A nemzeted nevében: versek, 1986-1990
Zas, Lóránt
Budapest. Hunnia. 1991. 130 p.

A nemzetek közötti gyűlölködés ellen: románok és magyarok
Iorga, Nicolae ; Makkai, László ; Miskolczy, Ambrus
Budapest. ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék. 1992. 59 p.

A Nemzetgazdaság munkaerőhelyzete a 80-as években
Agócs, Mihályné ; Német, Györgyné
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1991. 99 p.

A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge (hozzászólás egy vitához)
Szűcs, Jenő
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1970. 127 p.

A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés: válogatás
Jászi, Oszkár ; Litván, György
Budapest. Gondolat. 1986. 315 p.

A nemzeti bizottságok létrejötte és jogállása, 1944-45-ben
Csizmadia, Andor
Budapest. Tankönyvkiadó. 1960. 47 p.

A Nemzeti es etnikai kisebbsegi jogok nemzetko˜zi forrasai =: International sources of national and ethnic minority rights
Balazs, Katalin ; Odor, Balint
[Budapest]. Magyar Orszaggyules. 2006. 922 p.

A nemzeti identitás zavarai
Hódi, Sándor
Újvidék. Forum. 1992. 134 p.

A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei: a második ötéves terv időszakában
Mód, M
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1966. 65 p.

A Nemzeti kisebbségek és a menekültek jogai
Timoránszky, Péter
Budapest. Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. 1989-. v. <1-2 >.

A nemzeti kisebbségek nemzetközi problémája
Chászár, Edward
Indiana, Pa. Minority Rights Research Program, IUP. 1985. 88 p.

A nemzeti könyvtär új épülete a budavári palotában [írták] Farkas László
Farkas, László ; Havassy, Pál ; Tombor, Tibor
[Budapest]. OSzK. 1964. 71 p.

A nemzeti megújhodás programja: a Köztársaság első három éve
Budapest. [s.n.]. 1990. 222 p.

A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában
Niederhauser, Emil
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 385 p.

A Nemzeti Parasztpárt és a szocializmus, 1947-1948
Benkő, Péter
[Budapest]. Kossuth. 1988. 199 p.

A Nemzeti Parasztpárt története, 1944-1948
Tóth, István
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1972. 325 p.

A nemzetiségek anyanyelvi olvasási kultúrájának fejlesztése
Urosevics, Daniló
Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1971. 34 p.

A nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében
Hoóz, István
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet. 1968-<1973>. <1-2 >.

A Nemzetiségek életkörülményei
Mészáros, Árpád
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1995. 73 p.

A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán
Spira, György
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 240 p., [12] leaves of plates.

A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában
Arató, Endre
Budapest. Kossuth Kiadó. 1978. 393 p.

A Nemzeti Színház
Székely, György ; Cenner, Mihály
Budapest. Gondolat. 1965. 269 p.

A Nemzeti Színház 150 éve
Hofer, Miklós ; Kerényi, Ferenc
Budapest. Gondolat. 1987. 371 p.

A Nemzeti Színház, 1945-1978
Peterdi Nagy, László
Budapest. Magyar Színházi Intézet. 1978. 72 p., [86] leaves of plates.

A Nemzeti Színház története a két világháború között, 1917-1944
Magyar, Bálint
Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977. 434 p., [15] leaves of plates.

A nemzeti vagyon és az állóeszközállomány 1960-1973 [készült a Központi Statisztikai Hivatal Közgazdasági Főosztályán]
[Budapest]. Központi Statisztikai Hivatal. c1974. 153 p.

A Nemzeti vagyon és az állóeszközállomány 1970-1978
Darabont, Árpád ; Pozsonyi, Pál
[Budapest]. Központi Statiszikai Hivatal. [1979]. 140 p.

"A nemzet könyvtára" 1802-1992: az Országos Széchényi Könyvtár tevékenysége és kincsei : [kiállítás] 1992. április 29-december 31., Budavári Palota "F" épület
[Budapest. Országos Széchényi Könyvtár. 1992]. 1 portfolio (4 p., 18 leaves of plates).

A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei, 1945-1993
Lamm, Vanda
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1995. 549 p.

