al-Takwin al-umri li-sukkan duwal Majlis al-Taawun li-Duwal al-Khalij al-Arabiyah
Atiyah, Asaad Mohammed
Makkah. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Talim al-Ali, Jamiat Umm al-Qura, Mahad al-BuhĐuth al-Ilmiyah wa-IhĐyaơ al-Turath al-Islami, Markaz BuhĐuth al-Ulum al-Ijtimaiyah. 1998. 94 p.

al-Takwīn wa-al-tajallī
Ḥaydar, Aḥmad Muḥammad
Ṭarābulus, Lubnān. Dār al-Shamāl lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1987. 214 p.

al-Takyif al-fiqhi lil-sahm fi al-sharikat al-musahimah wa-atharuh
YahĐya, Fahd ibn Abd al-RahĐman
al-RiyadĐ. Dar Kunuz Ishbiliya lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2007. 60 p.

al-Takyif al-fiqhi wa-al-qanuni li-uqud ijarat al-aradĐi al-hĐukumiyah: dirasah tatĐbiqiyah ala al-tashri al-Sudani
Munzal, MahĐmud HĐammudah SĐalihĐ
[Khartoum?. s.n.]. 2007. 312 p.

al-Takyif al-qanuni li-aqd al-ijar al-tamwili: dirasah muqaranah
KhasĐawinah, Alaơ al-Din Abd Allah Fawwaz
Amman. al-Dar al-Ilmiyah al-Dawliyah lil-Nashr wa-al-Tawzi wa-Dar al-Thaqafah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2002. 224 p.

al-Takyif al-qanuni lil-masirah al-khadĐraơ
Bin al-Qaơid, Mubarak al-Said
al-RabatĐ. Sharikat Babil lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2000. 162 p.

al-Takyif fi al-mawadd al-jinaơiyah: dirasah muqaranah
Qabalawi, MahĐmud Abd Rabbih MuhĐammad
al-AzaritĐah, al-Iskandariayah. Dar al-Fikr al-Jamii. 2003. 866 p.

al-Ṭalʻ
Mūsawī, Sājidah Ḥumayd
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1986. 127 p.

al-Ṭalabah al-mawhūbūn fī al-taʻlīm al-ʻāmm bi-duwal al-Khalīj al-ʻArabī: asālīb iktishāfihim wa-subul riʻāyatihim : dirāsh
Shakhṣ, ʻAbd al-ʻAzīz al-Sayyid
al-Riyāḍ. al-Maktab. 1990. 269 p.

al-Ṭalabah fī al-ḥarakah al-Shuyuʻīyah al-Miṣrīyah ḥattá ʻām 1965: waqāʼiʻ warshat al-ʻamal allatī ʻuqidat 15-16/10/1998
Ḥamzah, Khālid ; Labīb, Fakhrī
[Cairo]. Markaz al-Buḥūth al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt al-ʻArabīyah wa-al-Afrīqīyah wa-al-Tawthīq. 2003. 92 p.

Általában hallgatunk
Rákosy, Gergely
Budapest. Magvető Könyvkiadó. c1973. 575 p.

al-Ṭalabāt al-mustaʻjalah fī qaḍāʼ Majlis al-Dawlah
Jābir, Ḥusayn ʻAbd al-Salām
[Cairo. s.n.]. 1989. 314 p.

Altalaj eredetű épületkárok
Rétháti, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 251 p.

Általános államtan
Jellinek, Georg ; Szilágyi, Péter
Budapest. [Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar]. 1994. 125, [1] p.

Altalanos bekerevizio vagy a trianoni szerzodes ku˜lo˜n revizioja?
Kertesz, Stephen Denis
Budapest. Attila-nyomda. 1933. 16 p.

Általános belgyógyászat; nephrologia, allergologia, toxicologia, néhány fertőzőbetegség magyar bibliográfiája, 1945-1960
Katona, András
Budapest. Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ. 1966. 243 p.

Általános elektrotechnika
Kovács, Károly Pál
Budapest. Terra. 1958. 236 p.

Általános és magyar jelentéstan
Károly, Sándor
Budapest. Akadémiai Kiado. 1970. 414 p.

Általános és szakmai képzés a szakközépiskolában
Vendégh, Sándor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1967. 94 p.

