al-Sirah al-Nabawiyah li-Ibn Khaldun
Ibn Khaldun ; Bazrah, AhĐmad Mukhtar
al-RiyadĐ. Maktabat al-Maarif lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1998. 253 p.

al-Sīrah al-Nabawīyah wa-al-iʻlām al-Islāmī
Sharaf, ʻAbd al-ʻAzīz ; Ṣāwī, Amīnah ; Khafājī, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
al-Fajjālah, [Cairo]. Maktabat Miṣr. [1986]. 445 p.

al-Sīrah al-Nabawīyah wa-awhām al-mustashriqīn
Jabrī, ʻAbd al-Mutaʻāl Muḥammad
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1988. 178 p.

al-Sirah al-nasĐsĐiyah wa-al-mujtamaiyah: dirasat fi al-riwayah al-Arabiyah
Sulayman, Nabil
al-RiyadĐ. Muơassasat al-Yamamah al-SĐuhĐufiyah. 2004. 336 p.

al-Sīrah al-ruhbānīyah al-Mārūnīyah mundhu nashʼatihā ḥattá tanẓīmihā 1695
Maḥfūẓ, Yūsuf
[Lebanon]. Manshūrāt Awrāq Ruhbānīyah. 1989. 170, 10 p.

al-Sirah al-sharifah al-MansĐuriyah: sirat al-Imam Abd Allah ibn HĐamzah, 593-614 H
Abu Firas ibn Ditham ; Abd al-AtĐi, Abd al-Ghani MahĐmud
Bayrut. Dar al-Fikr al-MuasĐir. 1993. 2 v. (1038 P.).

al-Sīrah bi-lughat al-ḥubb wa-al-shiʻr ; ʻAqd al-qarn al-khāmis ʻashar al-Hijrī
Ḥawwá, Saʻīd ; Ḥawwá, Saʻīd
al-Qāhirah. Dār al-Salām. 1985. 96 p.

al-Sīrah tārīkh wa-fann
Faḥmī, Māhir Ḥasan
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1970. 319 p.

al-Sirāj al-munīr fī alqāb al-muḥaddithīn
Bilāl, Saʻd Fahmī Aḥmad
al-Riyāḍ. Maktabat al-Tawbah. 1996. 460 p.

al-Sirāj al-munīr fī sīrat umarāʼ ʻAsīr
Ibn Musfir, ʻAbd Allāh ibn ʻAlī
[Beirut]. Muʼassasat al-Risālah. 1978. 151 p.

al-Sirāj al-wahhāj fī al-Isrāʼ wa-al-Miʻrāj
Ibn Abī Zaynab, Muḥammad ibn Ibrāhīm
al-Qāhirah. Maktabat al-Qurʼān. [1985]. 110 p.

al-Sirāj al-wahhāj fī al-Isrāʼ wa-al-Miʻrāj
Nashratī, Muḥammad Sulaymān
al-Riyāḍ. Dār al-Liwāʼ. [197-?]. 125 p.

al-Sirāj al-wahhāj li-maḥw abāṭīl al-Shalabī ʻan al-Isrā ̓ wa-al-Miʻrāj
Tuwayjirī, Ḥammūd ibn ʻAbd Allāh
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktabat al-Maʻārif. 1985. 132 p.

al-Sirāj al-wahhāj min kashf maṭālib Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj
Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan ; Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī
Sānglah Hil, Ḍilaʻ Shaykhūpūrah. al-Maktabah al-Atharīyah. [1983]. 2 v.

al-Sirāj al-wahhāj min kashf maṭālib Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj
Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan ; Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī
[Dawḥah]. Ṭubiʻa ʻala nafaqat al-Shuu̓̄n al-Dīnīyah bi-Dawlat Qaṭar. [1980]-1997. 11 v.

al-Siraj fi al-fikr al-Islami al-hĐadith
Fawi, Abd al-FattahĐ AhĐmad
[Egypt. s.n.]. 2002. 386 p.

al-Siraji. Maa DĐiyaơ al-Siraj
Sajawandi, Siraj al-Din MuhĐammad ibn MuhĐammad
Lahur. bi-ihtimam MuhĐammad Abd al-RahĐman ibn HĐajji MuhĐammad Rawshan Khan Maghfur. 1304 [1886 or 1887]. 72 p.

al Sirajiyyah: or, The Mahommedan law of inheritance, reprinted from the translation of Sir William Jones, published at Calcutta, in 1792
Sajāwandī, Sirāj al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ; Jones, William ; Rumsey, Almaric
Lahore. Premier Book House. 1971. x, 112 p.

al Sirājiyyah: or the Mahommedan law of inheritance
Sajāwandī, Sirāj al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad ; Jones, William ; Rumsey, Almaric
Lahore. Premier Book House. [1959]. 112 p.

