Anglicization in Quebec City: a study of the correlation between anglicization and social class in Quebec City
Edwards, Viv
Quebec. Centre international de recherches sur le bilinguisme. 1973. 62 leaves.

The Anglicized words of Irish placenames
Burnell, Tom
Dublin. Nonsuch. 2006. 413 p.

Anglicizing the government of Ireland: the Irish Privy Council and the expansion of Tudor rule, 1556-1578
Crawford, Jon G
Dublin. Irish Academic Press in association with the Irish Legal History Society. c1993. xiv, 508 p.

Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku: porijeklo, razvoj, značenje
Filipović, Rudolf
Zagreb. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1990. 335 p.

Anglicizmusok amerikanizmusok: 5000 angol szólás és kifejezés
Magay, Tamás ; Lukácsné Láng, Ilona
Budapest. Terra. 1983, c1966. 320 p.

Anglicizmusok, amerikanizmusok: 5000 angol azólás és kifejezés
Magay, Tamás ; Lukácsné Láng, Ilona
Budapest. Terra. 1977, c1966. 320 p. (p. 314-320 blank).

Anglická grafika 1775-1970, ze sbírek Národní galerie v Praze: soubor grafických listů získaný výměnou s Britským muzeem v Londýně
Griffiths, Antony ; Wittlichová, Jana
Praha. Anežský klášter. 1986. 87 p.

Anglická lékařská terminologie
Ridesová, Arna ; Paroubková, Jarmila ; Poláčková, Marie
Praha. Státní pedagogické nakl. 1978-1979, c1969-c1970. 2 v.

Anglická literatura, americká literatura, australská literatura, jihoafrická literatura: Typový katalog pro lidové knihovny
Jirečková, Olga
Praha. 1960. 48 l.

Anglická obchodná korešpondencia
Spevák, Ján
Bratislava. SOFA. 1993. 201 p.

Anglicka skola
Kral, Josef Jiri ; Vojan, Jaroslav E. S
Chicago, Ill. Nakladem Ceskeho ustredniho knihkupectvi. [1919]. 229 p.

Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století: modely politické kultury
Raková, Svatava
Praha. Historický ústav. 1997. 398 p.

Anglicke listy: pro vetsi nazornost provazene obrazky autorovymi (Letters from England)
Capek, Karel
London. G. Allen & Unwin limited. [1941]. 3 p. l., 9-151, [1] p., 2 l.

Anglické listy Karla Čapka
Čapek, Karel ; Vočadlo, Otakar
Praha. Nakl. Jan. 1995. 182 p., [24] p. of plates.

Anglickě listy Karla Čapka
Čapek, Karel ; Vočadlo, Otakar
Praha. Academia. 1975. 372 p.

Anglicke listy, pro vetsi nazornost provazene obrazky autorovymi
Capek, Karel
Praha. Edice Aventinum. [1925]. 106, [1] p., 2 l.

Anglicko-česko-latinský slovníček zemědělských škůdců
Mudra, Stanislav
Praha. 1965. 72 p.

Anglicko-český a česko-anglický chemicko-technologický slovník
Jouklová, Zdeňka
Praha. SNTL. 1967. 493 p.

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovík
Feigl, Josef ; Klinger, Evžen
Praha. Státní nakl. technické literatury. 1965. 829 p.

Anglicko-cesky a cesko-anglicky elektrotechnicky a elektronicky slovnik
Feigl, Josef ; Klinger, Evzen
Praha. Statni nakl. technicke literatury. 1965. 829 p.

Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník
Malinová, Libuše
Praha. SNTL. 1982. 924 p.

Anglicko-cesky a cesko-anglicky elektrotechnicky slovnik =: English-Czech and Czech-English dictionary of electrical engineering and electronics
Bosnak, Ivan
Ostrava. Montanex. 2003. 1076 p.

Anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník
Hais, Karel
Praha. Státni pedagogické nakl. 1982, c1974. 569 p.

Anglicko-cesky a cesko-anglicky knihovnicky slovnik: doplneny zakladnimi konverzacnimi okruhy
Kanska, Pavla
Brno. Masarykova univerzita. 1999. 113 p.

