Analiza apelor
Pătroescu, Constantin ; Gănescu, Ion
Craiova. "Scrisul Românesc". 1980. 347 p.

Analiza błędnych danych z testem obserwowalności w ocenie stanu pracy systemu elektroenergetycznego
Kremens, Zdzisław
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1989. 122 p.

Analiza cech fenotypowych, hodowlanych i immunogenetycznych określających współczesny model koni zimnokrwistych ze stadnin państwowych
Janiszewska, Jolanta
Szczecin. Wydawn. Akademii Rolniczej w Szczecinie. 1992. 96 p.

Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy
Demenko, Grażyna
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1999. 232 p.

Analiza chemiczno-rolnicza: przewodnik metodyczny do analizy gleby i nawozów
Lityński, Tadeusz ; Jurkowska, Halina ; Gorlach, Eugeniusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1976. 329 p.

Analiza chimică a apei: metode simple și rapide în condiții de teren
Ceaușescu, Dumitru
[Timișoara]. "Facla". 1978. 129 p.

Analiza chimică cantitativă anorganică
Macarovici, Constantin Gh
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1979. 456 p.

Analiza chimică textilă
Rusanovschi, Maria ; Dragnea, Adelaida Simona
București. Editura Tehnică. 1980-. v. <1 >.

Analiza chromosferycznych emisji Ca[roman numeral 2 in subscript] oraz Mg[roman numeral 2 in subscript] w gwiazdach późnych typów widmowych
Sikorski, Jerzy
Gdańsk. Uniwersytet Gdański. 1983. 85 p.

Analiza ciągów drgań własnych w płaskich układach prętowych
Olszowski, Bogdan
Kraków. Politechnika Krakowska. 1980. 144 p.

Analiza cromatografică
Jercan, Elena
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1982. 285 p.

Analiza cyfrowych metod generacji układowej krzywych drugiego stopnia: rozprawa doktorska
Mokrzycki, Wojciech
Warszawa. IMM. 1978. [4], 92 p.

Analiza czasowa oraz symulacja komputerowa linii transmisyjnych
Bandurski, Wojciech
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1995. 122 p.

Analiza czynnikowa: Metoda Hotellinga; program na maszynę cyfrową GIER
Piasecki, Zenon
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe [Oddz. w Łodzi]. 1969. 29 [2] p.

Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych
Zakrzewska, Marzenna
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1994. 99 p.

Analiza czynnikowa w psychologii
Okoń, Jan
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1960. 281 p.

Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL
Nasiłowski, Mieczysław
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1974. 235 p.

Analiza czynników technologicznych decydujących o własnościach spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych
Kazior, Jan
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1994. 141 p.

Analiză, decizie, control
Constantinescu, Paul ; Georgescu, Mihai ; Năstăsel, Eugen
București. Editura Tehnică. 1977. 223 p., [1] fold. leaf of plates.

Analiza decyzyjna w zarza·dzaniu: materia¿y na konferencje· naukowa· zorganizowana· przez Katedre· Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wroc¿awi, Szklarska Pore·ba, 16-17 wrzesnia 1997
Wrzosek, Stefan
Wroc¿aw. Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc¿awiu. 1997. 160 p.

Analiza de fază în fizica interacțiilor nucleare
Nichitiu, Florian
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1980. 323 p.

Analiza deformacji sygnałów w stanie nieustalonym związanej z konfiguracją pola akustycznego danego układu źródeł
Hojan, Edward
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1979. 122 p.

Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta
Kraków. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1992. 134 p.

Analiza-diagnostic a unităților economice
Oprea, Nicolae ; Pleșoianu, George
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1975. 228, [3] p.

Analiza dimensională generală
Staicu, Constantin I
București. Editura Tehnică. 1976. 205 p.

Analiza, dimensională și teoria similitudinii
Vasilescu, Al. A
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1969. 210 p.

Analiza dinamike reprodukcije u preduzeću
Kukoleča, Stevan M
Skopje. Ekonomski fakultet. 1967. [10], 231 p.

Analiza diskursa udzbenika engleskog jezika
Safranj, Jelisaveta
Beograd. Zaduzbina Andrejevic. 2006. 116 p.

