A Magyar sajtó története
Szabolcsi, Miklós ; Kókay, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979-<1985 >. <v. 1; v. 2, pts. 1-2; in 3 >.

A Magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája (1705-1945)
József, Farkas
Budapest. Magyar Újságírók Országos Szövetsége. 1972. 427 p.

A magyar söripar földrajzi problémái
Erdősi, Ferenc
Pécs. 1970. 37 l.

A Magyar sport 40 éve
Antal, Zoltán ; Szalay, Péter
[Budapest]. Sportpropaganda. [1985]. 352 p.

A magyar sport aranykönyve
Havas, László
Budapest. Sport. 1978. 461 p., [20] leaves of plates.

A magyar sport kézikönyve
Antal, Zoltán ; Sass, Tibor
Budapest. Sport. 1984, c1983. 911, [1] p.

A magyar sportnyelv története és jelene: sportnyelvtörténeti szótárral
Bánhidi, Zoltán
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1971. 323 p.

A magyar stilisztika vázlata
Fábián, Pál ; Szathmári, István ; Terestyéni, Ferenc
Budapest. Tankönyvkiadó. 1989. 297 p.

A magyar szabadságharcz története [microform]
Brankovics, György
Budapest. Méhner Vilmos. [18--]. 432 p., [7] leaves of plates (some folded) : ill., facsim., ports. ; 23 cm.

A magyar szabványosítás bibliográfiája, 1875-1945 =: [Standardization in Hungary till 1945, bibliography =[Standartizat͡sii͡a v Vengrii do 1945 g. bibliografi͡a]
Barta, Gábor
Budapest. Szabványkiadó. 1973. 119 p.

A magyar szaknyelvkutatás bibliográfiája
Csörögi, István ; Nagy, Ferenc
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 1980. 210 p.

A magyar szakszervezetek a fejlett szocializmus építésének szolgálatában
Gáspár, Sándor
Budapest. Kossuth Könyvkiadó : Táncsics Könyvkiadó. 1978. 232 p.

A Magyar szakszervezetek feladatai a gazdaságirányítás továbbfejlesztésének segítésében: a magyar szakszervezeteknek a XXIV. kongresszus óta végzett nemzetközi tevékenysége : a SZOT 1984. október 5-i ülése
Budapest. SZOT Kulturális, Agitációs és Propagandaosztálya. 1984. 47 p.

A magyar szakszervezetek napjainkban: zárótanulmány
Györgypál, Katalin
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1984. 128 p.

A Magyar Szakszervezetek XXI: Kongresszusa, 1967. május 3-6. Rövidíttet jegyzőkönyv
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1967. 537 p.

A Magyar Szakszervezetek XXII. Kongresszusa, 1971. május 4-8: rövidített jegyzőkönyv
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1971. 597 p.

A Magyar Szakszervezetek XXIV. Kongresszusa, 1980. december 12-14: rövidített jegyzőkönyv
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1981. 390 p., [16] p. of plates.

A magyar szakszervezeti mozgalom, 1944-1950: fordulópontok a szakszervezeti mozgalomban
Jakab, Sándor
[Budapest]. Kossuth. 1985. 203 p.

A magyar szakszervezeti sportmozgalom a felszabadulás után: a magyar népi demokrácia szakszervezeti sportmozgalma, 1945-1963
Kutassi, László
Budapest. Szakszervezetek Országos Tanácsa Sportosztálya. 1987. 264 p.

A Magyar századforduló, 1896-1914
Éri, Gyöngyi ; Jobbágyi, Zsuzsa O
Budapest. Corvina. 1997. 198 p.

A magyar szecesszió
Gellér, Katalin
Budapest. Corvina. c2004. 163 p.

A magyar szecesszió művészete: festészet, grafika, szobrászat
Szabadi, Judit
[Budapest]. Corvina. c1979. 141 p., [125] leaves of plates.

A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv végéig
Erdmann, Gyula ; Pető, Iván
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 207, [1] p.