Általános és szervetlen kémia
Lengyel, Béla ; Proszt, János ; Szarvas, Pál
Budapest. Tankönyvkiadó. 1967. 984 p.

Általános etika
Heller, Agnes
[Budapest]. Cserépfalvi. c1994. 244 p.

Általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek alakuló kongresszusa: 1990 április 20-21
Herlicska, István
[Budapest]. Áfeosz. [1990]. 115 p.

Általános forgalmi adó: (fogyasztási adó és fogyasztói árkiergészítés)
Lázár, Erzsébet ; Sövény, Gézáné
Budapest. Verzál Könyvek. 1995. 267 p.

Általános forgalmi adó besorolási jegyzék
Pénzely, Márta
Budapest. Statisztikai Kiadó Vállalat. 1988. 62 p.

Általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, vállalkozói adó
Deli, Lajos ; Elmont, Gizella ; Vámosi-Nagy, Szabolcs
[Budapest]. Fővárosi Építőipari Üzemgazdasági és Ügyviteltechnikai Iroda Ár- és Információs Főosztály. [1988]. 110 p.

Általános gazdasági földrajz: [egyetemi tankönyv]
Bernát, Tivadar
Budapest. Tankönyvkiadó. 1978. 362 p.

Általános geodézia
Rédey, István
Budapest. Terra. 1961. 216 p.

Általános iskolások: család-esettanulmányok
Balogh, Katalin ; Csongor, Anna
Budapest. Oktatáskutató Intézet. 1989. 162 p.

Általános lélektan
Völgyesy, Pál
Gödöllő. GATE Tanárképző Intézete. 1982. 171 p.

Altalanos meteorologia
Tar, Karoly
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiado. 2006. 141 p.

Általános metodika az angol, francia, német, olasz, spanyol nyelv iskolai tanításához
Banó, István ; Szoboszlay, Miklós
Budapest. Tankönyvkiadó. 1972. 351 p.

Általános mezőgazdasági összeírás, 1972
[Budapest]. Központi Statisztikai Hivatal. [1972-1974]. 14 v.

Általános műszaki ismeretek
Poós, László
Budapest. Szabványkiadó. 1978-. v.

Általános művek, filozófia, pszichológia, vallás, 1945-1978
Vajda, Kornél ; Bereczky, László
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. 1981. 88 p.

Altalanos nyelveszet: a nyelv belso strukturaja es a nyelveszeti kutatas modszerei
Serebrennikov, Boris Aleksandrovich ; Balazs, Janos
Budapest. Akademiai Kiado. 1986. 499 p.

Általános pedagógiai útmutató: az általános iskolai nevelés és oktatás tervének bevezetéséhez
Ballér, Endre ; Zrinszky, László
Budapest. OPI. 1977. 75 p.

Általános pedagógiai útmutató a gimnáziumi nevelés és oktatás tervének bevezetéséhz
Bakonyi, Pál
Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. 1978. 110 p.

Általános pedagógiai útmutató a szakmunkásképző iskolai nevelés és oktatás tervének bevezetéséhez
Kurucz, Istvánné ; Zrinszky, László
Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. 1977. 56 p.

Altalanos pszichologia
Csepe, Valeria ; Gyori, Miklos ; Rago, Anett
Budapest. Osiris. 2007-. v. <1>.

Általános történelmi fogalomgyűjtemény
Markó, László
Budapest. Novotrade. 1990. 176 p.

al-Ṭalāq: abghaḍ al-ḥalāl ilá Allāh
Baḥr al-ʻUlūm, ʻIzz al-Dīn ʻAlī
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Zahrāʼ. 1989. 303 p.

al-Talāq: sharīʻah muhkamah, lā ahwāʼ mutaḥakkimah
Ghāzī, Muḥammad Jamīl Aḥmad
al-Zaytūn. [al-Sūq al-Dāʼim lil-Kitāb al-Islāmī], 1986. [Cairo]. 152 p. ; 17 cm.

al-Ṭalāq
Kaḥḥālah, ʻUmar Riḍā
[Beirut]. Muʼassasat al-Risālah. 1977. 206 p.