Al Sirajiyyah, or, the Mahommedan law of inheritance
Sajawandi, Siraj al-Din MuhĐammad ibn MuhĐammad ; Jones, William ; Rumsey, Almaric
Calcutta. Thacker, Spink. 1890. 112 p.

al Sirajiyyah, or, the Mahommedan law of inheritance
Sajawandi, Siraj al-Din MuhĐammad ibn MuhĐammad ; Jones, William ; Rumsey, Almaric
Lahore. Premier Book House. [1959]. 112 p.

al Sirajiyyah, or, The Mahommedan law of inheritance, reprinted from the translation of Sir William Jones, published at Calcutta, in 1792
Sajawandi, Siraj al-Din MuhĐammad ibn MuhĐammad ; Jones, William ; Rumsey, Almaric
Lahore. Premier Book House. 1971. x, 112 p.

al Sirajiyyah, or, The Mohammedan law of inheritance
Sajawandi, Siraj al-Din MuhĐammad ibn MuhĐammad ; Jones, William ; Rumsey, Almaric
London. W. Amer. 1869. xv, 95 p.

al-Sir al-bahir fi sĐur bahir
Bakirat, Muhammad Ahmad
HĐitĐin. Muhammad Ahmad al-Bakirat. 2005. 272 p.

al-Ṣirāʻ maʻa tarzīyat al-qawānīn: thalāth sanawāt difāʻ ʻan al-dustūr
Khālid, Kamāl
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. [1989]. 349 p.

al-Ṣirāṭ: masraḥīyah
Ikhlāṣī, Walīd
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttab al-ʻArab. 1976. 110 p.

al-Ṣirāṭ al-mustaqīm
Ḥibshī, ʻAbd Allāh Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Masharīʻ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʼ. 1993. 128 p.

Al-sīrat al-nabwiyāh: al-mutarajjamāh bi-lughāt al-Maḥal-dībiyāh
Ṣalāḥ al-Dīn, Husayn
[S.l. s.n.]. 1968. 331 p.

al-Sirr al-aʻẓam
Maḥmūd, Muṣṭafá
Miṣr. Dār al-Maʻārif. [1975 i.e. 1976]. 125 p.

al-Sirr al-bahir fi SĐur Bahir
Bakirat, MuhĐammad AhĐmad
[Amman?]. Maktabat wa-Dar al-Bayt al-Atiq al-Islamiyah. 2006. 272 p.

al-Sirr al-maṣūn fī shīʻat al-Frimasūn: wa-huwa naẓar tārīkhī adabī ijtimāʻī
Cheikho, Louis
[Beirut?. s.n. 198-?]. 6 v. in 1.

Alsiske minder
Bladt, Jens
København. (D.B.K.). 1967. 212 p.

Alsiske stednavne
Diederichsen, Johannes
[Sønderborg]. Alsingergildet. [1994]. 292 p.

Alsisk kalender
Hansen, Martin Nicolai
[Sønderborg. Andreas Clausens Boghandel]. 1967. 55 p.

Alsisk landmandsvirke
Hansen, Hans J
Åbenrå. Historisk Samfund for Sønderjylland. 1979. 153 p., [8] leaves of plates.

al-Sitār al-marfūʻ
El Sakkakini, Widad
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1963?]. 140 p.

al-Sitt ʻAlīyah
Khiḍr, ʻAbbās
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭabāʻah wa-al-Nashr. 1965]. 139 p.

al-Sitt al-ṭāhirah
Makkāwī, ʻAbd al-Ghaffār
1967. 212 p.

al-Sitt Hudá
Shawqī, Aḥmad ; Darwīsh, Saʻd ; Ismāʻīl, ʻIzz al-Dīn
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1982. 66 p.

al-Sītūlūzhiyā wa-al-warāthah al-sītūlūzhīyah: (ʻilm al-khalīyah)
Swanson, Carl P
al-Qāhirah. al-Sharikah al-ʻArabīyah. 1966. 796 p.