Analiza dobra
Galewicz, Włodzimierz
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1988. 185 p.

Analiza dokładności wybranych przybliżonych metod oceny niepewności
Turzeniecka, Danuta
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1999. 152 p.

Analizador de espectro para ondas infrasónicas de corto periodo
Cosulich Ayala, Raúl
La Paz, Bolivia. Observatorio San Calixto. [1974]. 1 v. (various pagings) : ill. ; 28 cm.

Analiza doświadczalna deformacji eksploatacyjnej oceanotechnicznych obiektów hiperbarycznych budowanych na bazie powłok obrotowych: teoria i praktyka eksperymentu
Tołkacz, Lech
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1989. 141 p.

Analiza doswiadczen krajow Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Wnioski dla Polski
P¿owiec, Urszula
Warszawa. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. 1999. 640 p.

Analiza drgan budynkow scianowych o sredniej wysokosci podlegaja·cych wstrza·som gorniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych
Kuzniar, Krystyna
Krakow. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki. 2004. 167 p.

Analiza drgań ferrorezonansowych w trójfazowej linii dłlugiej
Mikołajuk, Kazimierz
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1975. 92 p.

Analiza drgań układów mechanicznych nieliniowych pod działaniem obciążeń stochastycznych normalnych
Nguyen, Cao Menh
Warszawa. Wydawn. Politechniki Warszawskiej. 1984. 152 p.

Analiza dynamiczna fundamentów blokowych pod maszyny nieudarowe
Klasztorny, Marian ; Langer, Jan ; Mironowicz, Władysław
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1978. 93 p.

Analiza dynamiczna płyty o średniej grubości
Szczęśniak, Wacław
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1988. 236 p.

Analiza dynamiki układu z proporcjonalnym zaworem przelewowym
Tomasiak, Edward
Gliwice. Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej. 1989. 90 p.

Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r
Grzegorz, Maksymilian
Toruń. TNT. 1970. 287 p.

Analiza dyskretna
Szamkołowicz, Lucjan
Wrocław. Wydawn. Politechniki Wrocławskiej. 1980. 53 p.

Analiza dyskryminacyjna
Krzyśko, Mirosław
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1982. 98 p.

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych
Kamińska, Urszula
Wrocław. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej. 1979. 133 p.

Analiza działalności systemów ekonomicznych
Kasprzak, Tadeusz
Warszawa. Państ. Wydaw. Ekonomiczne. 1978. 175, [1] p.

Analiza działania mechanizmu cenowo-kursowego w polskim handlu zagranicznym
Sopniewska, Halina
Warszawa. Instytut Finansów. 1989 [i.e. 1990]. 56 p.

Analiza economică multisectorială
Tövissi, L ; Țigănescu, E
București. Editura Științifică și Enciclopedică. 1976. 296, [3] p.

Analiza economico-financiară a întreprinderilor industriale
Radu, F ; Bușe, L ; Pană, I
Craiova. "Scrisul Românesc". 1979. 346 p.

Analiza efektów wiroprądowych w materiałach magnetycznie miękkich o uporządkowanej strukturze domenowej
Roman, Andrzej
Częstochowa. Wydawn. Politechniki Częstochowskiej. 1995. 108, [3] p.

Analiza efektywności hutnictwa polskiego na tle krajów EWG w latach 1960-1975
Ławrynowicz, Wincenty
Warszawa. Instytut Planowania. 1980. 36 p.

Analiza efektywności jednostek centralnych maszyn cyfrowych oraz niektóre metody jej zwiększania: [praca doktorska]
Zuberek, Włodzimierz
Warszawa. Centrum INTE. 1979. 142 p.

Analiza ekonomiczna bilansu
Nurowski, Henryk
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1980. 212 p.

Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
Ostaszewicz, Piotr
Warszawa. Wydawn. Związkowe CRZZ. 1971. 169 p.