al-Ṭalāq fī al-Islām
Ali, Muhammad ; Yakan, Zuhdī
Ṣaydā. al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. [1967]. 155 p.

al-Ṭalāq fī al-Islām: muḥaddad wa-muqayyad : fī sabīl ḥall Islāmī ḥāsim li-mushkilat al-ṭalāq
ʻAwn, Kamāl Aḥmad
al-Qāhirah. Dār al-Shaʻb. 1990. 112 p.

al-Ṭalāq fī al-Islām wa-ḥuqūq al-insān
ʻAbd Allāh, al-Sayyid ʻAbd al-Ḥakīm al-Sayyid
[Cairo. s.n.]. 1984. 131 p.

al-Talaqqi wa-al-ibda: qiraơat fi al-naqd al-Arabi al-qadim
Darabseh, Mahmoud
Irbid. Muơassasat HĐamadah lil-Dirasat al-Jamiiyah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 2003. 160 p.

al-Talaqqi wa-siyaqat al-thaqafiyah: bahĐth fi taơwil al-zĐahirah al-adabiyah
Ibrahim, Abd Allah
Bayrut. Dar al-Kitab al-Jadid al-MuttahĐidah. 2000. 191 p.

al-Ṭalāq wa-ḥuqūq al-awlād wa-al-aqārib: dirāsah muqāranah bayna al-madhāhib fī al-fiqh al-Islāmī
Shāfiʻī, Aḥmad Maḥmūd
Bayrūt. al-Dār al-Jāmiʻīyah. 1986. 203 p.

al-TalasĐsĐusĐ
Ibrahim, SĐun Allah
MisĐr al-Jadidah, al-Qahirah. Dar al-Mustaqbal al-Arabi. 2007. 303 p.

al-Talāt waraqāt: kābūs masraḥī
Duwayrī, Raʼfat
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1987. 127 p.

al-Talawwuth al-fikrī
Tall, Ḥasan
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Liwāʼ. [1985]. 354 p.

al-Talawwuth al-naftĐi fi al-biơah al-bahĐriyah bi-Dawlat al-Kuwayt
Ali, Lulwah NasĐir ; MusĐtĐafa, Abd al-Munim MusĐtĐafa ; HĐasan, RidĐa HĐasan
al-Kuwayt. Markaz al-BuhĐuth wa-al-Dirasat al-Kuwaytiyah. 2001. 150 p.

al-Talawwuth fī al-rīf al-Miṣrī: al-dāʼ wa-al-dawāʼ
Shabāyik, Muḥammad Imām
Imbābah, Gīzah. Maktabat wa-Maṭbaʻat al-Ghad. 2003. 79 p.

Altalena
Gir, Paolo
[Lugano]. Cenobio. 1973. 53 p.

al-Ṭalīʻah fī maʻrakat al-dīmuqrāṭīyah
Munayyis, Sāmī Aḥmad
[Kuwait]. Tawzīʻ Sharikat Kāẓimah. 1984. 202 p.

al-Ṭāliʻ al-saʻīd al-jāmiʻ asmāʼ nujabāʼ al-Ṣaʻīd
al-Udfuwī, Jaʻfar ibn Thaʻlab ; Ḥasan, Saʻd Muḥammad
[al-Qāhirah]. al-Dār al-Miṣrīyah lil-taʼlīf wa-al-tarjamah. 1966. 22, 806 p.

al-Taơlif al-mawsui wa-al-fiqh al-muqaran fi Uman: buhĐuth Nadwat TatĐawwur al-Ulum al-Fiqhiyah fi Uman khilala al-Qarn al-Khamis al-Hijri, al-Taơlif al-Mawsui wa-al-Fiqh al-Muqaran : aqamat£ha Wizarat al-Awqaf wa-al-Shuơun al-Diniyah bi-MasqatĐ, 25-27 MuhĐarram 1426, 6-8 Mars 2005
Baju, MusĐtĐafa ibn SĐalihĐ
[Muscat]. SaltĐanat Uman, Wizarat al-Awqaf wa-al-Shuơun al-Diniyah. 2006. 345 p.

al-Taʼlīf bayna mukhtalaf al-ḥadīth
Khalīfah, Muḥammad Rashād
al-Qāhirah. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1984. 348 p.

