al-Siyasah al-kharijiyah al-Urduniyah wa-al-MisĐriyah tujaha azmat al-Khalij al-thaniyah, 1990/1991 M: dirasah muqaranah
QutĐayshat, Yasir
Irbid. Dar al-Kindi. 2002. 184 p.

al-Siyasah al-kharijiyah al-Urduniyah wa-duwal al-Maghrib al-Arabi: awraq wa-wathaơiq Muơtamar al-Jamiyah al-Urduniyah lil-Ulum al-Siyasiyah al-Rabi al-munaqid fi Amman bi-al-Taawun maa Qism al-Ulum al-siyasiyah fi al-Jamiah fi al-Jamiah al-Urduniyah, 7-8 Nisan 2004
Adwan, MusĐtĐafa Abd al-Karim ; QatĐatĐishah, MuhĐammad HĐamad
Amman. al-Jamiyah al-Urduniyah lil-Ulum al-Siyasiyah. 2004. 148 p.

al-Siyasah al-kharijiyah al-Urduniyah wa-duwal Majlis al-Taawun al-Khaliji: awraq wa-wathaơiq al-muơtamar al-thalith 3-4 Nisan 2001 M, Amman-Irbid
Mashaqibah, Amin
Amman. Dar wa-Maktabat al-HĐamid. 2002. 304 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah li-Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥīdah
Sharāb, Nājī Ṣādiq
al-ʻAyn [United Arab Emirates]. Dār al-Kitāb al-Jāmiʻī. 1987. 211 p.

al-Siyasah al-kharijiyah li-Dawlat QatĐar khilala al-fatrah min am 1995 M hĐatta am 2005 M
Al Thani, Abd al-Aziz ibn MuhĐammad Jabr
[al-DawhĐah. s.n. 2005]. 493 p.

al-Siyasah al-Kharijiyah lil-Jumhuriyah al-Yamaniyah: dirasah fi al-mutaghayyirat al-muơaththirah wa-sĐinaat al-qarar : namadhij tatĐbiqiyah, 1990-2000
Gharbani, Najib Ali Abd Allah
SĐanaơ. Markaz Abbadi lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2002. 348 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah li-Miṣr, 1970-1981: ṭard al-khubarāʼ al-Sūvyīt, ziyārat al-Sādāt lil-Quds
Zahrān, Jamāl ʻAlī
[Cairo]. Maktabat Madbūlī. [1987]. 420 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah li-niẓām Ḥāfiẓ Asad
[S.l.]. Dār al-Bardī. [198-]. 48 p.

al-Siyāsah al-khārijīyah wa-abāduhā fī al-siyāsah al-dawlīyah
Mohamad, Fadhil Zaky
[Baghdad]. Sāʻadat Jāmiʻat Baghdād ʻalá Nashrih. 1975. 436 p.

al-Siyasah allati yuriduha al-salafiyun
Salman, Mashhur HĐasan MahĐmud ; TĐabbakh, MuhĐammad Raghib
al-Kuwayt. Ghiras lil-Nashr wa-al-Tawzi wa-al-Diayah wa-al-Ilan. 2006. 167 p.

al-Siyasah al-maơiyah li-duwal hĐawdĐay Dijlah wa-al-Furat wa-inikasatuha ala al-qadĐiyah al-Kurdiyah
Ismail, Sulayman Abd Allah
al-Sulaymaniyah. Markaz Kurdistan lil-Dirasat al-Istiratijiyah. 2004. 574 p.

al-Siyāsah al-māʼīyah li-Isrāʼīl
Davis, Uri
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Dirāsāt al-Filasṭīnīyah. 1980. 40 p. ; 21 cm.

al-Siyāsah al-māʼīyah lil-kiyān al-Ṣihyūnī: dirāsah fī al-jughrāfīyah al-siyāsīyah
Mūminī, Muḥammad Aḥmad ʻUqlah
ʻAmmān. Dār ʻAmmār. 1986. 211 p.

al-Siyāsah al-mālīyah fī al-Islām
Khaṭīb, ʻAbd al-Karīm
[1961.]. 317 (i.e. 217), [1] p.

