al-Usrah wa-al-ṭufūlah: naḥwa wāqiʻ afḍal lil-marʼah wa-al-usrah fī al-Khalīj wa-al-Jazīrah al-ʻArabīyah : buḥūth wa-dirāsāt al-Muʼtamar al-Iqlīmī al-Rābiʻ lil-Marʼah fī al-Khalīj wa-al-Jazīrah al-ʻArabīyah, 15-18 Dīsimbir 1986, Masqaṭ ; ashrafa ʻalá iʻdādīhā wa-taḥrīrihā Yaḥyá Fāyiz al-Ḥaddād
Ḥaddād, Yaḥyá Fāyiz
al-Kuwayt. Lajnat Tansīq al-ʻAmal al-Nisāʼī fī al-Khalīj wa-al-Jazīrah al-ʻArabīyah. 1988. 2 v. (15, 646 p.).

al-Usrah wa-ibdāʻ al-abnāʼ: dirāsah nafsīyah ijtimāʻīyah li-muʻāmalat al-wālidayn fī ʻalāqatihā bi-qudrāt al-ibdāʻ ladá al-abnāʼ
Sayyid, ʻAbd al-Ḥalīm
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. 1980. 331 p.

al-Usrah wa-mashākil al-ṭufūlah
Marzūq, Zāhiyah Aḥmad
[Alexandria]. Munshaʼat al-Maʻārif. [between 1977 and 1981]. 1, 142 p.

al-Usrah wa-qadĐaya al-mujtama al-Arabi fi Israơil
Rabi, HĐamd Allah
[Israel]. Achva College of Education. 2007. 279 p.

al-Usrah wa-Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah raqm 100 li-sanat 1985
ʻAṭṭār, ʻAbd al-Nāṣir Tawfīq
al-Qāhirah. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah al-Ḥadīthah. [1985]. 288 p.

al-Ustādh
Mallākh, Kamāl
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1981. 90 p.

al-Ustādh: qiṣṣat ḥayāt Mīshīl ʻAflaq
Mārdīnī, Zuhayr
London. Rīyāḍ al-Rayyis lil-Kutub wa-al-Nashr. 1988. 380 p.

al-Ustādh ʻAbd al-Salām Hārūn: muʻalliman, wa-muʻallifan, wa-muḥaqqiqan
Najm, Wadīʻah Ṭāhā
[Kuwait]. Jāmʻiat al-Kuwayt, Kullīyat al-Ādāb, Qism al-Lughah al-ʻArabīyah. 1990. 652 p.

al-Ustadh al-Duktur Abd al-LatĐif Yasin QasĐsĐab
QasĐsĐab, Abd al-LatĐif Yasin
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 2006. 243 p.

al-Ustādh al-jāmiʻī: al-wāqiʻ -- wa-al-amal
Milījī, al-Sayyid ʻAbd al-Sattār
[Egypt]. al-S.ʻA.al-S. al-Milījī. 1988. 274 p.

al-Ustādh al-jāmiʻī wa-al-tafarrugh: majmūʼat abḥāth wa-munāqashāt
[Beirut, Lebanon]. Nadwat al-Dirāsāt al-Inmāʼīyah. 1981. 63 p.

al-Ustādh al-Mawdūdī wa-shayʼ min ḥayātihi wa-afkārih
Banawrī, Muḥammad Yūsuf
Karātshī. Majlis al-Daʻwah wa-al-Taḥqīq al-Islāmī. 1976-1977. 2 v.

al-Ustādh Brūfisūr ʻAbd Allāh al-Ṭayyib
Nūr al-Dāʼim, Yūsuf
Kharṭūm. Dār al-Kharṭūm lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1992. 41 p.

al-Ustadh MuhĐammad al-Fasi: ka-ma araftahu fi al-majalayn al-thaqafi wa-al-watĐani
Qadiri, Abu Bakr
[Casablanca?. s.n.]. 2007. 142 p.

