al-WazĐifah al-siyasiyah lil-ulamaơ fi al-khibrah al-Islamiyah: dirasah fi namadhij al-alaqah al-siyasiyah bayna al-ulamaơ wa-al-hĐukkam
BaydĐani, Hanaơ Abd al-RahĐman
al-Qahirah. Maktabat al-NahdĐah al-MisĐriyah. [2005]. 351 p.

al-Waẓāʼif al-tadāwulīyah fī al-lughah al-ʻArabīyah
Moutaouakil, Ahmed
al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Maghrib. Dār al-Thaqāfah. 1985. 191 p.

al-Waẓīfah al-ʻāmmah
Ḥasan, ʻAbd al-Fattāḥ
al-Riyāḍ. Maʻhad al-Idārah al-ʻĀmmah, Barnāmij Dirāsāt al-Anẓimah. 1394 [1974]. 176 leaves.

al-Waẓīfah al-ʻāmmah fī al-niẓām al-Islāmī wa-fī al-nuẓum al-ḥadīthah
Muṣṭafá, ʻAlī ʻAbd al-Qādir
[Cairo. s.n.]. 1982. 342 p.

al-Waẓīfah al-ʻāmmah wa-idārat shuʼūn al-muwaẓẓafīn
Ḥubaysh, Fawzī
Bayrūt, Lubnān. [s.n.]. 1986. 292 p.

al-Waẓīfah al-ijtimāʻīyah lil-milkīyah al-khāṣṣah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-qānūn al-ʻIrāqī
Faḍl, Mundhir ʻAbd al-Ḥusayn
[Baghdād]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Iʻlām. 1977. 342, 5 p.

al-Waẓīfah al-iʻlāmīyah lil-shiʻr al-Islāmī al-muʻāṣir fī qaḍīyat Filasṭīn
Janbāz, Muḥammad Munīr
al-Riyāḍ. ʻĀlam al-Kutub. 1984. 583 p.

al-Waẓīfah al-ittiṣālīyah li-Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah
ʻAṭā, ʻAbd al-Khabīr Maḥmūd
[Cairo]. Jāmʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Tarbiyah wa-al Thaqāfah wa-al-ʻUlūm, Maʻhad al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah. 1977. 119 p.

al-Waẓīfah al-qunṣulīyah wa-al-diblūmāsīyah fī al-qānūn wa-al-mumārasah: dirāsah muqāranah
Jābir, ʻĀṣim
Bayrūt . Manshūrat Baḥr al-Mutawassiṭ. 1986. 1162 p.

al-Waẓīfah al-shāghirah
ʻAzzām, ʻAfīf
[S.l. s.n.]. 1980. 108 p.

al-Waẓīfah .. ḥabībatī
Abū ʻĀmirīyah, Hādī
Jiddah, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. [s.n.]. 1985. 146 p.

al-Wazīr al-Maghribī Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn ʻAlī: al-ʻālim al-shāʻir al-nāthir al-thāʼir (370-418) : dirāsah fī sīratihi wa-adabihi maʻa mā tabaqqá min āthārih
ʻAbbās, Iḥsān ; Wazīr al-Maghribī, al-Ḥusayn ibn ʻAlī
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Shurūq. 1988. 250 p.

al-Wazīr al-Yāzūrī
Barghūtī, ʻUmar al-Ṣāliḥ
[1951?]. 128 p.

al-Wazn al-jiyūbūlītīkī li-aqṭār Majlis al-Taʻāwun al-Khalījī wa-mustaqbalih
Sammāk, Muḥammad Azhar
al-Kuwayt. Qism al-Jughrāfiyā bi-Jāmiʻat al-Kuwayt. [1989]. 55 p.

al-Wazn wa-al-qiyās wa-al-kayl wa-al-raqābah ʻalá al-maʻādin al-thāminah
[Cairo]. al-Hayʼah al-ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Maṭābiʻ al-Amīrīyah. 1977. 4, 111 p.

ALWD citation manual: a professional system of citation
Dickerson, Darby
Gaithersburg. Aspen Law and Business. c2000. xxvi, 470 p.

