A magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai
Varga, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 131 p.

A Magyar beszédgyógyítás 100 éve
Gósy, Mária
Budapest. Művelődési Minisztérium. 1988. 191 p.

A magyar beszédhangok akusztikai szerkezete
Magdics, Klára
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1965. 95 p.

A magyar beszédhangok atlasza
Molnár, József
Budapest. Tankönyvkiadó. 1984, c1969. 88 p.

A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikája
T. Molnár, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 183, [1] p.

A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeinek szerkezete és szintézise: a számítógépes beszédelőállítás néhány kérdése
Olaszy, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 170 p.

A magyar Biblia évszázadai
Bottyán, János
Budapest. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1982. 206 p., [68] p. of plates.

A magyar biblia hoskora: a szeremi tragediatol a vizsolyi diadalig
Kiss, Margita
Ujvidek. Jugoszlaviai Magyar Muvelodesi Tarsasag. 1999. 214 p.

A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1971-1973
Gajtkó, Éva
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1977. 436 p.

A magyar biroi gyakorlat: Maganjog
Szladits, Karoly ; Fu˜rst, Laszlo
Budapest. Grill K. 1935. 2 v.

A magyar biztosito-tarsasagok jogi helyzete az orsztrak uj regulativummal szemben
Roth, Pal ; Havass, Rezso
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1897. 30 p.

A magyar bortermelő lelki alkata: történelmi tanulmány
Szekfű, Gyula ; Kupa, László
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 2002. 123 p.

A magyar büntetőjog tankönyve
Finkey, Ferencz
Budapest. Grill Károly. 1914. 907 p.

A magyar bu˜nteto to˜rvenyko˜nyv: bu˜ntetesi es bo˜rto˜nrendeszerenrek jelenlegi vegrehajtasa es ennek eredemenyei : felolvastatott a Magyar Jogaszegylet Bo˜rto˜nu˜gyi Bizottsaganak 1889. evi januar ho 26-an tartott u˜leseben
Szekely, Ferenc
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1889. 27 p.

A Magyar bu˜nteto to˜rvenyko˜nyv: bu˜ntetesi es bo˜rto˜nrendszerenek jelenlegi vegrehajtasa es ennek eddigi eredmenyei : a Magyar Jogaszegylet Bo˜rto˜nu˜gyi Bizottsagaban 1889. evi marczius ho 30-an tartott vita
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1890. 33 p.

A magyar bu˜nteto to˜rvenyko˜nyv bu˜ntetesi es bo˜rto˜nrendszere: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet Bo˜rto˜nu˜gyi Bizottsaganak 1888. evi oktober ho 25-en tartott teljes-u˜leseben
Kelemen, Mor
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1889. 55 p.

A magyar Bu˜ntetoto˜rvenyko˜nyv elso javaslata, 1712-ben
Bonis, Gyo˜rgy
Budapest. Sarkany-Nyomda. 1934. 46 p.

A magyar bu˜ntetoto˜rvenyko˜nyv magyarazata
Edvi Illes, Karoly
Budapest. Revai testverek. 1909. 3 v.

A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása, 1867-1875
Máthé, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 239 p.

A magyar bútor 100 éve: típus és modernizáció
Vadas, József
Budapest. Fortuna. [1992?]. 198 p.

A Magyar búzatermelés nemzetközi összehasonlításban
Fazekas, Béla
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1984. 44 p.

A Magyar címer története
Laszlovszky, József
Budapest. Pytheas. 1990. 40 p.

A "Magyar codexek" elnevezésű gyűjtemény, K31-K114
Csapodi, Csaba
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1973. 133 p.

A magyar Comenius (Komensky)-irodalom =: Die ungarische Comenius (Komensky) Literatur
Bakos, Jozsef
Sarospatak. Sarospataki Rakoczi Muzeum. 1957-<1961>. v. <2, 4>.

