A Magyar királyi curia és a magyar királyi itélőtáblák összes teljes ülési döntvényei polgári és büntető ügyekben
Vajdafy, Emil
Budapest. Grill Károly cs. és kir. udvari Könyvkereskedése. 1904. 506 p.

A Magyar Kiralyi Honved Legiero: elmeleti, technikai, szervezeti fejlodese es haborus alkalmazasa, 1938-1945
Szabo, Miklos M
Budapest. Zrinyi Kiado. 1999. 314 p.

A Magyar Királyi Honvéd Légierő a második világháborúban
Szabó, Miklós M
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1987. 326 p.

A Magyar Királyi Honvédség, 1919-1945
Dombrády, Lóránd ; Tóth, Sándor
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1987. 461 p.

A magyar kiralyi kegyuri jog szent Istvantol Maria Tereziaig: To˜rteneti tanulmany
Fraknoi, Vilmos
Budapest. [Athenaeum r. tars. ko˜nyvnyomdaja]. 1895. 1 p. l., 559 p.

A magyar kiralyi szek beto˜ltese es a Pragmatica sanctio to˜rtenete
Salamon, Ferenc
Pest. Rath M. 1866. 3 p.l., [v]-viii, 250 p.

A Magyar Királyi Testőrség, 1920-1944
Bangha, Ernő
Budapest. Európa Könyvkiadó. 1990. 407 p.

A magyar királykoronázások története
Bartoniek, Emma
Budapest. [Akadémiai Kiadó]. 1987. 178 p.

A magyar kiralysag alkotmanyto˜rtenete a szathmari bekeko˜tesig
Ladanyi, Gedeon
Debreczen. Ifj. Csathy K. 1871. 2 v.

A magyar kiralysag kincsei es to˜rtenelmi emlekei
Csiffary, Tamas
Budapest. Titan Computer. 2005. 119 p.

A magyar kiralysag megalakulasa
Deer, Jozsef
Budapest. Athenaeum nyomasa. 1942. 90 p.

A Magyar Kiralysag penzu˜gyei es gazdasagpolitikaja Karoly Robert koraban
Homan, Balint
Budapest. Nap. 2003. 326 p.

A magyar kiralysag penzu˜gyei es gazdasagpolitikaja Karoly Robert koraban
Homan, Balint
[Budapest]. Budavari tudomanyos tarsasag. 1921. 306 p.

A Magyar Királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században
Csáky, Imre ; Nyulásziné Straub, Éva
Budapest. Corvina. 1995. 162 p.

A magyar kiralytragedia: IV. Karoly
Balassa, Imre
[Budapest]. Vilagirodalom-kiadas. [1925]. 256 p.

A magyar kisebbségek helyzete a szomszéd államokban
Wagner, Francis S
Youngstown, Ohio. Katolikus Magyarok Vasárnapja. 1975. 32 p.

A magyar kisipari szövetkezetek története, 1945-1962
Tellér, Gyula
[Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1972]. 303, v p.

A magyar klasszicizmus
Sisa, Jozsef
Budapest. Corvina. c2006. 135 p.

A magyar klasszika-filologiai irodalom bibliografiaja, 1926-1950: Bibliographia philologiae classicae in Hungaria, MCMXXVI-MCML
Borzsak, Istvan
Budapest. Akademiai Kiado. 1952. 424 p.

A magyar kocsizás
Pettkó-Szandtner, Tibor
Budapest. Múzsák Közművelődési Kiadó. [1984]. 287 p., [17] leaves of plates (some folded).

"A magyar költészet az én nyelvemen beszél": a kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében
Kabdebó, Lóránt
Budapest. Argumentum. 1992. 270, [1] p.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség IX. kongresszusának rövidített jegyzőkönyve, Budapest, 1976. május 8-11
Budai, Éva
[Budapest]. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1976. 110 p.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség X. kongresszusának jegyzőkönyve ; 1981. május 29-31
Kovács, Gyuláné
[Budapest]. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1982. 781 p.