ALWD citation manual: a professional system of citation
Dickerson, Darby
New York. Aspen. c2003. xxx, 491 p.

Alweer een vogel aan de deur: Belevenissen in een vogelhospitaal en Eerste Hulp-tips voor vogelvrienden
Holzenspies, Carla
[Blaricum,]. Bigot & Van Rossum. [1973?]. 163 p. with illus.

Al Weiss' The official history of karate in America: the golden age, 1968-1986
Weiss, Al ; Weiss, David
Los Angeles, CA. Pro-Action Pub. c1997. 374 p.

Ạ lwe ku hsōn thit tan twet myā hnịn thit lōn ị lōn pat ạ sā sā ạ pyin pyin thēi ạ ywe ạ sā sā tọ ị kēin thei twet pyī sa ok =: The easiest methods of timber calculations & the ready reckoner for various sizes of timbers and logs
Myan aung. yạ naing thāw htanạ O Kei Sa pon hneik taik. [n.d.]. 2, 74 p.

al-W[a]hĐat al-Maghribiyah qabla al-istimar: Ghris namudhajan
QastĐani, Bin MuhĐammad
al-RabatĐ. al-Mamlakah al-Maghribiyah, al-Mahad al-Malaki lil-Thaqafah al-Amazighiyah, Markaz al-Dirasat al-Antrubulujiyah wa-al-Susiyulujiyah. 2005. 276 p.

Al who?
Haig, J. Alastair
Orleans, Mass. Rock Harbor Press. c1980. 271 p.

Al wie omkijkt is gezien: gedichten 1974-1987
Roggeman, Willem M
Antwerpen. Manteau. c1988. 106 p.

Al wie omziet: opstellen over Nederlandse poëzie 1960-1980
Brems, Hugo
Antwerpen. Elsevier Manteau. 1981. 181 p.

al-Wifāq al-dawlī wa-al-amn al-qawmī al-ʻArabī
Ṭawālibah, Ḥasan Muḥammad
Jumhūrīyat Miṣr al-ʻArabīyah. Dār al-Mawqif al-ʻArabī. [1984]. 111 p.

al-Wifāq al-dawlī wa-al-ṣirāʻ al-ʻArabī al-Ṣihyūnī: iṭlālah ʻalá al-taḥawwulāt al-ʻālamīyah al-jadīdah
Ḥammād, Jumʻah
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Bashīr. 1989. 84 p.

al-Wijdāniyāt
Abū al-ʻAzāʼim, Muḥammad Māḍī
al-Qāhirah. Khālid Abū al-ʻAzāʼim. [1989]. 194 p.

al-Wijhah al-salafīyah ʻinda al-Amīr al-Ṣanʻānī
Hilāl, Ibrāhīm Ibrāhīm
al-Qāhirah. Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 1984. 110 p.

al-Wilādah al-jadīdah wa-al-ṣaḥw: shiʻr
Dūghān, Aḥmad
[S.l. s.n.]. 1979. 63 p.

al-Wilādah al-tānīyah
Khāl, Yūsuf
Bayrūt. Dār Majallat Shiʻr. 1981. 145 p.

al-Wilādah al-thāniyah lil-masraḥ fī Sūrīyah, 1955-1980: dirāsah
Aliksān, Jān
Dimashq. Ittiḥād al-Kuttāb al-ʻArab. 1983. 302 p.

al-Wilāyah ʻalā al-māl
Ḥamdī, Muḥammad Kamāl
Miṣr. Dār al-Maʻārif. 1966-67. 2 v.

al-Wilāyah ʻalá al-nafs
Abū Zahrah, Muḥammad
[al-Qāhirah]. Jāmiʻat al-Duwal al-ʻArabīyah, Maʻhad al-Dirāsāt al-ʻArabīyah al-ʻĀlīyah. 1966. 192 p.

al-Wilāyah ʻalā al-nafs
Abū Zahrah, Muḥammad
Bayrūt. Dār al-Rāʼid al-ʻArabī. [1970]. 183 p.