al-Ustadh MuhĐammad Masud Fushaykah, 1904-1990: kalimat fi taơbinihi wa-bayan atharih
Jubran, MuhĐammad Masud
TĐarabulus, al-Jamahiriyah al-Arabiyah al-Libiyah al- Shabiyah al-Ishtirakiyah al-UzĐma. Markaz Jihad al-Libiyin lil-Dirasat al-Tarikhiyah. 1998. 142 p.

al-UstĐurah: miyar naqdi : dirasah fi al-naqd al-Arabi al-hĐadith wa-al-shir al-Arabi al-hĐadith
KhatĐib, Imad Ali Salim
Amman. Juhaynah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2006. 237 p.

al-UstĐurah: fi al-shir al-FilastĐini al-muasĐir
Shaath, AhĐmad Jabr
Khan Yunus. Maktabat al-Qadisiyah lil-Nashr wa-al-Tawzi. 2002. 416 p.

al-UstĐurah al-mihĐwariyah fi al-shir al-Arabi al-muasĐir: mashru nazĐari
Abu Ghali, Mukhtar Ali
[Cairo]. al-Hayơah al-MisĐriyah al-Ammah lil-Kitab. 1998. 171 p.

al-UstĐurah wa-al-hĐaqiqah fi al-tarikh al-Arabi al-hĐadith: MuhĐammad Ali wa-Jamal Abd al-NasĐir : al-dĐidd yuzĐhiru hĐusnahu al-dĐidd
QarqutĐ, Dhuqan
al-Qahirah. Maktabat Madbuli. 2005. 418 p.

al-UstĐurah wa-al-hĐikayah al-shabiyah fi al-ahd al-qadim
Aziz, Karim MahĐmud
al-Haram [Giza]. Ayn lil-Dirasat wa-al-BuhĐuth al-Insaniyah wa-al-Ijtimaiyah. 2001. 176 p.

al-UstĐurah wa-al-ibda
UsĐfur, Jabir
al-Shariqah. Daơirat al-Thaqafah wa-al-Ilam, HĐukumat al-Shariqah. 2005. 280 p.

Alustava ehdotus kuntauudistuksen toteuttamista koskeviksi lainsäädäntötoimenpiteiksi
Helsinki. 1969. 82 l.

Alustava ehdotus kuntauudistusta koskeviksi suunnitelmiksi Hämeen läänissä
Hämeenlinna. [Hämeen lääninhallitus]. 1968. 139 p.

Alustava Lapin läänin alueellinen kehittämissuunnitelma vuosille 1977-1985
Rovaniemi. Lapin lääninhallitus. 1977. [4] 128 leaves.

Alusten vakavuusmääräykset 1972/1985 =: Stabilitetsbestämmelser för fartyg 1972/1985 = Stability provisions for ships 1972/1985
Helsinki. Merenkulkuhallitus. [1986]. 55 p.

A lust for virtue: Louis XIV's attack on sin in seventeenth-century France
Riley, Philip F
Westport, Conn. Greenwood Press. 2001. xvi, 203 p.

A lust for wandering: 13 generations descended for Thomas and Rebecca Smith, pioneers of Massachusetts Bay Colony and founders of a widespread family
Smith, M. Lou Shannessy
La Crosse, Wis. (2803 Denton St., La Cross 54601). M.L.S. Smith. c2001. 159 p.

A Lustful female: a study of the female past thirty, her reaction when engaged in the art of love-making and her lustful private life : all of this and more is described in this volume by a famous author whose name we connot [i.e. cannot] divulge
London, Eng. [s.n.]. 1938. 261 p.

Alus tradīcijas Latvijā
Dumpe, L
Rīga. Latvijas vēstures institūta apgāds. 2001. 203 p.

