al-Ṣiḥāfah al-yawmīyah wa-al-iʻlām: al-mawḍūʼ, al-tiqnīyah wa-al-tanfīdh : al-iʻlām al-ḥadīth fī al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq : madkhal naẓarī wa-ʻamalī ilá ʻilm al-iʻlām
Dhubyān, Sāmī
Bayrūt. Dār al-Masīrah. 1987. 428 p.

al-Siḥāfah bayna al-manḥ wa-al-manʻ
Zuhayrī, Kāmil
[Cairo?]. Dār al-Mawqif al-ʻArabī. 1980. 143 p.

al-Ṣiḥāfah bayna al-sulṭah wa-al-sulṭān
Marʻī, Muṣṭafá
al-Qāhirah. ʻĀlam al-Kutub. 1980. 120 p.

al-Ṣiḥāfah bayna al-tārīkh wa-al-adab
Muḥammad, Muḥammad Sayyid
al-Qāhirah. Dār al-fikr al-ʻArabī. 1985. 155 p.

al-Ṣiḥāfah fī al-Ittiḥād al-Sūvyitī: ḥurrīyat al-mujtamaʻ wa-ḥurrīyat al-fard
Abū Saʻdah, Salwá
[Cairo]. Dār al-Mawqif al-ʻArabī. [1988?]. 87 p.

al-Ṣiḥāfah fī ḍawʼ al-Islām
Damīrī, Muṣṭafá
al-ʻAzīzīyah, Makkah. Maktabat al-Ṭālib al-Jāmiʻī. [1986]. 191 p.

al-Ṣiḥāfah fī duwal al-Khalīj al-ʻArabī
ʻIzzat, ʻAzzah ʻAlī ; Saʻīd, Sinān
Baghdād. Markaz al-Tawthīq al-Iʻlāmī li-Duwal al-Khalīj al-ʻArabī. 1983-. v. <1 >.

al-Ṣiḥāfah fī niṣf ʻamūd
Jamāl, Aḥmad Muḥammad
[Mecca. s.n.]. 1991. 263 p.

al-Ṣiḥāfah, qiṣaṣ wa-mughāmarāt!
Muḥammad, Muḥsin
[Cairo]. Akhbār al-Yawm. 1982. 164 p.

al-Ṣiḥāfah, tilka al-risālah al-muqaddasah
Shamʻah, Hānī
[S.l. H. al-Shamʻah]. 1981. 135 p.

al-Ṣiḥāfah wa-al-aqlām al-masmūmah
Jindī, Anwar
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. 1980. 246 p.

al-Ṣiḥāfah wa-al-ḥarakah al-waṭanīyah al-Miṣrīyah, 1945-1952: min malaffāt al-khārijīyah al-Barīṭānīyah
Sālim, Laṭīfah Muḥammad
[Cairo] ]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1987. 221 p.

al-Ṣiḥāfah wa-al-ḥayāh al-siyāsīyah fī Filasṭīn, 1907-1948
Yāsīn, ʻAbd al-Qādir
Nīqūsiyā, Qubruṣ. Sharq Briss. 1990. 84 p.

al-Siḥāfah...wa-qaḍāyā al-fikr al-ḥurr fī Miṣr
Abū Zayd, Fārūq
[al-Qāhirah]. Majallat al-Idhāʻah wa-al-Tilīfizyūn. 1974. 306 p.

al-Ṣiḥāfī Karam Milḥim Karam: wa-al-ḥayāh al-siyāsīyah wa-al-ijtimāʻīyah fī Lubnān min khilāl maqālātihi fī majallatihi al-ʻĀṣifah
Nāṣīf, Ilyās
[Beirut. s.n.]. 1993. 456 p.

al-Sihām ghayr al-marʼīyah: riwāyah
Dāwūd, ʻAbd al-Jabbār
[Baghdād]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah wa-al-Nashr. 1983. 127 p.

