A magyar nyelv története
Bárczi, Géza ; Benkő, Loránd ; Berrár, Jolán
Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 599 p.

A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
Benkő, Loránd
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1967-1984. 4 v.

A Magyar nyelv történeti nyelvtana
Benkő, Loránd ; Abaffy, Erzsébet E
Budapest. Akadémiai Kiadó. <1991-1995 >. v. <1-2 >.

A magyar nyelv törvényeinek elemzése =: Analyticae institutionum lingae hungaricae
Verseghy, Ferenc ; Szurmay, Ernő
[Szolnok. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 1972-1979]. 5 v. in 1.

A magyar nyelv törvényeinek elemzése =: Analyticae Institutionum Linguae Hungaricae
Verseghy, Ferenc
Szolnok. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 1972-<1974 >. v. <1, 3, pts. 2-3; in 3 >.

A magyar nyelvtudomány: irányok és eredmények a felszabadulás óta
Temesi, Mihály
[Budapest]. Gondolat. 1980. 408 p.

A magyar nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban
Büky, Béla
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1996. 364 p.

A magyar nyelvtudomanyi terminologia kialakulasa
Kovacs, Ferenc
Budapest. Akademiai Kiado. 2001. 222 p.

A magyar nyelvtudomany to˜rtenetebol
Szathmari, Istvan
Budapest. Tinta. 2006. 284 p.

A magyar nyelvű fényképészeti szaksajtó képanyagának repertóriuma
Szilágyi, Gábor
Budapest. Magyar Fotóművészek Szövetsége. 1977-<1978-1979 >. v. <1, 4 >.

A magyar nyelvü filozófia története a XVII. század közepétől a XIX. század végéig: bevezetés a magyar filozófiai gondolkodás történetébe
Horkay, László
Budapest. Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanulmányi Osztálya. 1977. 198 p.

A Magyar nyelvújítás antológiája
Kazinczy, Ferencz ; Balassa, József ; Fodor, Irén
Kolozsvár. Polis. 1995. 194 p.

A magyar nyelvujitas szotara: a kedveltebb kepzok es kepzesmodok jegyzekevel
Szily, Kalman
[Budapest]. Nap. 1999. xv, 662 p.

A Magyar nyelvű korróziós szakirodalom válogatott bibliográfiája: 1951-1975
Krivián, Lajos
Veszprém. Nehézvegyipari Kutató Intézet. 1979. 149 p.

A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei: a Siralmas panasz keletkezéstörténete
Péter, Katalin
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 118 p.

A Magyar nyomdaszat, 1848-1849 a Szechenyi Ko˜nyvtar megbizasabol
Fitz, Jozsef
[Budapest. Hungaria Hirlapnyomda. 1948]. 213 p.

A magyarok cselekedetei
Anonymus Belae Regis Notarius ; Bollok, Janos ; Veszpremy, Laszlo ; Kezai, Simon
Budapest. Osiris. 1999. 173 p.

A Magyarok elődeiről és a honfoglalásról: kortársak és krónikások híradásai
Györffy, György
Budapest. Gondolat. 1975. 354 p., [10] leaves of plates.

A magyarok említése a 811. évi események óbolgár leírásában
Király, Péter
Budapest. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1977. 58 p.

A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése
Hóman, Bálint
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1923. 50 p.

A magyarok krónikája
Glatz, Ferenc
[Budapest]. Officina Nova. 1995. 816 p.

A magyarok krónikája
Thuróczy, János ; Horváth, János
[Budapest]. Magyar Helikon. 1978. 563 p.

A Magyar ókortudomány bibliográfiája
Ritoók, Zsigmond ; Bellus, Ibolya
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1986-<1996 >. v. <1-2 >.

A magyarok szerepe Karintiában Attilától napjainkig
Kugler, Béla
Wien. Dittrich Imre. 1974. 15 p.

A Magyar oktatás a statisztika tükrében, 1945-1980
Komáromy, László
Budapest. Tudományszervezési és Informatikai Intézet. 1980. 91 p.

A magyar oktatás második államosítása
Nagy, Péter Tibor
Budapest. Educatio. 1992. 242 p.