al-Siyābah fi Lubnān
Ḥasan, Ḥasan
1973. 351 p.

al-Siyādah al-ʻArabīyah ʻalá Khalīj al-ʻAqabah wa-Maḍīq Tīrān: dirāsah qānūnīyah
Dabbāgh, Ṣalāḥ Muṣṭafá
Bayrūt, Lubnān. Manshūrāt Muʼassasat al-Dirāsāt al-Filāsṭīnīyah. 1967. 131 p.

al-Siyādah fī al-Islām: baḥth muqāran
Abū ʻĪd, ʻĀrif KhaLil Muhammad
al-Zarqāʼ, al-Urdun. Maktabat al-Manār. 1989. 217 p.

al-Siyādāt al-waṭanīyah fī muwājahat al-ʻawlamah: ṣirāʻ ghayr maḥsūm
ʻAyyārī, al-Shādhilī
[Tunis?. s.n. 200-]. 53 p.

al-Ṣiyāghah al-jadīdah li-ʻālam al-īmān wa-al-ḥurrīyah wa-al-rafāh wa-al-salām
Shīrāzī, Muḥammad al-Mahdī al-Ḥusaynī
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Balāgh. 1988. 733 p.

al-Ṣiyagh al-ifrādīyah al-ʻArabīyah: nashʼatuhā wa-taṭawwuruhā
Muʻīnī, Muḥammad Saʻūd
[S.l. s.n.]. 1982. 265 p.

al-Ṣiyagh al-qaḍāʼīyah al-ḥadīthah fī al-awrāq wa-al-daʻāwá wa-al-ṭuʻūn wa-al-aḥkām: namādhij ʻamalīyah, mabādiʼ qaḍāʼīyah, ṣiyagh aḥkām
ʻAmrūsī, Anwar
[Cairo. s.n. 1988-. v. 1 <1 >.

al-Ṣiyagh al-qānūnīyah fī al-daʻāwá al-idārīyah: muʻallaqan ʻalayhā bi-aḥkām al-Maḥkamah al-Idārīyah al-ʻUlyā
Faḍl, Labīb Aḥmad ʻAṭārah
[Cairo. s.n.]. 1985. 726 p.

al-Ṣiyagh al-qānūnīyah fī daʻāwá al-ījārāt: mudhayyalan bi-nuṣūṣ al-qānūn wa-aḥkām Maḥkamat al-Naqḍ ḥattá 1990
Ḥasan, ʻAlī ʻAwaḍ
[Cairo. s.n.]. 1992. 240 p.

al-Ṣiyagh al-qānūnīyah li-daʻāwī al-aḥwāl al-shakhṣīyah lil-Miṣrīyīn wa-al-ajānib
Bannā, Kamāl Ṣāliḥ
al-Qāhirah. ʻĀlam al-Kutub. 1984. 416 p.

al-Ṣiyagh al-qānūnīyah lil-daʻāwá al-mustaʻjalah
Ḥasan, ʻAlī ʻAwaḍ
[Cairo. s.n.]. 1985. 184 p.

al-Ṣiyagh al-qānūnīyah lil-daʻāwá al-ʻummālīyah
Ḥasan, ʻAlī ʻAwaḍ
[Cairo. s.n. 1985]. 174 p.

al-Ṣiyagh al-sharʻīyah li-daʻāwá al-aḥwāl al-shakhṣīyah: yashtamilu ʻalá ṣiyagh al-wilāyah ʻalá al-māl
ʻAbd al-Tawwāb, Muʻawwaḍ
al-Manṣūrah [Egypt]. Dār al-Wafāʼ. 1988. 797, 4 p.

al-Ṣiyagh al-sharʻīyah li-daʻāwī al-aḥwāl al-shakhṣīyah: al-wilāyah ʻalá al-māl wa-al-nafs, al-mawārīth wa-al-waṣīyah
ʻAbd al-Tawwāb, Muʻawwaḍ
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. 1986. 510 p.

al-Ṣiyagh al-uṣūlīyah wa-al-qānūnīyah lil-daʻāwá wa-al-awrāq al-qaḍāʼīyah wa-al-rasmīyah
Kudaymī, Ṣalāḥ al-Dīn
[Damascus]. A. Istānbūlī. 1984-1985. 2 v.