al-Ṣihhah al-madrasīyah
Khafājī, Muḥammad Tawfīq ; Ḥāfiẓ, Ibrāhīm
[1962]. 98 p.

al-Ṣiḥḥah al-nafsīyah fī al-usrah wa-al-madrasah wa-al-mujtamaʻ
Fahmī, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah. 1963. 16, 514 p.

al-Ṣiḥḥah wa-al-tanmiyah
Ḥatātah, Sharīf
[1968]. 494 p.

al-Ṣiḥḥah wa-ḥuqūq al-insān: niqāṭ talāq : ḥālat al-tashwīh al-jinsī lil-ināth
Kīrbirjir, Ilīzābīth ; Rāndūlf, Kīt ; Toubia, Nahid
[Cairo?]. Qūwat al-ʻAmal al-Maʻnīyah li-Mukāfaḥat Khitān al-Banāt, Markaz al-Maʻlūmāt, al-Lajnah al-Qawmīyah lil-Munaẓẓamāt ghayr al-Ḥukūmīyah. [2000?]. 40 leaves.

al-Siḥr al-aswad ; wa, Mushkilat al-Kābūs
Maqār, Shafīq ; Maqār, Shafīq
[Cairo]. al-Hayʼah al Miṣrīyah al-ʻAmmah lil-Kitāb. 1986. 138 p.

al-Siḥr-- al-mass-- al-ʻayn-- al-muʻālijūn bi-al-Qurʼān: ruʼyah sharʻīyah li-wāqiʻ muʻāsh
Jiddah. al-Sharikah al-Saʻūdīyah lil-Abḥāth wa-al-Nashr. 1995. 252 p.

al-Siḥr bayna al-ḥaqīqah wa-al-wahm fī al-taṣawwur al-Islāmī
Sukkarī, ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Raḥīm
[S.l. s.n.]. 1987. 277, 4 p.

al-Siḥr wa-al-dīn: dirāsah fī taḥlīl al-maḍmūn
Salīm, Salwá ʻAlī
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1989. 152 p.

al-Siḥr wa-al-saḥarah fī ḍawʼ al-Hadīth al-Nabawī: dirāsah taḥlīlīyah wafqa uṣūl al-taḥdīth : riwāwah wa-dirāyah wa-radd al-shubuhāt wa-daḥḍ al-muftarayāt
Marṣafī, Saʻd
al-Kuwayt. Dhāt al-Salāsil. 1989. 200 p.

al-Şihyānīyah al-ʻālamīyah wa-Isrāʻil
Ẓāẓā, Ḥasan ; Rātib, ʻX'ishah ; el Khatib, M. Fathalia
1971. 206 p.

al-Ṣihyūnī al-ghādir
[Morocco?]. Maktab Mukāfaḥat al-Wabāʼ al-Ṣihyūnī fī al-Sharq al-Awsaṭ. 1946. 73 p.

al-Ṣihyūnīyah
Ḥammād, Khayrī
1968 [cover 1969]. 109 p.

al-Ṣihyūnīyah
Kāmil, Anwar
al-Qāhirah. Maktabat Madbūlī. [1989]. 78 p.

al-Ṣihyūnīyah al-ʻālamīyah: nashʼatuhā wa-ṭabīʻatuhā
Aḥmad, Riyāḍ
Bayrūt, Lubnān. al-Dār al-ʻĀlamīyah. 1983. 128 p.

al-Ṣihyūnīyah al-Amrīkīyah wa-dawruhā fī taqsīm Filasṭīn
Ṭahbūb, Fāʼiq Ḥamdī
[al-ʻAyn]. Jāmiʻat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah, ʻImādat Shuʼūn al-Ṭullāb, al-Jamʻīyah al-Tārīkhīyah-Ṭālibāt. 1987/1988. 124 p.

