A mezőgazdasági műszaki fejlesztés néhány társadalmi-gazdasági összefüggése
Husti, István
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1993. 98, [1] p.

A Mezőgazdasági Műszaki Kutatások Tanácsa felkérésére a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kara, a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet és a Mezőgépfejlesztő Intézet által az MTA Mezőgazdasági Műszaki Bizottsága és a CIGR Magyar Bizottsága támogatásával rendezett tudományos ülésszak előadásainak összefoglalói: [előadáskivonatok]
[Gödöllő. s.n. 1977]. 113 leaves.

A mezőgazdasági nagyüzemek adóinak vizsgálatához: jövedelemadó, munkadíjadó, részesedési adó, termelési adó és földadó
Antal, Iván ; Gárván, János
Budapest. PM Szervezési és Ügyvitelgépesítési Vállalat. 1983. 92 p.

A Mezőgazdasági nagyüzemek gyümölcs- és szőlőtermeléséről
Moharos, László ; Peigelbeck, József
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1984. 92 p.

A mezőgazdasági nagyüzemek pénz- és hitelrendszere
Kis, Pál
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1985. 261 p.

A mezőgazdasági statisztika legújabb forrásai
Turányi, Kornél
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1959-. v.

A mezőgazdasági szakemberszükséglet és távlati tervezése
Vargha, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1965. 114 p.

A mezőgazdasági szállítóeszközök raksúlynövelésének gazdasági hatásai
Felföldi, János ; Szomolányiné Szabó, Judit
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 105 p.

A mezőgazdasági szövetkezetek és a társasági törvény
Németi, László
Budapest. MÜSZI. 1989. 2 v.

A Mezőgazdasági szövetkezetek III. kongresszusa: [beszámolók, felszólalások, határozatok, 1976. december 14-15
Balogh, András
[Budapest]. Kossuth. 1977. 236 p.

A Mezőgazdasági szövetkezetek IV. kongresszusa
Csekő, Ágoston ; Rákos, Imréné
[Budapest]. Kossuth. 1982. 266 p.

A Mezőgazdasági szövetkezetek szabályozó rendszere
Haás, László ; Huszár, József
[Budapest]. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 1979. 119 p.

A mezőgazdasági szövetkezetesítés története Magyarországon
Nagy, Sándor K
Budapest. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 1979. 40 p.

A mezőgazdasági szövetkezeti döntőbizottságok működésének fontosabb tapasztalatai
Orbán, Sándor
Budapest. [Magyar Jogász Szövetség]. 1978/79. 46 p.

A mezőgazdasági szövetkezeti értékesítés Magyarországon a felszabadulás előtt
Szilágyi, László
Budapest. Szövetkezeti Üzemszervezési Iroda, Szövetkezeti Kutató Csoport. 1961-. v. <1 >.

A mezőgazdasági szövetkezeti formák fejlődése Magyarországon
Enese, László
Budapest. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 1979. 36 p.

A mezőgazdasági társulások gazdálkodása
Marillai, Vilmos
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 121 p.

A Mezőgazdasági termékek értékesítése (felvásárlás) 1960-1983
Bognár, Imre ; Nagy, Lajosné ; Pélyiné Kiss, Éva
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1984. 44 p.

A mezőgazdasági termékek és a mezőgazdaságban felhasznált anyagok 1976. évi változatlan árainak jegyzéke
Budapest. KSH. 1978. 16 p.

A Mezőgazdasági termékek és a mezőgazdasági termeléshez felhasznált anyagok összehasonlító árainak jegyzéke
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1983. 25 p.

A Mezőgazdasági termelés ár- és költségviszonyai nemzetközi összehasonlításban
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1986. 89 p.

A mezőgazdasági termelés gazdasági szabályozása
Szabó, Ferenc
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1983. 136 p.

A Mezőgazdasági termelési érték számításának módszere
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1985. 67 p.

A mezőgazdasági termelés megújuló ár-, adó- és támogatási rendszere
Mészáros, Gyula ; Máhrné Kazareczky, Éva
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1989. 105 p.

A mezőgazdasági termelés területi tervezése
Kukovics, Sándor ; Kulcsár, Viktor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 149, [2] p.

A mezőgazdasági termelés története Magyarországon (1920-1938)
Gunst, Péter
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1970. 449 p.

A mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelem 25 éve
Bartos, Lajos
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1986. 327, [2] p.

A Mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése: nemzetközi tudományos konferencia, Szeged, 1979. november 28-30
Tóth, Lajos
[Szeged?. s.n. 1981]. 296 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek csoportositása 1968. évi fontosabb adataik szerint
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1970. 92 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek differenciálódásának elvi megközelítése és gazdaságpolitikai tapasztalatai
Horváth, Ágnes
Budapest. Szövetkezeti Kutató Intézet. 1981. 115 p.

A Mezőgazdasági termelőszövetkezetek dolgozóinak területi elhelyezkedése
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1984. 27 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a cukoripari vállalatok kapcsolatai
Enyediné Rideg, Margit
Budapest. [s.n.]. 1974 [i.e. 1975]. 50 p.

A mezogazdasagi termeloszo˜vetkezetek es baromfiipari vallalatok szerzodeses kapcsolatai: resztanulmany "A mezogazdasagi termeloszo˜vetkezetek tartos szerzodeses kapcsolatai" c. temahoz
Enyedine Rideg, Margit
Budapest. Szo˜vetkezeti Kutato Intezet. 1973. 59 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek korszerű vezetése
László, Ferenc ; Nagy, Gyula
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1975. 290 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldaláról
Tóth, Lajos
Szeged. Hungaria. 1972. 23 p.