al-Wilayah al-takwiniyah wa-al-tashriiyah fi dĐawơ al-Kitab wa-al-sunnah wa-aqwal al-ulamaơ
Qazwini, Alaơ al-Din Sayyid Amir MuhĐammad
[Iran. s.n.]. 1999. 190 p.

al-Wilayah wa-al-marjiiyah: takamul am tanafus?
Amili, Malik MusĐtĐafa Wahbi
Bayrut. Dar al-Hadi. 2005. 160 p.

al-Wilayah wa-al-mujtama: musahamah fi al-tarikh al-dini wa-al-ijtimai li-Ifriqiyah fi al-ahd al-HĐafsĐi
Amiri, Nilli Salamah
[Manubah]. Kulliyat al-Adab bi-Manubah. 2001. 615 p.

al-Wilāyah wa-al-shufʻah wa-al-ijārah min al-fiqh al-Islāmī fī thawbihi al-jadīd
Ḥasanī, Hāshim Maʻrūf
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Qalam. [197- ]. 343 p.

al-Wilāyāt al-ʻArabīyah wa-maṣādir wathāʼiqihā fī al-ʻahd al-ʻUthmānī. al-Qism al-ʻArabī: buḥūth al-Muʼtamar al-Khāmis lil-Lajnah al-ʻĀlamīyah lil-Dirāsāt ma-qabla al-ʻahd al-ʻUthmānī wa-al-fatrah al-ʻUthmānīyah, Tūnis, 13-18 Sibtimbir 1982
Temimi, Abdeljelil
Tūnis. Markaz al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt ʻan al-Walāyāt al-ʻArabīyah fī al-ʻAhd al-ʻUthmānī. 1984. 568, 40 p., [6] leaves of plates.

al-Wilayat al-MuttahĐidah al-Amrikiyah wa-al-sĐira al-Arabi al-SĐihyuni
Abu Bakr, Tawfiq
[Kuwait]. T. Abu Bakr. 1987. 315 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah wa-ʻalāqatihā al-iqtiṣādīyah maʻa aqṭār al-Khalīj al-ʻArabī
ʻAlī, ʻAbd al-Munʻim al-Sayyid
[Basṛh]. Markaz Dirāsāt al-Khalīj al-ʻArabī, Jāmiʻat al-Baṣrah. 1987. 149 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah wa-al-muʼāmarah ʻalá al-ummah al-ʻArabīyah
Sāmarrāʼī, ʻAbd Allāh Sallūm
[Baghdād]. al-Jumhūrīyah al-ʻIrāqīyah, Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dār al-Rashīd lil-Nashr. 1982. 479 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah wa-al-ṣirāʻ al-ʻArabī- al-Isrāʼīlī
Salmān, Yūsuf
[Beirut. s.n.]. 1984. 76 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah wa-al-ṣirāʻ al-ʻArabī al-Ṣihyūnī
Abū Bakr, Tawfīq
[Kuwait]. T. Abū Bakr. 1987. 315 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah wa-Isrāʼīl
Abu Jaber, Kamel
[al-Qāhirah]. Maʻhad al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻArabīyah, Qism al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Filasṭīnīyah. 1971. 166 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah bayna al-Naṣrānīyah wa-al-Islām
Misallātī, Mukhtār Khalīl
al-Kuwayt. Maktabat al-Muʻallā. 1988. 67 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah wa-al-Filasṭīnīyūn bayna al-istīʻāb wa-al-taṣfiyah
Shadid, Mohammed K
al-Quds. Jamʻīyat al-Dirāsāt al-ʻArabīyah. [1983]. 304 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah wa-al-Ittiḥād al-Sūfyātī wa-al-ṣirāʻ fī al-Sharq al-Awsaṭ, 1967-1987
Rabābiʻah, Ghāzī Ismāʻīl
ʻAmmān, al-Urdun. Dār al-Fikr. 1989. 228 p.

al-Wilāyāt al-Muttaḥidah wa-Filasṭīn: min al-taqsīm ilá iqāmat Isrāʼīl
Dasūqī, ʻĀṣim
al-Qāhirah. Markaz al-Dirāsāt al-Siyāsīyah wa-al-Istirātījīyah bi-al-Ahrām. 1985. 167 p.