al-Ṣihyūnīyah al-muʻāṣirah: dirāsāt
Tūmā, Imīl
ʻAmmān, al-Urdun. al-Dār al-ʻArabīyah. [1982]. 339 p.

al-Ṣihyūnīyah bayna al-dīn wa-al-siyāsaḥ
Harrāwī, ʻAbd al-Samīʻ Salīm
[Cairo]. al-Ḥayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1977. 415 p.

al-Ṣihyūnīyah fī al-manẓūr al-thawrī
Yassāwī, Shākir
[S.l. s.n.]. 1981. 139 p.

al-Ṣihyūnīyah fī Faransā: dawlah fī dākhil al-dawlah : munaẓẓamātuhā, rijāluhā, wasāʼiluhā : namūdhaj li-mā yajrī fī al-duwal al-kabīrah : dirasah khāṣṣah wa-taḥqīq wāsiʻ ʻan tārīkh al-Yahūd wa-taghalghul al-munaẓẓamāt al-Ṣihyūnīyah fī Faransā
[Beirut]. al-Hayʼah al-ʻArabīyah al-ʻUlyā li-Filasṭīn. [1971]. 45 leaves.

al-Ṣihyūnīyah ghayr al-Yahūdīyah: judhūruhā fī al-tārīkh al-gharbī
Sharif, Regina S
al-Kuwayt. al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb. 1985. 303 p.

al-Ṣihyūnīyah laysat ḥarakah qawmīyah
Amīn, Badīʻah
[Baghdad]. Wizārat al-Thaqāfah wa-al Funūn, al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah. 1978. 109 p.

al-Ṣihyūnīyah mashrūʻ istiʻmārī
Faraj, Muḥammad
al-Qāhirah. [s.n.]. 1983. 229 p.

al-Ṣihyūnīyah wa-al-aqallīyah al-qawmīyah al-ʻArabīyah fī Isrāʼīl
Ghazzāwī, ʻUmar
ʻAkkā al-Qadīmah. al-Aswār. 1979. 115 p.

al-Ṣihyūnīyah wa-al-lughah
Jūdī, Fārūq Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah. 1977. 3, 138 p.

al-Ṣihyūnīyah wa-al-Nāzīyah
Dasūqī, Muḥammad Kamāl ; Salmān, ʻAbd al-Tawwāb ʻAbd al-Rāziq
1968. 8, 239, [2] p.

al-Ṣihyūnīyah wa-al-qaḍīyah al-Filasṭīnīyah fī al-Kūnjiris al-Amrīkī, 1943-1945 M
Dasūqī, ʻĀṣim
al-Riyāḍ. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah M Dārat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz. 1983. 172 p.

al-Sihyūnīyah wa-atharuhā ʻalá al-siyāsah al-Amīrikīyah (1939-1948)
Qadrī, Qays Murād
[Beirut]. Markaz al-Abḥāth, Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Filasṭīnīyah. 1982. 163 p.

al-Ṣihyūnīyah wa-atharuhā ʻalá al-siyāsah al-Amīrikīyah (1939-1948)
Qadrī, Qays Murād
ʻAkkā. Dār al-Aswār. 1987. 163 p.

al-Ṣihyūnīyah wa-awrāquhā al-sawdā': dirāsah
Saʻīd, Saʻīd Fāris ; Khayrāt, Qāsim Muḥammad
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1992. 154 p.

al-Ṣihyūnīyah wa-iḥyāʼ al-lughah
Jūdī, Fārūq Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Nashr al-ʻArabī. 1977. 88, [8].

al-Ṣihyūnīyah wa-siyāsat al-ʻunf: Zaʼīf Jābūtinskī wa-talāmīdhuhu fī al-siyāsah al-Isrāʼīlīyah
ʻAbd al-Ẓāhir, Maḥmūd Saʻīd
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1979. 346 p.

al-Ṣihyūnȳah wa-qaḍīyat Filasṭīn
ʻAqqād, ʻAbbās Maḥmūd
Ṣaydā. al-Maktabah al-ʻAṣriȳah. [197-]. 364 p.

