al-Waḥy al-ilāhī
Hāshim, al-Ḥusaynī
Ṣaydā. al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. [197-]. 95 p.

al-Waḥy al-Muḥammadī: thubūt al-Nubūwwah bi-al-Qurʼān wa-daʻwat shuʻūb al-madanīyah ilá al-Islām
Muḥammad Rashīd Riḍā
[Cairo]. al-Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, Qism al-Nashr. 1988. 243 p.

al-Waḥy ilá al-Rasūl Muḥammad
Subkī, Muḥammad ʻAbd al-Laṭīf
al-Qāhirah. al-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah. 1969. 199 p.

al-Waḥy-- wa-al-Qurʼān al-karīm
Dhahabī, Muḥammad Ḥusayn
[Cairo]. Maktabat Wahbah. 1986. 163 p.

al-Wajabāt al-khafīfah min al-aḥādīth al-ṭarīfah
Ibn ʻAbd al-Laṭīf, Muḥammad Fāl
Anwākshūt. al-Mumtāz fī Khadamāt al-Ṭibāʻah : yuṭlabu min Sharikat al-Kutub al-Islāmīyah. 1989. 62 Leaves.

al-Wajdīyah wa-atharuhā fī al-Andalus: baḥth fī al-asāṭīr wa-al-khurāfāt wa-al-ghaybīyāt al-Andalūsīyah
Ṭurbayh, Jurjī Anṭūniyūs
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kitāb al-Lubnānī. 1983. 309 p.

al-Wajdīyah wa-atharuhā fī judhūr al-mujtamaʻ al-ʻArabī: baḥth fī al-asāṭīr wa-al-awhām wa-al-khurafāt wa-al-ghaybīyāt
Ṭurbayh, Jurjī Anṭūniyūs
[Beirut]. J.A. Ṭurbayh. 1986. 192 p.

al-Wajdīyāt: maqāmāt Muḥammad Farīd Wajdī
Wajdī, Muḥammad Farīd ; Khafājī, Muhammad ʻAbd al-Munʻim ; Sharaf, ʻAbḋ al-ʻAzīz, Al-Duktūr
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Kitāb al-Lubnānī. 1982. 384 p.

al-Wajh al-ākhar--: dirāsāt naqdīyah
Bakkār, Yūsuf Ḥusayn
al-Dawḥah, Qaṭar. Dār al-Thaqāfah. 1986. 168 p.

al-Wajh al-akhar: kuttab wa-muơarrikhun fi kull wad yahimun
Musa, Sulayman
Bayrut. al-Muơassasah al-Arabiyah lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2002. 249 p.

al-Wajh al-ākhar: qiṣaṣ
Shūk, ʻAlī
al-Qāhirah. Dār al-Ghad. [1991]. 72 p.

al-Wajh al-ākhar: aqāṣīṣ
Takarlī, Fuʼād
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dār al-Rashīd lil-Nashr. 1982. 343 p.

al-Wajh al-ākhar: ijtimāʻīyāt, siyāsīyāt, 1966-1974
Zawāwī, Muḥammad Muḥammad
[Libya]. Manshūrāt al-Sharikah al-ʻĀmmah lil-Nashr wa-Tawzīʻ wa-al-Aʻlām. 1979. 333 p.

al-Wajh al-ākhar: al-ʻalāqāt al-sirrīyah bayna al-Nāzīyah wa-al-Ṣihyūnīyah
ʻAbbās, Maḥmūd
ʻAmmān. Dār Ibn Rushd. 1984. 8, 253 p.

al-Wajh al-ākhar li-aḥdāth Makkah al-dāmiyah
Taqī, Ṣāḥib
[Tehran. s.n.]. 1988. 171 p.

al-Wajh al-akhar li-hĐadathat Ibn Rushd
MisĐbahĐi, MuhĐammad
Bayrut. Dar al-TĐaliah lil-TĐibaơah wa-al-Nashr. 1998. 175 p.