A magyar októberi forradalom és a polgári pártok
Mérei, Gyula
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1969. 215 p.

A magyar oktoberi forradalom to˜rtenete, 1918 okt. 31-1919 marc. 21
Juhasz-Nagy, Sandor
[Budapest]. Cserepfalvi. 1945. 540 p.

A magyarok története a honfoglalás előtti időktől
Benedek, Elek
Budapest. Esély Mozaik. c1997. 255 p.

A magyarok történetéből
Istvánffy, Miklós
Budapest. Magyar Helikon. 1962. 528 p.

A magyarok to˜rtenete ro˜vid eloadasban
Horvath, Mihaly
Budapest. Franklin Tarsulat. 1876. viii, 359 p.

A magyarok vére: tudósítások tollal, mikrofonnal = Le sang des Hongrois
Tóbiás, Áron
Paris. Varga. [1997]. 682 p.

A magyar olimpiai aranyérmek története: 1896-1992
Lukács, László ; Szepesi, György
Budapest. Sport. 1992. 218 p., [34] p. of plates.

A Magyar olvasástanítás története
Mészáros, István ; Jászó, Anna A
Budapest. Tankönyvkiadó. 1990. 343 p.

A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
Fülöp, Géza
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 290 p.

A magyar o˜nkormanyzatok tizeno˜t eve, 1990-2005
Gemesi, Gyo˜rgy ; Csalotzky, Gyo˜rgy
Budapest. O˜nkormanyzati Oktato Ko˜zpont. 2005. 268 p.

A magyar opera- és balettszcenika
Keresztury, Dezső ; Staud, Géza ; Fülöp, Zoltán
Budapest. Magvető Könyvkiadó. 1975. 303 p.

A magyar opera története: a kezdetektől az Operaház megnyitásáig
Németh, Amadé
Budapest. Zeneműkiadó. c1987. 215 p.

A magyar országgyűlés
Somogyvári, István
Budapest. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. [1994]. 28, v.

A magyar országgyűlések története
Fraknói, Vilmos
Budapest. Ráth Mór. 1874-<1881 >. <v. 1-2, 5-7; in 4 >.

A magyar országgyülések története II. Lajos korában
Szabó, Dezső
Budapest. Hornyánszky Viktor. 1909. viii, 282 p.

A Magyar orszaggyules to˜rtenetenek kepesko˜nyve =: History of the Hungarian Parliament
Mezey, Barna
Budapest. Osiris. 1999. 236 p.

A magyar Orszaghaz, Steindl Imre alkotasa: A magyar kiralyi kormany megbizasabol es Steinbausz Laszlo, Heidrich Laszl, Bayer Bela, Lazar Imre, es Santho Istvan ko˜zremu˜ko˜desevel irta es szerkesztette Pilisi Ney˜ Bela
Ney, Bela ; Steindl, Imre
Budapest. K. Divald. [1904?]. 3 p. L., 46 p.

A magyarországi 1918-1919: [i.e. ezerkilencszáztizennyolc-ezerkilencszáztizenkilenc]-es polgári demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti kérdései
Schönwald, Pál
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1969. 399 p.

A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete
Klaniczay, Tibor
Budapest. Balassi. 1993. 95 p.

A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából
Kárpáti, Endre
Budapest. Medicina. 1979. 468 p., [76] leaves of plates.

A magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig
Gergely, Ernő
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1986. 327 p., [2] folded leaves of plates.

A Magyarországi Baptista Egyház alapokmányai
Győri, Kornél ; Gerzsenyi, Sándor
Budapest. Interpress Kiadó. 1974. 234 p.

A magyarországi barokk szobrászat európai helyzete
Hekler, Antal
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1935. 24 p., [12] leaves of plates.

A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása (1848-1949)
Fülöp, Éva Mária
Budapest. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége. 1995. 252 p.

A Magyarországi boszorkányság forrásai
Bessenyei, József
Budapest. Balassi Kiadó. 1997-. v. <1 >.

A magyarországi botanikus kertek jegyzéke és bibliográfiája
Terpó, András
Budapest. [s.n.]. 1978. 17 p.