A Magyar szénhidrogén-bányászat műszaki és gazdasági kérdéseinek rövid áttekintése: tájékoztató tanulmány
Halmágyi, Károly ; Sipőtz, István
Budapest. Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet, Ipargazdasági Önálló Osztály. [1984]. 289 p.

A magyar Szent Korona: Magyarország címere és zászlaja
Bertényi, Iván ; Bertényi, Iván
Budapest. Kossuth. 1996. 229 p.

A Magyar Szent Korona es a szentkorona-tan az ezredfordulon
Molnar, Thomas Steven ; Toth, Zoltan Jozsef
Budapest. Szent Istvan Tarsulat. 1999. 391 p.

A magyar szent korona országainak 1913-1918. évi népmozgalma [microform]
Budapest. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat nyomása. 1924. 66, 136 p. ; 28 cm.

A magyar szépírói stílus történetének fő irányai
Szabó, Zoltán
[Budapest]. Corvina. 1998. 262 p.

A magyar szép toll
Révai, Miklós
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 366 p.

A magyarszerdahelyi kelta és római temető
Horváth, László ; Gabler, Dénes
Zalaegerszeg. Zala Megyei Leveltár. 1979. 186 p.

A magyar szerzői jog zsebkönyve
Palágyi, Róbert
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1959. 304 p.

A Magyar színészet nagy képeskönyve
Székely, György ; Cenner, Mihály ; Szilágyi, István
[Budapest]. Corvina. c1984. 235 p.

A Magyar Színház története, 1897-1951
Magyar, Bálint
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1985. 483 p., [40] p. of plates.

A magyar szinikritika 1945-től 1949-ig: fővárosi lapok, adattár
Szakáts, Károly
Budapest. Szinháztudományi Intézet. 1960. 170 p.

A magyar színjáték kezdetei
Kardos, Tibor
[Budapest]. Színháztudományi Intézet. 1960. 143 p.

A magyar színjátszás hőskora
Talpassy, Tibor
Budapest. Móra. c1983. 347, [1] p.

A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Kis, Tamás
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1996. 99 p.

A magyar-szlovak hatarvidek fo˜ldrajza
Hevesi, Attila ; Kocsis, Karoly
Dunaszerdahely. Lilium Aurum. 2003. 207 p.

A magyar-szlovák kulturális kapcsolatok kaleidoszkópja
Bertók, Imre ; Mózsi, Ferenc
Bratislava. Slovenské pedagogické nakladatel'stvo. 1975. 158 p.

A magyar szocialdemokracia keziko˜nyve
Varga, Lajos
Budapest. Napvilag. 1999. 662 p.

A magyar szociáldemokraták közgazdasági nézetei, 1890-1945
Solt, Katalin ; Szigeti, Endre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 150, [1] p.

A magyar szocialista kultúra története, 1867-1945
Szilágyi, János
[Budapest]. Kossuth. 1985. 203 p., [32] p. of plates.

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Német Szocialista Egységpárt együttműködésének dokumentumai, 1977-1986
Botos, János
Budapest. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete. 1988. 306 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Német Szocialista Egységpárt együttműködésének határozatai és dokumentumai: 1970-1977
Habuda, Miklós ; Standeisky, Éva
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 323 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar Megyei Bizottsága jubileumi emlékülése: [előadások
Serflek, István
Debrecen. MSZMP Hajdú-Bihar Megyei Bizottságának Propaganda és Művelődési Osztálya és Archívuma. 1978. 124 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1956-1962
Vass, Henrik ; Ságvári, Ágnes
Budapest. Kossuth. 1973. 636 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1980-1985
Vass, Henrik
[Budapest]. Kossuth. 1988. 964 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei
Balogh, Sándor ; Némethné Vágyi, Karola ; Sipos, Levente ; Baráth, Magdolna ; Feitl, István
Budapest. Intera Rt. 1993-1998. 5 v.

A Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusainak határozatai
Vass, Henrik
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1975. 252 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1978. október 12-i ülésének dokumentumai
Kovács, Dóra
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1978. 73 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei
S. Kosztricz, Anna
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1993. 2 v.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelvei a párt XIII. Kongresszusára
Vince, Gábor
[Budapest]. Kossuth. 1984. 53 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelvei a párt XII. kongresszusára
Tóth, Antal
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 39 p.