al-SiyahĐah: sĐinaat al-asĐr
Bilashhar, MuhĐammad
MisĐratah. Dar al-Anis. 1998. 68 p.

al-SiyahĐah: tashriat wa-mabadiơ
Makkiyah, Manal Abd al-Munim
Amman. Dar SĐafaơ lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2000. 172 p.

al-SiyahĐah al-sharqiyah
Najafi Quchani, MuhĐammad HĐasan ; Rubayi, NasĐir
Qum. Anwar al-Huda. 1420 [1999 or 2000]. 448 p.

al-SiyahĐah inda al-Arab: turath wa-hĐadĐarah
Abd Allah, MuhĐammad Farid
Bayrut. Dar wa-Maktabat al-Hilal. 2000. 2 v.

al-SiyahĐah wa-al-tanazzuh al-biơi fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah
UhĐaydib, Ibrahim ibn Sulayman
al-RiyadĐ. Ibrahim Sulayman al-UhĐaydib. c1424 [c2003 or 2004]. 195 p.

al-Siyāhah 85: al-tābūt wa-al-ṣaḥwah
[Cairo]. Maktabat ʻAlam al-Fikr. 1986. 248 p.

al-Siyāḥah al-dawlīyah: naẓarīyatuhā, ittijāhātuhā, muqwwimāt ṣināʻātihā, wa-usus tanmiyatihā fī Miṣr
ʻAbd al-Wahhāb, Ṣalāḥ al-Dīn
[Cairo]. S.D. ʻAbd al-Sahhāb. [198-]. 464 p.

al-Siyāḥah al-ḥadīthah ʻilman wa-taṭbīqan
Kāmil, Maḥmūd
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1975. 10, 307 p.

al-Siyāḥah fī Lubnān: māḍiyan wa-ḥāḍiran wa-mustaqbalan
Ḥasan, Ḥasan
Bayrūt. Ḥ. al-Ḥasan. 1973. 351 p.

al-Siyāḥah fī Miṣr: dirāsāt wa-tawṣiyāt
[Cairo]. al-Majālis al-Qawmīyah al-Mutakhaṣṣiṣah. 1983-<1986 >. v. <1-2 >.

al-Siyāḥah fī Miṣr khilāla al-qarn al-tāsiʻ ʻashar, 1798-1882: dirāsah fī tārīkh Miṣr al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī
Diyāb, al-Sayyid Sayyid Aḥmad Tawfīq
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1994. 167 p.

al-Siyāḥah fī Sīnāʼ
al-Qāhirah. al-Majālis al-Qawmīyah al Mutakhaṣṣiṣah. 1980. 71 p.

al-Siyāḥah wa-al-tanmiyah al-siyāḥīyah fī minṭaqat al-Ghardaqah: dirāsah jughrāfīyah
Muḥammad, Ḥasan Sayyid Ḥasan ; Sarsī, Majdī ʻAbd al-Ḥamīd
[Cairo]. Markaz Buḥūth al-Sharq al-Awsaṭ, Jāmiʻat ʻAyn Shams. 1988. 4, 102 p.

al-Siyāj
Shabīb, Ruqayyah Ḥammūd
Jiddah. al-Sharikah al-Saʻūdīyah lil-Abḥāth wa-al-Nashr. 1997. 238 p.

al-Siyāj: qiṣaṣ qaṣīrah
ʻAbd al-Malik, Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1982. 130 p.

al Siyam: "fasting"
Khūlī, al-Bahī ; Sukkarī, Shawqī
Cairo, A.R.E. Supreme Council for Islamic Affairs. 1980. 46 p.

al-Ṣiyām, faḍāʼiluhu wa-aḥkāmuh
Qāḍī, ʻAbd al-Fattāḥ
1972. 174 p.

al-Ṣiyām fī al-Qurʼān
Dasūqī, Muḥammad al-Sayyid
[Tripoli] al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-Shaʻbīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān wa-al-Maṭābiʻ. 1981. 275 p.

al-Ṣiyām junnah
Mushtahirī, ʻAbd al-Laṭīf
1970. 176 p.

al-Ṣiyām, muḥdithātuhu wa-ḥawādithuh
ʻUqlah, Muḥammad
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Bashīr. 1989. 299 p.

