al-Taṣawwuf al-Islāmī: riyāḍah rūḥīyah khāliṣah
Murād, Saʻīd
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjilū al-Miṣrīyah. [1989]. 259 p.

al-Taṣawwuf al-Islāmī: uṣūluhu wa-taṭawwuruh
Naṣṣār, ʻAbd al-Sattār Mukhtār
al-Manṣūrah [Egypt]. Jāmiʻat al-Azhar, Kullīyat Uṣūl al-Dīn bi-al-Manṣūrah. [1986]. 131 p.

al-Taṣawwuf al-Islāmī: uṣūluhu wa-maḥādhīruh
Sayyid al-Ahl, ʻAbd al-ʻAzīz
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1980. 127 ; 20 cm.

al-Taṣawwuf al-Islāmī: madārisuhu wa-naẓarīyātuh
Sharaf, Muḥammad Jalāl Abū al-Futūḥ
Bayrūt, Lubnān. Dār al-ʻUlūm al-ʻArabīyah. 1990. 207 p.

al-Taṣawwuf al-Islāmī: al-ṭarīq wa-al-rijāl
ʻAwn, Fayṣal Budayr
[Cairo]. Maktabat S. Raʼfat. 1983. 365 p.

al-Taṣawwuf al-Islāmī: tārīkhuhu wa-madārisuhu wa-ṭabīʻatuhu wa -athruh
ʻAyyāh, Aḥmad Tawfīq
al-Qāhirah. Maktabat al-Anglū al-Miṣrīyah. [1970]. 335 p.

al-Taṣawwuf al-Islāmī bayna al-aṣālah wa-al-iqtibās fī ʻaṣr al-Nābulusī
ʻAṭā, ʻAbd al-Qādir Aḥmad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Jīl. 1987. 430 p.

al-Taṣawwuf al-Islāmī bayna al-dīn wa-al-falsafah
Hilāl, Ibrāhīm Ibrāhīm
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1975. 8, 302 p.

al-Tasạwwuf al-Islāmī fī al-adab wa-al-akhlāq
Zakī Mubārak
[1954]. 2 v.

al-Taṣawwuf al-Islāmī fī madrasat Baghdād
Sharaf, Muḥammad Jalāl Abū al-Futūḥ
[al-Iskandarīyah]. Dār al-Maṭbūʻāt al-Jāmʻīyah. 1972. 323 p.

al-Taṣawwuf al-Sunnī
Jumaylī, al-Sayyid
al-Qāhirah. Dār al-Muslim. [1984]. 63 p.

al-Taṣawwuf ʻaqīdah wa-sulūk, wa-al-Shaykh al-Imām Aḥmad al-Rifāʻī
Ṣayyād, Saʻīd ʻAbd al-Fattāḥ ; Zaynī, Yaḥyá Muḥammad
[Cairo]. S.ʻA.F. al-Ṣayyād. 1984. 586 p.

al-Taṣawwuf fī al-Islām
Farrūkh, ʻUmar
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kitāb al-ʻArabī. 1981. 227 p.

al-Taṣawwuf fī al-Islām
Laythī, Ḥasan Muḥammad
[al-Qāhirah]. Dār al-Fikr al-Ḥadīth lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr. [1965]. 104 p.

al-Taṣawwuf fī al-Islām wa-ahamm al-iʻtirāḍāt al-wāridah ʻalayh
ʻAbd, ʻAbd al-Laṭīf Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah al-ʻArabīyah. 1986. 414 p.

al-Taṣawwuf fī Miṣr ibbāna al-ʻaṣr al-ʻUthmānī
Ṭawīl, Tawfīq
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 232 p.

al-Taṣawwuf fī turāth Ibn Taymīyah
Saʻd, al-Ṭablāwī Maḥmūd
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 271 p.

al-Taṣawwuf ʻinda al-mustashriqin
Sharabāṣī, Aḥmad
[1961]. 62 p.

al-Taṣawwuf wa-al-ḥayāh al-ʻaṣrīyah
Qaranī, ʻAbd al-Ḥafīẓ Farghalī ʻAlī
[Cairo]. al-Azhar, Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīyah. 1984. 247 p.

al-Taṣawwuf wa-al-ittijāh al-salafī fī al-ʻaṣr al-ḥadīth
Ḥilmī, Muṣṭafá
al-Iskandarīyah. Dār al-Daʻwah. [1983?]. 30, 269 p.

