al-Tārīkh lam yabdaʼ ghadan: ḥaqāʼiq wa-asrār ʻan thawratay Rashīd ʻĀlī al-Kīlānī, 41 wa-58 fī al-ʻIrāq
Suhrawardī, Najm al-Dīn
Baghdād. Nashr wa-tawzīʻ Sharikat al-Maʻrifah. 1988 (1989 printing). 510, [2] p.

al-Tārīkh wa-adab al-manāqib: al-multaqá al-dirāsī, al-Rabāṭ 8-9 Abrīl 1988
Rabāṭ. Manshūrāt ʻUkāẓ. c1989. 113, 14 p.

al-Tārīkh wa-al-āthār: al-Ḥalaqah al-Dirāsīyah al-ʼŪlá, 4-6 min Fabrāyir sanat 1961
[al-Qāhirah. 1962]. 255 p.

al-Tarikh wa-al-diblumasiyah: qadĐaya al-musĐtĐalahĐ wa-al-manhaj
Qadduri, Abd al-Majid
[al-RabatĐ]. Kulliyat al-Adab wa-al-Ulum al-Insaniyah bi-al-RabatĐ. 2003. 286 p.

al-Tarikh wa-al-fiqh
[al-RabatĐ]. Kulliyat al-Adab wa-al-Ulum al-Insaniyah bi-al-RabatĐ. 2002. 334 p.

al-Tārīkh wa-al-jughrāfīyah fī al-ʻuṣūr al-Islāmīyah
Kaḥḥālah, ʻUmar Riḍā
Dimashq. al-Maṭbaʻah al-Taʻāwunīyah. 1972. 288 p.

al-Tārīkh wa-al-lisānīyāt: al-naṣṣ wa-mustawayāt al-taʼwīl : aʻmāl al-māʼidah al-mustadīrah, Marrākush, 25-26 Māy 1990
Sibtī, ʻAbd al-Aḥad
[al-Rabāṭ]. al-Mamlakah al-Maghribīyah, Jāmiʻat Muḥammad al-Khāmis, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah. 1992. 101, 65 p.

al-Tārīkh wa-al-manhaj al-tārīkhī li-Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī
ʻIzz al-Dīn, Muḥammad Kamāl al-Dīn
Bayrūt, Lubnān. Dār Iqraʼ. 1984. 560 p.

al-Tarikh wa-al-masĐir: qiraơat fi al-fikr al-Arabi al-muasĐir
Bin Sharqi, Bin Mazyan
Wahran. Dar al-Gharb lil-Nashr wa-al-Tawzi. [2001]. 243 p.

al-Tārīkh wa-al-muʼarrikhūn al-ʻIrāqīyūn fī al-ʻaṣr al-ʻUthmānī
Raʼūf, ʻImād ʻAbd al-Salām
[Baghdad]. Dār Wāsiṭ lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1983. 356 p.

al-Tarikh wa-al-muơarrikhun fi MisĐr fi al-qarn al-tasi ashar
Shayyal, Jamal al-Din
al-ZĐahir [Cairo]. Maktabat al-Thaqafah al-Diniyah. 2000. 272 p.

al-Tarikh wa-al-tajribah fi (al-Kitab I) li-Adunis
Jabbur, Zahidah Darwish
Bayrut. Dar al-Nahar. 2001. 286 p.

al-Tarikh wa-al-Ujayli: dirasah
Jadu, MuhĐammad
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 2006. 231 p.

al-Tarikh-- wa-al-waqi fi masrahĐ D. SultĐan al-Qasimi
SĐabri, Abd al-FattahĐ
al-Shariqah. Daơirat al-Thaqafah wa-al-Ilam, HĐukumat al-Shariqah. 2007. 184 p.

al-Tarikh wa-asmaơ al-muhĐaddithin wa-kunahum
Muqaddami, MuhĐammad ibn AhĐmad ; Khafaji, Thamir KazĐim ; Abbas, SĐalihĐ Mahdi
Qum. Maktabat Samahat Ayat Allah al-UzĐma al-Marashi al-Najafi al-Kubra. 2007. 688 p.

al-Tarikh wa-kawniyat al-ikhtilaf: min ajl falsafah ukhra lil-tarikh min manzĐur kawni
Bin Sharqi, Bin Mazyan
al-Jazaơir. Manshurat al-Ikhtilaf. 2003. 213 p.