al-Taơlif bayna mukhtalaf al-hĐadith
Khalifa, Rashad
al-Qahirah. al-Hayơah al-Ammah li-Shuơun al-MatĐabi al-Amiriyah. 1984. 348 p.

al-Taʼlīf fī khalq al-insān min khilāl maʻājim al-maʻānī: dirāsah tārīkhīyah, mawḍūdʻīyah, lughawīyah
Saṭil, Wajīhah
Ḥalabūnī, Dimashq. Dār al-Ḥikmah. [1976]. 14, 430 p.

al-Taʼlīf wa-nahḍatuhu bi-al-Maghrib fī al-qarn al-ʻishrīn: min 1900 ilá 1972
Jarārī, ʻAbd Allāh
al-Rabāṭ. Maktabat al-Maʻārif. 1985. 2 v. in 1 (456 p.).

al-Taʻlīl bi-al-maṣlaḥah ʻinda al-uṣūlīyīn
Lakhmī, Ramaḍān ʻAbd al-Wadūd ʻAbd al-Tawwāb Mabrūk Muḥammad
[Cairo]. R.ʻA.W.ʻA.T.M.M. al-Lakhmī. 1987. 368 p.

al-Talil bi-al-shabah wa-atharuhu fi al-qiyas inda al-usĐuliyin
HĐasan, Mayyadah MuhĐammad
al-RiyadĐ. Maktabat al-Rushd. 2001. 446 p.

al-Taʻlīm
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Markaz al-ʻĀlamī li-Dirāsāt wa-Abḥāth al-Kitāb al-Akhḍar. 1984. 156 p.

al-Taʻlīm ʻabra al-qamar al-ṣināʻī al-ʻArabī: dalīl iʻdād al-barāmij, al-awlawīyāt wa-al-maʻāyīr
Al-Jabir, Zeki M
Tūnis. al-Munaẓẓamah al-ʻArabiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Idārat al-Iʻlām. 1985. 109 p.

al-Talim al-ahli lil-banin bi-Jiddah: dirasah tarikhiyah wasĐfiyah, 1323 H-1410 H
Shafi, HĐatim ibn AhĐmad ibn Salim
Makkah. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Talim al-Ali, Jamiat Umm al-Qura, Mahad al-BuhĐuth al-Ilmiyah. 1422 [2001 or 2002]. 599 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī bi-al-Sūdān: maqālāt mutafarriqah
Mubārak, Khālid
Bayrūt. Dār al-Biḥār. 1985. 178 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī fī al-arāḍī al-muḥtallah
Zarw, Ṣalāḥ
al-Khalīl [Jerusalem]. Markaz Abḥāth Rābiṭat al-Jāmiʻyīn. [1989]. 189 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī fī al-arāḍī al-muḥtallah ilá ayna??: dirāsah ṣāḍirah ʻan Ḥarakat al-Shabībah al-Ṭullābīyah "fī al-arāḍī al-muḥtallah"
[ ]. Manshūrāt al-Shabībah. [198 ]. 80 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī fī al-Ḍiffah al-Gharbīyah wa-Qiṭāʻ Ghazzah: taṭawwuruhu wa-ususuh
ʻAwaḍ, Munīr Aḥmad
[Nābulus]. Jāmiʻat al-Najāḥ, Markaz al-Dirāsāt al-Rīfīyah. [1983?]. 2, 30 p.

al-Talim al-ali fi al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah bayna al-muơassasah al-hĐukumiyah wa-al-qitĐa al-khasĐsĐ: ruơyah mustaqbaliyah
Shahin, Abd al-RahĐim Abd al-LatĐif
[Ayn, United Arab Emirates]. Jamiat al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah, Lajnat al-Tarib wa-al-Taơlif wa-al-Tarjamah wa-al-Nashr. 1997. 197 p.

al-Talim al-ali fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah bayna al-tĐumuhĐ wa-al-injaz
KhudĐayr, KhudĐayr ibn Saud
al-RiyadĐ. Maktabat al-Ubaykan. 1999. 406 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī fī al-Urdun: bayna al-masʼūlīyah al-ḥukūmīyah wa-al-qiṭāʻ al-khāṣṣ
Badr, Mājid
Beirut. Markaz al-Dirāsāt wa-al-Abḥāth ʻan al-Sharq al-Awsaṭ al-Muʻāṣir. 1994. 143, 20 p.

