A munkaerő mozgás okozta vállalati-ágazati-- népgazdasági veszteségek
Sóvágó, Lajos
Budapest. Magyar Nemzeti Bank. [1972]. 96 p.

A munkaerő-mozgásról
Losonczi, Károly
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1973. 320 p.

A Munkaerő összetétele foglalkozások és iskolai végzettség szerint az állami gazdaságokban, kombinátokban és a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben
Pásztor, István ; Kecskés, Csaba ; Molnár, Anna
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. [1984]. 33 p.

A Munkaerőpiac szerkezete és működése Magyarországon
Galasi, Péter ; Cukor, Eszter
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1982. 318 p.

A munkaerő szakmai mobilitása
Viszt, Erzsébet
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 70, [1] p.

A munkaerő társadalmi újratermelése és tervezése
Kovács, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 205 p.

A Munkaerő társadalmi újratermelése Magyarországon: a technikai fejlődés hatása a munkaerő-szerkezetre
Szpirulisz, Ildikó
Budapest. Társadalomtudományi Intézet. 1990. 121 p.

A munkaerőtartalékot képezők összetétele és munkavállalási szándéka: az ELAR I. munkaerővizsgálati felvétel alapján
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1980. 42 p.

A munkaerővel kapcsolatos kérdések vizsgálata a szállítás és hírközlés népgazdasági ágban
Honti, Péter ; Rácz, Béla
Budapest. Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet. 1975. 110 p.

A munka ertekelese es dijazasa a termeloszo˜vetkezetben
Komlo, Laszlo
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1962. 355 p.

A munka és a tulajdon viszonyának néhány történeti kérdése, különös tekintettel a szovjethatalom első éveire (1917-1922) és a magyar tapasztalatokra (1919, 1948-1962)
Szántó, Lóránt
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1986. 101 p.

A munka esztétikája
Fukász, György
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 329 p.

A munkafegyelem jogi szabályozásának társadalmi háttere az 1952-es év Magyarországán
Gyekiczky, Tamás
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1986. 99 p.

A munkafolyamatokba épített ellenőrzés
Horváth, György
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1979. 175 p.

A munkahely biztonsága, kereseti lehetőségek
Harcsa, István ; Vajda, Ágnes
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1989. 59 p.

A munkahelyeken keletkező zajok vizsgálata
Kvojka, Ferenc
Budapest. Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület, Zajcsökkentési Szakosztálya. 1984. 60, [7] p.

A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlesztésének elvi és gyakorlati kérdései: elhangzott 1977. ápr. 6-án
Buza, Márton
[Budapest]. Kossuth. 1977. 31 p.

A munkahelyi betanitás gyakorlata
Ványai, Judit
Budapest. Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Kutatóintézete. 1984. 107 p.

A Munkahelyi nevelés és a szakszervezetek
Kárpáti, Sándor
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1981. 208 p.

A munkahely-racionalizálás korszerű megközelítési módjai az élelmiszeriparban
Gáti, Gábor ; Sebő, Géza
Budapest. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szervező Vállalat. 1986. 106 p.

A munkaidő-csökkentés
Hűvösvölgyi, Mihály
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1968. 101 p.

A munkaidőszükséglet új mértékegysége, a műveleti ciklusidő: oktatási segédlet
Felleg, János
Keszthely. Agrártudományi Egyetem, Alkalmazott Üzemtani Tanszék. 1979. 50 p.

A munkajog gyakorlati kérdései: száz kérdés-száz felelet
Kiss, Gyorgy ; Pethő, Róbert
[Budapest]. Agrocent. 1996. 232 p.

A munkajogi anyagi felelosseg
Maltas, Gyo˜rgy
Budapest. Magyar Jogasz Szo˜vetseg. 1975. 119 p.

A munkajogi szabályok változásai
Fülei Szántó, Zoltán
Budapest. Magyar Jogász Szövetség. 1980/81. 54 p.

A munkajogviszony alapkérdései az európai szocialista országok jogában
Trócsányi, László
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1978. 414 p.

A munkajogviszony elhatárolása a munkavégzéssel kapcsolatos polgári jogviszonyoktól
Simonyi, Sándor
Szeged, Hungaria. Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1960. 36 p.

A munkaképesség csökkenés pszichés és szociális háttértényezői a magyar lakosságban, reprezentatív felvétel alapján: Skrabski Árpád
Skrabski, Árpád
Budapest. Px. 1991. 2 v.