Alus tu hamaolon
Sihombing, P. M
[Pearaja. s.n. 1986]. 111 p.

al-Usṭūrah
Hāshim, Fatḥī
[1965]. 159 p.

al-Usṭūrah al-Ighrīqīyah fī al-shiʻr al-ʻArabī al-muʻāṣir, 1900-1950: dirāsah fī al-adab al-muqāran
ʻAbd al-Ḥayy, Muḥammad
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1977. 144 p.

al-Usṭūrah fī al-adab al-ʻArabī
Ḥaggāgī, Aḥmed Shams al-Dīn
[Cairo]. Dār al-Hilāl. 1983. 202 p.

al-Usṭūrah fī al-masraḥ al-Miṣrī al-muʻāṣir, 1933-1970
Haggagi, Ahmed Shams al-Din
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah. [1975]-. 2 v.

al-Usṭūrah fī al-shiʻr al-ʻArabī al-muʻāṣir
Ḥalāwī, Yūsuf
[Bayrūt]. Dār al-Ādāb. 1994. 350 p.

al-Usṭūrah fī shiʻr al-Sayyāb
ʻAlī, ʻAbd al-Riḍā
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Funūn. 1978. 240 p.

al-Usṭūrah ʻinda al-ʻArab fī al-Jāhilīyah
Ḥasan, Ḥusayn al-Ḥajj
Bayrūt, Lubnān. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1988. 199 p.

al-Usṭūrah wa-al-tar̄īkh fī al-turāth al-Sharqī al-qadīm: dirāsah fī malḥamat Jiljāmish
Aḥmad, Muḥammad Khalīfah Ḥasan
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Afāq ʻArabīyah". 1988. 188 p.

Alusuisse: eine Schweizer Kolonialgeschichte : Silbersonne am Horizont
Bauer, Tobias
Zürich. Limmat Verlag Genossenschaft. c1989. 277 p.

Alusuisse
Zürich. Swiss Aluminum Ltd. c1964. 205 p.

al-Uṣūl: dirāsah ibīstīmūlūjīyah lil-fikr al-lughawī ʻinda al-ʻArab : al-naḥw, fiqh al-lughah
Ḥassān, Tammām
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1982. 391 p.

al-Uṣūl
Kulaynī, Muḥammad ibn Yaʻqūb ; Jaʻfarī, Muḥammad Riḍā
Tehran, Iran. Group of Muslim Brothers. 1978-. v. <1, pt. 1> in <1>.

al-Uṣūl al-adabīyah fī kitāb al-Bayān wa-al-tabyīn
Abū ʻAlī, Muḥammad Barakāt Ḥamdī
ʻAmmān. Maktabat al-Risālah al-Ḥadīthah. 1979. 95 p.

al-Uṣūl al-adabīyah fī Ṣubḥ al-aʻshá
Shakʻah, Muṣṭafá
al-Qāhirah. Dār al-Kitāb al-Miṣrī. 1993. 188, 11 p.

al-Uṣūl al-ʻamalīyah fī qawāʻid al-lughah
Yāzijī, Kamāl
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1985. 126 p.

al-Uṣūl al-ʻāmmah lil-iqtiṣād al-Islāmī
ʻInāyat, Ghāzī
Bayrūt. Dār al-Jīl. 1991. 576 p.

al-Uṣūl al-ʻāmmah lil-qānūn
Faraj, Tawfīq Ḥasan ; Maṭar, Muḥammad Yaḥyá
[Beirut]. al-Dār al-Jāmiʻīyah. 1988. 2 v. in 1 (611 p.).

al-Uṣūl al-ʻāmmah li-waḥdat al-dīn al-ḥaqq
Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafá
Dimashq. al-Maktabah al-ʻAbbāsīyah. [1972]. 189 p.

al-Uṣūl al-ʻArabīyah lil-dirāsāt al-Lubnānīyah: dalīl bibliyughrāfī bi-al-marājiʻ al-ʻarabīyah al-mutaʻliqah bi-tārīkh Lubnān
Dāghir, Yūsuf Asʻad
Bayrūt. al-tawzīʻ. 1972. 24, 707 p.