al-Sijill al-ʻaqārī fī Lubnān wa-al-ʻālam
Yakan, Zuhdī
Bayrūt. Dār al-Thaqāfah. [1965]. 2 v.

al-Sijill al-Arslani
Basha, MuhĐammad Khalil ; Ghannam, RiyadĐ
Bayrut. Nawfal. 1999. 292 p., [1] folded leaf.

al-Sijill al-ayni fi al-tashri al-MisĐri: tanzĐim al-sijill al-ayni, tajziat wa-idmaj al-wahĐadat al-aqariyah
Abu al-Naja, Ibrahim
[Alexandria, Egypt]. I. Abu al-Naja. 1978. 582 p.

al-Sijill al-ʻaynī fī al-tashrīʻ al-Miṣrī: tanẓīm al-sijill al-ʻaynī, tajzīʼat wa-idmāj al-waḥadāt al-ʻaqārīyah
Abū al-Najā, Ibrāhīm
[Alexandria, Egypt]. I. Abū al-Najā. 1978. 582 p.

al-Sijill al-dhahabi lil-muḥāfaz̧āt fi z̧ill Nāşir al-'Arab
[1966]. 316 p.

al-Sijill al-ʻilmī lil-Muʼtamar al-Zirāʼī al-Awwal li-ʻUlamāʼ al-Muslimīn, al-Riyāḍ 1-5 Jumādá al-Ūlá, 1397 H/19-23 Abrīl 1977 M
Mashhadī, ʻAbduh Saʻūd ; Mitwallī, ʻAbd al-ʻAlīm Ibrāhīm
al-Riyāḍ. ʻImādat Shuʼūn al-Maktabāt, Jāmiʻat al-Riyāḍ. <1979- >. v. <2-8 >.

al-Sijill al-ilmi li-Nadwat al-Andalus, Qurun min al-Taqallubat wa-al-AtĐaơat
Zaydan, Abd Allah al-Ali
[al-RiyadĐ]. Maktabat al-Malik Abd al-Aziz al-Ammah. 1996. 5 v.

al-Sijill al-kamil li-marakat al-butĐulah wa-al-fidaơ fi al-Yaman
Shuayb, Kamal
[Cairo?]. Dar al-Tawiyah lil-Ilam wa-al-Nashr. [1980?]. 263 p.

al-Sijill al-kāmil li-maʻrakat al-buṭūlah wa-al-fidāʼ fī al-Yaman
Shuʻayb, Kamāl
[Cairo?]. Dār al-Tawʻīyah lil-Iʻlām wa-al-Nashr. [1980?]. 263 p.

al-Sijill al-musĐawwar lil-turath al-shabi al-Karaki
Majali, Firas Dimithan
Amman. Wizarat al-Thaqafah. 2002. 218 p.

al-Sijill al-musĐawwar lil-wajihat al-mimariyah al-turathiyah fi al-Urdun
Nawayisah, Nayif
al-Karak. Jamiat Muơtah, Markaz Dirasat al-Janub wa-al-Talim al-Mustamirr. 2001. 223 p.

al-Sijill al-tārīkhī al-muṣawwar: li-majālis al-Wuzarāʼ, al-Aʻyān, al-Tashrīʻī, al-Waṭanī al-Istishārī, al-Niyābī, Majlis al-ʻAshāʼir, 1920-1990
Khayyir, Hānī
Jordan. H.S. Khayyir. [1990]. 557 p., [8] leaves of plates.

al-Sijill al-tarikhi li-qadasat al-Baba Shanudah al-Thalith
Jirjis, Mikhaơil
Damanhur. YutĐlab min Maktabat Raơis al-Malaơikah Mikhaơil. [1996?]-. v. <1-2, pt.1, 3-6 >.