A mezőgazdasági Termelőszövetkezetek társadalmi oldaláról a tagsági jogviszony alapján
Tóth, Lajos
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1973. 27 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi adatai, 1972
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1974. 273 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogszabályok
Kampis, György ; Szép, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1978. 471 p.

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon
Fazekas, Béla
[Budapest]. Kossuth. 1976. 314, [1] p.

A mezőgazdasági termelöszövetkezeti szociális ellátás jogi szabályozásának elméleti kérdései
Tóth, Lajos
Szeged. 1971. 20 p.

A mezőgazdasági termőföld gazdasági értékelése
Szabó, Gábor
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 146 p.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások (vállalkozók) adókötelezettsége
Vida, Ferenc ; Mohr, Vilmos
Budapest. MÜSZI. 1990. 177 p.

A mezőgazdasági üzemekre vonatkozó fontosabb munkavédelmi és munkásellátási jogszabályok gyűjteménye
Kormosói, László
Budapest. Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetének Szociálpolitikai és Munkavédelmi Osztálya. 1977. 432 p.

A mezőgazdasági vagyonstruktúra komparatív vizsgálata
Rott, Nándor
Budapest. Agrárgazdasági Kutató Intézet. 1987. 80 p.

"A Mezőgazdasági vállalati irányitás szervezése és fejlesztése": a Gödöllői Mezőgazdasági Tudományos Napokon, 1980. január 29-30 : témakörben elhangzott előadások
Tóth, Mihály
Gödöllő. Agrártudományi Egyetem. 1980. 123 p.

A mezőgazdasági vállalati szervezet fejlődésének és fejlesztésének törvényszerűségei
Vályi, Éva
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1985. 107, [1] p.

A mezőgazdasági vállalat működésének szabályozása
Horváth, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 115, [1] p.

A mezőgazdasági vállalatok gépfenntartásának rendszerszemléletű irányítása
Janik, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1979. 73 p.

A mezőgazdasági vállalatokon belüli vállalkozásokról
Fehér, Alajos ; Gergely, Sándor ; Módos, Gyula
Budapest. MÜSZI. 1990. 332 p.

A mezőgazdasági vállalatok szervezése és elemzése
Fekete, György
Budapest. MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet. 1984. 98 p.

A Mezőgazdasági vízgazdálkodás színvonala és az arra ható tényezők komplex vizsgálata: Kongresszus, 1968. augusztus 26-30
[Budapest. VIZDOK. 1968]. 4 v.

A mezőgazdaság munkaerőhelyzete és a külső munkaerő igénybevétele
Budapest. A Minisztérium. 1978. 37 p.

A Mezőgazdaság műszaki fejlesztésének gazdasági kérdései
Gönczi, Iván
Budapest. Mezőgazdasági Kiadó. 1979. 178, [1] p.

A mezőgazdaság nemzetközi összehasonlításának módszerei: szakirodalmi tájékoztató
Szász, Kálmán
Budapest. KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. 1986. 96 p.

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-czikkre vonatkozó: elvi jelentőségü határozatok, döntvények és magyarázó rendeletek gyűjteménye
Lekky, István
Budapest. Athenaeum Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája. 1899. 395 p.

A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig ": III. falukonferencia
Kovács, Teréz
Pécs. MTA Regionális Kutatások Központja. 1995. 541 p.

A Mezőgazdaság története
Gunst, Péter ; Lőkös, László
[Budapest]. Mezőgazdasági Kiadó. 1982. 269 p.

A Mezőgazdaság üzemegészségügyének gyakorlati kérdéseiről: ankét
Kecskemét. [s.n. 1979]. 109 p.

A mezőgépipar fejlődésének és a mezőgépipari termékek világpiacának várható irányzatai a 80-as években
Mike, Zsuzsa
Budapest. Konjunktúra- és Piackutató Intézet. 1983. 43 p.

A mezohegyesi menesbirtok gazdalkodasa a ket vilaghaboru ko˜zo˜tt
Erdesz, Adam
Gyula. Bekes Megyei Leveltar. [1986]. 245 p., [8] p. of plates.

A Mezoseg neprajza
Kos, Karoly
Marosvasarhely. Mentor. c2000. 2 v.

A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet krónikája: 1948-1973
Nagy, Lajos
Mezőtúr. Müvelődési Központ. 1975. 104 p., [4] leaves of plates.

A meztelen igazságért: a magyar-román viszony megromlásának története
Kocsis, István
Budapest. Püski. 1994. 491 p.

A meztelen istennő és a vak jövendőmondó: regények és elbeszélések
Devecseri, Gábor
Budapest. Magvető. c1977. 693 p.

A meztelen Télapó: (monodráma)
Szabó Palócz, Attila ; Szloboda Tibor
[Zenta]. Szamizdat. 1995. 31, 25 p.

A mezuzah on the door
Meltzer, Amy ; Fried, Janice
Minneapolis, MN. Kar-Ben Pub. c2007. 1 v. (unpaged).

A mezza parete: emigrazione, nostalgia, malattia mentale
Castelnuovo Frigessi, Delia ; Risso, M
Torino. G. Einaudi. c1982. vi, 212 p.

A mezza strada de' la vita umana: Libera versione della Divina Commedia in sonnetti nel dialetto di Roma
Ranieri, Aurelio ; Dante Alighieri
Roma. Liber. 1972. 719 p.