al-Siyāsah al-mālīyah fī al-Islām wa-ṣilatuhā bi-al-muʻāmalāt al-muʻāṣirah
Khaṭīb, ʻAbd al-Karīm
al-Qāhirah. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1976. 236, [3] p.

al-Siyasah al-maliyah fi sĐadr al-Islam
Azraq, AhĐmad Ali
al-KhartĐum. al-Dar al-Sudaniyah. [2000]. 503 p.

al-Siyāsah al-mālīyah li-Abī Bakr al-Ṣiddīq
Muḥammad, Quṭb Ibrāhīm
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1990. 297 p.

al-Siyāsah al-mālīyah li-ʻUmar ibn ʻAbd al-ʻAzīz
Muḥammad, Quṭb Ibrāhīm
[Cairo?]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 242 p.

al-Siyāsah al-mālīyah li-ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb
Muḥammad, Quṭb Ibrāhīm
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 245 p.

al-Siyasah al-malumatiyah wa-istiratijiyat al-tanmiyah: dirasat shamilah li-MisĐr wa-al-WatĐan al-Arabi wa-badĐ al-bilad al-Urubbiyah wa-al-Amrikiyah wa-al-Asiyawiyah wa-al-Afriqiyah
Badr, Ahmad A. A
al-Qahirah. Dar Gharib lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2001. 407 p.

al-Siyasah al-MisĐriyah tujaha al-Sudan, 1936-1953 M
Tammam, Tammam Hammam
[Cairo]. al-Hayơah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 1999. 274 p.

al-Siyasah al-naftĐiyah al-Faransiyah fi al-Jazaơir, 1952-1962
Musa, Bin Umar al-HĐajj
Ghardayah, al-Jazaơir. Jamiyat al-Turath. 2004. 335 p.

al-Siyāsah al-naqdīyah fī iqtiṣād Islāmī lā-ribāwī (ṭabīʻatuhā wa-niṭāquhā)
Arif, Muhammad
Jiddah. al-Markaz al-ʻĀlamī li-Abḥāth al-Iqtiṣād al-Islāmī, Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz. 1982. 37 p.

al-Siyāsah al-naqdīyah fī Isrāʼīl
Yūsuf, ʻAbd al-Nabī Ḥasan
al-Qāhirah. Maktabat ʻAyn Shams. [1978]. 407 p.

al-Siyasah al-naqdiyah fi MisĐr
Ghandur, AhĐmad
[Cairo]. al-Hayơah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 2004. 206 p.

al-Siyasah al-naqdiyah fi MisĐr khilala al-thamaninat, al-marhĐalah al-ula: mikanikiyat wa-faaliyat al-siyasah al-naqdiyah fi al-janib al-mali min al-iqtisĐad al-MisĐri
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. [1992]. 176 p.

al-Siyāsah al-naqdīyah wa-al-maṣrafīyah fī al-Urdun
Bank al-Markazī al-Urdunī
[Jordan]. al-Bank al-Markazī al-Urdunī, Dāʼirat al-Abḥāth wa-al-Dirāsāt. [1983]. 71 p.

al-Siyasah al-QatĐariyah fi itĐar Majlis al-Taawun li-Duwal al-Khalij al-Arabiyah, 1981-1991
Al Thani, MuhĐammad ibn Id
al-DawhĐah. MuhĐammad ibn Id Al Thani. 1992. 341 p.

al-Siyasah al-shariyah fi al-muamalat al-maliyah wa-al-iqtisĐadiyah wa-al-istithmariyah
WasĐil, NasĐr Farid MuhĐammad
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Dar al-Shuruq. 2006. 145 p.

al-Siyāsah al-sharqīyah lil-Imbirāṭūrīyah al-Bīzanṭīyah fī ʻahd al-Imbirāṭūr Aliksiyūs Kūmnīn, 1081/1118M
ʻAbd al-ʻĀṭī, ʻAbd al-Ghanī Maḥmūd
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1983. 396 p.

al-Siyāsah al-sharqīyah lil-Imbirāṭūrīyah al-Bīzanṭīyah fī al-qarn al-sādis al-Mīlādī: ʻaṣr Zhūstiniyān
Shāʻir, Muḥammad Fatḥī
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1989. 279 p.

