al-ʻUrf wa-al-ʻādah fī raʼy al-fuqahāʼ: ʻarḍ naẓarīyah fī al-tashrīʻ al-Islāmī
Abū Sinnah, Aḥmad Fahmī
[al-Qāhirah]. Maṭbaʻat al-Azhar. 1947. 206 p.

al-ʻUrf wa-al-ʻamal fī al-madhhab al-Mālikī wa-mafhūmuhumā ladá ʻulamāʼ al-Maghrib
Jīdī, ʻUmar ibn ʻAbd al-Karīm
[Rabat, Morocco]. Ṣundūq Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī al-Mushtarak bayna al-Mamlakah al-Maghribīyah wa-al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah. 1984. 544 p.

al-ʻUrf wa-atharuhu fī al-tashrīʻ al-Islāmī
Abū ʻUjaylah, Muṣṭafá ʻAbd al-Raḥīm
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-ʻĀmmah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān. 1986. 370 p.

al-Urghun
ʻAfīf, Ḥusayn
[1961]. 160 p.

Ālūri Bairāgi saṃsmaraṇa sañcika
Madrāsu. [s.n.]. 1979. [96] p.

al-Urjuzah al-aniqah fi al-majaz wa-al-hĐaqiqah: SharhĐ al-Buri ala ManzĐumat Ibn Kiran
Buri, MuhĐammad al-Tihami
al-Dar al-BaydĐaơ. Afriqiya al-Sharq. 2003. 108 p.

al-Urjuzah al-munabbihah ala asmaơ al-qurraơ wa-al-ruwah wa-usĐul al-qiraơat wa-aqd al-diyanat bi-al-tajwid wa-al-dalalat
Dani, Uthman ibn Said ; Jazaơiri, MuhĐammad ibn Majqan
al-RiyadĐ. Dar al-Mughni lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1999. 346 p.

A lurk of leopards
Dinneen, Betty ; Robinson, Charles
New York. H. Z. Walck. [1972]. viii, 215 p.

[Alur language publications]
S.l. s.n.]. <1966- >. <2 > v.

Alur panitahan adat Minang Kabau [i.e. Minangkabau]
Jamin, Jamilus
[Bukittinggi?. s.n. 1989]. 68 p.

al-ʻUrs: qiṣaṣ qaṣīrah
Dabbāgh, Muṣṭafá Muḥammad Zakī
ʻAmman, al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah. Wizārat al-Thaqāfah. 1990. 84 p.

al-ʻUrs: masraḥīyah
ʻAql, ʻAbd al-Laṭīf
[ ]. Dār al-ʻĀmil. 1980. 64 p. ; 23 cm.

al-ʻUrs al-qānī: shiʻr
Muzayyin, Saʻīd
[Cairo]. Lajnat al-Quds. 1986. 93 p.

al-Urs wa-al-maơtam: fantaziya shiriyah min al-masrahĐ al-Firawni al-qadim
Maqrani, Ihab Abd al-Majid
al-Shariqah. Daơirat al-Thaqafah wa-al-Ilam, HĐukumat al-Shariqah. 2005. 74 p.

al-ʻUrūbah: dirāsah fī waḥdat al-shakhṣīyah al-Qawmīyah lil-ummah al-ʻArabīyah
Mulḥim, Ismāʻīl
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1987. 177 p.

al-ʻUrūbah bayna al-inʻizālīyah wa-al-waḥdah
Sarkīs, Sallūm
Bayrūt. Dār al-Mutawassiṭ. 1975. 162 p.

al-'Urübah bayna du'atihā wa mu'ārḍihā
Ḥuṣrī, Abū Khaldūn Sāṭiʻ
[1961]. 175 p.

al-ʻUrūbah bayna duʻātihā wa-muʻāriḍīhā
Ḥuṣrī, Abū Khaldūn Sāṭiʻ
Bayrūt, Lubnān. Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah. 1984. 134 p.

al-Urūbah fī al-ʻaṣr al-ḥadīth
ʻImārah, Muḥammad
1967. 384 p.

al-ʻUrūbah fī shiʻr al-mahjar
Juḥā, Farīd
Bayrūt. Maktabat Raʼs Bayrūt. [1965]. 207 p.

