A magyar gazdaság negyven éve
Nyitrai, Ferencné
[Budapest]. Kossuth. 1985. 385 p.

A Magyar gazdaság vargabetűje
Barát, Mária
Budapest. Aula. 1994. 546 p.

A magyar genealogia structurája: (a magyar főnemesi és köznemesi családok classifikálása)
Muray, Alan de
Lausanne [17, av. Floréal]. A. de Muray. 1975. 127 p.

A magyar gobelinszövés húsz éve, 1960-1980
Pálosi, Judit ; Rideg, Gábor
Békéscsaba. Tevan. 1994. 86 p.

A magyar Golgota: a politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek
Gosztony, Péter
Budapest. Százszorszép Kiadó és Nyomda. 1993. 296 p.

A Magyar grafika külföldön: Németország
Bajkay, Éva R
[Budapest. Magyar Nemzeti Galéria. 1989]. 109 p.

A Magyar grafika külföldön, Bécs, 1919-1933: kiállítás a Magyar Nemzeti Galéria grafikai gyűjteménye alapján
Bajkay, Éva R
[Budapest?. s.n. 1982?]. 72 p.

A magyar gumiipar története
Pécsi, Vera ; Pető, Iván
[Budapest?. s.n. 1983]. 119 p., [32] p. of plates.

A magyar gyalogsag to˜rtenete: 1715-1918
Fo˜ldi, Pal
[Budapest]. Anno. [2003]. 200 p.

A magyar gyermektanulmanyi mozgalom to˜rtenete / Deak Gabor
Deak, Gabor
[Budapest]. Fovarosi Pedagogiai Intezet. 2000-. v. <1 >.

A magyar gyogyszereszetto˜rteneti irodalom 1944-ig
Do˜rnyei, Sandor
[Budapest]. Magyar Gyogyszereszetto˜rteneti Intezet. 2005. 316 p.

A Magyar hajóépítés 150 éve
Bíró, József
[Budapest. s.n. 1985]. 159 p.

A Magyar halado ifjusagi mozgalmak to˜rtenetenek valogatott bibliografiaja: 1868-1975
Lang, Peter
[Budapest]. Ifjusagi Lapkiado Vallalat. 1977. 506 p.

A magyar halászat könyve: A Kir. magyar természet-tudományi társulat megbizásából
Herman, Ottó
Budapest. Kiadja A.K.M. Termeszettudományi társulat. 1887. 2 v.

A magyar halmaznevek: kategóriájuk, helyük a melléknevek osztályában a szófaji rendszerben, belső rendszerük
Ágoston, Mihály
Újvidék. Forum. 1993. 374 p.

A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
Elekfi, László
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1992. 112 p.

A Magyar hangosfilm története a kezdetektől 1939-ig
Nemeskürty, István ; Karcsai Kulesár, István ; Kovács, Mária
Budapest. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. 1975. 651 p.

A Magyar hangtan válogatott bibliográfiája (-1970)
Bolla, Kálmán ; Molnár, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 231 p.

A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése
Farkas, Vilmos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 87 p.

A magyar hazától az amerikai otthonig
Utasi, Ágnes
Budapest. MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont. 1997. 64 p.

A magyar háztartások gazdálkodási modellje
Hoffmann, Istvánné
Budapest. Kőzgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1977. 355 p.

A Magyar háztartásstatisztikai megfigyelés módszertana
Baranyai, István ; Nádas, Magdolna
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1986. 59 p.

A magyar helyesírás a tatárjárásig
Kniezsa, István
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1928. 32 p.

A Magyar helyesírás szabályai
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 388 p.

A Magyar helyesírás szabályai
[Búdapest. Akadémiai Kiadó]. 1966. 272 p.

A magyar heroikus regény története
May, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 180 p.

A magyar hexameter és a magyar disztichon
Szuromi, Lajos
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1997. 351 p.

A Magyar Higiénikusok Társasága III. nemzeti kongresszusán (Pécs, 1980. augusztus 26-29.) elhangzott előadások összefoglalásai
[Budapest. s.n. 1980]. 300 p.

A Magyar híradástechnika évszázada
Vajda, Endre ; Bartha, Endre
Budapest. Hiradástechnikai Tudományos Egyesület. [1979]. 265 p., [108] p. of plates.

A magyar hirlapirodalom első százada, 1705-1805
Dezsényi, Béla
Budapest. 1941. 66 p.

A magyar hivatalos helységnévadás
Mező, András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 407 p.

A magyar honalapítás
Bartha, Antal
Budapest. Tankönyvkiadó. 1987. 140 p.

A magyar honfoglalás és előzményei
Erdélyi, István
[Budapest]. Kossuth. 1986. 172 p., [16] p. of plates.