al-Siyāsah al-taʻāqudīyah wa-aḥdāth Jānfiyi 1978
al-Qaṣabah, Tūnis. Dār al-ʻAmal. [1978]. 92 p.

al-Siyāsah al-taʻlīmīyah fī al-ʻālam al-ʻArabī: al-wāqiʻ wa-al-āfāq
Jaʻnīnī, Naʻīm Ḥabīb
Bayrūt, Lubnān. Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī. 1988. 128 p.

al-Siyāsah al-taʻlīmīyah fī Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah
[Abū Ẓaby]. Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaįdah, al-Lajnah al-Wizārīyah lil-Taʻlīm. [1996]. 34 p.

al-Siyāsah al-taʻlīmīyah lil-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: dirāsah ʻan juhūd al-Mamlakah fī majāl taʻlīm al-kibār wa-maḥw al-ummīyah
Marʻī, Ibrāhīm Bayyūmī ; Rashīdī, Malāk Aḥmad
Iskandarīyah. al-Maktab al-Jāmiʻī al-Ḥadīth. [1983]. 167 p.

al-Siyāsah al-taʻlīmīyah wa-al-thaqāfah al-ʻArabīyah fī Janūb al-Sūdān
al-Kharṭūm. Shuʻbat al-Buḥūth wa-al-Nashr, al-Markaz al-Islāmal-Afrīqī bi-al-Kharṭūm. [1986?]. 120 p.

al-Siyasah al-tarbawiyah fi al-watĐan al-Arabi: al-waqi wa-al-mustaqbal
Khazraji, Abd al-Salam ; Khazraji, RadĐiyah HĐusayn
Amman. al-Shuruq. 2000. 314 p.

al-Sīyāsah al-thaqāfīyah: mabādiʼ wa-dirāsāt
al-Qāhirah. al-Majālis al-Qawmīyah al-Mutakhaṣṣiṣah. 1984-. v. <1 >.

al-Siyāsah al-thaqāfīyah fī al-ʻIrāq
Baṣrī, ʻAbd al-Jabbār Dāwūd
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dār al-Rashīd. 1983. 70 p.

al-Siyāsah al-tijārīyah al-khārijīyah wa-madá ahammīyatihā fī muwājahat al-mutaghayyirāt al-iqtiṣādīyah al-dawlīyah: dirāsah khāṣṣah bi-al-duwal al-nāmiyah
Fār, Ibrāhīm Muḥammad Yūsuf
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1987. 220 p.

al-Siyāsah al-zirāʻīyah fī Īrān bayna ʻahdayn
Daffāʻī, ʻAzīz
[Baghdad]. Markaz al-Buḥūth wa-al-Maʻlūmāt. 1986. 181 p.

al-Siyasah bayna al-hĐalal wa-al-hĐaram: antum alam bi-umur dunyakum
HĐamad, Turki
Bayrut. Dar al-Saqi. 2000. 314 p.

al-Siyāsah fī al-fikr al-Islāmī: ihtimām al-Islām bi-al-siyāsah wa-al-ḥukm, shurūṭ al-raʼīs
Shalabī, Aḥmad
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1983. 256 p.

al-Sīyāsah fī ʻilm al-farāsah
Dimashqī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī Ṭālib
[Cairo]. Dār Zāhid al-Qudsī. 1983. 130 p.

al-Siyāsah wa-al-ḥukm fī Afrīqiyā
ʻŪdah, ʻAbd al-Malik
[al-Qāhirah]. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1959. 575 p.

al-Siyāsah wa-al-ḥukm fī Miṣr
Hilāl, ʻAlī al-Dīn
[Cairo]. Maktabat Nahḍat al-Sharq. 1977. 326 p.

al-Siyāsah wa-al-iqtiṣād
Shalabī, Aḥmad
[1964]. 302 p.

al-Siyāsah wa-al-iqtiṣād ʻinda Ibn Khaldūn
Raslān, Ṣalāḥ al-Dīn Basyūnī
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1990. 134 p.