al-Ṭaṣawwuf wa-al-mujtamaʻ: namādhij min al-qarn al-ʻāshir al-Hijrī
Shādhilī, ʻAbd al-Laṭīf
[Casablanca]. Jāmiʻat al-Ḥasan al-Thānī. [1989]. 430 p., [2] folded leaves of plates.

al-Taṣawwuf-- wa-al-mutaṣawwifah fī muwājahat al-Islām
Khaṭīb, ʻAbd al-Karīm
al-Qāhirah. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1980. 303 p.

al-Taṣawwuf wa-Farīd al-Dīn ʻAṭṭār
ʻAzzām, ʻAbd al-Wahhāb
[Cairo]. ʻĪsá al-Bābī al-Ḥalabī. 1945. 129 p.

al-Taṣawwur al-adabī fī kitāb Maʻāhid al-tanṣīṣ ʻalá shawāhid al-Talkhīṣ li-ʻAbd al-Raḥīm al-ʻAbbāsī (-369H)
Abū ʻAlī, Muḥammad Barakāt Ḥamdī
ʻAmmān. Dār al-Fikr. 1984. 112 p.

al-Taṣawwur al-Islāmī lil-kawn wa-al-ḥayāh wa-al-insān
Ḍumayrīyah, ʻUthmān Jumʻah
al-Qāhirah. Dār al-Kalimah al-Ṭayyibah. 1985. 120 p.

al-Taṣawwur al-Islāmī lil-wujūd
Ḥayyārī, Ḥasan
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Bashīr. 1989. 288 p.

al-Taṣawwur al-lughawī ʻinda al-Ismāʻīlīyah: dirāsah fī kitāb "al-Zīnah" li-Abī Ḥātim al-Rāzī (T 322 H)
ʻUshayrī, Muḥammad Riyāḍ
al-Iskandarīyah. Munshaʼat al-Maʻārif. 1985. 342 p.

al-Taṣawwur al-lughawī ʻinda al-uṣūlīyīn
ʻAbd al-Ghaffār, al-Sayyid Aḥmad
Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1981. 177, [3] p.

al-Taṣawwur al-mawḍūʻī li-dirāsat al-iʻlām al-Islāmī
Shinqīṭī, Sayyid Muḥammad Sādātī
al-Riyāḍ. Dār ʻĀlam al-Kutub. 1986. 147 p.

al-Taṣawwur wa-al-taṣdīq bi-akhbār al-Shaykh Sayyidī Muḥammad ibn al-Ṣiddīq
Ghumārī, Aḥmad ibn Muḥammad
[Cairo]. Dār Mirjān lil-Ṭibāʻah. [1980]. 215 p.

al-TasbihĐah al-yawmiyah: wa-Mazamir al-sawai
Matta al-Miskin
al-Qahirah. TutĐlab min Dar Majallat Murqus. 1993. 222 p.

al-Tasbiḥah al-yawmīyah
Mattá al-Miskīn
[1967] 1684. 248 p.

al-Tasbiḥah al-yawmīyah wa-mazāmīr al-sawāʻī
Mattá al-Miskīn
Barīyat Shīhīt. [ ] :Dayr al-Qiddīs Anbā Maqār. 1979. 180 p.

al-Taṣdīr wa-al-tanmiyah al-iqtiṣādīyah
Shaṭā, Alṭāf
1971. 141 p.

Alta seducción
Reina, María Manuela
Madrid. Ediciones A. Machado. 1990. 97 p.

al-Taṣfiyāt al-siyasīyah fī al-ʻālam
Jazāʼirī, Saʻīd
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1993-. v. 1.

al-Tashabbuh al-manhi anhu fi al-fiqh al-Islami
LuwayhĐiq, Jamil ibn HĐabib
Jiddah. Dar al-Andalus al-KhadĐraơ. 1999. 616 p.

al-Tashakkulāt al-īdiyūlūjīyah fī al-Islām: al-ijtiḥādāt wa-al-tārikh
Ḥamīsh, Sālim
al-Rabāṭ. al-Hilāl al-ʻArabīyah lil-Ṭibāʼah wa-al-Nashr. 1988. 240 p.

al-Tasharrud wa-al-ishtibāh: dirāsah fiqhīyah mutaʻammiqah
Jammāl, Muḥammad ʻAlī
[Giza, Egypt. s.n.]. 1989-. v. <1-2 >.

