Anadolu'dan Tu˜rk mu˜hru˜ siliniyor: sivil ihanet
Kavcar, Neval
Kag♯łthane, Istanbul. Kabara Yay♯łnevi. 2007. 671p.

Anadolu'dan yeni dünya'ya: Amerika'ya ilk göç eden Türklerin yaşam öyküleri
Bali, Rıfat N
Caăloğlu, İstanbul. İletişim. 2004. 368 p.

Anadolu'da Selçuklu dönemi sanatçıları
Bayburtluoğlu, Zafer
Erzurum [Turkey]. Atatürk Üniversitesi. 1988-. v. <1 >.

Anadolu'da Selçuklu dönemi yapı sanatçıları
Bayburtluoğlu, Zafer
Erzurum [Turkey]. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 1993. xiv, 324 p., [40] p. of plates.

Anadoluda ♯łslahat: Ermeni meselesi, Suriye meselesi
Contenson, Ludovic de ; O˜zgu˜rel, Rag♯łb R♯łfk♯ł ; Su˜ssheim, Karl
Dersaadet [Istanbul]. Nefaset matbaas♯ł. 1329 [1913]. 92 p.

Anadolu'da Tanı̂n
Ahmet Şerif ; Börekçi, Çetin
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1999-. v. <1-2 >.

Anadoluʼda Tanin: birinci gezi
Ahmet Şerif ; Börekçi, Çetin
İstanbul. Kavram Yayınları. 1977. 344 p.

Anadolu'da Tarihı̂ Yollar ve Şehirler Semineri: bildiriler : 21 Mayıs, 2001
İstanbul. Tarih Araştırma Merkezi. 2002. 249 p.

Anadolu'da tarih ve kültür
Atasoy, Nurhan ; Renda, Günsel ; Ortaylı, İlber ; Atasoy, Sümer ; Belli, Oktay ; Ergun Oğuz
İstanbul. Promete. 2000-2001. 5 v.

Anadoluʼda Türk çini sanatının gelişmesi
Yetkin, Şerare
İstanbul. [İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi]. 1986. xv, 243 p., [62] p. of plates.

Anadolu'da Türk damgası: koç heykel-mezar taşları ve Türkler'de koç-koyun meselesi
Çay, M. Abdulhalûk
Bahçelievler, Ankara. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. [1983]. xi, 194 p.

Anadoluda Türkler: Eti, Frik, Lid, Bitinya, Iran, Roma, Bizans, Büyük Selçuk, Anadolu Selçuk ve Osman ogulları zamanında (İznik) ve Bursa tarihi
Koyunlu Oğlu, A. Memduh Turgut
Bursa. Vilâyet Matbaası. 1935. 216 p.

Anadolu'da Türkmen aşiretleri: Bozulus Türkmenleri, 1540-1640
Gündüz, Tufan
Kızılay, Ankara. Bilge Yayınları. 1997. 192 p.

Anadoluʼda Türk mührü: inceleme
Makal, Tahir Kutsi
İstanbul. Mayataş Yayınları. 1971. 128 p.

Anadolu'da Türk mührü, Ahlat
Nalbantoğlu, İlhami
Ankara. Ahlat Kültür Vakfı Yayınları. 1993. 161 p.

Anadoluda Türk öncüsü, Hacı Bektaş Velı̂
Sümer, Ali
Maltepe, Ankara. Ayyıldız Yayınları. 1989. 64 p.

Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu bildirileri: Tarsus, 14 Mayıs 2000
Gündüz, Tufan
Demirtepe, Ankara. Yörtürk Vakfı. 2000. 246 p.

Anadoluda ve sosyalist ülkelerde
Anday, Melih Cevdet
Istanbul. Çağdaş Yayınları. 1977. 271 p.

Anadolu'da XII-XIII. yüzyıl Türk hamamları
Önge, Yılmaz
Ankara. Vakıflar Genel Müdürlüğü. 1995. 312 p.

Anadolu'da yaşamakta olan ilkel çömlekçilik
Güner, Güngör
İstanbul. Akbank. 1988. 96 p.