The altar in the loft
Croft-Cooke, Rupert
London. Putnam. [1960]. 222 p.

Altaripa: archeologie experimentale et architecture navale gallo-romaine
Arnold, Beat ; Gassmann, Patrick
Neuchatel. Musee cantonal d'archeologie. c1999. 181 p.

al-Ṭarīqah al-ʻArabīyah al-jadīdah lil-taḥlīl al-lughawī
Balqazīz, Muḥammad bin ʻAbd al-Jalīl
[Casablanca. s.n.]. 1991. 439, 286 p.

al-Tarīqah al-ḥadīthah li-taʻallum al-lughah al-ʻArabīyah =: The new method to learn the Arabic language
Yaʻqūbī, Bāsimah
[Beyrouth]. Dar al-Kitab Allubnani. 1974. 111 p.

al-Ṭarīqah al-Shādhilīyah wa-aʻlāmuhā
Darnīqah, Muḥammad
Bayrūt. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1990. 208 p.

al-Ṭarīq al-abyaḍ: masraḥīyah fī thamānīyah mashāhid
Muʼnis, Ḥusayn
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1963. 239 p.

al-Ṭarīq al-dāmīyah
Khaṭīb, Aḥmad
al-Jazāʼir. al-Sharikah al-Waṭanīyah. 1982. 240 p.

al-Ṭarīq al-muʻabbad ilá ʻilmay al-Khalīl ibn Aḥmad: al-ʻarūḍ wa-al-qāfiyah
ʻAbd al-Ḥamīd, ʻAbd al-Ḥamīd al-Sayyid
al-Azhar, al-Qāhirah. Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah. 1986. 304 p.

al-Ṭarīq al-mumahhad
1967. 12, 82 p.

al-Ṭarīq al-ṣaʻb
Khashshāb, Aḥmad ; Ḥusayn, Manṣūr ; Ḥabīb, Karam
[1966]. 268 p.

al-Ṭarīq al-ṭawīl
Kilānī, Najīb
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1977. 318 p.

al-Ṭarīq ila ́al-ʻabqarīyah
Yāljin, Miqdād
al-Qāhirah. Dār al-Ṣaḥwah. 1987. 153 p.

al-Ṭarīq ilá al-aṣālah wa-al-khurūj min al-tabaʻīyah
Jindī, Anwar
al-Qāhirah. Dār al-Ṣaḥwah. 1985. 120 p.

al-Ṭarīq ilā al-barlamān
Azharī, Ismāʻīl
[1965]. 319 p.

al-Ṭarīq ilá al-dīmuqrāṭīyah
ʻUṭayfī, Jamāl al-Dīn
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. 1978. 131 p.

al-Ṭarīq ilā al-dīmūqrāṭīyah
[1962?]. 730 p.

al-Ṭarīq ilá al-dīmuqrāṭīyah-- ilá waḥdat al-quwá al-taqaddumīyah
Sayf al-Dawlah, ʻIṣmat
Bayrūt. Dār al-Masīrah. 1979. 231 p.

al-Ṭarīq ilá al-ghad: aḥādīth fī al-thaqāfah wa-al-siyāsah wa-al-iʻlām
Jāsim, Laṭīf Naṣīf
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1990. 442 p.

al-Ṭarīq ilá al-hadaf
Juzaylān, ʻAbd Allāh
Bayrūt, Lubnān. Manshūrat al-ʻAṣr al-Ḥadīth. 1988. 149 p., [8] p. of plates.

al-Ṭarīq ilá al-ḥayāh
Shidyāq, Ilyās
[Lebanon]. I. al-Shidyāq. 1990. 171 p.