al-Uṣūl al-ʻArabīyah lil-dirāsāt al-Sūdānīyah: jamʻ wa-iʻdād wa-tansīq
Dāghir, Yūsuf Asʻad
[Bayrūt. Librarie orientale]. 1968. 262 p.

al-Uṣūl al-ʻArabīyah lil-dirāsāt al-Suryānīyah
ʻAwwād, Kūrkīs
Baghdād. al-Majmaʻ al-ʻIlmī al-ʻIrāqī. 1989. 566 p.

al-Uṣūl al-ʻArabīyah li-tārīkh Sūrīyah fī ʻahd Muḥammad ʻAlī Bāshā
Rustum, Asad
[Bayrūt. al-Maṭbaʻah al-Amīr Kānīyah. 1930-34]. 5 v. in 4.

al-Uṣūl al-barlamānīyah
Khaṭīb, Anwar
[1961]. 766 p.

al-Uṣūl al-dirāmīyah fī al-shiʻr al-ʻArabī
Khayyāṭ, Jalāl
[Baghdād]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dār al-Rashīd. 1982. 135 p.

al-Uṣūl al-fannīyah lil-shiʻr al-jāhilī
Shalabī, Saʻd Ismāʻīl
al-Fajjālah, [Cairo]. Maktabat Gharīb. [1977]. 461 p.

al-Uṣūl al-fannīyah li-zākhārif al-Qaṣr al-ʻAbbāsī bi-Baghdād
ʻAbd al-Rasūl, Salīmah
Baghdād. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, al-Muʼassasah al-ʻĀmmah lil-Āthār wa-al-Turāth. 1980. 78 p., [12] leaves of plates.

al-Uṣūl al-fikrīyah lil-thaqāfah al-Islāmīyah
Khālidī, Maḥmūd ʻAbd al-Majīd
ʻAmmān. Dār al-Fikr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 1983-<1984 >. v. <1-3 >.

al-Uṣūl al-fikrīyah li-madhhab ahl al-sunnah
ʻAbd, ʻAbd al-Laṭīf Muḥammad
Ṣaydā . Manshūrāt al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. [1980?]. 139 p.

al-Uṣūl al-fikrīyah wa-al-siyāsīyah li-thawrat Yūlyū
ʻImarī, Aḥmad Suwaylim
1963-64. 70 p.

al-Uṣūl al-ijtimāʻīyah lil-tarbiyah
Ḥassān, Ḥassān Muḥammad
[Cairo. s.n.]. 1987. 299 p.

al-Uṣūl al-ijtimāʻīyah wa-al-fikrīyah lil-tayyārāt al-Islāmīyah al-muʻāṣirah
Yāsīn, Nabīl
Lundun. Dār Zayd lil-Nashr. 1994. 117 p.

al-Uṣūl al-ʻilmīyah li-idārat ʻamalīyat al-shurṭah
Abū Shāmah, ʻAbbās
al-Riyāḍ. Dār al-Nashr bi-al-Markaz al-ʻArabī lil-Dirāsāt al-Amnīyah wa-al-Tadrīb bi-al-Riyād. 1988. 173 p.

al-Uṣūl al-ʻilmīyah wa-al-ʻamalīyah li-ijrāʼāt al-taqāḍī
Mitīt, Abū al-Yazīd ʻAlī
al-Iskandarīyah. al-Maktab al-Jāmiʻī al-Ḥadīth. [1983?]. 580 p.

al-Uṣūl al-ʻilmīyah wa-al-taṭbīqīyah li-ṣunʻ al-qarārāt al-mālīyah: dirāsāt fī al-fikr al-idārī al-ḥadīth
Shuhayb, Muḥammad ʻAlī
[Cairo]. M.ʻA. Shuhayb. 1986. 494 p.