The A.L. Williams replacement empire: articles from the Insurance forum, 1981-1986
Belth, Joseph M
Ellettsville, IN. Insurance Forum, Inc. c1987. 64 p.

The A.L. Williams replacement empire: articles from the Insurance forum, 1981-1988
Belth, Joseph M
Ellettsville, IN. Insurance Forum. c1989. 88 p.

Alwin Arndt, 1878-1959, zum Gedächtnis aus Anlass seines 100. Geburtstages
Krausch, Heinz Dieter
[Luckau]. Biologischer Arbeitskreis Luckau. [1978]. 64 p.

Alwin Krawčik: žiwjenje a skutkowanje serbskeho prócowarja
Budarjowa, Ludmila
Budyšin. Domowina. 1976. 104 p.

Alwin Schockemöhle: 1976 Olympic show jumping gold medalist from West Germany
Kaiser, Ulrich
Woodbury, N.Y. Barron's. c1977. 176 p.

al-Wiqāyah al-ṣiḥḥīyah ʻalá ḍawʼ al-Kitāb wa-al-sunnah
Āl ʻAlī, Luʼluʼah bint Ṣāliḥ ibn Ḥusayn
Dammām, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār Ibn al-Qayyim. 1989. 768 p.

al-Wiqāyah min al-jarāʼim al-nājimah ʻan al-numūw al-iqtiṣādī
al-Rabāṭ. al-Munaẓẓamah al-ʻArabīyah lil-Difāʻ al-Ijtimāʻī. 1983. 236.

al-Wiraqah wa-al-warraqun fi al-Andalus: min asĐr al-khilafah hĐatta nihayat asĐr al-MuwahĐhĐidin
Musad, Samiyah MusĐtĐafa
al-Haram [Giza]. Ayn lil-Dirasat wa-al-BuhĐuth al-Insaniyah wa-al-Ijtimaiyah. 2000. 80 p.

al-Wirāqah wa-al-warrāqūn fī al-tārīkh al-Islāmī
Qārī, Luṭf Allāh
al-Riyāḍ. Dār al-Rifāʻī lil-Nashr wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Tawzīʻ. 1982. 77 p.

al-Wirāqah wa-ṣināʻat al-kitābah wa-muʻjam al-sufun
Zayyāt, Ḥabīb
[Beirut]. Dār al-Ḥamrāʼ lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1992. 155 p.

al-Wirāthah
Muḥammad, ʻAbd al-Ḥāfiz Ḥilmī
[al-Qāhirah]. Muʻassasat al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Taʼlīf wa-al-Tarjamah wa-al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1963. 118 p.

al-Wirāthah ʻalá ʻarsh al-Ḥusaynī wa-madá iḥtirām niẓāmihā
Mazālī, Muḥammad al-Ṣāliḥ
[Tūnis]. al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr. [1969]. 60 p.

al-Wirāthah wa-al-bīʼah
Wāfī, ʻAlī ʻAbd al-Wāḥid
[al-Qāhirah]. Dār Nahḍat Miṣr lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr. 1970. 131 p.

al-Wird al-ṣāfī min ʻilmay al-ʻarūḍ wa-al-qawāfī
ʻImarī, Muḥammad Ḥasan Ibrāhīm
al-Qāhirah. al-Dār al-Fannīyah. 1988. 389 p.

al-Wisām: majmuʻah qasasīyah
Dimashq. Muʼassasat Tishrīn lil-Ṣihāfah wa-al-Nashr. 1979. 161 p.

al-Wiṣāyah wa-al-awqāf: wārith al-zawjah wa-al-ʻawl wa-al-taʻṣīb : min al-aḥwāl al-shakhṣīyah fī al-fiqh al-Islāmī
Ḥasanī, Hāshim Maʻrūf
Bayrūt, Lubnān. Dār al-Qalam. 1980. 320 p.