A magyarországi bunyevác-horvátok története
Mándics, Mihály
Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztály. 1989. 191 p.

A Magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere =: Register of sources relating to crafts and guilds in Hungary = Quellenmaterial-Kataster des zünftigen Handwerks in Ungarn
Éri, István ; Nagy, Lajos ; Nagybákay, Péter
Budapest. [s.n.]. 1975-. v.

A magyarországi céhes szabók mintakönyvei, 1630-1838
Domonkos, Ottó
Budapest. Magyar Nemzeti Múzeum. 1997. 356 p.

A Magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422-1985
Mezey, Barna ; Pomogyi, Lászó ; Tauber, István
[Budapest]. Kossuth. 1986. 317 p.

A magyarországi cigány kutatások története
Vekerdi, József
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. 1982. 59 p.

A magyarországi cigány nyelvjárások szótára
Vekerdi, József
Pécs. Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara. 1983. 246 p.

A magyarországi cigányság a harmadik évezred hajnalán: hogyan tovább Európában?
Kállai, Katalin
Budapest. [Cigány Művészeti és Tudományos Társaság]. 2002. 52 p.

A magyarorszagi cladocerak maganrajza: A Kir. magyar termeszettudomanyi tarsulat megbizasabol
Daday, Jeno˜
Budapest. Kiadja a Kir. magyar termeszettudomanyi tarsulat. 1888. viii, 128, [8] p.

A magyarországi corvinák
Berkovits, Ilona
Budapest]. Magyar Helikon. 1962. 235 p.

A magyarországi cserkészet története
Bodnár, Gábor
Garfield, N.J. Magyar Cserkészszövetség. 1980. 128 p.

A magyarországi délszlávok kulturális egyesületei
Urosevics, Daniló
[Budapest]. Népmüvelési Propaganda Iroda. 1969. 124 p.

A Magyarorszagi Duna-vo˜lgy teru˜letfejlesztesi kerdesei
Do˜venyi, Zoltan ; Hajdu, Zoltan ; Glatz, Ferenc
Budapest. Magyar Tudomanyos Akademia. 2002. 558 p. (2 v.).

A magyarországi edényes flóra határozója: harasztok, virágos növények
Simon, Tibor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1992. 892 p.

A magyarországi egyesületek címtára: a reformkortól 1945-ig
Pór, Edit
Budapest. Művelődéskutató Intézet. 1988-. v. <1, pts. 1-3; in 3 >.

A Magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században
Zombori, István
Szeged. [s.n.]. 1984. 151 p.

A magyarországi fahajózás: a hajóvontatás néprajza
Gráfik, Imre
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. 1983. 372 p.

A magyarországi felszabadító had-műveletek, 1944-1945
Szabó, Miklós M
[Budapest]. Kossuth. 1985. 182 p.

A magyarországi fiatal zsidó vezetők kézikönyve
Fleischman, Joseph ; Jeshurun, Élijáhu ; Schweitzer, Gábor
Petách Tikva. Pamaliya Intézet. [1991]-. v. <1 >.

A magyarországi fizika története a XVIII. században: a fizika szaktudománnyá válik
Zemplén, Jolán M
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1964. 495 p.

A magyarországi folklorizmus 1945-1975 közti szakaszának kutatási problémái
Voigt, Vilmos ; Zelnik, József
Budapest. Népmüvelési Intézet. 1977. 20 p.

A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája
Gudenus, János József
[Budapest]. Natura. c1990-<1993>. 5 v.

A Magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete
Makkai, László ; Fabiny, Tibor ; Ladányi, Sándor
[Budapest]. Magyar Helikon. 1976. 164 p.

A magyarországi görög diaszpóra egyházművészeti emlékei
Nagy, Márta
Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998-. v. <1 >.

A magyarorszagi go˜ro˜g katolikusok to˜rtenete
Pirigyi, Istvan
Nyiregyhaza. Go˜ro˜g Katolikus Hittudomanyi Foiskola. 1990-. v. <1>.

