Ammatillisen koulutuksen uudistaminen 1980-luvulla: selvitys uudistuksen toteutumisesta ja toteutusympäristöstä
Ekola, Jorma ; Vuorinen, Pentti ; Kämäräinen, Pekka
Helsinki. VAPK-kustannus. [1991]. 1 v. (various pagings).

Ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuus: ammatillisen kuntoutuksen seurantatutkimukset 1980-90-luvulla
Riipinen, Markku
Helsinki. Työministeriö, Työvoimapalveluosasto. 1991. 37 p.

Ammatillisesta koulutuksesta maailmalle
Volanen, Matti Vesa
[Mikkeli]. Mikkelin työvoimapiiri. [1978]. 1 v. (various pagings).

Ammatillisesta koulutuksesta työelämään: Kainuun ammatillisista oppilaitoksista vuonna 1977 valmistuneiden seurantatutkimus : linjaselosteet
Hirvonen, Maija-Liisa
[Kajaani. Kajaanin työvoimapiiri. 1983]. 101 p.

Ammatillisesta koulutuksesta työelämään: Pohjois-Karjalan läänin ammatillisesta oppilaitoksista vuonna 1977 valmistuneiden seurantatutkimus : linjaselosteet
Hirvonen, Maija-Liisa
[Joensuu. Joensuun työvoimapiiri]. 1983. 146 p.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuvien hoitajien valmiudet tutkimusten käytön edellyttämään kriittiseen ajatteluun
Säämänen, Jari
Helsinki. Opetushallitus, Ammatillisen koulutuksen linja. [1992]. 1 v.

Ammatilliset koulut. 1968: Tietoja eri ammattialoille valmistavista kouluista ja kursseista
Helsinki. 1968. 366 p.

Ammatillisten intressien ja minäkuvan tutkimus
Häyrynen, Yrjö-Paavo
Helsinki. Työvoimaministeriö, Ammatinvalinnanohjaustoimisto. 1983. 96 , [18] leaves.

Ammatillisten oppilaitosten yleissivistävän opetuksen uudistamistoimikunnan mietintö =: Betänkande
Helsinki. [Opetusministeriö]. 1977. [13], 469 p.

Ammatinhallinnan kehittäminen aikuiskoulutuksessa
Hakkarainen, Pentti ; Keskinen, Risto ; Virtanen, Hannu
Helsinki. VAPK-kustannus. 1992. 112 p.

Ammatinvalinnanohjauksen kehittämisen vaiheita: ammatinvalinnanohjausneuvoston toiminta 1956-86
Multimäki, Kaarlo
Helsinki. Työvoimaministeriön Työvoimaosaston Ammatinvalinnanohjaustoimisto. 1986. 84, 8, 3 leaves.

Ammatinvalinnanohjauksen kehittämistyöryhmän muistio
Helsinki. Työvoimaministeriö, Työvoimapalveluosasto, Ammatinvalinnanohjaustoimisto. 1989. 72 p.

Ammatinvalinnanohjauksen neuvottelupäivät 12.-13.11.1984
[Helsinki?]. Työvoimaministeriö, Työvoimaosasto, Ammatinvalinnanohjaustoimisto. 1985. 148 p.

Ammatinvalinnan selkiintyneisyys abiturienteilla: taustatekijät, asenteet ja persoonallisuuden piirteet ammatinvalinnallisen varmuuden, epävarmuuden ja päättämättömyyden selittäjinä
Maila, Piltz
Helsinki. Työvoimaministeriön ammatinvalinnanohjaustoimisto. 1975. 48, [33] leaves.

Ammatinvalintapsykologin työn kehittämistutkimus
Arnkil, Robert
Helsinki. Työvoimaministeriö, Suunnitteluosasto. 1986. 248 p.

