A magyar művészi kerámia születése: a török hódoltság kerámiája
Soproni, Olivér
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. [1981]. 241 p.

A Magyar múzeumok munkatársainak névjegyzéke
Ács, Zoltán
Budapest. Központi Múzeumi Igazgatóság Dokumentációs és Tájékoztatási Osztálya. 1985. 2 v.

A magyar muzsika régi századaiból
Zolnay, László
Budapest. Magvető. 1977. 417 p.

A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII-XVIII. században
Bakács, István
Budapest. 1965. 166 p.

A magyar nagyhatalom: a magyar ku˜lpolitika a kezdetektol 1526-ig
Asztalos, Miklos ; Barany, Attila
Mariabesnyo-Go˜do˜llo. Attraktor. 2003. 2 v.

A Magyar Naiv Művészek Múzeumának állandó kiállítása: 1978. május-1979. szeptember, Kecskemét
Bánszky, Pál
[s.l. s.n. 1978?]. [14] p., [12] leaves of plates.

A Magyar Nemzeti Bank Elnöksége, a Szakszervezeti Tanács és a KISZ Bizottság által Széchenyi "Hitel" című műve megjelenésének 150. évfordulójára kiírt "A hitel szerepe a gazdasági folyamatokban" című pályázat díjazott és dicséretben részesített tanulmányai
Budapest. [Magyar Nemzeti Bank. 1981?]. 1 v. (various pagings).

A Magyar Nemzeti Bank információ rendszere
Sári, József
Budapest. Magyar Nemzeti Bank. 1980. 67 p.

A Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja alapitásának 100. évfordulójára
Lovrencsics, Lajos ; Horváth, Csaba
Budapest. [Magyar Nemzeti Bank]. 1979. 61 p.

A Magyar Nemzeti Bank története
Balogh, Sándor ; Soós, László ; Bod, Péter Ákos ; Botos, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1993-<1999 >. v. <1, 2 >.

A Magyar Nemzeti Galeria gyujtemenyei: kalauz
Gosztonyi, Ferenc ; Veszpremi, Nora ; Cseh, Szilvia ; Bajkay, Eva R
[Budapest]. Vince. c2007. 223 p.

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei
Solymár, István
[Budapest]. Corvina. c1975. 270 p.

A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjteményei
Mojzer, Miklós ; Buzási, Enikő
[Budapest]. Corvina. c1984. [406] p.

A Magyar Nemzeti Galéria tizedik csoportkiállítása: Budapest, 1978. augusztus-szeptember-október, Szolnok, 1979, Debrecen, 1979, Győr, 1979 = Dixième exposition de groupe de la Galerie nationale hongroise : Budapest, août-septembre-octobre 1978, Szolnok, 1979, Debrecen, 1979, Győr, 1979
Pénzes, Éva N ; Pogány, Ödön Gábor
[Budapest]. Magyar Nemzeti Galéria. [1979]. [74] p.

A Magyar Nemzeti Muzeum: megjelent a muzeum alapitasanak 175. evfordulojara
Fu˜lep, Ferenc
[Budapest]. Corvina. c1977. 355 P.

A Magyar Nemzeti Muzeum Hirlaposztalya: fennallasanak elso felszazadaban 1884-1934
Goriupp, Alisz
Budapest. Magyar Nemzeti Muzeum. 1934. 23 p.

A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának czímereslevelei
Áldásy, Antal ; Czobor, Alfréd
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára. 1904-1942. 8 v. in 9.

A magyar Nemzeti Múzeum története
Fejős, Imre ; Korek, József
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. 1971. 44 p.

A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője
Kovács, Tibor
[Budapest]. Helikon. <1996- >. v. <2-3 >.

A magyar nemzeti tudat kialakulása: két tanulmány a kérdés előtörténetéből
Szűcs, Jenő ; Zimonyi, István
Szeged. [József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport]. 1992. 330 p.

A magyar nemzeti tudat kialakulása
Szűcs, Jenő ; Zimonyi, István
Budapest. Balassi. 1997. 454 p.

A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig
Karácsonyi, János
Budapest. Nap. 1995. 1424 p., 8 p. of plates.