al-Siyāsah wa-al-istirātījīyah wa-al-barnāmaj al-isʻāfī li-iʻādat al-taʻmīr
[Khartoum?]. al-Mufawwaḍīyah. 1986. 199 leaves.

al-Siyāsah wa-al-mujtamaʻ fī al-ʻaṣr al-Saʻdī
Ḥarakāt, Ibrāhīm
al-Dār al-Bayḍāʼ. Dār al-Rashād al-Ḥadīthah. 1987. 479 p.

al-Siyāsah wa-al-mujtamaʻ fī al-Maghrib al-ʻArabī
ʻAqqād, Ṣalāḥ
1971. 214 p.

al-Siyāsah wa-al-mujtamaʻ fī ʻaṣr al-Rāshidīn
Ḥarakāt, Ibrāhīm
Bayrūt. al-Ahlīyah. 1985. 359 p.

al-Siyasah wa-al-shabab al-Maghribi: bayna al-walaơ wa-al-iqsĐaơ
GhayyatĐ, MuhĐammad
[Rabat?]. MuhĐammad al-GhayyatĐ. 2004. 205 p.

al-Siyāsah wa-al-tanmiyah fī Afrīqiyā
Boutros-Ghali, Boutros
[1970]. 246 p.

al-Siyāsāt al-idārīyah lil-mashrūʻāt
Ibrahim, Saad Eddin
1971. 8, 315 p.

al-Siyāsāt al-iqtiṣādīyah fī al-Islām
ʻAfar, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. al-Maṭbaʻah al-ʻArabīyah al-Ḥadīthah. 1980. 327 p.

al-Siyāsāt al-iqtiṣādīyah wa-al-sharʻīyah wa-ḥall al-azamāt wa-taḥqīq al-taqaddum
ʻAfar, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
[Cairo]. al-Ittiḥād al-Dawlī li-Bunūk al-Islāmīyah. 1987. 532 p.

al-Siyasat al-kharijiyah lil-hĐarakat al-Islamiyah
Musad, Nivin Abd al-Munim ; MuhĐammad, Abd al-AtĐi
[Giza]. Jamiat al-Qahirah, Kulliyat al-IqtisĐad wa-al-Ulum al-Siyasiyah, Markaz al-BuhĐuth wa-al-Dirasat al-Siyasiyah. 2000. 260 p.

al-Siyāsāt al-mālīyah wa-al-naqdīyah fī al-mīzān wa-muqāranah Islāmīyah
ʻAbd al-ʻAẓīm, Ḥamdī
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1986. 8, 424 p.

al-Siyasat al-qitĐaiyah fi zĐill al-takayyuf al-haykali
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. [1995]. 257 p.

al-Siyasat al-sakaniyah wa-al-tahyawiyah bi-Iqlim Tunis: mithal ahĐyaơ al-sakan al-afawi bi-al-tadĐamun, dawwar Hayshar, al-Munayhilah
Alawi, FadĐilah al-Miadi
Tunis. Markaz al-Nashr al-Jamii. 2006. 293 p.

al-Siyāsāt al-shirāʼīyah al-ḥukūmīyah fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: ʻalá ḍawʼ niẓām taʼmīn mushtarayāt al-ḥukūmah 1397 H
Muʻawwaḍ, Fārūq
[Riyadh]. al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maʻhad al-Idārah al-ʻĀmmah, Idārat al-Buḥūth. 1407 [1986 or 1987]. 313 p.

al-Siyāsāt al-ṣināʻīyah al-qawmīyah: al-barāmij al-marḥalīyah lil-niṣf al-thānī min al-ʼām al-mālī 1996 M : awwal Yūliyū-31 Dīsimbir 1996 M
[Khartoum]. al-Wizārah. [1996]. 53 leaves.

al-Siyāsāt al-taʻlīmīyah fī aqṭār al-Maghrib al-ʻArabī: al-Maghrib, al-Jazāʼir, Tūnis
Jābirī, Muḥammad ʻĀbid
ʻAmmān. Muntadá al-Fikr al-ʻArabī. 1989. 169 p.