Anadolu'da yaşayan dergahlar: Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat çevresi dergahları ve tekkeleri
Doğanay, Eraslan
Cağaloğlu, İst. [i.e. İstanbul]. Can Yayınları. 2000. 252 p.

Anadolu'da Yo˜ru˜kler: tarihi ve sosyolijik incelemeler
Besʹirli, Hayati ; Erdal, Ibrahim
Ankara. Phoenix. 2007. vi, 218 p.

Anadolu Demir Çağları: 24-27 Nisan 1984 tarihleri arasında İzmirʼde yapılan I. Anadolu Demir Çağları Sempozyumuʼna sunulan bildiriler = Anatolian Iron Ages : papers presented to the I. Anatolian Iron Ages Symposium, held in Izmir during 24th-27th April 1984
Çilingiroğlu, Altan
İzmir [Turkey]. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 1987. vii, 122, [67] p. of plates.

Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme
Caferoğlu, A
İstanbul. Bürhaneddin Basımevi. 1940-51. 9 v. in 8.

Anadolu düğünlerinde büyüsel inanmalar
Barlas, Uğurol
Karabük. Karabük Halk Eğitimi Derneği. 1974. 191 p.

Anadolu efsaneleri
Önder, Mehmet
Ankara. Türk Kültürünü Aras̨tırma Enstitüsü. 1966. 143 p.

Anadolu erenlerinin kaynag♯ł Horasan: (Mogol istilas♯łna kadar)
O˜ztu˜rk, Mu˜rsel
Ankara. T.C. Ku˜ltu˜r Bakanl♯łg♯ł. 2001. xii, 315 p.

Anadolu erenleri ve anma törenleri
Kahraman, Arzu
İstanbul. Arzu Kahraman. 2002. 316 p.

Anadolu fatihi Alpaslan
Şapolyo, Enver Behnan
Istanbul]. Türkiye Yayinevi. [1966]. 187 p.

Anadolu fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah
Sevim, Ali
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1990. viii, 57 p.

Anadolu Feneri: tarihten gelen ışık : köy, deniz feneri, tarihi yapıları ve bütün yönleriyle
Soysal, Ali
[İstanbul]. Denizler Kitapevi. 1997. xv, 175 p.

Anadolu folklorunda ölüm
Örnek, Sedat Veyis
[Ankara. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi]. 1971. 149 p., [8] leaves of plates.

Anadolu Folklor Vakfı 10. yılı ve Türk halk dansları
Ankara. [s.n.]. 1991. 88 p.

Anadolu güneş uygarlığı: Türkiye'nin yeni hedefi
Göksu, Çetin
Ankara. Güneş Kitapları. 2000. 200 p.

Anadolu halk ilaçları: bitkiler, büyüler, macunlar, yıldızname
Eyuboğlu, İsmet Zeki
Beyazıt, İstanbul. Geçit Kitabevi. 1987. 685 p.

Anadolu halk kültüründe resim, heykel ve müziğin yeri, önemi
Özdemir, Nurdane
[Ankara. s.n.]. 1997. 320 p.

Anadolu halk resimleri
Aksel, Malik
İstanbul. Baha Matbaası. 1960. xv, 190 p.

Anadoluhisarı'nda Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı
Ünver, A. Süheyl ; Eldem, Sedad Hakkı
[İstanbul. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. 1970]. [45] p.

Anadoluhisar ve Beğlerbeği sarayları: tarihi ve yapılışları
Ağın, Ahmed
İstanbul-Eyyübsultan. 1964. 63 p.

Anadolu (Hitit-Luvi) hiyeroglif yazıtlarında geçen tanrı, şahıs ve coğrafya adları =: Divine, personal and geographical names in the Anatolian (Hittite-Luwian) hieroglyphic inscriptions
Savaş, Savaş Özkan
İstanbul. Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü. 1998. lviii, 230 p.

Anadolu ilaçları
Eyuboğlu, İsmet Zeki
İstanbul. Toplumsal Dönüşüm Yayınları. 1998. 320 p.