al-Urubah-- fi zaman al-dĐaya
MaqsĐud, Klufis
al-Shariqah. WahĐdat al-Dirasat, Dar al-Khalij. 2001. 348 p.

al-Urubah hĐadĐiruna wa-mustaqbaluna
Mansi, Bisharah
Beirut. RiyyadĐ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 2006. 147 p.

al-Urubah inda masharif al-qarn al-hĐadi wa-al-ishrin: muhĐadĐarat al-nashatĐ al-thaqafi li-Maktabat al-Asad al-murafiq li-MaridĐ al-Kitab al-Arabi al-thani ashar, 1996
[Damascus]. al-Jumhuriyah, al-Wizarah, al-Maktabah. 1997. 144 p.

al-ʻUrūbah wa-al-Islām
Khalaf Allāh, Muḥammad Aḥmad
al-Kuwayt. Rābiṭat al-Udabā'. 1982. 112 p.

al-ʻUrūbah wa-al-Islām
Sunnuqruṭ, Dāwūd ʻAbd al-ʻAfūw
ʻAmmān. Dār ʻAmmār. 1984. 255 p.

al-ʻUrūbah wa-al-Islām: qirāʼah jadīdah fī mafāhīm muʻāṣirah
ʻAzīz, Mukhtār
Malṭā. Dār Iqraʼ. 1988. 176 p.

al-ʻUrūbah wa-al-Islām: ʻalāqah jadalīyah
Huwaydī, Amīn
[Beirut?]. al-Nadwah. 1981?]. 249 p.

al-ʻUrūbah wa-al-Islām fī Dārfūr fī al-ʻUṣūr al-Wusṭá
ʻAbd al-Ḥalīm, Rajab Muḥammad
al-Fajjālah [Cairo]. Dār al-Thaqāfah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. [1991]. 295 p. maps.

al-ʻUrūbah wa-al-Islām fī Janūb Sharqī Asiyā: "al-Hind wa-Indūnīsiyā"
Alūsī, ʻĀdil Muḥyī al-Dīn
Baghdād, al-ʻIr̄aq. Dār al-Shuu̓̄n al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1988. 93 p.

al-'Urûbah wa-al-shu'ûbiyāt al-ḥaditah
Bayhum, Muḥammad Jamīl
1957. 232 p.

al-Uruj fi malakut al-Mutanabbi
Ghabban, MuhĐammad Jawad
AzĐamiyah, Baghdad. Dar al-Shuơun al-Thaqafiyah al-Ammah. [200-?]. 279 p.

Ālūru Veṅkaṭarāyaru: jīvana hāgu kr̥tigaḷu : āru upanyāsagaḷu
Dhāravāḍa. Prasārāṅga, Karnāṭaka Viśvavidyālaya. 1984. 125 p.

al-ʻUrwah al-wuthqá
Ṭabāṭabāʼī al-Yazdī, Muḥammad Kāẓim
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Aʻlamī. 1984. 2 v.

Al-urwatul wutsqa Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani: pegangan yang kukuh golongan shufi
Mohd. Shaghir Abdullah
Kuala Lumpur. Khazanah Fathaniyah. 1998. ix, 248 p.

al-ʻUryān: majmūʻat qiṣaṣ
Ṣabrī, ʻAbd al-Fattāḥ
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah al-Jadīdah. 1994. 69 p.

al-ʼUry fī ṣaḥrāʼ laylīyah
Rīmāwī, Maḥmūd
[Baghdad]. Wizārat al-Iʻlām, Mudīrīyat al-Thaqāfah al-ʻĀmmah. [197-?]. 63 p.

