīyah lil-Tawzīʻ. 1976-1981. 3 v.

al-Riḥlah al-malakīyah ilá al-Mamlakah al-Muttaḥidah al-Barīṭānīyah: 13-18 Yūliyū 1987
Bin Manṣūr, ʻAbd al-Wahhāb
al-Rabāṭ. al-Maṭbaʻah al-Malakīyah. 1987. 241 p., 21 l. of col. plates.

al-Riḥlah al-Najdīyah
Bilādī, ʻĀtiq ibn Ghayth
Makkah. Dār Makkah. 1982. 160 p.

al-Riḥlah al-ṣaḥrāwīyah ʻabra arāḍī Ṭarābulus wa-bilād al-Tawrāq
Ḥashāʼishī, Muḥammad ibn ʻUthmān ; Marzūqī, Muḥammad
Tūnis. al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr. c1988. 265 p.

al-Riḥlah al-Suʻūdīyah al-Ḥijāzīyah al-Najdīyah
al-ʻŪrī, Muḥammad Suʻūd
1349 [1930 or 31]. 192 p.

al-Riḥlah al-Tanūkhīyah: [riḥlat ʻIzz al-Dīn al-Tanūkhī min al-Zarqāʼ ilá al-Qurayāt]
Tanūkhī, ʻIzz al-Dīn ; Jabr, Yaḥyá ʻAbd al-Raʼūf
ʻAmmān. Yuṭlabu min Y. ʻA. al-R. Jabr. 1985. 64 p.

al-Riḥlah al-thāminah lil-Sindibād: dirāsah fannīyah ʻan shakhṣīyat al-Sindibād fī shiʻrinā al-muʻāṣir
Zāyid, ʻAlī ʻAshrī
al-Qāhirah. Dār Thābit. 1984. 185 p.

al-Riḥlah al-ulá: maqālāt fī al-adab al-ʻArabī al-Filasṭīnī al-ḥadīth
Būlus, Ḥabīb
[Nazareth]. Ḥ. Būlus. 1986. 193 p.

al-Riḥlah al-Yamānīyah
Barakātī, Sharaf ʻAbd al-Muḥsin
[1964]. 7, 173 p.

al-Riḥlah ʻayn al-jughrāfiyā al-mubṣirah fī al-dirāsah al-maydānīyah
Shāmī, Ṣalāḥ al-Dīn ʻAlī
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. [1982]. 301 p.

al-Riḥlah fī al-abyāt: majmūʻah shiʻrīyah "1977"
Marzūqī, Riyāḍ
Tūnis. al-Dār al-Tūnisīyah. c1979. 87 p.

al-Riḥlah .. ilá al-ākharīn
ʻĀlim, Maḥmūd Amīn
[al-Qāhirah]. Rūz al-Yūsuf. [1974]. 192 p.

al-Riḥlah ilá al-Gharb fī al-riwāyah al-ʻArabīyah al-ḥadīthah
Bahī, ʻIṣām
[Cairo]. Maktabat Saʻīd Raʼfat. 1988. 294 p.

al-Riḥlah ilá al-gharb wa-al-riḥlah ilá al-sharq: dirāsah muqāranah
Najīb, Nājīi
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kalimah lil-Nashr. 1981. 125 p.

al-Riḥlah-- ilá bilād al-ashwāq: "sharḥ al-qaṣīdah al-Mīmīyah" lil-Imām Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Qayyim al-Jawzīyah, 691-751 H
ʻIrāqī, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Maktabat Ibn Taymīyah. [1987?]. 254 p.

al-Riḥlah ilá nuqṭat al-bidāyah
Ḥubayshī, Aḥmad
Bayrūt. Dār al-ʻAwdah. 1983. 82 p.

al-Riḥlah wa-al-raḥḥālah al-Muslimūn
Aḥmad, Aḥmad Ramaḍān
Jiddah. Dār al-Bayān al-ʻArabī. [198-?]. 408 p.

al-Riḥlāt
Ḍayf, Shawqī
Miṣr. Dār al-Maʻārif. [1969]. 125 p.

al-Riḥlāt wa-al-dirāsāt al-jughrāfīyah li-Ḥaḍramawt: Jumhūrīyat al-Yaman al-Dīmuqrāṭīyah al-Shaʻbīyah
Bā Ḥājj, Aḥmad Saʻīd
Jiddah. Maktabat al-Jisr. 1988. 3, 160 p.