al-Wajh al-ākhar li-Jibrān
Ḥunayn, Riyāḍ
Bayrūt. Dār al-Nahār. 1981. 87 p.

al-Wajh al-ākhar lil-dīmuqrāṭīyah
Ṭalʻat, Aḥmad
al-Jazāʼir. al-Ṭarīq lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. c1990. 193, [6] p.

al-Wajh al-akhar lil-mujtama al-Tunisi al-hĐadith
Dhaouadi, Mahmoud
Tunis. Tibr al-Zaman. 2006. 295 p.

al-Wajh al-akhar lil-nasĐsĐ: kitabat naqdiyah
Ahdal, Abd al-RahĐman HĐasan
SĐanaơ. Markaz Abbadi lil-Dirasat wa-al-Nashr. 2004. 212 p.

al-Wajh al-ākhar lil-qamar: qiṣaṣ
Sulaymān, Muḥammad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. [1989]. 88 p.

al-Wajh al-ākhar lil-Rayyān
Ghāzī, Waḥīd
[Cairo. s.n. 1989]. 126 p.

al-Wajh al-ākhar lil-sulūk: qirāʼāt fī maẓāhir al-inḥirāf al-ijtimāʻī
Tīr, Muṣṭafá ʻUmar
[Beirut]. Maʻhad al-Inmāʼ al-ʻArabī. 1990. 431 p.

al-Wajh al-aswad wa-al-zawbaʻah: masraḥīyah
Kātib, Jihād
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1983. 144 p.

al-Wajh al-ghāʼib
Darwīsh, Saʻd
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1984. 229 p.

al-Wajh al-ḥaqīqī lil-Mūsād
Sālim, Wajīh al-Ḥājj ; Khalaf, Anwar
ʻAmmān. Dār al-Jalīl. 1987. 482 p.

al-Wajh al-maksur: riwayah
Shakush, Ibtisam
Dimashq. IttihĐad al-Kuttab al-Arab. 1999. 99 p.

al-Wajh al-niḍālī lil-ughnīyah al-shaʻbīyah al-Filasṭīnīyah fī al-Kuwayt
Zawātī, Ḥilmī
[S.l.]. Muʼassasat al-Sanābil al-Thaqāfīyah. 1982. 255 p.

al-Wajh al-qabīḥ lil-bīrūqrāṭīyah al-Miṣrīyah
Rashīd, Aḥmad
1976. 79 p.

al-Wajh-al-qina: majmuah min qisĐasĐ al-wijdan wa-al-atĐifah
MisĐri, Ibrahim
al-Qahirah. Muơassasat Akhbar al-Yawm. 1973. 143 p.

al-Wajh wa-al-ʻajīzah: qiṣaṣ qaṣīrah
Ḥusayn, Aḥmad
[Jerusalem?]. al-Ṣawt. 1979. 254 p.

al-Wājihah: riwāyah
ʻĪsá, Yūsuf ʻIzz al-Dīn
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1981]. 330 p.

al-Wajiz al-qadĐi fi manshurat tasjilat al-aradĐi
Abu HĐamid, MuhĐammad Khalifah HĐamid
al-KhartĐum. [s.n.]. 2006. 263 p.

al-Wajīz fī aḥkām al-mawārīth
Malaṭāwī, ʻAbd al-Ḥamīd Aḥmad
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1977. 185, 7 p.

al-Wajīz fī aḥkām al-zawāj wa-al-usrah lil-ṭawāʼif al-Masīḥīyah fī al-Urdun
Dayyāt, Alfrīd
[Amman, Jordan]. A. Dayyāt. 1985. 201 p.

al-Wajīz fī al-ʻaskarīyah al-Isrāʼīlīyah
Khaṭṭāb, Maḥmūd Shīt
Baghdād, al-ʻIrāq. Dār al-Shuʼūn al-Thaqāfīyah al-ʻĀmmah "Āfāq ʻArabīyah". 1987. 223 p.

al-Wajīz fī al-ḍarāʼib ʻalá al-dakhl
ʻAbd al-Mawlá, al-Sayyid
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1992. 351 p.