A magyarorszagi gyermek- es ifjusagi mozgalmak, szervezetek, egyesu˜letek to˜rtenetenek valogatott bibliografiaja: 1945-1990
Miklos, Tamas P
Budapest. Orszagos Pedagogiai Ko˜nyvtar es Muzeum. 1993. 193 p.

A magyarországi háborús munkaszolgálat: túlélők visszaemlékezései
Braham, Randolph L
Budapest. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség. 1996. 145 p.

A Magyarországi hadjárat, 1849: orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról
Rosonczy, Ildikó ; Katona, Tamás
Budapest. Európa. 1988. 948 p.

A magyarországi hosszú távú népességfejlődés vizsgálata
Hablicsek, László
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet. 1992. 231 p.

A magyarorszagi iskolai ertesitok bibliografiaja
Graberne Bosze, Klara ; Leces, Karoly
Budapest. Orszagos Pedagogiai Ko˜nyvtar es Muzeum. 1996. 585 p.

A magyarországi izmaelitákról
Jerney, János ; Czeglédy, Károly
Budapest. Kőrösi Csoma Társaság. 1971. 1 v. (various pagings).

A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai =: Fontes ludorum scenicorum in scholis S.J. Hungariae
Staud, Géza ; Haraszti-Takács, Marianna
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadása. 1984-1994. 4 v.

A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei
Nagy, Lajos ; Dóka, Klára
Budapest. Új Magyar Központi Levéltár. 1983-<1987 >. v. <1-2, B kötet, C kötet >.

A Magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig = Fontes ludorum scenicorum in scholis institutisque catholicis Hungariae
Kilián, István ; Pintér, Márta Zsuzsanna ; Varga, Imre
Budapest. Argumentum. 1992. 267 p.

A magyarországi kékfestés
Domonkos, Ottó
Budapest. Corvina. c1981. 112 p., [120] p. of plates.

A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége: kistérségi folyamatok és a területfejlesztési politika lehetséges beavatkozási térségtípusai Magyarországon
Csatári, Bálint
Kecskemét. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete. 1996. 32 p.

A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai
Horváth, Rudolf ; Berecz, Árpád
Szeged. [s.n.]. 1979. 85 p.

A magyarországi kulturális minisztériumokról (1867-1993)
Kiss, Tamás T
Budapest. [Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány]. 1993. 600 p.

A magyarországi matematika története: a legrégibb időktől a 20. század elejéig
Szénássy, Barna
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1970. 381 p.

A Magyarországi művészet története
Aradi, Nóra
Budapest. Akadémiai Kiadó. <1981-1987 >. <v. 2, 6-7; in 6 >.

A magyarországi nagybirtok kormányzata, 1711-1848
Kállay, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 337 p.

A magyarországi németek kitelepítése, 1945-1950
Fehér, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1988. 231 p.

A magyarországi németek rövid története
Bellér, Béla
Budapest. Magvető. c1981. 210 p.

A magyarországi németség nehéz évtizede 1945-1955
Zielbauer, György
Szombathely . Pannon Műhely. 1990. 170 p.

A magyarországi nemzetiségek könyvtári ellátása
Urosevics, Daniló
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani Központ. 1976. 33 p.

A Magyarországi nemzetiségek kulturális, tudati jellemzői
Gyivicsán, Anna
Budapest. Művelődéskutató Intézet. 1985. 274, 4, 6, 4 p.

A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája
Arató, Endre ; Niederhauser, Emil
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1983. 292 p.

A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei: az időrend és a népi azonosítás kérdései
Makkay, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1982. 181 p.

A magyarországi népesedési tendenciák gazdasági és társadalmi következményei és a népesedéspolitika lehetőségei
Andorka, Rudolf
Budapest. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszék. [1988]. 103 p.

A magyarországi néptánc-folklorizmus kérdéseihez
Kardos, D. László
Debrecen. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. 1987. 97 p.

A magyarorszagi olah cigany nyelvjaras mondattana
Vekerdi, Jozsef ; Meszaros, Gyo˜rgy
Budapest. Magyar Nyelvtudomanyi Tarsasag. 1974. 164 p.