al-Talim al-ali fi al-Urdun bayna al-waqi wa-al-tĐumuhĐ: buhĐuth al-muơtamar alladhi nazĐzĐamat£hu Jamiat al-Zarqaơ al-Ahliyah, 12-14 SĐafar 1421 H/16-18 Ayyar 2000 M
Tall, Shadiyah AhĐmad
[Amman]. al-Jamiah. 2000. 723 p.

al-Talim al-ali fi al-watĐan al-Arabi: al-tĐariq ila al-mustaqbal
Madkur, Ali AhĐmad
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Dar al-Fikr al-Arabi. 2000. 248 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī fī al-waṭan al-ʻArabī
Qāsim, Ṣubḥī
ʻAmmān. Muntadá al-Fikr al-ʻArabī. 1990. 222 p.

al-Talim al-Ali fi dawlat al-Kuwayt: al-waqi wa-al-tumuhĐat
HĐassawi, Waơil MuhĐammad
[Kuwait. s.n. 199-]. [7], 282 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī fī Filasṭīn al-Muḥtallah: falsafatuhu wa-ahdāfuhu wa-rūḥuh : waqāʼiʻ nadwat ʻAmmān, 6 wa-7 Nīsān 1985
[Amman]. al-Munaẓẓamah bi-al-taʻāwun maʻa Dār al-Jalīl. [1985]. 186 p.

al-Talim al-ali fi Libiya: dirasah muqaranah
Fanish, AhĐmad
TĐarabulus, al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al- Shabiyah al-Ishtirakiyah al-UzĐma. al-Hayơah al-Qawmiyah lil-BahĐth al-Ilmi. 1998. 455 p.

al-Talim al-ali wa-al-bahĐth al-ilmi fi mujtama al-marifah: waqaơi al-Muơtamar al-Tasi lil-Wuzaraơ al-Masơulin an al-Talim al-Ali wa-al-BahĐth al-Ilmi fi al-WatĐan al-Arabi : Dimashq 15-18 Kanun al-Awwal, Disimbir 2003
Tunis. al-MunazĐzĐamah al-Arabiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqafah wa-al-Ulum, Idarat al-Tarbiyah. 2006. 648 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī wa-al-tanmiyah fī al-Waṭan al-ʻArabī: al-Muʼtamar al-Awwal lil Wuzarāʼ al-Masʼūlīn Jazāʼir, Māy/Māyū 1981
Tunīs. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Idārat al-Tarbiyah. 1983. 239 p.

al-Taʻlīm al-ʻālī wa-masʼūlīyātuhu fī tanmiyat Duwal al-Khalīj al-ʻArabī: dirāsah taḥlīlīyah tarbawīyah li-aʻmāl al-Nadwah al-Fikrīyah al-Ūlá li-Ruʼasāʼ wa-Mudīrī al-Jāmiʻāt al-Khalījīyah : al-Baḥrayn, 9-12 Rabīʻ al-Awwal 1402 H/4-7 Yanāyir 1982 M
Mursī, Muḥammad ʻAbd al-ʻAlīm
al-Riyāḍ. Maktab al-Tarbiyah al-ʻArabī li-Duwal al-Khalīj. 1985. 233 p.

al-Talim al-amm fi al-Jumhuriyah al-Yamaniyah: al-waqi-- wa-afaq al-tatĐwir : dirasah tahĐliliyah-naqdiyah
Muqbil, Said Abduh AhĐmad
SĐanaơ. Muơassasat al-Afif al-Thaqafah. 2006. 219 p.

al-Talim al-amm fi al-Singhal fi dĐawơ al-badil al-jamahiri
Kibaghi, MuhĐammad
[Tripoli?], al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al-Shabiyah al-Ishtirakiyah al-UzĐma. Akadimiyat al-Fikr al-Jamahiri. 2006. 349 p.

al-Talim al-amm fi al-Sinighal fi dĐawơ al-badil al-jamahiri
Kibaghi, MuhĐammad
al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al-Shabiyah al-Ishtirakiyah al-UzĐma. Akadimiyat al-Fikr al-Jamahiri. 2006. 349 p.