Alus
Piña, Marta ; Salgado, Dante
Mexico, D.F. Editorial Praxis. [2002]. 71 p.

al-UsĐul al-ammah lil-fiqh al-muqaran
HĐakim, MuhĐammad Taqi
Bayrut. Dar al-Andalus. 1963. 702 p.

al-UsĐul al-ammah lil-fiqh al-muqaran
HĐakim, MuhĐammad Taqi
[S.l. s.n.]. 2005. 702 p.

al-UsĐul al-ammah wa-al-tatĐbiqat al-amaliyah lil-uqud al-idariyah wa-al-tawidĐat: maa al-qawaid al-qanuniyah wa-ahĐkam al-MahĐkamah al-Idariyah al-Ulya
Ismail, Khamis al-Sayyid
HĐada'iq al-Maadi [Cairo]. Kh.al-S. Ismail. 1994. 381 p.

al-UsĐul al-fikriyah li-hĐarakat al-Mahdi al-Sudani wa-dawatih
Shalabi, Abd al-Wadud
al-Qahirah. Maktabat al-Adab. [2001]. 272 p.

al-UsĐul al-ilmiyah lil-amr bi-al-maruf wa-al-nahy an al-munkar: maa bayan juhud al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah fi hadha al-majal
Mughadhdhawi, Abd al-RahĐim ibn MuhĐammad
[Medina]. al-Amanah al-Ammah li-Jaơizat al-Madinah al-Munawwarah. 1421 [2000 or 2001]. 600 p.

al-UsĐul al-Mamlukiyah lil-amaơir al-Uthmaniyah
Ismail, MuhĐammad HĐusam al-Din
al-Iskandariyah. Dar al-Wafaơ li-Dunya al-TĐibaah wa-al-Nashr. [2002]. 238 p.

al-UsĐul al-Yamaniyah fi al-qabaơil al-Arabiyah wa-rijaliha: al-qabaơil al-Arabiyah al-munhĐadirah min al-usĐul al-Yamaniyah fi jami al-buldan al-Arabiyah wa-manatĐiq nuzuliha wa-ashhar rijaliha fi dirasah muwassaah fi tahĐdid al-qabaơil
NasĐiri, AhĐmad al-Amiri
Bayrut. Dar al-Rafidayn. 2006. 383 p.

al-UsĐul fi al-daawa al-ruhĐiyah wafqan li-majmuat qawanin al-kanaơis al-sharqiyah
Basil, Asad
[Beirut?. s.n. 2002]. 190 p.

al-UsĐuliyah al-Islamiyah al-Arabiyah al-muasĐirah bayna al-nasĐsĐ al-thabit wa-al-waqi al-mutaghayyir
Sad, HĐusayn
Bayrut. Markaz Dirasat al-WahĐdah al-Arabiyah. 2005. 527 p.

al-UsĐuliyah al-Yahudiyah
Jabiri, Nadim
Baghdad. Muơassasat al-FadĐilah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2006. 271 p.

al-UsĐuliyat: buhĐuth fi muawwiqat al-nuhudĐ al-Arabi
Maqlad, MuhĐammad Ali
Bayrut. Dar al-Farabi. 2000. 272 p.

al-UsĐuliyun al-Yahud: bayna asatĐir al-Tawrah wa-al-ilm al-muasĐir
Ilyas, Muna
Dimashq. Dar al-Fikr. 2001. 200 p.

al-UsĐuliyun al-Yahud yuidduna lil-thawrah fi Israơil
Rachlevsky, Seffi
Amman. al-Markaz. [1999?]. 59 leaves.

al-UsĐul wa-al-furu: hĐaqiqatuhuma, wa-al-farq baynahuma, wa-al-ahĐkam al-mutaalliqah bi-hima : dirasah nazĐariyah tatĐbiqiyah
Shithri, Sad ibn NasĐir ibn Abd al-Aziz
al-RiyadĐ. Kunuz Ishbiliya lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2005. 687 p.

al-ʻUṣāh
Ismāʻīl, Ṣidqī
[1964]. 391 p.

al-Usar al-ilmiyah fi Sus
Saidi, al-Mahdi
Agadir. Jamiat Ibn Zuhr, Kulliyat al-Adab wa-al-Ulum al-Insaniyah. 2003. 359 p.

al-Usbūʻ 6 ayyām
Qaṭmah, Muḥammad Khālid
[Kuwait. s.n.]. 1984. 299 p.

al-Usbūʻ al-akhīr
Anāghnūstīs
[Cairo]. Asqūfīyat al-Dirāsāt al-ʻUlyā al-Lāhūtīyah wa-al-Thaqāfah al-Qibṭīyah wa-al-Baḥth al-ʻIlmī, Lajnat al-Nashr lil-Thaqāfah al-Qibṭīyah wa-al-Urthudhuksīyah. [1987]. 128 p.

al-Usbu al-akhir
Kawtharani, Halah
Bayrut. Dar al-Saqi. 2006. 118 p.

al-Usbūʻ al-ḥāsim fī tārīkh al-insānīyah: sawāniḥ wa-taʼammulāt fī Usbūʻ al-Ālām
Bustānī, Fuʼād Afrām
Bayrūt. Manshūrāt al-Dāʼirah. 1990. 431 p.