A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [micoroform]
Karácsonyi, János
Budapest. A Magyar Tudományos Akadémia. 1900-<1901>. v. <1-3, pt. 1> : geneal. tables ; 24 cm.

A magyar nemzet története [microform]
Bodon, József
Budapest. Weiszmann Testvérek. 1879. 2 v. : ill., facsims., geneal. tables, col. map, plans, ports. ; 26 cm.

A magyar nemzet története
Szilágyi, Sándor
Budapest. Athenaeum részvénytársulat betüivel. 1895-98. 10 v.

A magyar nemzet to˜rtenete az arpadhazi kiralyok alatt
Pauler, Gyula
Budapest. Allami Ko˜nyvterjeszto Vallalat. 1985. 2 v.

A magyar nemzet története regényes rajzokban
Jókai, Mór
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1969. 2 v.

A magyar népballada és Európa
Vargyas, Lajos
Budapest. Zeneműkiadó. 1976. 2 v.

A magyar nepbirosagi jog es a nepbirosagok: 1945-1950
Lukacs, Tibor
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado : Zrinyi Kiado. 1979. 503 p.

A magyar nép díszítőművészete
Domanovszky, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 2 v.

A magyar népek őstörténete
Barath, Tibor E
Montreal. 1968-. v.

A magyar nep eredete: az urali nepek eurazsiai-amerikai osto˜rtenete
Szabo, Istvan Mihaly
Budapest. Mundus. 2004. 142 p.

A Magyar nep es nemzetisegeinek tanchagyomanya
Felfo˜ldi, Laszlo ; Pesovar, Erno
Budapest. Planetas. c1997. 496 p.

A magyar népfront négy évtizedéről
Kállai, Gyula
Budapest. Magvető. 1977. 145 p.

A Magyar népfront története: dokumentumok, 1935-1976
Szabó, Bálint
Budapest. Kossuth. 1977-. v.

A Magyar népgazdaság fejlődésének területi problémí: [emlékkötet Dr. Markos György 70. születésnapja alkalmából
Markos, György ; Enyedi, György
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1976. 254 p.

A magyar népgazdaság M-2 ökonometriai modellje
Halabuk, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 224, [1] p.

A magyar népgazdaság tervezésének alapjai
Balassa, Ákos
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 437 p., [1] leaf of plates.

A Magyar Néphadsereg jelvényei, 1945-1970
Szórádi, Zsigmond ; Tálas, Géza
Budapest. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. 1971. 75 p.

A Magyar Néphadsereg szerepe a szabadságharchan, 1956
Páll, György
New York. Free Europe Press, Division of Free Europe Committee. [1957]. 40 p.

A Magyar Néphadsereg története
Mucs, Sándor ; Zágoni, Ernő ; Mucs, Sándor
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1984. 357 p., [44] p. of plates.

A Magyar Néphadsereg története 1945-1959
Mucs, Sándor ; Zágoni, Ernő
Budapest. Zrinyi Katonai Kiadó. 1979. 317 p., [8] leaves of plates.

A magyar nép hiedelemvilága
Dömötör, Tekla
[Budapest]. Corvina. c1981. 261 p., [56] p. of plates.

A magyar néphit boszorkánya
Szendrey, Ákos ; Fazekas, István
Budapest. Magvető. c1986. 401 p., [16] p. of plates.

A Magyar népi demokrácia harmincöt évének történetéből
Izsák, Lajos ; Korom, Mihály
[Budapest]. Művelődési Minisztérium, Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztály. 1980. 138 p.

A Magyar népi demokrácia története: 1944-1962
Balogh, Sándor ; Jakab, Sándor
[Budapest]. Kossuth Köyvkiadó. 1978. 386. p., [24] leaves of plates.

A magyar népi demokratikus állam közigazgatása, 1944-1945
Berényi, Sándor
[Budapest]. Kossuth. 1987. 227 p.

A Magyar népi iparművészet harminc éve =: 30 Jahre der ungarischen Volkskunstgewerbe
Balassa, M. Iván ; Fekete, Aladárné
Budapest. Népi Iparművészeti Tanács. 1983. 92 p.