A magyar-csehszlovak vegyes do˜ntobirosag es az Allando Nemzetko˜zi Birosag itelete a Pazmany Peter Egyetem pereben
Vali, Ferenc A
Budapest. Attila-Nyomda R.T. 1934. 62 p.

A magyar cserkeszet to˜rtenete, 1910-1948
Gergely, Ferenc
Budapest. Go˜nco˜l. 1989. 396 p.

A magyar cukorgazdaság földrajzi szempontu vizsgálata
Gurzó, Imre
Pécs. Magyar Tudományos Akadémia. 1989. 122 p.

A magyar cukrászat remekei
Rudnay, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1973. 297 p.

A Magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve
Illés, József
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1917. 100 p., iv leaves of plates.

A magyar deákság
Révai, Miklós
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1912. 119 p.

A magyar decimeron
Sinkó, Gy. Imre
Budapest. Bába és Társai Kiadó. 1998. 88 p.

A magyar demokráciáért
Kiss, Sándor
New Brunswick, N.J. Magyar Öregdiák Szövetség, Bessenyei György Kör. 1983. 88 p.

A magyar demokratikus ellenzék, 1968-1988
Csizmadia, Ervin
[Budapest]. T-Twins Kiadó. 1995. 3 v.

A magyar diákok szabadságfrontja
Kiss, Sándor M ; Vitányi, Iván
[Budapest]. Antifasiszta Ifjúsági Emlékmű Szervezőbizottsága. [1983]. 272 p.

A magyar díjjegyes postai nyomtatványok katalógusa: az önálló Magyar Postaigazgatás kibocsátásai 1869-1975
Simády, Béla
Budapest. Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége. 1977. 111 p.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1953. júniusi határozatának agrárpolitikai előzményei
Steinbach, Antal
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1985. 104 p.

A Magyar egészségügy 40 éve
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1985. 67 p.

A magyar egészségügy húsz éve
Hahn, Géza
Budapest. Egészségügyi Minisztérium. 1965. 116 p.

A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857-1972
Viczián, János
Budapest. [Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont]. 1978. viii, 331 p.

A magyar egyetemi és főiskolai sportmozgalom a felszabadulás után
Kutassi, László
Budapest. FPK. 1975. 111 p.

A Magyar élelmiszeripar története
Balatoni, Mihály ; Kirsch, János ; Szabó, Loránd ; Tóth-Zsiga, István
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1986. 629 p.

A magyar élemiszeripar három évtizedes fejlődése
Bélafalvy, Tibor
Budapest. Komplex Nagyberendezések Export-Import Vállalata. [1979]. 92 p.

A magyar emigráció életrajza: 1945-1985
Borbándi, Gyula
Bern. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 1985. 510 p.

A magyar emigráció életrajza: 1945-1985
Borbándi, Gyula
Budapest. Európa Kiadó. 1989. 2 v.

A magyar emigráció mozgalmai
Arany, László ; Szigethy, Gábor
Budapest. Magvető. c1983. 106 p.

A magyar emigráns irodalom lexikona
Nagy, Csaba
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. 1990-<1992 >. v. <1-2 >.

A magyar epiteszet, 1867-1967
Merenyi, Ferenc
Budapest. Muszaki Ko˜nyvkiado. 1970. 179 p.

A magyar épitőanyagipar tevékenysége, 1950-1968
Bárány, István
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1969. 73 p.

A magyar építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban
Kerekes, Ottó
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1971. 100 p.

A magyar épitőipar működése, 1950-1967: [Összeállitotta a KSH Beruházási és Épitőipari Főosztálya.]
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1968. 78 p.

A Magyar építőmesterség történetének kisenciklopédiája
Császár, László
Budapest. Építésügyi Tájékoztatási Központ. 1992. 254 p.

A magyar építőművészek első országos kongresszusa: 1951. október 26-28
Budapest. Építőipari Könyv- és Lapkiadó Vállalat. 1952. 180 p.