A Lüscher-teszt felvételi technikája, értékelése és értelmezése
Gajdátsy, Kata
Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. [1983]. 67 p.

A lús do candil
Fole, Anxel
Santiago [Spain]. El Correo Gallego. [1991]. 2 v.

al-ʻUṣfūr al-azraq ka-al-dam: maqālāt naqdīyah fī waʻy al-dhāt wa-al-ākhar
ʻAql, ʻAbd al-Laṭīf
al-Nāṣirah. al-Sawt. [1985]. 240 p.

al-ʻUṣfūrīyah
Quṣaybī, Ghāzī ʻAbd al-Raḥmān
Bayrūt. Dār al-Sāqī. 1996. 303 p.

al-ʻUṣfur wa-al-nakhb
Jaʻfar, Muḥammad Rāḍī
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Iʻlām. 1977. 111 p.

al-ʻUṣfūr wa-al-sunbulah: dirāsāh naqdīyah fī tajribat "Muḥammad Yūsuf" al-shiʻrīyah : shahādāt / ruʼā
Abd el-Fattah, Aly
al-Manṣūrah. Fuʼād Ḥijāzī. [1987]. 187 p.

al-ʻUṣfūr yaṣrukhu fī al-barīyah: shiʻr
Mutawallī, Ḥamdī
Dimashq. Dār Majallat al-Thaqāfah. 1979. 88 p.

Alus grāmata
Ozolin̦a, Velta
Rīgā. Norden. c1997. 175 p.

al-ʻUshb alladhī yamūt
Rifqah, Fuʼād
Bayrūt. Dār al-Nahār lil-Nashr. 1970. 78 p.

al-ʻUshb-- al-māʼ
Ṣayd, Naʻīmah
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah. al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1985. 59 p.

al-Ushmūnī wa-kitābuhu: Manhaj al-sālik ilá Alfīyat Ibn Mālik
Ṭawīl, Muḥammad ʻAbd al-Majīd
al-Qāhirah. Tawzīʻ Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. 1986. 366 p.

al-ʻUshshāq: riwāyah
Abū Shāwir, Rashād
[Beirut]. Munaẓẓamat al-Taḥrīr al-Filasṭīnīyah, Dāʼirat al-Iʻlām wa-al-Thaqāfah. 1977. 279 p.

al-Ushshaq ala abwab Ruma
Susi, SĐalahĐ
1971. 69 p.

(al-ʼUshshāq ʼalá abwāb Rūmā)
al-Sūsī, Ṣalāh
1971. 69 p.

al-ʻUshshāq al-khamsah
Shārūnī, Yūsuf
[al-Qāhirah. al-Dār al-Qawmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1962?]. 182 p.

al-ʻUshshāq al-thalāthah
Zakī Mubārak
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. [1992]. 157 p.

Alushta: putevoditelʹ
Talyshev, V. P
Simferopolʹ. Izd-vo "Tavrii͡a". 1984. 91 p., [16] p. of plates.

Alushta
Ena, V. G
Kiev. Stilos. 2002. 290 p.

Alushty: venet͡s almaznyĭ : dushevno-vozvyshennyĭ liricheskiĭ putevoditelʹ vokrug goroda
Avinda, Vladlen
Simferopolʹ. Tavrii͡ a. 2002. 189 p.

al-Ushur wa-al-taqaddumat
HĐanna, AntĐuniyus Jirjis ; Nasim, Sulayman
[Cairo, Egypt]. Kanisat al-Sayyidah al-Adhraơ al-Mughithah. [1981]. 119 p.

Alusión, referencialidad, intertextualidad
Beristáin, Helena
México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas. 1996. 69 p.