al-Ṭarīq ilʹa al-hidāyah
Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Muḥammad ibn Abī Bakr
[al-Qāhirah]. Dār al-Turāth al-ʻArabī. 1980. 62 p.

al-Ṭarīq ilā alīshtirākīyah al-ʻArabīyah
Sayf al-Dawlah, ʻIṣmat
1968. 160 p.

al-Ṭarīq ilá al-khalāṣ wa-al-ḥurrīyah wa-al-salām
Abū Shalbāyah, Muḥammad
[al-Quds. Maṭābiʻ al-Shaʻb al-Tijārīyah. 1972]. 112 p.

al-Ṭarīq ilá Allāh
Bahjat, Aḥmad
Madīnat Naṣr, al-Qāhirah. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, Qism al-Nashr. 1988. 141 p.

al-Ṭarīq ilá Allāh: aw, Kitāb al-ṣidq
Kharrāz, Abū Saʻīd Aḥmad ibn ʻĪsá ; Maḥmūd, ʻAbd al-Ḥalīm
al-Qāhirah. Dār al-Kutub al-Ḥadīthah. [1963?]. 111 p.

al-Ṭarīq ilá Allāh
Maẓhar, Sulaymān
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1979. 489 p.

al-Ṭarīq ilá Allāh
Shaʻrāwī, Muḥammad Mutawallī
[al-Qāhirah]. al-Ittiḥād al-ʻĀmm li-Ṭullāb Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah. [1975?]. 40 p.

al-Ṭarīq ilʹa Allāh
Shaʻrāwī, Muḥammad Mutawallī
al-Qāhirah. al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīth. [1980]. 158 p.

al-Ṭarīq ilá al-Ludd: mudhakkirāt lājiʼ Filasṭīnī : min ḥikāyāt ḥarb 1948
Abū Samrah, Muḥammad ʻAbd
ʻAmmān. Dār ʻAmmār. [1989]. 43 p.

al-Ṭarīq ilá al-Madāʼin
Kamāl, Aḥmad ʻĀdil
Bayrūt. Dār al-Nafāʼis. [1972]. 527 p.

al-Ṭarīq ilá al-Madīnah
Nadvī, Abulḥasan ʻAlī
Dimashq. Dār al-Qalam. 1974. 130 p.

al-Ṭarīq ilá al-manāfī--: majmūʻah qaṣaṣīyah
Madīnī, Aḥmad
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 1985. 127 p.

al-Ṭarīq ilá al-Masjid al-Aqṣá
Shāfiʻī, Ḥusayn Maḥmūd ; Mahdī, ʻAbd al-ʻAlīm
[1972]. 96 p.

al-Ṭarīq ilá al-minaṣṣah
Ṭāhirī, Ḥamdī
[Cairo. s.n.]. 1988. 351 p.

al-Ṭarīq ilā al-najāḥ
Jādū, ʻAbd al-ʻAzīz
[1962]. 110 p.

al-Ṭarīq ilá al-nisbīyah: min Kūbirnīkūs ilá Āynishtāyin
Ghaṣīb, Hishām
ʻAmmān, al-Urdun. Qism al-Thaqāfah al-ʻIlmīyah, al-Jamʻīyah al-ʻIlmīyah al-Malakīyah. 1988. 240 p.

al-Ṭarīq ilá al-qaṣr: al-murashshaḥūn wa-al-barāmij : Rīmūn Iddah, Mīshāl Iddah, Fārūq Abī al-Lumʻ
Rayyis, Samīr
Bayrūt. Muʼassasat al-Dirāsāt al-Lubnānīyah al-Muʻāṣirah. 1988. 124 p.

al-Ṭarīq ilá al-Quds
Maʼallā, Dāwūd
ʻAmmān. Dār al-Furqān. 1984. 76 p.

al-Ṭarīq ilʹa al-qulūb: dīwān shiʻr
Daḥlān, Jamīl
Yāfā. [Maṭbaʻat Rūfāʼīl]. 1965. 160 p.