A Nemzetközi Centenáris Antropológiai Kongresszus előadáskivonatai: Budapest, 1981. június 2,3,4 = Abstracts of the International Centennial Anthropological Congress : Budapest, 2nd, 3rd, 4th June, 1981
Eiben, O. G ; Pantó, E
[Budapest]. Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. [1981]. 132 p.

A nemzetközi elszámolási, pénz- és hitelforgalmi kapcsolatok modell-rendszere
Csizmadia, Béla
Budapest. [Magyar Nemzeti Bank]. 1979. ii, 174 p.

A nemzetközi gazdasági integrációk és Magyarország szerepe a nemzetközi munkamegosztásban
Antal, Zoltán ; Perczel, György
Budapest. Tankönyvkiadó. 1976. 94 p.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi problémái: tanulmányok
Simon, Gyula
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1963. 386 p.

A nemzetközi gazdaságtan alapjai
Csáki, György
Budapest. Napvilág. 2002. 491 p.

A Nemzetközi idegenforgalom határstatisztikai megfigyelésének módszertana
Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. 1983. 41 p.

A Nemzetközi ideológiai harc időszerű kérdései: országos elméleti tanácskozás, Tatabánya, 1981
[Budapest]. Kossuth. 1982. 2 v.

A nemzetközi iparfejlődés és munkamegosztás új irányzatai
Kádár, Béla
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1984. 277 p.

A nemzetközi jogalkotás mai lehetőségei és korlátai: akadémiai székfoglaló, 1986. január 8
Herczegh, Géza
Budapest. Akadémiai Kiadó. c1987. 40 p.

A nemzetko˜zi jog eredete: annak romai es kereszteny o˜ssefu˜ggesei, ku˜lo˜no˜sebben a spanyol nemzetko˜zi jogi iskola
Gajzago, Laszlo
Budapest. Stephaneum Nyomda. 1942. xi, 433 p.

A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya, egyes államok alkotmányai alapján
Bodnár, László
Szeged. Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1978. 31 p.

A nemzetközi jog fő kérdései az új szellemű nemzetközi jogban
Buza, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1967. 111 p.

A nemzetközi jog sajátos társadalmi természete
Valki, László
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1981. 128 p.

A nemzetközi jog társadalmi természete
Valki, László
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1989. 370 p.

A Nemzetközi jubileumi tudományos konferencia előadásainak összefoglalói: Sopron, 1983. aug. 26
Rumpf, János ; Tompa, Károly ; Winkler, András
Sopron. Erdészeti és Faipari Egyetem. [1983]. 73 p.

A Nemzetko˜zi kapcsolatok elmelete es a ku˜lpolitikai gyakorlat
Polgar, Tibor
[Budapest]. Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat Budapesti Szervezete. 1978. 164 p.

A nemzetközi kapcsolatok tartásának fontosabb szabályai: lezárva, 1979. április 25-én
Kampis, György ; Csekő, Ágoston
[Budapest]. Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa. 1979. 255 p.

A nemzetközi kapcsolatok új rendszeréért folyó küzdelem: az 1976. október 8-11. között Budapesten tartott Fejlődési Világkonferencia 3. sz. munkabizottságának bevezető előadása
Bognár, József
Budapest. Statisztikai Kiadó. 1977. 30 p.

A nemzetközi kitermelőipar és nyersanyagpiacok szerkezeti változásai
Dobozi, István
Budapest. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Továbbképző Intézet. 1977. 100 p.

A nemzetközi kölcsöntőke-áramlás és a hitelpiacok
Lőrincné Istvánffy, Hajna
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1983. 366 p.

A Nemzetközi kommunista mozgalom dokumentumai, 1945-1976
Fencsik, László
Budapest. Kossuth. 1977. 705 p.

A nemzetko˜zi licenciaforgalom kerdesei
Kende, Bela
[Budapest]. Koho- es Gepipari Tudomanyos Muszaki Tajekoztato Intezet. 1977. 13 p.

A nemzetko˜zi maganjog haladasa: felolvastatott a Magyar Jogaszegylet 1888 februar 20-an tartott teljes-u˜leseben
Dell' Adami, Rezso
Budapest. Franklin-Tarsulat Ko˜nyvnyomdaja. 1888. 44 p.