A Magyar Szocialista Munkaspart Ko˜zponti Bizottsaga titkarsaganak jegyzoko˜nyvei: 1957. julius 1.-december 31
Feitl, Istvan
Budapest. Napvilag. 2000. 418 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tudománypolitikai irányelveinek végrehajtása és a további feladatok: 1969-1977
Bakó, Ágnes
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1978. 419 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kongresszusa, 1959, november 30--december 5
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1959. 222 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusa: 1985. március 25-28
[Budapest]. Kossuth. 1985. 229 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa: 1980. március 24-27
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 202 p.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának jegyzőkönyve: 1980. március 24-27
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 544 p., [16] p. of plates.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának jegyzőkönyve, 1975. március 17-22
Rákos, Imréné
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1975. 579 p., [8] leaves of plates.

A magyar szókészlet finnugor elemei: etimológiai szótár
Lakó, György ; Rédei, Károly ; Erdélyi, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1967-78. 3 v.

A magyar szókészlet román elemeinek története
Bakos, Ferenc
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 559 p.

A magyar szókincs regénye
Szilágyi, Ferenc
Budapest. Tankönyvkiadó. 1974. 223 p.

A magyar szó költészete: kis magyar stilisztika
Szilágyi, Ferenc
Budapest. Tankönyvkiadó. 1978. 241 p.

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság VIII. országos értekezletének jegyzőkönyve: Budapest 1986. november 22
Dús, Ágnes
[Budapest]. Magyar-Szovjet Baráti Társaság Agitációs és Propaganda Osztálya. [1987]. 172 p.

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság VI. országos értekezletének jegyzőkönyve: Budapest, 1976. október 30-31
Rákos, Imréné
[Budapest]. MSZBT. 1977. 231 p.

A magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok történetéből: 1939-1941
Péter, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 143 p.

A magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 30 éve: eredmények, problémák, fejlesztési lehetőségek
Pécsi, Kálmán
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 300 p.

A Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 30 éve
Farkas, István
Budapest. Lapkiadó Vállalat. [1978]. 160 p.

A Magyar-szovjet pedagógiai kapcsolatok: a Magyar Pédagógiai Társaság Elnökségének, Csongrád megyei és Szeged városi Tagozatának emlékülése a Nagy Oktoberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére, Szegeden, 1977, október 24-25-én
Veszprémi, László
Szeged. Csongrád Megyei Tanács Művelődési Osztály. 1979. 144 p.

A magyar tábori csendőrség
Szakály, Sándor
[Budapest]. Zrínyi Kiadó. 1990. 154 p.

A magyar tábori lelkészet története
Borovi, József
[Budapest]. Zrínyi Kiadó. 1992. 302 p.

A magyar tájfestészet aranykora: 1820-1920
Szinyei Merse, Anna
Budapest. Dunakönyv. c1994. 191 p.

A magyar tájnévadás
Juhász, Dezső
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 109 p.

A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója: tudományos ülésszak, Budapest, 1979. március 6-7
Köpeczi, Béla ; Magyar Tudományos Akadémia
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 403 p.

A Magyar Tanácsköztársaság iparirányítási rendszere
Péteri, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 286 p.

A Magyar Tanacsko˜ztarsasag jogalkotasa
Halasz, Pal
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1959. 399 p.

A Magyar tanácsköztársaság művelődéspolitikája: válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek
Petrák, Katalin ; Milei, György
[Budapest]. Gondolat. 1959. xxvi, 381 p.

A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája
Kurucz, Imre
[Pécs]. TIT Baranya megyei Szervezete. [1979]. 42 p.

A Magyar Tanácsköztársaság oktatásügye: válogatott bibliográfia
Felkai, Lászlóné
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Muzeum. 1979. 72 p.

A magyar Tanácsköztársaság pénzügyi rendszere
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1959. 289 p.