al-Siyāsāt al-thaqāfīyah fī al-Ṣūmāl al-kabīr: Qarn Ifrīqiyā, 1887-1986 M
Aḥmad, Ḥasan Makkī Muḥammad
[Kharṭūm]. Shuʻbat al-Buḥūth wa-al-Nashr, al-Markaz al-Islāmī al-Ifrīqī fī al-Kharṭūm. 1990. 256 p.

al-Siyāsāt al-tiknūlūjīyah fī al-aqṭār al-ʻArabīyah: buḥūth wa-munāqashāt al-nadwah al-ʻilmīyah allatī naẓẓamatʹhā al-Lajnah al-Iqtiṣādīyah li-Gharbī Āsiyā al-tābiʻah lil-Umam al-Muttaḥidah bi-al-ishtirāk maʻa Munaẓẓamat al-Umam al-Muttaḥidah lil-Tarbiyah wa-al-ʻUlūm wa-al-Thaqāfah
Malhotra, Anil
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāat al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1985. 527 p.

al-Siyāsāt al-zirāʻīyah fī ʻaqd al-thamānīnāt: al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah al-Sūrīyah
al-Kharṭūm. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tanmiyah al-Zirāʻīyah. 1994. 74 p.

al-Siyasat wa-al-ashkal al-mukhtalifah lil-istithmarat al-ajnabiyah
Abu QahĐf, Abd al-Salam
Iskandariyah. Muassasat Shabab al-Jamiah. -1989. 207 p.

al-Siyāsīyūn al-ʻIrāqīyūn al-manfīyūn ilá Jazīrat Hanjām sanat 1922
Zubaydī, Muḥammad Ḥusayn
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah. 1985. 321 p.

al-SiyatĐ al-ladhiat fi kashf kadhib wa-tadlis sĐahĐib kitab al-Murajaat
Ghamidi, Abd Allah ibn Abshan
Iskandariyah. Dar al-Iman. [2006]. 123 p.

Als je alles wist
Romijn, Aart
Wageningen. Zomer & Keuning. c1978. 540 p.

Als je bang bent, sterf je: zoektocht naar veertig jaar ontwikkelingswerk
Glissenaar, Jan
Aalsmeer. DABAR/Luyten. 1991. 252 p.

Als je denkt dat de automatisering beter kan, zeg het dan
Vroom, Mieka
Den Haag. Arbeidsinspectie. 1991. 2 v.

Als je een borst wordt afgezet: ervaringen van vrouwen en hulpverleners
Brederode-Ritter, C. M. van ; Muyden-Floor, Miriam G. van
Deventer. Van Loghum Slaterus. 1977. 116 p.

Als je kind je lief is: opvoeding in de eerste levensjaren
Aerde, Rogier van
De Bilt. Fontein. [1978]. 136 p.

Als je leest ben je nooit alleen: [ezelsoren in de boeken van Sjef van Oekel ... et al
Oekel, Sjef van
[Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 44. Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. 1975. [130] p.

Als je met pensioen gaat
Vansant, Bob
Antwerpen. Nederlandsche Boekhandel. [1979]. 287 p.

Als je me verkracht vermoord je me
Möller, Monique
[Rotterdam]. Futile. [1980]. 140 p. ; 21 cm.

Als je ogen open gaan
Lange-Praamsma, Max de
Kampen. J.H. Kok. [1967]. 228 p.

Als Jesus "arisch" wurde: Kirchen, Christen, Juden in Nordelbien, 1933-1945 : die Ausstellung in Kiel
Go˜hres, Annette ; Linck, Stephan ; Liss-Walther, Joachim
Bremen. Edition Temmen. 2004. 279 p.

Als je van een wolk valt
Hagen, Hans
Amsterdam. Van Goor. 1989. 88 p.

"Als je voor een dubbeltje geboren bent ...": een poging om, vanuit de praktijk van agogisch handelen, greep te krijgen op het probleem van sociale en culturele deprivatie
Kraaykamp, J. J. H
Groningen. Wolters-Noordhoff. [1980]. 115 p.