al-Uṣūl al-īmānīyah ladá al-firaq al-Islāmīyah
Fuʼād, ʻAbd al-Fattāḥ Aḥmad
Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1990. 510 p.

al-Uṣūl al-Islāmīyah: manhajuhā wa-abʻāduhā
ʻAjam, Rafīq
Bayrūt, Lubnān. Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn. 1983. 452 p.

al-Uṣūl al-iʻtiqādīyah lil-maʻrifah wa-manāhij al-dirāsāt al-insānīyah fī al-Islām
Disūqī, Fārūq
[Cairo. s.n.]. 1991. 318 p.

al-Uṣūl al-jalīyah fī naḥw al-lughah al-Ārāmīyah
Mannā, Yaʻqūb Ūjīn
Bayrūt. Manshūrāt Markaz Bābil. 1975. 352 p.

al-Uṣūl al-jamālīyah lil-fann al-ḥadīth
Ḥasan, Ḥasan Muḥammad
Cairo. Dār al-Fikr al-Arabi. [1963?]. 250, [2] p.

al-Uṣūl al-lughawīyah lil-asmāʼ al-jughrāfīyah fī Qaṭar
Maṭar, ʻAbd al-ʻAzīz
al-Dawḥah, Qaṭar. Dār Qaṭarī ibn al-Fujāʼah. 1984. 47 p.

al-Uṣūl al-mālīyah al-khārijīyah li-Aqṭār al-Jazīrah al-ʻArbīyah al-muntijah lil-nafṭ: nashʼatuhā, adāʼuhā, dawruhā al-maʼmūl fī taṭwīr al-tanmiyah al-maḥallīyah
al-Kuwayt. Sharikat Kāẓimah. 1985. 242 p.

al-Uṣūl al-riwāʼīyah fī Risālat al-ghufrān
Khaṭīb, Ṣafwat ʻAbd Allāh
[Cairo]. Dār al-Hidāyah. [1987?]. 125 p.

al-Uṣūl al-siyāsīyah wa-al-madhhabīyah lil-ẓāhirah al-khumaynīyah
Wāshinṭun. Muʼassasat Ibn Rushd. 1987. 183 p.

al-Uṣūl al-tarbawīyah fī bināʼ al-manāhij
Qūrah, Ḥusayn Sulaymān
Miṣr. Dār al-Maʻārif. 1975. 477 p.

al-Uṣūl al-tārīkhīyah lil-firqah al-Ibāḍīyah
Khulayfāt, ʻAwaḍ Muḥammad
[Muscat]. Salṭanat ʻUmān, Wizārat al-Turāth al-Qawmī wa-al-Thaqāfah. [198-?]. 54 p.

al-Uṣūl al-tārīkhīyah lil-ishtirākīyah al-dīmuqrāṭīyah
Ḥarb, Usāmah al-Ghazālī
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1978. 147 p.

al-Uṣūl al-tārīkhīyah lil-mushkilah al-Arītrīyah
Ḥarrāz, Muḥammad Rajab
[Cairo]. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓmah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al-Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Maʻhad al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah. 1977. 63 p.

al-Uṣūl al-tārīkhīyah lil-nafṭ al-ʻIrāqī
ʻAlwachī, ʻAbd al-Ḥamīd ; Lāmī, Khuḍayyir ʻAbbās ; ʻAbbās, Qāsim Aḥmad
Baghdād. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Iʻlām. 1975-. v. <2 >.

al-Uṣūl al-tārīkhīyah lil-raʼsmālīyah al-Miṣrīyah wa-taṭawwurihā
Mutawallī, Maḥmūd
[al-Qāhirah]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1974. 353 p.

al-Uṣūl al-tārīkhīyah lil-wāqiʻīyah al-ishtirākīyah fī al-adab al-riwāʼī al-Jazāʼirī
Aʻraj, Wāsīnī
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat Dār al-Kitāb al-Ḥadīth. 1986. 279 p.