A Magyar Építőművészek Szövetségének közgyűlése: [Budapest] 1978. március 10-11 : [jegyzőkönyv]
Budapest. Építésügyi Tájékoztatási Központ. 1978. 119 p.

A Magyar Építőművészek Szövetségének közgyűlése, 1968 április 25-26: kéziratként
Budapest. A Szövetség. [1968?]. 263 p.

A magyar erdőgazdálkodás története: középkor
Csőre, Pál
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 310 p.

A magyar erdők taplógombái
Igmándy, Zoltán
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991. 112 p., xv p. of plates.

A Magyar értelmiség a 80-as években
Huszár, Tibor
[Budapest]. Kossuth. 1986. 359 p.

A magyar értelmiség két világháború közötti történetéhez
Tóth, Pál Péter
[Budapest]. Oktatási Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1980-<1983 >. v. <1-2 >.

A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években
Horák, Magda
[Budapest]. M. Horák. [1995]. 189 p.

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története, 1848-1945: a marxizmus-leninizmus esti egytem tankönyve
Betlen, Oszkár ; Blaskovics, János ; Labádi, Lajos
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1969-1970. 423 p.

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története, 1848-1945: a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve
Betlen, Oszkár ; Blaskovits, János ; Labádi, Lajos
[Budapest]. Kossuth. 1977-1978. 399 p.

A Magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története, 1945-1972: a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve
Blaskovits, János ; Várkonyi, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1972-1973. 463 p.

A Magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története, 1945-1975: a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve
Blaskovits, János ; Borsi, Emil
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1975-1976. 479 p.

A magyar és a román történettudomány negyedszázados fejlődése: a Magyar-Román Történész Vegyes Bizottság Ülésének anyaga, Budapest, 1971. június 1-5
Csatári, Dániel
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 109 p.

A magyar és az ausztrál zsirosgyapju előkészitési, válogatási és minősitési rendszerének összehasonlitó elemzése, a hazai korszerüsités lehetőségeinek feltárása céljából
Urszu, Miklósné
Budapest. Textilipari Kutató Intézet. 1979. 36 p.

A Magyar és az osztrák olimpiai mozgalom története 1918 előtt
Kutassi, László ; Niedermann, Erwin
Budapest. Magyar Olimpiai Akadémia. 1990. 146 p.

A Magyar essze antologiaja: sorskerdesek
Domokos, Matyas ; Lakatos, Andras
Budapest. Osiris. 2006. v. <1-3>.

A magyar észjárás
Karácsony, Sándor ; Lendvai, L. Ferenc
Budapest. Magvető. c1985. 561 p.

A magyar esztétika története: 1945-1975
Szerdahelyi, István
[Budapest]. Kossuth. 1976. 563 p.

A magyar esztétika történetéből: felvilágosodás és reformkor
Nagy, Endre
[Budapest]. Kossuth. 1983. 534 p.

A magyar esztétika történetéből, 1849-1919
Nagy, Endre
[Budapest]. Kossuth. 1987. 479, [1] p.

A magyar EU-tagsag gazdasagpolitikia kihivasai
Losoncz, Miklos
Tatabanya. Tri-Mester. 2007. 267 p.

A magyar evangelikus egyhazjog alapjai es jogforrasai
Boleratzky, Lorand
Budapest. Ordass Lajos Barati Ko˜r. 1991-. v. <2 >.

A magyar faj vándorlása
Zichy, Jenő ; Jankó, János ; Pósta, Béla
Budapest. Ranschburg G. 1897. 2 v. in 1 (613 p., 150 leaves of plates).

A magyar falu történte
Eperjessy, Kálmán
Budapest. Gondolat Kiadó. 1966. 299 p.

A magyar falvak temetői
Balassa, Iván
Budapest. Corvina. 1989. 170 p.