Ammatinvalintateorioiden ja ammatinvalintapsykologisen persoonallisuuden diagnostiikan perusteiden tarkastelua
Nurmi, Seppo
[Helsinki. Työvoimaministeriö, ammatinvalinnanohjaustoimisto]. 1980. 53, [19] p.

Ammatissatoimivuuteen vaikuttavat tekijät vuosina 1975 ja 1980
Kauppinen, Mikko
Helsinki. Työvoimaministeriö, Suunnitteluosasto. 1984. 50, [36] p.

ʻĀmmat Qurṭubah fī ʻaṣr al-khilāfah: dirāsah fī al-tārīkh al-ijtimāʻī al-Andalusī
Ṭāhirī, Aḥmad
al-Ribāt. Manshūrāt ʻUkāẓ. c1989. 263 p.

Ammatti- ja koulutusselosteita
[Helsinki]. Työvoimaministeriö, Ammatinvalinnanohjaustoimisto. 1976. 150 p.

Ammatti ja maailmankuva: tutkimus diplomiinsinööreistä ja arkkitehdeistä
Pessi, Juha
Helsinki. Suomen Teknillinen Seura. [1984]. 213 p.

Ammattikalastuksen merkitys Koillismaan kehittäjänä
Palovirta, Marjatta
Oulu. Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. 1985. 74 p.

Ammattikoululaisen käsikirja
[Helsinki]. Ammattikoululaisten liitto. 1972. 259 p.

Ammattikouluopintojen keskeyttäminen: loppuraportti
Javanainen, Markku ; Mustola, Kati
Helsinki. Ammattikasvatushallitus. 1985. vii, 242 p.

Ammattikoulu sosiaalisena järjestelmänä
Helakorpi, Seppo
Joensuu. Joensuun yliopisto. 1986. 218 p.

Ammattikoulutuslakityöryhmän mietintö =: Betänkande
Helsinki. Myy Valtion painatuskeskus. 1980. xvii, 103, 18 p.

Ammattilaisesta amatööriksi: Suomen hiihtourheilun ensi vaihe
Heikkinen, Antero
[Oulu]. Pohjoinen. 1977. 256 p.

Ammatti, lehtikuvaaja: välähdyksiä suomalaisen lehtikuvaajan työstä 1920-luvulta 1960-luvun lopulle
Runeberg, Tutta ; Runeberg, Kristian
[Helsinki?]. Suomen Lehtikuvaajat. c1984. 189 p.

Ammattiliiton nousu ja tuho: kuljetusalan ammattiyhdistystoiminta ja työmarkkinasuhteiden murros 1944-1949
Bergholm, Tapio
[Helsinki]. Suomen Historiallinen Seura. [1997]. 420 p.

Ammattiluokitus
Helsinki. Työministeriö. 1991. 196 p.

Ammattimainen sijoittaminen
Kallunki, Juha-Pekka ; Martikainen, Minna ; Niemela˜, Jaakko
Helsinki. Talentum. 2007. 310 p.

Ammattimiehen taulukkokirja
Tuominen, Väinö
Helsinki. Otava. 1974. 171 p.

Ammattimiehet asialla: Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto 20 vuotta
Mustonen, Raimo
Helsinki. Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto. [1981]. 173 p.

Ammattimies: novelleja
Paksuniemi, Petteri
Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Tammi. c1997. 133 p.

Ammattina ihminen: hoidon etiikasta ja arvoista
Lindqvist, Martti
Helsingissä. Otava. [1985]. 192 p.

Ammattiryhmät ja ympäristökysymys =: Occupational groups and the environmental question
Järvikoski, Timo ; Kemppainen, Tiina
Oulu. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. [1991]. 62, [16] p.

Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: ennakkoluulottomat ja tavanomaiset ammattisuunnitelmat
Nummenmaa, Anna Raija ; Vanhalakka-Ruoho, Marjatta ; Lahtinen, Marjaana
Tampere. Tampereen yliopiston Psykologian laitos. 1985. 73 p.

Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat: projektin esittely ja perusselvitys tyttöjen ja poikien koulutus- ja ammattisuunnitelmista
Nummenmaa, Anna Raija ; Vanhalakka-Ruoho, Marjatta ; Lahtinen, Marjaana
[Tampere. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos]. 1984. 82, [13] p.

Ammattitaudit
Häkkinen, Ilona
Helsinki. Työterveyslaitos. 1979. 205, [1] p.

Ammattitekstien laatiminen
Ailio, Heli ; Nuutinen, Tahvo ; Repo, Irma
Helsinki. Ammattikasvatushallitus. 1984. 53 p.

Ammatti vai elämäntehtävä?: sosiaali- ja terveydenhuollon työ ja organisaatiot murroksessa
Ketola, Outi ; Kevätsalo, Kimmo
Helsinki. Painatuskeskus. 1994. 157 p.

Ammattiyhdistysliike ja julkinen sektori
[Helsinki]. Pohjolan Ammatillinen Yhteisjärjestö. [1980]. 70 p.

Ammattiyhdistysliike Neuvostoliitossa
Aaltonen, Elsa
Helsinki. Tammi. 1974. 186 p.

Ammattiyhdistystiedon aakkoset
Aaltonen, Elsa ; Paunu, Olli
Helsinki. Tammi. 1974. 131 p.

Ammattiyhdistystiedon perusteet
Helsinki. Työväen Sivistysliitto. 1972. 93 p.

Ammattiyhdistystieto
Prunnila, Juhani ; Salomaa, Erkki
Helsinki. Kansankulttuuri. 1977. 258 p.

Ammattiyhdistystoiminta ja työläistietoisuus: tutkimus työväenluokan intressi-itsepuolustustoiminnan kenttätason käytäntöjen ja yleisen intressin illuusioiden yhteyksistä 1980-luvun alun Suomessa : vertaileva loukkarakenne- ja luokkatietoisuustutkimus
Julkunen, Pertti
Tampere, Finland. Tampereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. [1985]. 208 p.

Ammattōt̲t̲aṃ: kavita
Nārāyaṇakkur̲upȧ, Pi
Kōṭṭayaṃ. Sāhitya Pr̲avarttaka Sahakaraṇa Saṅghaṃ. 2001. 88 p.

Ammatula si pisca si a l'amu non c'è l'isca: locuzioni e proverbi di Sicilia : nuova raccolta
Copani, Isidoro
Catania. C.U.E.C.M. c1996. 277 p.

Āmmā, un̲akkāka
Piratipā Rājakōpālan̲
Cen̲n̲ai. Narmatā Patippakam. 1993. 308 p.

Ammāvaru
Vijayavīra, Mālinī
Ratmalāna. Tusita Prakāśakayō. 1996. 230 p.

Ammāvin̲ attai
Caccitān̲antam, Ki. A
Cen̲n̲ai. Tamil̲in̲i. 2001. 152 p.

Ammavīṭȧ
Tēvara, Ke. Eṃ
Kōṭṭayaṃ. Nāṣanal Bukkst̲t̲āḷ. 1950. 126 p.

Ammāvra gaṇḍa, athavā, Yajamānra heṇḍti
Kailāsaṃ, Ṭi. Pi
Beṅgaḷūru. Mādhava Sans. 1946. iv, 92 p.

Ammāvra kālguṇa
Bheemasena Rao, Rayasam
[1966]. ii, 160 p.

Ammayāṇe satyaṃ: ōrmakkur̲ipp
Bālacandramēnōn
[Kottayam?]. Bālacandramēnōn. 1993. 255 p.

Amma yatahĐaddathun?: nazĐarat fi fikr alam min al-Maghrib al-muasĐir
Qabbaj, MuhĐammad MusĐtĐafa
al-RabatĐ. Dar Abi Raqraq lil-TĐibaah wa-al-Nashr. 2004. 205 p.