al-Sijill al-tijari fi ufuq sanat 2000
AdĐrawi, Abd al-Ali
al-RabatĐ. Tawzi Maktabat al-Shabab. 1999. 262 p.

al-Sijn: riwāyah
Sulaymān, Nabīl
Bayrūt. Dār al-Fārābī. 1982. 129 p.

al-Sijn 65: shiʻr
ʻAmāmah, ʻAdnān
[Damascus]. Ṭalāʼiʻ Ḥarb al-Taḥrīr al-Shaʻbīyah, Quwwāt al-Ṣāʻiqah. [197-]. 140 p.

al-Sijn al-ʻāʼim
Rizq, Jūzif
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Ḥadāthah. 1982. 128 p.

al-Sijn al-siyāsī fī al-riwāyah al-ʻArabīyah: dirāsah
Fayṣal, Samar Rūḥī
[Damascus]. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1983. 328 p.

al-Sijn-- al-waṭan--
Naqqāsh, Farīdah
Bayrūt. Dār al-Kalimah lil-Nashr. 1980. 150 p.

al-Sijn damʻatān-- wa-wardah
Naqqāsh, Farīdah
al-Qāhirah. Dār al-Mustaqbal al-ʻArabī. 1985. 352 p.

al-Sijn ka-muʼassasah ijtimāʻīyah: dirāsah ʻan ẓāhirat al-ʻawd
Kārah, Muṣṭafá ʻAbd al-Majīd
al-Riyāḍ. Dār al-Nashr, al-Markaz al-ʻArabī lil-Dirāsāt al-Amnīyah wa-al-Tadrīb bi-al-Riyāḍ. 1987. 165 p.

al-Sijn ka-muʼassasah ijtimāʻīyah: dirāsah li-ārāʼ wa-ittijāhāt al-masjūnīn
Tīr, Muṣṭafá ʻUmar
Bayrūt. Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī. 1981. 119 p. ; 24 cm.

al-Sijn madrasat al-ajyāl
[s.l.]. Lajnat al-Difāʻ ʻan al-muʻtaqalīn al-siyāsīyīn fī al-Jazīrah al-ʻArabīyah. 1406 [1985 or 1986]. 158 p.

Als ik deed wat ik wilde, dan vertelde ik je dat verhaal: leven en werk van Elisabeth Keesing
Breedt Bruyn, Martje
Amsterdam. Feministische Uitgeverij VITA. c1993. 59 p.

Als ik een diploma had--: Turkse en Marokkaanse jongeren in Den Haag
Daskapan, Ahmet
Den Haag. Regionaal Centrum voor Buitenlanders Zuid-Holland West. 1989. 104 p.

Als ik geen naam had kwam ik in de noordzee uit
Lieshout, Ted van
Amsterdam. Leopold. c1987. 40 p.

al-Sīkh: aw, al-ʻadūw al-khafī
Shaybānī, Muḥammad ibn Ibrāhīm
al-Kuwayt. Maktabat Ibn Taymīyah. 1985. 30 p.

Als ik je liefheb--: over liefde-problemen in het huwelijk
Cohen, Mart
's-Gravenhage. Boekencentrum. c1978. 88 p.

Als Ik Kan: [tentoonstelling] Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 15 november tot 14 december 1975
Buyck, Jean ; Cardijn, Theodora
[s. l.]. Ministerie van Nederlandse Cultuur. 1975. 51 p.

Als ik mij niet vergis--: Sire-- III :souvenirs
Dumonceau, J. H. F ; Dumonceau, C. H. F
Middelburg. Nobles. 1991. 119 p.

al-Sikritārīyah wa-al-aʻmāl al-maktabīyah
Nūr al-Dīn, Maḥmūd Sulaymān
al-Qāhirah. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1978. 186 p., [4] folded leaves of plates.

al-Sikritārīyah wa-idārat al-aʻmāl
Harrās, ʻAbd al-Ghanī
[1969]. 310, 44 p.

al-Sikritīr wa-al-aʻmāl al-maktabīyah: dirāsah taṭbīqīyah ʻan al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah
Ḥasab Allāh, Sayyid Aḥmad
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-Mirrīkh lil-Nashr. 1980. 199, 8 p. : forms ; 25 cm.