al-Tasharrud wa-al-ishtibāh: dirāsah muqāranah
Jammāl, Muḥammad ʻAlī
[Egypt. s.n.]. 1988. 524 p.

al-Tashāwur al-fannī ḥawla al-taʻarruf ʻalá nashāṭāt taqdīr al-makhzūn al-samakī wa-taqwīmihā fī minṭaqat shamāl ghārb al-Muḥīṭ al-Hindī (al-khiljān wa-al-Baḥr al-Aḥmar): Technical consultation on identification and evaluation of fish stock assessment activities in the North-Western India Ocean (gulfs and Red Sea) : background papers : 5-7 December 1993, Gulf hotel, Bahrain
[S.l.]. FAO. 1993. 1 v. various foliations.

al-Tashawwuf ilá rijāl al-taṣawwuf: wa, Akhbār Abī al-ʻAbbās al-Sabtī
Ibn al-Zayyāt, Yūsuf ibn Yaḥyá ; Tawfīq, Aḥmad
[al-Rabāṭ]. Mamlakah al-Maghribīyah, Jāmiʻat Muḥammad al-Khāmis, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-al-Rabāṭ. 1984. 542 p., [1] folded leaf of plates.

al-Tashawwuf ilā rijāl al-taṣawwuf
Tādilī, Abū Yaʻqūb Yūsuf ibn Yaḥyā
al-Rabāṭ. Maṭbūʻāt Ifrīqīyah al-Shamālīyah al-Fanniyah. 1958. 10, 551 p.

al-Tashayyuʻ: nashʼah-- wa-taṭawwur
Ashkanānī, Ibrāhīm
al-Kuwayt. I. Ashkanānī. 1979. 222 p.

al-Tashayyuʻ bayna Jabal ʻĀmil wa-Īrān
Murūwah, ʻAlī
London. Riyāḍ al-Rayyīs lil-Kutub wa-al-Nashr. 1987. 169 p.

al-Tashayyuʻ bayna mafhūm al-aʼimmah wa-al-mafhūm al-Fārisī
Bindārī, Muḥammad
ʻAmmān. Dār ʻAmmār. 1988. 360 p.

al-Tashayyu fi SĐadah
Mujahid, Abd al-RahĐman ibn Abd Allah
[SĐanaơ?]. al-Afaq lil-TĐibaah wa-al-Nashr. [2007]. 3 v.

al-Tashbih al-mukhtalif inda al-Mutanabbi fi madhĐatihi Badr ibn Ammar wa-munazalatihi al-asad: qiraơah jadidah
Rababiah, HĐasan MuhĐammad
Irbid. al-Markaz al-Qawmi lil-Nashr. 1999. 63 p.

al-Tashbīhāt al-Qurʼānīyah wa-al-bīʼah al-ʻArabīyah
Aṭraqjī, Wājidah Majīd ʻAbd Allāh
al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Funūn. 1978. 300 p.

al-Tashbīh wa-al-tamthīl
Bayyūmī, Yūsuf
[1973]. 90 p.

al-Tashbīh wa-al-tamthīl bayna al-Imām ʻAbd al-Qāhir wa-al-Khaṭīb
Maṭʻanī, ʻAbd al-ʻAẓīm Ibrāhīm
ʻĀbidīn, al-Qāhirah. Yuṭlabu min Maktabat Wahbah. 1987. 95 p.

al-Tashdid wa-al-takhfif fi Qanun al-Uqubat al-MisĐri
Sanhuri, Mabruk
al-Iskandariyah. Muơassasat al-Thaqafah al-Jamiiyah. 1993. 812 p.

al-Tashghil bi-al-qitĐa ghayr al-munazĐzĐam fi Tunis
AmusĐ, Abd al-FattahĐ
[Cairo]. MunazĐzĐamat al-Amal al-Arabiyah, Maktab al-Amal al-Arabi. 1997. 104 p.

al-Taṣḥīḥ wa-al-tanmiyah fī al-buldān al-ʻArabīyah: nadwah mushtarakah taḥta ishrāf Ṣundūq al-Naqd al-ʻArabī wa-Ṣundūq al-Naqd al-Dawlī, Abū Ẓaby 16-18 Shubāṭ (Fabrāyir) 1987
El-Naggar, Saʻid
Abū Ẓaby, al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah. Ṣundūq al-Naqd al-ʻArabī. [1987]. 239 p.

al-Tasʹhīl li-ʻulūm al-tanzīl
Ibn Juzayy, Muḥammad ibn Aḥmad
[Libya]. al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. [198-?]. 817 p.