Alwi Shihab mengemban tuntutan jaman
Nasta'in, Muhammad
Yogyakarta. Wahyu Pustaka. 2000. 166 p.

al-Wisīyah: ʻan qiṣṣat ḥayāt al-jundī al-ladhī aṣbaḥa ustādhan lil-iqtiṣād al-siyāsī bi-al-jāmiʻah
Khalīl, Khalīl Ḥasan
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1983. 386 p.

al-Wizārah fī ʻahd al-Salājiqah
Iqbāl, ʻAbbās
al-Kuwayt. Dhāt al-Salāsil. 1984. 526 p.

al-Wizārah fī al-niẓām al-Islāmī wa-fī al-nuẓum al-dustūrīyah al-muʻāṣirah
Muṣṭafá, ʻAlī ʻAbd al-Qādir
[Cairo?. s.n. ]. 1982. 415 p.

al-Wizārah wa-al-wuzarāʼ fī al-ʻaṣr al-Fāṭimī
Manāwī, Muḥammad Ḥamdī
Miṣr. Dār al-Maʻārif. [1970]. 332 p.

al-Wizārāt al-Lubnānīyah wa-bayānātuhā, 1943-1981
Malḥah, Jān
Bayrūt. Maktabat Lubnān. 1981. 265 p.

al-Wizārāt al-Urdunīyah, 1921-1984
[Amman]. al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah, Wizārat al-Iʻlām, Dāʼirat al-Maṭbūʻāt wa-al-Nashr. [1984]. 128 p.

The Alworths; a family history including all descendants of Robert Alworth and Bridget Coady: (married May 7, 1854)
Young, Mary Lynch
[San Francisco. Cloister Press. 1968]. 104 p.

al-WudĐuơ fi al-Kitab wa-al-Sunnah
Askari, Najm al-Din Jafar ibn MuhĐammad ; Sharaf al-Din, Abd al-HĐusayn ; Al Kashif al-GhitĐa, MuhĐammad al-HĐusayn
al-Qahirah. MurtadĐa al-RadĐawi al-Kashuri. [195-]. 216 p.

al-Wuḍūʼ fī al-Kitāb wa-al-Sunnah
ʻAskarī, Najm al-Dīn Jaʻfar ibn Muḥammad ; al-Mūsawī, ʻAbd al-Ḥusayn ibn Sharaf al-Dīn ; Āl Kāshif al-Ghiṭā, Muḥammad al-Ḥusayn
al-Qāhirah. Murtaḍā al-Raḍawī al-Kāshūrī. [195-]. 216 p.

al-Wufūd fī al-ʻahd al-Makkī wa-atharuhā al-iʻlāmī
Asṭal, ʻAlī Raḍwān Aḥmad
al-Zarqāʼ, al-Urdun. Maktabat al-Manār. 1984. 302 p.

al-Wuḥūsh lā tughannnī: masraḥīyah kūmīdīyah khayālīyah ghayr muḍḥikhah
ʻAdwān, Mamdūḥ
[Tunisia]. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Nāshirīn al-Muttaḥadīn. 1986. 111 p.

al-Wujdān
ʻAwwā, ʻĀdil
1961. 255 p.

al-Wujūd al-ʻālamī lil-intāj al-fikrī lil-aṭibbāʼ al-ʻArab fī al-ʻaṣr al-ḥadīth
Miṣrī, Muḥammad
al-Kuwayt. Dār al-Buḥūth al-ʻIlmīyah. 1983. 101 p.

al-Wujūd al-ʻaskarī al-Gharbī fī al-Sharq al-Awsaṭ
Āghā, Ḥusayn ; Khālidī, Aḥmad Sāmiḥ ; Jaʻfar, Qāsim M
Bayrūt. al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. 1982. 154 p.

al-Wujud al-Hilali al-Sulaymi fi al-Jazaơir
Khalidi, Abd al-HĐamid
al-Jazaơir. Dar Humah. [2003]. 290 p.