al-Rīḥ wa-al-jibāl: tirājīdiyā Sharkasīyah min al-qarn al-khāmis qabla al-Mīlād
Būrīs, Ūṭīj
Dimashq. [s.n.]. 1988. 178 p.

al-Rijāl alladhīna tarjama la-hum al-Albānī fī al-silsilatayn al-saḥīḥah wa-al-daʻīfah: al-ajzāʼ 1-4
Saqqāf, ʻAlawī
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-Hijrah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1990. 276 p.

al-Rijal al-sittah alladhina taduru alayhim asanid al-HĐadith
Al Kulayb, Ibrahim ibn Ali
al-RiyadĐ. Maktabat al-Ubaykan. 2001. 280 p.

al-Rijal al-zurq: al-TĐawariq : al-astĐurah wa-al-waqi
AnsĐari, Umar
Bayrut, Lubnan. Dar al-Saqi. 2006. 200 p.

(al-Rijāl tabkī bi-ṣamt)
Luṭfī, ʻAbd al-Majīd
1969. 124 p.

al-Rijāl wa-al-rafḍ--: riwāyah al-muqāwamah al-Īṭālīyah
Vittorini, Elio ; Nāʻūrī, ʻĪsá
ʻAmmān. Dār Ibn Rushd. 1983. 239 p.

al-Rijs: riwāyah
Naqqāsh, Samīr
Petah-Tiqva, Israel. S. al-Naqqāsh. 1987. 219 p.

al-Rimāl al-mutaḥarrikah: qiṣaṣ
Ilyās, Alīs
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1992. 124 p.

al-Rimāl al-ẓamiʼah
Sāmī, Aḥmad ʻAbd Allāh
al-Khrṭwm. al-Dār al-Swdānīah. [1970]. 157 p.

al-Rīmūrā: qiṣaṣ qaṣīrah
Fāḍil, Munīrah
al-Kuwayt. Sharikat al-Rabīʻān. 1983. 143 p.

ALR index: covering ALR 2d, ALR 3d, ALR 4th, ALR 5th, vols. 1-88, ALR fed, vols. 1-170 : also containing annotation history table
[St. Paul, Minn.]. West Group. 1992-. v.

al-Riqq: tarikhuh, muasĐiruhu wa-mustaqbaluh, hĐukmuhu fi al-Islam
Subay, MuhĐammad MusĐtĐafa
Dimashq. Dar al-HĐafizĐ. [200-?]. 301 p.

al-Riqq fī Miṣr fī al-ʻUṣūr al-Wusṭá
ʻAbd al-Dāyim, ʻAbd al-ʻAzīz Maḥmūd
[Cairo]. Maktabat Nahḍat al-Sharq. 1983. 75 p.

al-Riqq, māḍīhi wa-ḥāḍiruh
Tirmanīnī, ʻAbd al-Salām
Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb. 1979. 259 p.

al-Risālah: masraḥīyah min thalāthat fuṣūl
Aḥmad, ʻAbd al-ʻAzīz Sayyid
[S.l. ʻA. al-ʻA.S. Aḥmad. 1989. 49 p.

al-Risalah
Shafii, MuhĐammad ibn Idris ; Ghanayim, MuhĐammad Nabil ; Shahin, Abd al-SĐabur
al-Qahirah. Markaz al-Ahram lil-Tarjamah wa-al-Nashr, Muassasat al-Ahram. 1988. 351 p.

al-Risālah
Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs
al-Qāhirah. Maktabat Dār al-Turāth. 1979. 92, 680 p., [12] leaves of plates.

al-Risalah al-adhraơ
Ibn al-Mudabbir, Ibrahim ibn MuhĐammad
Dimashq. Dar Sad al-Din. 2002. 52, 32 p.

al-Risālah al-ʻalīyah fī al-aḥādīs̲ al-nabavīyah: sharḥ chahal ḥadīth nabavī
Kāshifī, Ḥusayn Vāʻiẓ ; Muḥaddis̲, Jalāl al-Dīn Ḥusaynī
Tihrān. Bi-Nagah Tarjamah-i va Nashr-i Kitāb. 1344 [1966]. 15, 506 p.