al-Ṭarīq ilá al-saʻādah wa-al-qiyādah lil-duwal wa-al-mujtamaʻāt al-Islāmīyah al-ḥurrah
Nadvī, Abulḥasan ʻAlī
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1982. 223 p.

al-Ṭarīq ilá al-salām, Madrīd, 1991: nuṣūṣ al-daʻawāt lil-muʼtamar
Muntaṣar, Ṣalāḥ
Qāhirah. Dār al-Maʻārif. 1991. 110 p.

al-Ṭarīq ilá al-shaʻb al-musallaḥ
Yūsufī, Fuʼād
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Markaz al-ʻĀlamī li-Dirāsāt wa-Abḥāth al-Kitāb al-Akhḍar. 1988. 73, [2] p.

al-Ṭarīq ilá al-waḥdah: "daʻwah li-bināʼ al-jusūr bayna al-ittijāhayn al-qawmī wa-al-islamī"
Dauwayhīs, ʻĪd
al-Kuwayt. ʻĪ. al-Duwayhīs. 1987. 96 p.

al-Ṭarīq ilā al-waḥdah al-ʻArabīyah
Sayf al-Dawlah, ʻIṣmat
1968. 128 p.

al-Ṭarīq ila al-waḥdah-- ila al-ishtirākīyah
Sayf al-Dawlah, ʻIṣmat
Bayrūt. Dār al-Masīrah. 1979. 299 p.

al-Ṭarīq ilá al-yaqẓah al-Islāmīyah
ʻImārah, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Shurūq. 1990. 295 p.

al-Ṭarīq ilá Bayt al-Maqdis: "al-qaḍīyah al-Filasṭīnīyah"
Muḥammad, Jamāl ʻAbd al-Hādī
al-Manṣūrah [Egypt]. Dār al-Wafāʼ. 1987-<1993 >. v. <1-3 >.

al-Ṭarīq ilá Dimashq: (fatḥ bilād al-Shām)
Kamāl, Aḥmad ʻĀdil
Bayrūt. Dār al-Nafāʼis. 1980. 566 p.

al-Ṭarīq ilá Ḥayfā: shiʻr
Abū Ḥassān, Naẓīm
[Damascus]. Nushira bi-al-taʻāwun maʻa Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. [197-?]. 72 p.

al-Ṭarīq ilá iqtiṣād Islāmī muʻāṣir
ʻUways, ʻAbd al-Ḥalīm
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. al-Sharikah al-Saʻūdīyah lil-Abḥāth wa-al-Taswīq. 1987. 192 p.

al-Ṭarīq ilā ittiḥād Islāmī
Kīlānī, Najīb
[1962]. 191 p.

al-Ṭarīq ilá jamāʻat al-Muslimīn
Jābir, Ḥusayn ibn Muḥsin ibn ʻAlī
al-Kuwayt. Dār al-Daʻwah. 1984. 509 p.

al-Ṭarīq ilá jamāʻat al-Muslimīn
Jābir, Ḥusayn ibn Muḥsin ibn ʻAlī
al-Manṣūrah [Egypt]. Dār al-Wafāʼ. 1987. 467 p.

al-Ṭarīq ilá Jinīv: wathāʼiq siyāsīyah
[s.l. s.n. 1977?]. 150 p.

al-Ṭarīq ilá maʻrifat Allāh
Sulaymān, Sulaymān
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kitāb al-Islāmī. 1983. 176 p.

al-Ṭarīq ilá Muʼtah
Saḥḥār, Nabīl Aḥmad Jūdah
al-Qāhirah. Maktabat Ghurayyib. [1987]. 398 p.

al-Ṭarīq ilʹa raʼs al-nāqūrah: majmūʻah qiṣaṣīyah
Hanā, Ḥabīb
[S.l. s.n.]. 1984. 101 p.

al-Ṭarīq ilá Samarqand
Khulūṣī, Iḥsān bint Saʻīd
[Damascus]. I.b.S. Khulūṣī. 1990. 127 p.

al-Ṭarīq ilá Ṣanʻāʼ
ʻAwdah, Muḥammad
Miṣr al-Jadīdah, al-Qāhirah. Dār al-Mustaqbal al-ʻArabī. c1990. 112 p.