Analiza ekonomiczna i badanie rynków zagranicznych
Najnigier, Bronisław
Warszawa]. Państwowe Wydawn. Naukowe. [1972]. 188, [3] p.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemsłowych
Buk, Halina ; Musioł, Magdalena ; Strzoda, Joachim
Katowice. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 1977. 285 p.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych
Bednarski, Lech ; Gałdyn, Halina ; Solecka, Katarzyna
Gdańsk. UG. 1979. 221 p.

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym
Więckowski, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. 1969. 647 p.

Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych
Stelmach, Jerzy ; Soniewicka, Marta
Warszawa. Oficyna Wolters Kluwer. 2007. 214 p.

Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych: pisma wybrane
Zieliński, Zygmunt
Toruń. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2002. 326 p.

Analiza ekonomskog položaja privrednih grupacija na bazi zakona vrednosti (1962-1966)
Korać, Miladin M
Zagreb. Ekonomski institut. 1968. 347 p.

Analiza elastică a structurilor cu dale
Negruțiu, Radu
[București]. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1976. 248 p.

Analiza energetyki gazowej w zakładach przemysłowych
Filiciak, Tadeusz ; Pawica, Andrzej
Kraków. Nakł. Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 1986. 87 p.

Analiza experimentală a tensiunilor: bazele teoretice ale metodelor tensometrice și indicații practice privind utilizarea acestora
Theocaris, Pericles S ; Mocanu, Dumitru Remus
București. Editura Tehnică. 1976-. v.

Analiza facjalna i rozwój pułapek litologicznych w utworach miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego między Rzeszowem a Pilznem
Zubrzycki, Adam
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1986. 43 p., [1] folded leaf of plates.

Analiza facjalna osadów strefy marginalnej fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia w środkowej Wielkopolsce
Kasprzak, Leszek ; Kozarski, Stefan
Poznań. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1984. 54 p., [1] folded leaf of plates.

Analiza finansowa w przedsie̦biorstwach gospodarki morskiej: stocznie, rybołówstwo, żegluga, porty
Bednarski, Lech
Gdańsk. Wydawn. Morskie. 1978. 187, [4] p. 1 folded leaf of plates.

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie: przykłady i ćwiczenia
Bednarski, Lech
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1996. 96 p.

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym
Bednarski, Lech
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1987. 295 p.

Analiza fizykalnej poprawności modeli elementów skończonych dla zagadnień wymiany ciepła
Banaszek, Jerzy
Warszawa. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. 1991. 107 p.

Analiza funcţională
Ghika, Alexandru
[Bucureşti]. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1967. 555 p.

Analiza funkcjonalna
Alexiewicz, A
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1969. 535 p.

Analiza funkcjonalna dla automatyków i elektroników
Kudrewicz, Jacek
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1976. 175 p.

Analiza funkcjonalna i teoria sterowania
Rolewicz, Stefan
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 393 p.

Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego
Maik, Wiesław
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 1976. 112 p., [6] fold. leaves of plates.

Analiza funkcjonowania systemów nawodnień kroplowych w różnych warunkach środowiskowych
Jeznach, Jerzy
Warszawa. SGGW. 1996. 126 p.

Analiza geometrii tras komunikacyjnych w aspekcie zastosowań techniki komputerowej: (skrót rozprawy doktorskiej)
Grodzicki, Stanisław
Warszawa. IMM, Branżowy Ośrodek INTE. 1979. 83 p.

Analiza glavnih komponenata teorijske osnove i mogućnosti primene
Bogosavljević, Srđan
Beograd. Savezni zavod za statistiku. 1981. 45 p.

Analiza gospodarki przedsiębiorstw handlowych
Nurowski, Henryk
Warszawa. Państwowe Wydawn. Ekonomiczne. 1969. 403 p.

Analiza granulometrică a sedimentelor: semnificații genetice
Jipa, Dan
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1987. 128 p.

Analiza harmoniczna stanu ustalonego silnika asynchronicznego
Rusek, Jan
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. 1986. 147 p.

Analiza i badania płyt żelbetowych w stanie zarysowania
Absi, Élie ; Brandt, Andrzej Marek
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1974. 127 p.

Analiza i badanie wpływu niektórych czynników stanu układu izolacyjnego próżniowego na jego wytrzymałość elektryczną przy napięciu przemiennym o częstotliwości elektroenergetycznej
Opydo, Władysław
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1984. 100 p.