Anglicko-cesky a cesko-anglicky rybarsky slovnik =: English-Czech and Czech-English dictionary of fishing
Pohunek, Milan ; Martin, Darrel
Plzen. Fraus. 1999. 188 p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník
Poldauf, Ivan
Praha. SPN, t. Tisk 1, Brno. 1971. 1223, [9] p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník
Řešetka, Miroslav
Olomouc. Fin. 1996. 1311 p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník ekologie a životního prostředí =: English-Czech and Czech-English enviromental dictionary
Hájková, Jarmila
Praha. Sdružení Živá planeta. 1998. 598 p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných knihovnických výrazů a zkratek doplněný základními pojmy z oblasti výpočetní techniky
Kánská, Pavla
Brno. Sdružení knihoven České republiky. 1995. 51 p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník pro televizní pracovníky a překladatele
Feigl, Josef
Praha. SNTL. 1976. 122 p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník vodních staveb a vodního hospodářství
Říha, Jaromír
Brno. Fakulta stavební VUT v Brně. 1995. 212 p.

Anglicko-cesky a cesko-anglicky slovnik vypocetni techniky a informacnich technologii =: English-Czech, Czech-English dictionary of computer science and information technology
Hynek, Jiri
Plzen. Fraus. 2000. 518 p.

Anglicko-český a česko-anglický slovník z oboru jaderná fyzika a jaderná technika
Praha. SNTL, Nakl. technické literatury. 1985. 343 p.

Anglicko-český a česko anglický technický slovníček
Wittochová, Zdenka
[Běchovice. Ustav pro výzkum a využiti paliv. 1968]. 217 p.

Anglicko-český chemický slovník
Malinová, Libuše
Praha. SNTL. 1988. 550 p.

Anglicko-český ekonomický slovník: ekonomie, právo, výpočetní technika
Elman, Jiří ; Šemberová, Kamila
Praha. Victoria Pub. 1993. 2 v. (1241 p.).

Anglicko-český ekonomický slovník
Kalina, Miroslav
Praha. Aleko. 1991. 198 p.

Anglicko-český geologický slovník: s rejstříkem českých názvů
Zeman, Otakar ; Beneš, Karel
Praha. Academia. 1985. 497 p.

Anglicko-český hudební slovník: s ilustrovaným prologem
Spisar, Jan
Ostrava. Montanex. 1996. li, 153 p.

Anglicko-český odborný slovník z oblasti ekonomické, finanční a právní
Praha. Linde Praha. 1994. 401 p.

Anglicko-český právnický slovník =: English-Czech law dictionary
Chromá, Marta
Praha. LEDA. 1995. 341 p.

Anglicko-český právnický slovník
Bočánková, Milena
Praha. Linde Praha. 1999. 797 p.

Anglicko-český slovníček zemědělské ekonomiky: (s českým rejstříkem.) English-Czech dictionary of agricultural economics (with Czech index)
Mudra, Stanislav
Praha. Československá akademie zemědělská, Ústav vědeckotechnických informací. 1970. 90 p.

Anglicko-český slovníček z oboru ochrany lesů s definicemi a českým rejstřikem
Mudra, Stanislav
Praha. Ústav vědeckotechnických informací MZLVH. 1964. 77 p.

Anglicko-český slovník: s nejnovějšími výrazy
Fronek, Josef
Voznice. LEDA. 1996. xxix, 1204 p.

Anglicko-cesky slovnik: automobily, motorova vozidla, silnicni doprava
Machacka, Ivo
Pardubice, Ceska republika. Systemconsult. c1996. 280 p.

Anglicko-český slovník: zpracování dat, telekomunikace, kancelářské systémy = English-Czech dictionary : data processing, telecommunications, office systems
Minihofer, Oldřich ; Havlíček, Miroslav ; Starý, Jaroslav
Prague. Leda-Ercos. 1994. 621 p.

Anglicko-český slovník
Caha, Jan ; Krámský, Jiří
Praha. SPN. 1968. 877, [1] p.

Anglicko-český slovník frázových sloves
Vodička, Lukáš
Havlíčkův Brod. Fragment. 1992. 287 p.

Anglicko-český slovník idiomů =: English-Czech dictionary of idioms
Kroulík, Břetislav ; Kroulíková, Barbora
Praha. Nakl. Svoboda-Libertas. 1993. 203 p.

Anglicko-český slovník Internetu =: Chat slang
Rosenbaum, Oliver
Praha. Ivo Železný. 1997. 231 p.

Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky
Merta, Augustin ; Mertová, Dagmar
Praha. Leda. 1994. 176 p.

Anglicko-cesky slovnik pedagogicky =: Educational dictionary, English-Czech
Mares, Jiri ; Gavora, Peter
Praha. Portal. 1999. 215 p.

Anglicko-český slovník pro geodety a kartografy
Šíma, Jiří
Zdiby. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. 1992. 176 p.

Anglicko-ćeský slovník s dodatky
Osička, Antonín ; Poldauf, Ivan
Praha. Academia. 1970. 636,[8] p.