Als ik tekenen kon: essays
Deel, T. van
Amsterdam. Querido. 1992. 200 p.

Als ik wil kan ik duiken--: brieven van Claartje van Aals, verpleegster in de joods psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch, 1940-1943
Aals, Claartje van ; Wyers, Suzette
Amsterdam. T. Rap. [1995]. 112, [4] p.

Als ik zwijg bloedt mijn hart
Vrede, Dorus
Paramaribo. Drukkerij Alberga. 1996. 118 p.

al-SilahĐ al-sirri al-Israơili: al-irhab al-nawawi al-SĐihyuni
Hilat, Abd Allah Khalil
Amman. Dar al-Alam. 2006. 192 p.

al-Silʻah al-iqtiṣādīyah: dirāsah Islāmīyah fī al-naẓarīyah al-iqtiṣādīyah
Ghānim, Ḥusayn
[Cairo. s.n.]. 1986. 141 p.

al-Silāḥ al-nārī wa-atharuh fī al-sharq fī al-qarnayn al-sādis ʻashar wa-al-sābiʻ ʻashar
Khādim, Samīr
Bayrūt. Dār al-Nahār lil-Nashr. 1980. 197 p.

al-Ṣilah bayna al-Zaydīyah wa-al-Muʻtazilah: "dirāsah kalāmīyah muqāranah li-ārāʼ al-firqatayn"
ʻĀrif, Aḥmad ʻAbd Allāh
Bayrūt. Dār Āzāl. 1987. 380 p.

al-Ṣilah bayna ʻilm al-manṭiq wa-al-qānūn
Zalamī, Muṣṭafá Ibrāhīm
[Baghdad. s.n.]. 1986. 88 p.

al-Silāḥ wa-al-ʻuddah fī tārīkh Jiddah
Ibn Faraj, ʻAbd al-Qādir ibn Aḥmad ; Ḥadrī, Muṣṭafá
Dimashq . Bayrūt. 1988. 126 p.

al-Silm al-ijtimai: muqawwimatuhu wa-hĐimayatuh
SĐaffar, HĐasan
Bayrut. Dar al-Saqi. 2002. 143 p.

al-Silm fī shiʻr al-Buḥturī: dirāsah taḥlīlīyah adabīyah
Sālim, Muḥammad ʻAbd al-Ḥamīd
al-Qāhirah. Maktabat Madbūlī. 1990. 94 p.

al-Silm wa-al-hĐarb fi al-Islam
Abu Zayd, MuhĐammad Abd al-HĐamid
[Cairo. s.n.]. 2001 [i.e. 2000]. 336 p.

al-Silm wa-qaḍāyā al-ḥarb ʻinda al-Imām ʻAlī: dirāsah f ī Nahj al-balāghah
Shams al-Dīn, Muḥammad Mahdī
[ ]. al-Markaz al-Islāmī lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth. 1981. 123 p. ; 25 cm.

al-Silsilah al-dhahabiyah fi al-tarif bi-rijal al-TĐariqah al-Darqawiyah: Wa-yalihi Rasaơil al-Arif Billah al-Shaykh Sayyid al-HĐajj MuhĐammad al-Habri al-Azwi
Ashashi, MusĐtĐafa
[Tlemcen, Algeria. s.n. 199-]. 146 p.

al-Silsilah wa-al-ghufrān: masraḥīyah
Bā Kathīr, ʻAlī Aḥmad
[Cairo]. Maktabat Miṣr. [1981]. 143 p.