A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei
Wolf, Mária ; Révész, László
Miskolc. "A Magyar Honfoglalás 895-1995 Tokaj" Alapítvány. 1996. 347 p.

A magyar honfoglalas kutfðoi: a honfoglalas ezredeves emlekere a Magyar tud. akademia megbizasabol
Pauler, Gyula ; Szilagyi, Sandor
Budapest. Magyar tudomanyos akademia. 1900. viii, 877, [1] p.

A magyar honfoglalas kutfoi: a honfoglalas ezredeves emlekere
Kuun, Geza ; Pauler, Gyula ; Szilagyi, Sandor
[Budapest]. Nap. 2000. viii, 892 p.

A magyar honfoglalás mondái
Sebestyén, Gyula
Budapest. Magyar Ház. 2001. 514 p.

A magyar honfoglalasrol szolo to˜rtenelmi trilogia
Benko, Laszlo
Kistarcsa. STB Kiado. 2004. 3 v.

A magyarhoni protestans egyhaz to˜rtenete: Farkas Jozsef, Kovacs Sandor es Pokoly Jozsef ko˜zremðuko˜desevel
Zsilinszky, Mihaly ; Farkas, Jozsef ; Kovacs, Sandor ; Pokoly, Jozsef
Budapest. Athenaeum. 1907. 797 p.

A magyar honvédség a második világháborúban
Gosztony, Péter
Róma. Katolikus Szemle. 1986. 495 p., xxiv p. of plates.

A magyar honvedseg a masodik vilaghaboruban
Ungvary, Krisztian
Budapest. Osiris. 2005. 604 p.

A Magyar Honvédség ujjászervezése (1945)
Kis, András
Budapest. Zrínyi. c1995. 225 p.

A magyar huszárság eredete
Darkó, Jenő
Pécs. Studium. 1937. 38 p.

A magyar huszita Biblia német és cseh rokonsága
Hadrovics, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1994. 145 p.

A Magyar ifjúság a nyolcvanas években
Dús, Ágnes ; Ancsel, Éva
[Budapest]. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1984. 263 p.

A magyar ifjusagi mozgalom negyven eve
Eperjesi, Laszlo
[Budapest]. Nepszava. 1985. 127 p.

A magyar ifjusagi mozgalom to˜rtenete
Gal, Lajos ; Szarvas, Laszlone ; Eperjesi, Laszlo
[Budapest]. Sagvari Endre Ko˜nyvszerkesztoseg. 1981-<1984 >. v. <1-3 >.

A magyar igekötők állományi vizsgálata
Jakab, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 106 p.

A magyar igekötő szófajtani útja
Jakab, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 73 p.

A magyar igeragozás története
Bárczi, Géza
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 76 p.

A Magyar Immunológiai Társaság VIII. vándorgyülése: előadáskivonatok : Szeged, 1977. nov. 10-12
Hunyadi, János
[Szeged]. SZOTE Rektora. 1977. 72 p.

A magyar impresszionista ko˜lteszet stilusformai
Lovas, Rozsa
Budapest. MTA KESZ Sokszorosito. 1982. 44 p.

A Magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban: dokumentumgyűjtemény
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 196. v.

A magyar ipar
Stark, Antal
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1966. 253 p.

A magyar ipar fejlődése az ezredfordulóig
Kapolyi, László
Budapest. Népszava. 1986. 116 p.

A Magyar Iparmuveszeti Egyetem hallgatoi 1880-2004
Csipes, Antal ; Gaul, Emil ; Prekopa, Agnes ; Zsidi, Vilmos
[Budapest]. MIE. c2005. 150 p.

A Magyar Iparművészeti Főiskola alapképzési programja, 1983-84: [Fényes Adolf Terem, 1984. november 30-1985. január 6
Gergely, István ; Dobai, Ágnes
[Budapest]. A Magyar Iparművészeti Főiskola és a Műcsarnok Kiadványa. [1985]. 44 p.

A magyar ipar területi kérdései
Kóródi, József ; Márton, Géza
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1968. 173, [3] p.

A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig
Keszler, Borbála
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1995. 94 p., 85 p. of plates.

A magyar irodalmi avantgardról
Gerold, László
Újvidék. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 1985. 135 p.

A magyar irodalmi műveltség kezdetei: Szent Istvántól Mohácsig
Horváth, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. xii, 325 p.

A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig
Horváth, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 400 p.

A magyar irodalmi tanulmányok kézikönyve: a felgymnasiumi s felreáltanodai tanulók számára
Szvorényi, József
Pest. Heckenast Gusztáv. 1868. 446 p.