A magyarországi olajnövény-kultúra: történeti-néprajzi monográfia
Selmeczi Kovács, Attila
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 213 p.

A magyarországi öntészet története képekben
Kiszely, Gyula
Budapest. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. 1978. 108 p., [96] leaves of plates.

A Magyarországi orosznyelv-oktatás metodikájának bibliográfiája, 1945-1978
Béky, Loránd
[Budapest]. MAPRJAL Magyar Szekciója. [1981]. 150 p.

A magyarorszagi ortodox zsidosag to˜rtenete
Orban, Ferenc
Budapest. Makkabi. 2006. 100 p.

A magyarországi őslénytan története: akadémiai székfoglaló, 1994 február 7
Géczy, Barnabás
Budapest. Akadémiai Kiadó. c1995. 66 p.

A magyarországi paleoklimatológiai kutatások módszerei és eredményei =: Methods and results of paleoclimatological research in Hungary
Kordos, László
Budapest. OMSZ. 1979. 167 p., [5] folded leaves of plates.

A magyarországi papíripar története, 1530-1900
Bogdán, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1963. 485 p.

A magyarországi pártrendszer 1987-1995: kialakulástörténet és jellemzők, politológiai elemzés
Fricz, Tamás
[Budapest]. Cserépfalvi Kiadó. c1996. 215 p.

A magyarországi pénzintézetek rövid története (1836-1947)
Tomka, Béla
Budapest. Gondolat. 1996. 132 p.

A Magyarorszagi piarista iskolai szinjatszas forrasai es irodalma 1799-ig: Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque scholarum piarum Hungariae
Kilian, Istvan
Budapest. Argumentum. 1994. 772 p.

A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján
Jánossy, Dénes
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 206 p.

A magyarországi polgári radikalizmus történetéhez, 1900-1918
Fukász, György
Budapest. Gondolat. 1960. 391 p.

A magyarországi polgári szövetkezeti mozgalom vázlatos története: 1858-1948
Szilágyi, László
Budapest. [s.n.]. 1975. 123 p.

A magyarországi protestáns gályarab lelkészek utóélete, emlékük ápolása, a pozsonyi törvényszék főszereplői
Gál, Lajos
Budapest. Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanulmányi Osztálya. 1981. 111 p.

A magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig
Varga, Imre
Budapest. Argumentum. 1995. 212 p.

A magyarországi protestáns iskolai szinjátszás forrásai és irodalma =: Fontes ludorum scenicorum in scholibus religionis protestantis Hungariae
Varga, Imre
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kiadása. 1988. 562 p., [1] leaf of plates.

A magyarországi protestánsok abszolutizmuskori bécsi kormányiratok tükrében
Csohány, János
Budapest. Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanulmányi Osztálya. 1979. 210 p.

A magyarországi protestantismus története: 1895-ig
Zoványi, Jenő
Máriabesnyő-Gödöllő. Attraktor. 2004. 2 v.

A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig
Zoványi, Jenő
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 461 p.

A magyarországi protestantizmus történelme
Révész, Imre
Budapest. Magyar Történelmi Társulat. 1925. 75 p.

A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása: a "Huszadik század" társadalomszemlélete, (1900-1907)
Pók, Attila
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1990. 193 p.

A magyarorszagi reformatus egyhaz 1956 tu˜kreben: egyhazto˜rteneti tanulmanyok
Ladanyi, Sandor
Budapest. Mundus Magyar Egyetemi Kiado. 2006. 320 p.

A Magyarországi Református Egyház diakóniája
Bartha, Tibor
Budapest. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1979. 278 p.

A Magyarországi Református Egyház, Egyetemes Tanügyi Bizottsága: Budapesten, 1936. évi március hó 11-12. napjain tartott ülésének : jegyzőkönyve
Budapest. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. Nyomása. 1936. 176 p.

A Magyarországi Református Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke
Ladányi, Sándor
Budapest. Magyar Országos Levéltár. 1976. ix, 359 p.

A magyarorszagi romak
Kemeny, Istvan
Budapest. Press Publica. 2000. 128 p.