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség zászlóbontásának 25. évfordulója: elméleti tanácskozás, 1982. március 24
[Budapest]. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. 1982. 111 p.

A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma, 1944-1948
Horváth, Julianna ; Szabó, Éva ; Zalai, Katalin
Budapest. Napvilág. 2001. 255 p.

A Magyar Kommunista Párt irodalompolitikája, 1944-1948
Standeisky, Éva
[Budapest]. Kossuth. 1987. 160 p.

A Magyar Kommunista Párt sportpolitikája, 1944-1948
Kutassi, László
[Budapest]. Kossuth. 1987. 188 p.

A magyar könyvgyűjtő új kézikönyve, 1969-1988: a magyarországi antikvár árverések teljes anyaga
Szinainé László, Zsuzsa
Budapest. Országos Széchenyi Könyvtár. 1990. 3 v. in 2.

A Magyar Könyvkereskedők Egyletének alapítása
Varga, Sándor
Budapest. [Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése]. 1980. 188 p.

A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem, 1945-1957
Varga, Sándor
Budapest. Gondolat. 1985. 425 p.

A magyar ko˜nyvko˜tes muveszete a XVIII-XIX. szazadban: 47 keppel
Romhanyi, Karoly
Budapest. 1937. 340 p., 2 l.

A Magyar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése
Iványi, Béla ; Herner, János ; Monok, István
Szeged. József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. 1983. 645 p.

A magyar könyvtárak
Kiss, Jenő
Budapest. Múzsák Közművelődési Kiadó. 1988. 129 p.

A magyar könyvtárak statisztikai adatai, az 1957. dec. 31-i adatfelvétel alapján
Budapest. 1961. 156 p.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szekciójának tíz éve, 1970-1980
Skaliczki, Judit
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1981. 88 p.

A Magyar ko˜nyvtarossag etikai kodexe: magyarazatokkal, kommentarokkal, kiegeszitesekkel
Hangodi, Agnes
Budapest. Ko˜nytari Intezet. 2006. 128 p.

A Magyar könyvtárügy cselekvési és fejlesztési programja: irányelvek a távlati tervezéshez
Bárdosi, Mária ; Papp, István
Budapest. Országos Könyvtárügyi Tanács. [1980]. 82 p.

A Magyar könyvtárügy helyzete és fejlesztési programja: készült a IV. Országos Könyvtárügyi Konferenciára
Budapest. OMKDK. 1981. 68 p., 16 leaves.

A magyar kőolaj- és földgázbányászat irodalmi közleményeinek jegyzéke: tárgykör, cím és szerzők szerint
Szegesi, Károly ; Csákó, Dénes
[Budapest. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület]. 1987. 160 p.

A magyar kórházak évszázadai, 1727-1987
Sinkovics, Mátyás ; Sandner, Zoltán
Budapest. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége. 1989. 118 p.

A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban
Erdődy, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 130 p.

A magyar korona országainak 1900: évi népszámlálása
Budapest. Pesti köznyvnyomda-részvénytársaság. 1902. xi, 609 p.

A magyar korona regénye
Benda, Kálmán ; Fügedi, Erik
[Budapest]. Magvető. c1979. 253 p.

A magyar korona területén érvényes határvám-törvények és szabályok
Turóczy, Adolf
Budapest. Turóczy A. 1896. XXIV, 844 p.

A magyar korona története
Bertényi, Iván
[s.l.]. Kossuth. 1978. 169, [1] p., [4] leaves of plates.

A magyar koronázási jelvények
Kovács, Éva ; Lovag, Zsuzsa
Budapest. Corvina. 1980. 97, [2] p.

A magyar körtánc és európai rokonsága
Martin, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 438 p., [22] leaves of plates.

A Magyar kórusművészet 30 éve
Nagy, Olivér
Budapest. Zeneműkiadó. 1975. 232 p.