Anglicko-cesky slovnik technicky: pres 15.000 hesel z oboru: hutnictvi, strojnictvi, slevarenstvi
Kucera, J. V ; Stuchlik, A
Praha. A. Neubert. 1948. 190 p.

Anglicko-český slovník výpočetní techniky
Minihofer, Oldřich ; Kratochvílová, Jindra
Praha. SNTL, Nakl. technické literatury. 1986. 494 p.

Anglicko-český slovník z oboru bytové výstavby
Franěk, Jiří
Praha. Výzkumný ústav výstavby a architektury. 1979. 167 p.

Anglicko-český technický slovník
Kutinová, Blanka ; Malinová, Libuše
Praha. SNTL--Nakl. technické literatury. 1982. 1026 p.

Anglicko-český teologický slovník
Strettiová, Terezie Josefa
Praha. Univerzita Karlova. 1994. 66 p.

Anglicko-český výkladový slovník softwaru: pro uživatele pc
Vitovský, Antonín
Praha. AV Software. 1995. 364 p.

Anglicko-český výkladový slovník výpočetní techniky
Minihofer, Oldřich
Praha. SNTL. 1990. 228 p.

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický lesnícky a drevársky slovnik =: English-Slovak and Slovak-English forestry and wood technology dictionary
Čapek, Miroslav
Zvolen. Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR. 1994. 305 p.

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
Drábik, Eduard ; English, Nick ; Zámbory, Mikuláš
Wauconda, IL. Bolchazy-Carducci Publishers. 2001. 1023 p.

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovnik
Smejkalova, J
Bratislava. SPN t. Pravda. 1972. 793, [5] p.

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník
Smejkalova, J
Bratislava. Slovenské pedagogické nakl. 1963. 765 p.

Anglicko-slovenský frazeologický slovník
Kvetko, Pavol
Bratislava. Slovenské pedagogické nakl. 1984. 599 p.

Anglicko-slovenský lekársky slovník =: English-Slovak medical dictionary
Farkaš, Anton
Bratislava. Univerzita Komenského. 1978. 211 p.

Anglicko-slovenský lekársky slovník =: English-Slovak medical dictionary : [učeb. text pre internů potrebu štud. LFUK]
Farkaš, Anton
Bratislava. UK. 1975. 209 p.

Anglicko slovenský obchodný slovník pojmov a fráz
Zelenka, Eduard ; Kvetko, Pavol
Bratislava. Motýl̕. 1995. 263 p.

Anglicko-slovenský pedagogický slovník = English-Slovak educational dictionary
Gavora, Peter ; Mareš, Jiří
Bratislava. Iris. 1996. 240 p.

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický diplomatický slovník
Hajdušek, Igor ; Hauser, Július
Bratislava. Univerzitná knižnica. 1995. 177 p.

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický ekonomický slovník
Bocková, Viera
Bratislava. Elita. 1996. 233, [2] p.

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník
Cániková, Andrea
Bratislava. Kniha Spoločník. 1995. 755 p.

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník výpočtovej techniky
Breveník, Gustáv ; Breveníková, Daniela
Bratislava. KNIHA-SPOLOČNIK. 1994. 533 p.

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník z knihovníctva a informačnej vedy
Hajdušek, Jozef
Martin. Matica slovenská. 1975. 351 p.

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický slovník z knihovníctva a informačnej vedy
Hajdušek, Jozef
V Martine. Matica slovenská. 1981. 426 p.

Anglicko-slovenský slovník: ekonómia, ekonomika, manažérstvo, marketing, podnikanie, účtovníctwo
Franko, Štefan
Prešov. Slovacontact. 1993. 130 p.

Anglicko-slovenský slovník: idiomatické väzby ustálené spojenie
Gryczová, Mária
Bratislava. Kniha-Spoločník. 1997. 309 p.

Anglicko-slovenský slovník
Šimko, Ján
Bratislava. SPN, t. Pravda. 1971. 1443, [1] p.

Anglicko-slovensky slovnik
Vilikovsky, Jan
Bratislava. Vydavatelsky odbor YMCA. 1946. 654 p.

Anglicko-slovenský slovník
Cániková, Andrea
Bratislava. Slovak Academic Press. 1998. xliii, 1345 p.

Anglicko-slovenský slovník medicíny =: English-Slovak medical dictionary
Langová, Tatiana
Bratislava. VEDA. 1996. 578 p.

Anglicko-slovenský slovník podnikatel̕ských, obchodných, manažerských a marketingových výrazov
Karvaš, Jozef
Bratislava. Uniapress. [1991?]. 78 p.