Altas historie
Nielsen, Jens Petter ; Eikeset, Kjell Roger
[Alta]. Alta kommune. 1990-1998. 4 v.

al-Tashjīr wa-tajmīl al-mudun
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Munaẓẓamat al-Mudun al-ʻArabīyah, al-Maʻhad al-ʻArabī li-Inmāʼ al-Mudun bi-al-taʻāwqun maʻa al-Riʼāsah al-ʻĀmmah li-Riʻāyat al-Shabāb. [198 ]. 338 p.

al-TashkhisĐ al-adabi lil-lughah fi riwayat al-Fariq li-Abd Allah al-Arawi
Dahi, MuhĐammad
al-RabatĐ. Dar al-Aman. 2006. 213 p.

al-TashkhisĐ al-adabi lil-lughah fi riwayat al-Fariq li-Abd Allah al-Urwi
Dahi, MuhĐammad
al-RabatĐ. Dar al-Aman lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 213 p.

al-Tashkhīṣ wa-al-indhār fī al-ṭibb al-Akadī
Badrī, ʻAbd al-Laṭīf
[Baghdad. s.n. 1976]. 160 p., [6] leaves of plates.

al-Tashkīl al-ʻArabī wa-taʼṣīl al-huwīyah: ḥalqah dirāsīyah
Sharaf, Rafīq
al-Shāriqah. Dāʼirat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām. 1993. 160 p.

al-Tashkil al-jamali fi al-shir al-FilastĐini al-muasĐir: naqd
Aff, Abd al-Khaliq MuhĐammad
[West Bank]. al-SultĐah al-WatĐaniyah al-FilastĐiniyah, Wizarat al-Thaqafah. 2000. 320 p.

al-Tashkīl al-lawnī fī al-ṭibāʻah
Faraj Allāh, Idrīs
al-Raml, al-Iskandarīyah. al-Maktab al-Jāmiʻī al-Ḥadīth. [1980?]. 296 p.

al-Tashkīl al-Maghribī bayna al-turāth wa-al-muʻāṣarah
Sallāwī, Muḥammad Adīb
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī. 1983. 303 p.

al-Tashkilan al-iqai wa-al-makani fi al-qasĐidah al-Arabiyah al-hĐadithah
Waơili, Karim
Baghdad. Dar al-Shuơun al-Thaqafiyah al-Ammah. 2006. 91 p.

al-Tashkilat al-idariyah fi janubi Kurdistan: iradat al-milkiyah, marasim al-Jumhuriyah, al-qararat, bayanat, awamir
Ghafur, Abd Allah
Sulaymaniyah. HĐukumat Iqlim Kurdistan, Wizarat al-Thaqafah, al-Mudiriyah al-Ammah lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2005. 115 p.

al-Tashkīlāt al-ijtimāʻīyah wa-al-takwīnāt al-ṭabaqīyah fī al-waṭan al-ʻArabī: dirāsah taḥlīlīyah li-ahamm al-taṭawwurāt wa-al-ittijāhāt khilāla al-fatrah 1945-1985
Abdel Fadil, Mahmoud
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1988. 249 p.

al-Tashkīlāt al-wizārīyah fī ʻahd al-thawrah
Jawādī, Muḥammad Muḥammad
[Cairo]. Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah, Wizārat al-Iʻlām, al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-Istiʻlāmāt. 1986. 165 p.

Altas hojas: [poemas]
Bustamante y Moscoso, Cecilia
Lima. 1956 [i.e. 1961]. 39 p.

al-Tashrīʻ al-ḍarāʼibī al-Miṣrī: ḍarāʼib al-ḥukūmah al-markazīyah al-mubāshirah
Ṣidqī, ʻĀṭif
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1966 [cover 1967]-. v.

al-Tashrīʻ al-ḍarībī al-Yamanī
Sharaf al-Dīn, Aḥmad ʻAbd al-Raḥmān ; ʻUjaylah, ʻĀṣim ; ʻAbd al-Wahhāb, Muḥammad Rifʻat
[S.l.]. A.ʻA. al-R. Sharaf al-Dīn, ʻA.A. ʻUjaylah, M.R. ʻAbd al-Wahhāb. 1987. 288 p.