A Munkakörnyezet vizsgálata
Martinka, Gyula
Budapest. KGM. Ipargazdasági, Szervezési és Számitástechnikai Intézet. 1971. 406 p.

A munka kultúrája
Fukász, György
[Budapest]. Kossuth. 1983. 288 p.

A munkáltatói utasítás érvényessége és hatályossága
Román, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 205 p.

A munkáltatók szociális tevékenysége és az adóreform
Batke, Jánosné
[Budapest]. Kereskedelmi Szervezési Intézet, Tanácsadó Szolgálat. 1988. 110 p.

A munkamegosztás rendszeréről és fejlődéséről
Pogány, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 325, [1] p.

A munka melletti tanulás
Csoma, Gyula ; Jáki, László
[Budapest]. FPK. 1977. 57 p.

A munka melletti tanulas zavarai: idoszerkezetek es tanulasi folyamatok a felnottoktatasban
Csoma, Gyula
Budapest. Tanko˜nyvkiado. 1985. 300 p.

A munkamulasztásból eredő kártérités néhány kérdése a termelőszövetkezeti jogban
Molnár, István
Pécs. 1968. 27 p.

A munkanélküliség
Bánfalvy, Csaba
Budapest. Magvető. c1989. 230, [1] p.

A munkanelku˜lisegbol eredo megelhetesi nehezsegek athidalasat szolgalo programok Kanadaban
Hajdu, Jozsef
Szeged. Jozsef Attila Tudomanyegyetem Allam- esJogtudomanyi Karanak tudomanyos bizottsaga. 1994. 44 p.

A munkanélküliség demográfiai vonatkozásai
Fóti, János ; Illés, Sándor
Budapest. KSH, Népességtudományi Kutató Intézet. [1992]. 89 p.

A munkanélküliség gazdaságtana: kisérleti jegyzet
Galasi, Péter ; Nagy, Gyula
[Budapest]. Aula Kiadó. 1997. 170 p.

A munkasberezes rendszere iparunkban
Hegedu˜s, Andras
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1960. 191 p.

A Munkásegység fejlődése Somogy megyében, 1944-1948
Suri, Károly
[Kaposvár]. MSZMP Somogy Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága. [1980]. 312 p.

A munkás és munkakörülményei: tanulmányok az ipari munkaszervezés köréből
Fáth, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1962. 501 p.

A Munkásfiatalok helyzete és a szakszervezetek tevékenysége: összefoglaló tanulmány
Bakos, József
[Budapest]. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete, Szervezés-Vezetéselméleti Osztály. [1980]. 161 p.

A munkásfolklór kutatás története, problémái
Nagy, Dezső
[S.l. s.n.]. 1979. 51 p.

A "munkáskérdés" és a szocializmus a magyar politikai gondolkodásban, 1848-1906: adalékok a politikai ideológiák jelentésváltozásához
Schlett, István
[Budapest]. Kossuth. 1987. 373 p.

A Munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona
Antalffy, György ; Kanyó, Ferenc ; Rácz, János ; Fehér, István
Szeged. Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád Megyei Bizottsága. 1987. 510 p., xvi p. of plates.

A munkásmozgalom Fejér megyei története: 1868-1918
Farkas, Gábor ; Élő, Zoltán
Székesfehérvár. MSZMP Fejér megyei Bizottsága. 1978. 269 p.

A Munkásmozgalom Fejér megyei története: a forradalmak kora, 1918-1919 : [tanulmányok, dokumentumok
Erdős, Ferenc ; Élő, Zoltán ; Kiss, Géza
Székesfehérvár. MSZMP Fejér Megyei Bizottsága. 1979. 339 p.

A Munkásmozgalom kiemelkedő szolnoki harcosai
Zádor, Béla
Szolnok. Kiadja a Szolnok Városi Tanács VB Művelődésügyi Osztálya. 1977. 109 p.

A Munkásmozgalom-történet muzeológiájának kérdéseiről
Esti, Béla
[Budapest]. Népművelési Propaganda Iroda. 1979. 180 p.

A munkásművelődés alakulásának és helyzetének statisztikai elemzése: 1960-1974
Falussy, Béla ; Vass, Dezső
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 99 p.

A munkások és alkalmazottak száma keresete a munka jellege szerint: 15,000 háztartás adatai
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1966. 91 p.

A munkások és a szegényparasztok küzdelmei Csongrád megyében, 1919. aug. 1924
Bárány, Ferenc
Szeged. [MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya]. 1972. 79 p.