Anglicko-slovenský slovník z odboru stavebníctva a architektúry
Smrčinová, Dagmar
Bratislava. SVŠT. 1973. 156 p.

Anglicko-slovenský technický slovník
Beňačka, Štefan
Bratislava. Alfa. 1975. 1357 p.

Anglicky na montáži i v dílně
Lifka, Miloslav
Praha. SNTL. 1967. 263 p.

Anglicky od a do z
Krůta, Jarmil ; Roubíček, Kurt ; Třeska, Karel
Praha. Orbis. 1959. 357, [6] p.

Angličtina do kapsy
Krejčí, Jaroslava
Bučovice. Ro-to-m. 1996. 447 p.

Angličtina do vrecka: konverzačná príručka = phrase book
Sandany, Artúr ; Ruppeldtová, Jean ; Vácha, Zdenek
Bratislava. Slovenské pedagogické nakl. 1971. 269 p.

Angličtina pro elektrotechniky
Havlíček, Miroslav ; Wanke, J
Praha. Státní nakl. technické literatury. 1962. 642 p.

Angličtina pro hospodářskou praxi: [určeno též stud. stř. a vys. škol
Irgl, Vladimír ; Pytelka, Josef
Praha. SNTL. 19. v.

Angličtina pro samouky
Kollmannová, Ludmila ; Bubeníková, Libuše ; Kopecká, Alena
Praha. SPN, t. Mír 3. 1970. 482, [2] p.

Anglicy w dzień i w nocy
Zbyszewski, Karol
Bruksela. Polski Instytut Wydawniczy. [1947]. 227 p.

Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim
Luciński, Kazimierz
Kielce. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. 2000. 131 p.

Anglie e Bila Hora: The Bohemian War and British policy, 1618,1620
Polisensky, Josef V
V Praze. Nakl. Filosoficke fakulty Karlovy university; v komisi F. Rivnace. 1949. 245, [5] x p.

Anglie nás svádí: feuilletony
Voják-Světoběžník
[ ]. Vydalo archivní odd. čsl. samostatné brigády v Anglii. 1942. 85 p. : ill. ; 19 cm.

Anglie posledních Stuartovců, 1658-1714
Kovář, Martin
Praha. Karolinum. 1998. 272 p., [22] p. of plates.

Angliers et le remorqueur de bois T.E. Draper: l'exploitation forestière et le flottage du bois au Témiscaminque
Gourd, Benoît-Beaudry
Rouyn. Collège de l'Abitibi-Témiscaminque. [1983]. ix, 95 p.

Angli gjorde det: Aage Damgaard og kunsten
Søholm, Ejgil ; Damgaard, Aage
[Copenhagen]. Gyldendal. c1992. 170 p., xvi p. of plates.

Anglii͡a
Rest, V
Moskva. Izd-vo T͡SK MOPR SSSR. 1929. 30 p.

Anglii͡a
Skalov, G
Moskva. Izd-vo T͡SK MOPR SSSR. 1928. 29 p.

Anglii͡a bez tumanov: Iz dnevnika korrespondenta : [Dli͡a sred. i st. shkolʹnogo vozrasta]
Ozerov, Mikhail Vitalʹevich
Moskva. Det. lit. 1977. 127 p., [8] leaves of plates.

Anglīi͡a, ei͡a gosudarstvennyĭ, obshchestvennyĭ i ėkonomicheskīĭ stroĭ: izsli͡edovanīi͡a i nabli͡udenīi͡a na Imperatorskoĭ rossīĭskoĭ konsulʹskoĭ sluzhbi͡e
Heyking, A
S.-Peterburg. Tip. M.M. Stasi͡ulevicha. 1909. 688 p.

Anglii͡a i Amerika: glavnyĭ uzel mezhdunarodnykh protivorechiĭ imperializma
Lan, V
Moskva. Gos. sot͡sialʹno-ėkon. izd-vo. 1934. 61 p.

Anglīi͡a i anglichane: ocherki sovremennoĭ Anglīi
Kerzhent͡sev, P. M
Peterburg. Izd-vo "Sot͡sīalist". 1918. 156, ii p.

Anglii͡a i Bŭlgarii͡a, 1938/1941: navecherieto i nachaloto na Vtorata svetovna voĭna
Dimitrov, Ilcho Ivanov
Sofii͡a. Izd-vo na Otechestvenii͡a front. 1983. 276 p.

Anglīi͡a i Germanīi͡a pered mirovoĭ voĭnoĭ: o prichinakh voĭny 1914-1916 g
Zinovyev, Grigory Yevseyevich
Peterburg. Tip. Trud. 1917. 61 p.