Als je voor een dubbeltje geboren bent: een poging om, vanuit de praktijk van agogisch handelen, greep te krijgen op het probleem van sociale en culturele deprivatie
Kraaykamp, J. J. H
Groningen. H. D. Tjeenk Willink. 1974. 102 p.

Als je wilt weten wie ik ben: het levensverhaal van Pierre Kartner/Vader Abraham
Frijters, John
[Baarn]. Flamingo Productions. [1977]. 112 p.

Als je wortels taboe zijn: verwerking van levensproblemen bij kinderen van Nederlandse nationaal-socialisten
Lindt, Martijn
Kampen. Kok. c1993. 197 p.

Als joves de Catalunya
Pujol, Jordi
Barcelona. Edicions de la Magrana. 1988. 139 p.

Als Jude in Breslau, 1941: aus den Tagebüchern von Studienrat a.D. Dr. Willy Israel Cohn
Cohn, Willy
[Jerusalem?]. Verband Ehemaliger Breslauer und Schlesier in Israel. [1975]. vi, 90, 5 p.

Als jüdische Schülerin entlassen: Erinnerungen und Dokumente zur Geschichte der Heinrich-Schütz-Schule in Kassel
Heither, Dietrich ; Matthäus, Wolfgang ; Pieper, Bernd
Kassel. Verlag Gesamthochschulbibliothek. 1984. 180 p.

Als Julia die Fledermaus fand
Chudožilov, Petr ; Fredrich, Volker
Aarau. Verlag Sauerländer. c1998. 68 p.

Als jumper, flieger und ja˜ger in Su˜damerika
Schroeder, Bernhard
Berlin. S. Fischer. 1928. 122, [1] p.

Als Junge durch die Ho˜lle des Holocaust: von Posen durch Warschau, das Krakauer Ghetto, P¿aszow, Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Berlin-Haselhorst, Sachsenhausen, Schwerin und u˜ber Neustadt, Bergen-Belsen und Antwerpen nach Erez Israel 1927-1946
Steinitz, Zwi ; Wiehn, Erhard R
Konstanz. Hartung-Gorre. 2006. 440 p.

Als Junge im sogenannten Dritten Reich: ein Bericht aus Köln und Orten der Evakuierung
Sester, Hans
Frankfurt am Main. H.-A. Herchen. c1987. 116 p.

Als jüngster deutscher Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg in Russland und Sibirien (1915-1920)
Giesecke, Wilhelm
Hildesheim. Turnier. [1979]. 196 p.

Als juristen twisten: de wording van de Rotterdamse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1963-1988
Schaap, Ursul ; Scheltes, Rogier
Arnhem. Gouda Quint. 1988. vii, 257 p.

Als Jurnalist und Forscher in Deutschlands grosser Kolonialzeit
Zo˜ller, Hugo
Leipzig. Koehler & Amelang. [1930]. 456 p.

Älskade barn
Fredriksson, Marianne
[Stockholm?]. Piratförlaget. c2001. 309 p.

Älskade lilla gris
Nilsson, Ulf
[Stockholm]. Bonnier Junior. c1982. [32] p.

Älskade Maria
Hellberg, Hans-Eric
Stockholm. Bonnier. 1974. 169 p.

Älskade Maria
Ohrlander, Gunnar G
Höganäs. Wiken. 1993. 228 p.

Älskade Stockholm: skisser i ord och bild
Axelsson, Carl Anton
Stockholm. Höjerings bokförlag. c1996. 94 p.

Älskade syster: ett drömspel om Elise Ottesen-Jensen, svensk agitator och kvinna
Mankell, Henning
[Stockholm]. Ordfront. 1984, c1983. 116 p. ; 21 cm.

Älskade tokmåns: roman
Beckman, Birger
[Stockholm]. Rabén & Sjögren. c1979. 238 p.

Älskade Verner!: en romantisk biografi om Heidenstam
Österling, Karin
[Stockholm]. Bonnier. c1989. 277 p.

Als Kadmos nach Boiotien kam: Polis und Ethnos im Spiegel thebanischer Gru˜ndungsmythen
Ku˜hr, Angela
Stuttgart. Steiner. 2006. 377 p.