Anadolu İnanç Önderleri Birinci Toplantısı, 16-19 Ekim 1998, İstanbul: dedelerin, babaların, ozanların görüş ve düşünceleri
Bahçelievler, İstanbul. Cem Vakfı. [2000]. 396 p.

Anadolu Inancʹ O˜nderleri Birinci Toplant♯łs♯ł, 16-19 Ekim 1998, Istanbul: dedelerin, babalar♯łn, ozanlar♯łn go˜ru˜sʹ ve du˜sʹu˜nceleri
Bahcʹelievler, Istanbul. Cem Vakf♯ł. [2000]. 396 p.

Anadolu inkılâbı: Milli Mücadele anıları, 1919-1923
Mehmet Arif
İstanbul. Arba. 1987. 158 p.

Anadolu insanına özgü takıntılar: psiko-tarih
Kaya, Nusret
İstanbul. [s.n.]. 1992. 188 p.

Anadolu kilimlerinden örnekler
Durul, Yusuf
İstanbul. Ak Yayınları. <1987- >. v. <2 >.

Anadolu kompozit başlıkları
Başaran, Cevat
Galatasaray, İstanbul. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 1999. 84 p.

Anadolu konuşuyor: Sosyaldemokrat Halkçı Parti bölge toplantıları
[Ankara?]. Sosyaldemokrat Halkçı Parti. [1987]-. v. <2-3, 6-7 >.

Anadolu köy orta oyunları̇: (köy tı̇yatrosu)
Elçı̇n, Şükrü Murat
Ankara. [Türk Kültürünü Araştırma Enstı̇tüsü]. 1964. x, 83 p.

Anadolu kültürleri ve Türk halk dansları
Baykurt, Şerif
[Ankara. s.n.]. 1995. 237 p.

Anadolu kültür mozayığı: bildiri ve tartışmalar : 14-15 Kasım 1992, Ankara Resim Heykel Müzesi, Ankara 1992
Ankara. Halkevleri Yayınları. 1994. 269 p.

Anadolu kültür tarihi
Akurgal, Ekrem
Kavaklıdere, Ankara. TÜBİTAK. 1998. 409 p.

Anadolu kültüründe Kürt etkisi
Torı̂
Cağaloğlu, İstanbul. Berfin Yayınları. 1999. 172 p.

Anadolu kümbetleri
Tuncer, Orhan Cezmi
[Ankara?]. O.C. Tuncer. [1986]-[1992]. 3 v.

Anadolu liseleri: (resmi kolej'ler)
Emiroğlu, İbrahim
İzmir. İ. Emiroğlu. 1995. xiv, 396 p.

Anadolulu bir Ermeni komu˜nistin an♯łlar♯ł
Acʹ♯łkgo˜z, Hayk
Sultanahmet, Istanbul. Belge Yay♯łnlar♯ł. 2006. 654 p.

Anadolu manileri
Karaibrahimoğlu, Sacit
Ankara. [s.n.], 1971. iii, 243 p.

Anadolu mayas♯ł: Tu˜rk kimligi u˜zerine bir inceleme
Kocʹ, Yalcʹ♯łn
Ankara. Cedit Nesʹriyat. 2007. 368 p.

Anadolu medreseleri: Selçuklu ve beylikler devri
Sözen, Metin
İstanbul. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü. 1970-. v.

Anadolu mimari bezemeleri: Roma çağı yumurta dizisi
Karaosmanoğlu, Mehmet
Erzurum [Turkey]. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 1996. 135 p., 51 leaves of plates.

Anadolu mitolojisi
Beğenç, Cahit
İstanbul. M.E.B., Devlet Kitapları Müdürlüğü. 1967. iii, 78 p.

Anadolu Motifleri Sergisi: sergi kataloğu
Erbek, Güran
[İzmir, Turkey]. İzmir Alman Kültür Merkezi. [1986 or 1987]. 46 p.

Anadolu notları
Güntekin, Reşat Nuri
İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitabevleri. [1966]-1968 printing. 2 v.