Analiza, identyfikacja i synteza obwodów dynamicznych metodą zmiennych stanu drugiego rzędu
Trzaska, Zdzisław
Warszawa. Wydawn. Politechniki Warszawskiej. 1987. 146 p.

Analiza i diagnostika ekonomiczna
Wersty, Bolesław
Wrocław. Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1992. 66 p.

Analiza i diagnostyka ekonomiczna
Krupski, Rafał ; Wersty, Bolesław
Wrocław. Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1991. 74 p.

Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego
Krupski, Rafał ; Wersty, Bolesław
Wrocław. Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1989. 105 p.

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego: wybór metod : skrypt dla studentów akademii muzycznych
Malecka, Teresa
W Krakowie . Akademia Muzyczna. 1990. 334 p.

Analiza ilościowa: pracownia chemii analitycznej
Marczenko, Zygmunt
Warszawa. Wydaw-a Szkolne i Pedagogiczne. 1977. 243, [1] p.

Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej
Ratajczak, Waldemar
Poznań. Państwowe Wydawn. Nauk. 1980. 140, [1] p., [2] p. of plates (folded).

Analiza imunochimică: teorie și practică
Gheție, Victor ; Micușan, Valeriu
București. Ed. Academiei Republicii Socialiste România. 1966. 367 p.

Analiza indeplinirii planului în organele și organizațiele de partid
Deac, Adela
București. Editura politică. 1974. 48 p.

Analiza inflacije u Jugoslaviji
Jović, Srboljub
[Beograd]. Tanjug. 1976. 282 p.

Analiza instrumentalna w biochemii: skrypt dla studentów biologii (specjalność, biologia molekularna) : praca zbiorowa
Klein, Andrzej ; Kozik, Andrzej
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1989. 156 p.

Analiza integracji: przygotowania do członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Jasiński, Leszek Jerzy
Warszawa. Zigguart. 1998. 149, [1] p.

Analiza in uspešnost izvajanja vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa
Skaberne, Bronislav
Ljubljana. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti. 1969. vii, 327 p.

Analiza i ocena działania ośrodków obliczeniowych
Kierczyńska, Urszula ; Szadkowska, Małgorzata ; Szlapin, Grażyna
Warszawa. Szkoła Główna Planowania i Statystyki. 1986. 206 p.

Analiza i ocena stanu istniejącego oraz przyjętych założeń perspektywicznego rozmieszczenia ludnosci miejskiej
Chramiec, Anna
Warszawa. 1968. 60 p.

Analiza i prognozowanie popytu na środki produkcji
Mrozek, Jan ; Sarjusz-Wolski, Zdzisław
Warszawa. Państ. Wydaw. Ekonomiczne. 1976. 303, [1] p., [1] fold. leaf.

Analiza i projektowanie asynchronicznych układów narędowych
Kurowski, Tadeusz ; Ciekot, Jerzy
Wrocław. Wydaw. PW. 1979. 119 p.

Analiza i sinteza u okviru dijalektike Hegela i Marksa
Zaječaranović, Gligorije
[Beograd]. 1966. 127 p.

Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej: (na przykładzie województwa białostockiego)
Richling, Andrzej
Warszawa. Wydaw-a UW. 1976. 108 p., [1] fold. leaf.

Analiza i symulacyjne badania liniowych reguł decyzyjnych do sterowania rozrządem wody w systemach wielozbiornikowych
Inkielman, Michał
Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 1991. 86 p.

Analiza i synteza filtrów aktywnych
Purczyński, Jan ; Lipiński, Wojciech
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1992. 181 p.

Analiza i synteza mechanizmów przestrzennych z parami obrotowymi i obrotowo-przesuwnymi
Knapczyk, Józef
Kraków. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 1980. 138 p.

Analiza i synteza pól elektromagnetycznych: praca zbiorowa
Turowski, J
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1990. 399 p.

Analiza i synteza projektowania obiektów socjalnych w ujęciu systemowym
Ostrowska, Maria Wanda
Szczecin. Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. 1985. 204 p.