al-Taʻlīm al-ʻāmm fī duwal Majlis al-Taʻāwun al-Khalījī: dirāsah muqāranah
Muṭawwaʻ, Ḥusayn Muḥammad Jumʻah ; Ibrāhīm, ʻAbd al-Raḥmān Ḥasan ; Aḥmad, ʻAbd al-Raḥmān Aḥmad
al-Kuwayt. Dhāt al-Salāsil. 1990. 1006 p.

al-Taʻlīm al-ʻArabī fī Isrāʼīl: qaḍāyā wa-maṭālib : aʻmāl Muʼtamar al-Taʻlīm al-ʻArabī al-Thānī, Shafā ʻAmr, 23/5/1984
al-Nāṣirah. Dār al-Nahḍah lil-Nashr. 1984. 98 p.

al-Taʻlīm al-asāsī: dirāsah taḥlīlīyah li-ārāʼ wa-ittijāhāt al-mudarrisīn wa-al-mudarrisāt
Diyāb, Ismāʻīl Muḥammad
[Cairo]. Maktabat al-Anjilū al-Miṣrīyah. 1983. 211 p.

al-Taʻlīm al-asāsī bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq
Ḥassān, Ḥasan Muḥammad
al-ʻAzīzīyah, Makkah. Maktabat al-Ṭālib al-Jāmiʻī. 1986. 246 p.

al-Talim al-asasi fi al-watĐan al-Arabi: Afaq jadidah
Ballah, Fiktur ; MisĐri, Mundhir WasĐif
Amman. Muơassasat Abd al-HĐamid Shuman. 2002. 335 p.

al-Taʻlīm al-asāsī fī iṭār al-tanmiyah al-shāmilah fī al-bilād al-ʻArabīyah
Yūsuf, Yūsuf Khalīl
[Cairo]. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Idārat al-Tarbiyah. [1980]. 96 p.

al-Taʻlīm al-ʻaṣrī wa-niẓām al-tawjīh al-madrasī fī Tūnis: dirāsah tārīkhīyah muʼassasīyah ijtimāʻīyah
Bin Sālim, Bulqāsim
Tūnis. al-Jamiʻah al-Tūnisīyah, Markaz al-Dirāsāt wa-al-Abḥāth al-Iqtiṣādīyah wa-al-Ijtimāʻīyah. 1988. 475 p.

al-Taʻlīm al-dhātī wa-taṭbīqātuhu al-tarbawīyah
Jāmiʻ, Ḥasan Ḥusaynī
al-Kuwayt. Muʼassasat al-Kuwayt lil-Taqaddum al-ʻIlmī, Idārat al-Taʼlīf wa-al-Tarjamah. 1986. 361 p.

al-Talim al-fani wa-tahĐaddiyat al-qarn al-hĐadi wa-al-ishrun
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. 2000. 255 p.

al-Taʻlīm al-fannī: tārīkhuh, tashrīʻātuh, iṣlāḥātuh, mustaqbaluh : dirāsah wathāʼiqīyah li-tārīkh al-taʻlīm al-fannī mundhu bidāyat al-qarn al-tāsiʻ ʻashar wa-ḥattá nihāyat al-qarn al-ʻishrīn
Mutawallī, Fuʼād Basyūnī
al-Azārīṭah, Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1989. 468 p.

al-Taʻlīm al-fannī wa-dawruhu fī iʻdād al-quwá al-ʻāmilah
al-Qāhirah. Riʼāsat al-Jumhūrīyah, al-Majālis al-Qawmīyah al-Mutakhaṣṣiṣah. [1980]. 131 p.

al-Taʻlīm al-ḥadīth: dirāsah wathāʼiqīyah
Shanūdah, Imīl Fahmī Ḥannā
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjilū al-Miṣrīyah. 1977. 8, 280 p.

al-Taʻlīm al-ibtidāʼī: taṭawwuruhu wa-taṭbīqātuhu wa-ittijāhātuhu al-ʻālamīyah al-muʻāṣirah
Muṣṭafá, Ṣalāḥ ʻAbd al-Ḥamīd
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1989. 191 p.