A nemzetko˜zi mertekegysegrendszer (SI) es hasznalata
Ligeti, Imre
Budapest. Epitesu˜gyi Tajekoztatasi Ko˜zpont. 1979, c1978. 65, [1] p.

A nemzetközi minikönyvgyűjtés helyzete és lehetőségei
Janka, Gyula
Budapest. [Szépirodalmi Könyvkiadó]. 1973. 203 p.

A nemzetközi munkásmozgalom az első világháború éveiben 1914-1917
Jemnitz, János
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1975. 607 p.

A Nemzetközi munkásmozgalom története: 1830-1945
Csonka, Rózsa ; Harsányi, Iván
[Budapest]. Kossuth. 1977. 459 p., [14] leaves of plates.

A Nemzetközi munkásmozgalom története 1945-1974
Harsányi, Iván ; Szántó, György
[Budapest]. Kossuth. 1975. 667 p., [20] leaves of plates.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kiadványai az Országgyülési Könyvtárban 1920-1981
Oblathné Kiss, Zsuzsa
Budapest. A Könyvtár. 1981-. v. <1 >.

A nemzetközi pénzmozgások hatása az érintett országok fizetési mérlegére és belső liquiditására
Gyöngyössy, István
Budapest. Magyar Nemzeti Bank. [1974]. 218 p.

A nemzetközi pénzügyek és a külkereskedelmi fizetések gyakorlata
Szilvássy, Erika ; Hidas, János
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1985. 286 p.

A nemzetközi pénzügyi mérlegrendszer kialakulása és a továbbfejlesztés iránya hazánkban
Csizmadia, Béla
Budapest. Magyar Nemzeti Bank. 1976. [ii], 90 p.

A nemzetko˜zi szabadalmi osztalyozas (NSZO) rendszere es hasznalata
Kincses, Istvan
[Budapest]. Koho- es Gepipari Miniszterium Iparfejlesztesi Foosztalya. 1978. 36 p.

A nemzetközi szakszervezeti mozgalom
Gáspár, Sándor
[Budapest]. Kossuth Könyvkiadó. 1980. 312 p.

A Nemzetko˜zi szervezetek kislexikona
Horvath, Zoltan ; Tar, Gabor
Budapest. HVG-Orac Lap- es Ko˜nyvkiado. 2006. 311 p.

A nemzetközi szervezetek világa
Hárs, Ernő
Budapest. Gondolat. 1982. 533 p.

A nemzetközi szerződések és az állam
Bodnár, László
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1987. 273 p.

A nemzetközi szerződések hiteles értelmezése
Nagy, Károly
Szeged. Kiadja a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. 1963. 34 p.

A nemzetközi szerződések megszűnése
Haraszti, György
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1973. 291 p.

A nemzetközi tőkés nagyvállalat
Benke, Istvánné
[Budapest]. Kossuth. 1977. 308 p.

A nemzetközi tudományos-műszaki együttműködés alapjai és módszerei az iparban
Kállai, Pál
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1978. 216 p.

A nemzetközi tudományos-műszaki együttműködés fejlődése a hetvenes évtizedben
Kerékgyártó, György
[Budapest]. Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 1982. 78 p.

A nemzetközi tudományos-technikai együttműködés hatékonyságának közgazdasági problémái
Nyilas, József
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1977. 111 p.

A nemzetközi valutáris kapcsolatok fejlődésének új tényezői
Lantos, Imre ; Lőrincné Istvánffy, Hajna
Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1979. 465 p.

A nemzetko˜zi viszonyok a masodik vilaghaboru utan: (valtozasok es elmeletek)
Kulcsar, Kalman
Budapest. MTA Politikai Tudomanyok Intezete. 1997. 56 p.

A nemzetőrség és a honvédség szervezése a kisvárdai járásban 1848-49-ben
Bene, János
Kisvárda. Rétközi Múzeum. 1990. 95 p.

A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán
Urbán, Aladár
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1973. 425 p.

A nemzet prókátora: emlékezés Deák Ferencre
Fekete, Sándor
Budapest. Magvető. 1976. 126 p.

A nemzet rebellise: irasok Csoori Sandorrol
Vasy, Geza
Szekesfehervar. Argus. 2000. 149 p.

A nemzet színháza építésének 150 éves története
Szekér, László
Budapest. Műszaki Könyvkiadó. 1987. 104 p.