al-Ṣiyām wa-Ramaḍān fī al-Sunnah wa-al-Qurʼān: dirāsah fī ṭarīq buḥūth fiqh al-Kitāb wa-al-Sunnah
Maydānī, ʻAbd al-Raḥmān Ḥabannakah
Ḥalabūnī, Dimashq. Dār al-Qalam. 1987. 590 p.

al-Ṣiyaqh al-qānūnīyah fī al-daʻāwá amāma maḥākim al-qaḍāʼ al-idārī: muʻallaqan ʻalayhā bi-aḥkām al-Maḥkamah al-Idārīyah al-ʻUlyā wa-mahākim al-qaḍāʼ al-idārī wa-fatāwá al-Jamʻīyah al-ʻUmūmīyah li-Qismay al-Fatwá wa-al-Tashrīʻ bi-Majlis al-Dawlah ḥattá nihāyat 1987
ʻAṭṭārah, Labị̄b Aḥmad
[Egypt. s.n. 1988-. v. <1- >.

al-Siyar al-shaʻbīyah
Khūrshīd, Fārūq
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. [1978]. 63 p.

al-Siyar wa-al-jawābāt li-ʻulamāʼ wa-aʼimmat ʻUmān
Kāshif, Sayyidah Ismāʻīl
[Muscat]. Salṭanat ʻUmān, Wizārat al-Turāth al-Qawmī wa-al-Thaqāfah. 1986-. v. <1 >.

al-Siyar wa-al-suluk ila Malik al-Muluk
Khani, Qasim ibn SĐalahĐ al-Din, 1618 or 19-1697 or 8
al-Qahirah. Maktabat al-Thaqafah al-Diniyah. 2002. 332 p.

al-Siyāsah: dirāsah sūsiyūlūjīyah
Sharāb, Nājī Ṣādiq
al-ʻAyn. Maktabat al-Imārāt. 1984. 179 p.

al-Siyāsah al-Amīrikīyah fī al-Khalīj al-ʻArabī: "mabdaʼ Kārtar"
Shukr, Zuhayr
[Bayrūt]. Barnāmaj al-Dirāsāt al-Istirātījīyah, Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī. 1982]. 281 p.

al-Siyāsah al-Amīrikīyah fī al-Sharq al-Awsaṭ: Nīksūn, Fūrd, Kārtar, Rīghān
Bārūdī, Laylá ; Buheiry, Marwan R
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Dirāsāt al-Filasṭīnīyah. 1984. xxvii, 274 p.

al-Siyāsah al-Amirīkīyah tujāha al-ṣirāʻ al-ʻArabī al-Isrāʼīlī: min Ḥarb Uktūbir 1973 wa-ḥattá Ittifāqīyat Kāmb Dīfīd
ʻAbd al-Ghaffār, Nabīl Maḥmūd
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1982. 307 p.

al-Siyasah al-Amrikiyah: tujah al-Malik wa-al-thawrah fi MisĐr, 1945-1952
AtĐtĐar, HĐusayn Ibrahim
al-Qahirah. HĐusayn Ibrahim al-AtĐtĐar. 2007. 282 p.

al-Siyasah al-Amrikiyah fi al-qarn al-hĐadi wa-al-ishrin: zĐahiruha al-rahĐmah wa-batĐinuha al-adhab
Murri, NasĐir Said
[SĐanaơ?]. NasĐir Said al-Murri. 2003. 192 p.

al-Sīyāsah al-Amrīkīyah tijāha al-ṣirāʻ al-ʻArabī-al-Isrāʼīlī, 1973-1975
Aṭrash, Muḥammad
Bayrūt. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1987. 144 p.

al-Siyāsah al-Amrīkīyah tujāha al-ṣirāʻ al-ʻArabī al-Isrāʼīlī, 1967-1973
Saʻūdī, Hālah Abu Bakr
Bayrūt, Lubn̄an. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1983. 344 p. ; 24 cm.

al-Siyāsah al-Amrīkīyah wa-al-ʻArab
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1982. 308 p.

al-Siyasah al-aqariyah fi maydan al-tamir wa-al-sukna
Miqdad, al-Hadi
[Casablanca. s.n.]. 2000. 316 p.

al-Siyasah al-Arabiyah wa-al-mawaqif al-dawliyah tujaha al-thawrah al-Jazaơiriyah, 1954-1962: marjiiyah li-tarshid hĐadĐir wa-mustaqbal siyasat al-Jazaơir al-iqlimiyah wa-al-dawliyah
Dibish, Ismail
Buzariah, al-Jazaơir. Dar Humah. [1999]. 269 p.