A Magyar népi iparművészet negyedszázada
Domanovszky, György ; Varga, Marianna
[Budapest]. Népi Iparművészeti Tanács : Néprajzi Múzeum. 1978. [96] p.

A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei
Csilléry, Klára K
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 390 p., [92] p. of plates.

A magyar népi mozgalom: a harmadik reformnemzedék
Borbándi, Gyula
Budapest. Püski. 1989. 538 p.

A Magyar Népi Művelődési Intézet, 1946-1948: történet és dokumentumok
Harsányi, István
[Budapest]. Országos Közművelődési Központ. 1988. 301 p.

A Magyar Népköztársaság alkotmánya
Budapest. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó. 1965. 46 p.

A Magyar Népköztársaság alkotmánya
[Budapest]. Kossuth. 1977. 84 p.

A Magyar Népköztársaság államszervezete: útmutató a magyar államjog egyes fejezeteinek tanulmányozásához
Tóth, Károly
Szeged. József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 1985. 190 p.

A Magyar Népköztársaság Büntető törvénykönyve: Közzéteszi az Igazságügyminisztérium
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1962. 632 p.

A Magyar Népköztársaság kétoldalú közúti fuvarozási egyezményei és azok alkalmazása
Kuzsel, Dezső
Budapest. Közlekedési Dokumentációs Vállalat. 1980. 268 p.

A Magyar Népköztársaság kitüntetései
Besnyő, Károly
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 325 p., [12] leaves of plates.

A Magyar Népköztársaság külpolitikájáról
Pálfy, József
[Budapest]. Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága. 1967. 46 p.

A Magyar Népköztársaság polgári törvénykönyve: az 1959. évi IV törvény és a törvény javaslatának miniszteri indokolása
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1959. 536 p.

A magyar népművészet
Fél, Edit ; Hofer, Tamás ; Csilléry, Klára K
[Budapest]. Corvina Kiadó. [1969]. 94 p.

A magyar nép művészete
Malonyay, Dezső
Budapest. Franklin-Társulat. 1907-<1912>. v. <1-2, 4>.

A Magyar nép művészete: a Malonyay hagyaték
Bodor, Ferenc ; Malonyai, Dezső
[Gödöllʺo?. s.n. 1982]. 1 portfolio (16 p., [34] leaves of plates).

A magyar népnek, ki ezt olvassa: az anyanyelvű magyar reneszánsz és barokk irodalom története, 1533-1712
Nemeskürty, István
[Budapest]. Gondolat. 1975. 525 p.

A magyar néprajztudomány bibliográfiája
Sándor, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1965-. v.

A magyar néprajz tudománytörténete
Kósa, László
Budapest. Gondolat. 1989. 332 p.

A magyar neprajztudomny bibliografiaja 1850-1870: tanulmanyok es adatok a Karpat-medence etnografiajahoz = [Bibliographie der ungarischen ethnographischen Literatur in den Jahren 1850-1870 = A bibliography of Hungarian ethnography (social and cultural anthropology) between 1850-1870 = [sic] 1850-1870]
Sandor, Istvan
Budapest. Akademiai Kiado. 1977. 1165 p.

A Magyar népszámlálások előkészítése és publikációi, 1869-1990
Klinger, András ; Kepecs, József
Budapest. KSH. 1990-1995. 3 v.

A magyar népszínmű a szerb színpadon
Póth, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 158 p.

A magyar nép táji-történeti tagolódása
Kósa, László ; Filep, Antal
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 230 p.

A magyar nép táncai
Martin, György
[Budapest]. Corvina Kiadó. cl974. 74 p.

A magyar nép táncélete: tánctanulás, táncalkalmak, táncrendezés
Pesovár, Ferenc
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. [1980]. 114 p.

A magyar nép tancművészete: néptánciskola
Pesovár, Ernő ; Lányi, Ágoston
[Budapest]. Népművelési Propaganda Iroda. [1975?]. 2 v.

A Magyar nép tudósa: Györffy István emlékülés, Karcag, 1974. december 10
Györffy, István ; Bellon, Tibor
Karcag. Városi Tanács. 1980. 112 p.