al-Uṣūl al-Tārīkhīyah li-masʼalat Ṭābā: dirāsah wathāʼiqīyah
Rizq, Yūnān Labīb
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1983. 168, 39 p.

al-Uṣūl al-taṭbīqīyah lil-iʻlām al-Islāmī: "dirāsah taḥlīlīyah li-nuṣūṣ min Sūrat al-Anʻām"
Shinqīṭī, Sayyid Muḥammad Sādātī
al-Riyāḍ. Dār ʻĀlam al-Kutub. 1986. 101 p.

al-Uṣūl al-thalāthah wa-adillatuhā wa-shurūṭ al-ṣalāh wa-al-qawāʻid al-arbaʻah
Muḥammad ibn ʻAbd al-Wahhāb ; Ḥarastānī, ʻIṣām
ʻAmmān, al-Urdun. Dār ʻAmmār. 1990. 47 p.

al-Uṣūl fī al-naḥw
Ibn al-Sarrāj, Muḥammad ibn al-Sarī ; Fatlī, ʻAbd al-Ḥusayn
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1985. 3 v.

al-Uṣūlī al-Ṣūfī Aḥmad ibn Muḥammad al-Dimyāṭī: ḥayātuhu wa-āthāruh
Ismāʻīl, Shaʻbān Muḥammad
al-Qāhirah. Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah. 1986. 88 p.

al-Uṣūlīyah fī al-ʻālam al-ʻArabī
Dekmejian, R. Hrair
al-Manṣūrah. Dār al-Wafāʼ. 1989. 307 p.

al-Uṣūlīyūn al-Yahūd yuʻiddūna lil-thawrah fī Isrāʼīl
Rachlevsky, Seffi
ʻAmmān. al-Markaz. [1999?]. 59 leaves.

al-Uṣūl wa-al-furūʻ
Ibn Ḥazm, ʻAlī ibn Aḥmad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 1984. 2 v. in 1.

al-Uṣūl wa-al-furūʻ al-Islāmīyah: kitāb yabḥathu fī al-ʻaqāʼid allatī yajibu ʻalá al-Muslim an yuʼmina bi-hā wa-yaʻmala ʻalá mā jāʼa bi-hā
Zayn, Muḥammad Khalīl
Bayrūt, Lubnān. Muʼassasat al-Aʻlamī lil-Maṭbūʻāt. 1989. 350 p.

Alus-un Ġobi-du
Odacer, A
Ȯbȯr Mongġol. Ȯbȯr Mongġol-un Arad-un Keblel-u̇n Qoriy-a. 1979. 26, 673 p.

al-Usus al-akhlāqīyah lil-ḥarakah al-Islāmīyah
Maudoodi, Syed Abul ʻAla
Bayrūt. Dār al-Fiqr. [Al-Muqaddimah 1371 (1952)]. 77 p.

al-Usus al-ʻammah lil-tadrīb
Ḥarbī, Muḥammad Khayrī ; Qurayṭim, Muḥammad Anwar
[al-Qāhirah]. Dār al-Maʻārif. 1962. 191 p.

al-Usus al-ʻāmmah lil-tadrīs
Samʻān, Wahīb Ibrāhīm
[1957]. 190 p.

al-Usus al-ammah lil-tahĐkim al-dawli wa-al-dakhili fi al-qanun al-khasĐsĐ fi dĐawơ al-fiqh wa-qadĐaơ al-tahĐkim
Abd al-Majid, Munir
[al-Iskandariyah]. Munshaơat al-Maarif bi-al-Iskandariyah. 2000. 548 p.

al-Usus al-ʻāmmah lil-ʻuqūd al-idārīyah: dirāsah muqāranah
Ṭamāwī, Sulaymān Muḥammad
[Cairo]. Maṭbaʻat Jāmiʻat ʻAyn Shams. 1984. 876 p.