A Munkások könyvtári ellátásának feladatai: szöveggyüjtemény
Budapest. Népmüvelési Propaganda Iroda. 1974. 100 p.

A munkások művelődése és műveltségének változásai a szakszervezeti vezetőszervek dokumentumainak tükrében: 1975-1978
Horváth, István
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1979. 63 p.

A munkasok szocialis es gazdasagi viszonyai budapesten =: Die sozialen und wirtschaftlichen Verha˜ltnisse der Arbeiter in Budapest
Illyefalvi, Lajos I
Budapest. Budapest Szekesfðovaros Statisztikai Hivatalanak Kiadasa. 1930. 38, 1143 p.

A munkások teljesítményét befolyásoló tényezők
Ványai, Péterné
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1978. 100, [1] p.

A munkások városa
Bebesi, Károly
Komló. Komló Város Tanácsa. 1981. 147 p.

A munkásosztály a kapitalizmusba megy: válogatott írások 1990-1995
Horváth, László ; Kárpáti, Sándor
Budapest. Politika és Kultúra Alapítvány. 1996. 232 p.

A munkásosztály fogalmáról
Blaskovits, János
Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 1968. 79 p.

A Munkásosztály helyzete, eszmei, politikai fejlődése, elkötelezettsége: a párt és a munkásosztály viszonya
Kovács, Ferenc
Budapest. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. 1988. 78 p.

A munkásosztály szolgálatában
Gáspár, Sándor
[Budapest]. Népszava. c1983. 326 p., [26] p. of plates.

A munkás-paraszt hatalom védelmében: a fegyveres erők hősi halottai 1956-1957
Hunyadi, Károly
Budapest. Zrínyi Katonai Kiadó. 1981. 252 p.

A Munkásság helyzete az üzemben: tanulmányok
Héthy, Lajos
[Budapest]. Kossuth. 1984. 180 p.

A munkásság művelődési törekvései a dualizmus korában
Felkai, László
Budapest. Tankönyvkiadó. 1980. 118 p.

A munka szerepe a nők életútjában
Molnár, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 263 p.

A munka szerinti elosztás néhány elméleti és gyakorlati kérdése a szocializmus építésének jelenlegi időszakában: elhangzott 1979. október 3
Trethon, Ferenc
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1979. 28 p.

A munkaszervezés helyzete és problémái a hazai tudományos könyvtárakban
Csüry, István
Budapest. Népművelési Propaganda Iroda. [1973?]. 65 p.

A munkaszervezési tartalékok feltárása és hasznosítása
Balogh, László ; Kápolnai, György ; Parányi, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1975. 197, [1] p.

A munkaszerződés módosítása
Posta, Gyula
[Budapest]. Táncsics Könyvkiadó. 1977. 92 p.

A munka termelékenységéről
Komjáti, Zoltán
Pécs. [Pécsi Tudományegyetem]. 1979. 25 p.

A Munkatermelékenység növelésének néhány kérdése
Balassa, János
Budapest. NIM, Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet. 1977. 122 p.

A munka törvénykönyve
Bacskay, László
Budapest. Népszava Lap- és Könyvkiadó. 1986. 359 p.

A munka törvénykönyve: a végrehajtásáról szóló kormányrendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a Legfelsőbb Bíróság elvi állásfoglalásaival és a munka törvénykönyvével kapcsolatos egyes munkaügyi jogszabályokkal
Kertész, István ; Posta, Gyula ; Zsiga, László ; Mattyasovszky, Pál
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1975. 623 p.

A munka törvénykönyve: a végrehajtásáról szóló minisztertanácsi rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg, magyarázó jegyzetekkel, a Legfelsőbb Bíróság elvi állásfoglalásaival és a Munka Törvénykönyvével kapcsolatos egyes munkaügyi jogszabályokkal
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1990. 622 p.

A munka törvénykönyve és a legfontosabb munkaügyi jogszabályok
Budapest. Táncsics. 1977. 719 p.

A munka törvénykönyve és a végrehajtásával kapcsolatos fontosabb szabályok III. pótkötete
Radnay, József
Budapest. Népszava Lap- és Könyvkiadó. 1984. 239 p.

A munka törvénykönyve és a végrehajtásával kapcsolatos fontosabb szabályok IV. pótkötete
Radnay, József
Budapest. Népszava Lap- és Könyvkiadó. 1984. 446 p.

A munka törvénykönyve és fontosabb végrehajtási szabályai
Budapest. Táncsics. 1980. 704 p.