al-Siyasah al-BaritĐaniyah fi Mustamarat Adan wa-mahĐmiyatiha, 1937-1945
Arasi, Shafiqah Abd Allah
Adan. Dar Jamiat Adan lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2004. 341 p.

al-Siyāsah al-ḍarībīyah
Jammāl, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. Dār al-Sharq al-ʻArabī. 1970. 598 p.

al-Siyāsah al-dawlīyah lil-ʻummāl
Rifʻat, Kamāl al-Dīn
al-Qāhirah. Dār al-Kātib al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. [1967]. 135 p.

al-Siyāsah al-dawliyah wa-Filasṭīn
Dasūqī, Muḥammad Kamāl
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah. 1976. 303 p.

al-Siyasah al-dawliyah wa-inikasatuha ala Lubnan: al-asad al-Lubnani Jurj Bik Zuwayn
Zuwayn, Jurj Filib
Bayrut. Dar al-HĐadathah lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 364 p.

al-Siyāsah al-Faransīyah tijāha al-Thawrah al-ʻArabīyah al-Kubrá, 1916-1920
Furayḥāt, Ḥikmat ʻAbd al-Karīm
[Amman]. Dār al-Mustaqbal. [1987]. 342 p.

al-Siyāsah al-ijtimāʻīyah
Aḥmad, Aḥmad Kamāl
[1970]. 247 (i.e. 347) p.

al-Siyāsah al-ijtimāʻīyah
Darwīsh, Yaḥyá Ḥasan
[1962]. 295 p.

al-Siyasah al-ijtimaiyah fi Dawlat al-Kuwayt
ZĐufayri, Abd al-Wahhab MuhĐammad
al-Kuwayt. Majlis al-Nashr al-Ilmi, Jamiat al-Kuwayt. 2000. 452 p.

al-Siyāsah al-ijtimāʻīyah wa-al-takhṭīṭ fī al-ʻĀlam al-Thālith
Khalīfah, Maḥrūs Maḥmūd
al-Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1986. 11, 373 p.

al-Siyāsah al-iʻlāmīyah fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: dirāsah ʻilmīyah fī al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq
Sāʻātī, Amīn
Miṣr al-Jadīdah [Cairo]. al-Markaz al-Saʻūdī lil-Dirāsāt al-Istirātījīyah. 1992. 222 p.

al-Siyāsah al-iqtiṣādīyah lil-dawlah al-Mahdīyah: maṣādiruhā, maẓāhiruhā, taṭbīquhā, 1881-1898 M
Qaddāl, Muḥammad Saʻīd
al-Kharṭūm. Dār Jāmiʻat al-Kharṭūm. 1986. 242 p.

al-Siyāsah al-iqtiṣādīyah lil-thawrah wa-al-dawlah al-Mahdīyah
Kablū, Ṣidqī ʻAwaḍ Muḥammad ʻAlī
al-Kharṭūm. Majlis al-Abḥāth al-Iqtiṣādīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, al-Majlis al-Qawmī lil-Buḥūth. 1984. 31 leaves.

al-Siyāsah al-iqtiṣādīyah wa-al-nuẓum al-mālīyah fī al-fiqh al-Islāmī
Ḥuṣrī, Aḥmad Muḥammad
al-Qāhirah. Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah. [1984?]. 672 p.

al-Siyasah al-iqtisĐadiyah al-Islamiyah li-tarshid al-istihlak al-fardi lil-sila wa-al-khidmat: dirasah muqaranah
Ulaymi, Biyali Ibrahim AhĐmad
[Cairo. s.n.]. 2000. 101 p.

al-Siyasah al-iqtisĐadiyah al-Yamaniyah
Bashari, AhĐmad Ali
[Sana]. A.A. al-Bashari. 1990-. v. <1 >.

al-Siyāsah al-Īrānīyah fī al-Khalīj al-ʻArabī ibbāna ʻahd Karīm Khān, 1757-1779
Nawras, ʻAlāʼ al-Dīn
Baghdād. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Maʻhad al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah, Qism al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Tārīkhīyah. 1982. 109 p.

al-Siyāsah al-Islāmīyah fī ʻahd al-khulafāʼ al-rāshidīn
Ṣaʻīdī, ʻAbd al-Mutaʻāl
[1961]. 374 p.