al-Usus al-ʻāmmah li-taʻdād al-sukkān
Khuḍarī, Muḥammad al-Saʻdī
[1962]. 157 p.

al-Usus al-aydiyūlūjīyah lil-adab al-Ṣihyūnī
Amīn, Badīʻah
Aʻẓamīyah, Baghdād. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1989-. v. <1 >.

al-Usus al-fanniyah lil-naqd al-adabi
Yunus, Abd al-HĐamid
al-Qahirah. Dar al-Marifah. [1966]. 140 p.

al-Usus al-fikrīyah al-īmānīyah lil-dustūr al-Qurʼānī
Nadawī, Muḥammad Taqī al-Amīnī ; Zāyid, ʻAbduh ; ʻUways, ʻAbd al-Ḥalīm
al-Qāhirah. Dār al-Ṣaḥwah. 1985. 184 p.

al-Usus al-fikriyah lil-manahij al-dirasiyah fi al-talim al-amm, ruơyah tarbawiyah Islamiyah
HĐarbi, HĐamid ibn Salim AyidĐ
Makkah. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Talim al-Ali, Jamiat Umm al-Qura, Mahad al-BuhĐuth al-Ilmiyah, Markaz al-BuhĐuth al-Tarbawiyah wa-al-Nafsiyah. 2001. 46 p.

al-Usus al-fikriyah li-nazĐariyat al-JahĐizĐ al-adabiyah
RahĐmuni, Abd al-RahĐim
[Rabat?. s.n. 2005]. 65 p.

al-Usus al-ijtimaiyah lil-tarbiyah
NijjihĐi, MuhĐammad Labib
1971. 9, 363 p.

al-Usus al-ʻilmīyah li-ʻilāj wa-ṣiyānat al-raqq wa-al-bardī wa-taṭbīqātuhā ʻalá baʻḍ al-qitaʻ al-mustakhrajah min al-hafāʼir al-atharīyah
Shahīn, ʻAbd al-Muʻizz
al-Qāhirah. [s.n.]. 1981. 11, 278 p.

al-Usus al-ʻilmīyah li-manāhij al-baḥth al-ijtimāʻī
Ḥasan, Iḥsān Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1982. 159 p.

al-Usus al-iqtiṣādīyah al-Islāmīyah wa-tanẓīm taṭbīqīhimā
ʻInānī, Ḥasan Ṣāliḥ
[S.l. al-Ittiḥād al-Dawlī lil-Bunūk al-Islāmīyah. 1981?]. 42, 49 p.

al-Usus al-Islāmīyah fī fikr Ibn Khaldūn wa-naẓarīyātih
Shakʻah, Muṣṭafá
al-Qāhirah. al-Dār al-Miṣrīyah al-Lubnānīyah. 1986. 190 p.

al-Usus al-jamaliyah lil-iqa al-balaghi fi al-AsĐr al-Abbasi
HĐamdan, Ibtisam AhĐmad ; Farhud, AhĐmad Abd Allah
HĐalab. Dar al-Qalam al-Arabi. 1997. 335 p.

al-Usus al-jughrāfīyah fī al-takāmul al-iqtiṣādī al-ʻArabī
Ḥallāq, Hishām Saʻid ; Mahdawī, Muḥammad al-Mabrūk
Dimashq . Dār Dimashq. [198-?]. 205 p.

al-Usus al-jughrāfīyah lil-takhṭ-iṭ al-iqtiṣādī
Ṣādiq, Dawlat Aḥmad
[1962]. 69 p.

al-Usus al-maʻnawīyah lil-adab
Dīdī, ʻAbd al-Fattāḥ
al-Qāhirah. Dār al-Maʻrifah. [1966]. 235 p.

al-Usus al-manhajīyah li-bināʼ al-ʻaqīdah al-Islāmīyah
Farghal, Yaḥyá Hāshim Ḥasan
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1978. 466 p.