al-Ṭarīq ilá Ṭarābulus: al-ʻalāqāt al-Lībīyah-al-Amrīkīyah : maʻa al-tafāṣīl al-wathāʼiqīyah li-ḥādithat al-ṭāʼirah Bān Amirīkan
Aḥmad, Rifʻat Sayyid
al-Haram [Giza]. Markaz al-Qādah lil-Kitāb wa-al-Nashr. 1992. 251 p.

al-Ṭarīq ilá wilāyat Allāh
Aḥmad, al-Amīn al-Ḥājj Muḥammad
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-Maṭbūʻāt al-Ḥadīthah. 1989. 364 p.

al-Ṭarīq li-ʻawdat al-khilāfah al-rashīdah wa-baʻth ummah al-Islāmī al-ʻAẓmá
Raḍwān, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim
al-Qāhirah. Dār al-Anṣār. 1977. 190 p.

al-Ṭarīq li-inqādh Miṣr min al-fasād wa-al-ṭūfaylīyah wa-al-tabaʻīyah: wathāʼiq wa-qarārāt al-Muʼtamar al-ʻĀmm al-Thānī li-Ḥizb al-Tajammuʻ al-Waṭanī al-Taqaddumī al-Waḥdawī
[Cairo]. al-Ḥizb. [1986?]. 430 p.

al-Ṭarīq min al-Qāhirah ilá Bikīn
al-Qāhirah. al-Lajnah al-Qawmīyah lil-Munaẓẓamāt Ghayr al-Ḥukūmīyah lil-Sukkān wa-al-Tanmiyah, al-Lajnah al-Farʻīyah lil-Marʼah. [199-]. 58 p.

al-Ṭarīq min hunā
Ghazālī, Muḥammad
[Kuwait]. Dawlat al-Kuwayt, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, Idārat al-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1986. 152 p.

al-Ṭāriqūn Biḥār al-mawt
Zahāwī, Āmāl
Bayrūt. Dār al-ʻAwdah. [1970]. 111 p.

al-Ṭarīq wa-al-qalb alḥ̄āʻir
Suwaylim, Aḥmad
[1967]. 146 p.

Altarisbergið
Jón úr Vör
[Reykjavík]. Almenna bókafélagið. 1978. 78 p.

Alt-arisches Jus gentium
Leist, Burkard Wilhelm ; Meid, Wolfgang ; Schlerath, Bernfried ; Gippert, Jost
Innsbruck. Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. 1978. 33, xiv, 623 p.

Alt-arisches jus gentium
Leist, Burkard Wilhelm
Jena. G. Fischer. 1889. xiv, 623, [1] p.

Altarity
Taylor, Mark C
Chicago. University of Chicago Press. c1987. xxxiv, 371 p.

al-Tarjamah: qadĐaya wa-mushkilat wa-hĐulul
[Riyadh]. Maktab al-Tarbiyah al-Arabi li-Duwal al-Khalij. 1985-. v. <1-5>.

al-Tarjamah al-adabiyah: ishkaliyat wa-mazaliq
Bakkar, Yusuf HĐusayn
Bayrut. al-Muơassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2001. 170 p.

al-Tarjamah al-dhatiyah fi al-adab al-Andalusi min khilal amal Ibn HĐazm
Ahami, MuhĐammad AhĐlush
[Rabat?]. MuhĐammad AhĐlush Ahami. 2007. 363 p.

al-Tarjamah al-dhatiyah fi al-adab al-Andalusi min khilal Ibn HĐazm
Ahami, MuhĐammad AhĐlush
[Rabat?]. Dar al-Qalam. 2007. 363 p.

al-Tarjamah al-dhātīyah fī al-adab al-ʻArabī al-ḥadīth
ʻAbd al-Dāyim, Yaḥyá Ibrāhīm
al-Qāhirah. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. [1975]. 8, 510 p.