al-Siyāsah al-jināʼīyah: fikratuhā wa-madhāhibuhā wa-takhṭīṭuhā
Surūr, Aḥmad Fatḥī
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1969. 126 p.

al-Siyasah al-jinaơiyah bi-al-Maghrib: waqi wa-afaq
al-RabatĐ. Jamiyat Nashr al-Malumah al-Qanuniyah wa-al-QadĐaơiyah. 2004-. 2 v.

al-Siyāsah al-jināʼīyah fī al-ʻālam al-muʻāṣir
Ṣidqī, ʻAbd al-Raḥīm
[Cairo]. Dār al-Maʻārif. 1986-1987 [i.e. 1987]. 262 p.

al-Siyāsah al-jināʼīyah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
Bahnasī, Aḥmad Fatḥī
Bayrūt . Dār al-Shurūq. 1983. 467 p.

al-Siyāsah al-jināʼīyah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah
Bahnasī, Aḥmad Fatḥī
al-Qāhirah. Maktabat Dār al-ʻUrūbah. 1965. 260 p.

al-Siyāsah al-jināʼīyah fī al-tashrīʻ al-Islāmī
al-Rabāṭ, al-Mamlakah al-Maghribīyah. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Difāʻ al-Ijtimāʻī. 1982. 384 p.

al-Siyasah al-jinaơiyah wa-hĐimayat hĐuquq al-hĐadath al-janihĐ fi al-Maghrib: muqarabah qanuniyah tarbawiyah ijtimaiyah
GhayyatĐ, MuhĐammad
al-RabatĐ. MuhĐammad al-GhayyatĐ. 2006. 224 p.

al-Siyasah al-jumrukiyah al-Maghribiyah wa-ishkaliyat al-mubadalat al-tijariyah al-dawliyah
BuhĐayr, FatĐimah al-HĐamdan
[Casablanca?. s.n.]. 2005. 377 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-Faransīyah izāʼa al-waṭan al-ʻArabī mundhu ʻām 1967
Ḥassān, Bū Qinṭār
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1987. 268 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-ʻIrāqīyah: dirāsah fī al-mabādiʻ wa-al-ahdāf wa-al-wasāʼil
Muḥammad, Ṣabāḥ Maḥmūd ; ʻUbaydī, Ḥasīb ʻĀrif ; Baghdādī, ʻAbd al-Salām Ibrāhīm
Baghdād. al-Jāmiʻah al-Mustanṣirīyah, Maʻhad al-Dirāsāt al-Āsiyawīyah wa-al-Afrīqīyah. 1985. 66 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-ʻIrāqīyah bayna 1945-1953
Khayrū, Khālid Ṣubḥī Aḥmad
Baghdād. Maṭbaʻat Dār al-Qādisīyah. 1986. 8, 308 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-Saʻūdīyah: al-ahdāf wa-al-asālīb
Ghādirī, Nihād
[S.l. s.n. 1984?]. 253 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-Saʻūdīyah bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq
ʻImarī, Bakr ; Hāshim, Waḥīd Ḥamzah
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Maktabat Muṣbāḥ. 1990. 200 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-Sūrīyah, 1946-1982
Jaʻfarī, Bashshār
Dimashq. Dār Ṭalās. 1987. 475 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-Suʻūdīyah
Qabbāʻ, ʻAbd Allāh
[Riyadh]. ʻA.A. al-Qabbāʻ. 1986. 514 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah al-Turkīyah baʻda al-Ḥarb al-ʻĀlamīyah al-Thānīyah
Nuʻaymī, Aḥmad Nūrī
Baghdād. Dār al-Ḥurrīyah. 1975. 366, 4 p.

al-Siyasah al-kharijiyah al-Umaniyah fi ahd Jalalat al-SultĐan Qabus, 1970-1998 M: dirasah fi aqaơid sĐani al-qarar al-Umani
Abu Diyah, Sad
Amman. Dar al-Bashir. 1998. 103 p.

al-Siyasah al-kharijiyah al-Urduniyah: waqi wa-tatĐalluat : abhĐath wa-waqaơi al-Muơtamar al-Awwal lil-Siyasah al-Kharijiyah al-Urduniyah al-munaqid fi Amman al-muwafiq 28-29 Nisan 1998
Amman . Dar wa-Maktabat al-HĐamid lil-Nashr wa-al-Tawzi. 338 p.