A magyar fegyverszünet, 1945
Korom, Mihály
[Budapest]. Kossuth. 1987. 206 p.

A Magyar feketekerámia
Szabadfalvi, József ; Kárpáti, László
[Miskolc]. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumigazgatóság. [1980?]. [12] p.

A magyar felsohaz to˜rtenete, 1927-1945
Pu˜ski, Levente
Budapest. Napvilag. c2000. 199 p.

A magyar felsőoktatás 1945-1975
Klement, Tamás
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1975. 143 p.

A magyar felsooktatas a 20. szazadban
Ladanyi, Andor
Budapest. Akademiai Kiado. 1999. 135, [1] p.

A Magyar felsőoktatás helyzete: válogatás az 1981. február 3-i PB-határozatot előkészitő tanulmányokból
Palovecz, János
[Budapest]. Oktatáskutató Intézet. [1983]. ii, 526 p.

A magyar felsőoktatás jogi szabályozásának jellemzői
Madarász, Tibor
Budapest. Ts-4 Programiroda. 1990. 120 p.

A magyar felsőoktatás struktúrájáról: statisztikai adatok, problémák, kutatási feladatok
Ladányi, Andor ; Rőth, Tiborné ; Uray, Vilmosné
[Budapest]. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 1974. 74 p., [1] leaf of plates.

A Magyar felsőoktatás területi struktúrája
Déri, Miklósné
Budapest. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 1980. 304 p.

A magyar felvilágosodás breviáruma
Koroda, Miklós
[Budapest]. Anonymus-kiadás. [194-?]. 189 p.

A magyar fémpénzek feliratai és címerei
Soós, Ferenc
[Budapest]. Argumentum. 1998. 297 p.

A magyar fiktív (passzív) tövű igék
Benkő, Loránd
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 201 p.

A magyar film 1945-1956 között
Nemes, Károly ; Papp, Sándor
Budapest. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. 1980. 250 p.

A Magyar film három évtizede
Gombár, József
Budapest. MOKÉP : és Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum. 1978. 223 p., [12] leaves of plates.

A Magyar film húsz éve, 1945-1965
Homoródy, József
Budapest. Magvető. 1965. 235 p.

A Magyar film most
Budapest. Magyar Filmintézet. 1989. 107 p.

A magyar filmművészet képeskönyve
Nemeskürty, István ; Szántó, Tibor
[Budapest]. Helikon. c1985. 201 p., [8] p. of plates.

A magyar filmművészet története 1957 és 1967 között
Nemes, Károly
Budapest. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. 1978. 722 p.

A magyar filmszakirodalom bibliográfiája (1895-1970)
Szathmáry, Gézáné
Budapest. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. 1973-. v.

A magyar filozofia és darwinizmus XIX. századi történetéből, 1850-1875
Ladányiné Boldog, Erzsébet
Budapest . Akadémiai Kiadó. 1986. 192, [1] p.

A Magyar filozófiai gondolkodás a századelőn
Kiss, Endre ; Nyíri, János Kristóf
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1977. 471 p.

A magyar filozófia története, 1900-1945
Sándor, Pál
Budapest. Magvető Kaidó. [1973]. 2 v.

A magyar, finn és észt belső keletkezésű keresztnevek
Rometsch, Haik
Budapest. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 1983. 62 p.

A magyar fizikai szaknyelv fejlodese: a fizikai tudomanyok hazai irodalmanak to˜rtenete 1867-ig
Batta, Istvan
Piliscsaba. Magyar Tudomanyto˜rteneti Intezet. 1999. 115 p.

A magyar flóra és vegetáció redszertani-növényföldrajzi kézikönyve: Magyarország növényföldrajza és magasabb szervezettségű (száras) növényeinek rendszertani feldolgozása, Ökologiai-növényföldrajzi jellemzése. Synopsis systematico-geobotanica florae vegetationisque Hungariae
Soó, Rezső ; Priszter, Szaniszló ; Soó, Rezső
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1964-1985. 7 v.