A nemzet védelmében: utolsó beszédei az un. népbíróság elött
Bárdossy, László
Fahrwangen. Duna. 1976 printing. 135 p.

An enabling humility: Marianne Moore, Elizabeth Bishop, and the uses of tradition
Merrin, Jeredith
New Brunswick, N.J. Rutgers University Press. c1990. x, 185 p.

Anencephalus, spina bifida and congenital hydrocephalus, England and Wales 1964-1972
Rogers, Stephen Clifford ; Weatherall, Josephine A. C
London. H.M.S.O. 1976. [11], 63 p.

Anencephaly
Lemire, Ronald J ; Beckwith, J. Bruce ; Warkany, Josef
New York. Raven Press. c1978. ix, 271 p.

An enchanted castle, and other poems: pictures, portraits and people in Ireland
Piatt, Sarah M. B
London. Longmans, Green, and co. 1893. 98 p.

An enchanted childhood at Raven Rocks
Harper, Elsa Crooks ; Stetzel, Warren
Beallsville, Ohio. Raven Rocks Press. c1986. 271 p.

An enchanted hair tale
De Veaux, Alexis ; Hanna, Cheryl
New York. Harper & Row. c1987. 40 p.

An enchanted land: a play about Haiti
Wasserman, Dale
New York . Samuel French. c2001. 89 p.

An enchanted modern: gender and public piety in Shi'i Lebanon
Deeb, Lara
Princeton. Princeton University Press. c2006. ix, 263 p.

An enchanted season
Shayne, Maggie
New York. Berkley Sensation. 2007. p. cm.

An enchanted space: the private world of Ganesh Pyne
Paina, GanĐesa ; Soma, Sobhana
Kolkata. CIMA Gallery. 2006. 77, [6] p.

An Enchanting book of nursery rhymes
Grahame Johnstone, Janet ; Grahame Johnstone, Anne
New York. Derrydale Books. 1986, c1980. [114] p.

An enchanting darkness: the American vision of Africa in the twentieth century
Hickey, Dennis ; Wylie, Kenneth C
East Lansing. Michigan State University Press. 1993. 352 p.

An enchanting minx
Stancavage, Sharon
New York. Kensington Publ. Corp. c2004. 255 p.

An enchantment
Kavanagh, P. J
Manchester. Carcanet. 1991. 47 p.

An enchantment of elephants
Gwathmey, Emily Margolin
New York. C. Potter. 1993. 80 p.

An enclave of elegance: a survey of the architecture, development, and personalities of the General Electric Realty Plot Historic District : profusely illustrated with old photographs and architectural drawings never before published as well as many new photographs by Frank Tedeschi and Edward Bruhn
Maston, Bruce ; Tedeschi, Frank ; Bruhn, Edward
Schenectady, NY. G.E.R.P.A. Publications. c1983. 259 p.

An encore
Deland, Margaret Wade Campbell
New York. Harper & Brothers. 1907. 3 p. l., 78 p., 1 l.

An encore for reform: the old progressives and the New Deal
Graham, Otis L
New York. Oxford University Press. 1967. viii, 256 p.

An encounter
Joyce, James ; Higashi, Sandra
Mankato, Minn. Creative Education. c1982. 32 p.

An encounter of two worlds: the Book of Chilam Balam of Kaua
Bricker, Victoria Reifler ; Miram, Helga-Maria
New Orleans. Middle American Research Institute, Tulane University. 2002. xviii, 548 p.

An encounter with awareness
Puligandla, B
Wheaton, Ill. Theosophical Pub. House. 1981. 146 p.

An Encounter with education for liberation and community
[Singapore. Christian Conference of Asia]. c1975, 1977 printing. 70 p.

An encounter with Fidel: an interview
Castro, Fidel ; Mina, Gianni ; Garcia Marquez, Gabriel
Melbourne, Vic., Australia. Ocean Press. 1991. 273 p.

An encounter with history: the 98th Division and the Global War on Terrorism, 2001-2005
Hansen, Timothy J ; Preston, Jocene D
[Rochester, N.Y.]. Evolution Impressions. c2006. 268 p.