al-Simāt al-ʻāmmah li-marākis al-istīṭān al-rīfīyah fī minṭaqat al-Bāḥah (al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah)
Suryānī, Muḥammad Maḥmūd
al-Kuwayt. Waḥdat al-Baḥth wa-al-Tarjamah, Qism al-Jughrāfīyah. 1988. 146 p.

al-Simāt al-ʻāmmah li-nuẓum al-taʻlīm: ʻarḍ muqāran lil-duwal al-muʻāṣirah
Muṣṭafá, Yūsuf ʻAbd al-Muʻṭī
[Cairo. s.n.]. 1987. 178 p.

al-Simāt al-bīʼīyah fī rusūm al-aṭfāl al-Qaṭarīyīn
Basyūnī, Maḥmūd
al-Dawḥah. Jāmiʻat Qaṭar, Markaz al-Buḥūth al-Tarbawīyah. 1985. 8, 302, 29 p.

al-Simāt al-fannīyah fī al-qiṣṣah al-qaṣīrah ʻinda Najīb Maḥfūẓ: laḥẓat istishrāf al-naksah wa-ḥulūluhā
ʻAbd al-Bāqī, Muḥammad ʻAbd al-Ḥakam
al-Qāhirah. Tawzīʻ Sharikat al-Ṣafā. [1990]. 190 p.

al-Simāt al-ḥaḍārīyah wa-al-lughawīyah fī shiʻr al-Aʻshá: dirāsah lughawīyah wa-ḥaḍārīyah
ʻUmarī, Zaynab ʻAbd al-ʻAzīz
al-Riyāḍ. al-Mamlakah al- ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Dārat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz. 1983. 438 p.

al-Simāt al-mumayyazah lil-dīmuqrāṭīyah al-Baʻthīyah
Wuhayyib, Hānī
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Iʼlām al-Dākhilī alʻĀmmah. [1980]. 71 p.

al-Simat al-ustĐuriyah fi al-shir al-Jahili
HĐasani, MuhĐammad Abd al-HĐafizĐ Gannun
[Tetouan?]. Kulliyat al-Adab wa-al-Ulum al-Insaniyah, Jamiat Abd al-Malik al-Sadi. 2007. 434 p.

al-Simāt wa-al ahdāf al-ijtimā ʻIyah lil-takhṭīṭ al-iqtiṣādī
Salama, A. M. Said
[1969]. 158 p.

al-Simfūnīyah al-hādiʼah: masrahīyah fī faṣl wāḥid
Fāḍil, Walīd
[Dimashq]. Wizārat al-Thaqāfah fī al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah al-Sūrīyah. 1985. 110 p.

al-Simfūnīyah al-nāqiṣah
Muḥyī al-Dīn, Ṣabāḥ
[1964]. 119 p.

al-Siminār al-Iqlīmī ḥawla Dawr Thaqāfat al-Salām fī Iʻādat al-Taʻmīr baʻda Faḍḍ al-Nizāʻ: Qāʻat al-Ṣadāqah, al-Kharṭūm 5-7 Sibtambir 1999
[Khartoum]. al-Munaẓẓamah. [1999?]. 7 v.

al-Simṭ al-thamīn fī manāqib ummahāt al-muʼminīn
Ṭabarī, Muḥibb al-Dīn Aḥmad ibn ʻAbd Allāh
al-Qāhirah. Yuṭlabu min Maktabat al-Kulliyāt al-Azharīyah. [1982]. 150 p.

al-Ṣināʻāh al-ʻaskarīyah al-ʻArabīyah
Fityānī, ʻAbd al-Ḥamīd
Bayrūt. al-Muʼassasat al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 1991. 239 p.

al-Ṣināʻah al-Ḥadīthīyah fī al-Sunan al-kubrá lil-Imām al-Bayhaqī
Khalaf, Najm ʻAbd al-Raḥmān
al-Manṣūrah. Dār al-Wafāʼ, lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1992. 718 p.