A Magyar közélet kézikönyve
Budapest. MTI Sajtóadatbank. 1993-. 1 v. (loose-leaf).

A Magyar ko˜zepiskolak statisztikaja az 1932/33. tanevig, szerkesztette es kiadja a M. Kir. ko˜zponti statisztikai hivatal: szo˜veget irta: Asztalos Jozsef dr, miniszteri osztalytanacsos = La statistiques des ecoles secondaires hongroises jusqu'a l'annee scolaire 1932/33
Asztalos, Jozsef
Budapest. Stephaneum nyomda r. t. 1934. 122 p.

A Magyar középkor irodalma
Kovács, Sándor V
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. c1984. 1215 p.

A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig
Csizmadia, Andor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 560 p.

A magyar közigazgatástudomány
Szamel, Lajos
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1977. 412 p.

A Magyar közművelődés szakirodalma, 1965. január 1.-1974. december 31: válogatott bibliográfia
Fodor, Ákos
Budapest. Népművelési Intézet. [1977]. 329 p.

A magyar közoktatásirányítás (különösen az iskolafelügyelet) fejlődésének történeti áttekintése
Mezei, Gyula
[s.l. s.n.]. c1979. 135 p.

A magyar községek társadalmának átalakulása
Andorka, Rudolf
Budapest. Magvető. c1979. 165, [1] p.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya: 1994. szeptember 20
Bánki, Miklós ; Háziné Varga, Mária
Budapest. Parlamenti Módszertani Iroda. 1994. 424 p.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya: tervezet, 1991. május 13
[Budapest]. [s.n.]. 1991. 1 v. (various pagings).

A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyve és a családjogi törvény
Budapest. Közlöny és Lapkiadó. [1996]. 142 p.

A Magyar kukoricatermelés nemzetközi összehasonlításban
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1985. 35 p.

A magyar ku˜lpolitika utjai: tanulmanyok
Dioszegi, Istvan
Budapest. Gondolat. 1984. 419 p.

A magyar kultúra harminc éve, 1945-1975
Köpeczi, Béla
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1977. 243 p.

A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-Európában
Fejér, Ádám
Szeged. József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának és Szláv Filológiai Tanszékének kiadványa. 1991. 168 p.

A magyar kultúra selyemövezetei
Zelnik, József
Budapest. Ökotáj. 1998. 306 p.

A magyar kultúra útjai Jugoszláviában
Szeli, István
[Budapest]. Kossuth. 1983. 137 p.

A magyar kultúrharc története, 1890-1895
Salacz, Gábor
Bécs. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó. 1938. 399 p.

A magyar lakásjog
Mónus, Lajos ; Mosonyi, Tibor
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1978. 487 p.

A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig
Vértes, O. András
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 234 p.

A magyar ló
Alapfy, Attila ; Török, Imre
Budapest. Natura. 1971. 34 p.

A magyar lovassag to˜rtenete: az okortol a II. vilaghaboru vegeig
Fo˜ldi, Pal
[Budapest]. Anno. [1999?]. 270 p.

A magyar lóversenyzés története (1827-1977): történelmi visszapillantás a reformkor küzdelmes korszakától napjainkig
Fehér, Dezső ; Török, Imre
[Budapest]. Natura : Magyar Lóverseny Vállalat. c1977. 155 p., [17] leaves of plates.

A Magyar Madártani Egyesület első tudományos ülése: Sopron 1982
Kárpáti, László
Sopron. [s.n. 1983]. 173 p.

A magyar maganjog altalanos resze, ku˜lo˜no˜s tekintettel a ku˜lfo˜ldi maganjogi rendszerekre
Szaszy, Istvan
Budapest. Egyetemi Nyomda. 1947-48. 2 v.

A magyar magánjog (polgári jog) általános része
Lábady, Tamás
Budapest . Dialóg Campus. 1998. 355 p.