An encounter with Oomoto "The great origin": a faith rooted in the ancient mysticism and the traditional arts of Japan
Franck, Frederick
West Nyack, N.Y. Cross Currents. c1975. 63 p.

An encounter with Reggio Emilia: children's early learning made visible
Kinney, Linda ; Wharton, Pat
Abingdon, Oxon . Routledge. 2008. p. cm.

An encounter with sociology
Faulkner, Gary L
New York. MSS Information Corp. [1973]. 185 p.

An encounter with Venus
Mansfield, Elizabeth
New York. Signet. 2003. 215 p.

An encounter with Vesteralen: culture, nature, and history
Hansen, Hilde ; Oxem, Alf ; Remen, Geir
Norway. Tell forlag. c1992. 88 p.

An encouragement of learning
Fukuzawa, Yukichi
Tokyo. Sophia University. [c1969]. xv, 128 p.

An encouragement to colonies
Stirling, William Alexander ; Stansby, William
London. Printed by William Stansby. 1625. [6], 47 p., [1] leaf of plates (folded).

An encouragement to colonies
Stirling, William Alexander
Amsterdam. Theatrum Orbis Terrarum. 1968. 47 p.

An encouraging word
Dunnuck, Luann
Lake Mary, Fla. Creation House Press. 2004. vii, 97 p.

An encouraging word: renewed hearts, renewed church
Knott, J. Ronald
New York. Crossroad. 1995. 191 p.

An encyclopaedia of annual and biennial garden plants: a guide for the amateur, professional, and commercial grower to the more common and rarer species of ornamental plants grown in gardens as annuals and biennials, with notes on their cultivation both in the open and under glass, together with preliminary chapters describing their general characteristics, the recognition and control of pests and diseases to which they are known to be subject, and such other information as may be of value to anyone intending their cultivation
Booth, Charles Orrell
London. Faber & Faber. [1957]. 488 p.

An encyclopaedia of architecture, historical, theoretical, & practical
Gwilt, Joseph ; Papworth, Wyatt Angelicus Van Sandau
London. Longmans, Green, and co. 1899. xiv, 1443 p.

An Encyclopaedia of Australian film
Stewart, John
Frenchs Forest, NSW. Reed Books. 1984. 304 p.

An encyclopaedia of Buddhist deities, demigods, godlings, saints, and demons with special focus on iconographic attributes
Bunce, Fredrick W
New Delhi. D.K. Printworld. 1994. 2 v. (xxiv, 1151 p.).

An encyclopaedia of civil engineering, historical, theoretical, and practical
Cresy, Edward
London. Longmans, Green, and Co. 1865. 2 p. l., [iii]-xii, 1752 p.

An encyclopaedia of colour decoration from the earliest times to the middle of the XIXth century
Bossert, Helmuth Theodor
New York. E. Weyhe. 1928. 34, [1] p. illus., CXX col. pl.

An encyclopaedia of English furniture: a pictorial review of English furniture from Gothic times to the mid-nineteenth century
Brackett, Oliver
London. E. Benn, limited. 1927. vii, 14 p., 1 l.

An encyclopaedia of European sports & GT cars, 1945 to 1960
Robson, Graham
Sparkford, Yeovil, Somerset, England. Haynes Pub. Group. 1981. 328 p.

An encyclopaedia of European sports & GT cars from 1961
Robson, Graham
Yeovil. Foulis. 1980. 2-471 p., [8] p. of plates.

An encyclopaedia of gardening
Loudon, J. C
New York. Garland Pub. 1982. 2 v.

An encyclopaedia of Hindu architecture
Acharya, Prasanna Kumar
Bhopal. J. K. Pub. House. 1978. xxxiii, 684, 18, 18 p., [66] leaves of plates.

An encyclopaedia of Hindu deities, demi-gods, godlings, demons, and heroes: with special focus on iconographic attributes
Bunce, Fredrick W
New Delhi. D.K. Printworld. 2000. 3 v. (xxiii, xvi, xvi, 1627 p.).

An encyclopaedia of homoeopathy: a comprehensive reference book and survey of the subject from its beginnings to the present day
Smith, Trevor
Worthing, Sussex. Insight Editions. 1983. 283 p.

An Encyclopaedia of Indian archaeology
Ghosh, A
Leiden . E.J. Brill. 1990. 2 v.