al-Tashri al-idari wa-al-tasyir al-tarbawi
Mir, Khalid ; Qasimi, Idris
al-Ribat, al-Maghrib. Kh. al-Mir. 1982. 372 p.

al-Tashrīʻ al-Islāmī: maṣādiruhu wa-aṭwāruh
Ismāʼil, Shaʻbān Muḥammad
al-Qāhirah. Maktabat al Nahḍah al-Miṣrīyah. 1985. 400 p.

al-Tashrīʻ al-Islāmī: uṣūluhu wa-maqāṣiduh
Jīdī, ʻUmar ibn ʻAbd al-Karīm
[Morocco]. Manshūrāt ʻUkāẓ. 1987. 291 p.

al-Tashrīʻ al-Islāmī: marāḥil taṭawwurih, wa-naẓarīyātuh al-ʻāmmah
Maḥjūb, Muḥammad ʻAlī
al-Qāhirah. Dār al-Ḥurrīyah. [1984]. 310, [8] p.

al-Tashrīʻ al-Islāmī: manāhijuhu wa-maqāṣiduh
Mudarrisī, Muḥammad Taqī
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Rāʼid al-ʻArabī. 1991-<1993>. v. <1-2 >.

al-Tashrīʻ al-Islāmī fī Madīnat al-Rasūl
Faraj, Maḥfūẓ Ibrāhīm
al-Qāhirah. Dār al-Iʻtiṣām. 1983. 141 p.

al-Tashrīʻ al-Islāmī wa-al-nuẓum al-qānūnīyah al-waḍʻīyah: dirāsah muqāranah
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1978-. v. <1, 3-4 >.

al-Tashrīʻ al-jadīd li-jarāʼim al-mukhaddirāt
Fāliḥī, Bū Shaddādah
al-Madīnah al-Jadīdah [Tunisia]. Dār al-Manshūrāt al-Ḥadīthah. 1993. 185 p.

al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī: dirāsāt fī al-tashrīʻ al-jināʼ al-Islāmī al-muqāran bi-al-qawānīn al-waḍʻīyah
Ḥumayd, ʻAbd Allāh ibn Sālim ; Qaṭṭān, Mannāʻ Khalīl
[S.l.]. ʻA.A. ibn S. al-Ḥumayd. 1980. 152 p.

al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī: muqāranan bi-al-qānūn al-waḍʻī
ʻAwdah, ʻAbd al-Qādir
[Cairo]. Dār al-Turāth. [1985?]. 2 v.

al-Tashrīʻ al-jināʼī al-Islāmī: mawḍūʻāt al-dawrah al-tadrībīyah al-mutawassiṭah al-ūlá
al-Riyāḍ. al-Markaz al-ʻArabī lil-Dirāsāt al-Amnīyah wa-al-Tadrīb bi-al-Riyāḍ. 1986. 79 p.

al-Tashri al-jinaơi al-Sudani: ususuhu wa-mabadiơuhu wa-nazĐariyatuhu al-ammah
Ismail, MuhĐammad al-FatihĐ
[Khartoum?]. M.al-F. Ismail. 2000. 348 p.

al-Tashri al-madrasi li-faidat rijal al-talim al-ibtidai
Tibari, Arslan
al-Dar al-BaydĐa, al-Maghrib. Dar al-Thaqafah. 1982. 258, 141 p.

al-Tashri al-mali al-Islami: tashri tanzĐimi wa-tanfidhi li-ahĐkam al-zakah wa-al-dĐaribah ka-adah li-tahĐqiq al-muwazanah wa-al-mulaơamah al-ijtimaiyah
Awdah, Khalid Abd al-Qadir
al-Qahirah. al-Maktab al-MisĐri al-HĐadith. [2005]. 704 p.

al-Tashrīʻ al-mālī fī al-baladīyāt: dirāsāt naẓarīyah wa-ʻamalīyah fī al-ʻuqūd al-idārīyah wa-ma ilayhā min aḥkām al-muwāzanah wa-al-nafaqat al-ʻāmmah fī al-fiqh wa-al-ijtihād wa-al-namādhij
Ḥāyik, Imīl
Bayrūt. I. al-Ḥāyik. 1985. 403 p.