A magyar maganjog ro˜vid tanko˜nyve
Villanyi, Laszlo
Budapest. Grill K. 1941. viii, 464 p.

A magyar maganjog tanko˜nyve
Kolosvary, Balint
Budapest. Grill K. 1911. 2 v.

A magyar maganjog tanko˜nyve
Kolosvary, Balint
Budapest. Politzer Zs. 1904. 500 p.

A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye
Staud, Lajos
Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 739 p.

A magyar magánkisipar: statisztikai adatgyüjtemény, 1938-1960. Az 1960. január 1-i magánkisipari összeirás részletes adatai
[Budapest]. 1961. 190 p.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének emlékkönyve =: Mémorial de l'Association hongroise de l'Ordre de Malte = Memorial of the Hungarian Association of the Order of Malta
Róma. Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. 1978. 105 p.

A Magyar marxista filozófia a két világháború között: válogatás
Nyíri, János Kristóf
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 436 p.

A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségei
Lőrinczy, Éva B
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 491 p.

A Magyar Medence hidrodinamikája =: Hydrodynamics of the Hungarian Basin
Erdélyi, Mihály
Budapest. VITUKI. 1979. 82 p.

A Magyar memoárirodalom, 1945-1980: bibliográfia
Faragó, Éva
Budapest. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 1983. 135 p.

A Magyar mezőgazdaság a XIX-XX. században: 1849-1949
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 471 p.

A magyar mezőgazdaság a XVIII. században
Wellmann, Imre
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 194 p.

A Magyar mezőgazdaság európai összehasonlításban
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1985. 207 p.

A Magyar mezogazdasagi, kerteszeti, erdeszeti es vadaszati szaknyelv kialakulasa: tudomanytor˜teneti konferencia a Magyar Mezogazdasagi Muzeumban Apaczai Csere Janos Enciklopediaja elkeszu˜ltenek 350. evforduloja tiszteletere
Nagy, Agota W ; Bartosiewicz, L
Budapest. Magyar Mezogazdasagi Muzeum. 2003. 144 p.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 90 éve
Szabó, Loránd
Budapest. A Múzeum. 1986. 205 p.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre története: 1927-1977
Pintér, János ; Takács, Imre
Budapest. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre. 1977. 61 p.

A magyar mezőgazdaság képekben, 1945-1970
Horváth, Sándor ; Illés, Tibor
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1971. 45, [131] p. of plates.

A magyar mezőgazdaság növekedési tényezőinek egyes kérdései, különös tekintettel a földek minőségére
Andrássy, Adél
[Budapest]. MKKE Politikai Gazdaságtan Oktatók Továbbképzési és Információs Központja. 1989. 66 p.

A magyar mezőgazdaság struktúrája az 1930-as években
Tóth, Tibor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 292 p.

A magyar mezőgazdaság szabályozórendszerének kritikai elemzése: javaslatok a továbbfejlesztés irányaira
Piros, György ; Szungyi, László
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1983. 97 p.

A magyar mezőgazdaság termelési körzetei
Bernát, Tivadar ; Enyedi, György
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1961-. v.

A magyar mezőgazdaság területi problémái: tertermelési körzetek és a területi fejlesztés
Bernát, Tivadar ; Enyedi, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 205 p.

A magyar mezőgazdaság története a XIV. századtól az 1530-as évekig
Szabó, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 99, [1] p.

A magyar mezögszdaság árhelyzete az utolsó évszázadban, 1867-1963
[Budapest]. Központi Statisztikai Hivatal. 1965. 71 p.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság 8. kongresszusán elhangzó előadások összefoglalói: 1979. augusztus 27-29. Budapest
[Budapest. s.n. 1979]. 173 p.

A Magyar minisztertanács által a m. kir. Állami Számvevőszék elnökének egyetértésével kiadótt utasitás: az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. törvényczikk végrehajtása tárgyában
Budapest. Magyar Királyi Államnyomdában. 1897. 194 p.