al-Wujūd al-Islāmī fī al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah
Dārī, ʻAbd Allāh Aḥmad
Jiddah. al-Jamʻīyah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah lil-Thaqāfah wa-al-Funūn. 1983. 175 p., [25] leaves of plates.

al-Wujūd al-Isrāʼīlī wa-al-ʻArabī fī Afrīqiyā: dirāsah iqtiṣādīyah siyāsīyah
Sharābī, Muḥabbāt Imām
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. [1982]. 389 p.

al-Wujud al-MasihĐi fi al-Quds: khilala al-qarnayn al-tasi ashr wa-al-ishrin
Abu Jabir, Raơuf Sad
Bayrut. Markaz Dirasat al-WahĐdah al-Arabiyah. 2004. 294 p.

al-Wujūd al-siyāsī lil-fallāḥīn
Mansī, Ṣalāḥ
[Cairo]. al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr. [1984]. 178 p.

al-Wujūd al-ʻUthmānī al-Mamlūkī fī Miṣr fī al-qarn al-thāmin ʻashar wa-awāʼil al-qarn al-tāsiʻ ʻashar
Muḥammad, ʻIrāqī Yūsuf
al-Qāhirah, J.M.ʻA. Dār al-Maʻārif. 1985. 455, [1] p.

al-Wujūd al-wāqiʻī wa-al-wujūd al-qānūnī lil-sharikah al-fiʻlīyah fī al-qānūn al-muqāran
Quḍāh, Mufliḥ ʻAwwād
[Cairo]. M.ʻA. al-Quḍāh. 1985. 530 p.

al-Wujūd ʻinda Ikhwān al-Ṣafā
ʻAbd Allāh, Wajīh Aḥmad
al-Iskandarīyah. Dār al-Maʻrifah al-Jāmiʻīyah. 1989. 368 p.

al-Wujūdīyah: falsafat al-wahm al-insānī
Fayyūmī, Muḥammad Ibrāhīm
al-Qāhirah. al-Azhar, Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīyah. 1984. 91 p.

al-Wujūdīyah al-muʼminah
Ghallāb, Muḥammad
[1966]. 74 p.

al-Wujūdīyah bayna al-yaʼs wa-al-ʻadam: ʻarḍ wa-taḥlīl wa-naqd wa-tafnīd min wijhat al-naẓar al-Islāmīyah wa-al-fikrīyah
Ghannām, Ṭalʻat
al-Qāhirah. ʻĀlam al-Kutub. [1978]. 176, 2, 4 p.

al-Wujūdīyah, falsafat al-wahm al-insānī
Fayyūmī, Muḥammad Ibrāhīm
al-Qāhirah. Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah. 1983. 140 p.

al-Wujūd khārij al-dhāt
Manṣūr, Saʻīd
[Cairo]. Wizārat al-Thaqāfah, al-Thaqāfah al-Jamāhīrīyah. [1985]. 87 p.

al-Wujud wa-al-abath fi HĐaddatha Abu Hurayrah qal-- li-MahĐmud al-Masadi, al-LisĐsĐ wa-al-kilab li-Najab MahĐfuzĐ, al-Ashjar wa-ightiyal Marzuq li-Abd al-RahĐman Munif
Qaysumah, MansĐur
[Tunis]. Dar SahĐar lil-Nashr. 1999. 142 p.

al-Wujūd wa-al-khulūd fī falsafat Abī al-Barakāt al-Baghdādī
Abū Saʻdah, Muḥammad Ḥusaynī
al-Qāhirah. [s.n.]. 1993. 161 p.

al-Wujūh al-bayḍāʼ
Khūrī, Ilyās
[Beirut]. Dār Ibn Rushd. 1981. 276 p.

al-Wujuh wa-al-nazĐaơir fi al-Qurơan al-azĐim
Muqatil ibn Sulayman al-Balkhi
Dubay. Markaz Jumah al-Majid lil-Taqafah wa-al-Turath-Dubay. 2004. 296 p.