Ammayāyōramma: kathakaḷ
Mēccēri, Baṣīr
[Cakkaṅkaṇṭaṃ, Tr̥śūr]. Baṣīr Mēccēri. 1994. 92 p.

Ammaye kanĐtĐavarunĐtĐo?: kathakalĐ
Bekkal, NalĐini
KotĐtĐayamĐ. Sahityaprøavarttaka SahakaranĐasanghamĐ. 2000. 83 p.

Ammaye kaṇṭavaruṇṭō?: kathakaḷ
Bēkkal, Naḷini
Kōṭṭayaṃ. Sāhityapr̲avarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ. 2000. 83 p.

Ammāyilū jāgratta
Sarōjinīdēvi, Yārlagaḍḍa
Kalavapāmula, Vuyyūru Tālūkā. Viśvaśānti Pablikēṣans. [19]86. 268 p.

Ammāyilupaḍē agacāṭlu
Rājayya, Uppula
[Secunderabad]. Uppula Rājayya Nāyī. 1999. 24, 84 p.

Ammāyī--Ō, ammāyī!
Śāyi, Yarraṃśeṭṭi
Vijayavāḍa. Navasāhiti Buk Haus. 1985. 396 p.

Ammāyipañcatantraṃ
Acyutamēnōn, Kārāṭṭ
Trichur. Mangalodayam Press. [1925]. vi, 60 p.

Ammaykkȧ
Vasudevan Nair, M. T
Tr̥śūr. Kar̲ant̲ Buks. 2005. 86 p.

Ammaykkoru taratĐtĐ
Srøikumarantampi
[Kottayam]. DĐi. Si. Buks. 2008. 108 p.

Ammay mamay
Udaya Kumāra
[Vattala]. Udaya Kumāra. [pref. 1979]. 55 p.

Am mây ngủ
Nhá̂t Hạnh
Paris. Lá Bó̂i. 1982. 200 p.

Ammayuṭe tirumumpil
Bhāskarannāyar, Ke
Kōl̲ikkōṭ. Mātr̲bhūmi Print̲iṅg ānḍ Pabḷiṣiṅg Kampani. 1989. 151 p.

Ammazzare il tempo: romanzo
Ravera, Lidia
Milano. A. Mondadori. 1978. 194 p.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun yorum ve açıklamaları
Şamlıoğlu, Servet ; Özbalcı, Yılmaz
[Ankara]. Özbalcı Vergi Hukuku Bürosu. 1984. xxxi, [i], 560 p.

Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun şerhi: açıklamalar ve içtihatlar
Şimşek, Edip
Ankara. Eka Yayınları. 1990. 793 p.

Am Meer und hinter dem Deich: das Land Wursten
Dircksen, Rolf ; Dircksen Jens
Hamburg. Christians. c1981. 296 p.

Ämmegrien: Grüschtets u Ungrüschtets
Schwaar, Hans Ulrich
Ostermundigen. Viktoria Verlag. 1980, c1979. 80 p.

Die Amme hatte die Schuld: ein literarischer Staffellauf mit dem kleinen Herrn Friedemann
Kirberger, Bettina ; Opitz, Gu˜nther
Frankfurt am Main. Fischer Taschenbuch. 1997. 197 p.

Âmme hukukumuzda İkinci Meşrutiyet devri
Okandan, Recai G
İstanbul. Kenan Matbaası. 1947. 184 p.

Âmme hukukumuzun anahatları: (Türkiye'nin siyası̂ gelişmesi)
Okandan, Recai G
İstanbul. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. 1977-. v. <1 >.

Âmme hukukumuzun anahtarları: (Türkiye'nin siyasî gelișmesi)
Okandan, Recai G
İstanbul. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. 1971-. v.

♯am me khat voĐng: phong s¡ʻĐ xa hoĐi
Ha NoĐi. Nha xuat baœn Lao ♯oĐng. 2005. 128 p.

Âmme maliyesi
Duverger, Maurice
Ankara. 1955. 104 p.