A munka törvénykönyve és fontosabb végrehajtási szabályai II. pótkötete
Budapest. Népszava Lap- és Könyvkiadó. 1982. 511 p.

A munka törvénykönyve és indoklása, 1992
Pál, Lajos
[Budapest]. ERGONOSOFT. [1992]. 259 p.

A Munka to˜rvenyko˜nyve kommentarja
Nagy, Laszlo ; Weltner, Andor
Budapest. Ko˜zgazdasagi es Jogi Ko˜nyvkiado. 1978. 2 v. (1711 p.).

A munkaügyi döntőbizottságok
Zsiga, László
[Budapest. Népszava Lap- és Könyvkiadó. 1987]. 120 p.

A munkau˜gyi ellenorzes gyakorlati kerdesei a jogi szabalyozas tu˜kreben
Gemes, Gabor
Szeged. Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomanyi Kara. 2002. 16 p.

A munkau˜gyi vitak rendezesenek to˜rtenete Magyarorszagon
Ruzs Molnar, Krisztina
Szeged. Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomayi Kar. 2003. 35 p.

A Munkavállaló, a munkáltató és az állam: országos konferencia, Budapest, 1989. november 6-8
Csuhaj, V. Imre
Budapest. Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Kutatóintézete. 1989. 189 p.

A munkavallalok szemelyes adatainak vedelme az EU es a tagallamok jogaban, ku˜lo˜no˜s tekintettel az elektronikus kommunikaciora
Hajdu, Jozsef
Szeged. Szegedi Tudomanyegyetem Allam- es Jogtudomayi Kar. 2003. 102 p.

A Munkavédelem agitációs és propaganda rendszere
Bonifert, György
Budapest. Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa. 1983. 51 p.

A munkavédelem és a munka humanizálása
Póhl, Jeromos
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. 1978. 61 p.

A munkavédelem fejlődésének történelmi áttekintése, különös tekintettel a magyar szakszervezetek tevékenységére, 1830-1980
Kolozsvári, Ernő ; Donáth, Béla
[Budapest]. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. [1984?-1985]. 2 v.

A munkavédelem helyzetéről és fejlesztésének feladatairól: a Szakszervezetek Országos Tanácsa 1978. novmber 17-i ülésének dokumentumai
Budapest. SZOT Munkavédelmi Osztálya. 1979. 93 p.

A munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet és magyarázata: oktatási segédlet
Haubert, Gábor ; Jakab, András
Budapest. Táncsics. 1980. 169 p.

A munkavédelmi minőségtanúsítás és minősítés kézikönyve
Haubert, Gábor ; Eőry, Tiborné
Budapest. Népszava. 1988. 347 p.

A Munkavédelmi törvény végrehajtási rendeletei és a kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye
Gáspár, Imréné
Budapest. Agrocent. <1997- >. v. <3 >.

A munkaviszony felmondással történő megszüntetése
Posta, Gyula ; Stefán, László
Budapest. Táncsics Könyvkiadó. 1978. 167 p.

A munkaviszony, munkavegzes, munkaido es pihenoido, a munkaber es egyeb juttatasok
Lehoczkyne Kollonay, Csilla ; Zsarnay, Sandor
Budapest. SZOT Ko˜zgazdasagi Osztaly : ELTE Jogi Tovabbkepzo Intezet. 1978. 125 p.

A munkaviszonyok humanizálása: zárótanulmány
Magyar, Lajosné
Budapest. Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete. [1985]. 210 p.

A munkaviszonyok szabalyozasa Magyarorszagon a kapitalizmus kezdeteitol az elso vilaghaboru vegeig 1840-1918
Lorincz, Erno
Budapest. Akademiai Kiado. 1974. 254 p.

A munka vizsgálata
Martinka, Gyula ; Apatóczky, Tiborné ; Laky, Örs
Budapest. KGM. Ipargazdasági, Szervezési és Számítástechnikai Intézet. [1971]. 228 p.

A Munka Vörös Zászló érdemrendjével kitüntetett 125 éves Budapesti V. kerületi Eötvös József Gimnázium emlékkönyve: 1854/55-1978/79
Habuda, Miklósné ; Kiss, István ; Solymár, János
[s.l. s.n. 1979?]. 184 p.

A.M. Unkovskiĭ--zhiznʹ i sudʹba tverskogo reformatora
Chernyshov, V. D
Tverʹ. Tverskoe obl. knizhno-zhurnalʹnoe izd-vo. 1998. 222 p.