al-Tashrīʻ al-taʻāwunī al-zirāʻī
Murād, Muḥammad Ḥilmī
al-Qāhirah . Muʼassasat Dār al-Taʻāwun lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr. 160 p.

al-Tashri al-taawuni fi MisĐr: al-waqi-- wa-afaq al-mustaqbal : buhĐuth wa-munaqashat al-nadwah, 5-6 Uktubir 2001
NasĐif, Iryan
al-Manyal, al-Qahirah. Markaz al-BuhĐuth al-Arabiyah lil-Dirasat al-Arabiyah wa-al-Ifriqiyah wa-al-Tawthiq. [2002]. 155 p.

al-Tashri al-ta-taawuni al-Arabi
Khafaji, Shams al-D♯łn
[Cairo]. Maktabat al-Shabab. 1987. 144 p.

al-Tashriat al-Arabiyah li-ida al-musĐannafat
Tumi, Imad al-Din Yusuf Imam HĐasan
al-Qahirah. I.al-D.Y.I.HĐ. al-Tumi. 2000. 340 p.

al-Tashriat al-dĐaribiyah fi al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, 1991-2005
SĐanaơ. Majallat al-Way al-DĐaribi. 2005. 466 p.

al-Tashrīʻāt al-ḍarībīyah fī al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah
Sulṭān, Muḥammad ; ʻAbd al-Khāliq, Aḥmad Saʻīd
al-Qāhirah. Maktabat al-Jāmiʻāt. 1969. 224 p.

al-Tashrīʻāt al-ijtimāʻīyah al-ʻummālīyah al-usarīyah
Shafīq, Muḥammad
Iskandarīyah. al-Maktab al-Jāmiʻī al-Ḥadīth. 1986. 255 p.

al-Tashriat al-ijtimaiyah fi al-Imarat: buhĐuth al-muơtamar alladhi nazĐzĐamat£hu Jamiyat al-Ijtimaiyin fi 25-26 Mars 1997
Umar, Tharwat Abd al-HĐamid
al-Shariqah. Jamiyat al-Ijtimaiyin. 1998. 398 p.

al-Tashrīʻāt al-iqtiṣādīyah: al-tashrīʻāt al-naqdīyah wa-al-maṣrifīyah, al-aswāq al-mālīyah, tashrīʻāt al-istithmār, al-ṣarf al-ajnabī, al-tijārah al-dawlīyah, muʼassas[ā]t al-tamwīl al-dawlīyah wa-al-ʻArabīyah
ʻAbd al-Mawlá, al-Sayyid
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. [1992]. 436 p.

al-Tashrīʻāt al-iqtiṣādīyah al-Khalījīyah
al-Dammām, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Ittiḥād al-Ghuraf al-ʻArabīyah al-Khalījīyah, al-Amānah al-ʻĀmmah. 1986-. v. <1-2 >.

al-Tashriat al-jadidah fi hĐiyazat al-aradĐi al-ziraiyah
[al-Qahirah. Wizarat al-IsĐlahĐ al-Zirai wa-IsĐlahĐ al-AradĐi, Idarat al-Alaqat al-Ammah. 1963.]. 29 p.

al-Tashrīʻāt al-jadīdah fī ḥiyāzat al-arāḍī al-zirāʻīyah
[al-Qāhirah. Wizārat al-Iṣlāḥ al-Zirāʻī wa-Iṣlāḥ al-Arāḍī, Idārat al-ʻAlāqāt al-ʻĀmmah. 1963.]. 29 p.

al-Tashriat al-Jadidah li-tanzĐim al-idarah al-mahĐalliyah: al-baladiyah, al-wilayah
[Algiers]. al-Jumhuriyah al-Jazaơiriyah al-DimuqratĐiyah al-Shabiyah, al-Amanah al-Ammah lil-HĐukumah. 1990. 85, 77 p.

al-Tashrīʻāt al-jināi̓̄yah al-khāṣṣah: dirāsah li-ahamm hādhihi al-tashrīʻāt muʻallaqan ʻalayhā bi-taʻlīmāt al-Niyābah al-ʻĀmmah wa-ārāʼ al-fiqh wa-aḥkām al-naqḍ
Ṭayyib, Aḥmad ʻAbd al-Ẓāhir
[Cairo]. Tawzīʻ al-Maktabah al-Qānūnīyah. 1986. 2 v.