al-Wajiz fi al-hĐuquq al-idariyah: muhĐadĐarat ulqiyat ala tĐullab al-sanah al-thaniyah fi Kulliyat al-HĐuquq bi-Dimashq khilala al-am al-dirasi 1950-1951
Barudi, MusĐtĐafa
[Damascus]. MatĐbaat al-Jamiah al-Suriyah. 1951. 366 p.

al-Wajiz fi al-hĐuquq al-idariyah
Barudi, MusĐtĐafa
Dimashq. MatĐbaat al-Jamiah al-Suriyah. 1953. 464 p.

al-Wajīz fī al-idārah al-ʻāmmah
Ḥalabī, Ḥasan
[Beirut]. al-Markaz al-Iqlīmī lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth. 1983-. v. <1 >.

al-Wajīz fī al-idārah al-ʻāmmah
ʻAlī, Muḥammad Muhannaʼ
Jiddah. al-Dār al-Saʻūdīyah. 1984. 263 p.

al-Wajīz fī al-iḥṣāʼ al-taṭbīqī
Isnāwī, Aḥmad Ḥasan
al-Qāhirah : Dār al-Nahḍat al-ʻArabīyah. [1962]. 276 p.

al-Wajīz fī al-iqtiṣād al-Islāmī
Fanjarī, Muḥammad Shawqī
al-Riyāḍ. Dār Thaqīf lil-Nashr wa-al-Taʼlīf. 1981. 47 p.

al-Wajiz fi al-masơuliyah al-madaniyah: al-aqdiyah wa-al-taqsĐiriyah : al-qawanin wa-al-tatĐbiqat al-qadĐaơiyah al-Sudaniyah muqaranah bi-al-fiqh al-Islami
Abd Allah, MuhĐammad Ali
[Khartoum?. s.n. 2005]. 237 p.

al-Wajīz fī al-milkīyah al-fikrīyah
Ḥasanayn, Muḥammad
al-Jazāʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1985. 459 p.

al-Wajīz fī al-milkīyah al-ṣināʻīyah wa-al-tijārīyah: barāʼāt al-ikhtirāʻ wa-al-namādhij wa-al-rusūm al-ṣināʻīyah ... : dirāsah taḥlīlīyah muwazanah fī iṭāray al-tanẓīm al-tashrīʻī al-qawmī wa-al-dawlī
Nāhī, Ṣalāḥ al-Dīn ʻAbd al-Laṭīf
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Furqān. 1982-1983, [i.e. 1983]. 384 p.

al-Wajīz fī al-naẓarīyah al-ʻāmmah lil-qawmīyah
Fahmī, Muṣṭafá Abū Zayd
1967. 332 p.

al-Wajiz fi al-niyabah al-ammah al-maliyah
Abla, Malik
Bayrut. al-Dar al-Arabiyah lil-Ulum. 2002. 159 p.

al-Wajiz fi al-nuzĐum al-siyasiyah wa-al-qanun al-dusturi al-Maghribi
Kamil, Nabilah Abd al-HĐalim
Fas, al-Maghrib. [s.n.]. 1980. 367 p.

al-Wajīz fī al-nuẓum al-siyāsīyah wa-al-qānūn al-dustūrī al-Maghribī
Kāmil, Nabīlah ʻAbd al-Ḥalīm
Fās, al-Maghrib. [s.n.]. 1980. 367 p.

al-Wajiz fi al-qanun al-aqari al-Maghribi wa-al-Muritani
AtĐtĐar, al-Mukhtar
[Morocco]. al-M. AtĐtĐar. 1999. 323 p.

al-Wajiz fi al-qanun al-bahĐri al-Jazaơiri
Arabi, Bu Kaban
Wahran. Dar al-Gharb lil-Nashr wa-al-Tawzi. [2002]. 143 p.

al-Wajīz fī al-qānūn al-baḥrī
Ṭāhā, Muṣṭafá Kamāl
al-Iskandarīyah. al-Maktab al-Miṣrī al-Ḥadīth lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1971. 554 p.