A magyar népzene
Kodály, Zoltán ; Vargyas, Lajos
Budapest. Zeneműkiadó. 1960. viii, 307, 7 p., 12 p. of plates.

A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája: 996-1996
Mészáros, István
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996. 313 p.

A Magyar nevelés története
Bajkó, Mátyás ; Horváth, Márton
Budapest. Tankönyvkiadó. 1988-. v. <1 >.

A magyar nevelés története, 1790-1849
Mészáros, István
Budapest. Tankönyvkiadó. 1968. 336 p.

A Magyar nevelesto˜rtenet forrasai
Ko˜rmendy, Kinga ; Mazi, Bela ; Do˜rnyei, Sandor ; Ecsedy, Judit V ; Pavercsik, Ilona ; Graberne Bosze, Klara ; Leces, Karoly ; Jaki, Laszlo ; Fabulya, Laszlo
Budapest. Orszagos Pedagogiai Ko˜nyvtar es Muzeum. 1988-<2001>. <v. 1-6, 8-9, 11-13, 16>.

A magyar neveléstudomány forrásai
Jáki, László
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1993. 345 p.

A magyar nevelésügy a polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság idején
Köte, Sándor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1963. 131 p.

A Magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája, 1841-1958
Budapest. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1987. xiii, 148, 90 p.

A magyar no jogai a multban es jelenben
Maday, Andor
Budapest. Athenaeum. 1913. 215 p.

A Magyar Nők Országos Tanácsa II. konferenciája, [Budapest] 1977. március 5-6: [beszámoló]
[Budapest]. MNOT. 1977. 207 p.

A magyar nőnevelés úttörői
Orosz, Lajos
Budapest. Tankönyvkiadó. 1962. 386 p.

A magyarnóta-ügy, avagy, Miből lett a cserebogár?
Lengyelfi, Miklós
[Budapest]. Aréna. c1990. 124 p.

A magyar novella antologiaja
Domokos, Matyas
Budapest. Osiris. 2003. 2 v.

A magyar növénytermesztés múltja
Gaál, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 637 p., [1] leaf of plates.

A magyar nyelv
Simonyi, Zsigmond
Budapest. Athenaeum Irodalmi es Nyomdai R.-Tarsulat. 1905. vi, 485 p.

A magyar nyelvatlasz előkészítése
Bárczi, Géza
Budapest. Magyar Nyelvatlasz-Bizottság. 1944. 26 p.

A magyar nyelv ele mozditasarol--: vitairat a nyelvmuvelesert
Balazs, Geza
Budapest. Akademiai Kiado. 2005. 173 p.

A magyar nyelv elemzése számítógéppel: tervek egy természetes nyelvű interfészhez
Bach, Iván
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete. [1987]. 76 p.

A magyar nyelv életrajza
Bárczi, Géza
Budapest. Custos Kiadó. 1996. 462 p., [38] p. of plates.

A magyar nyelvemlékek
Szabó, Dénes
Budapest. Tankönyvkiadó. 1959. 80 p.

A magyar nyelv eredetéről másképpen: magyar-török rokon szavak szókapcsolatok
Sára, Péter
Budapest. Arculat Bt. 1994. 196 p.

A Magyar nyelv ertelmezo szotara
Barczi, Geza ; Orszagh, Laszlo ; Balazs, Janos
Budapest. Akademiai Kiado. 1959-1962. 7 v.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében: kapcsolatok és kölcsönhatások a 18-19. század fordulóján
Jankovics, József
Budapest . Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 1989-. v. <1 >.

"A magyar nyelvet írni kezdik": irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon
Tarnai, Andor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. 345 p.

A magyar nyelv felfedezése: két tanulmány az európai s a magyar humanizmus kapcsolatairól
Turóczi-Trostler, József
Budapest. Ranschburg G. 1933. 98 p.

A magyar nyelv finnugor alapjai
Bereczki, Gábor
Budapest. Universitas. 1996. 101 p.