al-Tashrīʻāt al-jumrukīyah: Qānūn al-Jamārik, raqm 9 tārīkh 16/7/1975, al-muʻaddal bi-al-marsūm al-tashrīʻī, raqm 5 tārīkh 14/2/1983, wa-anẓimat al-manāṭiq al-ḥurrah
Ṭuʻmah, Shafīq ; Istānbūlī, Adīb
[Damascus. al-Fikr al-Qaḍāʼī]. 1983-. v. <1 >.

al-Tashrīʻāt al-jumrukīyah wa-al-iqtiṣādīyah wa-al-nuṣūs al-mukammilah la-hā
Nubuwānī, Fāḍil
[Syria. s.n.]. 1983. 344 p.

al-Tashrīʻāt al-jumrukīyah wa-qānūn al-tahrīb maʻa al-aḥkām al-qaḍāʼīyah al-ṣādirah ʻan Maḥkamat al-Naqḍ al-Sūrīyah
Ṭuʻmah, Shafīq
[Damascus]. Tuṭlabu min G.A. Istānbūlī. 1981. 795 p.

al-Tashriat al-jumrukiyah wa-qanun al-tahrib wa-qanun al-uqubat al-iqtisĐadiyah maa al-ahĐkam al-qadĐaơiyah al-sĐadirah an MahĐkamat al-NaqdĐ al-Suriyah: [muaddalan hĐatta am 1995]
TĐumah, Shafiq
Dimashq. al-Maktabah al-Qanuniyah. [1998?]. 734 p.

al-Tashriat al-khasĐsĐah bi-al-mahĐakim al-shariyah
ZĐahir, Ratib Ata Allah
[Amman. s.n.]. 1999. 285 p.

al-Tashriat al-maliyah wa-al-masĐrifiyah fi al-Urdun: sharhĐ min manzĐur mali lil-qawanin al-taliyah, Qanun al-Bank al-Markazi
TĐarrad, Ismail Ibrahim
Amman. Dar Waơil. 1999/2000 [i.e. 1999]. 267 p.

al-Tashrīʻāt al-mutaʻalliqah bi-al-taʻlīm bi-Jumhūrīyat al-Sūdān al-Dīmuqrāṭīyah
Mālik, Muḥammad al-Ḥasan Aḥmad al-Ḥasan
[Khartoum]. Wizārat al-Tarbiyah wa-al-Tawjīh, al-Idārah al-ʻĀmmah lil-Takhṭīṭ wa-al-Istirātījīyah, Markaz al-Tawthīq al-Tarbawī. [1980]. 207 p.

al-Tashriat al-mutaalliqah bi-al-tijarah al-barriyah fi al-duwal al-Arabiyah
Yamulki, Akram
al-RabatĐ. Jamiat al-Duwal al-Arabiyah, Majlis Wuzaraơ al-Adl al-Arab, al-Markaz al-Arabi lil-BuhĐuth al-Qanuniyah wa-al-QadĐaơiyah. 1988. 107 p.

al-Tashrīʻāt al-naf̣tīyah al-Lībīyah: mulḥaq thānin li-muʼallaf ḥawla al-Awjuh al-qānūnīyah wa-al-mālīyah lil-ʻalāqāt al-nafṭīyah al-Lībīyah
Sulaymān, ʻAbd al-Rāziq al-Murtaḍá ; Sulaymān, ʻAbd al-Rāziq al-Murtaḍá
Tarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-ʻĀmmah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān. 1982. 503 p.

al-Tashrīʻāt al-nafṭīyah al-Lībīyah. Tashrīʻāt raʼīsīyah: mulḥaq li-muʼallaf ḥawla al-Awjuh al-qānūnīyah wa-al-mālīyah lil-ʻalāqāt al-nafṭīyah al-Lībīyah
Sulaymān, ʻAbd al-Rāziq al-Murtaḍá
[Tripoli], al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-Shaʻbīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān wa-al-Maṭābiʻ. 1981. 287 p.

al-Tashriat al-sĐadirah khilala al-sittah shuhur al-ula li-ahd al-tahĐrir: 23 Yuliyah sanat 1952-23 Yanayir sanat 1953
al-Qahirah. al-MatĐbaah al-Amiriyah. 1953. 34, 876 p.