al-Wajīz fī al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ
Riyāḍ, Fuʼād ʻAbd al-Munʻim ; Rāshid, Sāmiyah
[al-Qāhirah?]. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1969-. v.

al-Wajīz fī al-qānūn al-dawlī al-khāṣṣ al-Maghribī
ʻAbbūd, Mūsá
al-Dār al-Bayḍāʼ. al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī. 1994. 383 p.

al-Wajiz fi al-qanun al-dusturi wa-al-muơassasat al-siyasiyah al-muqaranah
SharitĐ, al-Amin
Bin Aknun, al-Jazaơir. Diwan al-MatĐbuat al-Jamiiyah. c1998. 288 p.

al-Wajīz fī al-qānūn al-idārī: dirāsah muqāranah
Ṭamāwī, Sulaymān Muḥammad
[Cairo]. Maṭbaʻat Jāmiʻat ʻAyn Shams. 1982. 634 p.

al-Wajiz fi al-qanun al-idari al-Maghribi
Kamil, Nabilah Abd al-HĐalim
[Dar al-BaydĐa], al-Maghrib. [s.n.]. 1981. 342 p.

al-Wajīz fī al-qānūn al-tijārī
Shaʻrāwī, Zakī Zakī
al-Sayyidah Zaynab, al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah al-ʻArabīyah. 1987-. v. <1 >.

al-Wajiz fi al-qanun al-tijari
TĐaha, MusĐtĐafa Kamal
al-Iskandariyah. Munshaơat al-Maarif. 1966-. v. <1>.

al-Wajīz fī al-qānūn al-tijārī: sharikāt al-amwāl wa-al-qiṭāʻ al-ʻāmm
Yūnus, ʻAlī Ḥasan
[al-Qāhirah?]. Dār al-Ḥammāmī lil-Ṭibāʻah. [1968?]. 339 p.

al-Wajīz fī al-qānūn al-tijārī: (al-madkhal, al-aʻmāl al-tijārīyah, al-tujjār...)
ʻĀliyah, Samīr
Bayrūt. al-Muʼassasah al-Jāmiʻīyah. 1987. 259 p.

al-Wajīz fī al-taʼmīnāt al-ijtimāʻīyah: al-mabādīʼ al-ʻāmmah wa-taṭbīquhā fī al-qānūn al-Miṣrī
Buraʻī, Aḥmad Ḥasan
[Cairo]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1983. 419 p.

al-Wajīz fī al-taʼmīnāt al-shakhṣīyah wa-al-ʻaynīyah fī al-qānūn al-madanī al-Jazāʼirī
Ḥasanayn, Muḥammad
al-Jazāʼir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1986. 395 p.

al-Wajīz fī al-tanẓīm al-siyāsī wa-al-dustūrī lil-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah
Ghazwī, Muḥammad Salīm Muḥammad
[ʻAmman. s.n.]. 1985. 266 p.

al-Wajīz fī al-tashrīʻāt al-ijtimāʻīyah fī al-mujtamaʻ al-Saʻūdī
Khafājī, Ḥasan ʻAlī
Jiddah. Sharikat al-Madīnah al-Munawwarah. <1982- >. v. <2 >.

al-Wajīz fī al-tashrīʻāt al-ijtimāʻīyah fī dawlat al-Kuwayt
ʻAbd al-Riḍā, ʻAbd al-Rasūl
al-Kuwayt. [s.n.]. 1996. 116 p.

al-Wajīz fī al-taṭawwur al-iqtiṣādī
ʻAjamīyah, Muḥammad ʻAbd al-ʻAzīz ; Ismāʻīl, Muḥammad Maḥrūs
1970. 2, 423 p.

al-Wajīz fī al-ṭibb al-Islāmī
Khaṭīb, Hishām Ibrāhīm
ʻAmmān. Dār al-Arqam. 1985. 247 p.