ʼA munʻʺ maiʹ mu sāʺ
Lvanʻʺ Thāʺ Thāʺ
Ranʻ kunʻ. Kambhā Luṃ Cā pe. 2002. 288 p.

ʼA munʻʺ pucchā tacʻ pudʻ
Mra Nandā
Mrokʻ Ukkalāpa, [Rangoon]. Canʻʺ Roṅʻ Rhinʻ Cā pe. 2001. 263 p.

Der Amun-Re Hymnus des P. Boulaq 17 (P. Kairo CG 58038)
Luiselli, Maria Michela
Wiesbaden. Harrassowitz. 2004. xxii, 109 p., 11 p. of plates.

A Munsey-Hopkins genealogy: being the ancestry of Andrew Chauncey Munsey and Mary Jane Merritt Hopkins, the parents of Frank A. Munsey
Lowell, D. O. S
Boston. Priv. print. 1920. 1 p. 1., v-xvii, 216 p.

Der Amun-Tempel von Karnak: die Funktion der grossen Säulenhalle, erschlossen aus der Analyse der Dekoration ihrer Innenwände
El Sharkawy, Ali
Berlin. Dr. Köster. c1997. 314 p.

Amuṇu dolaha
Karuṇāmuni, Savliyas
Varakāpola. Āriya Prakāśakayō. 1991. 187 p.

A muquéca da Belmira: comédia-canção em 3 actos
Guimarães, Ernesto
Victoria [Brasil]. Pap. Samorini. 1937. 81 p.

The Amuq Valley regional projects
Yener, K. Aslihan
Chicago, IL. Oriental Institute of the University of Chicago. 2005-. v. <1>.

Amur: liricheskiĭ fotorasskaz o svoeobraznoĭ krasote i nepovtorimosti velikoĭ dalʹnevostochnoĭ reki
Mashkov, B. K ; Bobrov, A. B ; Kovtun, Vladimir
Khabarovsk. Khabarovskoe knizhnoe izd-vo. 1986. 179 p.

Amurada
Gianelli, María
Montevideo. TAE Editorial. [1990]. 115 p.

Amurada
Massip, Cinta
Palma, Mallorca. L. Muntaner. 2006. 141 p.

A mural by Thomas Wilmer Dewing: Commerce and Agriculture bringing wealth to Detroit
Van Hook, Bailey
New York. Spanierman Gallery, LLC. c1998. 23 p.

A mural for B.R
Emmons, Earl H ; Rogers, Bruce
West Liberty, Iowa. Maverick Press. 1944. [4] p.

A mural for Mamita
Alexander, Alesia K ; Teis, Kyra
Omaha, Neb. Centering Corporation. c2002. 1 v. (unpaged).

A muŕalha: romance
Luís, Agustina Bessa
Lisboa. Guimarães. [1957]. 429 p.

A muralha
Queiroz, Dinah Silveira de
Rio de Janeiro. J. Olympio. 1954. 459 p.

A muralha da China, ou, As aventuras de Dionísio: um divertido relato em episódios, ou As desventuras e tragédias do doido Dionísio, deus olímpico por vocação, quando de seu retorno ao mundo e, mais particularmente, com referência à sua estada em Lucélia, para pessoas jovens e bem-humoradas e para espíritos sérios e ponderados
Daunt Neto, Ricardo
São Paulo. T.A. Queiroz. 1983. 203 p. ; 21 cm.

A muralha de Adriano: romance
Braff, Menalton
Rio de Janeiro, RJ. Bertrand Brasil. c2005. 367 p.

A muralha de vidro: contos
Duarte, José Afrânio Moreira
Belo Horizonte. Imprensa Oficial de Minas Gerais. 1971. 116 p.

A Muramasa blade: a story of feudalism in old Japan
Wertheimber, Louis
Boston. Ticknor and Company. 1887. 3 p. l., xi-xvi, 188 p. incl. illus., plates.

A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája
Kerecsényi, Edit
Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 369 p.

Āmūrapikā
Sāvakāra, Indrayaṇī
[1962]. 164 p.

Amurapikyo cinco: lalita nibanda
GudĐe, Udaya
Parvari-Goya. Bimba Prakasana. 2006. 138 p.

Amur-bati͡ushka: roman
Zadornov, Nikolaĭ
Moskva. "Khudozh. lit-ra". 1987. 669 p.

Amur-bati͡ushka
Zadornov, Nikolaĭ
Moskva. Kompanii͡a GRIF-F PRESS Ltd. 1993. 3 v.

Amur del temp
Loi, Franco
Milano. Crocetti. c1999. 149 p.