al-Risālah al-amīnah fī al-libās wa-al-zīnah
Ḥasan, Darwīsh Muṣṭafá
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. [1987]. 109 p.

al-Risālah al-Baghdādīyah
Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī, ʻAlī ibn Muḥammad ; Shālijī, ʻAbbūd
Kūlūnīyā. Manshūrāt al-Jamal. 1997. 464 p.

al-Risālah al-Fārūqīyah al-khālidah fī manāsik al-ḥijj wa-al-ʻumrah: ṭibqa aʻmāl al-rasūl fī hijjat al-wadāʻ
Muṣṭafá, ʻAbd al-Wahhāb
al-Qāhirah. Maṭbaʻat Dār al-Kutub al-Miṣrīyah. 1938. 16, 146 p.

al-Risālah al-fatḥīyah: (fī al-mūsīqā)
Lādhiqī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Ḥamīd ; Rajab, al-Ḥājj Hāshim Muḥammad
al-Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb, Qism al-Turāth al-ʻArab. 1986. 278 p.

al- Risālah al-G̲h̲aus̲iyah tarjumah al-mulaqqib Isrār-i Iláhiyah
ʻAbd al-Qādir al-Jīlānī
Jhang (Pākistān). Ḥaz̤rat G̲h̲ulām Dastagīr Akādamī. 1998. 112 p.

al-Risalah al-kamaliyah fi al-hĐaqayiq al-ilahiyah
Razi, Fakhr al-Din MuhĐammad ibn Umar ; Sabzavari, MuhĐammad Baqir
Tihran. Danishgah-i Tihran. 1335 [1956 or 1957]. 56, 127 p.

al-Risālah al-Kāmilīyah fī al-sīrah al-Nabawīyah
Ibn al-Nafīs, ʻAlī ibn Abī al-Ḥazm ; ʻUmar, ʻAbd al-Munʻim Muḥammad
[Cairo?. s.n. 1985?. 180 p.

al-Risālah al-khālidah
Azzam, Abdel Rahman
Bayrūt. Dār al-Shurūq. 1969. 341 p.

al-Risālah al-khālidah
ʻAzzām, ʻAbd al-Raḥmān
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1964. 263 p.

al-Risālah al-khālidah wa-al-kanz al-ʻaẓīm
Dūdayn, Mājid Sulaymān
ʻAmmān. M.S. Dūdīn. 1987. 126 p.

al-Risālah al-khātimah
Qāsim, ʻAwn al-Sharīf
Bayrūt. Dār al-Qalam. 1979. 184 p.

al-Risalah allati tubaddil badĐuha makan badĐ min al-majunat wa-al-aqrasĐ wa-al-adwiyah al-mufradah
Najib al-Din al-Samarqandi, MuhĐammad ibn Ali
920 H [1514 AD]. 54 leaves (21 lines), bound.

al-Risālah al-Madanīyah fī taḥqīq al-majāz wa-al-ḥaqīqah
Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm
1946. 32 p.

al-Risālah al-mudhhibah
Ibn Killis, Yaʻqūb ibn Yūsuf ; Tāmir, ʻĀrif
Bayrūt. Dār al-Masīrah. 1988. 171 p.

al-Risālah al-mughniyah fī al-sukūt wa-luzūm al-bayūt
Ibn al-Bannāʼ, Aḥmad ibn Muḥammad ; Judayʻ, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-ʻĀṣimah. 1409 [1988 or 1989]. 75 p.

al-Risalah al-musammiyah [sic] bi-al-HĐawiyah lil-masaơil al-mirathiyah wa-al-taqadir al-fardĐiyah
DĐawwi, MuhĐammad ibn Fari
[S.l.]. Uniya bi-nashriha wa-tĐabiha M.F. al-DĐawwi. [1975]. 126 p.

al-Risālah al-mustaṭrafah li-bayān mashhūr kutub al-sunnah al-musharrafah
Kattānī, Muḥammad ibn Jaʻfar
Karāchī. Nūr Muḥammad Kārkhānah Tijārat Kutub. 1960. 212 p.

al-Risālah al-mustaṭrafah li-bayān mashhūr kutub al-sunnah al-musharrafah
Kattānī, Muḥammad ibn Jaʻfar
al-Azhar, al-Qāhirah. Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah. [1983?]. 176 p.