al-Wajiz fi al-uqud al-musammah: dirasah muqarabah lil-uqud bi-itibar jadwaha
Bu Nabat, MuhĐammad
[Morocco. s.n.]. 2001/2002 [i.e. 2001]. 263 p.

al-Wajīz fī athar al-ittijāhāt al-siyāsīyah al-muʻāṣirah ʻalá ḥuqūq al-insān
Ghazwī, Muḥammad Salīm Muḥammad
[Amman, Jordan. s.n.]. 1985. 122 p.

al-Wajiz fi daawa qismat al-ifraz wa-al-ijbar ala al-bay : dirasah tatĐbiqiyah ala dĐawơ al-fiqh wa-al-qanun wa-al-sawabiq al-qadĐaơiyah al-Sudaniyah
Ali, SĐalahĐ al-Din Sirr al-Khatm
[Khartoum. s.n.]. 2005. 348 p.

al-Wajīz fī dirāsat al-mujtamaʻ al-ʻArabī
[1962-63]. 8, 482 p.

al-Wajīz fī fiqh al-imāmah al-ʻuẓmá
Ṣāwī, Ṣalāḥ
Pishāwar, Pākistān. Dār al-Kutub al-ʻArabīyah. [1991?]. 135 p.

al-Wajīz fī ḥawādith al-sayr
Ḍaḥḥāk, Idrīs
[S.l. s.n.]. <1980- >. v. <3 >.

al-Wajīz fī īḍāḥ qawāʻid al-fiqh al-kullīyah
Būrnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1983. 312 p.

al-Wajīz fī ʻilm al-ajinnah al-Qurʼānī
Bārr, Muḥammad ʻAlī
al-Dammām. al-Dār al-Saʻūdīyah. 1985. 88 p.

al-Wajīz fī Islāmīyat al-maʻrifah
Hirnidun, Virjīniyā, al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amīrikīyah. al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī. 1987. 131 p.

al-Wajīz fī mabādiʼ al-qānūn al-baḥrī: dirāsah taḥlīlīyah muwāzanah li-qawānīn al-tijārah al-baḥrīyah fī al-Urdun wa-Sūrīyah wa-Lubnān wa-al-Jazāʼir
Nāhī, Ṣalāḥ al-Dīn ʻAbd al-Laṭīf
ʻAmmān. Dār al-Mahd. 1982. 304 p.

al-Wajīz fī mabādiʼ al-qānūn al-dustūrī wa-al-nuẓum al-siyāsīyah al-muqāranah
ʻAfīfī, Muṣṭafá
[Cairo]. M.M. ʻAfīfī. [1984]-. v. <1 >.

al-Wajīz fī mabādiʼ al-tanẓīm al-qaḍāʼī wa-al-taqāḍī wa-al-murāfaʻāt fī al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah: dirāsah taḥlīlīyah intiqādīyah maʻa al-muwāzanāt al-ʻāliyah
Nāhī, Ṣalāḥ al-Dīn ʻAbd al-Laṭīf
ʻAmmān. Dār al-Mahd. 1983. 219 p.

al-Wajiz fi mabadiơ Qanun al-Muamalat al-Tijariyah li-Dawlat al-Imarat al-Arabiyah al-MuttahĐidah
Abd al-Muơmin, Naji
[Dubayy]. Kulliyat ShurtĐat Dubayy. 1998. 480 p.

al-Wajīz fī naẓariyat al-buṭlān: dirāsah fiqhīyah muqāranah baina tashrīʻat al-duwal al-ʻArabiyah wa-al-sharīʻah al-Islāmiyah
ʻAnbar, Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm
[al-Qāhirah]. 1981. 168 p.

al-Wajīz fī naẓarīyat al-iltizām: maṣādir al-iltizāmāt wa aḥkāmuhā fī al-qānūn al-madanī al-Jazāʼirī
Ḥasanayn, Muḥammad
al-Jazāʻir. al-Muʼassasah al-Waṭanīyah lil-Kitāb. 1983. 413 p.