Alusi, Osu, and Ohu in Igbo religion and social life
Mgbobukwa, Jude C
Nsukka, Nigeria. Fulladu Pub. Co. 1996. 104 p.

A Lusitânia dos espiões: e outras histórias do serviço secreto
Barreiros, José António
[Portugal]. Hugin Editores. 1995. 296 p.

al-Uslūb
Shāyib, Aḥmad
1966. 206 p.

al-Uslub al-hĐakim: dirasah balaghiyah tahĐliliyah : maa tahĐqiq Risalah fi bayan al-uslub al-hĐakim li-Ibn Kamal Basha wa-dirasatiha
SĐamil, MuhĐammad ibn Ali
al-RiyadĐ. Dar Ishbiliya. 2001. 152 p.

al-Uslūb al-iʻlāmī fī al-Qurʼān al-karīm
Ṭullābī, Muḥammad Maḥmūd Aḥmad Sayyid Abāt
[Jidda. s.n.]. 1991. 246 p.

al-Uslūb al-ʻilmī fī tanfīdh al-mashrūʻāt aw-al-barāmij maʻa murāʻāt ʻāmilay al-zaman wa-al-taklifah = P.E.R.T
ʻAbd al-Ḥamīd, ʻAbd Allāh Yaḥyá
al-Riyāḍ. Markaz al-Abḥāth wa-al-Tanmiyah al-Ṣināʻīyah, Idārat al-Abḥāth al-Ṣināʻīyah. [197-]. 23 leaves.

al-Uslūb al-takāmulī fī bināʼ al-manhaj: al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq
Mubārak, Fatḥī Yūsuf
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1986. 225 p.

al-Uslub fi al-ijaz al-balaghi lil-Qurơan al-karim
Kawwaz, MuhĐammad Karim
Tarabulus. Manshurat Jamiyat al-dawah al-Islamiyah. 2007. 430 p.

al-Uslūbīyah: manhajan naqdīyan
ʻAzzām, Muḥammad
Dimashq. Wizārat al-Thaqāfah, al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah al-Sūrīyah. 1989. 248 p.

al-Uslubiyah al-Arabiyah: dirasah tatĐbiqiyah
HĐasanayn, AhĐmad TĐahir
al-Qahirah. YutĐlabu min Maktabat al-Anjilu al-MisĐriyah. [2000]. 299 p.

al-Uslubiyah al-sĐawtiyah
El-Dalee, Mohamed Saleh
al-Qahirah. Dar Gharib. 2002. 191 p.

al-Uslubiyah al-shiriyah: qiraơah fi shir MahĐmud HĐasan Ismail
Dawud, Ashtar
Amman. Dar Majdalawi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2007. 265 p.

al-Uslūbīyah-- wa-al-bayān al-ʻArabī
Khafāji, Muḥammad ʻAbd al-Munʻim ; Farhūd, Muḥammad al-Saʻdī ; Sharaf, ʻAbd al-ʻAzīz
al-Qāhirah. al-Dār al-Miṣrīyah al-Lubnānīyah. 1992. 174 p.

al-Uslubiyah wa-al-SĐufiyah: dirasah fi shir al-HĐusayn ibn MansĐur al-HĐallaj
Dawud, Amani Sulayman
Amman. Majdalawi. 2002. 240 p.

al-Uslubiyah wa-al-taơwil wa-al-talim
Ghazalah, HĐasan ; Joyce, James
al-RiyadĐ. Muơassasat al-Yamamah al-SĐuhĐufiyah. 1998. 327 p.

al-Uslūbīyah wa-al-uslūb
Masaddī, ʻAbd al-Salām
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah . al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1982. 277 p.

al-Uslubiyah wa-nazĐariyat al-nasĐsĐ
Khalil, Ibrahim
Bayrut. al-Muơassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 1997. 162 p.

al-Uslubiyah wa-thulathiyat al-dawaơir al-balaghiyah
Abd al-Jalil, Abd al-Qadir
Amman. Dar SĐafaơ lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2002 [i.e. 2001]. 602 p.

al-Uslub wa-al-uslubiyah bayna al-Almaniyah wa-al-adab al-multazim bi-al-Islam
NahĐwi, Adnan
al-RiyadĐ. Dar al-Nahwi lil-Nashr wa-al-Tawzi. 1999. 367 p.