Anadolu'nun en eski yemekleri: Hititler ve cʹagdasʹ♯ł toplumlarda mutfak ku˜ltu˜ru˜
U˜nal, Ahmet
Galatasaray, Istanbul. Homer Kitabevi. 2007. 208 p.

Anadolu'nun fethi: Selçuklular dönemi
Sevim, Ali
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1993. xii, 266 p.

Anadolu'nun geleneksel halı ve dokuma sanatı içinde Hereke Fabrikası: Saray'dan Hereke'ye giden yol--
Küçükerman, Önder
Ankara. Sümerbank Genel Müdürlüğü. 1987. 247 p.

Anadolu'nun gizli inanc♯ł Nusayrilik: inancʹ sistemleri ve ku˜ltu˜rel o˜zellikleri
Tu˜rk, Hu˜seyin
U˜sku˜dar, Istanbul. Kaknu˜s Yay♯łnlar♯ł. 2005. 301 p., [15] p. of plates.

Anadolu'nun gizli kültürü, Alevilik
Birdoğan, Nejat
Hamburg. Hamburg Alevi Kültür Merkezi. 1990. 559 p.

Anadolunun pentatonik melodileri hakkında birkac not
Arsunar, Ferruh ; Arsunar, Ferruh
İstanbul. Nümune matbaasi. 1937. 30 p.

Anadolunun pentatonik melodileri hakk♯łnda birkac not
Arsunar, Ferruh ; Arsunar, Ferruh
Istanbul. Nu˜mune matbaasi. 1937. 30 p.

Anadolu'nun Selçuklu çehresi
Ögel, Semra
[Istanbul]. Akbank. [1994]. 135 p.

Anadolu'nun Selçuklular devrindeki sosyal ve iktisadi tarihi üzerinde araştırmalar
Baykara, Tuncer
Bornova, İzmir. Ege Üniversitesi Basımevi. 1990. 150 p.

Anadoluʼnun sesi: tarih ve Hellenizm
Halikarnas Balıkçısı
İstanbul. Yeditepe Yayınları. 1971. 178 p., [1] leaf of plates.

Anadolu'nun tarihi akışı içerisinde siyasi, ekonomik, sosyal, ve kültürel açıdan Erzincan tarihi
Şahin, Tahir Erdoğan
Erzincan. Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı. 1985-<1987 >. v. <1-2 >.

Anadolu'nun tarihi coğrafyası
Sevin, Veli
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 2001-. v. <1 >.

Anadolunun Türkleşmesi, İslâmlaşması ve aramızdaki Rumlar tarihi
Bilge, Arif
[Konya, Turkey]. A. Bilge. [1971]. 176 p.

Anadolu'nun Türkleşmesinde dönüm noktası: Sultan II. Kılıç Arslan ve Karamıkbeli (Myrıokefalon) Zaferi (17 Eylül 1176)
Çay, M. Abdulhalûk
İstanbul. Orkun Yayınevi. 1984. 149 p.

Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde Türk soy, boy, oymak ve cemâatleri ile Kırşehir
Günşen, Ahmet
İstanbul. Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı Yayınları. 1997. xvii, 94 p.

Anadolu'nun Tu˜rklesʹmesi ve ku˜ltu˜rel hayat♯ł
Sʹeker, Mehmet
Beyoglu, Istanbul. O˜tu˜ken. 2006. 312 p.

Anadolu Prototürkleri
Mirşan, Kâzım
Ankara. MMB Yayını. 1985. 197 p.

Anadolu sahası musikişinas divan şairleri
Erdemir, Avni
Bahçelievler, Ankara. Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı. 1999. 541 p.

Anadolu sahas♯ł musikisʹinas divan sʹairleri
Erdemir, Avni
Bahcʹelievler, Ankara. Tu˜rk Sanat♯ł ve Egitimi Vakf♯ł. 1999. 49, 541 p.

Anadolu Selçuklu devleti
Gordlevskii, V. A
Yenişehir, Ankara. Onur Yayınları. 1988. 345 p.

Anadolu Selçuklu dönemi sanatı bibliyografyası
Durukan, Aynur ; Ünal, Mehlika Sultan
Ankara. Atatürk Kültür Merkezi. 1994. v, 236 p.