al-Wajīz fī naẓarīyat al-iltizām fī al-qānūn al-madanī al-ʻIrāqī
Ḥakīm, ʻAbd al-Majīd ; Bakrī, ʻAbd al-Bāqī ; Bashīr, Muḥammad Ṭāhā
[Baghdad]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Taʻlīm al-ʻĀlī wa-al-Baḥth al-ʻIlmī. 1980-. v. <1 >.

al-Wajīz fī nuẓum al-ḥukm wa-al-idārah
Ṭamāwī, Sulaymān Muḥammad
[1962]. 466 p.

al-Wajiz fi Qanun al-Amal al-Lubnani
GhayyadĐ, Wisam HĐusayn
Bayrut. Dar al-Mawasim. 2006. 320 p.

al-Wajīz fī qānūn al-ʻamal wa-al-ta'mīnāt al-ijtimāʻīyah
Murād, Muḥammad Ḥilmī
[al-Qāhirah?]. Maṭābiʻ al-Ahrām al-Tijārīyah. 1971. 359 p.

al-Wajīz fī qānūn al-ijrāʼāt al-jināʼīyah
Muḥammad, ʻAwaḍ
Iskandarīyah. Dār al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah. [197-]-. v. <1 >.

al-Wajīz fī qānūn al-ijrāʼāt al-jināʼīyah al-Miṣrī
Ṣidqī, ʻAbd al-Raḥīm
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1986-. v. <1 >.

al-Wajīz fī qānūn al-qaḍāʼ al-madanī wa-al-tijārī
Shiḥātah, Muḥammad Nūr
[Cairo. s.n. 1985?- ]. v. <1 >.

al-Wajīz fī qānūn al-ʻuqūbāt al-khāṣṣ al-Miṣrī: jarāʼim al-iʻtidāʼ ʻalá al-ashkhāṣ wa-al-amwāl (al-qatl-al-ḍarb-al-jarḥʼ al-sariqaḥ-al-naṣb-khiyānat al-amānah), wa-al-jaraʼim al-muḍirrah bi-al-maṣlaḥah al-ʻumūmīyah (al-rishwah wa-jarāʼim al-amwāl al-ʻāmmah) wafqa ākhir al-taʻdīlāt al-tashrīʻīyah
Ṣidqī, ʻAbd al-Raḥīm
[Cairo. s.n.]. 1983-1984 [i.e. 1984]. 656 p.

al-Wajīz fī qawānīn al-ishtibāh wa-al-tasharrud wa-al-murāqabah al-qaḍāʼīyah wa-al-asliḥah wa-al-dhakhāʼir: yashtamilu ʻalá al-nuṣūṣ al-qānūnīyah wa-ārāʼ al-fiqh wa-aḥkām Maḥkamat al-Naqḍ wa-al-kutub al-dawrīyah ḥattá sanat 1986
Hulayyil, Faraj ʻAlwānī
[S.l. s.n.]. 1987. 197 p.

al-Wajīz fī qawānīn al-milkīyah al-ʻaqārīyah fī al-Sūdān
Mahdī, Saʻīd Muḥammad Aḥmad
[al-Qāhirah?]. Dār al-Fikr al-ʻArabī. 1976 [i.e. 1975]. 190 p.

al-Wajiz fi sharhĐ al-mabadiơ al-ammah fi qanun al-uqubat
KhatĐib, Adnan
Dimashq. MatĐbaat al-Jamiah al-Suriyah. 1956-1957. v. <2>.

al-Wajiz fi sharhĐ qanun al-Muddai al-Amm al-Ishtiraki: muallaqan alayhi bi-al-ahĐkam al-sĐadirah min MahĐkamat al-HĐirasah wa-tamin salamat al-shab wa-min qadĐa al-qiyam
SĐalihĐ, Ibrahim Ali
al-Qahirah. Alam al-Kutub. [1986]. 503 p.