A lusofonia e os lusofonos: novos mitos portugueses
Margarido, Alfredo
Lisboa. Edicʹoes Universitarias Lusofonas. 2000. 88 p.

Alus qola-yin mȯru̇gedu̇l
Edu̇nsangbu
[S.l.]. Ȯbȯr Mongġol-un Baġacud Keu̇ked-u̇n Keblel-u̇n Qoriy-a. 1987. 4, 165 p.

al-Usrah: al-takwīn, al-ḥuqūq wa-al-wājibāt : dirāsah muqāranah fī al-sharīʻah wa-al-qawānīn
Aḥmad, Aḥmad Ḥamad
Kuwayt. Dār al-Qalam. 1983. 368 p.

al-Usrah: ruơyah naqdiyah tahĐliliyah
Kaskas, Ashur ibn Yusuf
MasqatĐ. Maktabat al-Jil al-Waid. 2006. 175 p.

al-Usrah al-adwāʼ wa-al-dawāʼ: dirāsah muqāranah bayna al-sharīʻah wa-al-qānūn
Aḥmad, Aḥmad Ḥamad
[Doha, Qatar. s.n.]. 1986. 263 p.

al-Usrah al-ʻArabīyah wa-dawruhā fī al-wiqāyah min al-jarīmah wa-al-inḥirāf
Khūj, ʻAbd Allāh ; ʻAbd al-Salām, Fārūq
al-Riyād. al-Markaz al-ʻArabī lil-Dirāsāt al-Amnīyah wa-al-Tadrīb bi-al-Riyāḍ. 1989. 121 p.

al-Usrah al-Maghribīyah bayna al-khiṭāb al-sharʻī wa-al-khiṭāb al-shaʻbī
Zaynab, Muʻādī
[Rabat]. al-Markaz al-Waṭanī li-Tansīq wa-Takhṭīṭ al-Baḥth al-ʻilmī wa-al-Tiqnī. [1988]. 340 p.

al-Usrah al-Miṣrīyah
Basyūnī, Amīrah ʻAbd al-Munʻim
[al-Qāhirah. Dār al-Kātib al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1967]. 169 p.

al-Usrah al-Miṣrīyah fī ʻuṣūrihā al-qadīmah
Saleh, Abdel-Aziz
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 194 p.

al-Usrah al-Muslimah amama al-vīdyū wa-al-tilīfizyūn
Kachak, Marwān
al-Qāhirah. Dār al-Kalimah al-Ṭayyibah. 1986. 287 p.

al-Usrah al-muthlá fī ḍawʼ al-Qurʼān wa-al-sunnah
Najīb, ʻImārah
al-Riyāḍ. Maktabat al-Maʻārif. 1980. 342 p.

al-Usrah al-Saʻūdīyah: al-dawr wa-altaghyīr wa-atharuhumā fī ittikhādh al-qarārāt : baḥth maydānī
Quraytam, ʻAbd al-Hādī ; Abū Rukbah, Ḥasan ʻAbd Allāh ; ʻĪsawī, Ibrāhīm Fuʼād
[Jiddah, Saudi Arabia]. Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz, Kullīyat al-Iqtiṣād wa-al-Idārah, Markaz al-Buḥūth wa-al-Tanmiyah, Barnāmaj al-Buḥūth. [1982]. 60 p.

al-Usrah fī al-Islām
Bāqūrī, Aḥmad Ḥasan
[Cairo]. Akhbār al-Yawm. 1983. 124 p.

al-Usrah fī al-sharʻ al-Islāmī: maʻa lamaḥah min tārīkh al-tashrīʻ ilʹa ẓuhūr al-Islām
Farrūkh, ʻUmar
Bayrūt. al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. 1974. 191 p.

al-Usrah fi al-shir al-Jahili: dirasah mawdĐuiyah wa-fanniyah
MubayyidĐin, Mahir AhĐmad
Amman. Dar al-Bashir. 2003. 279 p.

al-Usrah fī al-tashrīʻ al-Islāmī
Dasūqī, Muḥammad al-Sayyid
al-Dawḥah. Dār al-Thaqāfah. 1995. 442 p.