Anadolu selçukluları'nın büyük veziri: Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayatı ve eserleri
Efe, Ahmet
Konya. T.C. Konya Valiliği il Kültür Müdürlüğü. 2003. 58 p.

Anadolu Selçukluların̓ın taş tezyinatı
Ögel, Semra
Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 1966. viii, 192 p.

Anadolu Selçuklu mimarisinde tonoz ve kemer
Yavuz, Ayşıl Tükel
Demirtepe, Ankara. Kelaynak Yayınevi. 1983. iv, 535 p.

Anadolu Selçuklu mimarisinde yazının dekoratif eleman olarak kullanılışı
Şahinoğlu, Metin
[Istanbul?]. Türk Eg̮itim Vakfı. [1977]. 77 p.

Anadolu Selçuklu mimarisi ve Moğollar
Tuncer, Orhan Cezmi
[Ankara]. O.C. Tuncer. [1986 or 1987]. 122 p.

Anadolu Selçuklu sanatı üzerine görüşler
Ögel, Semra
İstanbul. S. Ögel. 1986. 117 p.

Anadolu Selçuklu türbeleri
Önkal, Hakkı
Ankara. Atatürk Kültür Merkezi. 1996. viii, 489 p., [372] p. of plates.

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı darüşşifaları
Cantay, Gönül
Ankara. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi. 1992. 136 p., [150] p. of plates.

Anadolu solu: uygarlığımızın gelişimi içinde İslamiyet ve sosyalizm, Cumhuriyet düşüncesi, demokrasi ve sosyal demokrasi
Toprakoğlu, Celâl
Bakırköy, İstanbul. Demos Basım Yayın. [2001?]. 419 p.

Anadolu-Türk efsanelerinde taş kesilme motifi ve bu efsanelerin tip kataloğu
Sakaoğlu, Saim
Ankara. Ankara Üniversitesi Basımevi. 1980. ix, 140 p.

Anadolu Türk el Sanatlari: tradities uit Turkije
Brussel. Gemeentekrediet. [1992]. 143 p.

Anadolu-Türk kentinde fiziksel yapının evrim süreci (11.-15. yy)
Tanyeli, Uğur
[İstanbul]. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 1987. xiii, 282 p.

Anadolu Türkleri milliyetçiliği
Tekgüç, Hüseyin Remzi
İstanbul. Genel dağıtım, Tekin Kitabevi. [1969]. 410 p.

Anadolu Türklerin halk edebiyatı
Kilisli Muallim Rifat
[İstanbul]. İstanbul Darüfünunu, Türkiyat Enstitüsü. 1928-. v. <1 >.

Anadolu Türküleri
Esen, Ahmet Şükrü ; Boratav, Pertev Nailı̂ ; Özdemir, Fuat
[Ankara]. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [1986]. 384 p.

Anadolu türküsü
Sever, Erol
Stockholm. E. Sever. 1985. 72 p.

Anadolu U˜niversitesi Cʹagdasʹ Sanatlar Mu˜zesi =: Anadolu University Museum of Contemporary Arts
Eskisʹehir. Anadolu U˜niversitesi. 2006. 266 p.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-kültürel nitelikleri
Güler, Zeki ; Öztürk Başpınar, Nuran ; Bayramlı, Ünver
Eskişehir [Turkey]. Anadolu Üniversitesi Basımevi. 2000. xx, 154 p.

Anadolu U˜niversitesi Gu˜zel Sanatlar Faku˜ltesi'nde seramik temel sanat egitimi, II
O˜zen, Aysʹegu˜l Tu˜redi
Eskisʹehir [Turkey]. Anadolu U˜niversitesi. 2002. 175 p.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri ile beklenti ve sorunları
Karasar, Niyazi
Eskişehir [Turkey]. Anadolu Üniversitesi Basımevi. 1999. xxi, 409 p.

Anadolu Varsaklarında inanç ve adetler
Gökbel, Ahmet
Ankara. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. 1998. 194 p.