al-Wajiz fi sharhĐ Qanun al-Usrah al-Jazaơiri: muqaddimah, al-khitĐbah, al-zawaj, al-tĐalaq, al-mirath, al-wasĐiyah
Arabi, BilhĐajj
Bin Aknun, al-Jazaơir. Diwan al-MatĐbuat al-Jamiiyah. 1999. 2 v.

al-Wajīz fī sharḥ aḥkām ʻaqd al-bayʻ
ʻUmrān, Muḥammad ʻAlī Raslān
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. [197-]. 372 p.

al-Wajīz fī sharḥ al-qānūn al-madanī
Sanhūrī, ʻAbd al-Razzāq Aḥmad
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1966-. v.

al-Wajīz fī sharḥ niẓām al-taḥkīm al-Saʻūdī
Juhanī, ʻĪd Masʻūd
[Riyadh, Saudi Arabia. s.n.]. 1984. 67, 55 p.

al-Wajīz fī sharḥ Qānūn al-ʻAmal al-jadīd: al-ṣādir bi-al-qānūn raqm 137 li-sanat 1981, al-muʻaddal bi-al-qānūn 33 li-sanat 1982, al-ṣādir fī 27 Māyū 1982
Ḥasan, ʻAlī ʻAwaḍ
al-Qāhirah. Dār al-Thaqāfah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1982. 709, 72 p.

al-Wajīz fī sharḥ Qānūn al-Muʻāmalāt al-Madanīyah li-Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah
Aḥmad, ʻAbd al-Khāliq Ḥasan
[Dubayy, U.A.E.]. Kullīyat Shurṭat Dubayy. 1988. 390 p.

al-Wajīz fī sharḥ qānūn al-Muddaʻī al-ʻĀmm al-Ishtirākī: muʻallaqan ʻalayhi bi-al-aḥkām al-ṣādirah min Maḥkamat al-Ḥirāsah wa-taʼmīn salāmat al-shaʻb wa-min qaḍāʼ al-qiyam
Ṣāliḥ, Ibrāhīm ʻAlī
al-Qāhirah. ʻĀlam al-Kutub. [1986]. 503 p.

al-Wajīz fī sharḥ qānūn al-tajnīd
Ṣiddīq, ʻĀdil
[Cairo. s.n.]. 1991/1992 [i.e. 1991?]. 607 p.

al-Wajīz fī sharḥ Qānūn al-ʻUqūbāt
Maḥmūd, Dārī Khalīl
Aʻẓamīyah, Baghdād. Dār al-Qādisīyah. [1982]. 144 p.

al-Wajīz fī taʻlīm al-lughah al-Kurdīyah
ʻAbd al-Raḥmān, Razgār ʻAlī
[S.l. s.n.]. 1987. 2 v. in 1 (312 p.).

al-Wajīz fī tārīkh al-Maghrib wa-al-Andalus: min al-fatḥ ilá bidāyat ʻaṣr al-Murābiṭīn wa-Mulūk al-Ṭawāʼif : dirāsah siyāsīyah wa-ḥaḍārīyah
Abū Diyāk, Ṣāliḥ
Irbid, al-Urdun. Tawzīʻ Maktabat al-Kattānī. 1988. 437 p.

al-Wajiz fi tarikh wa-alam Masarah wa-alaqat Wazzan wa-ma walaha min qabaơil Jabalah: dirasah wathaơiqiyah tahĐliliyah
Bakkari, Abd al-Salam
al-QunaytĐirah [Morocco]. al-Bukili lil-TĐibaah wa-al-Nashr wa-al-Tawzi. 1997. 283 p., [82] p. of plates.

al-Wajiz fi tarikh wa-jughrafiyat bilad Bani Shahr
Shahri, Faơiz ibn Salim Al ZahĐim al-Umayri
[Riyadh]. F.b.S.A.Z.al-U. al-Shahri. 1997. 511 p.

al-Wajīz fī taṣrīf al-afʻāl
Suʻaydah, Aḥmad Basyūnī
ʻĀbidīn [Cairo]. Tawzīʻ Maktab al-Zahrāʼ. 1989. 228 p.