al-Taʻlīm al-ibtidāʼī bi-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: dirāsah mawḍūʻīyah kāmilah
Zaydān, Muḥammad Muṣṭafá
Jiddah. Dār al-Shurūq. 1985. 8, 462 p.

al-Taʻlīm al-ibtidāʼī fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: nashʼatuh, ahammīyatuh, ususuh, ahdāfuhu al-ʻāmmah
Ḥaqīl, Sulaymān ʻAbd al-Raḥmān
al-Riyāḍ. S.b.ʻA.al-R. al-Ḥaqīl. 1990. 269 p.

al-Taʻlīm al-ibtidāʼī fī Dawlat Qaṭar fī ḍawʼ al-ittijāhāt al-tarbawīyah al-ʻālamīyah al-muʻāṣirah: (dirāsah taḥlīlīyah - duktūrāh)
Sādah, Ibrāhīm ʻAlī Hāshim
[Cairo. s.n.]. 1986. 566 p.

al-Taʻlīm al-jāmiʻī: wāqiʻuhu wa-qaḍāyāhu, ittijāhāt taṭwīrih
Aḥmad, Ḥāfiẓ Faraj
Madīnat Naṣr [Cairo]. al-Ṣadr li-khadamāt al-Ṭibāʻah (Spiskū). 1987. 64 p.

al-Taʻlīm al-jāmiʻī al-maftūḥ: madkhal ilá dirāsat ʻilm taʻlīm al-rāshidīn al-muqāran
Ḥajjī, Aḥmad Ismāʻīl
[Cairo]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1993. 351 p.

al-Taʻlīm al-jāmiʻī al-muʻāṣir: qaḍāyāhu wa-ittijāhātuh
Mursī, Muḥammad Munīr
al-Dawḥah, Qaṭar. Dār al-Thaqāfah. 1987. 167 p.

al-Talim al-jamii fi al-Urdun bayna al-waqi wa-al-tĐumuhĐ
KhasĐawinah, Sami Abd Allah ; MuhĐafazĐah, Ali
Amman. Muơassasat Abd al-HĐamid Shuman. 2001. 526 p.

al-Talim al-jamii wa-tahĐaddiyat al-mustaqbal
Badran, Shibl ; Najib, Kamal
al-Maadi [Cairo]. Markaz al-MahĐrusah lil-BuhĐuth wa-al-Tadrib wa-al-Nashr. 2000. 226 p.

al-Talim al-mihni fi al-watĐan al-Arabi
Ani, TĐariq Ali ; HĐasawi, Ghanim Sad Allah
Tunis. Jamiat al-Duwal al-Arabiyah, al-MunazĐzĐamah al-Arabiyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqafah wa-al-Ulum, Idarat al-Tarbiyah. 1986. 169 p.

al-Taʻlīm al-niẓāmī wa-ghayr al-niẓāmī fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: bayna al-māḍī wa-al-ḥāḍir
Ibrāhīm, Ibrāhīm Muḥammad
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. ʻĀlam al-Maʻrifah. 1985. 261 p.

al-Taʻlīm al-qawmī wa-al-shakhṣīyah al-Jazāʼirīyah (1931-1956): dirāsah tarbawīyah lil-shakhṣīyah al-Jazāʼirīyah
Rābiḥ, Turkī
al-Jazāʼir. al-Sharikah al-Waṭanīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1981. 445 p.

al-Taʻlīm al-taqlīdī, al-muṭawwiʻ fī Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah
Ṭābūr, ʻAbd Allāh ʻAlī Muḥammad
[Raʼs al-Khaymah]. ʻA. A. ʻA. M. al-Ṭābūr. 1992. 296 p.

al-Taʻlīm al-thānawī al-ʻāmm: māḍīhi wa-ḥāḍirihi wa-ittijāhāt mustaqbalih : baḥth maydānī
Ḥasānayn, Muḥammad Samīr
[S.l. s.n.]. 1978. 134 p.

al-Talim al-thanawi al-amm fi MisĐr: waqiuhu wa-mashakiluhu wa-ittijahat tatĐwirih
Madinat NasĐr, al-Qahirah. Jumhuriyat MisĐr al-Arabiyah, Mahad al-TakhtĐitĐ al-Qawmi. [1996]. 302 p.