Anadolu ve Avrupa'da Türk damgası: Koçu Baba
Ulusoy, Müslüm
Ankara. EŞ & KA. 2002-. v. <1>.

Anadolu ve Rumeli ağızları bibliyografyası: Anadolu, Kıbrıs, Suriye, Irak, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, ve Romanya Türk ağızlar
Gülensoy, Tuncer
[Ankara]. Kültür Bakanlığı. 1981. 144 p.

Anadolu'ya ağlıyordu Niobe: Tüm yönleriyle Rum tehciri ve tehcirin tarihsel kaynakları
Erbil, Pervin
Cağaloğlu, İstanbul. Sorun Yayınları. 2001. 203 p.

Anadolu yapılarında akantuslu sarmal dal süslemeleri: Hellenistik ve Roma devri
Gündüzalp, Nural
Trabzon [Turkey]. Karadeniz Üniversitesi Basımevi. 1984. v, 83 p., [125] p. of plates.

Anadolu yaylasında bin yıl Karakeçililer: Kırıkkale İli Karakeçili ilçesinde yerleşik Karakeçili Türkmenleri'nin kısa tarihçesi, ekonomisi, halk edebiyatı, inançları ve yaşamı
Deral, Erkut
Taksim, İstanbul. Ant Yayınları. 1998. 87 p.

Ana do Maranhão: teatro
Sá, Lenita de
Rio de Janeiro. Livraria Editora Cátedra. 1982. 93 p. : ill. ; 22 cm.

An a 'don' mean cola: a play in two acts
Catalyn, James J
[Nassau, Bahamas]. J.J. Catalyn. [1986]. 49 p.

An adopted husband: (Sono omokage)
Futabatei, Shimei
New York. Greenwood Press. [1969]. 275 p.

An adopted woman
Maxtone-Graham, Katrina
New York. Rémi Books. c1983. 365 p.

An adoptee's dreams: poems and stories
Partridge, Penny Callan
Baltimore, MD (1001 N. Calvert St., 21202). Gateway Press. 1995. 1 v. (unpaged).

An adoptor's advocate
Johnston, Patricia Irwin
Fort Wayne. Perspectives Press. c1984. 84 p.

An adoration
Huston, Nancy
Toronto. McArthur. 2003. 309 p.

An Adoration of babies
Harvey, Gail
New York. Gramercy Books. c1994. 1 v. (unpaged).

A nadori es orszagbiroi hivatal eredete es hatasko˜renek to˜rteneti kifejlo˜dese
Fraknoi, Vilmos
Pesten. Pfeifer F. 1863. 2 p. l., 173 p., 1 l.

A nádori kripta
Hankó, Ildikó ; Kiszely, István
[Budapest]. Babits. 1990. 174 p., [56] p. of plates.

An A.D. players Christmas: two one-acts and a full-length play for the season
George, Jeannette Clift
Kansas City, MO. Lillenas Pub. Co. c1996. 86 p.

Anadromē: diēgēmata
Kosmas, Nikos V
Athēna ; Giannina. Ekdoseis "Dōdōnē. 1988. 55 p., [1] leaf of plates.

Anadromes: diēgēmata
Gkritsē-Milliex, Tatiana
Athēna. Ekdoseis Kastaniōtē. 1989. 152 p.

Anadromes: Se eucharistō Thee mou
Panagiōtidou, Petroula Alex
Athēna. Mauridēs. 1979. 91 p. ; 24 cm.

Anadromes: diēgēmata
Papadēmētriou, Zōē
Athēna. Ekdoseis Gnōsē. c1982. 105 p. : ill. ; 21 cm.

Anadromes: mesa apo ton typo
Varnavas, Panteles
Kypros. [s.n.]. 1999. 199 p.

Anadromes kai heterochronismoi
Lymperopoulos, Nikētas G
Athēna. Ekd. Dōdōnē. 1988. 331 p.

Anadromē stēn historia tēs Makedonias
Angelidēs, Alekos
Katerinē. Ekdoseis Mati. c1989-<1992 >. v. <1-2 >.