al-Wajiz fi ulum al-Kitab al-Aziz
Majali, MuhĐammad Khazir
Kuala Lumpur. Muơassasat al-Bayan. 2003. 216 p.

al-Wajiz fi usĐul al-muhĐakamat al-jazaơiyah
FadĐil, MuhĐammad
[Damascus]. MatĐbaat Jamiat Dimashq. 1965-. v. <1>.

al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh
Kirmāstī, Yūsuf ibn Ḥusayn ; Kassāb, al-Sayyid ʻAbd al-Laṭīf
[Cairo]. S.ʻAbd Kassāb. 1984. 44, 239 p.

al-Wajīz fī uṣūl al-tashrīʻ al-Islāmī
Hītū, Muḥammad Ḥasan
Bayrūt. Muʼassasat al-Risālah. 1983. 565 p.

al-Wajīz fī ʻuyūb al-irādah: al-ghalaṭ, al-ghishsh, al-ikrāh, al-tadlīs, naqṣ al-ahlīyah : min aḥdath al-buḥūth al-ʻamalīyah fī ʻuyūb al-irādah
Shārūd, Maḥmūd Muḥammad
[Cairo. s.n. 1988]. 102 p.

al-Wajīz lil-madkhal lil-fiqh al-Islāmī
Madkūr, Muḥammad Sallām
[al-Qāhirah]. Dār al-Naḥah al-ʻArabīyah. 1978. 330 p.

al-Wakālah fī al-fiqh al-Islāmī
Abū Ghamjah, Muḥammad ʻAlī
Ṭarābulus, al-Jamāhīrīyah al-ʻArabīyah al-Lībīyah al-Shaʻbīyah al-Ishtirākīyah. al-Munshaʼah al-ʻĀmmah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān. 1986. 427 p.

al-Wakalah fi al-fiqh al-Islami
Shadhili, MuhĐammad Nabil Sad
al-Qahirah. Dar al-NahdĐah al-Arabiyah. 1990. 129 p.

al-Wakalat wa-al-buyut al-Islamiyah fi MisĐr al-Uthmaniyah
MuhĐammad, Rifat Musa
al-Qahirah. al-Dar al-MisĐriyah al-Lubnaniyah. 1993. 421 p.

al-Wakhazāt min al-adab al-sākhir
ʻUmayr, ʻAlī Muḥammad
Jiddah. Dār al-ʻUmayr. 1986. 160 p.

al-Wakhz bi-al-ibar
Nahdī, Mahdī
[S.l. s.n.]. 1981. 168 p.

al-Wakr: riwāyah
Rubayʻī, ʻAbd al-Raḥmān Majīd
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1980. 183 p. ; 20 cm.

al-Walad al-Filasṭīnīyah: qiṣaṣ
Shuqayr, Maḥmūd
al-Quds. Manshūrāt Ṣalāḥ al-Dīn. 1977. 82 p.

al-Walad alladhī jaʻalanā lā nadfaʻu nuqūd
Ḥāfiẓ, Ṣalāḥ
[Cairo]. Rose al-Youssif. 1967. 133 p.

al-Walad al-rassām: ashʻār bi-al-ʻāmmīyah al-Miṣrīyah : dirāsah
Khalaf, Nabīl ; Ṭawīl, Riḍā
[Cairo. s.n. 1985]. 120 p.

al-Walad al-shaqī fī al-sijn
Saʻdanī, Maḥmūd
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Waḥdah. 1981. 93 p.

al-Walad lil-firash: fi fiqh al-nawazil wa-al-ijtihad al-qadĐaơi al-Maghribi
Rafi, Abd al-Salam
al-Dar al-BaydĐaơ. Afriqiya al-Sharq. c2006. 95 p.

al-Walāʼ fī al-Islām: (innamā walīyukum Allāh wa-Rasūluhu wa-alladhīn āmanū)
Khūlī, Jumʻah ʻAlī
[Cairo. s.n.]. 1984. 191 p.