Anglīi͡a i Germanīi͡a pered mirovoĭ voĭnoĭ: o prichinakh voĭny 1914-1916 g
Zinovʹev, Grigoriĭ
Peterburg. Priboĭ. 1917. 61 p.

Anglii͡a i obʺedinenie Germanii v 1848-1871 gg
Sergeev, V. V
Leningrad. Izd-vo Leningradskogo universiteta. 1986. 157 p.

Anglii͡a i Obshchiĭ rynok
Zuev, V. N ; Khesin, Efim Samoĭlovich
Moskva. "Nauka". 1988. 157 p.

Anglii͡a i Parizhskai͡a Kommuna
Emelʹi͡anova, N. V
Moskva. Izd-vo "Nauka". 1981. 221 p.

Anglii͡a i Rossii͡a
Rakovskiĭ, Khristian Georgievich
Kharʹkov. Gos. izd-vo Ukrainy. 1923. 40 p.

Anglii͡a i Rossii͡a: dialog dvukh kulʹtur : teoreticheskie problemy literaturnykh vzaimosvi͡azeĭ
Fili͡ushkina, S. N
Voronezh. Voronezhskiĭ gos. universitet. 1994. 110 p.

Anglii͡a i Uėlʹs v period pozdnego srednevekovʹi͡a
Kuznet͡sov, E. V ; Gubanova, O. V
Arzamas. Izd-vo Arzamasskogo gos. pedagog. in-ta im. A.P. Gaĭdara. 1999. 179 p.

Anglii͡a na mirovykh rynkakh
Solodkin, Rafaėlʹ Grigorʹevich
Moskva. Mezhdunarodnye otnoshenii͡a. 1969. 238 p.

Anglii͡a, Rossii͡a i Tanzimat, vtorai͡a chetvertʹ XIX v
Todorova, Marii͡a Nikolaeva
Moskva. Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoĭ lit-ry. 1983. 183 p.

Anglii͡a, Rusii͡a i Tanzimatŭt: [izsledvane]
Todorova, Marii͡a Nikolaeva
Sofii͡a. Nauka i izkustvo. 1980. 203 p.

Anglii͡a v ėkonomike sovremennogo kapitalizma: Prot͡sess prisposoblenii͡a k novym uslovii͡am mirovogo razvitii͡a
Khesin, Efim Samoĭlovich
Moskva. Nauka. 1979. 367 p.

Anglii͡a v ėpokhu absoli͡utizma: statʹi i istochniki
Saprykin, I͡Uriĭ Mikhaĭlovich
Moskva. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 1984. 197, [3] p.

Anglii͡a v ėpokhu feodalizma: mezhvuzovskiĭ sbornik nauchnykh trudov
Faradzheva, S. A ; Koshelenko, G. A ; Dvoret͡skai͡a, I. A
Moskva. Moskovskiĭ gos. pedagog. in-t im. V.I. Lenina. 1988. 81 p.

Anglii͡a v Organizat͡sii Obʺedinennykh Nat͡siĭ: (Osnovnye pozit͡sii britanskogo imperializma po politicheskim problemam dei͡atelʹnosti OON)
Solovʹeva, R. G
Moskva. Izd-vo "Nauka,". 1980. 181 p.

Anglii͡a v rannee srednevekovʹe
Glebov, A. G
Voronezh. Izd-vo Voronezhskogo gos. universiteta. 1998. 221, [3] p.

Anglii͡a XV-XV II vv: problemy razlozhenii͡a feodalizma i genezisa kapitalizma : mezhvuzovskiĭ sbornik
Vorobʹeva, E. D ; Kuznet͡sov, E. V
Gorʹkiĭ. Izd. GGU. 1981. 127 p.

Angliĭskai͡a bezėkvivalentnai͡a leksika i ee perevod na russkiĭ i͡azyk: uchebnoe posobie
Ivanov, A. O
Leningrad. Leningradskiĭ universitet. 1985. 95 p.

Angliĭskai͡a burzhuaznai͡a revoli͡ut͡sii͡a XVII veka v sovremennoĭ zarubezhnoĭ istoriografii: Ref. sb
Petrov, Aleksandr Petrovich
Moskva. INION. 1978. 2 v.

Angliĭskai͡a bytovai͡a karikatura vtoroĭ poloviny vosemnadt͡satogo veka
Dukelʹskai͡a, L. A
Leningrad. Sov. khudozhnik. [1966]. 139 p.

Angliĭskai͡a derevni͡a v XIII veke
Kosminskiĭ, E. A
Moskva. Izd-vo AN SSSR. 1935. 278, [1] p.