al-Tarjamah al-dhatiyah li-Abi Firas al-HĐamdani min diwanih: qiraơah jadidah
Rababiah, HĐasan MuhĐammad
Irbid. al-Markaz al-Qawmi lil-Nashr. 1999. 77 p.

al-Tarjamah al-Injiliziyah li-Qanun al-Amal al-Jadid wa-sĐiyaghihi wa-al-nusĐusĐ al-Arabiyah
Murad, Abd al-FattahĐ
al-Iskandariyah. Abd al-FattahĐ Murad. [2003]. 280 p.

al-Tarjamah al-Injiliziyah li-qawanin al-milkiyah al-fikriyah wa-sĐiyaghiha: al-tarjamah al-Injiliziyah al-kamilah li-mawadd Qanun HĐimayat HĐuquq al-Milkiyah al-Fikriyah 82/2002
Murad, Abd al-FattahĐ
al-Iskandariyah. A.al-F. Murad. [2002]. 316 p.

al-Tarjamah al-kamilah li-Sayyid al-Qurraơ al-FathĐ al-Mawahibi fi tarjamat al-Imam al-ShatĐibi
QastĐallani, AhĐmad ibn MuhĐammad
Amman. Dar al-FathĐ. c2000. 150 p.

al-Tarjamah. al-MasrahĐ, al-masrahĐ, al-masrahĐ
Abd al-SĐabur, SĐalahĐ
[Cairo]. al-Hayơah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 1989. 651 p.

al-Tarjamah al-sabʻīnīyah lil-ʻAhd al-Qadīm bayna al-wāqiʻ wa-al-usṭūrah
Nāẓim, Salwá
[Cairo?, Egypt. s.n. 1988]. 121, [10] p.

al-Tarjamah fi al-alam al-Arabi: al-waqi wa-al-tahĐaddi fi dĐawơ muqaranah ihĐsĐaơiyah wadĐihĐat al-dalalah
Jalal, Shawqi
[Cairo]. al-Majlis al-Ala lil-Thaqafah. 1999. 149 p.

al-Tarjamah, qadīman wa-ḥadīthan
Khūrī, Shiḥādah
Sūsah, Tūnis. Dār al-Maʻārif lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1988. 202 p.

al-Tarjamah wa-al-tarib
Didawi, MuhĐammad
al-Dar al-BaydĐaơ. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi. 2002. 311 p.

al-Tarjamah wa-mushkilātuhā
Khūrshīd, Ibrāhīm Zakī
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1985. 161 p.

al-Tarjamah wa-naẓarīyātuhā
ʻUmrān, Kamāl
Qarṭāj, Tūnis. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Tarjamah wa-al-Taḥqīq wa-al-Dirāsāt, Bayt al-Ḥikmah. 1989. 287 p.

al-Tarjamāt al-ʻArabīyah li-Rubāʻīyāt al-Khayyām: dirāsah naqdīyah
Bakkār, Yūsuf Ḥusayn
al-Dawḥah. Markaz al-Wathāʼiq wa-al-Dirāsāt al-Insānīyah, Jāmiʻat Qaṭar. 1988. 389 p.

al-Tarjumānah al-kubrá fī akhbār al-maʻmūr barran wa-baḥran
Zayyānī, Abū al-Qāsim ibn Aḥmad ; Fīlālī, ʻAbd al-Karīm
al-Rabāṭ. Wizārat al-Anbāʼ. 1967. 663 p.

al-Tarkhīm fī al-ʻArabīyah: maʻnāh, aghrāḍuh, anwāʻuh
Ibrāhīm, Ibrāhīm Ḥasan
[al-Qāhirah. s.n.]. 1984. 72 p.

al-Tarkhīm fī lughat al-shiʻr al-ʻArabī ḥattá nihāyat al-qarn al-thānī al-Hijrī
Shiḥātah, Muḥammad ʻAbd al-Wahhāb
al-Qāhirah. Maktabat al-Ādāb. [1991]. 131 p.