al-Tashriat al-sĐihĐhĐiyah wa-al-ilajiyah: wa-ilaj al-amilin wa-al-muwatĐinin bi-al-kharij
Ali, HĐamid MuhĐammad ; Zaghlul, Tharwat Sad
al-Qahirah. al-Hayah al-Ammah li-Shuun al-MatĐabi al-Amiriyah. 1984. 7, 159 p.

al-Tashrīʻāt al-ṣiḥḥīyah wa-al-ʻilājīyah: wa-ʻilāj al-ʻāmilīn wa-al-muwāṭinīn bi-al-khārij
ʻAlī, Ḥāmid Muḥammad ; Zaghlūl, Tharwat Saʻd
al-Qāhirah. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1984. 7, 159 p.

al-Tashriat al-siyahĐiyah
ZĐahir, Naim Ibrahim
Amman. al-Yazuri. 2001. 218 p.

al-Tashrīʻāt al-siyāḥīyah fī Lubnān
[Beirut]. al-Wizārah. [1969?]. 165 p.

al-Tashrīʻāt al-ṣuḥufīyah wa-jarāʼim al-nashr
Jabr, Wajīh Tawfīq
[Damascus]. Jāmiʻat Dimashq, Mudīrīyat al-Kutub al-Jāmiʻīyah. 1985-1986 [i.e. 1986]. 157 p.

al-Tashrīʻāt al-taʻāwunīyah
Khafājī, Shams al-Dīn
[Cairo]. Maktabat al-Shabāb. 1984. 411 p.

al-Tashriat al-taawuniyah al-iskaniyah
Khafaji, Shams al-Din
al-Munirah [Cairo]. Maktabat al-Shabab. 1983. 302 p.

al-Tashriat al-tamwiniyah: nusĐusĐ muaddallah, sharhĐ lil-tashriat, ahĐkam al-qadĐa, al-quyud wa-al-awsĐaf al-qanuniyah li-jaraim al-tamwin (maa ahĐdath ahĐkam al-naqdĐ)
TĐulbah, Anwar
Iskandariyah. Dar al-MatĐbuat al-Jamiiyah. 1984. 643 p.

al-Tashriat al-ummaliyah: bi-al-mudhakkirat al-idĐahĐiyah wa-al-qararat al-wizariyah
[al-Qahirah?]. Dar al-Fikr al-HĐadith lil-TĐab wa-al-Nashr. 1965. 184 p.

al-Tashrīʻāt al-Urdunīyah wa-al-ʻArabīyah al-mutaʻalliqah bi-ḥuqūq al-marʼah: ruʼyah sharʻīyah qānūnīyah : al-Muʼtamar al-ʻImī al-Thālith li-Kullīyat al-Sharīʻah wa-al-Qānūn, Jāmiʻat Irbid al-Ahlīyah : 30-31 Tammūz 2003 M
[Irbid]. Kullīyat al-Sharīʻah wa-al-Qānūn, Jāmiʻat Irbid al-Ahlīyah. [2004?]. 1 v. (various pagings).

al-Tashriat al-ziraiyah
Abu Awf, Sad
[al-Qahirah?]. Muassasat Dar al-Taawun lil-TĐab wa-al-Nashr. 1973. 120 p.

al-Tashriat al-ziraiyah
MuhĐammad, MuhĐammad Ali
[al-Qahirah]. Muraqabah al-TahĐrir wa-al-Nashr wa-al-Maktabat. [1967]. 94 p.

al-Tashriat al-ziraiyah wa-al-tharwah al-hĐayawaniyah
[Sanaa]. al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, Wizarat al-Shuơun al-Qanuniyah. 2005. 140 p.

al-Tashrīʻāt fī idārat al-awqāf
Muḥammad, ʻAbd al-Razzāq Hūbī
[Baghdad]. Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Dīnīyah fī al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah. 1989. 259 p.

al-Tashri bayna al-fikrayn al-Islami wa-al-dusturi
Dardiri, Hani AhĐmad
[al-Qahirah]. al-Hayah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 1976. 139 p.

al-Tashrīḥ al-waẓīfī lil-nafs
ʻUkāshah, Aḥmad
1972. 12, 356 p.

al-Tashrīʻ wa-al-fiqh fī al-Islām tārīkhan wa-manhajan
Qaṭṭān, Mannāʻ Khalīl
al-Qāhirah. Maktabat Wahbah. 1976. 284 p.