A magyar irodalom: [tanulmányok és antológia]
Simon, István ; Pomogáts, Béla
[Budapest]. Gondolat. 1979, c1973. 772 p.

A magyar irodalom: arcképcsarnoka
Szilágyi, V. Ferenc
[Budapest]. Anno. 2003. 198 p.

A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig
Vajda, Gábor
Budapest. Bereményi. [1995?]. 201 p.

A magyar irodalom arcképcsarnoka
Hegedüs, Géza
Budapest. Trezor. 1992. 2 v. (888 p.).

A magyar irodalom a reformkorban és 1848-49-ben
Antal, Árpád
București. Editura didacticá și pedagogicá. 1979. 271 p.

A magyar irodalom bibliográfiája: 1961-1965
Kozocsa, Sándor
Budapest. Gondolat. 1978. 2 v. (1123 p.).

A magyar irodalom első kiadásai
Botka, Ferenc
Budapest. Petőfi Irodalmi Múzeum. 1973-<1974 >. v. <1-2 >.

A magyar irodalom fejlődéstörténete
Horváth, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 372 p.

A magyar irodalom fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban
Frank-Schneider, Katalin
Budapest. Központi Fizikai Kutató Intézet. 1985. 196 p.

A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában: 1830-1914
Czigány, Lóránt
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 287 p.

A magyar irodalom Kárpátalján, 1945-1990
Pál, György
Nyíregyháza. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. 1990. 242 p.

A Magyar irodalom képeskönyve
Keresztury, Dezső
Budapest. Magvetó Könyvkiadó. 1956. 343 p.

A Magyar irodalom képeskönyve
Keresztury, Dezső
Budapest. Magyar Helikon. 1981. 330 p.

A magyar irodalom kis-tükre
Beöthy, Zsolt
Budapest. Dursusz BT. [19--?]. 254 p.

A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában: a kiegyezéstől a századfordulóig
Németh, G. Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 428 p.

A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája
Vargha, Kálmán ; Windisch, Éva V ; Stoll, Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1972-<1997 >. v. <1-9 >.

A magyar irodalom története
Lukáts, János
Budapest. Petőfi Irodalmi Múzeum. 1973-. 1 v. in.

A Magyar irodalom története
Klaniczay, Tibor ; Nemeskürty, István
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1982. 486 p., [40] p. of plates.

A magyar irodalom törtenete
Sőtér, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1964-1966. 6 v.

A magyar irodalom története, 1000-1945
Nemeskürty, István ; Nemeskürty, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 2 v. (1030 p.).

A Magyar irodalom története 1849-ig
Bán, Imre ; Pándi, Pál ; Bóka, László
Budapest. Gondolat. 1964. 532 p.

A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig
Imre, László ; Nagy, Miklós ; Varga, Pál S
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998. 277 p.

A Magyar irodalom története 1945-1975
Béládi, Miklós ; Rónay, Lászlo
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981-1990. 4 v.

A magyar irodalom története, 1945-1991
Kulcsár Szabó, Ernő
Budapest. Argumentum. 1993. 189 p.

A magyar irodalom története a XX. században
Schöpflin, Aladár
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1990. 450 p., [1] leaf of plates.

A magyar irodalom története rövid kivonatban
Arany, János
[Budapest]. Magyar Helikon. 1977. 114 p.

A magyar irodalomto˜rtenet vazlatos rajza: ahogy Argentinaban, a Zrinyi Ifjusagi Ko˜r beszelgeteseiben a lelku˜nkbe ivodott
Juhasz, Maria
Eger. Angolkisasszonyok Egri Intezete. 1997. 229 p.

A magyar írók harca a cenzúra ellen, 1919-1944
Markovits, Györgyi
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 247 p., [51] p. of plates.

A Magyar Írószövetség közgyűlése, 1989 november 25-26: jegyzőkönyv
[Budapest]. Statisztikai Kiadó Vállalat. [1990]. 118 p.

A magyar jakobinusok
Boreczky, Beatrix
[Budapest]. Gondolat. 1977. 239 p.

A magyar jakobinusok köztársasági mozgalma
Vágvölgyi, Tibor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1968. 210 p.

A Magyar játékfilmek nézőszáma és forgalmazási adatai: 1948-1987
Gombár, József
Budapest. Mokép. 1987. 269 p.

A magyar játékfilmek nézőszáma és forgalmazási adatai, 1948-1976
Tárnok, János
Budapest. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum : MOKÉP. 1978. 145 p.

A magyar játékfilmszemlék története Pécsett és Baranyában, 1965-1980
Lippenszky, István
[Pécs?. s.n. 1981]. 134 p.