A˜lskad och fo˜rnekad: Flickboken i Sverige 1945-65
Theander, Birgitta
Go˜teborg. Makadam. 2006. 503 p.

Älska har sin tid: roman
Rydsjö, Elsi
Stockholm. Bonnier. c1981. 255 p. ; 22 cm.

Als Kaiserenkel durch die Welt
Louis Ferdinand
Berlin. Argon Verlag. [1952]. 420 p.

Als Kaiser Rotbart lobesam--: Balladen, Lieder und Gedichte aus Württemberg und Baden vom Mittelalter bis heute
Frasch, Werner
Stuttgart. Edition Erdmann in K. Thienemanns Verlag. c1988. 288 p.

Älska makten
Svenning, Olle
Stockholm. Tiden. c1985. 243 p.

A˜lskar du mig mer?: om pra˜stens identitet och spiritualitet
Birgersson, Ingemar
Stockholm. Verbum. c1999. 159, [1] p.

Älskaren: roman om en brottsling
Matiason, K. G
[Gothenburg]. Zinderman. c1977. 197 p.

Älskaren: Roman
Peterson, Hans
Stockholm. Norstedt. 1966. 214 p.

Älskaren och mördaren: Shakespeare och den andra spelplatsen
Zern, Leif
Stockholm. Alba. c1984. 202 p.

Älskarinnan
Peterson, Hans
Stockholm. Norstedt. [1959]. 281 p.

Älskas: en lyrisk roman
Lång, Helmer
[Gamleby]. Förlagstjänst. c1977. 72 p.

Als Katholik im republikanischen Spanien
Löwenstein, Hubertus
Zürich. Verlagsbuchh. Stauffacher. c1938. 77 p.

Als Katholik unter Nazis: mein Leben mit der Kirche in den Jahren 1938 bis 1945
Hofmann, Josef
Buttenwiesen. Stella Maris. c2000. 179 p.

Das als Katholische Aktion organisierte Laienapostolat: Geschichte seiner Theorie und seiner kirchenrechtlichen Praxis in Deutschland
Steinmaus-Pollak, Angelika
Wu˜rzburg. Echter. c1988. 460 p.

Als Kaufmann in Pernambuco 1888-1891: ein Reisebericht mit Bildern aus Brasilien von Hermann Kummler
Kummler-Sauerländer, Hermann ; Ziegler, Béatrice ; Kleiner, Beat
Zürich. Chronos. c2001. 175 p.

Alskboar: en bok om Alskog socken och dess invånare
Jacobson, Annie M
Visby. Gotlands akkehanda. 1974. 382 p.

Als keiner wusste, ob er überlebt: zwischen den Sommern 1944-45
Holmsten, Georg
Düsseldorf. Droste. c1995. 183 p.

Als Kinder liessen wir Drachen steigen: fotografische Sammlung im Museum Folkwang
Jostmeier, Heinrich ; Hoghe, Raimund
Essen. Museum Volkwang. 1990. 64 p.

Als Kind habe ich Stalin gesehen: Essais und Reden
Hein, Christoph
Berlin. Aufbau-Verlag. 1990. 268 p.

Als Kind missbraucht: Frauen brechen das Schweigen : eine Dokumentation
Gardiner-Sirtl, Angelika
München. Mosaik. c1983. 222 p.

Als Kind verfolgt: Anne Frank und die anderen
Hansen-Schaberg, Inge
Berlin. Weidler. 2004. 291 p.

Als Kirchenanwalt durch die Mauer: Erinnerungen eines Zeitzeugen
Wedel, Reymar von
Berlin. Wichern-Verlag. 1994. 151 p.

Als Kirche Schuld bekennen: zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des "Darmstädter Wortes" von 1947 : Referate und Materialien aus einer Tagung der Evangelischen Akademie Mülheim/Ruhr, "Das Darmstädter Wort 1947-1987", 6.-8. November 1987
[Mülheim/Ruhr]. Evangelische Akademie Mülheim/Ruhr. [1988?]. 113 p.

Älsklings möte: noveller
Arenhill, Monica
Stockholm. Bonnier. c1982. 241 p.