A magyar nyelv görög feljegyzéses szórvanyemlékei: Die Streudenkmäler der ungarischen Sprache in griechischen Texten
Gyóni, Mátyás
Budapest. Kir. M. Pazmány Péter Tudományegyetemi Görög Filológiai Intézet. 1943. 220 p.

A Magyar nyelv grammatikája: a Magyar Nyelvészek III. Nemzetközi Kongresszusának előadásai
Imre, Samu ; Szathmári, István ; Szűts, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 792 p.

A Magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában
Kemény, Gábor ; Kardos, Tamás
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1994. 188 p.

A magyar nyelvjárások
Laziczius, Gyula
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1936. 58 p.

A Magyar nyelvjárások atlasza
Benkő, Loránd ; Bárczi, Géza
Budapest. Akadémiai Kiadó. [1968-. v.

A Magyar nyelvjárások atlaszának elméleti-módszertani kérdései
Deme, László ; Imre, Samu
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 345 p.

A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai
Márton, Gyula ; Péntek, János ; Vöő, István
Bukarest. Kriterion. 1977. 468 p.

A magyar nyelv Jugoszlaviaban (Vajdasagban)
Go˜ncz, Lajos
Budapest. Osiris. 1999. 288 p.

A Magyar nyelv kézikönyve
Kiefer, Ferenc ; Siptár, Péter
Budapest. Akadémia Kiadó. 2003. 611 p.

A Magyar nyelv könyve
Jászó, Anna A
Budapest. Trezor. 1991. 604 p.

A magyar nyelv következményes mondatai
Rácz, Endre
Budapest. Akadémiai Könyvkiadó. 1963. 114 p.

A magyar nyelv kutatásának általános nyelvészeti vonatkozásai: akadémiai székfoglaló, 1988. február 15
Kiefer, Ferenc
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991. 36 p.

A Magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései: tanulmánygyűjtemény
Hajdú, Mihály ; Pusztai, Ferenc
Budapest. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 1971. 242 p.

A Magyar nyelv LI-LXXV. évfolyamának mutatója
Szemere, Gyula
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 320 p.

A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanításának főbb kérdései
Bagi, Ferenc
Újvidék. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. 1988. 75 p.

A magyar nyelv múltja és jelene
Bárczi, Géza ; Papp, László
Budapest. Gondolat. 1980. 529 p.

A Magyar nyelvőr: 70-100. évfolyamának mutatója
Szemere, Gyula
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1991. 381 p.

A magyar nyelv őstörténete: a finnugor és az indoeuropai nyelvek közös eredetének bizonyitékai
Szabédi, László
Bukarest. Kriterion. 1974. 538 p.

A magyar nyelv retegzodese: a Magyar Nyelveszek IV. Nemzetko˜zi Kongresszusanak eloadasai
Kiss, Jeno ; Szuts, Laszlo
Budapest. Akademiai Kiado. 1988. 2 v. (1071 p.).

A magyar nyelv szláv jövevényszavai
Kniezsa, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1974. 2 v. (1043 p.).

A magyar nyelv Szlovakiaban
Lanstyak, Istvan
Budapest. Osiris. 2000. 368 p.

A magyar nyelv szotara
Balass, Jozsef
Budapest. Grill K. 1940. 2 v.

A magyar nyelv szóvégmutató szótara
Papp, Ferenc ; Apátfalvi, Éva
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1969. 594 p.

A Magyar nyelv táji változatai az 1980-as évek végén: tanulmánygyűjtemény
Balogh, Lajos
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. 1996. 226 p.

A magyar nyelv teljes szótára, melyben ... különös figyelem van fordítva ... szójárásos, közmondási, irodalmi ... szaktudományi és iparbeli műszókra is
Ballagi, Mór
[Budapest]. Nap. 1998. 2 v. in 1.

A magyar nyelv titokzatos forrásánál: rokon vonások, szerkezeti hasonlóságok a magyar és a török nyelvekben
Sára, Péter
Budapest. Szenci Molnár Társaság. 1996. 86 p.

A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban
Ligeti, Lajos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1986. 602 p.

A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van
Ligeti, Lajos ; Schütz, E
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1977-. v.