al-Taʻlīm al-thānawī fī al-bilād al-ʻArabīyah
Qadhdhāfī, Ramaḍān Muḥammad ; Qamūdī, ʻImārah
Tūnis. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm. [1982]. 135 p.

al-Taʻlīm al-thānawī fī al-bilad al-'Arabīyah
Ṣubayḥ, Nabīl Aḥmad ʻĀmir
1971. 352 p.

al-Taʻlīm al-thānawī fī al-Kuwayt: dirāsah naẓarīyah maydānīyah wa-iqtirāḥ li-taṭwīr al-taʻlīm al-thānawī ʻalʹa ḍawʼ iḥtiyājāt al-mujtamaʻ al-Kuwaytī
Ḥamādah, ʻAbd al-Muḥsin ʻAbd al-ʻAzīz
al-Kuwayt. Muʼassasat al-Waḥdah. [1974?]. 265 p.

al-Ta'lim al-Tūnisī
Karrū, Abū al-Qāsim Muḥammad
1955. 48 p.

al-Taʻlīm fī al-Imārāt: ams wa-al-yawm wa-ghadan
Nāyil, Sayf Kamāl ; ʻAbd al-Ḥamīd, Sāmiḥ
[Abu Dhabi]. Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah, Wizārat al-Tarbiyah wa-al-Taʻlīm, al-Lajnah al-Iʻlāmīyah li-Iḥtifālāt al-ʻĪd al-Waṭanī. 1991. 91 p.

al-Talim fi al-Imarat: nahĐwa istiratijiyah li-insan al-mustaqbal
HĐamdan, Said
[Dubai]. al-Bayan. 1999. 123 p.

al-Talim fi al-khitĐab al-malaki min 1956 ila 1999: fadĐl akbar ala jil al-istiqlal wa-al-wahĐdah
Jumjamah, Abd al-RahĐman ; Hassan
[Rabat?. s.n.]. 1999. 236 p.

al-Taʻlīm fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah: anmūdhaj mukhtalif
Al-Zaid, Abdulla Mohamed
[Saudi Arabia]. ʻA.M. al-Zayd. 1984. 391 p.

al-Taʻlīm fī al-Quds-Bayt Laḥm/Arīḥā wa-majāmīʻ ʻāmmah lil-Ḍiffah al-Gharbīyah
ʻAṭīyah, Iḥsān Nizār
al-Quds. Markaz al-Dirāsāt al-Iḥṣāʼīyah, Jamʻīyat al-Dirāsāt al-ʻArabīyah. 1987. 342 p.

al-Ta'lim fi al-Sudan
Sayyid, NasĐir
Bayrut. Dar al-quds. 1975. 213 p.

al-Talim fi al-TĐaơif wa-badĐ rijalihi fi al-qarn al-rabi ashr al-Hijri
Al Kamal, Sulayman ibn SĐalihĐ ibn Sulayman
[al-TĐaơif]. Sulayman ibn SĐalihĐ ibn Sulayman Al Kamal. 1998. 296 p.

al-Taʻlim fī al-watạn al-ʻArabi͡, 1968-1969
1971. 189 p.

al-Taʻlīm fī al-waṭan al-ʻArabī fī iṣdārāt Muntadá al-Fikr al-ʻArabī
ʻAmmān. al-Markaz. 2002. 58 p.

al-Talim fi al-Yaman fi ahd dawlat Bani Rasul: khilal al-qarnayn al-sabi wa-al-thamin al-Hijriyayn
Mujahid, Faruq AhĐmad HĐaydar
SĐanaơ. al-Jumhuriyah al-Yamaniyah, Jamiat SĐanaơ. 2004. 228 p.

al-Taʻlīm fī aqṭar al-Khalīj al-ʻArabī: dirāsah waṣfīyah muqāranah
Qāsim, Badīʻ Maḥmūd Mubārak
[Baghdad]. Wizārat al-Tarbīyah, al-Mudīrīyah al-ʻĀmmah lil-Takhị̄ṭ al-Tarbawī, Qism al-Tawthīq wa-al-Dirāsāt. [1975]. 5, 101 leaves.