A Magyar Tanácsköztársaság plakátjai az Országos Széchényi Könyvtärban: leiró katalógus
Munkácsi, Piroska
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1959. 249 p.

A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai: bibliográfia és dokumentumgyűjtemény
Tiszay, Andor
Budapest. 1959. 299 p.

A Magyar Tanácsköztársaság sajtó- és könyvanyagának adattára
Lett, Miklós
Budapest. MSZMP KB Párttörténeti Intézete. 1988. 187 p.

A magyar tancznyelv: nyelveszeti es neprajzi tanulmany
Rethei Prikkel, Marian
[Budapest?. s.n. 1990?]. 24 p.

A Magyar tanyarendszer múltja: tanulmányok
Pölöskei, Ferenc ; Szabad, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 449 p., [12] leaves of plates.

A magyar targyas igeragozas: (alaktani fejtegetes)
Melich, Janos
Budapest. Hornyanszky Viktor es Kiralyi Udvari Ko˜nyvnyomdaja. 1914. 76 p.

A Magyar tarsadalombiztositas alapveto szabalyai
Abonyi, Geza
Budapest. Tancsics. 1967. 339 p.

A magyar társadalombiztosítás az V. ötéves terv időszakában, 1976-1980
Fodor, András ; Varga, Gyula
Budapest. SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság. 1983. 147 p.

A Magyar társadalom életmódjának változásai az 1976-77., az 1986-87. és az 1993. évi életmód-irdőmérleg felvételek alapján
Falussy, Béla ; Zoltánka, Viktor
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1994-. v. <1 >.

A magyar társadalom életmódjának változásai az 1976-77. évi és az 1986-87. évi időmérleg felvételek alapján
Falussy, Béla ; Falussy, Béla
Budapest. KSH. 1990. 316 p.

A magyar társadalom modernizációja hosszú- és rövidtávon társadalmi jelzőszámokkal mérve, 1870-1984
Andorka, Rudolf ; Harcsa, István
Budapest. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszék. [1986]. ii, 268 p.

A magyar társadalomnéprajz kezdetei: Beöthy Leo (1839-1886)
Zsigmond, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 195 p.

A magyar társadalomról
Erdei, Ferenc ; Kulcsár, Kálmán
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 402 p.

A magyar tarsadalom to˜rtenete az Arpadkortol Mohacsig
Molnar, E
Budapest. Szikra Kiadas. 1949. 370 p.

A magyar tarsadalom to˜rtenete az oskortol az Arpadkorig
Molnar, E
[Budapest]. Szikra. 1945. 352 p.

A Magyar Társaság három évtizedének vázlatos története
Somogyi, Ferenc
Cleveland, Ohio. A Társaság. 1983. 96 p.

A magyar tarsasagi jog alapjai
To˜ro˜k, Gabor
Budapest. HVG Orac Lap- es Ko˜nyvkiado. 2006. 150 p.

A magyar telekkönyvi jog: mint Zlinszky Imre "A Magyar telekkönyvi rentartás" czimü művének
Imling, Konrád ; Zlinszky, Imre
Budapest. Franklin-Társulat. 1902. VIII, 401 p.

A magyar településhálózat területszervezési változásai 1945 és 1990 között: adattár
Petrikné Vámos, Ida
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1996. 467 p.

A Magyar Televízió története kezdetektől--napjainkig
Koreny, János ; Heckenast, Gábor ; Polgár, András
Budapest. Ajtósi Dürer Könyvkiadó. [1995]. 148 p.

A magyar tengerészet nagyjai: tengeri hajózásunk hősei és jeles emberei
Juba, Ferencz
Kaposvár. Magyar Nemzeti Történeti Társaság. 1995. 199 p.

A magyar tengeri hajózás multja képekben =: Ungarns Seefahrtsgeschichte in Bildern = Hungary's maritime history in pictures
Juba, Ferencz
München. [F. Juba]. 1983. 248 p., [4] p. of plates.

A Magyar termékek versenyképessége, külföldről nézve
Kozma, Géza ; Gács, János
Budapest. Konjuntura- és Piackutató Intézet. [1980]. 90 p.