al-Ṣināʻah al-Isrāʼīlīyah
Abū al-Naml, Ḥusayn
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1979. 191 p.

al-Ṣināʻah al-ṣaghīrah
Galen ; Ḥunayn ibn Isḥāq al-ʻIbādī ; Sālim, Muḥammad Salīm
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 15, 221 p.

al-Ṣināʻah bayna al-taḥawwul wa-al-inṭilāq
Ākhir sāʻah
1965. 1 v. (unpaged).

al-Ṣinā'ah fi al-Jumhūriyah al-'Arabīyah al-Muttaḥidah
Ṣayyād, Muḥammad Maḥmūd
[1962]. 84 p.

al-Ṣināʻah fī Duwal Majlis al-Taʻāwun al-Khalījī
[al-Dawḥah, Qaṭar]. al-Nūr lil-Tarjamah wa-al-Nashr. 1986. 184 p.

al-Ṣināʻāh fī Filasṭīn ibbāna al-intidāb al-Bariṭānī
Jindī, Ibrāhīm Raḍwān
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Karmal-Ṣāmid. 1986. 235 p.

al-Ṣināʻah wa-al-bīʼah: muʻālajat al-mukhallafāt al-ṣināʻīyah
Ḥasan, Bashīr Muḥammad ; Abd al-Majīd, ʻIṣām Muḥammad
al-Kharṭūm. Maʻhad al-Dirāsāt al-Bīʼīyah bī-Jāmiʻ at al-Kharṭūm. 1986. 153 p.

al-Ṣināʻah wa-al-kahrubāʼ: khuṭuwāt-- wa-injāzāt
[Riyadh]. Tuhāmah lil-Iʻlān wa-al-ʻIlāqāt al-ʻĀmmah wa-al-Taswīq. [between 1988 and 1993]. 1 v. [unpaged].

al-Ṣināʻah wa-al-mujtamaʻ
Abū ʻAli̇, Muḥammad ʻAbd Allǎh
1971. 20, 265 p.

al-Ṣināʻah wa-al-takāmul al-iqtiṣādī al-ʻArabī
Ḥalabāwī, Yūsuf
Dimashq. Dār Ṭalās. 1989. 247 p.

al-Ṣināʻāt al-ʻaskarīyah fī Isrāʼīl
Hilālāt, Khalīl Salmān
[Amman] Wādī Mūsá, al-Urdun. Yuṭlabu min al-muʼallif. [1988]. 248 p.

al-Ṣināʻāt al-batrūkīmāwīyah
Nūrī, ʻAbd al-Bāqī
al-Kuwayt. Munaẓẓamat al-Aqṭār al-ʻArabīyah al-Muṣaddirah lil-Batrūl. 1983. 70 p.

al-Sinā'āt al-ghidhāīyah wa-al-albān
Hasan, Yabya Muhammad
1972. 14, 239 p.

al-Ṣināʻāt al-kahrabāʼīyah bi-al-iqlīm al-janūbī
[ . 19 ]. 54 p.

al-Ṣināʻāt al-Kuwaytīyah: dirāsah jughrāfīyah taḥlīlīyah
Ṣaqqār, Fuʼād Muḥammad
[Kuwayt]. Qism al-Jughrāfiyā, Kullīyat al-Ādāb, Waḥdat al-Baḥth wa-al-Tarjamah, Jāmiʻat al-Kuwayt. [1988]. 135 p.

al-Ṣināʻāt wa-al-ḥiraf al-Baghdādīyah
Ḥanafī, Jalāl
1966. 235 p.

Alsina, March i Cona, 1794-1808: tràfic colonial, bloqueig marítim i comerç de neutrals
Llovet, Joaquim
Barcelona. R. Dalmau. 1986. 341 p.

al-Sīnamā wa-al-mujtamaʻ
Sulaymān, Muḥammad Ḥilmī
[al-Qāhirah. Dār al-Qalam]. 1961. 110 p.