A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve
Soó, Rezső
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1964-. v.

A magyar fogászat története
Huszár, György
Budapest. Országos Orvostörténeti Könyvtár. 1965. 266 p.

A magyar föld népeinek története a honfoglalásig
Ferenczy, Endre
[Budapest]. Gondolat Kiadó. 1958. 191 p.

A magyar föld szentjei
Török, József
[Budapest]. Tulipán. 1991. 175 p., [32] p. of plates.

A Magyar folklór: [egyetemi tankönyv]
Ortutay, Gyula ; Dömötör, Tekla
Budapest. Tankönyvkiadó. 1979. 590 p.

A magyar főnév paradigmatikus rendszere: (leírás és automatikus szintézis)
Papp, Ferenc
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 327 p.

A Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom: 1956. november-1957. június
Szabó, Árpád
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1977. 164 p., [12] leaves of plates.

A magyar forradalom, 1848-49-ben
Spira, György
Budapest. Gondolat. 1959. 676 p.

A magyar fotókritika története, 1839-1945
Albertini, Béla
Budapest. Múzsák Közművelődési Kiadó. 1987. 255 p., lxiv p. of plates.

A magyar fotóművészek szakírói tevékenységének repertóriuma, 1882-1978 ; és A magyar fotográfia tisztségviselői, 1872-1945
Szilágyi, Gábor ; Szilágyi, Gábor
Budapest. Magyar Fotóművészek Szövetsége. 1981. 144 p.

A magyar fotoművészet története
Hevesy, Iván
Budapest. Bibliotheca. c1958. 244 p., 68 p. of plates.

A magyar frazeológiai kutatások története
Nagy, Gábor O ; Kovalovszky, Miklós
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 98 p.

A Magyar Front
Kállai, Gyula ; Pintér, István ; Sipos, Attila
[Budapest]. Kossuth. 1984. 330 p., [4] p. of plates.

A Magyar Front és az ellenállás (1944. március 19.-1945. április 4)
Pintér, István
[Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1970]. 263 p.

A magyar fu˜ggetlensegi mozgalom, 1936-1945
Kallai, Gyula
Budapest. Szikra. 1948. 279, iv p.

A Magyar fu˜ggetlenseg jelkepe: Bekes megye 2002. evi u˜nnepi Kossuth-konferenciajanak eloadasai
Erdesz, Adam
Gyula. Bekes Megyei Leveltar. 2002. 118 p.

A magyar fűszerpaprika: termesztésének természeti és gazdasági földrajzi alapjai
Pénzes, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1967. 290 p.

A magyar gazdaság és a hadfelszerelés, 1938-1944
Dombrády, Lóránd
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 291 p.

A magyar gazdaság és társadalom a hetvenes években
Nyitrai, Ferencné
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1981. 291 p.

A Magyar gazdaság fejlesztési útjairól
Böröczfy, Ferenc
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 306 p.

A magyar gazdaságfejlődés új útjai
Polgár, József
Budapest. Püski. 1996. 180 p.

A Magyar gazdaság helyzete és a reformelgondolások
Borgosné Lendvai, Mária
Budapest. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 1990. 128 p.

A magyar gazdaság hosszútávú vizsgálata ökonometriai módszerrel (1875-1913)
Nyáry, Zsigmond
Budapest. [s.n.]. 1981. 109 p.

A magyar gazdasagi elit tarsadalmi o˜sszetetele a huszadik szazad vegen
Lengyel, Gyo˜rgy
Budapest. Akademiai Kiado. 2007. 192 p.

A magyar gazdasagiranyitas joga
Kalman, Gyo˜rgy
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1982. 382 p.

A Magyar gazdaságirányításról
Böröczfy, Ferenc
[Budapest]. Kossuth. 1983. 2 v.

A magyar gazdasági reform útja
Berend, T. Iván
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1988. 447 p.