al-Usus al-minhājīyah wa mashākil al-takhṭīṭ fī al-buldān dhāt al-tawajjuh al-ishtirākī
ʻAlī, ʻAbd al-Malik Muḥammad
ʻAdan. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Iʻlām al-Maḥallī. 1989. 132 p.

al-Usus al-mubtakarah li-dirāsat al-adab al-Jāhilī
Azharī, ʻAbd al-ʻAzīz Mazrūʻ
[Cairo]. ʻA.M. al-Azharī. 1950. 283 p.

al-Usus al-nafsīyah li-asālīb al-balāghah al-ʻArabīyah
Nājī, Majīd ʻAbd al-Ḥamīd
Bayrūt, Lubnān. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah. 1984. 274 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-ibdāʻ al-adabī: fī al-qiṣṣah al-qaṣīrah khāṣṣatan
ʻAbd al-Ḥamīd, Shākir
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1992. 463 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-ibdāʻ al-fannī fī al-masraḥīyah
Ḥannūrah, Miṣrī ʻAbd al-Ḥamīd
al-Qāhirah. Dār al-Maʻārif. 1980. 471 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-ibdāʻ al-fannī fī al-shiʻr al-masraḥī
Ḥannūrah, Miṣrī ʻAbd al-Ḥamīd
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1986. 245 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-ibdāʻ al-fannī fī al-shiʻr khāṣṣatan
Suwayf, Muṣṭafá
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1981]. 22, 427 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-numūw min al-ṭufūlah ilá al-shaykhūkhah
Sayyid, Fuʼād al-Bahī
al-Qāhirah. Dār al-Fikr al-ʻArabī. [between 1980 and 1988]. 493 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-taʻlīm al-thānawī
Ṣāliḥ, Aḥmad Zakī
[al-Qāhirah]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1972. 15, 599 p.

al-Usus al-nafsīyah lil-tarbiyah
Funayyish, Aḥmad ʻAlī
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah al-ʻUẓmá. al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1988. 299 p.

al-Usus al-nafsīyah li-taʻlīm al-lughah al-ʻArabīyah li-ghayr al-naṭiqīn bi-hā
Ismāʻīl, Nabīh Ibrāhīm
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. [1981]. 63 p.

al-Usus al-nafsīyah wa-al-tarbawīyah li-riʻāyat al-shabāb
Shībānī, ʻUmar Muḥammad al-Tūmī
Ṭarabulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah al-ʻUẓmá . al-Dār al-ʻArabīyah lil-Kitāb. 1987. 666 p.

al-Usus al-nazĐariyah wa-al-manhajiyah li-sinaryuhat MisĐr 2020
Isawi, Ibrahim
al-Qahirah. Muntada al-Alam al-Thalith, Maktab al-Sharq al-AwsatĐ. 1999. 98 p.

al-Usus al-naẓarīyah fī manāhij al-baḥth al-ʻArabī al-ḥadīth
Shādhilī, ʻAbd al-Salām Muḥammad
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Ḥadāthah. 1989 [i.e. 1988]. 423 p.

al-Usus al-Qurʼānīyah lil-taqaddum
Khalaf Allāh, Muḥammad Aḥmad
al-Qāhirah. Jarīdat al-Ahālī. 1984. 140 p.

al-Usus al-siyāsīyah wa-al-iqtiṣādīyah wa-al-ijtimāʻīyah lil-naẓarīyah al-ʻālamīyah al-thālithah: fikr Muʻammar al-Qadhdhāfī : nadwat Bilghrād 19-23 Abrīl 1982
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Markaz al-ʻĀlamī li-Dirāsāt wa-Buḥūth al-Kitāb al-Akhḍar. [198-]. 571 p.

al-Usus al-tarbawiyah fi dĐawơ al-Qurơan al-karim
AnsĐari, MuhĐammad ibn Abd Allah
[DawhĐah?. s.n.]. 2004. 744 p.