A magyar természettudományi alapkutatás publikációs és idézettségi adatai, 1981-1987: Bíróné Vasvári Lilian, Braun Tibor, Schubert András
Bíróné Vasvári, Lilian ; Braun, Tibor ; Schubert, András
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1989. 484 p.

A magyar természetvédelem kezdetei
Oroszi, Sándor
Budapest. Országos Erdészeti Egyesület. 1986. 219 p., [30] p. of plates.

A magyar testnevelés és sport története
Földes, Éva ; Kun, László ; Kutassi, László
Budapest. Sport. 1977. 535 p., [28] leaves of plates.

A magyar tokepiac
Horvath, Tamas D
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1996. 144 p.

A magyar to˜rtenelem kezdeteirol: az eloido-szemlelet hangsulyvaltasai a XV-XVIII. szazadban
Szabados, Gyo˜rgy
Budapest. Balassi. c2006. 244, [1] p.

A Magyar történelem nagy alakjai
Tóth, Dóra ; Bera, Károly
[Debrecen]. Aquila. 1995. 92 p.

A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban
Fehér, Géza
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 250 p.

A magyar történelem tizedei
Bonfini, Antonio ; Kulcsár, Péter
Budapest. Balassi. 1995. 1093 p.

A magyar történelem vezérfonala
Vattay, Ferenc
Toronto. Kanadai Magyar Kultúrközpont Arany János Iskolája. 1986. 120 p.

A magyar történelem vitatott személyiségei
Gerő, András
[Budapest]. Kossuth. 2002-<2004>. v. <1-3>.

A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Jogtörténeti Szemle (1912-1930) jogtörténeti bibliográfiája
Szabó, Mária
Budapest. ELTE. 1984. 61 p.

A Magyar történelmi tár és a Történelmi tár tartalommutatója
Pelz, Béla
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1914. 152 p.

A magyar történetírás története
Gunst, Péter
Debrecen. Csokonai. 1995. iv, 214 p.

A magyar történetírás új útjai
Hóman, Bálint
Budapest. Magyar Szemle Társaság. 1931. 464 p.

A magyar történettudomány és a szellemtörténeti iskola, írta Várdy Béla
Várdy, Steven Béla
Cleveland. Árpád Akadémia. 1974. 96 p.

A magyar törvények zsebkiadása: 1836, 1840, 1844, 1847-1848, törvénykezési szabályok 1861
Pest. Lampel Róbert. 1864-1866. 1055 p. in various pagings.

A magyar tozsdei vallalatok 1999. evi teljes reszvenyesi megteru˜les mutatojanak alakulasa
Dorgai, Ilona
Budapest, Hungary. Budapesti Ko˜zgazdasagtudomanyi es Allamigazgatasi Egyetem, Vallalatgazdasagtan tanszek. [2002]. 90 p.

A magyar tragédia
Sulyok, Dezsö
[New Brunswick? N.J.]. 1954-. v.

A magyar tragédia kassai nyitánya: az 1941. június 26-i bombatámadás dokumentációja
Borsányi, Julián
München. R. Trofenik. 1985. 391, [133] p.

A Magyar tud. akademia kiadasaban megjelent munkak es folyoiratok betu˜rendes czim-es tartalomjegyzeke: 1830-1889 junius ho vegeig
Budapest. Kiadja a Magyar tudomanyos akademia. 1890. 1 p. l., 502 p.

A Magyar tud. akademia kiadasaban megjelent munkaknak es a folyoiratok tartalmanak betu˜rendes czimjegyzeke, 1889-1910
Budapest. Kiadja a Magyar tudomanyos akademia. 1911. 1188 p.

A Magyar Tudomanyos Akademia 150 eve adatokban: 1825-1975
Ret, Rozsa ; Tolnai, Marton
Budapest. Akademiai Kiado. 1975. 138 p.

A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai, 1854-1949
Fráter, Jánosné
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1974. 430 p.

A Magyar Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézetének botanikus kertje: kertismertető
Ujvárosi, Miklós ; Tóth, Imre
Vácrátót. [s.n.]. 1977. 40 p.