A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig
Balogh, Gyöngyi ; Gyürey, Vera ; Honffy, Pál
[Budapest]. Műszaki Könyvkiadó. 2004. 306 p.

A magyar jellemről
Babits, Mihály ; Szigethy, Gábor
Budapest. Magvető. c1981. 78 p.

A magyar Jézus és Izrael "elveszett" törzsei
Biró, Lajos
Budapest. Magyar Ház. 1999. 153 p.

A magyar jobbagysag to˜rtenete
Acsady, Ignac
Budapest. Szikra. 1950. 443 p.

A Magyar Jogászegyleti értekezések bibliográfiája: 1881-1943
Horváth, Attila
Budapest. ELTE. 1984. 44 p.

A magyar jogi informacioszolgaltatas forrasai es eszko˜zei
Nagy, Lajos
[Budapest]. Orszaggyulesi Ko˜nyvtar. 1977. 102 p.

A magyar jojó Európában: alapkérdések, belső piac, távlatok
Gordos, Árpád
Szombathely. Savaria University Press. 2002. 235 p.

A magyar jo˜voert: [Cikkek, radiofelszolasok es eloadasok]
Rakosi, Matyas
Budapest. Szikra. 1950. 563 p.

A magyar-jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitűzése: a trianoni szerződés szerint, 1921-1924
Bacsa, Gábor
Budapest. Püski. 1998. 224 p.

A magyar Kalevala enekei
Gellert, Sandor
Nagyvarad. Literator. 1999. 136 p.

A Magyar Kamara, 1686-1848
Nagy, Istvan
Budapest. Akademiai Kiado. 1971. 374 p.

A magyar kamarai intezmeny es a Budapesti kamara to˜rtenete: hiteles kutfokbol es a kamara belso adataibol feldolgozta
Szavay, Gyula
[Budapest]. A Budapesti kereskedelmi es iparkamara. 1927. xii, 648 p.

A magyar káosz: pamfletek
Szabó, Dezső ; Nagy, Péter
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1990. 563 p.

A magyar kártyanyelv szókincse
Somogyi, Béla
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 123 p.

A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt
Salacz, Gábor
München. Aurora Könyvek. 1975. 148 p.

A magyar katolikus egyház tizenhét esztendeje, 1948-1964: e munkám a jelzett tizenhét esztendő történetének nem annyira feldolgozása, mint inkább forrása kíván lenni
Salacz, Gábor
München. Görres Gesellschaft. 1988. 233 p.

A magyar katolikusok szenvedései, 1944-1989
Havasy, Gyula
[Budapest]. Havasy Gy. [1990]. xiv, 443 p.

A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei, 1919-1944 között
Beke, Margit ; Beke, Margit
München . Aurora. 1992. 2 v.

A magyar katonai elit, 1938-1945
Szakály, Sándor
Budapest. Magvető. 1987. 272, [1] p.

A Magyar katonai gondolkodás története: tanulmánygyűjtemény
Ács, Tibor
Budapest. Zrínyi. c1995. 270 p.

A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai: Russian connections of Hungarian oriental studies
Rásonyi, László
Budapest. 1962. 19 p.

A magyar kémiai irodalom bibliográfiája: 1926-[1955]
Gáspár, Margit
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1957-58. 2 v.

A magyar kémiai irodalom bibliográfiája, 1946-1950
Gáspár, Margit
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1954. iii, 222 p.

A magyar képzőművészek a fasizmus ellen: [Kiállitás. rendezte és a katalógust összeállította D. Fehér Zsuzsa]
Fehér, Zsuzsa D
Budapest. 1965. 43 p.

A Magyar képzőművészet 100 éve Bács-Kiskun Megye Múzeumaiban =: Les 100 ans d'art hongois dans las musée du department Bács-Kiskun
Telepy, Katalin
Budapest. Magyar Némzeti Galéria. 1972. 29 p.

A magyar kerámia és porcelán
Katona, Imre
Budapest. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. c1978. 266 p.

A "magyar kérdés": polgárok és alattvalók
Orosz, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. c1996. 219 p.

A Magyar kérdés: Kelet-Európa jövője
Kende, Pierre
Malakoff. Dialogues européens. 1982. 160 p.

A magyar kerdes to˜rteneti szempontbol tekintve
Domanovszky, Sandor
Budapest. Magyarorsznag teru˜leti epsegenek vedelmi ligaja. 1920. 40 p.

A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története
Rektor, Béla
Cleveland. Árpád Könyvkiadó. 1980. 552 p.

A Magyar Kiralyi Csendorseg to˜rtenete, 1881-1914
Csapo, Csaba
Budapest. Pannonia. 1999. 186 p.