Analiza i synteza sieci ła̦czności dla systemów teleinformatycznych
Seidler, Jerzy
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1979. 551 p.

Analiza i synteza układów generacyjnych RC
Lasek, Leon
Gliwice. Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej. 1988. 121 p.

Analiza jugoslovenske investicione saradnje sa zemljama u razvoju: istraživački projekat Investicioni projekti sa medjunarodnim učešćem u zemljama u razvoju, 1974-75
Acić, Djordje
Ljubljana. Center za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju. 1976. 128 p.

Analiza kariotypu roślin
Joachimiak, Andrzej
Kraków. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1994. 96 p.

Analiza katastrof i awarii konstrukcji budowlanych w latach 1978-1982
Runkiewicz, Leonard ; Kędra, Włodzimierz Z
Warszawa. Wydawn. Instytutu Techniki Budowlanej. 1985. 61 p.

Analiza kinetyczna wzrostu kolonii eutektycznych w żeliwie szarym =: The kinetics of increase of the eutectic concentrations in grey cast iron
Fraś, Edward
Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza. 1976. 93 p.

Analiza klauzula u teretnicicama jugoslovenskih brodova
Grabovac, Ivo
Beograd. Institut za uporedno pravo. 1970. 175 p.

Analiza kohortowa i jej zastosowanie
Borowski, Stanisław ; Bogacka, Marianna
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1976. 300 p., [1] fold. leaf.

Analiza kompozycji wnętrz urbanistycznych w procesie rewaloryzacji małych miast na przykładach rynków wybranych miasteczek Województwa poznańskiego
Sudoł, Tadeusz
Poznań. Wydawn. Politechniki Poznańskiej. 1984. 110 p.

Analiza komutacji w przekształtnikach energoelektronicznych doskonałych i idealnych
Grzesik, Bogusław
Gliwice. Wydawn. Politechniki Śląskiej. 1993. 193 p.

Analiza konverzacije
Stević, Slobodan
Beograd. Filološki fakultet. 1997. 254 p.

Analiza kretanja poljoprivredne proizvodnje i narodnog dohotka individualnog sektora poljoprivrede na teritoriji SR Srbije van teritorija SAP 1976-1980. godine
Nikolić, Jovanka
Beograd. Socijalistička Republika Srbija, Republički zavod za statistiku. 1982. 35 p.

Analiza kretanja sistema cijena: primjena medjusektorskog modela
Sekulić, Mijo
Zagreb. Ekonomski institut. 1974. 63 p.

Analiza kvalifikacionih ispita na Zagrebačkom sveučilištu u školskoj godini 1968/69
C̆udina, Mira
Zagreb. Institut za drǔstvena istraživanja Sveučilišta. 1969. 13, [14] l.

Analiza kvaliteta dokumenata statističkih krugova =: Analysis of documents quality of statistical districts
Leković, Zlatinka
Beograd. Savezni zavod za statistiku. 1978. 53 p.

Analiza liczebności załóg flot handlowych Polski: i Niemieckiej Republiki Federalnej
Zaleski, Jerzy
Gdańsk. 1959. 76 p.

Analiza lingwistyczna terminów tezaurusa z zakresu techniki
Tomasik-Beck, Joanna
Warszawa. Centrum Informacji Nauk., Technicznej i Ekonomicznej, Wydawn. Informacyjne. 1981. 118 p.

Analiza litofacjalna osadów jeziora Gardno
Wojciechowski, Adam
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1990. 118 p.

Analiza litologiczno-facjalna utworow miocenu w rejonie PMG Husow
Dusza, Roman
Krakow. Instytut Nafty i Gazu. 2004. 53 p.

Analiza logiczna interrogacji i jej zastosowania w badaniach społecznych
Wejland, Andrzej Paweł
Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1977. 145 p.

Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej
Świrydowicz, Kazimierz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Nauk. 1981. 70 p.

Analiză matematică
Dobrescu, Eugen V
București. Editura didactică și pedagogică. 1974. 416 p.

Analiză matematică
Marinescu, Gheorghe
București. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1983-1984. 2 v.