al-Wujūh wa-al-naẓāʼir fī al-Qurʼān al-karīm
Aʻwar, Hārūn ibn Mūsá ; Ḍāmin, Ḥātim Ṣāliḥ
[Baghdad]. Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, Dāʼirat al-Āthār wa-al-Turāth. 1988 [i.e. 1989]. 407 p.

al-Wuqūf ʻalá al-aṭlāl: taṭawwuruhu fī al-shiʻr al-ʻArabī wa-taʼthīruhu fī al-adab al-Fārisī
Nafādī, Aḥmad Aḥmad Manṣūr
[Cairo. s.n.]. 1987. 302 p.

al-Wuqūf ʻalá al-mawqūf
Mawṣilī, ʻUmar ibn Badr ; ʻAsalī, Umm ʻAbd Allāh bint Maḥrūs
al-Riyāḍ, al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. Dār al-ʻĀṣimah. 1407 [1986 or 1987 i.e. 1987]. 176 p.

al-Wuquf ala al-ummiyah inda Arab al-Jahiliyah
AhĐmadayn, AhĐmad
[Cairo]. Markaz al-HĐadĐarah al-Arabiyah. 1999. 141 p.

al-Wuqūf ʻalá ḥadd al-sikkīn: shiʻr
Abū Dūmah, Muḥammad
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1983. 109 p.

al-Wuqūf amāma maḥākim al-jināyāt wa-ijrāʼātihā al-ʻamalīyah
[Cairo. s.n. 1988]. 135, 5 p.

al-Wuquf bayna al-asmaơ
Damun, Nur al-Din
[Tangier]. N.al-D. al-Damun. 1999. 79 p.

al-Wuqūf fī al-mamnūʻ
Ibrāhīm, Dāwūd
Rām Allāh. Muʼassasat al-Yarmūk lil-Thaqāfah wa-al-Iʻlām. [198-]. 89 p.

al-Wuqūʻ fī dāʼirat al-siḥr: Alf laylah wa-laylah fī al-naqd al-adabī al-Injilīzī, 1704-1910
Mūsawī, Muhsin Jāsim
[Cairo]. al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb. 1987. 371 p.

al-Wuqūf khārija al-asmāʼ
Tawfīq, Arshad
[Baghdad]. Wizārat al-Iʻlām, Mudīrīyat al-Thaqāfah al-ʻĀmmah. 1973. 84 p.

al-Wuquf wa-al-tarajjul min al-Jami li-masaơil al-Imam AhĐmad ibn HĐanbal
Khallal, AhĐmad ibn MuhĐammad ; HĐasan, Sayyid Kasrawi ; Ibn HĐanbal, AhĐmad ibn MuhĐammad
Bayrut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1994. 165 p.

al-WusĐul ila qawaid al-usĐul
KhatĐib al-Tamartashi, MuhĐammad ibn Abd Allah ; Sulayman, MuhĐammad Sharif MusĐtĐafa AhĐmad
Bayrut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2000. 374 p.

al-Wuṣūl ilá al-uṣūl
Ibn Barhān, Aḥmad ibn ʻAlī ; Abū Zunayd, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAlī
al-Riyāḍ. Maktabat al-Maʻārif. 1983-1984. 2 v.

al-Wusum: al-rumuz al-qabaliyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah
Khan, Majid
al-RiyadĐ. al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyah, Wizarat al-Maarif, Wakalat al-Wizarah lil-Athar wa-al-MatahĐif. 2000. 210, 109 p.

al-Wuʻūl
Ḥaydar, Ḥaydar
[S. l.]. Dār Ibn Rushd lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr. 1978. 183 p.

al-Wuzaraơ al-hĐizbiyun ala kharitĐat al-hĐukumat al-Urduniyah
Abu Ghunaymah, Ziyad
[Amman. Ziyad Abu Ghunaymah. 2005]. 499 p.

Alwyn: a romance of study
Moffat, James C
New York. Anson D.F. Randolph & Company. c1875. 179, [2] p.