A Magyar mint idegen nyelv fogalma
Giay, Béla ; Hegyi, Endre
Budapest. Nemzetközi Hungarológiai Központ. 1991. 266 p.

A magyar mint idegen nyelv, hungarologia: tanko˜nyv es szo˜veggyujtemeny
Giay, Bela ; Bekene Nador, Orsolya
Budapest. Janus/Osiris. 1998. 582 p.

A Magyar modellezés 75 éve
Prohászka, György
[Budapest]. Magyar Honvédelmi Szövetség. 1984. 220 p.

A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer: tárgyas mondatszerkezetek
Zsilka, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1966. 130 p.

A magyar mondat regénye: szórakoztató mondattan, történeti és nyelvhasonlító alapon
Szilágyi, Ferenc
Budapest. Tankönyvkiadó. 1983. 336 p.

A magyar mondatszerkezet finnugor sajátságai
Lakó, György
Pécs. [Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem]. 1991. 68 p.

A magyar mondatszerkezet generatív leírása
Kiss, Katalin É
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 108 p.

A magyar műemlékvédelem korszakai: tanulmányok
Bardoly, István ; Haris, Andrea
Budapest. Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 1996. 276 p.

A magyar munkajog
Weltner, Andor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 235 p.

A magyar munkajog bibliografiaja, 1945-1983
Nagy, Lajos
Szeged. Jozsef Attila Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomanyi Kar, Mezogazdasagi es Munkajogi Tanszek. 1984. xiv, 302 p.

A magyar munkás- és társadalombiztosítás története
Laczkó, István
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1968. 186 p.

A magyar munkáskönyvtárak a két világháború között, 1920-1944
Szilágyi, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1961. 112 p.

A magyar munkásmozgalom 1914-ig
Szántó, Béla
Budapest. [Athenaeum. 1947]. 204 p.

A Magyar munkásmozgalom képeskönyve
Esti, Béla ; Balog, Ilona S ; Szántó, Tibor
[Budapest]. Kossuth. 1984. 462 p.

A Magyar munkásmozgalom rövid története: a Magyar Szocialista Munkáspárt tanfolyama : tankönyv
Vincze, Edit S
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 361 p.

A magyar munkásmozgalom története 1848-1919
Réti, R. László ; Varga, Lajos ; Labádi, Lajos ; Molnár, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979-1980. 196 p.

A Magyar munkásmozgalom története 1919-1945
Szita, Szabolcs ; Molnár, János
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979-1980. 242 p.

A Magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája, 1945-1984
Toldi, Sarolta V
[Budapest]. Kossuth. 1987. 510 p.

A Magyar munkasmozgalom to˜rtenetenek valogatott dokumentumai
Budapest. Szikra. 1951-. v. in.

A magyar munkásnők helyzete és szervezettsége a két világháború között
Fonó, Zsuzsa
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 102 p.

A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején
Devics, Jʹozsef
Budapest. Tankönyvkiadó. [1960]. 187 p.

A magyar müvelődés- és népmüveléstörténet vázlata 1945-ig
Tóth, Béla
[Budapest]. Pest Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya. 1984. 87, 14, 3 p.

A Magyar művelődésügy 25 éve
Budapest. [Művelődésügyi Minisztérium]. 1970. 122 p.

A magyar műveltség esélyei: művelődésszociológiai, történeti, népfőiskolai tanulmányok
Szigeti Tóth, János
Budapest. Püski. 1993. 324 p.

A magyar művészet képeskönyve
Vadas, József
Budapest. Corvina. 1997. 14 p., [96] p. of plates.

A Magyar művészet kiállítása Párizsban
Dienes, István
Budapest. Szépművészeti Múzeum. 1966. 31 p., [40] p. of plates.

A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája
Bíró, Béla
Budapest]. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1955. 611 p.

A magyar művészettörténet-írás programjai: válogatás két évszázad írásaiból
Marosi, Ernő
[Budapest]. Corvina. [1999]. 385 p.