Amme mama gihiṃ ennam
Liyanagē, Guṇadāsa
[1973]. 175 p.

Am Memelstrom und Ostfluss
Hofer, Ernst
Düsseldorf ([Kaiserstr.2] Selbstverl.). 1967. 179 p. with illus.

ʻAm menatseaḥ metsapeh le-shalom
Arbel, Naftali ; Elon, Avraham
[Tel Aviv]. Revivim. c1983. 241 p.

Ammenmärchen?: ärztliche Stellungnahmen zum Ammenwesen im Zeitalter der Aufklärung
Grob-Weinberger, Elisabeth Lorna
Dietikon. Juris. 1998. 139 p.

Ammenmärchen europäischer Völker
Keller, Liane
Stuttgart. Mellinger. c1981. 87 p. : ill. ; 22 cm.

Die Ammenuhr: Aus des Knaben Wunderhorn
Arnim, Ludwig Achim ; Richter, Ludwig
(Leipzig). Edition Leipzig. (1967). 15 l.

Ammē pāṭaṭṭe ñān: kavitakaḷ
Gaṅgādharanpiḷḷa, Mutukuḷaṃ
Kōṭṭayaṃ. Sāhityapr̲avarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ. 1983. 78 p.

Ammerland: Bilder einer nordwestdeutschen Landschaft
Gerdes, Hermann ; Schute, Ursula Maria
Oldenburg. Holzberg. c1983. 120 p.

Der Ammerländer Friedrich Schwarting, 1883-1918: Kirchenmaler im Kaiserreich : Tagebuchaufzeichnungen mit Dokumenten und Bildzeugnissen
Schwarting, Friedrich ; Judeich, Hedwig
Oldenburg. Isensee. c1989. 144 p.

Ammerlandstudien
Nortmann, Hans
Mainz am Rhein. P. von Zabern. 1983-. v. <1 >.

Ammersoyen: bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen
Borch tot Verwolde-Swemle, E. C. van der ; Buurman, D. J. G
[Arnhem]. Stichting der Geldersche Kasteelen. c1986. 240 p.

Amme tesisleri
Uslu, Mehmet
[Ankara]. İmar ve İskân Bakanlığı. [1962]. 39 p.

Der ʻamm ha'arez im Alten Testament
Würthwein, Ernst
Stuttgart. W. Kohlhammer. 1936. x, 71 p.

Ammi: (drama en tres actos)
Brodsky B., Pablo
[S.l. s.n. 1985]. [29] p.

Ammi
Vaikaic Celvi
Cen̲n̲ai. Kāvyā. 2002. 99 p.

Ammianea
Baglivi, Nicola
[Catania]. Centro di studi sull'antico cristianesimo, Università di Catania. 1995. 292 p.

Ammiani Marcellini Rerum gestarum lexicon
Viansino, Giovanni
Hildesheim . Olms-Weidmann. 1985. 2 v.

Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt
Ammianus Marcellinus ; Seyfarth, Wolfgang ; Jacob-Karau, Liselotte ; Ulmann, Ilse
Leipzig. B. G. Teubner. 1978. 2 v.

Ammiano e il cristianesimo: religione e politica nelle "Res gestae" di Ammiano Marcellino
Neri, Valerio
Bologna. CLUEB. [1985]. 242 p.

Ammiano Marcellino e l'imperatore
De Bonfils, Giovanni
Bari. F. Laterza. [1986]. 205 p.

Ammianstudien
Drexler, Hans
Hildesheim . Olms. 1974. 208 p.

Ammianus after Julian: the reign of Valentinian and Valens in Books 26-31 of the Res Gestae
Boeft, J. den
Leiden . Brill. 2007. x, 326 p.

Ammianus and the Historia Augusta
Syme, Ronald
Oxford. Clarendon P. 1968. viii, 238 p.