al-Usrah fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-sunnah
Faraj, al-Sayyid Aḥmad
al-Manṣūrah, [Egypt]. Dār al-Wafāʼ. 1987. 215 p.

al-Usrah taḥta riʻāyat al-Islām
Ṣaqr, ʻAṭīyah
al-Kuwayt. Muʼassasat al-Ṣabāḥ. 1980-<1990>. v. <2-4 > ; 24 cm.

al-Usrah wa-al-bināʼ al-ijtimāʻī fī al-mujtamaʻ al-Kuwaytī
Mahīnī, Ghanīmah Yūsuf
al-Kuwayt. Maktabat al-Falāḥ. 1980. 250 p.

al-Usrah wa-al-ḥayāh al-ʻāʼilīyah
Khūlī, Sanāʼ
Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1986. 13, 468 p.

al-Usrah wa-al-intifadĐah: dirasah ijtimaiyah iqtisĐadiyah
Nabulus. Lajnat AbhĐath al-Marơah fi al-Nadi al-Thaqafi al-RiyadĐi. 1990. 146 p.

al-Usrah wa-al-intifāḍah: dirāsah ijtimāʻīyah iqtiṣādīyah
Nābulus. Lajnat Abḥāth al-Marʼah fī al-Nādī al-Thaqāfī al-Riyāḍī. 1990. 146 p.

al-Usrah wa-al-jarīmah fī al-qānūn al-jināʼī al-Miṣrī: dirāsah taḥlīlīyah, fiqhīyah, falsafīyah li-Qānūn al-ʻUqūbāt wa-li-Qānūn al-Ijrāʼāt al-Jināʼīyah al-Miṣrī
Ṣidqī, ʻAbd al-Raḥīm
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1988. 121.

al-Usrah wa-al-madinah wa-al-tahĐawwulat al-ijtimaiyah bayna al-tanmiyah wa-al-tahĐdith
al-Manamah. al-Maktab al-Tanfidhi li-Majlis Wuzaraơ al-Amal wa-al-Shuơun al-Ijtimaiyah bi-Duwal Majlis al-Taawun li-Duwal al-Khalij al-Arabiyah. 1998. 413 p.

al-Usrah wa-al-marʼah al-mujrimah: dirāsah muqāranah bayna al-mujtamaʻ al-Miṣrī wa-al-mujtamaʻ al-Amrīkī
Khashshāb, Sāmiyah Muṣṭafá
al-Sayyidah Zaynab, al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah al-ʻArabīyah. [1989]. 79 p.

al-Usrah wa-al-mujtamaʻ
Saʻīd, Muḥammad Maẓhar
[al-Qāhirah]. 1964. 62, [2] p.

al-Usrah wa-al-mujtamaʻ
Wāfī, ʻAlī ʻAbd al-Wāḥid
[al-Qāhirah]. Maktabat Nahḍat Miṣr. 1963. 192 p.

al-Usrah wa-al-numuw al-sukkānī fī aḥādīth al-raʼīs al-qāʼid Ṣaddām Ḥusayn
Hussein, Saddam
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1988. 495 p.

al-Usrah wa-al-taghayyur al-ijtimai
Rabii, Fadl Abd Allah
Adan. Markaz Dirasat al-Raơy al-Amm wa-al-BuhĐuth al-Ijtimaiyah, Madar. 2006. 178 p.

al-Usrah wa-al-taṣnīʼ
Ḥijāzī, Muḥammad Fuʼād
[1972]. 351 p.

al-Usrah wa-al-ṭifl al-Masīḥī fī al-mujtamaʻ al-muʻā-ṣir: [aʻmāl al-Ḥalqah al-Dirāsīyah ʻan al-Usrah wa-al-Ṭifl al-Masīḥī fī al-Mujtamaʻ al-Muʻāṣir allatī ʻuqidat bi-Markaz al-Muʼtamarāt bi-Āyānābā bi-Qubruṣ 16-23 Aghus-ṭus (Āb) 1979]
Asʻad, Mūrīs Mīkhāʼīl
[S.l.]. Dāʼirat al-Tarbiyah al-Masīḥīyah, Majlis Kanāʼis al-Sharq al-Awsaṭ. [1981?]. 162 p.