al-TarkhisĐ bi-istimal al-alamah al-tijariyah
SĐaghir, HĐusam al-Din Abd al-Ghani
al-Qahirah. HĐusam al-Din Abd al-Ghani al-SĐaghir. 1993. 167 p.

al-Tarkhīṣ bi-al-qiyām li-dhawī al-faḍl wa-al-mizyah min ahl al-Islām
Nawawī ; Hammūsh, Aḥmad Rātib
Dimashq. Dār al-Fikr. 1982. 136 p.

al-Tarkibah al-sukkaniyah fi Dawlat QatĐar: al-waqi wa-muqtarahĐat al-tatĐwir fi dĐawơ al-istiratijiyah al-sukkaniyah
Kawwari, Nurah Yusuf Mubarak
al-Kuwayt. Markaz Dirasat al-Khalij wa-al-Jazirah al-Arabiyah, Jamiat al-Kuwayt. 2005. 153 p.

al-Tarkīb al-dākhilī lī-madīnat al-Mawṣil al-qadīmah: dirāsah fī-jughrāfīyat al-mudun
Janābī, Hāshim Khuḍayyir
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Taʻlīm al-ʻĀlī wa-al-Baḥth al-ʻIlmī, Jāmiʻat al-Mawṣil. 1982. 144 p.

al-Tarkīb al-fikrī al-daqīa ʻinda Abī Nuwās
ʻĪd, Ṣalāḥ
[Cairo. s.n.]. 1991. 72 p.

al-Tarkīb al-iqtiṣādī al-ijtimāʻī li-Sharq al-Urdun: muqaddimāt al-taṭawwur al-mushawwah, 1921-1950
Ḥūrānī, Hānī
Bayrūt. Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Filasṭīnīyah, Markaz al-Abḥāth. 1978. 213 p.

al-Tarkīb al-naḥwī wa-shawāhiduhu al-Qurʼānīyah
Sharīf, Muḥammad Abū al-Futūḥ
Dubayy, al-Imārāt al-ʻArabīyah. Dār al-Qalam. 1988-. v. <1-2 >.

al-Tarkīb al-sukkānī li-dawlat al-Kuwayt
Sharnūbī, Muḥammad ʻAbd al-Raḥmān
[1971]. 83 p.

Altarkunst des Barock: Liebieghaus Museum alter Plastik
Merk, Anton
Frankfurt am Main. Das Museum. [1978?]. 49 p.

Altar mayor
Espina de Serna, Concha ; Harrington, Anne
New York. H. Holt and Company. [c1930]. xiii, 218 p.

Altar mayor
Espina, Concha
Madrid. Espasa-Calpe. 1972. 217 p.

Altar mayor
Espina, Concha
[Madrid. Aguilar. 1951]. xxxxi, 436 p.

Das Altarmenische Evangelium
Künzle, Beda O
Bern . P. Lang. c1984. 2 v.

Altarmenisches Elementarbuch
Meillet, A
Delmar, N.Y. Caravan Books. 1981. x, 212 p.

Altarmenisches Elementarbuch
Meillet, A
Heidelberg. C. Winter. 1913. x, 212 p.

Das altarmenische Verbum
Klingenschmitt, Gert
Wiesbaden. L. Reichert. 1982. ix, 306 p.

Die altarmenische "Zenon"-Schrift
Schmidt, Ernst Günther
Berlin. Akademie-Verlag. 1961. 50 p.

al-Tarmīz fī al-fann al-qiṣaṣī al-ʻIrāqī al-ḥadīth, 1960-1980: dirāsah naqdīyah
Huwaydī, Ṣāliḥ
Aʻẓamīyah, Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1989. 299 p.

Altar music: a novel
Weber, Christin Lore
New York. Scribner. c2000. 249 p.

The altar of Baal thrown down, or, The French nation defended against the pulpit slander of David Osgood, A.M., Pastor of the church in Medford: a sermon
Sullivan, James ; Force, Peter
Boston. From the Chronicle-Press, by Adams & Larkin. 1795. 31, [1] p.

The altar of Eros
Ross, Frazer
New York. Abelard-Schuman. [1973]. 252 p.