Ammianus Marcellinus: a selection, with introduction, notes, and commentary
Ammianus Marcellinus ; Blockley, R. C
Bristol. Bristol Classical Press. c1980. xxviii, 139 p.

Ammianus Marcellinus: a study of his historiography and political thought
Blockley, R. C
Bruxelles. Latomus. 1975. 210 p.

Ammianus Marcellinus: the allusive historian
Kelly, Gavin
Cambridge, UK . Cambridge University Press. 2008. xi, 378 p.

Ammianus Marcellinus
Rosen, Klaus
Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1982. vii, 237 p.

Ammianus Marcellinus als erzählender Geschichtsschreiber der Spätzeit
Vogt, Joseph
Mainz. Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur; in Kommission bei F. Steiner, Wiesbaden. [1963]. 27 p.

Ammianus Marcellinus and fourth century history
Elliott, T. G
Sarasota, Fla. S. Stevens. 1983. 277 p.

Ammianus Marcellinus and the representation of historical reality
Barnes, Timothy David
Ithaca, N.Y. Cornell University Press. 1998. xiv, 290 p.

Ammianus Marcellinus as a military historian
Crump, Gary A
Wiesbaden. Steiner. 1975. 140 p.

Ammianus Marcellinus, seven studies in his language and thought
Seager, Robin
Columbia. University of Missouri Press. 1986. ix, 162 p.

Ammianus on warfare: an investigation into Ammianus' military knowledge
Austin, N. J. E
Bruxelles. Latomus. 1979. 171 p.

ʻAmmidūnī-- fāʼuʻṭá isman: naẓarat īmān ilá al-Ḥarb al-Lubnānīyah
Shāhīn, Jīrūm
Bayrūt. Dār al-Ṭalīʻah. 1978. 78 p.

Ammie, come home
Michaels, Barbara
Hampton, NH. Eagle Large Print. c1968 [i.e. 1993]. 270 p. (large print).

Ammie, come home
Michaels, Barbara
New York. Meredith Press. [1968]. 252 p.

Ammigha ateistik tărbiĭă
Mametʹi͡arov, M
Almuta. "Qazaqstan". 1980. 89 p.

Ammi, letter to a democratic mother
Mirza, Saeed Akhtar
Chennai. Tranquebar Press. c2008. viii, 307 p.

Ammi mitikkātavaḷ: cir̲ukatait tokuppu
Tamil̲in̲iyan̲, Pa
Cen̲n̲ai. Maṇimēkalaip Piracuram. 1995. 216 p.

Ammīṃ nūṃ kī ho giai
Duggal, Kartar Singh
Diillī. Nawayuga Pabalisharaza. 1982-. v. <1 >.

AmminĐi
Urøub
[1972]. 419 p.

Ammiṇi: oru akhyāyika
Parēṭṭu, Isaḍ Eṃ
Kōṭṭayaṃ. Nāṣanal Bukk St̲t̲āḷ. 1953. 343 p.

Ammini
Uroob
Trichur. Kerala Sahitya Akademi. c1979. 274 p., [1] leaf of plates : ports. ; 19 cm.

Ammiṇi-ammāvan
Pamman
[1969]. 298 p.

The amminies of magnesium perchlorate and A new method for the determination of ammonia
Line, Willard Riggs
New York city. 1928. 38 p.

Amminik suleriaaseq: Martha Biilmann
Biilmann, Martha
[Viborg]. Atuakkiorfik. c1990. 54 p.

Amministrare e giudicare: il contenzioso nell'equilibrio istituzionale delle Sicilie
Abbamonte, Orazio
Napoli. Edizioni scientifiche italiane. 1997. x, 334 p.

Amministrare e governare: governo, parlamento, amministrazione nella crisi del sistema politico
Ristuccia, Sergio
Roma. Officina. 1980. lxiii, 607 p.

Amministrare il recupero: Genova
Nigris, Enrico
Milano. A. Giuffrè. [1984]. 294 p.